Z činnosti

K prezentaci odboru všestrannosti Sokola Přerov

19. května 2015 v 13:58 | Miroslav Rozkošný

Ukázková cvičební hodina se vydařila


Pod názvem 25 let spolu se konala ve čtvrtek 14. května Veřejná cvičební hodina T. J. Sokol Přerov. Letos možná na vyšší úrovni než v letech předcházejících a byla proto důstojnou připomínkou 25. výročí obnovení činnosti České obce sokolské a stého výročí založení sokolského loutkového divadla v Přerově . Od několika přítomných jsem proto vyslechl dotazy typu proč tu není televize, byla by to výborná propagace Sokola. Úspěchem celého programu byla jeho pestrost, která některé diváky velmi překvapila. Se svým programem zde vystoupili rodiče s dětmi, žactvo, gymnasté, děvčata z Rope skipingu, tanečníci, Brake dance, loutkové divadlo, zdravotní cvičení a diváci už zde mohli také vidět, s čím naše ženy a muži v červnu vystoupí na přehlídce Sokolské Brno 2015.
Kladně lze hodnotit také počet cvičenců. Například v kategorii nejmladšího žactva vystoupilo pod vedením ses. Milady Havlíčkové 34 dětí. Ukázka se dětem zdařila a rodiče při přebírání dětí nešetřili chválou. Hodně bylo i diváků, alespoň v první půli programu. Postupně však rodiče s malými dětmi začaly odcházet. Vcelku se však veřejná cvičební hodina velmi vydařila. Náčelnice naší sokolské jednoty ses. Helena Sedláčková proto děkuje všem, kteří se na její přípravě podíleli a doufá, že její program přiláká další děti a dospělé, kteří se budou věnovat pravidelnému cvičení a sportu. Nejlépe v naší T.J. Sokol Přerov.

Další obrázky Miroslava Rozkošného najdete v galerii

Pochod svobody se stává tradicí

19. dubna 2015 v 20:04 | Miroslav Rozkošný

Do Tršic a Zákřova

Před několika vyzvala Česká obec sokolská své župy a jednoty ke spolupráci s dalšími společenskými organizacemi a z nich zejména s Českým svazem bojovníků za svobodu. Na tuto výzvu reagovala T.J. Sokol Přerov a ve spolupráci s okresní organizací zmíněného svazu, Gymnáziem Jana Blahoslava a Střední pedagogickou školou v Přerově začala pořádat Pochody svobody do Tršic a Zákřova po stopách zde za 2. světové války ukrývané židovské rodiny Wolfových. Letos 15. dubna se konal již čtvrtý ročník tohoto pochodu. Měl však trochu netradiční program. Jako vždy jsme ho zahájili prohlídkou místního kostela. Obvykle následující návštěvu obecního muzea jsme však letos museli vynechat z důvodu jeho rekonstrukce.
Místo ní jsme poprvé navštívili tršický hřbitov a u společného hrobu obětí zákřovské tragédie jsme uctili památku zavražděných. Cestou zpět jsme se zastavili u pomníčku na návsi, který věnovali američtí studenti obětem holokaustu a lidem, kteří za války Židům pomáhali. Odtud vedla naše cesta na Zákřov k památníku tragédie, kdy v této vesnici bylo 18. dubna 1945 zatčeno 23 mužů a 20. dubna z nich 19 bestiálně zavražděno. Z nich i tři chlapci patnácti a šestnáctiletí. Poslední naší zastávkou po stopách rodiny Wolfových byl pomník na místě jejich lesního úkrytu v lese Bělá, rovněž věnovaný americkými studenty. Zde se Wolfovi za války ukrývali ve dnech kdy úkryt v domech odvážných a obětavých obyvatel Tršic a Zákřova nebyl ani trochu bezpečný.

O významu Tršic a Zákřova v dějinách holocaustu svědčí, že již několik let navštěvují tyto hanácké vesnice studenti ze Spojených států amerických. Letos shodou okolností přijeli do Tršic ve stejný den, kdy se uskutečnil náš Pochod svobody.
Další fota Miroslava Rozkošného naleznete v galerii

Taneční večer Open Dance Class

31. března 2015 v 11:51 | Tereza Zapletalová

podruhé v přerovské sokolovně

Dne 14.3.2015 od 19 hodin proběhl taneční večer pod názvem Open Dance Class v prostorách přerovské sokolovny. Tentokrát byl večer laděn do maškarní tematiky "světa filmu". Tuto akci pořádal Klub sportovního tance Fénix pod záštitou Sokola Přerov.
Co se vlastně ten osudný večer dělo? Návštěvníci měli zlevněné vstupné, pokud přišli ve filmové masce nebo alespoň se škraboškou, a přispěli tak do atmosféry filmového večera. Program byl opravdu bohatý. Na programu byly dvě taneční lekce, a to svižného jivu a charismatického tanga. Na své si přišli úplní začátečníci i pokročilí. Po celou dobu byl k dispozici otevřený bar s občerstvením.
O zábavu večera se postarali tanečníci z KST Fénix, jejichž vystoupení byla laděna do světa filmu. Ke zhlédnutí byla vystoupení mladých tanečníků k filmu "Maska" či danceshow "Fantom opery".
Mimo vystoupení a taneční lekce zde měli návštěvníci možnost se vyfotografovat ve fotokoutku. Fotografové zde byly hned dva, a to Lukáš Pohanka a Bearfoto.Trůny byly přichystány pro krále a královnu tanečního parketu a ocenění získaly i filmové masky a nejkrásnější škraboška. Návštěvníci večera se rovněž bavili nad filmovou soutěží, ze které si odnášeli vtipné ceny a dary.
Ačkoli bylo vše velice pečlivě připraveno, vyzdobeno a vyladěno, návštěvnost nebyla tak vysoká, jak jsme předpokládali. Nebylo lehké konkurovat již tradičním plesům pořádaným v tento večer, nicméně ti, kteří mezi nás zavítali, si večer náležitě užili a prožili zde příjemné taneční chvilky.
Naším přáním by bylo, aby se Open Dance Class stala, stejně tak jako jiné akce, tradičním pojmem, aby veřejnost věděla, že členové Sokola Přerov jsou aktivní, činní a hlavně, že jsou tu pro ni.

Měli jsme možnost sledovat mladé tanečníky s vystoupením Maska.

Dalším vystoupením byl i romanticky laděn Fantom opery.

Překvapením večera bylo neobvyklé vystoupení laděné do Burlesque.

Jak můžete posoudit dámy i páni si přišli na své, jak dokazují níže přiložené fotografie.


Mimo vystoupení a taneční lekce zde měli návštěvníci možnost se i vyfotografovat ve fotokoutku. Fotografové zde byly hnedka dva a to Lukáš Pohanka a Bearfoto. Trůny byly přichystány pro krále a královnu tanečního parketu a ocenění získaly i masky a nejkrásnější škraboška. Dalším programem byla vtipná soutěž o ceny.

Doufáme, že jste si všichni přítomní tento večer náležitě užili a prožili zde příjemné taneční chvilky. Budeme se těšit na další večer, který pro vás již chystáme. Můžete se těšit na opět bohatý program
a vtipné ceny.Fotografie z akce z aparátu pana Vojtěcha Podušela najdete v galerii

Z nácviku na Sokolské Brno 2015

24. března 2015 v 20:54 | Miroslav Rozkošný

Přerovská sokolovna ožila nácvikem na Sokolské Brno

V polovině března skončila uzávěrka přihlášek na již tradiční akci v mezidobí mezi všesokolskými slety, oblastní slet s názvem Sokolské Brno 2015, který se letos bude konat 5. až 7. června. Tentokrát s podtitulem 25 let znovu pospolu, který připomíná významné výročí polistopadové obnovy České obce sokolské. Do nácviku v přerovské sokolovně se na Sokolské Brno 2015 zapojili muži, ženy i Věrná garda.
Starostu přerovské jednoty Vladimíra Taberyho překvapili zejména muži. "Vzhledem k tomu, kolik nás chodí na pravidelná cvičení, jsem ani tolik aktivních zájemců o veřejné vystoupení nečekal. Jsem příjemně překvapen," hodnotil Tabery účast mužů na nácviku. Celkem z celé Župy Středomoravské - Kratochvílovy nacvičuje skladbu Sportuj s námi autorů Zdeňky a Petra Šafářových 19 mužů. Z toho 12 z Přerova, čtyři z Hranic, dva z Dřevohostice a jeden ze Sušic. Skladbu muži nacvičují pod vedením br. Vladimíra Taberyho každé druhé úterý v měsíci od 18.30 do 20.30 hodin.
Sedmnáct žen pod vedením cvičitelky Zory Horákové nacvičuje skladbu Marie Frantové nazvanou Pro radost. Nácvik se koná každý pátek od 19,00 do 20,00 hodin. S nácvikem ani letos nezůstaly pozadu cvičenky z Věrné gardy pod vedením Zdeny Koluchové. Jejich skladbou je už známá Waldemariána cvičená s trekingovými holemi. K nácviku seniorky využívají volných termínů, které jsou v přerovské sokolovně dopoledne.

A kdo se do nácviku skladeb nezapojil, možná by stálo za to domluvit se a společně zajet do Brna naše cvičence povzbudit v úsilí, co dělají pro sebe i pro druhé. Co tomu říkáte? Místo na velké brněnské tribuně by se pro nás určitě našlo.
Více fotografií nejen z nácviku mužů, ale i žen, pro Sokolské Brno najdete v galerii.

Rozhovor s cvičitelkou sestrou Zorou Horákovou

21. března 2015 v 18:33 | Zora Horáková, Eva Hanečková
Jako malá chtěla být letuškou, řízkem se jí nezavděčíte a její srdeční záležitostí je cvičení rodičů s dětmi, zároveň je to nová tvář v hodinách kondičního cvičení pro ženy. Sestra Z. H., která mi připomněla, jak málo se známe v Sokole mezi sebou. Není to škoda? A jak vznikl nápad napsat rozhovor? Slovo dalo slovo při zametání podlahy po dětských šibřinkách.Popiš Tvůj první kontakt s tělovýchovou a se Sokolem
Můj první kontakt s T. J. SOKOL Přerov je podrobně popsán na blogu. Nechci se opakovat, takže to stručně shrnu. Bylo to v roce 1993 při nácviku sletové skladby s kužely na XII. Všesokolský slet. Při nácviku skladby Výlet s aerobikem na XIV. Všesokolský slet jsem, ani nevím jak, najednou vedla nácvik. A byla jsem lapena coby cvičitelka. V tom roce jsem zůstala na výpomoc v oddíle rodičů s dětmi. O dva roky později jsem složila zkoušky cvičitele III. třídy. Několik let se nic nedělo a potom přišla krize v oddíle aerobiku. Jednou týdně jsem vedla hodinu. A protože nerada dělám věci jen tak napůl, s kamarádkou jsme se vrhly do získání licence na cvičitelku aerobiku. V T. J. SOKOL Přerov je zoufalý nedostatek cvičitelů všestrannosti. Proto se od loňského září střídám s Olgou Fárkovou a Evou Hanečkovou v hodině starších žen.
Mou srdeční záležitostí zůstává oddíl rodičů s dětmi. Hodina je živá a i když mám cvičební jednotku nachystanou, v reálu je jiná než na papíru. A roli nehrají jen děti, kvůli kterým se scházíme. Rodiče dokáží velmi překvapit. Většinou příjemně.

Co Tě jako cvičitelku nejvíc překvapilo?
Že někdo přijde na mou hodinu (smích). Ne vážně - v rodičích s dětmi mě překvapí rodič, který je stínem svého dítěte a nechá ho dělat, co si zamane. Dítě se neúčastní společných her, nezapojí se do jediné řízené aktivity. Ve své podstatě to není cvičení rodiče s dítětem, ale cvičení dítěte rodičem.
Převládají ovšem příjemná překvapení. Když rodiče spontánně vymyslí pokračování hry, nebo přijdou s novou honičkou, provedou cvičební prvek jinak. Dětem se líbí, když reaguji na jejich podněty. Někteří caparti mají ve cvičení starší sourozence. Ti mají znalosti ze školky, a když se nebojí předvést třeba taneček je to fajn. Potom se ho naučíme všichni.
V hodinách dospělých mě překvapuje vitalita cvičenek ve cvičení starších žen. Není to tak dávno, co mě poprvé v životě zaskočila bolest v bederní oblasti. Uvědomila jsem si zdravotní limity žen, které chodí na mé hodiny. Někdy si tak přemýšlím, jak na tom budu pohybově v jejich věku. Touto cestou se jim chci omluvit za koncipování cvičební jednotky. Není vždy postavená jen pro ženy seniorky. Na druhou stranu tuto hodinu navštěvují i mladší ženy, které se chtějí protáhnout víc. Zastávám názor, že na značce si každý cvičenec může odpočinout nebo cvik ošidit podle svého momentálního fyzického stavu.

Čím jsi chtěla být jako dítě?
Jednoznačná odpověď - letuškou. Ale to byl sen. Bylo tu druhé povolání. Vyrůstala jsem v rodině účetních. Někdy se stalo, že jsem musela být s mámou v práci. Dodnes vzpomínám na výbornou omalovánku - pokladní doklad. Tolik volných čtverečků!!! Jednou za rok se u nás doma objevila paní, která milovala bramboráky. Dnes už vím, že paní byla kontrolorka z ministerstva financí. Seděla jsem a poslouchala. Nerozuměla jsem diskusím, které vedli s tátou, ale věděla jsem, že chci být aktérem takovýchto debat. O souvztažnostech, o zákonech, o možnostech financování atd. Svět účtů a tabulek mi učaroval. Po maturitě na Střední ekonomické škole jsem vystudovala Ekonomickou fakultu VŠB TU Ostrava. Pracuji ve školské příspěvkové organizaci. Ze srandy říkám, že jsem 3 v 1 - účetní, ekonom a hospodář v jedné osobě. Považuji za dar chodit do práce, která mě baví.

Jsi na sladké nebo na maso?
Ráda peču. Pro své blízké upeču dorty, zákusky, řezy, rolády, cukroví na Vánoce. Ve vrcholně vypjatých obdobích nepohrdnu ani čokoládou. Ano, jsem na sladké.
S masem je to jinak. Dlouholetým sledováním sebe sama jsem došla k závěru, že nemám ráda biftek. Teď se omlouvám všem mužům, ale opravdu nechápu pointu. A když mě pozvete na slavnostní oběd, kde budete podávat řízky, tak ten pro mě vám určitě zůstane.
Co nejraději čteš a posloucháš? .
Nemám vyloženě žánr, kterému dávám přednost před ostatními. Pár autorů mě neoslovilo, a nečtu knihy z oblasti science fiction.
Hudbu poslouchám podle nálady. Nepustím si hip hop a rep.

Jsi ranní ptáče nebo sova?
Patřím ke skřivanům s pomalým startem. Nevydržím ráno dlouho spát, ale nejsem typ, co vyskočí z postele a lítá hned od rána. Budík mi zvoní 20 min před vstáváním. Probouzím se velmi, velmi pomalu. Sama sobě jsem si naordinovala večerku v jedenáct. Většinou ji nedodržím.

Při čem si nejvíce odpočineš?
Rozdělme si čas na čas strávený v práci a volný čas. Když připustíme, že volný čas bude čas, kdy se budeme věnovat odpočinku, potom ho můžeme definovat jako dodu, kdy konáme činnosti podle své vůle takovou intenzitou, abychom si odpočinuli, bez záměru produktivity ve prospěch společnosti. Z toho plyne, že si odpočinu u všech činností, při kterých prudce nestoupá HDP státu.
Teď vážně: turistika, lyže, kolečkové brusle, plavání, pokecání s kamarádkami, ruční práce, návštěva divadla, koncertu.

Co bys popřála T. J. SOKOL Přerov?
Co nejvíce stále se vracejících cvičenců a k nim dobrou partu cvičitelů. A abychom všichni, kterým záleží na budoucí existenci celého sokolského hnutí, dokázali původní myšlenky zasadit do dnešní doby. Sokol není pouze cvičení a sportovní činnost. Ale také snaha o vzdělání a duševní rozvoj. To je ovšem téma k jiné debatě.
Zakončeme tento rozhovor optimisticky. Jaro klepe na dveře, tak ho pusťme k sobě domů a do životů. Přeji nám všem, aby jarní vánek přivál nové začátky, a odfoukl starosti.

Se Zorou Horákovou si povídala Eva Hanečková

Z valné hromady Sokola Přerov 19. února 2015

25. února 2015 v 22:33 | Miroslav Rozkošný

Sokolům přibývají sportovní oddíly

Výsledky uplynulého roku 2014 ve své činnosti hodnotila 20. února valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Přerov. V jejím úvodu byla vyhodnocena soutěž ve sběru starého papíru, která už druhý rok sokolům přináší nezanedbatelný příspěvek pro jejich sportovní a společenskou činnost. V soutěži zvítězila Kristýna Zinková, která nasbírala 403 kg papíru a jako jediná překonala čtyř metrákovou hranici. Na dalších místech se umístilo hned několik dalších členů jednoty s více než třemi sty kilogramy nasbíraného papíru.
V úvodní zprávě valné hromady starosta jednoty br. Ing. Vladimír Tabery konstatoval, že oproti předcházejícímu roku se počet členů jednoty zvýšil o patnáct. Stále však zůstává hlavní náplní práce výboru ekonomika, a to i přesto, že loňský rok nepatřil v hospodaření jednoty k těm nejhorším. Stalo se tak zejména zásluhou podpory Magistrátu města Přerova a Krajského úřadu Olomouc, že přerovští sokoli mohli uzavřít své loňské hospodaření s mírnou ztrátou teprve po odpisu základních prostředků. Přitom cvičitelé stále vedou své oddíly bez nároku na finanční odměnu. To je zřejmě také jeden z důvodů proč situace s cvičiteli je v jednotě tak vážná. "Chybí cvičitelé téměř ve všech oddílech," řekl na schůzi starosta br. Tabery.

Vedle nárůstu počtu členů je v T.J. Sokol Přerov pozitivní zejména nárůst počtu sportovních oddílů v posledních létech. Největší rozmach činnosti a nárůst počtu členů zaznamenal v minulém roce taneční oddíl Fénix. Dobře si vedly i některé sportovní oddíly jako například oddíl boxu. Jiné, jako oddíl gymnastiky, volají po nových členech z řad žactva. Ve sportovních oddílech stále platí, že jejich zástupci neumí nebo nechtějí svoje úspěchy propagovat na veřejnosti, jak bylo na valné hromadě kritizováno.

Fota br. Hudečka najdete v galerii.

Děti se vyřádily

23. února 2015 v 16:23 | Miroslav Rozkošný

Sokolské dětské šibřinky slavily u návštěvníků úspěch

Nárust dětských i dospělých návštěvníků zaznamenaly letošní dětské šibřinky T. J. Sokol Přerov, které se uskutečnily v sobotu 21. února. Už před jejich začátkem byl sál sokolovny zaplněn roztomilými princeznami, beruškami, udatnými rytíři, mušketýry a dalšími pestrými maskami. Další návštěvníci se pak trousili ještě i po zahájení programu.

"Každý rok je o něco větší účast," pochvalovali si pořadatelé. Podle odhadu přišlo na letošní šibřinky asi o pětinu návštěvníků víc než vloni. Odhadu proto, že pokladně chyběly vstupenky, podle kterých by se dal přesný počet účastníků spočítat. Také vdolečky a zákusky v bufetu byly brzy vyprodané, stejně jako lístky do tomboly a někteří zájemci proto museli odejít s prázdnou.
Na náladě to však návštěvníkům neubralo. "Chodíme tu pravdidelně každý rok. Moc se nám tato akce líbí. Je tu bezvadná atmosféra, která nám připomíná vesnické šibřinky," řekla maminka šestileté Anežky Jana Zatloukalová. Zkušené cvičitelky, z nichž některé jsou také pedagogickými pracovnicemi, připravily pro pobavení dětí i dospělých bohatý program od nástupu masek až po závěrečné "sněžení", při kterém se děti skutečně vyřádily. V programu vystoupily děti z přerovských mateřských škol a z tanečního oddílu Sokola Přerov. Pořadatelé připravili pro děti i několik soutěží.

Fota Dagmar Rozkošná

V galerii naleznete složku 36 obrázků Dity Šmerdové z téže akce

K roku sokolské architektury

14. února 2015 v 17:42 | Miroslav Rozkošný

Vznikne elektronická databáze sokoloven

V počtu ohlášených a opět odvolaných návštěv v naší T. J. Sokol Přerov zřejmě drží rekord místostarosta T. J. Sokol Brno 1, br. Michal Doležel, který byl ještě před třemi týdny členem Vzdělavatelského odboru České obce sokolské. Z něho však vystoupil pro názorové neshody především se staršími členy tohoto odboru.
Bratra Michala Doležela i s doprovodem sestry z jeho mateřské jednoty jsme se s archivářkou ses. Evou Nadrchalovou nakonec dočkali v pátek 13. února. Cílem jeho přerovské návštěvy bylo odvézt si od nás kopie fotografií a plánů ze stavby naší sokolovny. Ty potřebuje k vytvoření elektronické databáze osmi set sokoloven a dalších sokolských staveb, kterou chce vytvořit. Z nich by pak chtěl tři sta nejlepších zařadit do samostatné knižní publikace, do které by patřila i naše sokolovna. Podle jeho názoru proto, že se jedná o poměrně rozsáhlou a přitom čistě funkcionalistick ou stavbu. Problém je však v tom, že vydání této publikace by podle názoru br. Doležela přišlo na dva miliony korun a za současné situace, kdy tvorbu datábáze financuje pouze jeho mateřská sokolská jednota a z části také autor sám, je jeho kniha zatím v nedohlednu.
A co říká br. Michal Doležel na náš sokolský archiv? Prý je bohatý, ale podobně obsáhlé a zachovalé jsou i archivy dalších sokolských jednot. S br. Doleželem jsme se shodli v názoru, že dobrý stav sokolských archivů odpovídá tomu, jak jsou sokoli zahleděni do své významné minulosti. "Někdy až moc," dodal mladý sokolský činovník br. Michal Doležel.
Zde je propagační spot:

Sešlost Věrné gardy Sokola Přerov 28. ledna 2015

30. ledna 2015 v 20:39 | Miroslav Rozkošnýl

Věrná garda na lednovém setkání slavila

Bohatý program i velkou účast členů mělo lednové setkání Věrné gardy Sokola Přerov. A protože se setkání tentokrát výjimečně konalo v bufetu sokolovny, ani jsme se tam všichni nevešli. Další stůl proto pořadatelé museli přidat za otevřené dveře do předsálí. Na setkání přišlo osmadvacet členů a jeden host. Tím byl hospodář jednoty a od nového roku také zaměstnanec ve funkci projektového manažéra, br. Peter Suja.
Na úvod programu si připravil br. Domanský příspěvek, který ještě zapadá do loňského stého výročí začátku 1. světové války. Jeho námětem byla Česká družina v Rusku. V dalším příspěvku vzdělavatel br. Rozkošný seznámil přítomné s výsledky jednání lednové schůze výboru jednoty. Jeho zprávu doplnil br. Suja. Během jejich vystoupení přítomní svými dotazy a připomínkami projevovali velký zájem o dění v naší jednotě. Mimo jiné zde vznikl návrh, aby při akcích pro veřejnost obsluhovaly v bufetu mladší sestry. "Bude to tak lepší, když přítomní uvidí mladší tváře," míní starší členky Věrné gardy. Zařídit se to pokusí na schůzi cvičitelů br. Suja.
Vrcholem setkání byla gratulace dvěma zasloužilým členům naší jednoty - br. Zdeňku Funkovi k osmdesátinám a br. Františku Jemelkovi k sedmdesátce. Gratulace to nebyla jen tak obyčejná, ale měla vysokou kulturní úroveň. O tu se tradičně postarala ses. Marie Navrátilová svými vtipnými verši "šitými" oběma gratulantúm přímo na tělo.
Po této gratulaci a přípitku se vyznamenaly hlavně naše sestry kuchařky. Jejich koláčky, mrkvánky a zákusky neměly chybu a při velké účasti přítomných bylo jich dost. Tekuté přilepšení oslav přinesli i oba jubilanti. Zejména pravá valašská slivovice, kterou br. Jemelka přivezl z Valašského Meziříčí, by s úspěchem obstála na každém slivkoštu. Také br. Funk se vytáhl. Bez jeho harmoniky by žádná oslava na Věrné gardě nebyla ta pravá. Díky ní, zpěvu a veselému vyprávění vydržela větší polovina členů na oslavě až do šesti večerních hodin.

Další fota Miroslava Rozkošného najdete v Galerii

V Sokole Přerov se bude sbírat starý papír i v roce 2015

22. ledna 2015 v 10:47 | Peter Suja

GRATULUJEME NEJLEPŠÍM SBĚRAČŮM I. ETAPY SOUTĚŽE VE SBĚRU PAPÍRU

Dne 10. 1. 2015 byla ukončena I. etapa naší soutěže ve sběru papíru pro rok 2014/2015.
Do I. etapy soutěže se zapojilo 73 členů naši jednoty.
Vysbíralo se 5 605 kg.
Nasbíraný papír se dotřídil a zpracoval pro další využití.
Ze sběrového papíru se takto v recyklačním procesu dostane zpět do domácnosti i škol zejména toaletní papír, hygienické utěrky a ubrousky nebo i sešity.
Děkujeme všem zúčastněným, děkujeme za spolupráci a těšíme se na II. etapu soutěže, která začala 11.1 2015 a končí 10. 6. 2015.

Peter SUJA
Předseda komise Soutěže

Jak nově v Sokole Přerov

13. ledna 2015 v 17:30 | Miroslav Rozkošný

Rozhovor s br. Peterem Sujou, projektovým manažerem T. J. Sokol Přerov

Cítím nedostatek zainteresovanosti z řad našich mladších členů

Od 1. ledna letošního roku nastoupil do nově zřízené funkce projektového manažéra T. J. Sokol Přerov br. Peter Suja. Dosud za poměrně krátkou dobu své činnosti ve funkci hospodáře jednoty prokázal nejen své schopnosti, ale i nadšení pro činovnickou práci v Sokole. Funkce projektového manažéra je však v naší jednotě nová, a proto jsem br. Sujovi položil několik otázek.

Co je náplní funkce projektového manažéra a za jakých podmínek jsi do této funkce nastoupil ?
Náplň je široká a rozmanitá. Od vytváření projektového týmu, který se vytváří interně nebo externě za účelem realizace daného projektu až po zajištění finančních prostředků.
Podmínky? Vzhledem k tomu, že je to v naši jednotě nové, podmínky nejsou úplně specifikované.
Jaké cíle chceš dosáhnout v této funkci?
Činnost v Sokole je postavená na dobrovolnosti a v této chvílí cítím nedostatek zainteresovanosti z řad našich členů, myslím spíš mladšího fyzického věku. Čest výjimkám. Chce to změnu.
"Odtajnit" samotnou existenci naši jednoty ve městě a vrátit T. J. SOKOL Přerov na místo, které mu patří v hierarchii spolků a organizaci ve městě.
Pro dosažení svých cílů máš určitě zkušenosti. Nejen v práci v Sokole, ale i v jiných organizacích ? Mohl bys nám říct, kde jsi předtím s mládeží pracoval ?
Spolupráce začala ještě v minulém století. Je to už hodně dávno. Bylo to už na střední škole.
No a tady v Přerově jsou začátky mojí spolupráce se ZŠ Za Mlýnem Přerov na dětských táborech a s mládeží byla moje práce intenzivní v Klubu mladých na Terase.
Jako oddílový, programový a nakonec i hlavní vedoucí na zimních a letních táborech pro děti a mládež a organizátor akcí pro rodiče s dětmi jsem pracoval pod hlavičkou organizace DUHA Klubu DLAŽKA Přerov.
V roce 2000 spolu s pár přáteli pak zakládám vlastní dětskou organizaci DUHA 7 KOSTKA Přerov. No a pak 9 let sbírám zkušenosti jako člen statutárního orgánu v různých funkcích od člena až po viceprezidenta celorepublikové organizace DUHA, sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi.
Jako zaměstnanec naší Tělocvičné jednoty, mohl bys svými zkušenostmi pomoci i jiným jednotám v rámci župy? Pokud ano, v čem?
Ono je spíš otázka, zda jiné jednoty vůbec potřebují a chtějí nějakou pomoc?
A na otázku v čem, nejspíš asi radou či inspiraci. Myslím si, že u nás bude tolik práce, že nebude moc času otáčet se jinam.
Naopak jak by mohli členové Sokola ti pomoci ve tvé práci?
Nejde jen o moji práci, ale spíš o jednotu jako celek.
Kdyby se všichni víc otevřeli společnému dialogu a spolu mluvili o všem k činnosti a potřebám v jednotě.
Kdyby spolu víc komunikovali napříč všemi věkovým kategoriemi, všemi oddíly všestrannosti či sportu.
Aby pomáhali s propagací všech akcí a činnosti v jednotě.
Aby se navzájem podporovali a pomáhali si nejen v jednotě.
Aby všichni táhli za jeden provaz.
Pokud by tě chtěl někdo kontaktovat. Jakým způsobem je to možné?
Osobně kdekoliv a kdykoliv, když se potkáme. Ve dveřích tělocvičny po a před cvičením moc času není. Podle závažnosti řešeného tématu buď se domluvíme na místě anebo si dohodneme termín schůzky v kanceláři jednoty. Tam to pak budeme spolu řešit.
nebo telefonem: 777 217 797
Děkuji za rozhovor Miroslav Rozkošný

Sokolské sváteční pozdravy

23. prosince 2014 v 22:56 | Vlasta Krejčířová, Marie Šturmová

z Přerova a Hranic

Aby ten příští rok nebyl vzhůru nohama ani postavený na hlavu
přejí

Krejčířovi

Nazdar,
všem sokolům krásné a pohodové Vánoce a do nového roku 2015 hodně zdraví, spokojenosti a energie
přejí Sokolové z Hranic

Sokolové z Přerova ve vánoční náladě

13. prosince 2014 v 20:55 | Miroslav Rozkošný

Letošní vánoční setkání se zvlášť vydařilo


Vánoční posezení u stromečku, které každoročně pořádá T. J. Sokol Přerov se letos zvláštˇvydařilo. Také účast byla rekordní. 11. prosince 2014 přišlo sedmdesát členů a příznivců našeho Sokola. Nejmladší byl patnáctiletý Matěj Zdráhal, který přišel i se svým otcem. Oba letos začali navštěvovat cvičení dorostenců a mužů. A co je zvlášť potěšitelné, jejich pravidelná docházka může být příkladem pro ostatní. Naopak nejstarší účastnicí byla ses. Jiřina Hendrychová, která letos oslavila devadesáté narozeniny. Překvapivě vysoká byla i letošní účast mužů. Bratr Domanský napočítal patnáct.
Celé setkání doprovázela výborná nálada od pravé vánoční na začátku, kdy se zpívaly koledy až po skoro silvestrovskou při vyhodnocení veselých lístečků, kterého se ujali jako organizátoři ses. Lenka Sujová a br. Martin Krejčíř. Dárků bylo tolik, že se dostalo skoro na každého. Všem obdarovaným blahopřejeme. Někteří si šli pro dárek i vícekrát. Rekordmanem v tomto směru byl starosta br. Tabery, který si šel pro dárek čtyřikrát. Ten překvapil i jako kytarista, když si countrykapelou zahrál pár známých trampských písniček. Vedle této skoro už naší sokolské domácí kapely se o výbornou náladu postaral y hlavně sestry, které připravily výborný Sokolský punč. Uvařily ho 20,5 litru.
Program setkání zakončil hospodář br. Petr Suja, který představil přítomným nově zakoupené sportovní pomůcky a pozval je na akce, které jednota uspořádá v nejbližší době. Na akci byly ke zhlédnutí také panely, které informovaly účastníky o plánu a přípravách revitalizace naší sokolské zahrady.
Další obrázky naleznete v Galerii, pravá záložka

Pietní vzpomínka na Slavomíra Kratochvila

26. listopadu 2014 v 12:53 | Jaroslav Skopal

Pozvání Sokolů přijali zůstupci města, rodiny a dvou sousedních žup

Sokolská župa Středomoravská - Kratochvilova připravila u příležitosti stého výročí popravy Slavomíra Kratochvila pietní, první oběti protirakouského odboje, setkání sokolů s delegací města Přerova, okolních sokolských žup a příbuzenstvem po bratru Slavomíra Kratochvila Otakarovi. V sobotu 22. listopadu 2014 v 10:00 vykročil průvod účastníků vedený čtveřicí sokolů v historických krojích z bratrské Sokolské Olomoucké - Smrčkovy od brány přerovského hřbitova k nedalekému hrobu Slavomíra Kratochvila.
Tam byly nejdříve položeny kytice na Kratochvilův hrob. V přehledném krátkém projevu seznámil historik a zastupitel Přerova Jiří Lapáček přítomné s životní cestou Slavomíra Kratochvila, který se ve 26. roce svého života stal první obětí domácího odboje proti Rakousku. Stalo se tak 23. listopadu 1914 v Moravské Ostravě. V dalším krátkém projevu náměstek primátora Pavel Košutek ocenil význam Slavomíra Kratochvila pro Přerov a připomenul vše to, co nám ve městě Slavomíra Kratochvila dosud připomíná.
Ze sokolských hostů uvádím přítomnost jednatele Sokolské župy Olomoucké - Smrčkovy br. Františka Kráčmara, z jehož iniciativy přijela do Přerova také čtveřice krojovaných sokolů, která má za sebou výcvik u Hradní stráže, pořádaný po dohodě České obce sokolské s Hradem. Právě tato vzpomínka posloužila bratrům sokolům z Olomouce - Nové Sady si prakticky ověřit výsledky výcviku a prezentovat se před veřejností. Dále starosta Sokolské župy Prostějovské br. Svatopluk Tesárek přivezl sebou i někdejšího župního starostu br. Jana Přidala, přímého účastníka druhého sokolského odboje proti nacistické okupaci za druhé světové války.

Příjemným překvapením byla účast ses. Libuše Kolajové, neteře Slavomíra Kratochvila. Je jí už přes devadesát let. Dále byly přítomny praneteř Zdenka Hurtová, prapraneteř Zdenka Jurčová a praprapraneteř Eva Jurčová. Všechny přijely ze Zádveří na Zlínsku. Některé byly u Kratochvilova hrobu poprvé a paní Zdenka Jurčová po návratu do svého domova odeslala elektronickou cestou do Přerova poděkování: "Děkujeme Vám za pozvání a velmi milé přijetí. Bylo nám ctí se pietního obřadu zúčastnit."
Osobnosti Slavomíra Kratochvila byl věnován tento můj příspěvek:
Při hledání podkladu, jak Slavomíra Kratochvila nejlépe posuzovat jako sokolskou osobnost, jsem s chutí sáhl po dokumentu Jana Ulmana z roku 1934 "Slavomír Kratochvil první oběť domácího odboje". To proto, že autor sám měl podobný osud za druhé světové války, kdy zahynul rukou nacistů jako příslušník sokolského druhého odboje.
Jan Ulman vyzvedl na životě Slavomíra Kratochvila, že již v mladém věku byl vyplněn prací pro celek. Založením měl být romantik a idealista, životem a prací nekompromisní realista. Své práci stanovil určitý a vyhraněný cíl. Mnozí se od něho učili zásadovosti a neústupné vytrvalosti. Nedovedl dělat se svým svědomím kompromisy. Byl až nepříjemně upřímný a otevřených názorů. Osobním kouzlem, přímým poctivým slovem dokázal uklidňovat jak v řadách mládeže, sokolského dorostu, tak i prostých vojáků.
Z vojenské služby v Pulji (v období 1910 - 1911) si v dopisech přímo vyléval srdce svému příteli Václavu Leixnerovi či přítelkyni Hermě Hoškové. Stěžoval si hlavně na kontrast nesvobody vojenského prostředí a svobodné práce ve společnosti jemu blízkých lidí a došel až ke srovnání svého stavu na vojně s otroctvím.
Poté, co Rakousko 28. července 1914 vyhlásilo válku Srbsku, vadilo mu, jak si vláda vynucovala projevy loyality a mnozí Češi podléhali tlaku a stáli za Rakouskem. Přitom docházelo k zatýkání, internování a persekuci těch, kteří nesouhlasili s vládou. V takové situaci stateční jedinci, jakým byl právě Slavomír Kratochvil, ztratili definitivně důvěru v Rakousko jako vícenárodní státní celek a rozhodli se pro podkopávání jeho základů. Kratochvila tížila myšlenka, že za Rakousko musí ve válce bojovat čeští lidé. Souběžně došlo k omezení svobody tisku, veřejných schůzí a projevů.
Kratochvil věděl, že nelze dělat revoluci, organizovat atentáty či stavět barikády. Šlo však tlumit příliš rakousky naladěné cítění a dodávat odvahu zakřiknutým českým lidem. Byl mezi prvními, kteří zasévali sémě odporu, z něhož vyrostlo ohromné hnutí odboje.
Síla osobnosti Slavomíra Kratochvila se projevila i v posledních hodinách jeho života 23. listopadu 1914 dopoledne, kdy stál před válečným soudem v Moravské Ostravě společně se svými sokolskými bratry Vojtou Fárkem, Vladimírem Stejskalem a Františkem Klabazňou. Kratochvil v něm vzal všechnu vinu na sebe. Kryl své kamarády a to nejen ve věci rozmnožování "velezrádných" letáků, ale i v jejich předání samotnému udavači Aloisovi Křepelkovi, když ten je měl dostat od Vojty Fárka. Tímto postojem uchránil jejich životy.

Slavomír Kratochvil tak pro nás zůstává příkladem, jak se zachovat v kritických situacích, když jde o všechno, když je ohroženo bytí národa a samotné demokracie. S tím bychom měli odcházet z dnešní vzpomínkové akce a i nadále vytvářet povědomí o jeho příkladné statečnosti mezi mladou generací.
Další obrázky Vojtěcha Podušela ze vzpomínkové akce naleznete v Galerii (levá záložka)

Oslavy 28. října v Přerově

29. října 2014 v 18:23 | Jaroslav Skopal, fota Vojtěch Podušel
V Přerově tradičně oslavy organizačně zabezpečuje město za spoluúčasti armády, organizací a spolků. Vojáci přijeli z hranické posádky, protože ta přerovská s odchodem vojáků - letců z Přerova zanikla. Vidět byli víc než jindy sokolové. Nástup v krojích a se sokolskými prapory za vojáky nesoucími státní vlajku byl řízen povely přerovského starosty jednoty br. Vladimíra Taberyho.
Vše začalo na nám. TGM, řečníkem byl končící primátor pan Jiří Lajtoch. Účast radních a zastupitelů byla též vyšší než v předchozích letech. Jakoby chtěli naznačit, že kdoví jak to bude vypadat, až žezlo na radnice převezmou Společně pro Přerov a ANO.
Novinkou, kterou navrhlo město, bylo zakončení dopolední vzpomínky u přerovské sokolovny, na níž jsou umístěny dvě pamětní desky věnované první oběti domácího odboje, Slavomíru Kratochvilovi.
Krátkou informaci o osobnosti Slavomíra Kratochvila jsem uzavřel pozvánkou na připravovanou akci u jeho hrobu na městském hřbitově 22. listopadu 2014 v 10:00, jejíž scénář je zatím v přípravách.
Opticky větší účast než jindy si vysvětluji stým výročím od zahájení první světové války, kterému bylo letos v médiích věnováno víc pozornosti. Bylo vidět i více účastníků s malými dětmi, když se vydaly do města i celé rodiny.

Další obrázky Vojtěcha Podušela z oslav naleznete v galerii (levá záložka).

K otevřené taneční hodině

29. října 2014 v 15:36 | Jaroslav Skopal

Tanec jako nová aktivita Sokola Přerov

Sobota 25. října 2014 večer patřila v přerovské sokolovně tanci. Pod názvem Otevřená taneční hodina prezentoval nedávno založený taneční oddíl Sokola Přerov výsledky své dosavadní práce. I s nesokolskými tanečníky se sešlo na parketu až 70 milovníků tance.
Informace a své dojmy z tanečního večera mi ochotně sdělil bratr Petr Douda, který společně s vedoucí tanečního oddílu sestrou Lucií Pavlíkovou nesl tíži organizační práce a vlastního řízení průběhu akce. Trochu ho překvapila malá účast místních sokolů z jiných oddílů, kteří jsou jinak známi svým všestranným zájmem o pohybové aktivity. Přiznal, že příště bude muset být lepší propagace, rozhodně v takových akcích i pro veřejnost hodlají pokračovat. V sále bylo zima, s čímž se však předem počítalo. Výtěžek ze vstupného stačil tak akorát pokrýt náklady s akcí spojené.
Br. Petr Douda sám vystupoval nejen jako moderátor, ale i jako člen předváděcího týmu. Partnerkou mu byla ses. Adéla Zamazalová. V roli lektorů se nejvíce zapojili Lucie Pavlíková a trenér Jiří Petr. V anketních lístcích, které byly účastníky zodpovědně vyplněny, byl čitelný příznivý dojem z celého večera. Chválena byla skupina tanečních párů z řad mládeže, která předvedla ukázky ze svého tanečního výcviku.

Z výboru Tělocvičné jednoty Sokol Přerov se do výuky na parketu aktivně zapojil br. Peter Suja se svou manželkou, takže v jeho osobě bude mít výbor Sokola Přerov zasvěceného informátora a posuzovatele této nové sokolské aktivity v Přerově.
Složku fotografií Vojtěcha Podušela z veřejné taneční hodiny najdete v Galerii (levá záložka).

Památný den sokolstva v Přerově

10. října 2014 v 20:52 | Jaroslav Skopal

Připomenutí obětí druhého odboje z řad sokolstva

Přerovští sokolové si ve středu 8. října odpoledne připomenuli u pamětní desky na sokolovně a poté v sále loutkového divadla své předchůdce, kteří se v době nacistické okupace postavili různými formami odboje proti nastolené totalitě. Představitelé Tělocvičné jednoty Sokol Přerov a Sokolské župy Středomoravské - Kratochvilovy položili nejdříve kytice k pamětní desce 38 obětí z přerovské jednoty. Krátká úvodní slova přednesli bratři Bohumil Domanský a Miroslav Rozkošný, který byl garantem celé vzpomínky.
V sále loutkové divadla, kam se pak účastníci přesunuli, uvedla ses. Eva Tšponová postupně tři mluvené příspěvky k danému tématu. První přehledně zachytil účast sokolských odbojářů naší sokolské župy v odboji včetně odkazů na koordinaci se sousedními župami, zejména Olomouckou. Pak odezněly dva osobnostní profily z přerovského sokolského odboje a to nejdříve ses. Anny Řezníčkové v podání historika Petra Jiráka. Osud přerovského sokolského odbojáře br. Jana Ulmana zpracoval další historik Pavel Kopeček. Příspěvek přednesla v jeho nepřítomnosti ses. Marcela Haraštová.
Kulturní část programu vzpomínkové akce se prolínala s mluveným slovem. Zajistili ji žáci kytarové třídy Základní umělecké školy Bedřicha Kozánka s hrajícím učitelem Petrem Vařákem. Bylo příjemné vidět, že mezi kytaristy jsou i dva mladí aktivní cvičenci Sokola Přerov a to Terezka Krejčířová a Jakub Harašta.

Proti loňské akci na stejné téma byla letos opět o něco vyšší účast. Zasloužila se o to střední generace sokolů, která začíná k pohnuté historii naší země nalézat svůj vlastní vztah. Z málo zastoupené veřejnosti bylo možno spatřit několik představitelů Českého svazu bojovníků za svobodu a zájmového historika Františka Červeného. Přerovské sokoly potěšila účast dvou sester z Tělocvičné jednoty Sokol Hranice.
Dvě fotoreportáže od pana Vojtěcha Podušela a Bratra Petra Suji naleznete ve fotogalerii (levá záložka).

Sestra Ludmila Chytilová se dožila 103 let

24. září 2014 v 18:55 | Jaroslav Skopal

Z návštěvy sokolů u sestry Chytilové

Sestra Ludmila Chytilová zasvětila svůj život Sokolu. O jejích aktivitách se toho již hodně napsalo. Byla župní náčelnicí v do roku 1948.
Pak práci v Sokole musela z politických důvodů opustit. Pokus o návrat přišel v roce 1968, ale to byl jen krátký záblesk naděje na změnu poměrů. Pomohla jako činovnice znovu v jednotě i v župě po roce 1989.
Město si ji dnes cení též jako nejstarší občanku a jeho představitelé jí přišli blahopřát v den narozenin 17. září 2014 do přerovského Domova pro seniory, kde nyní tráví svůj čas.
Čtyřčlenná sokolská návštěva se připojila k rodinné oslavě o tři dny později a našla sestru Chytilovou opět v dobré kondici s ohledem na její věk. Setrvala s ní v milém rozhovoru hodinu a půl. Popřála zdraví a spokojenost do dalších let života.

O životě Slavomíra Kratochvila

23. září 2014 v 15:09 | Jaroslav Skopal

Přerovští sokolové hlavními účastníky přednášky Jiřího Lapáčka

Přednáška přerovského historika Jiřího Lapáčka se konala v rámci muzejních úterků 9. září 2014 v Korvínském domě v Přerově v 17:00 hod. Byla věnována významné přerovské osobnosti Slavomíru Kratochvilovi, který byl rakouskými vojenskými úřady v době, kdy už probíhaly boje na liniích světové války, odsouzen k trestu smrti. Byl zastřelen v Ostravě 23. listopadu 1914. Jeho provinění spočívalo v protiválečné propagandě založené na šíření některých protiválečných prohlášení a básní. Prezident Masaryk ho později označil za první oběť domácího odboje.
Přednáška Jiřího Lapáčka trvala hodinu a čtvrť. Zachytila všechny etapy života Slavomíra Kratochvila od jeho narození v Trnavě u Zlína až po jeho poválečný pohřeb a krátké vylíčení osudů jeho rodičů a sourozenců. Stala se pěkným úvodem k chystané sokolské pouti k jeho hrobu v Přerově, připravované na 22. listopadu 2014 v 10:00 h. Ta pravděpodobně proběhne i za oficiální účasti zástupců města Přerova a dalších hostů.
Autorkou fotografií je Jitka Hanáková (Muzeum Komenského v Přerově)

Župní soutěž sokolské všestrannosti 2014

19. září 2014 v 22:33 | Milan Geryk, Zbyněk Harašta

Ohlédnutí cvičitele a župního náčelníka za Župní soutěží sokolské všestrannosti 2014

Sokolská župa Středomoravská-Kratochvilova pořádá pro své členy každoročně soutěž všestrannosti, skládající se ze 4 závodů:
1) část gymnastická, 2) plavání, 3) šplh, 4)část z lehké atletiky..
Každý člen se může zúčastnit všech nebo jen jednotlivých závodů. Vyhodnotí se v každém závodě zvlášť a na závěr pak počítačem všechny části. Pořadatelem je Sokol Přerov.
Prvé tři části proběhly 12. 4. 2014 v přerovské sokolovně a v přerovském bazénu. Poslední, atletická část se konala 24. 5. 2014 od 8 do 13 hodin na atletickém stadionu Spartaku Přerov, který byl vzorně připraven pro tento účel. Pozvány byly všechny jednoty župy. Ředitelkou byla Milada Havlíčková, hlavním rozhodčím Martin Krejčíř, jednatelkou Irena Darmová, zpracovatelem výsledků Zbyněk Harašta. Rozhodčími byli cvičitelé z jednot župy, většinou z jednoty pořadatelské. Pravidla byla objasněna v písemně vydaných propozicích. Jednotlivé výkony byly bodovány podle všeobecně uznávaných pravidel pro možnost sčítání výsledků disciplin. Závodilo se ve 13 nezávislých kategoriích podle věku účastníků. Počasí začalo nadějně, ale v polovině závodů začalo pršet a nepřestalo, takže mnohé discipliny proběhly v dešti.
Tato zpráva se opírá o natištěné počítačové výsledky. Obsahuje pořadí bodovaných závodníků (prvá tři místa) jednak od atletické části, jednak celkové vyhodnocení 4 částí. Zúčastnilo se 9 jednot. Označíme je zkratkou a zároveň uvedeme počet účastníků.
Beňov Be 9, Hranice Hr 18,Kokory Ko 22,Lipník Li 15,Majetín Ma 20,Přerov Pr 50,Veselíčko Ve 3,Vlkoš Vl 25. Brodek Br 2 se nezúčastnil atletiky. Celkem bylo klasifikováno 164 borců, z nichž každý absolvoval nejméně jeden závod.
V atletické části bylo klasifikováno 126 závodníků.
V každé kategorii je uveden počet závodníků a v závorce počet z Přerova.
Předškolní 2008- , 31 (19)
1. Li Procházka Matěj. 2. Ko Zachrle Matěj, 3.Pr Harašta Matěj,
1. Vl Kroupová Ema, 2. Li Kovaříková Tereza, 3. Li Kovaříková Veronika
Žáci I. 2005-2007.13 (3)
1. Pr Krejčíř Mikuláš, 2. Ma Motáň Michal, 3. Ma Chaloupka Karel
Žákyně I. 2005-2007 21 (6)
1. Li Štěpánová Barbora, 2. Li Štěpánová Jarmila, 3. Hr Spilková Veronika
Žáci II 2003-2004 17 (2)
1. Ma Nevřela Štěpán, 2. Ko Marek Ondřej, 3. Vl Barták Patřik
Žákyně II 2003-2004 8 (3)
1. Vl Tomšů Kristýna 2. Pr Němcová Andrea, 3. Pr Šmerdová Alexandra
Žáci III 2001-2002 3 (0)
1. Ma Paul Ondřej, 2. Hr Horák Miroslav, 3. Vl Tomšů Filip
Žákyně III 2001-2002 6 (1)
1. Vl Matlochová Lucie, 2. Hr Trundová Michaela, 3. Pr Beňová Michaela
Žáci IV 1999-2000 2 (1)
1. Vl Prečan Vít, 2. Pr Zbořil Jan
Žákyně IV 1999-2000 6 (1)
1. Li Šromotová Kateřina, 2. Hr Kálalová Klára, 3. Vl Boháčová Eva
Dorostenci 1996-1998 5 (1)
1. Hr Rýpar Jaroslav, .Hr Kálal Jiří, 3. Pr Poljak Marian
Dorostenky 1996-1998 1 (0)
1. Vl Boháčová Jana
Muži 1995- 9 (2)
1. Vl Tomanec Martin, 2. Pr Harašta Zbyněk, 3. Hr Spilka Petr
Ženy 1995- 2 (0)
1. Ma Havránková Simona, 2. Be Hrbasová Yveta
V celkovém vyhodnoení ze 4 závodů bylo klasifikováno závodníků
Předškolní -2005
1. Pr Spala David, 2. Pr Knoppová déla, 3. Pr Boštíková Eliška
Žáci I 2005-2007 17 (5)
1. Pr Krejčíř Mikuláš, 2. Pr Jakubec Yorick, 3. Ma Motáň Michal
Žákyně I 2005-2007 25 (7)
1. Li Štěpánová Barbora, 2. Hr Spilková Veronika, 3. Li Štěpánová Jarmila
Žáci II 2003-2004 23 (2)
1.Pr Harašta Jakub, 2. Pr Poljak Darian, 3. Ma Nevřela Štěpán
Žákyně II 2003-2004
1. Pr Šmerdová Alexandra, 2. Pr Vincenová Safira, Li Stoklasová Lenka
Žáci III 2001-2002 4 (1)
1, Hr Horák Miroslav, 2. Ma Paul Ondřej, 3. Vl Tomšů Filip
Žákyně III 2001-2002
1. Hr Trundová Michaela , 2. Pr Beňová Michaela, 3. Vl Matlochová Lucie
Žáci IV. 1999-2000 2 (1)
1. Vl Prečan Vít, 2. Pr Zbořil Jan
Žákyně IV 1999-2000 8 (2)
1. Hr Kálalová Klára, 2. Pr Poljaková Andrea, 3.Pr Krejčířová Tereza
Dorostenci 1996-1998 6 (1)
1. Hr Kálal Jiří, 2. Hr. Rýpar Jaroslav, 3. Pr Poljak Marian
Dorostenky 1996-1998 2 (1)
1. Vl Boháčová Jana, 2. Pr Machalíková Aneta
Muži 1995-
1. Pr Harašta Zbyněk, 2. Vl Tomanec Martin, 3. Hr Spilka Petr
Ženy 1995-
1. Ma Havránková Simona, 2. Be Hrbasová Yveta, 3. Pr Machalíková Kamila
 
 

Reklama