Z činnosti

Bratru Janu Přidalovi byla na vřesovické sokolovně odhalena pamětní deska

3. září 2016 v 23:32 | Jaroslav Skopal

Počet účastníků slavnosti odpovídal počtu před rokem na pohřbu Jana Přidala

Po roce a třech dnech od úmrtí bratra Jana Přidala se ve Vřesovicích u Prostějova dne 3. září 2016 opět sešel velký počet jeho někdejších sokolských přátel, příznivců, ale i obecních, okresních, ba i vyšších veřejných činitelů, aby sledovali slavnostní program spojený s odhalením pamětní desky právě jeho osobnosti. Od 14:00 byla sloužena mše svatá v Chrámu Páně sv. Petra a Pavla ve Vřesovicích, poté se všichni odebrali na přilehlý hřbitov k položení kytic na hrob bratra Jana Přidala.
Až po patnácté hodině se návštěvníci této slavnosti v čele s krojovanými sokoly nesoucími sokolské historické prapory dostali k vřesovické sokolovně, kde už bylo vše připraveno k závěrečné a hlavní části programu. Uváděl jej starosta Sokolské župy Prostějovské bratr Svatopluk Tesárek. Vyslechli jsme si krátký životopis bratra Jana Přidala, zahrnující jeho sokolskou, odbojovou i pracovní činnost, během níž mu bylo překonávat bezpočet překážek. Jeho pravnučky zarecitovaly něco z jeho veršů, mladí sokolíci v historických žákovských krojích přidali nacvičenou písničku a domácí sokolové i s těmi z okolí zapěli jednu z vlasteneckých sokolských písní. Státní hymnu naplno a s odvahou zazpívala do mikrofonu jedna místní sokolka.
Pamětní desku odhalil starosta místní sokolské jednoty bratr Martin Ondroušek. Tu pak posvětil i místní kněz. Vše bylo řádně secvičeno, fungovala reprodukční technika, přálo počasí a nedošlo k žádným rušivým událostem. Bratr župní starosta Tesárek poděkoval všem, kteří se podíleli na vytvoření obsahu a podoby pamětní desky a na financování jejího zhotovení. Za hojnou účast a zájem o sokolský odkaz bratra Jana Přidala poděkovaly dvě jeho přítomné dcery.
Na závěr byli účastníci slavnosti vyzváni, aby se přemístili do sálu sokolovny, kde pro ně bylo připraveno občerstvení. Bratr Tesárek připomenul, že tentokrát by slavnost měla být oslavou života, takže by závěrečné posezení mělo proběhnout v radostném sokolském ovzduší. Tak se i stalo. Opět došlo na zpěv, k němuž si jeho účastník br. Šrámek vzal do načas do ruky i mikrofon. Připravené občerstvení předčilo očekávání a víc než odpovídalo významu celé akce. Přespolní odjížděli s pocitem, že vřesovický a okolní Sokol žijí naplno a že to bude patrně i zásluhou jejich významného předchůdce, od něhož bylo co přejímat.
Obrázky z této akce najdete v galerii

Soutěže a táborák na závěr cvičebního roku

20. června 2016 v 17:48 | Miroslav Rozkošný

Závěr cvičebního roku s rekordní účastí

Konec cvičebního roku na sokolské zahradě u táboráku má asi desetiletou tradici. S jeho pořádáním začaly ženy ze cvičení všestrannosti a před několika lety se k nim přidali cvičitelé dětí a žáků se členy svých oddílů. Ani po deseti letech zájem o tuto akci neupadá. Přišlo osmdesát dětí a s jejich doprovodem zhruba stejný počet dospělých, jak mě infomovaly u prezence sestry Krejčířová a Horáková. Po skončení programu pro děti nebo ještě během něho přišly k plápolajícímu táboráku další dvě desítky žen a mužů ze cvičení všestrannosti, rope skippinku a ze sportovců hráči pétangue.
Na zvědy, jak takovou akci v Přerově děláme, přijel z Beňova starosta tamní sokolské jednoty br. František Kubík s manželkou. U táborového ohně nechyběl ani svými četnými a časově náročnými aktivitami vytížený starosta naší jednoty br. Vladimír Tabery. Vedle zřejmě rekordní účasti, byl závěr letošního cvičebního roku zvláštní také tím, že děti při zvládání několika soutěžních úkolů měly poznat písmenka ze kterých se tajenka skládá. Proto pořadatelé dali název odpolednímu programu Hurá na prázdniny s tajenkou. V rámci tohoto programu měly děti najít písmena ukrytá za tajemnými znaky. Zasportovat si přitom mohly třeba hody do tlamy, slalomem s flor balovou hokejkou a dalšími hrami nebo vydovádět se na nafukovacím hradu zapůjčeném KDÚ - ČSL. Vítěz soutěže Hurá na prázdniny s tajenkou vyhlašován nebyl, protože se jím stal každý kdo tajenku vyluštil. Kdo však chtěl přece jen vidět nějaké vyhlašování nejlepších i ten se nakonec dočkal. Mimo předem stanovený program se o to postaral velký propagátor novodobé francouzké hry pétangu, br. Zdeněk Vylíčil, který vyhlásil pořadí nejlepších v jarní pétanguové soutěži a na místě je také odměnil diplomy a věcnými cenami. Vítězem se stal b r. Jaroslav Pavlištík, před br. Jindřichem Šoupalem a třetí skončil br. Milan Rozkošný.

Obrázky z této akce od Miroslava Rozkošného naleznete v galerii.

Župní soutěž sokolské všestrannosti 2016, atletická část

11. června 2016 v 14:17 | Milan Geryk, Zbyněk Harašta

Atletické části se zúčastnilo devět jednot

Župa Středomoravská-Kratochvilova pořádá pro své členy každoročně soutěž všestrannosti, skládající se ze 4 závodů:
1) část gymnastická, 2) plavání, 3) šplh, 4)část z lehké atletiky..
Každý člen se může zúčastnit všech nebo jen jednotlivých závodů. Vyhodnotí se v každém závodě zvlášť a na závěr pak počítačem všechny části. Pořadatelem je Sokol Přerov.
Prvé tři části proběhly 16. 4. 2016 v přerovské sokolovně a v plaveckém bazénu v Přerově.. Poslední, atletická část se konala 21. 5. 2016 na atletickém stadionu Spartaku Přerov, který byl vzorně připraven pro tento účel. Pozvány byly všechny jednoty župy.
Ředitelkou byla Milada Havlíčková, hlavním rozhodčím Martin Krejčíř, jednatelkou Irena Darmová, zpracovatelem výsledků Zbyněk Harašta. Rozhodčími byli cvičitelé z jednot župy, většinou z jednoty pořadatelské. Pravidla byla objasněna v písemně vydaných propozicích. Jednotlivé výkony byly bodovány podle všeobecně uznávaných pravidel pro možnost sčítání výsledků disciplin. Závodilo se ve 13 nezávislých kategoriích podle věku účastníků. Počasí vyhovující - slunečné.
Tato zpráva se opírá o natištěné počítačové výsledky. Obsahuje pořadí bodovaných závodníků (prvá tři místa) jednak od atletické části, jednak celkové vyhodnocení čtyř částí. To se týká jen závodníků, kteří prošli všemi čtyřmi částmi. Atletické části se zúčastnilo 9 jednot. Uvedeme jejich zkratky a zároveň počet účastníků v části atletické:
Beňov Be 10, Brodek Br 1, Hranice Hr 5, Kokory Ko 7, Lipník Li 10, Majetím Ma 2, Přerov Pr 56, Vlkoš Vl 22, Veselíčko Ve 3, Celkem bylo v atletické části klasifikováno 118 borců.
V atletické části bylo klasifikováno 116 závodníků., z toho 43 z Přerova.
V každé kategorii je uveden počet závodníků a v závorce počet z Přerova.
Předškolní -2010 , hoši 22 (19), dívky 21 (10)
1. Pr Sova Mikuláš, 2. Pr Grénar Antonín, 3.Pr Rybníček Max,
1. Pr Černošková Karolína, 2. Pr Trubačová Tereza, 3. Vl Hostášková Eliška
Žáci I. 2007-2009, 14 (10)
1. Pr Jelínek Jan, 2. Pr Friedl Ondřej, 3. Pr Jaroš Jakub
Žákyně I. 2007-2009, 9 (4)
1. Vl Kroupová Ema, 2. Vl Fryčová Ema, 3. Pr Gájová Marie
Žáci II 2005-2006, 7(3)
1. Pr Krejčíř Mikuláš, 2. Ma Chaloupka Karel, 3. Be Hrabčák Jan
Žákyně II 2005-2006, 10 (1)
1. Li Štěpánová Barbora, 2. Li Štěpánová Jarmila, 3. Hr Spilková Veronika
Žáci III 2003-2004, 8 (2)
1. Ko Hluší Vilém, 2. Ma Filgas Dominik, 3. Ko Drobný Adam
Žákyně III 2003-2004, 7 (4)
1. Li Gondová Kateřina, 2. Vl Tomšů Kristýna, 3. Pr Frídlová Nikola
Žáci IV 2001-2002, 3 (0)
1. Ko Majárek Jan, 2. Hr Horák Miroslav, Hr Spilka Radim
Žákyně IV 2001-2002, 2 (1)
1. Vl Matlochová Lucie, 2. Pr Beňová Michaela
Dorostenci 1998-2000, 2 (0)
1. Vl Prečan Vojtěch, .2. Vl Pokorný Martin,
Dorostenky 1998-2000, 2 (0)
1. Vl Boháčová Eva, 2. Vl Boháčová Jana
Muži 1997-, 7 (3)
1. Pr Harašta Zbyněk, 2. Pr Machalík Patrik, 3. Žalmánek Jan
Ženy 1997-, 2 (0)
1. Vl Kroupová Renata, 2. Vl Javorská Martina
V celkovém vyhodnocení ze 4 závodů bylo klasifikováno 163 závodníků, z toho 58 z Přerova.
Pořadí podle celkového součtu bodů .
Předškolní -2010
1. Pr Černošková Karolína, 2. Pr Macfeldová Lucie, 3. Pr Uřinovská Marketa
1. Pr Holý Erik, 2. Pr Kolenovský Tobiáš,
Žáci I 2007-2009
1. Pr Jelínek Jan, 2. Pr Pohančeník Lukáš, 3. Pr Harašta Mikuláš
Žákyně I 2007-2009
1. Pr Gájová Marie
Žáci II 2005-2006
1.Pr Krejčíř Mikuláš
Žákyně II 2005-2006
1. Li Štěpánová Barbora, 2. Li Štěpánová Jarmila, 3. Hr Spilková Veronika
Žáci III 2003-2004
1, Pr Poljak Darian,2. Pr Pikna Karel
Žákyně III 2003-2004
1. Li Gondová Kateřina, 2. Pr Vincenecová Sabina, 3. Li Siekliková Lenka
Žákyně IV 2001-2002
1. Pr Beňová Michaela
Muži 1997-
1. Pr Harašta Zbyněk

Natištěné tabulky visely na nástěnce v Přerově včetně fotografií. Největší zájem projevily předškolní děti a jejich cvičitelky. Kromě tělocviku vychovávají ke kázni a pořádku. Školní děti s přibývajícím věkem se zajímají víc o míčové hry.Úspěchy při závodění nejsou jen výsledkem talentu, ale představují i dřinu. V horším případě zdraví a tělesně zdatní cvičenci opustí tělocvičnu, sedí za stolem, čtou knihy nebo sledují televizi, případně přejdou na pasivní používání počítačů. Počítač byl vynalezen především k počítání. Lze ho použít k programování a tím k praktickému využívání u opakovaných výpočtů. Užitečný je zejména při používání internetu.

Obrázky z této letošní soutěže zatím ke zveřejnění nikdo nenabídl. JS

Z loutkářského svátku v přerovské sokolovně

7. června 2016 v 17:17 | Marie Veřmiřovská

12. LOUTKÁŘSKÉ LETNICE PŘEROV


Ve dnech 13,14 .a 15 května 2016 se v Přerově sešlo na 12. loutkářských letnicích celkem 10 souborů.
Tento loutkářský svátek se nesl v duchu pohádek,které si soubory připravily na tyto tři dny .

13.5 v pátek se uskutečnilo první představení naší přehlídky,které dětem i dospělým předvedlo jak si můžete zahrát divadlo doma .A tak domácí loutkové divadlo dvou nadšených herců s názvem "JITŘENKA"ze Šternberka přineslo dětem pásmo známých titulů s názvem "MALÉ POHÁDKY"a byly to klasiky jako je Červená Karkulka ,Perníková chaloupka nebo Šípková Růženka .To vše pak bylo spojeno s exkurzí škol a školek i přerovské veřejnosti do zákulisí našeho loutkového divadla.
Odpoledne pak pozvání využili školáci přerovských družin, pro které sehrálo loutkové divadlo "PŘED BRANOU" z Rakovníka pohádku "TŘI ČUNÍCI". Děti odcházeli s nadšením,smích se ozýval po celou dobu představení a herci si dokázali jak je zajímavé pracovat i se staršími dětmi a pro nás amatéry pozitivní i mile překvapivé jak tyto děti z 1-3 třídy pohádku nadšeně přijaly.
Pro účastníky přehlídky i pro laickou veřejnost jsme připravili seminář s názvem "JAK SE VODÍ LOUTKY".Seminářem nás provedli dva významní představitelé dokonalého vodění loutek pan Jaroslava Vidlař a Matěj Kopecký. Všichni jsme se seznámili se zákonitostmi i detaily a hlavně praktickými ukázkami techniky vedení loutek.Pan Vidlař si vzal na starost maňásky a Matěj Kopecký doprovodil tyto vědomosti o správné vedení marionet Šíře tohoto tématu nám dovolila jen jakýsi základní náhled. Bylo to poučné pro všechny zúčastněné a velké díky patří oběma přednášejícím .Zvláštní poděkování patří manželům Vinařovým za filmovou ukázku z představení černého divadla.
14,5. sobota. Zde začalo oficiální zahájení letnic,kdy pan primátor našeho města Přerova Vladimír Puchalský a předseda SALU-/skupina amatérských loutkářů při svazu českých divadelních ochotníků /Aleš Pop a též zástupci sokola společně dali všemu dalšímu dění "zelenou" .Ve svých projevech také odhalili zásluhy našeho stoletého divadla pro přerovské publikum.A tak jen něco málo pro připomenutí našeho stoletého "Kašpárka".
Loňské roku při příležitosti 100 výročí jsme v roce 2015 získali první ocenění a to cenu Olomouckého kraje "Za kulturní počin roku 2014".Letos v březnu ji doplnilo významné ocenění a to "Medaile Jana Amose Komenského".Tuto cenu města Přerova jsme obdrželi u příležitosti 760 ti letům od založení města.Na této přehlídce jsme z rukou předsedy SALu pana Aleše Popa převzali nejvýznamnější amatérské ocenění v české republice a byla to "Cena Jindřicha Veselého".
Po tomto slavnostním úvodu začal další program.
V tento den se hrála 4. představení a večer byl zakončen filmovými vzpomínkami,kdy se promítaly filmové ukázky z našeho archívu,Nejstarší byla ze zájezdu do Německa -NDR -tehdejší v 70 letech.Byly to zajímavé filmové vzpomínky a také jsme si připomněli i doby nedávné,když jsme hráli např. v senátu na pozvání pana senátora a bývalého primátora našeho města Ing.Jiřího Lajtocha v prostorách Valdštejnské zahrady.Také zajímavé představení jsme sehráli pro děti hráli na poutním místě na Velehradě. Snímek,na kterém bylo naše divadlo po povodni docela zamrazil.Všichni přítomní pak s náhodným budoucím pokračováním filmových vzpomínek nadšeně souhlasili.
Na zahájení jsme si připravili upravenou pohádku ve zkrácené verzi od pana Josefa Kainara, přerovského básníka,jeho veršovaný text pohádky "ZLATOVLÁSKA " Pohádku sehrál domácí soubor,loutkového divadla Sokola Přerov"PŘEROVSKÝ KAŠPÁREK".
Z pera JUDr Petra Slunečka,který nás nečekaně opustil/ a víme všichni,že se k nám na přehlídku velice těšil/ sehrálo loutkové divadlo "JISKRA"z Prahy Kobylis poslední jeho autorské dílko a to pohádku o "O MLUVÍCÍM PSU"ve které měl i jako autor zahrát .
Na jeho počest jsme v malé chvilce připomněli všem,kdo byli v sále jeho zásluhy v amatérské činnosti pro loutková divadla .Jeho soubor pak s velkou úctou a noblesou dílko předvedl.
Loutkové divadlo "SRDÍČKO " z Vysokého Mýta pak /shodou náhod/ předvedlo pohádku s názvem" KDYŽ PÁN BŮH SE SVATÝM PETREM PO ZEMI CHODILI"rovněž z pera JUDr Petra Slunečka. Jejich provedení klasickými marionetami a s tradičně půvabnou dekorací,zanechalo v divácích pěkný dojem.
Poslední hrou tohoto odpoledne byla pohádka loutkového divadla Sokola Uherské Hradiště s názvem "PRINCEZNA ŽÁBA "doplněním tohoto divadelního představení bylo i chvilka cvičení o přestávkách,tak jak je dlouholetou tradicí tohoto sokolského divadla.Klasika marionetové hry a nadšení loutkářů spojeným s herním projevem se dětem líbilo.

15. května -neděle. Třetí a poslední den přehlídky doplnila další pohádková představení z nichž první a poslední byla s maňásky.
První představení sehrálo divadlo "FRYDOLÍN " z Prahy Hostivaře. Pohádku s názvem "DVĚ POHÁDKY O KAŠPÁRKOVI " tak jak jsme od hostivařských zvyklí bylo vtipné,
s lehkou nadsázkou a dětem velmi blízké.Nejen že děti velice pobavilo,ale vtáhlo je do
i děje také hlavně tím,jak pomáhali Kašpárkovi radit.
Zajímavou pohádku přineslo divadlo z Prostějova "PRONITKA",Toho divadlo se svým představením " JAK KAŠPÁREK S HONZOU VYZRÁLI NA ČERTA "od autorky a zároveň principálky Lucie Hlačíkové přineslo dětem klasiku boje o dobro.Pohádku hráli prostějovští rovněž marionetami a je potřeba ocenit snahu a zápal pro divadlo.
Dalším představením se nám i dětem představilo loutkové divadlo "KAŠPÁRKOVI KAMARÁDI " Z Olšan u Prostějova. "NÁVŠTĚVA U ANIČKY"tak se jmenovalo jejich představení.Naše nemocná Anička se souborem předvedli zábavu i poučení,dětem pomohli poznávat jak se mají k sobě navzájem chovat a jak rozveselit a pomoci kamarádce v nouzi.
Také tento soubor zahrál pohádku s marionetami a velkou snahou co nejvíce se přiblížit dětskému publiku.
Poslední na přehlídce si fantasticky a úplně jinak než čuníci z Rakovníka,a při tom stejně krásně zařádila "TŘI PRASÁTKA "z Olomouce souboru "KAŠPÁRKOVA ŘÍŠE". Tato klasická pohádka byla zahrána s citem a umem a patřila k těm - jak se říká - to nejlepší nakonec.
Všechny soubory se snažili,aby 12 loutkářské letnice,nesoutěžní přehlídka amatérů přinesla ponaučení mezi kolegy a jakýsi vhled do herní činnosti jednotlivých souborů ve své jinakosti. Každý máme jiné podmínky,ale poučit se můžeme z každého jednotlivého představení a navzájem si mezi sebou pomáhat a poradit si .
Pohled na rozjásané dětské tváře je tím,proč takové přehlídky jsou a budou. Poučení a zábava i výměna zkušeností i rada odborníků je pak odměnou pro všechny,kdo na přehlídku přijedou. Omluvit se musíme všem těm,kteří se k nám na přehlídku do Přerova už nevešli.
A tak zase někdy v budoucnu se těšíme na společné setkání na dalších již
13. LOUTKÁŘSKÝCH LETNICÍCH či na
8. CELOSTÁTNÍ SOKOLSKÉ PŘEHLÍDCE -
- tož zas do Přerova přijeďte a mějte se moc a moc pěkně.

Taková byla přehlídka z mého pohledu. I výtek by se dalo najít mnoho,ale amatéři hrají srdcem a převeliká kritika je spíše brzdí,avšak pochvala a každá dobrá rada působí opačně.
A tak ať se Vám všem dobře hraje.


Mgr Marie Veřmiřovská, principálka loutkového divadla Sokola Přerov"PŘEROVSKÝ KAŠPÁREK"

Krůčky ve využívání sokolské zahrady ponovu

26. května 2016 v 17:52 | Miroslav Rozkošný

Petangue úspěšně zahájil jarní sezonu

Na pěkné jarní počasí příznivci nové francouzké hry petangue zbytečně dlouho nečekali a hned jak se dalo, přemístili se od pinpongových stolů v sokolovně do zahrady, kde už mají první jarní turnaj za sebou. V něm se na prvních třech místech umístili Rudolf Švéda před Zdeňkem Vylíčilem a Jaromírem Nevřelou, všichni z Přerova.
Potěšitelné je, že zahrát si petangue jezdí do naší sokolské zahrady i jeden hráč a jedna hráčka z Olomouce. Z toho jeden člen Sokola Nemilany. Díky petangue se také čtyři zájemci o tuto hru stali v květnu novými členy naší sokolské jednoty. Nyní už začala probíhat na našem hřišti dlouhodobá soutěž v petangue. Hraje se systémem každý s každým. Přihlášeno je zatím osm hráčů a další zájemci se mohou přihlásit ještě do konce první dekády června. A protože petangue je hra především pro důchodce, soutěž hrajeme vždy dopoledne každé úterý od 10,00 hodin .
Vedle přátel organizátora Zdeňka Vylíčila, kteří začali naše hřiště využívat jako první už vloni, letos na jaře se přidali další zájemci. Podle cvičitele Milana Geryka jsou to starší žáci oddílu všestrannosti, kteří petangue začali hrát místo trénování skoku dalekého, protože doskočiště, kde dřív trénovali skok daleký bylo zrušeno. Brzy také začnou hrát petangue i naše sokolské seniorky pod vedením sestry Koluchové. Instruktora mají už zajištěného. Stane se jim br. Jindřich Šoupal.
Další obrázky z této akce najdete v galerii.

Úspěšný start sokolek z Přerova

23. května 2016 v 22:46 | Petra Holcová

Rope skippingový oddíl si z Prahy přivezl hned čtyři sady medailí

Oddíl rope skippingu se o víkendu 21. - 22. května 2016 zúčastnil soutěže České rope skippingové asociace JUMP FOR JOY v Praze (ZŠ Petřiny jih), kde svým výkonem překvapil nejen soupeře, ale i své trenérky. Děvčata v kategorii 12 - 14 let ve složení Kristýna Buchtová, Alexandra Koukalová, Michaela Tobiášová a Kristýna Zimková si v disciplíně single rope speed štafeta týmů vyskákaly stříbrnou medaili s úžasným počtem 207 přeskoků. První byl slovenský tým, tudíž naše děvčata byla nejrychlejšími českými závodníky ve své kategorii v republice.

Podobně krásné umístění si vyskákala Kristýnka Buchtová v disciplíně single rope speed jednotlivců, kde ve své kategorii obsadila nádherné třetí místo a podobně jako v případě štafety, první dvě místa získaly slovenské skokanky a Kristýnka tak byla nejrychlejší českou skokankou ve věku 12 - 14 let. Zbylá naše děvčata se ve stejné disciplíně umístila na 17. místě (Kristýna Zimková), 18. místě (Michaela Tobiášová) a 26. místě (Alexandra Koukalová). Krásné třetí místo obsadila i Šárka Zbožínková ve své kategorii 18 - 34 let. Poslední medailovou pozicí pak bylo druhé místo, které získal tým trenérů ve složení Petra Holcová, Kristýna Holcová, Lenka Hostašová a Denisa Pospíšilová v kategorii double dutch freestyle párů. Zbylé freestyle týmy ve složení Kristýna Buchtová - Alexandra Koukalová a Michaela Tobiášová - Šárka Zbožínková pak v kategorii single rope freestyle párů obsadily čtvrtá místa a na medailové pozice nakonec nedosáhly. Děvčata ovšem předvedla výborný výkon a na historicky první freestyle soutěž podle pravidel Evropské rope skippingové asociace v republice dopadla skvěle.

Celý soutěžní víkend byl velmi náročný. V sobotu probíhal celodenní (od 10:00 do 17:00) workshop s lektory z Německa Sebastianem Deegem, Amirem Salihim a Fabianem Fischerem. Workshop byl náročný, ale vyplatil se. Členky oddílu se všechny naučily něco nového od každého z výše zmíněných lektorů a získaly spoustu inspirace na další freestylové prvky. I přes únavu se pak večer celý tým vydal na procházku Prahou, kde byl naším hlavním cílem Karlův most, kde jsme všechny jedna po druhé pohladily sochy pro štěstí, aby se nám na nedělní soutěži dařilo.
Neděle se pak nesla v soutěžním duchu. Celou soutěž zahájily dvě vystoupení pódiových skladeb. První byl tým děvčat z Horoměřic a druhé bylo perfektní vystoupení německých lektorů z workshopu, kde všichni účastníci na vlastní oči viděli, jak vypadá světový vrcholový rope skipping. Hoši tak vyrazili dech všem účastníkům a divákům a sklidili obrovský potlesk. Neděle byla náročná hlavně pro naše tři trenérky, které jsou rovněž i rozhodčími rychlostních disciplín a dvě z nich i rozhodčími freestylu. Ty se celý den nezastavily a pouze si z rozhodcovské lavice odskočily na soutěžní plochu, aby se po freestyle sestavě rychle vracely zpět k rozhodování.
Celý soutěžní den pak s námi strávila i Česká televize, která zde natáčela jeden z dílů pořadu pro děti Lvíčata a naše členky Kristýnka Buchtová a Saša Koukalová se na chvilku staly mediálními hvězdami, když pro pořad natáčely jeden z rozhovorů.

Našemu oddílu se v Praze náramně dařilo a je vidět, že snaha a velká dřina při nácviku freestylových sestav a trénování rychlostí se vyplácí. Celý oddíl si víkendové soutěžení skvěle užil a už teď se těšíme na soutěž JUMP FOR JOY v listopadu 2016.

Zájezd do Terezína

20. května 2016 v 22:53 | Marie Hudečková

na místo smutku


Před několika lety vyzvala Česká obec sokolská své jednoty ke spolupráci s dalšími organizacemi a z nich především s Českým svazem bojovníků za svobodu. V rámci této spolupráce se každoročně koná Pochod za svobodu, který naše jednota pořádá ve spolupráci s Okresním výborem ČSBS a Gymnáziem Jana Blahoslava a Střední pedagogickou školou v Přerově. Při letošním pátém ročníku pochodu byli účastníci z naší T. J. Sokol Přerov letos poprve pozváni místopředsedou ČSBS Mgr. Zdeňkem Smiřickým na zájezd do Terezína. Zájezdu, který se konal 15. května se zúčastnilo několik žen z naší tělocvičné jednoty a spolu s nimi jeli studenti zmiňované školy. Účastníci zájezdu se v 10,00 hod. zúčastnili Terezínské tryzny a od 13,30 hodin společné prohlídky terezínského tábora s průvodcem. V podvečer jsme se vraceli domů plni smutku a úcty k lidem, kteří se jako jedni z mnoha stali v Terezíně obětí 2. světové války.
Další fota Marie Hudečkové naleznete v galerii.

Oddíl Rope skippingu Sokola Přerov navštívil Lověšice

16. května 2016 v 22:09 | Petra Holcová

a dostal první příležitost vyzkoušet si, jaké to je, být trenérem

V sobotu 14. května 2016 se 14 členek rope skippingového oddílu vydalo do Lověšic do místní nově opravené sokolovny, aby prezentovaly svůj oddíl, ukázaly, jaké všechny sporty mohou fungovat v rámci sokolských jednot, a hlavně naučily místní něco málo ze sportu, který máme všechny tolik rády.
Již společná cesta autobusem byla pro zúčastněné skvělý zážitek prohlubující vzájemné vztahy i mimo tréninkové hodiny. Na místě nás již čekala krásně opravená tělocvična a téměř dvě desítky místních obyvatel, které se přišly podívat. Vedoucí oddílu seznámila návštěvníky se sportem, jeho formami a podobami a členky oddílu každou z dovedností názorně předvedly. Diváci tak měli příležitost vidět kromě jednotlivých rope skippingových prvků i soutěžní rychlostní čtyřčlenný tým, který bude již tuto neděli 22. května, reprezentovat naši jednotu a bojovat v Praze na soutěži o co možná nejlepší umístění s desítkami dalších závodníků z České a dokonce i Slovenské republiky. Děvčata ukázala návštěvníkům rovněž dvě soutěžní freestylové sestavy dvojic, ve kterých byla vidět pohromadě široká škála prvků. Freestylové disciplíny budou na letošní soutěži historicky poprvé a ze čtyř vyhlášených kategorií bude mít náš oddíl zastoupení hned ve třech.
Po přibližně čtvrt hodinovém seznámení návštěvníků se sportem a předvedením rope skippingových dovedností našich členek následoval krátký workshop. Všichni zájemci o vyzkoušení sportu se přidali k členkám oddílu na ploše tělocvičny. Musím vyzdvihnout zájem ne jen z řad přítomných dětí, ale dokonce i některých dospělých. V této části akce si pak všechny naše členky ozkoušely novou roli. Roli trenéra. Každý zájemce z řad místních dostal do dvojice jednu či dvě naše členky a ty pak měly za úkol dotyčného naučit nové prvky se švihadly. Trenérky pouze obcházely jednotlivé skupinky, radily a dohlížely na hladký průběh. Na závěr si pak místní děti vyzkoušely skákat v double dutchi (dvě dlouhá protisměrně se točící švihadla), než jsme po vypršení určeného času tuto akci ukončily.

Za celý oddíl mohu říci, že se návštěva lověšické sokolovny vydařila a přinesla spoustu nových zkušeností ne jen místním zúčastněným obyvatelům, ale rovněž i členkám oddílu, které mnohdy úplně poprvé vystupovaly mimo prostory naší sokolovny a především dostaly první příležitost vyzkoušet si, jaké to je, být trenérem.

Setkání v Čechách pod Kosířem 14.5.2016

16. května 2016 v 20:55 | Miroslav Rozkošný

První setkání žup se vydařilo


Sokol nežije jen ze své slavné minulosti, ale přichází se stále novými nápady. Jedním z poledních dobrých nápadů je setkání žup se kterým přišla Krajská koordinační rada. Konalo se 14. května v Čechách pod Kosířem a jeho pořadatelem byla Sokolská župa Prostějovská. Dalšími účastníky byla naše Sokolská župa Středomoravská - Kratochvílova a Severomoravská župa se sídlem v Zábřehu. A setkání se vydařilo. Potěšitelný byl už zájem našich členů T. J Sokol Přerov a jejich přátel o toto setkání. Byl nejen plný autobus a další zájemci z Přerova a Beňova přijeli vlastními auty. Dokonce i několik zájemců ze Sokola Brodek muselo být kvůli plnému autobusu s politováním odmítnuto. Celkem na setkání do Čech pod Kosířem dorazilo 250 účastníků. Po příjezdu našeho autobusu nás překvapilo nečekaně krásné počasí, a také vítání nás Přerováků bylo na parkovišti v Čechách pod Kosířem srdečně a po moravsku se slivovicí. Štamprle nalévaly mladé sličné sokolky a k pití pobízeli pohostinní Vřesováci, starosta prostějovské župy a starosta Sokola Vřesovice.
Následovala prohlídka místního zámku a po ní výstup na 442 m vysoký Velký Kosíř, kde pod jeho rozhlednou každý dostal pamětní list na tento výstup. Nakonec jsme se všichni sešli v areálu místní T. J. Sokol Čechy pod Kosířem, kde za úplně lidové ceny se o nás hladové a žíznivé obětavě postarali místní sokoli. Prohlédnout jsme si přitom mohli multifunkční sportovní halu, která zde byla postavena místo zchátralé a z toho důvodu zbořené sokolovny. Jinak se zde musel bavit každý sám, jak chtěl nebo uměl. Někteří proto využili relativně volného času k návštěvě místních muzeí - hasičského a kočárů. Na místě našeho srazu jen vystoupili s krátkými projevy starosta pořadatelské župy br. Svatopluk Tesárek a br. Jiří Sobotík, starosta Sokolské župy Severomoravské. Od nich se přítomné dověděli, že setkání žup se má stát každoroční tradicí a pořadatelé se mají střídat. Po jejich vystoupeních jsem se od br. Sobotíka dověděl, že pořadatelem příštího setkání zřejmě budeme my Přerováci. Pokud se to stane pravdou, bude to velká výzva pro naše omlazené vedení župy, protože prostějovští pořadatelé nasadili programem i občerstvením letošnímu prvnímu setkání žup vysokou laťku.
Obrázky autora článku z akce naleznete v galerii.

Expedice do Lověšic

15. května 2016 v 22:26 | Jaroslav Skopal

Ukázaly něco ze sokolské všestrannosti

Jak už bylo uvedeno v minulém článku, třináct mladých sokolek od žákovského po ženský věk z ropeskippingového oddílu Sokola Přerov přijelo v sobotu 14. května 2016 odpoledne na krátkou návštěvu do sokolského areálu v Lověšicích. Krátce navštívily i sousední fotbalové hřiště Unionu Lověšice, kde se pokochaly pěkně udržovaným trávníkem. Hlavním posláním však byla ukázka toho, jaká pohybová kouzla se dají provádět se švihadly. K tomu jim posloužil zrenovovaný prostor tělocvičny v lověšické sokolovně.
Přítomen byl i příznivec Sokola pan Pavel Zimek, jehož fotografickou reportáž naleznete v samostatné složce galerie tohoto blogu. Děkuji mu tímto za jeho ochotu a její pěkný výsledek.

K I. části soutěže všestrannosti

29. dubna 2016 v 14:17 | Milan Geryk

Sokoli soutěžili ve všestrannosti dne 16. 4. 2016

Župní soutěž sokolské všestrannosti, Přerov 16. 4. 2016 - discipliny: gymnastika, šplh, plavání.
Účast 55 závodnic a závodníků:. Přerov Pr 31, Hranice Hr 3, Lipník Li 14, Brodek Br 1, Kokory Ko 1, Vlkoš Vl 5 ..Každý se mohl zúčastnit více disciplin (g, š, p). Počítáme-li každého se všemi disciplinami, pak bylo závodníků 88. Z toho gymnastika 30,, šplh 27, plavání 31. Celkem 15 borců závodilo ve všech třech disciplinách. Bylo rozdáno celkem 70 diplomů borcům do 3. místa, což rozvádí přiložená tabulka. V závorce počet zúčastněných borců.
Gymnastika sama se skládá ze 3 nebo 4 subdisciplin. Každá je klasifikována podle mezinárodních tabulek na body, aby je bylo možno sčítat. Některé subdiscipliny vyžadují odcvičení sestavy, které je nutno nacvičit, vyžadují paměť. V porovnání s atletikou je to obtížnější a tedy účast je menší než v atletice.
Výsledky byly zpracovány na počítači br. Zbyňkem Haraštou. Nácvik vyžadoval houževnatost cvičenců a práci řady cvičitelů, je třeba jim za to poděkovat. Do všestrannosti se zahrnuje i atletika, župní závody v ní se uskuteční 21. května 2016.
Tato publikační verze obsahuje jen účastníky z Přerova.
Gymnastika
Předškolní dívky (9) .........Předškolní chlapci (4)
1.Černošková Karolina .....3. Kolenovský Tobiáš
2..Macfeldová Lucie .......4. Holý Erik
6.Spalová Dominika........ 7. Koňařík David

Žákyně I. (0)

Žáci I (3)
1. Jelínek Jan
2. Pohančeník Lukáš
3. Harašta Matěj

Žákyně II (4)

Žáci II (2)
1. Krejčíř Mikuláš
2. Hubáček Tomáš

Žákyně III (4) ................Žáci III (3)
1. Vinenecová Sabina ......1. Harašta Jakub
.................................2. Poljak Darian
.................................3. Pikna Karel

Žákyně IV......................Žáci IV (0)
1. Beňová Michaela

Šplh
Žákyně I (1) ...................................................Žáci I (4)
1. Gájová Marie ...............................................1. Jelínek Jan
...................................................................2.Pohančeník Lukáš
3. Harašta Matěj
Žákyně II (5) .............Žáci II (2)
5. Pecháčková Karolina 1. Krejčíř Mikuláš
.............................2. Hubáček Tomáš

Žákyně III (3) ............Žáci III (4)
............................1. Harašta Jakub
1 Vincenová Sabina ....2. Pikna Karel
............................4. Poljak Darian

Žákyně IV (1) .............Žáci IV (1)
1. Benová Michaela

Dorostenky (4) .............Dorostenci (0)
3. Poljaková Andrea
4. Machalíková Aneta

Ženy (2) ..................Muži (1)
1. Krejčířová Vlasta.....1. Harašta Zbyněk

Plavání
Žákyně I (2) ..............Žáci I (4)
.............................2. Pohančeník Lukáš
.............................3. Jelínek Jan
.............................4. Harašta Matěj.

Žákyně II .................4) Žáci II (2)
.............................1. Krejčíř Mikuláš
.............................2. Hubáček Tomáš

Žákyně III (4) ..............Žáci III (4)
1. VincenecováSabina ...1. Harašta Jakub
..........................2. Poljak Darian
..............................3. Pikna Karel

Žákyně IV (1).............. Žáci IV (2)
1. Beňová Michaela ......1. Poljak Patrik)

Dorostenky (1) ............Dorostenci (0) .

Ženy (4) ...................Muži (3)
2 Krejčířová Vlasta ......1. Fryč Jiří
3. Horáková Zora ........2. Harašta Zbyněk, 3 Krejčíř Martin.

Obrázky Miroslava Rozkošného z této akce najdete v galerii

S gymnazisty za poznáním

16. dubna 2016 v 20:22 | Miroslav Rozkošný

Pochod za svobodu má půlkulaté jubileum

12. dubna se konal už pátý ročník Pochodu za svobodu do Tršic a Zákřova po stopách zde ukrývané rodiny Wolfových za 2. světové války po celou dobu holocaustu až do osvobození. Nápad pořádat tuto každoroční akci vznikl v naší T. J. Sokol Přerov a jako spolupořadatelé se přidali Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu a Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola v Přerově. Letošního 5. ročníku pochodu se zúčastnilo 17 studentů s pedagogickým doprovodem a 6 účastníků z ČSBS, veřejnosti a naší T.J. Sokol.
Jejich první zastávkou bylo obecní muzem, následovala prohlídka kostela, dvou pomníčků věnovaných obětem holocaustu a ochráncům pronásledovaných Židů, zastavení u hromadného hrobu zákřovské tragédie na místním hřbitově, položení kytičky u památníků Žalov, který připomíná tuto neštˇastnou zákřovskovskou událost na konci války, a jako poslední se účastnici pochodu zastavili u tršické přehrady. Zajímavostí je, že nezávisle na sobě ve stejnou dobu přijíždí do Tršic také skupina studentů ze Spojených států amerických. Vloni úplně ve stejný den jako účastníci pochodu z Přerova a letos Američané přijeli o den dřív než Přerováci.
Další obrázky autora článku a Kristýny Přindišové najdete v galerii.

Z cvičení mužů Sokola Přerov před Velikonocemi

25. března 2016 v 23:07 | Jaroslav Skopal

Senioři jsou v početní převaze během gymnastické části cvičební jednotky mužů


Další obrázky ze cvičení 22. března 2016 naleznete v galerii

Ještě k sokolskému plesu v Přerově

3. března 2016 v 10:52 | Pavel Zimek

Programové vložky pro ples zaujaly

Dobrý den,
tak ještě do třetice - standardní tance na sokolském plesu v provedení Jiřího Petra a Kateřiny Odstrčilové.

Hezký zážitek přeje Pavel Zimek

Pěkně zdokumentovaný výstup z činnosti Sokola Přerov

28. února 2016 v 22:25 | Pavel Zimek

Rope Skipping na sokolském plesu 26. února 2016

Pohled na sestavu, kterou členky oddílu Rope Skipping T.J. SOKOL Přerov pilně nacvičily na letošní sokolský ples, vám nabízím na adrese https://youtu.be/XIBSJ9hK0PI

Pavel Zimek

Z přerovského sokolského plesu 26.2.2016

27. února 2016 v 19:24 | Pavel Zimek

Mimořádný talent

Včerejší sólo Mikuláše Krejčíře na bicí na sokolském plesu:

Pavel Zimek

O ceny ve stolním tenisu

22. února 2016 v 10:25 | Miroslav Rozkošný

Turnaj byl lepší než vloni

Druhý ročník turnaje ve stolním tenisu, který naše jednota T.J. Sokol Přerov uspořádala v sobotu 20. února v předsálí sokolovny se ještě lépe vydařil než jeho první ročník vloni. Zúčastnilo se ho víc hráčů a proti očekávání přišlo i dost diváků. V kategorii mužů hrálo osm hráčů ve dvou skupinách. Vítězem se stal Dušan Kosík z pořádající jednoty, druhé místo obsadil Jiří Vrána ze Spartaku Přerov a třetí skončil jediný mimopřerovský účastník turnaje, Zdeno Zetek ze Sokola Nemilany. Kategorii žáků vyhrál Filip Haužvic před Jakubem Haraštou a Yorikem Jakubcem. Vedle bojového ducha hráčů si zaslouží pochvalu také pořadatelé, kteří sponzorky věnovali do turnaje ceny a organizačně celý turnaj dobře zvládli.
Další obrázky Miroslava Rozkošného najdete v galerii.

Jsem Sokol

16. února 2016 v 13:53 | Petr Douda

Reakce na uveřejněný článek

Musím říct, že mne mrzí, že se ve článku na blogu zmiňuje má emailová komunikace, aniž bych dostal jakoukoliv možnost se k tomu vyjádřit a kdy daný e-mail byl reakcí na úplně jinou otázku a je vytržený z kontextu. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl napsat reakci v samostatném článku.

Začnu s tím základním - pozdravem. V sokole byl vždy pozdrav "Nazdar" a dle mého názoru i nadále bude. Tento pozdrav vždy v mých hodinách používáme a zároveň ho hlasitě prezentuji všem, kteří prochází přes předsálí a neumí říct ani Dobrý den. Takto by to mělo být a je to správné.

Každé cvičení se zahajovalo nástupem. Ano také souhlasím, ale každý nástup může vypadat úplně jinak. Já si pod nástupem představuji to, že si společně uděláme docházku a řekneme si co nového a nemusí to nutně znamenat, že jsou všichni nastoupeni v řadě jak vojáci. Pokud toto někdo vyžaduje prosím máme tu složky všestrannosti, které jsou k tomu přímo tvořeny. Nehledě na to, že je zodpovědnost každého cvičitele to jakým způsobem vede hodinu. Musíme si všichni uvědomit, že se společnost vyvíjí a někam posouvá, neříkám, že vždy správným směrem, ale toto je realita. Pokud upřímně mohu říci 10 minut ze cvičební hodiny, které bych strávil nástupem, rovnáním mládeže do řad atd. raději strávím výukou, protože všichni opět musí přesně na čas odejít neboť jim začíná jiný další kroužek mimo Sokol. Ptám se je tedy špatně, že se snažím využít hodinu na maximum? Ohledně ukončení hodiny nemám proti tleskání ani nejmenší námitku, přítomní cvičenci se snaží vyjádřit úctu danému cvičiteli a poděkovat mu za dobře odvedenou práci a toto jak je známo se dělá potleskem a nevylučuje to užití slova Nazdar na závěr.
S ohledem na dnešní dobu je samozřejmé používání moderních komunikačních prostředků. Logické je, že starší generace nebudou komunikovat tak jako ty mladší. Z tohoto důvodu je zřejmé, že sám cvičitel musí uznat za vhodné jak danou informaci sdělí svým cvičencům. Pro mladší generaci je jednodušší, když danou informaci obdrží elektronicky neboť ji dostane i tehdy, kdy na hodině chybí a může ihned reagovat. Stejně tak je pro tu starší generaci příjemnější a pohodlnější obdržet informaci při nástupu. V každém směru vždy existují výjimky.


Závěrem bych podotkl jednu věc jsem Sokol? ? Ano jsem a to mohu říci s čistým srdcem. Který mladý člověk by se dnes věnoval několik hodin týdně dětem zadarmo v tanečním oddíle a dalších nemálo hodin v loutkovém divadle, když by za to vedle mohl dostat pěkně zaplaceno? No jedině srdcem a cítěním Sokol a za toho se hrdě považuji.

Ilustrační obrázek je z tanečního večera 2014 v přerovské sokolovně

Z župního srazu cvičitelů v Přerově

15. února 2016 v 18:40 | Jaroslav Skopal

Župa ocenila činnost fotografa pana Vojtěcha Podušela

Na župní sraz sokolských cvičitelů přijelo v sobotu 13. února 2016 do přerovské sokolovny na třicet pět cvičitelů a cvičitelek z tělocvičných jednot Sokol Beňov, Dřevohostice, Hranice, Paršovice, Přerov, Sušice, Velká, Veselíčko a Vlkoš. V rámci dopoledního programu absolvovali ukázku drobných her pro všechny věkové kategorie, test z názvosloví tělesné výchovy, obnovili si základy techniky a pravidel basketbalu a z novinek shlédli dovednosti se švihadly, které se při hudbě a v malých celcích cvičí pod názvem rope skiping. Jako lektoři se představili mj. ses. Milada Havlíčková, trenér košíkové br. Ivan Fašánek a vedoucí oddílu rope skippingu ses. Petra Holcová.
Během srazu proběhla i volba župního náčelníka a župní náčelnice pro další tříleté období. V dosavadních funkcích byli do těchto funkcí znovu potvrzeni bratr Zbyněk Harašta a sestra Milada Havlíčková.
Během úvodní části programu došlo i na fotografování celé skupiny účastníků, jehož se zhostil přizvaný host pan Vojtěch Podušel, dosud občas pracující jako fotograf mj. i pro Nové Přerovsko. Přitom mu u příležitosti jeho 72. narozenin Sokolská župa Středomoravská - Kratochvilova předala Čestné uznání za dlouhodobou podporu župě a přerovské sokolské jednotě při vytváření fotografické dokumentace z jejich činnosti.
Jaroslav Skopal

Fota Vojtěch Podušel, jeho další fota jsou v galerii; fota z předávání čestného uznání jsou z ruky vzdělavatele Sokola Přerov br. Miroslava Rozkošného

Video z předání ceny Města Přerova 2015

27. ledna 2016 v 11:37 | Pavel Zimek

Loutkovému divadlu Sokola Přerov

Připomeňme si společně slavnostní okamžiky zaslouženého ocenění souboru Loutkového divadla T.J. Sokol Přerov v Mervartově síni přerovského zámku v neděli 24. ledna 2016. Video najdete na adrese: https://youtu.be/8jk47MknlLE
Pavel Zimek
 
 

Reklama
Reklama