Z činnosti

Radost z ocenění

25. ledna 2016 v 22:16 | Miroslav Rozkošný, Pavel Zimek (foto)

Loutkové divadlo převzalo Cenu města Přerova - Medaili Jana Amose Komenského

V neděli 24. ledna 2016 bylo loutkové divadlo naší Tělocvičné jednoty Sokol Přerov vyznamenáno Cenou města Přerova - Medailí Jana Amose Komenského. Slavnostní akt předání se konal už tradičně v Mervartově síni přerovského zámku. V ní se naší loutkaři neztratili. Naopak, ve srovnání s dalšími oceněnými kolektivy, Základní uměleckou školou Bedřicha Kozánka a pěveckým souborem Vokál, bylo zde členů našeho souboru nejvíc. Většina přišla do sálu už delší dobu před začátkem skoro jako první a k nepřehlédnutí byli také pro své jednotné oblečení, černá trička s nápisem Loutkové divadlo T. J. Sokol Přerov. S loutkáři přišel i bývalý člen souboru a také už bývalý primátor Jiří Lajtoch, a v sokolském kroji starosta br. Vladimír Tabery.

Po hudebním vstupu, který obstarala Základní umělecká škola a zahajovacím projevu náměstka primátora Pavla Košutka, převzalo naše loutkové divadlo cenu jako poslední, ale za největšího potlesku přítomných. Po něm vedoucí souboru ses. Marie Veřmířovská poděkovala za cenu jménem všech tří vyznamenaných kolektivů a slíbila, že se budou snažit dál dělat svému městu čest.
Rozsáhlou složku fotografií z této akce od Hany Žáčkové naleznete v galerii

Pozvánka na stolní tenis

5. ledna 2016 v 22:34 | Miroslav Rozkošný

Nenáročný sport vhodný pro zimní období

Parta přátel v seniorském věku, kteří se prakticky až do zimy scházeli k zápasům v pétanque na zahradě naší sokolovny, nepřestali sportovat ani v zimním období. Jen nové hřiště na pétanque do jara vyměnili za stolní tenis v předsálí sokolovny. Termín zůstal stejný, každé úterý od 9,30 do 11,30 hodin. Cena pro členy i nečleny Sokola je pro všechny stejná 20 Kč za uvedenou dobu. Bližší informace můžete získat u Miroslava Rozkošného, mobil 732762055 nebo na mailové adrese rozkosmir@seznam.cz Přijdˇte si zahrát. K dispozici máme dva úplně nové stoly a několik starších, takže i vyšší počet zájemců si najednou může zahrát. Stolní tenis je sport, podobně jako pétanque, vhodný pro všechny generace, včetně důchodců a také ostatní, kteří mají dopoledne volný čas. Třeba i nezaměstnané, aby si udrželi dobrou fyzickou kondici pro případný nástup do zaměstnání.


Při pravidelných zápasech můžeme poznat svoji hráčskou úroveň a nejlepší z nás mohou reprezentovat naší jednotu, třeba na turnajích, které vždy na podzim pořádá Sokol Beňov, ale ještě ani jednou jsme se ho nezúčastnili. Vzorem pro naše stolní tenisty může být T.J. Sokol Kroměříž, kde stolní tenis má již dlouholetou tradici. Každoročních turnajů kroměřížského Sokola se zúčastnily již stovky hráčů všech věkových kategorií od nejmenších dětí až po seniory.

Chyběl smysl posezení?

21. prosince 2015 v 16:54 | Miroslav Rozkošný

Vánoční posezení s otazníkem

Na letošní vánoční posezení u stromečku se sokolským punčem v předsálí naší přerovské sokolovny jsem z důvodu jiné podobné akce přišel později. Hrála tam naše známá country hudba, bylo veselo a prázdná místa zůstala jen po členkách Věrné gardy, které jsem ještě při příjezdu k sokolovně zahlédl na autobusové zastávce. Hned po příchodu do předsálí jsem se ptal přítomných na hodnocení této naší tradiční akce. Znělo od různých známých jen kladně od "standardní až po výborné". Kritické hodnocení večírku jsem se zcela náhodou dověděl až druhý den. Prý " nezpívalo se, nikdo nic všem neřekl, třeba alespoň přání, a až jedna sestra to nevydržela a s dovolením starosty zarecitovala báseň, a po ní se už nikdo s něčím dalším nepřidal." Dále mně informátorka za Věrnou gardu ještě řekla: "My co se známe, bavili jsme se bezvadně, ale co přišli sami, seděli jak hořké huby."

Po této informaci mi napadlo, že snad by bylo vhodné, kdyby někdo ze žáků přednesl třeba básničku k Vánocům, kterou se naučil ve škole. Možná by se zas přidal někdo z dospělých. Snad by bylo vhodné i nějaké ohlédnutí za uplynulým rokem někoho ze členů výboru, jak jsem to zažil pár hodin předtím v Lipníku.
Památný sokolský den ukázal, že máme šikovné moderátorky, které by všechna vystoupení dokázaly spojit do jednoho pásma. To všechno vím, ale nevím jest-li by ostatní přítomní chtěli takový program, jak by si přála Věrná garda, protože někteří lidé vyloženě nesnáší nějaké oficiality a také, jak správně říká náš vrátný Antonín Blaťák: "sto lidí,sto chutí a všem se nezavděčíš." Odpovědˇ na otázku, zda pokračovat v tradičních vánočních večírcích s punčem, jak jsme je znali dosud, nebo tam přidat něco navíc, ale určitě bude znát výbor naší T. J. Sokol Přerov. Někteří na tomto večírku byli. Proto se jeho členů hned na příštím zasedáním zeptám.
Další obrázky Františka Hudečka jsou v galerii.

Sokol je jejich zázemím

3. prosince 2015 v 18:55 | Miroslav Rozkošný

Věrná garda zase slavila

Cílem Sokolských klubů seniorů nebo Věrných gard je především umožnit necvičícím členům Sokola další aktivní činnost v jednotách, zaznělo nedávno na zasedáních vzdělavatelského odboru a vedoucích seniorů v Tyršově domě v Praze. V tom nemusí nikdo naší přerovské Věrné gardě radit. Zejména přitažlivé jsou pro její členy společné oslavy narozenin. Letos to byly už tři. V lednu br. Frant. Jemelky a Zd. Funka, v září ses. Jar. Kubíkové a Rad. Domanské, a naposled 26. listopadu jsme slavili narozeniny ses. D. Zimmermannové a A. Bouchalové.
Na oslavě se nejen hodovalo, ale nezapomnělo také na věci vážnější. Vzdělavatel br. M. Rozkošný měl zde hned čtyři zprávy - ze schůze výboru jednoty, ze vzdělavatelského odboru jednoty, a z Tyršova domu v Praze: z podzimního zasedání vzdělavatelů a ze setkání seniorských vedoucích. V poslední době se na úvod přerovského setkání Věrné gardy stává tradicí přednes básně ze sbírky našeho bývalého vzdělavatele br. Kozáka a v podání ses. E. Tšponové. Zástupkyně vedoucího VG tentokrát navíc přidala informaci o významném přerovském rodákovi, sokolu a legionáři Janu Gayerovi. S částí legionářské hymny přispěl do diskuze br. B. Domanský. Také vyvrcholení a závěr narozeninové oslavy ve Věrné gardě byl tentokrát tradiční, při zpěvu všech a harmonice br. Zdeňka Funka.
Další fotografie najdete v galerii.

Stanou se "zájemci" i členy Sokola?

3. prosince 2015 v 17:44 | Miroslav Rozkošný

Pentaque v sokolské zahradě má svého prvního vítěze

V letních měsících bylo vybudováno pentaqueové hřiště v zahradě naší sokolovny a v září a říjnu se zde odehrála první soutěž v této poměrně ještě nové sportovní hře. Zúčastnilo se jí osm hráčů. Vítězem se stal Milan Rozkošný, druhý byl Jaroslav Pavlištík, třetí Rudolf Švéda, čtvrté místo obsadil br. Jindřich Šoupal, jako jediný člen naší jednoty, který soutěž dokončil, pátý skončil Zdeněk Vylíčil a šestá Irena Cesnová z Olomouce. Ze zdravotních nebo pracovních důvodů nedokončili soutěž dva naší členové ses. Marie Hudečková a br. Miroslav Rozkošný.

Na obrázku zleva první Miroslav Rozkošný (člen Sokola), druhá Irena Cesnová, třetí Rudolf Švéda, a čtvrtý Jaroslav Pavlištík.

Pochvalu si zaslouží organizátor této soutěž pan Zdeněk Vylíčil, který také věnoval do soutěže jednu z cen a nyní využívá v naší T. J. Sokol své dlouholeté zkušenosti získané ze sportovní činnosti v bývalém zaměstnání na dráze. Pravidelně i s manželkou a svými přáteli se také zúčastňuje našich akcí - zájezdů, divadelních představení, Památného sokolského dne aj.. V tom může být příkladem všem naším členům. Pan Zdeněk Vylíčil se nyní stal organizátorem pravidelných setkání seniorů, kteří si chtějí v předsálí sokolovny zahrát stolní tenis. Koná se vždy v úterý od půl desáté. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Na návštěvě v Lověšicích

3. prosince 2015 v 17:28 | Miroslav Rozkošný

Činnost Sokola se v Lověšicích rozjíždí, ale pomalu

Obnovená Tělocvičná jednota Sokol Lověšice se už od počátku setkávala s velkými problémy. Nejprve to byly tahanice o majetek s místní TJ Union, potom z funkce odstoupili členové výboru a změny k lepšímu nastaly teprve, když místní podnikatel Luděk Komárek s manželkou zřídili jako nájemci v sokolovně hospodu a postupně roky chátrající budovu opravují.
A jak vypadá činnost T. J. Sokol Lověšice letos? Sokol se stal spolupořadatelem dětského dne ve svém areálu. V září byla položena v sále nová podlahová krytina, což umožnilo zde konat první velkou soukromou akci - svatbu. Cvičení a sport se zde však rozjíždí velmi pomalu. Přesněji cvičení vůbec ne a ze sportu zde chodí jen jednou týdně desítka zájemců různého věku zahrát si stolní tenis.
Třeba otec se synem a podobně. Většinou se jedná o sportovce, kteří v létě pravidelně hrávali nohejbal na malém hřišti sokolovny a v zimě chodí hrát badminton do Dělnického domu. Rádi by si tento sport zahráli i v sokolovně, ale na sále chybí lajnování. "To je náš nejbližší úkol," říká br. Komárek. Dalším sportem v lověšické sokolovně, který je teprve počátcích, a uvidíme jak se bude dál vyvíjet, je box. Dva zájemci si za vlastní peníze koupili boxovací pytel a na jevišti ho využívají k tréninku. "Nebo jen tak k rozhýbání vzhledem k našemu věku", říkají.

V sokolovně je třeba dokončit ještě některé menší stavební práce a její dovybavení. Z tělocvičného nářadí zde zůstaly jen žebřiny /ribstoly/, ostatní skončilo kdoví kde v době, když sokolovnu přestal spravovat a využívat TJ Union. "O cvičení na nářadí zde zatím není zájem," míní starostka ses. .Zdenka Komárková. A co chybí Sokolu Lověšice nejvíc, jsou členové.
Naštěstí mají sokolové z řad místních občanů obětavé pomocníky, kteří pomáhají při opravě sokolovny. Například při pokládání nové podlahy se jich sešlo pět. Členů má však jednota i s manželi Komárkovými jen šest. "S nimi to byly vždy špatné a letos po zvýšení členského příspěvku je to úplně konec," postěžoval si br. Komárek. Určitá naděje na zlepšení je. "Po Novém roce se stanu členem," řekl mi jeden z boxerů.

Jak dosáhnout cílů?

28. listopadu 2015 v 20:53 | Miroslav Rozkošný

Zasedání nepřineslo nic převratného

Také letos se konalo v Tyršově domě Podzimní zasedání vzdělavatelů sokolských žup. Na jeho hodnocení jsem se shodl s nestorkou činovníků České obce sokolské ses. Jarinou Žitnou., která řekla: zasedání nic převratného nepřineslo. Všichni víme co chceme, ale nikdo neví jak toho dosáhnout.
Přesto několik přednesených zpráv a řada názorů v diskuzi si zaslouží alespoň krátký článek, který by čtenáře moc neunavoval. Například několikrát bylo řečeno, že se daří pořádání Památného dne sokolstva i nově zavedená Noc sokoloven. Po 48 reprízách se velmi vydařila i derniéra Prodané nevěsty. Stoupající úroveň i počet mají sokolská ochotnická divadla. Zástupce vzdělavatele pro kulturu br. B. Gondík pochválil i naše přerovské loutkové divadlo, které nazval vlajkovou lodí sokolských loutkových divadel. Potěšitelné je také, že plánovaný objem financí na příští rok zůstává stejný jako v tomto roce a umožní tak konání plánovaných aktivit. V diskuzi se hodně hovořilo o sokolských krojích, jejich vzhledu a nošení. Z četných k tomu pronesených názorů se mi líbil návrh vzdělavatele z Karlových Varů, který navrhl jednotnou sokolskou bundu nebo také, jak řekl, bundičku. Do usnesení jsem navrhl vyhlásit pro členy Sokola soutěž zaměřenou na vytvoření nového sokolského kroje alespoň pro ženy, kterým se jeví současný kroj už nemoderní. Do soutěže by mohli účastníci navrhnou i některé změny na současném kroji. Můj návrh byl vzdělavatelem doc. Mičkou odmítnut přestože v diskuzi přiznal, že názorů na sokolský kroj je mnoho a stanovisko jednot neznáme. Slíbil však jiný způsob jak zjistit názory na vzhled sokolského kroje. Na můj dotaz br. doc. Mička také velmi obsáhle odpovídal o probíhajícím soudu ČOS s panem Bubníkem, který označil za velmi složitý a komplikovaný. Na závěr jednu perličku. Na zasedání byl několikrát různými účastníky chválen výcvik čtyřiceti mladých sokolů /i z Vídně/ Hradní stráží. Jejímu veliteli bylo proto navrženo vysoké sokolské vyznamenání pro nečleny ČOS. Ze své funkce však má být propuštěn kvůli již pověstným červeným trenýrkám..

Klub sokolských seniorů nebo Věrná garda?

28. listopadu 2015 v 20:42 | Miroslav Rozkošný

Ze setkání vedoucích sokolských seniorů

Zájem seniorů o činnost v Sokole je poměrně velký. To potvrdila i účast jejich vedoucích 20. listopadu na setkání v Tyšově domě v Praze. Zejména účast žen byla velká. Muži byli jen každý sedmý z přítomných. Bohatá byla i diskuze. Z ní vyplynulo, že náplnˇ činnosti Sokolských klubů seniorů, někde nazývaných Věrná garda, je v podstatě všude stejná. Senioři se schází především proto, aby se bavili. Závěr diskuze shrnul předsedající br. V. Šilhán slovy, že kluby seniorů by měly především umožňovat zapojení i necvičích seniorů do sokolských kolektivů. Dále řekl, že lze používat i staršího názvu Věrná garda. Myslí si však, že název Klub sokolských seniorů by mohl přitáhnout i mladší seniory. Podle mého názoru diskuze téměř opoměla účast krojovaných seniorů při oslavách státních svátků a pietních vzpomínek. Možná však oprávněně, protože ne všude, ani v Praze nebo v K roměříži, jak jsem se později dověděl, nejsou tak senioři zastoupeni na těchto akcích jako v Přerově. V diskuzi jsem hovořil o tom, že mladší členky Sokola nechtějí kroj nosit, poněvadž se jim zdá nemoderní a brzy nám proto budou chybět na těchto akcích krojované ženy. Na toto téma se pak rozvinula široká diskuze.
Účastníci setkání pak večer navštívili v divadélku Kampa divadelní představení nazvaný Obraz. Zde mohli mezi herci vidět mezi jinými také Jeníka a Vaška ze sokolské Prodané nevěsty.

Z župního sletu v Hranicích 2012

22. listopadu 2015 v 17:35 | Pavel Zimek

Z domácího archivu

Dobrý den,

v poločase mezi konáním minulého a příštího župního sletu nabízím malou vzpomínku na župní slet 2012 v Hranicích a účast přerovských cvičenců ve skladbě Ať žijí duchové.
Video najdete a na adrese: https://youtu.be/1f-OGzB4P6Y
Pavel Zimek

17. listopad 2015 v Přerově

18. listopadu 2015 v 15:51 | Jaroslav Skopal, foto Vojtěch Podušel

Den boje za svobodu a demokracii

Vzpomínkové shromáždění se konalo večer u pamětní desky k odporu občanů proti komunistickému režimu, která je umístěna na přerovské radnici na náměstí TGM. Byly položeny kytice delegacemi města, spolků a senátorkou Jitkou Seitlovou.
Odezněly čtyři projevy, které státní svátek připomínaly z pohledu jeho původu v listopadu 1938, 1989, tří odbojů (o sokolu Rudolfu Lukaštíkovi) i hrozeb současnosti (z úst Vladimíra Hučína). Péčí zaměstnanců magistrátu města Přerova byly zapáleny svíčky, které delegace i občané položili nastolek pod pamětní deskou. Odezněla reprodukovaná dobová skladba a státní hymna. Moderátorka večera paní Lenka Chalupová poděkovala zúčastněným občanům, mezi nimiž byla i desítka přerovských sokolů, a všichni se spokojeně rozešli.

Fotoreportáž zachytil na svém aparátu pan Vojtěch Podušel, naleznete ji v galerii.

Přerovští sokolové na Dnu válečných veteránů

12. listopadu 2015 v 12:16 | Jaroslav Skopal, fota Vojtěch Podušel

Průběh a náplň vzpomínky zaujaly

V Přerově je připomínán Den válečných veteránů tradičně na náměstí Františka Rasche, oběti vzpoury námořníků v Boce Kotorské na začátku února 1918. František Rasch je přerovský rodák a proto má na stejnojmenném náměstí v Přerově i svůj památník.
Pietní vzpomínky zahájené v 11:11 hodin se zúčastnila Armáda ČR (z posádky v Lipníku nad Bečvou), Policie ČR se svým novým krajským praporem z Olomouce, Čsl. obec legionářská s několika příznivci v dobových uniformách, sokoli z místní tělocvičné jednoty, delegace KAN a dalších místních spolků.
Jako prví položili věnec k památníku představitelé města Přerova. Příspěvky k výročí konce I. světové války přednesli představitelé armády a Petr Sehnálek, historik Muzea Komenského v Přerově. Ten se zabýval širším pojetím vzpomínky Dne válečných veteránů, obdobně jako dnes chápeme i Den boje za svobodu a demokracii, který si budeme připomínat 17. listopadu. Jeden z delegace Policie ČR přednesl báseň amerického autora, účastníka války, motivovanou květy rudých vlčích máků, které vyrostly na místech hromadných hrobů vojenských obětí pohřbených ve Francii.
Trubač v dobové uniformě zatroubil melodii ze svého vojenského repertoáru. Pietním aktem provázela mluvčí města Přerova paní Lenka Chalupová. V závěru vzpomínky zazněly i výstřely z čestné salvy.
Večer pokračovala vzpomínka na přerovském zámku komorním koncertem Stupkova kvarteta, k němuž pozval účastníky aktu na nám. Fr. Rasche Per Sehnálek.
Další fotografie pana Vojtěcha Podušela najdete v galerii.

Vystoupil Divadelní klub Slušovice

9. listopadu 2015 v 20:19 | Miroslav Rozkošný

Dokonalou svatbu viděla stovka diváků

Také představení komédie Divadelního klubu Slušovice nazvané Dokonalá svatba v sobotu 7. listopadu v naší přerovské sokolovně předcházela otázka: " přijdou diváci ?" Důvodem k obavám byly nejméně dva. Za prve ve stejnou dobu se v Městském domě konal velký koncert ke stému výročí založení Základní umělecké školy a dále nějakým nedopatřením pozvánka na naše divadlo nevyšla v Přerovských listech. Nakonec ale všechno dopadlo dobře. Prodáno bylo v předprodeji a na místě 88 vstupenek, další diváci přišli na vstupenky, které vyhráli v Přerovském deníku a diváky byli i pořadatelé. Takže dohromady asi stovka.
Tedˇ ke slušovickému ztvárnění známé komedie už jen stručně. Na hercích byl znát talent a profesionální vedení, které, jak se také přiznali, je nešetří. Problém však byl a dále bude velký sál naší sokolovny a jeho špatná akustika. V tomto prostředí starším lidem unikala některá slova. Naštěstí však jen jim na rozdíl od mladších diváků, kteří rozuměli lépe a podle toho často a živě reagovali na herecké projevy. V rozhovoru se mnou si to herci velmi pochvalovali.
Již tradiční závěrečné posezení po představení v zaplněném předsálí tentokrát zpestřil hlavní pořadatel br. Peter Suja besedou herců s diváky. Herci přitom zodpovězeli řadu otázek. Mezi jinými jsme se dovědli, že nejsou jen ze Slušovic, ale z poměrně širokého okolí. Někteří původem i ze Slovenska, a také mají široký okruh svých divadelních představení. Hráli dokonce i v Brně. Rovněž mnoho a různé jsou místnosti kde zkouší. Od hospody až po bývalou kancelář také už bývalého ředitele Agrokombinátu Slušovice a dnes senátora Františka Čuby. Na závěr je třeba ještě pochválit, že řada diváků zůstala po představení posedět v předsálí sokolovny při country kapele Petera Suje. Poděkování proto patří i muzikantům.

Další obrázky Františka Hudečka najdete v galerii

28. říjen 2014 v Přerově za účasti sokolů

29. října 2015 v 12:31 | Jaroslav Skopal, Vojtěch Podušel (fota)

Důstojný průběh oslavy na náměstí TGM a u Gayerova památníku

Přerovští sokolové a Sokolská župa Středomoravská se tradičně v hojném počtu zúčastnili oslav 97. výročí vzniku samostatného československého státu.
Oslavy jako vždy organizuje město Přerov a sokolové se svou účastí v krojích a se sokoskými prapory podílejí na jejich průběhu. Po slavnostním aktu na náměstí TGM jsou kytice položeny i u nedalekého Gayerova památníku pod hradbami města. Tuto druhou část oslavy podporuje svou velkou účastí mj. i Čsl. obec legionářská a klub vojenské historie.

Bohatou fotodokumentaci z celých oslav od Vojtěcha Podušela najdete v galerii.

Vzpomínka na statečné sokoly

15. října 2015 v 19:00 | Miroslav Rozkošný

Památný sokolský den proběhl letos zvlášť důstojně

Před čtyřiasedmdesáti roky v noci ze 7. na 8. října 1941 zatklo německé gestapo 900 činovníků z ústředí České obce sokolské v Praze, žup a tělovičných jednot z celé republiky z nichž se skoro polovina z koncentračních táborů nevrátila. Podobně tomu bylo i v Přerově, kde bylo zatčeno sedmnáct členů Sokola.
Na památku těchto obětí vyhlásila Česká obec sokolská před třemi roky 8. říjen jako Památný sokolský den. Stejně tak už po třetí se sešli přerovští sokoli i s veřejností u pamětní desky na sokolovně, aby květinami a krátkým proslovem starosty jednoty br. Vladimíra Taberyho uctili jejich památku. Bohatý pietní program pak pokračoval v sále loutkového divadla, kde se svými příspěvky vystoupili ředitel Státního okresního archivu Jiří Lapáček, místopředseda Okresního výboru Českého svazu bojovníků z svobodu Zdeněk Smiřický a historik Pavel Kopeček z Univerzity Palackého v Olomou ci. Za moderování ses. Marcely Haraštové měl celý program slavnostní a velmi důstojný průběh při němž přednášející historici a zejména mladí kytaristé i houslistky ze Základní umělecké školy v Přerově sklidili řadu potlesků. "Vystoupení hudebníků bylo příjemné a přednášky historiků poučné," zhodnotil program Památného sokolského dne starosta jednoty br. Vladimír Tabery. Bývalý vzdělavatel br. Bohumil Domanský dokonce vyzvedl letošní Památný sokolský den jako zatím ze všech tří ročníků nejzdařilejší. Spokojení byli i pořadatelé, poněvadž letošní 8. říjen překonal loňský rekord v návštěvnosti a blížil se k sedmdesátce účastníků.

Další obrázky Vojtěcha Podušela najdete v galerii.

Krajský závod Odznaku všestrannosti olympijských vítězů

13. října 2015 v 11:41 | Zbyněk Harašta, Irena Darmová, Jaroslav Skopal

se konal 10. října 2015 na stadionu Spartaku Přerov

Závodu se zúčastnila sokolská župní družstva všech čtyř žup Olomouckého kraje. Pořadatelem byla Sokolská župa Středomoravská - Kratochvilova. Soutěži řediteloval br. Zbyněk Harašta, který vydal ve velmi krátké době i úplné výsledky soutěže.
Soutěžní disciplíny byly upraveny tak, aby se vše dalo konat na stadionu:
  1. Běh na 60 m
  2. Hod 2kg medicinbalem obouruč přes hlavu
  3. Trojskok snožmo z místa
  4. Hod míčkem 150 g
  5. Skákání přes švihadlo po dobu 1 minuty dvěma způsoby
  6. Běh na 1000 m
Pro stanovení celkového pořadí zúčastněnných žup rozhodovalo bodování závodníků na prvých šesti místech, přičemž záleželo jen na pořadí. Samotné výkony se bdově nehodnotily.

Výsledky a počty viz galerie

Suverenně zvítězila Sokolská župa Prostějovská, která ve většině kategorií obsazovala prvá místa a také měla nejpočetnější výpravu. Za nimi s malým rozdílem ve výsledku skončily župa Středomoravská a Severomoravská. Olomoucké župě zbylo díky menšímu počtu závodníků čtvrté místo.

Z ohlasů na soutěž:
Dobrý večer a nazdar všem,
posílám výsledky letošního OVOV.
Děkuji všem závodníkům, rozhodčím, rodičům za předvedené výkony, účast, trpělivost, ...
Podmínky byly extrémní, ale snad to stálo za to.
Pořadatelům dalších ročníků krajských soutěží přeji minimálně o pět stupňů teplejší počasí :-) a vám všem ostatním pěkný zbytek víkendu.
Zbyněk Harašta
Děkuji za zaslání výsledků.
I já bych Vám chtěla poděkovat za dobrou organizaci a hlavně za nádherný
pohár pro vítěze:)
Jsem ráda, že jsme to všichni přežily a v neděli jsem děkovala za krásné
sobotní počasí. Protože v neděli bychom určitě zmrzli:(
Měj se hezky a užívej si klidu, tepla a pohody.
Lenka (Ireně)

Nazdar Irčo. Připravili jste soutěž , která měla jeden zádrhel...a to chladné
počasí. I přes malý kolektiv rozhodčích se to nakonec v dobrém čase zvládlo.
Diplomy a medaile výborné. Poděkuj všem co se na organizaci podíleli a hlavně
Zbyňkovi za počítačové zpracování. Jirka (Sobotík)

Několik málo fotografií najdete v galerii tohoto blogu. Kdo chce dát
k dispozici svá fota, pošlete je na jar.skopal@volny.cz
v redukované velikosti.

Ohlédnutí za týdnem v pohybu Sokola Přerov

9. října 2015 v 11:49 | Pavel Zimek, Miroslav Rozkošný

Dík patří oddílu Rope Skipping Sokola Přerov

Evropská akce v přerovské sokolovně

Týden v pohybu s mezinárodním názvem MOVE WEEK je celoevropskou akcí na které se podílí v naší republice také Česká obec sokolská a v rámci ní Tělocvičná jednota Sokol Přerov. Tato významná akce se konala v přerovské sokolovně poprve a pořadatelé se na ní proto pečlivě připravili. Včetně propagace v ulicích Přerova na které se podílely i na snímku členky oddílu rope skipping. V rámci programu Týdne v pohybu si mohli zájemci z řad veřejnosti celý týden od 21. do 26. září zdarma zacvičit a zasportovat v každém oddíle. Program Týdnu v pohybu vyvrcholil v sobotu odpoledne řadou soutěží a večerním posezením u táboráků na sokolské zahradě. Ve statistice této celoevropské akce v naší přerovské sokolovně, nahlášené vedení České obce sokolské v Praze je zaznamenáno, že se jí zúčastnilo 773 účastníků a z toho 35 pořadatelů a 100 diváků. Miroslav Rozkošný

Dokumentární snímek MOVE WEEK 2015 zachycující týden pohybu v Přerově je na světě. Přeji příjemnou podívanou.
Pavel Zimek

Adresa videa je: https://youtu.be/YM_KNWZYyVI

Noc sokoloven v Beňově – 18.9.2015

22. září 2015 v 22:26 | František Kubík

Děti se seznámily se sokolovnou i v noci

V pátek 18.9.2015 od 17 hodin začali do naší sokolovny přicházet první žáci a žačky naší jednoty i jejich kamarádi, aby se zúčastnili akce s názvem Noc sokoloven.
Cílem této celostátní akce bylo všem připomenout, že sokolovny existují již hodně dlouho a díky nemalému úsilí členů jednoty slouží nejen ke sportovnímu, ale i společenskému vyžití.
Pro zúčastněné byly kromě přespání v sokolovně připraveny různé hry, táborák, noční hra odvahy i promítání ze sokolských akcí. Zúčastnění byli spokojeni a ani trocha deště jin nepokazila dobrou náladu.
Poděkování patří všem, kteří se o účastníky starali (Lenka, Marcela,
Renata, Hanka, Zbyňa i všichni ostatní).Hodnocení Noci sokoloven v Přerově

14. září 2015 v 20:29 | Miroslav Rozkošný

Noc ukázala víc než sokolovnu

Nápad pořádat Noci sokoloven přijali naší členové různě, od nadšení, lhostejnosti až po odmítání. Také očekávání zájmu veřejnosti bylo od nich různé. Výsledek byl nakonec průměrný. První prohlídky v 19,00 hodin se zúčastnilo 60 zájemců, na druhou ve 20,00 hodin přišlo 15 a pod vedením náčelnice ses. Sedláčkové se večerního programu s táborákem a přespání v sokolovně zúčastnilo 14 dětí ze cvičení mladšího žactva a deset dětí z kategorie starší žactvo se svým cvičitelem Martinem Krejčířem. Opékání u táboráku si večer užili také sestry a bratři z Věrné gardy, i když počasí tomu zprvu nepřálo. Výsledný počet 110 účastníků nám pořadatelům proto ostudu před veřejností neudělal, ani před Televizí Přerov, která se naší Noci sokoloven velice věnovala. Díky jim za to.

Navíc v pořadí první naše Noc sokoloven ukázala, že alespoň zdravé jádro naší jednoty dokáže zabrat, když opravdu o něco jde. Hlavní tíha obou prohlídek ležela na starostovi jednoty br. Vladimíru Tabery, a ten ji zvládl víc než na sto procent. Jako průvodce v loutkovém divadle neměl chybu ani br. Jakub Navařík. Dobrou reklamu našemu loutkovému divadlu dělal také zaparkovaný autobus před sokolovnou s velkou reklamou na sté výročí jeho založení. Svůj úkol dobře splnila i naše mladá archivářka ses. Eva Nadrchalová. Všem odpovědným za jednotlivé úkoly pomáhalo i několik dalších našich členů, které však jmenovat nebudu, abych na někoho nezapomněl, nebo naopak nejmenoval někoho kdo si to pro svoji skromnost nepřeje. I takové členy v naší jednotě máme.
Autorem vloženého obrázku je br. František Hudeček.
Další obrázky Františka Hudečka najdete v galerii.

Symbolická Noc sokoloven v Lověšicích

14. září 2015 v 18:15 | Jaroslav Skopal

Základní zprovoznění obnoveného hlavního sálu proběhlo právě k 11. září 2015

V Tělocvičné jednotě Sokol Lověšice dokončila skupina členů a příznivců Sokola pod vedením br. Luďka Komárka základní zprovoznění sálu položením podlahy. Jak mi sdělila starostka jednoty sestra Zdenka Komárková, práce proběhly začátkem září a zúčastnila se jich pětičlenná skupina sokolů a příznivců. Jedním z nich byl i svatebčan, který si přál 11.září ve zrenovovaném sále uspořádat vlastní svatbu. Ani netušili, že toto datum odpovídá ústřední akci České obce sokolské nazvané Noc sokoloven. Práce se podařilo stihnout a plánovaná svatební hostina též úspěšně proběhla. Tím vlastně začalo využívání sálu pro společenské účely. Jsem přesvědčen, že jakmile se mezi místními sokoly najde zájemce(kyně) o organizování a vedení cvičebních jednotek, tak dojde i k obnovení někdejší sportovní a tělocvičné slávy Sokola Lověšice, který před a po druhé světové válce patřil k oporám sokolského hnutí v naší župě.

Několik čerstvých fotografií z archivu Sokola Lověšice, dokládajících postup prací a přípravu první společenské akce, naleznete v galerii.

Videosnímek z Noci sokoloven v Přerově

14. září 2015 v 11:28 | Pavel Zimek

Pátek 11. září 2015, přerovská sokolovna

Dobrý den,
malé připomenutí páteční úspěšné akce Noc sokoloven najdete na adrese https://youtu.be/JUuF0ZKZR80.
S pozdravem
Pavel Zimek
 
 

Reklama
Reklama