Z činnosti

Setkání v Čechách pod Kosířem 14.5.2016

16. května 2016 v 20:55 | Miroslav Rozkošný

První setkání žup se vydařilo


Sokol nežije jen ze své slavné minulosti, ale přichází se stále novými nápady. Jedním z poledních dobrých nápadů je setkání žup se kterým přišla Krajská koordinační rada. Konalo se 14. května v Čechách pod Kosířem a jeho pořadatelem byla Sokolská župa Prostějovská. Dalšími účastníky byla naše Sokolská župa Středomoravská - Kratochvílova a Severomoravská župa se sídlem v Zábřehu. A setkání se vydařilo. Potěšitelný byl už zájem našich členů T. J Sokol Přerov a jejich přátel o toto setkání. Byl nejen plný autobus a další zájemci z Přerova a Beňova přijeli vlastními auty. Dokonce i několik zájemců ze Sokola Brodek muselo být kvůli plnému autobusu s politováním odmítnuto. Celkem na setkání do Čech pod Kosířem dorazilo 250 účastníků. Po příjezdu našeho autobusu nás překvapilo nečekaně krásné počasí, a také vítání nás Přerováků bylo na parkovišti v Čechách pod Kosířem srdečně a po moravsku se slivovicí. Štamprle nalévaly mladé sličné sokolky a k pití pobízeli pohostinní Vřesováci, starosta prostějovské župy a starosta Sokola Vřesovice.
Následovala prohlídka místního zámku a po ní výstup na 442 m vysoký Velký Kosíř, kde pod jeho rozhlednou každý dostal pamětní list na tento výstup. Nakonec jsme se všichni sešli v areálu místní T. J. Sokol Čechy pod Kosířem, kde za úplně lidové ceny se o nás hladové a žíznivé obětavě postarali místní sokoli. Prohlédnout jsme si přitom mohli multifunkční sportovní halu, která zde byla postavena místo zchátralé a z toho důvodu zbořené sokolovny. Jinak se zde musel bavit každý sám, jak chtěl nebo uměl. Někteří proto využili relativně volného času k návštěvě místních muzeí - hasičského a kočárů. Na místě našeho srazu jen vystoupili s krátkými projevy starosta pořadatelské župy br. Svatopluk Tesárek a br. Jiří Sobotík, starosta Sokolské župy Severomoravské. Od nich se přítomné dověděli, že setkání žup se má stát každoroční tradicí a pořadatelé se mají střídat. Po jejich vystoupeních jsem se od br. Sobotíka dověděl, že pořadatelem příštího setkání zřejmě budeme my Přerováci. Pokud se to stane pravdou, bude to velká výzva pro naše omlazené vedení župy, protože prostějovští pořadatelé nasadili programem i občerstvením letošnímu prvnímu setkání žup vysokou laťku.
Obrázky autora článku z akce naleznete v galerii.

Expedice do Lověšic

15. května 2016 v 22:26 | Jaroslav Skopal

Ukázaly něco ze sokolské všestrannosti

Jak už bylo uvedeno v minulém článku, třináct mladých sokolek od žákovského po ženský věk z ropeskippingového oddílu Sokola Přerov přijelo v sobotu 14. května 2016 odpoledne na krátkou návštěvu do sokolského areálu v Lověšicích. Krátce navštívily i sousední fotbalové hřiště Unionu Lověšice, kde se pokochaly pěkně udržovaným trávníkem. Hlavním posláním však byla ukázka toho, jaká pohybová kouzla se dají provádět se švihadly. K tomu jim posloužil zrenovovaný prostor tělocvičny v lověšické sokolovně.
Přítomen byl i příznivec Sokola pan Pavel Zimek, jehož fotografickou reportáž naleznete v samostatné složce galerie tohoto blogu. Děkuji mu tímto za jeho ochotu a její pěkný výsledek.

K I. části soutěže všestrannosti

29. dubna 2016 v 14:17 | Milan Geryk

Sokoli soutěžili ve všestrannosti dne 16. 4. 2016

Župní soutěž sokolské všestrannosti, Přerov 16. 4. 2016 - discipliny: gymnastika, šplh, plavání.
Účast 55 závodnic a závodníků:. Přerov Pr 31, Hranice Hr 3, Lipník Li 14, Brodek Br 1, Kokory Ko 1, Vlkoš Vl 5 ..Každý se mohl zúčastnit více disciplin (g, š, p). Počítáme-li každého se všemi disciplinami, pak bylo závodníků 88. Z toho gymnastika 30,, šplh 27, plavání 31. Celkem 15 borců závodilo ve všech třech disciplinách. Bylo rozdáno celkem 70 diplomů borcům do 3. místa, což rozvádí přiložená tabulka. V závorce počet zúčastněných borců.
Gymnastika sama se skládá ze 3 nebo 4 subdisciplin. Každá je klasifikována podle mezinárodních tabulek na body, aby je bylo možno sčítat. Některé subdiscipliny vyžadují odcvičení sestavy, které je nutno nacvičit, vyžadují paměť. V porovnání s atletikou je to obtížnější a tedy účast je menší než v atletice.
Výsledky byly zpracovány na počítači br. Zbyňkem Haraštou. Nácvik vyžadoval houževnatost cvičenců a práci řady cvičitelů, je třeba jim za to poděkovat. Do všestrannosti se zahrnuje i atletika, župní závody v ní se uskuteční 21. května 2016.
Tato publikační verze obsahuje jen účastníky z Přerova.
Gymnastika
Předškolní dívky (9) .........Předškolní chlapci (4)
1.Černošková Karolina .....3. Kolenovský Tobiáš
2..Macfeldová Lucie .......4. Holý Erik
6.Spalová Dominika........ 7. Koňařík David

Žákyně I. (0)

Žáci I (3)
1. Jelínek Jan
2. Pohančeník Lukáš
3. Harašta Matěj

Žákyně II (4)

Žáci II (2)
1. Krejčíř Mikuláš
2. Hubáček Tomáš

Žákyně III (4) ................Žáci III (3)
1. Vinenecová Sabina ......1. Harašta Jakub
.................................2. Poljak Darian
.................................3. Pikna Karel

Žákyně IV......................Žáci IV (0)
1. Beňová Michaela

Šplh
Žákyně I (1) ...................................................Žáci I (4)
1. Gájová Marie ...............................................1. Jelínek Jan
...................................................................2.Pohančeník Lukáš
3. Harašta Matěj
Žákyně II (5) .............Žáci II (2)
5. Pecháčková Karolina 1. Krejčíř Mikuláš
.............................2. Hubáček Tomáš

Žákyně III (3) ............Žáci III (4)
............................1. Harašta Jakub
1 Vincenová Sabina ....2. Pikna Karel
............................4. Poljak Darian

Žákyně IV (1) .............Žáci IV (1)
1. Benová Michaela

Dorostenky (4) .............Dorostenci (0)
3. Poljaková Andrea
4. Machalíková Aneta

Ženy (2) ..................Muži (1)
1. Krejčířová Vlasta.....1. Harašta Zbyněk

Plavání
Žákyně I (2) ..............Žáci I (4)
.............................2. Pohančeník Lukáš
.............................3. Jelínek Jan
.............................4. Harašta Matěj.

Žákyně II .................4) Žáci II (2)
.............................1. Krejčíř Mikuláš
.............................2. Hubáček Tomáš

Žákyně III (4) ..............Žáci III (4)
1. VincenecováSabina ...1. Harašta Jakub
..........................2. Poljak Darian
..............................3. Pikna Karel

Žákyně IV (1).............. Žáci IV (2)
1. Beňová Michaela ......1. Poljak Patrik)

Dorostenky (1) ............Dorostenci (0) .

Ženy (4) ...................Muži (3)
2 Krejčířová Vlasta ......1. Fryč Jiří
3. Horáková Zora ........2. Harašta Zbyněk, 3 Krejčíř Martin.

Obrázky Miroslava Rozkošného z této akce najdete v galerii

S gymnazisty za poznáním

16. dubna 2016 v 20:22 | Miroslav Rozkošný

Pochod za svobodu má půlkulaté jubileum

12. dubna se konal už pátý ročník Pochodu za svobodu do Tršic a Zákřova po stopách zde ukrývané rodiny Wolfových za 2. světové války po celou dobu holocaustu až do osvobození. Nápad pořádat tuto každoroční akci vznikl v naší T. J. Sokol Přerov a jako spolupořadatelé se přidali Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu a Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola v Přerově. Letošního 5. ročníku pochodu se zúčastnilo 17 studentů s pedagogickým doprovodem a 6 účastníků z ČSBS, veřejnosti a naší T.J. Sokol.
Jejich první zastávkou bylo obecní muzem, následovala prohlídka kostela, dvou pomníčků věnovaných obětem holocaustu a ochráncům pronásledovaných Židů, zastavení u hromadného hrobu zákřovské tragédie na místním hřbitově, položení kytičky u památníků Žalov, který připomíná tuto neštˇastnou zákřovskovskou událost na konci války, a jako poslední se účastnici pochodu zastavili u tršické přehrady. Zajímavostí je, že nezávisle na sobě ve stejnou dobu přijíždí do Tršic také skupina studentů ze Spojených států amerických. Vloni úplně ve stejný den jako účastníci pochodu z Přerova a letos Američané přijeli o den dřív než Přerováci.
Další obrázky autora článku a Kristýny Přindišové najdete v galerii.

Z cvičení mužů Sokola Přerov před Velikonocemi

25. března 2016 v 23:07 | Jaroslav Skopal

Senioři jsou v početní převaze během gymnastické části cvičební jednotky mužů


Další obrázky ze cvičení 22. března 2016 naleznete v galerii

Ještě k sokolskému plesu v Přerově

3. března 2016 v 10:52 | Pavel Zimek

Programové vložky pro ples zaujaly

Dobrý den,
tak ještě do třetice - standardní tance na sokolském plesu v provedení Jiřího Petra a Kateřiny Odstrčilové.

Hezký zážitek přeje Pavel Zimek

Pěkně zdokumentovaný výstup z činnosti Sokola Přerov

28. února 2016 v 22:25 | Pavel Zimek

Rope Skipping na sokolském plesu 26. února 2016

Pohled na sestavu, kterou členky oddílu Rope Skipping T.J. SOKOL Přerov pilně nacvičily na letošní sokolský ples, vám nabízím na adrese https://youtu.be/XIBSJ9hK0PI

Pavel Zimek

Z přerovského sokolského plesu 26.2.2016

27. února 2016 v 19:24 | Pavel Zimek

Mimořádný talent

Včerejší sólo Mikuláše Krejčíře na bicí na sokolském plesu:

Pavel Zimek

O ceny ve stolním tenisu

22. února 2016 v 10:25 | Miroslav Rozkošný

Turnaj byl lepší než vloni

Druhý ročník turnaje ve stolním tenisu, který naše jednota T.J. Sokol Přerov uspořádala v sobotu 20. února v předsálí sokolovny se ještě lépe vydařil než jeho první ročník vloni. Zúčastnilo se ho víc hráčů a proti očekávání přišlo i dost diváků. V kategorii mužů hrálo osm hráčů ve dvou skupinách. Vítězem se stal Dušan Kosík z pořádající jednoty, druhé místo obsadil Jiří Vrána ze Spartaku Přerov a třetí skončil jediný mimopřerovský účastník turnaje, Zdeno Zetek ze Sokola Nemilany. Kategorii žáků vyhrál Filip Haužvic před Jakubem Haraštou a Yorikem Jakubcem. Vedle bojového ducha hráčů si zaslouží pochvalu také pořadatelé, kteří sponzorky věnovali do turnaje ceny a organizačně celý turnaj dobře zvládli.
Další obrázky Miroslava Rozkošného najdete v galerii.

Jsem Sokol

16. února 2016 v 13:53 | Petr Douda

Reakce na uveřejněný článek

Musím říct, že mne mrzí, že se ve článku na blogu zmiňuje má emailová komunikace, aniž bych dostal jakoukoliv možnost se k tomu vyjádřit a kdy daný e-mail byl reakcí na úplně jinou otázku a je vytržený z kontextu. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl napsat reakci v samostatném článku.

Začnu s tím základním - pozdravem. V sokole byl vždy pozdrav "Nazdar" a dle mého názoru i nadále bude. Tento pozdrav vždy v mých hodinách používáme a zároveň ho hlasitě prezentuji všem, kteří prochází přes předsálí a neumí říct ani Dobrý den. Takto by to mělo být a je to správné.

Každé cvičení se zahajovalo nástupem. Ano také souhlasím, ale každý nástup může vypadat úplně jinak. Já si pod nástupem představuji to, že si společně uděláme docházku a řekneme si co nového a nemusí to nutně znamenat, že jsou všichni nastoupeni v řadě jak vojáci. Pokud toto někdo vyžaduje prosím máme tu složky všestrannosti, které jsou k tomu přímo tvořeny. Nehledě na to, že je zodpovědnost každého cvičitele to jakým způsobem vede hodinu. Musíme si všichni uvědomit, že se společnost vyvíjí a někam posouvá, neříkám, že vždy správným směrem, ale toto je realita. Pokud upřímně mohu říci 10 minut ze cvičební hodiny, které bych strávil nástupem, rovnáním mládeže do řad atd. raději strávím výukou, protože všichni opět musí přesně na čas odejít neboť jim začíná jiný další kroužek mimo Sokol. Ptám se je tedy špatně, že se snažím využít hodinu na maximum? Ohledně ukončení hodiny nemám proti tleskání ani nejmenší námitku, přítomní cvičenci se snaží vyjádřit úctu danému cvičiteli a poděkovat mu za dobře odvedenou práci a toto jak je známo se dělá potleskem a nevylučuje to užití slova Nazdar na závěr.
S ohledem na dnešní dobu je samozřejmé používání moderních komunikačních prostředků. Logické je, že starší generace nebudou komunikovat tak jako ty mladší. Z tohoto důvodu je zřejmé, že sám cvičitel musí uznat za vhodné jak danou informaci sdělí svým cvičencům. Pro mladší generaci je jednodušší, když danou informaci obdrží elektronicky neboť ji dostane i tehdy, kdy na hodině chybí a může ihned reagovat. Stejně tak je pro tu starší generaci příjemnější a pohodlnější obdržet informaci při nástupu. V každém směru vždy existují výjimky.


Závěrem bych podotkl jednu věc jsem Sokol? ? Ano jsem a to mohu říci s čistým srdcem. Který mladý člověk by se dnes věnoval několik hodin týdně dětem zadarmo v tanečním oddíle a dalších nemálo hodin v loutkovém divadle, když by za to vedle mohl dostat pěkně zaplaceno? No jedině srdcem a cítěním Sokol a za toho se hrdě považuji.

Ilustrační obrázek je z tanečního večera 2014 v přerovské sokolovně

Z župního srazu cvičitelů v Přerově

15. února 2016 v 18:40 | Jaroslav Skopal

Župa ocenila činnost fotografa pana Vojtěcha Podušela

Na župní sraz sokolských cvičitelů přijelo v sobotu 13. února 2016 do přerovské sokolovny na třicet pět cvičitelů a cvičitelek z tělocvičných jednot Sokol Beňov, Dřevohostice, Hranice, Paršovice, Přerov, Sušice, Velká, Veselíčko a Vlkoš. V rámci dopoledního programu absolvovali ukázku drobných her pro všechny věkové kategorie, test z názvosloví tělesné výchovy, obnovili si základy techniky a pravidel basketbalu a z novinek shlédli dovednosti se švihadly, které se při hudbě a v malých celcích cvičí pod názvem rope skiping. Jako lektoři se představili mj. ses. Milada Havlíčková, trenér košíkové br. Ivan Fašánek a vedoucí oddílu rope skippingu ses. Petra Holcová.
Během srazu proběhla i volba župního náčelníka a župní náčelnice pro další tříleté období. V dosavadních funkcích byli do těchto funkcí znovu potvrzeni bratr Zbyněk Harašta a sestra Milada Havlíčková.
Během úvodní části programu došlo i na fotografování celé skupiny účastníků, jehož se zhostil přizvaný host pan Vojtěch Podušel, dosud občas pracující jako fotograf mj. i pro Nové Přerovsko. Přitom mu u příležitosti jeho 72. narozenin Sokolská župa Středomoravská - Kratochvilova předala Čestné uznání za dlouhodobou podporu župě a přerovské sokolské jednotě při vytváření fotografické dokumentace z jejich činnosti.
Jaroslav Skopal

Fota Vojtěch Podušel, jeho další fota jsou v galerii; fota z předávání čestného uznání jsou z ruky vzdělavatele Sokola Přerov br. Miroslava Rozkošného

Video z předání ceny Města Přerova 2015

27. ledna 2016 v 11:37 | Pavel Zimek

Loutkovému divadlu Sokola Přerov

Připomeňme si společně slavnostní okamžiky zaslouženého ocenění souboru Loutkového divadla T.J. Sokol Přerov v Mervartově síni přerovského zámku v neděli 24. ledna 2016. Video najdete na adrese: https://youtu.be/8jk47MknlLE
Pavel Zimek

Radost z ocenění

25. ledna 2016 v 22:16 | Miroslav Rozkošný, Pavel Zimek (foto)

Loutkové divadlo převzalo Cenu města Přerova - Medaili Jana Amose Komenského

V neděli 24. ledna 2016 bylo loutkové divadlo naší Tělocvičné jednoty Sokol Přerov vyznamenáno Cenou města Přerova - Medailí Jana Amose Komenského. Slavnostní akt předání se konal už tradičně v Mervartově síni přerovského zámku. V ní se naší loutkaři neztratili. Naopak, ve srovnání s dalšími oceněnými kolektivy, Základní uměleckou školou Bedřicha Kozánka a pěveckým souborem Vokál, bylo zde členů našeho souboru nejvíc. Většina přišla do sálu už delší dobu před začátkem skoro jako první a k nepřehlédnutí byli také pro své jednotné oblečení, černá trička s nápisem Loutkové divadlo T. J. Sokol Přerov. S loutkáři přišel i bývalý člen souboru a také už bývalý primátor Jiří Lajtoch, a v sokolském kroji starosta br. Vladimír Tabery.

Po hudebním vstupu, který obstarala Základní umělecká škola a zahajovacím projevu náměstka primátora Pavla Košutka, převzalo naše loutkové divadlo cenu jako poslední, ale za největšího potlesku přítomných. Po něm vedoucí souboru ses. Marie Veřmířovská poděkovala za cenu jménem všech tří vyznamenaných kolektivů a slíbila, že se budou snažit dál dělat svému městu čest.
Rozsáhlou složku fotografií z této akce od Hany Žáčkové naleznete v galerii

Pozvánka na stolní tenis

5. ledna 2016 v 22:34 | Miroslav Rozkošný

Nenáročný sport vhodný pro zimní období

Parta přátel v seniorském věku, kteří se prakticky až do zimy scházeli k zápasům v pétanque na zahradě naší sokolovny, nepřestali sportovat ani v zimním období. Jen nové hřiště na pétanque do jara vyměnili za stolní tenis v předsálí sokolovny. Termín zůstal stejný, každé úterý od 9,30 do 11,30 hodin. Cena pro členy i nečleny Sokola je pro všechny stejná 20 Kč za uvedenou dobu. Bližší informace můžete získat u Miroslava Rozkošného, mobil 732762055 nebo na mailové adrese rozkosmir@seznam.cz Přijdˇte si zahrát. K dispozici máme dva úplně nové stoly a několik starších, takže i vyšší počet zájemců si najednou může zahrát. Stolní tenis je sport, podobně jako pétanque, vhodný pro všechny generace, včetně důchodců a také ostatní, kteří mají dopoledne volný čas. Třeba i nezaměstnané, aby si udrželi dobrou fyzickou kondici pro případný nástup do zaměstnání.


Při pravidelných zápasech můžeme poznat svoji hráčskou úroveň a nejlepší z nás mohou reprezentovat naší jednotu, třeba na turnajích, které vždy na podzim pořádá Sokol Beňov, ale ještě ani jednou jsme se ho nezúčastnili. Vzorem pro naše stolní tenisty může být T.J. Sokol Kroměříž, kde stolní tenis má již dlouholetou tradici. Každoročních turnajů kroměřížského Sokola se zúčastnily již stovky hráčů všech věkových kategorií od nejmenších dětí až po seniory.

Chyběl smysl posezení?

21. prosince 2015 v 16:54 | Miroslav Rozkošný

Vánoční posezení s otazníkem

Na letošní vánoční posezení u stromečku se sokolským punčem v předsálí naší přerovské sokolovny jsem z důvodu jiné podobné akce přišel později. Hrála tam naše známá country hudba, bylo veselo a prázdná místa zůstala jen po členkách Věrné gardy, které jsem ještě při příjezdu k sokolovně zahlédl na autobusové zastávce. Hned po příchodu do předsálí jsem se ptal přítomných na hodnocení této naší tradiční akce. Znělo od různých známých jen kladně od "standardní až po výborné". Kritické hodnocení večírku jsem se zcela náhodou dověděl až druhý den. Prý " nezpívalo se, nikdo nic všem neřekl, třeba alespoň přání, a až jedna sestra to nevydržela a s dovolením starosty zarecitovala báseň, a po ní se už nikdo s něčím dalším nepřidal." Dále mně informátorka za Věrnou gardu ještě řekla: "My co se známe, bavili jsme se bezvadně, ale co přišli sami, seděli jak hořké huby."

Po této informaci mi napadlo, že snad by bylo vhodné, kdyby někdo ze žáků přednesl třeba básničku k Vánocům, kterou se naučil ve škole. Možná by se zas přidal někdo z dospělých. Snad by bylo vhodné i nějaké ohlédnutí za uplynulým rokem někoho ze členů výboru, jak jsem to zažil pár hodin předtím v Lipníku.
Památný sokolský den ukázal, že máme šikovné moderátorky, které by všechna vystoupení dokázaly spojit do jednoho pásma. To všechno vím, ale nevím jest-li by ostatní přítomní chtěli takový program, jak by si přála Věrná garda, protože někteří lidé vyloženě nesnáší nějaké oficiality a také, jak správně říká náš vrátný Antonín Blaťák: "sto lidí,sto chutí a všem se nezavděčíš." Odpovědˇ na otázku, zda pokračovat v tradičních vánočních večírcích s punčem, jak jsme je znali dosud, nebo tam přidat něco navíc, ale určitě bude znát výbor naší T. J. Sokol Přerov. Někteří na tomto večírku byli. Proto se jeho členů hned na příštím zasedáním zeptám.
Další obrázky Františka Hudečka jsou v galerii.

Sokol je jejich zázemím

3. prosince 2015 v 18:55 | Miroslav Rozkošný

Věrná garda zase slavila

Cílem Sokolských klubů seniorů nebo Věrných gard je především umožnit necvičícím členům Sokola další aktivní činnost v jednotách, zaznělo nedávno na zasedáních vzdělavatelského odboru a vedoucích seniorů v Tyršově domě v Praze. V tom nemusí nikdo naší přerovské Věrné gardě radit. Zejména přitažlivé jsou pro její členy společné oslavy narozenin. Letos to byly už tři. V lednu br. Frant. Jemelky a Zd. Funka, v září ses. Jar. Kubíkové a Rad. Domanské, a naposled 26. listopadu jsme slavili narozeniny ses. D. Zimmermannové a A. Bouchalové.
Na oslavě se nejen hodovalo, ale nezapomnělo také na věci vážnější. Vzdělavatel br. M. Rozkošný měl zde hned čtyři zprávy - ze schůze výboru jednoty, ze vzdělavatelského odboru jednoty, a z Tyršova domu v Praze: z podzimního zasedání vzdělavatelů a ze setkání seniorských vedoucích. V poslední době se na úvod přerovského setkání Věrné gardy stává tradicí přednes básně ze sbírky našeho bývalého vzdělavatele br. Kozáka a v podání ses. E. Tšponové. Zástupkyně vedoucího VG tentokrát navíc přidala informaci o významném přerovském rodákovi, sokolu a legionáři Janu Gayerovi. S částí legionářské hymny přispěl do diskuze br. B. Domanský. Také vyvrcholení a závěr narozeninové oslavy ve Věrné gardě byl tentokrát tradiční, při zpěvu všech a harmonice br. Zdeňka Funka.
Další fotografie najdete v galerii.

Stanou se "zájemci" i členy Sokola?

3. prosince 2015 v 17:44 | Miroslav Rozkošný

Pentaque v sokolské zahradě má svého prvního vítěze

V letních měsících bylo vybudováno pentaqueové hřiště v zahradě naší sokolovny a v září a říjnu se zde odehrála první soutěž v této poměrně ještě nové sportovní hře. Zúčastnilo se jí osm hráčů. Vítězem se stal Milan Rozkošný, druhý byl Jaroslav Pavlištík, třetí Rudolf Švéda, čtvrté místo obsadil br. Jindřich Šoupal, jako jediný člen naší jednoty, který soutěž dokončil, pátý skončil Zdeněk Vylíčil a šestá Irena Cesnová z Olomouce. Ze zdravotních nebo pracovních důvodů nedokončili soutěž dva naší členové ses. Marie Hudečková a br. Miroslav Rozkošný.

Na obrázku zleva první Miroslav Rozkošný (člen Sokola), druhá Irena Cesnová, třetí Rudolf Švéda, a čtvrtý Jaroslav Pavlištík.

Pochvalu si zaslouží organizátor této soutěž pan Zdeněk Vylíčil, který také věnoval do soutěže jednu z cen a nyní využívá v naší T. J. Sokol své dlouholeté zkušenosti získané ze sportovní činnosti v bývalém zaměstnání na dráze. Pravidelně i s manželkou a svými přáteli se také zúčastňuje našich akcí - zájezdů, divadelních představení, Památného sokolského dne aj.. V tom může být příkladem všem naším členům. Pan Zdeněk Vylíčil se nyní stal organizátorem pravidelných setkání seniorů, kteří si chtějí v předsálí sokolovny zahrát stolní tenis. Koná se vždy v úterý od půl desáté. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Na návštěvě v Lověšicích

3. prosince 2015 v 17:28 | Miroslav Rozkošný

Činnost Sokola se v Lověšicích rozjíždí, ale pomalu

Obnovená Tělocvičná jednota Sokol Lověšice se už od počátku setkávala s velkými problémy. Nejprve to byly tahanice o majetek s místní TJ Union, potom z funkce odstoupili členové výboru a změny k lepšímu nastaly teprve, když místní podnikatel Luděk Komárek s manželkou zřídili jako nájemci v sokolovně hospodu a postupně roky chátrající budovu opravují.
A jak vypadá činnost T. J. Sokol Lověšice letos? Sokol se stal spolupořadatelem dětského dne ve svém areálu. V září byla položena v sále nová podlahová krytina, což umožnilo zde konat první velkou soukromou akci - svatbu. Cvičení a sport se zde však rozjíždí velmi pomalu. Přesněji cvičení vůbec ne a ze sportu zde chodí jen jednou týdně desítka zájemců různého věku zahrát si stolní tenis.
Třeba otec se synem a podobně. Většinou se jedná o sportovce, kteří v létě pravidelně hrávali nohejbal na malém hřišti sokolovny a v zimě chodí hrát badminton do Dělnického domu. Rádi by si tento sport zahráli i v sokolovně, ale na sále chybí lajnování. "To je náš nejbližší úkol," říká br. Komárek. Dalším sportem v lověšické sokolovně, který je teprve počátcích, a uvidíme jak se bude dál vyvíjet, je box. Dva zájemci si za vlastní peníze koupili boxovací pytel a na jevišti ho využívají k tréninku. "Nebo jen tak k rozhýbání vzhledem k našemu věku", říkají.

V sokolovně je třeba dokončit ještě některé menší stavební práce a její dovybavení. Z tělocvičného nářadí zde zůstaly jen žebřiny /ribstoly/, ostatní skončilo kdoví kde v době, když sokolovnu přestal spravovat a využívat TJ Union. "O cvičení na nářadí zde zatím není zájem," míní starostka ses. .Zdenka Komárková. A co chybí Sokolu Lověšice nejvíc, jsou členové.
Naštěstí mají sokolové z řad místních občanů obětavé pomocníky, kteří pomáhají při opravě sokolovny. Například při pokládání nové podlahy se jich sešlo pět. Členů má však jednota i s manželi Komárkovými jen šest. "S nimi to byly vždy špatné a letos po zvýšení členského příspěvku je to úplně konec," postěžoval si br. Komárek. Určitá naděje na zlepšení je. "Po Novém roce se stanu členem," řekl mi jeden z boxerů.

Jak dosáhnout cílů?

28. listopadu 2015 v 20:53 | Miroslav Rozkošný

Zasedání nepřineslo nic převratného

Také letos se konalo v Tyršově domě Podzimní zasedání vzdělavatelů sokolských žup. Na jeho hodnocení jsem se shodl s nestorkou činovníků České obce sokolské ses. Jarinou Žitnou., která řekla: zasedání nic převratného nepřineslo. Všichni víme co chceme, ale nikdo neví jak toho dosáhnout.
Přesto několik přednesených zpráv a řada názorů v diskuzi si zaslouží alespoň krátký článek, který by čtenáře moc neunavoval. Například několikrát bylo řečeno, že se daří pořádání Památného dne sokolstva i nově zavedená Noc sokoloven. Po 48 reprízách se velmi vydařila i derniéra Prodané nevěsty. Stoupající úroveň i počet mají sokolská ochotnická divadla. Zástupce vzdělavatele pro kulturu br. B. Gondík pochválil i naše přerovské loutkové divadlo, které nazval vlajkovou lodí sokolských loutkových divadel. Potěšitelné je také, že plánovaný objem financí na příští rok zůstává stejný jako v tomto roce a umožní tak konání plánovaných aktivit. V diskuzi se hodně hovořilo o sokolských krojích, jejich vzhledu a nošení. Z četných k tomu pronesených názorů se mi líbil návrh vzdělavatele z Karlových Varů, který navrhl jednotnou sokolskou bundu nebo také, jak řekl, bundičku. Do usnesení jsem navrhl vyhlásit pro členy Sokola soutěž zaměřenou na vytvoření nového sokolského kroje alespoň pro ženy, kterým se jeví současný kroj už nemoderní. Do soutěže by mohli účastníci navrhnou i některé změny na současném kroji. Můj návrh byl vzdělavatelem doc. Mičkou odmítnut přestože v diskuzi přiznal, že názorů na sokolský kroj je mnoho a stanovisko jednot neznáme. Slíbil však jiný způsob jak zjistit názory na vzhled sokolského kroje. Na můj dotaz br. doc. Mička také velmi obsáhle odpovídal o probíhajícím soudu ČOS s panem Bubníkem, který označil za velmi složitý a komplikovaný. Na závěr jednu perličku. Na zasedání byl několikrát různými účastníky chválen výcvik čtyřiceti mladých sokolů /i z Vídně/ Hradní stráží. Jejímu veliteli bylo proto navrženo vysoké sokolské vyznamenání pro nečleny ČOS. Ze své funkce však má být propuštěn kvůli již pověstným červeným trenýrkám..

Klub sokolských seniorů nebo Věrná garda?

28. listopadu 2015 v 20:42 | Miroslav Rozkošný

Ze setkání vedoucích sokolských seniorů

Zájem seniorů o činnost v Sokole je poměrně velký. To potvrdila i účast jejich vedoucích 20. listopadu na setkání v Tyšově domě v Praze. Zejména účast žen byla velká. Muži byli jen každý sedmý z přítomných. Bohatá byla i diskuze. Z ní vyplynulo, že náplnˇ činnosti Sokolských klubů seniorů, někde nazývaných Věrná garda, je v podstatě všude stejná. Senioři se schází především proto, aby se bavili. Závěr diskuze shrnul předsedající br. V. Šilhán slovy, že kluby seniorů by měly především umožňovat zapojení i necvičích seniorů do sokolských kolektivů. Dále řekl, že lze používat i staršího názvu Věrná garda. Myslí si však, že název Klub sokolských seniorů by mohl přitáhnout i mladší seniory. Podle mého názoru diskuze téměř opoměla účast krojovaných seniorů při oslavách státních svátků a pietních vzpomínek. Možná však oprávněně, protože ne všude, ani v Praze nebo v K roměříži, jak jsem se později dověděl, nejsou tak senioři zastoupeni na těchto akcích jako v Přerově. V diskuzi jsem hovořil o tom, že mladší členky Sokola nechtějí kroj nosit, poněvadž se jim zdá nemoderní a brzy nám proto budou chybět na těchto akcích krojované ženy. Na toto téma se pak rozvinula široká diskuze.
Účastníci setkání pak večer navštívili v divadélku Kampa divadelní představení nazvaný Obraz. Zde mohli mezi herci vidět mezi jinými také Jeníka a Vaška ze sokolské Prodané nevěsty.
 
 

Reklama