Z činnosti

Skupina Los Playboys určovala tempo plesu

22. ledna 2017 v 15:02 | Peter Suja

Plesový výbor se činil

Vážení návštěvníci těchto stránek, milý účastníci plesu, organizátoři,

16. ročník sokolského plesu se nesl v duchu zásadních změn. Tou první a nejdůležitější je určitě účinkování hudební skupiny Los Playboys. Ta se profesionálně postarala o tempo plesu a nabídla nám nový, neohraný repertoár. Na parketu byly k vidění krásné taneční kreace, za které by se nemuseli stydět ani účastníci televizních tanečních soutěží. Na škodu bylo, že kapela pro nedostatek místa, nemohla svá čísla předvést v plné kráse.

Druhou změnou naznala organizace tomboly. Díky aktivitě členů se sešla spousta cen, rozdělená do malé a velké tomboly. Všem, kteří se nebáli oslovit sponzory, anebo se sami stali dárci, jménem výboru děkuji. Jednotné obalové aranžmá a vystavení možných výher na forbíně jeviště, dotvářelo celkovou výzdobu sálu.
Hlavní tělocvičný sál a přilehlé prostory, které během roku slouží ke sportování, se za vydatné pomoci dobrovolníků, z řad členů jednoty, proměnily v prostředí vhodné pro významnou společenskou událost, jakou ples je.
Každoročně se o pohodu na plese stará příjemný a vstřícný personál, který se také skládá z členů jednoty. Najdete jej v šatně, v baru, u vstupu a v neposlední řadě u občerstvení.
Ti, co již nesehnali lístky na náš ples, přišli o nápadité, osobité a dechberoucí výkony účinkujících v kulturně-sportovních vstupech, které vyplnily prostor v pauzách pro hudební skupinu.
Je třeba ocenit práci a snahu plesového výboru, který musel vyřešit spoustu detailů kolem 16. sokolského plesu v Přerově.

Už nyní se těšíme na ples s pořadovým číslem 17.

Tímto Vás na ně všechny srdečně zvu.
.
Obrázky ses. Marie Hudečkové najdete v galerii.

Z dětských šibřinek Sokola Přerov 2017

19. ledna 2017 v 18:48 | Milada Havlíčková

tentokrát bez dětí z mateřských škol

V sobotu odpoledne 14. ledna 2017 se jako každým rokem konaly v naší sokolovně Šibřinky -dětský maškarní karneval.
V letošním roce účast dětí na Šibřinkách trochu ovlivnila chřipková epidemie. Ovlivnila i na to, že se nám letos nepodařilo zapojit děti z mateřských škol v Přerově, které svým vystoupením vždy zpestřuji náš program.
Počáteční nejistota s návštěvností, byla postupně vystřídaná dobrou účastí masek a přítomných diváků.
Program Šibřinek byl pestrý, střídaly se taneční bloky se zábavnými soutěžemi. Na závěr opět zavládla v naší sokolovně "zima". Tradiční " Sněžení" si užily nejen dovádějící masky, ale i jejich doprovod.
Organizaci Šibřinek měla na starosti ses. M. Havlíčková s kolektivem cvičitelů. Hudební produkci a ozvučení sálu zajistil br. M. Krejčíř. Pro děti byla také zajištěna bohatá tombola, za kterou zodpovídala ses. V. Krejčířová. Za své výkony v zábavných soutěžích byly děti odměněny drobnými sladkostmi.
Radostné dovádění bylo ukončeno při písni Když jde malý bobr spát s přáním , že se opět příští rok setkáme na karnevalovém dovádění.

Další obrázky Dagmar Rozkošné najdete v galerii.

Mámo, táto, nebuď šnek po čtvrté

30. prosince 2016 v 12:09 | Vlasta Krejčířová

Přicházejí noví zájemci i z řad veřejnosti

Dovolím-li si zhodnotit tuto již tradiční akci T. J. Sokol Přerov jedním slovem, pak použiji slovo úspěšná. Mohu-li si dovolit přidat další přídavná jména, přisadím si adjektivem příjemná či přátelská. Když jsme před čtyřmi lety chtěli motivovat naše členy k pohybu i o vánočních prázdninách a hlavně je přimět k tomu, aby děti dovedli do tělocvičny své rodiče a rodiče zase své děti a strávili tak společně odpoledne v pohybu, byla to akce interní, hlavně pro členy Sokola.
Stále se nám vracejí věrní návštěvníci, kteří nevynechali žádný ročník, ale těšíme se taky z nových tváří, kteří se Sokolem nemají dosud víceméně nic společného a přišli jen ze zvědavosti a s potřebou se trošku pohnout, proběhnout. Vítáme je s otevřenou náručí a doufáme, že se jim u nás líbilo. Měli možnost si zahrát nejen stolní tenis, badminton, florbal, šipky, twister, fotbal, ale mohli si i zatančit na tanečních podložkách a vyzkoušet si Test zdatnosti. Ten sestával z různých disciplín ( sedy -lehy; stoj - vzpor dřepmo - vzpor ležmo; cvičební sestava s tyčí; zachycení padajícího předmětu; přednožování v lehu; skok daleký z místa; hluboký předklon v sedu; celostní motorický test). Nebylo nezbytně nutné se účastnit všech. Každý si vyzkoušel to, co ho bavilo, v čem se našel, co ho oslovilo. Děti si zasloužily odměnu, i když některé své rodiče notně potrápily.
Fota Miroslava Rozkošného k této akci najdete v galerii

Vánoční večírek v Sokole Přerov

23. prosince 2016 v 15:04 | Marie Hudečková

s tradičním vánočním punčem

Jako každoročně tak i letos jsme si v Sokole uspořádali "Vánoční večírek" - v pátek 16.12.2016. Každý z účastníkú donesl 2 dárky pod vánoční stromeček. Atmosféra byla výborná.Tradiční vánoční punč chutnal znamenitě, bodejď by ne, vždyť ho vařily sestry Jitka Mužíková a naše náčelnice Sokola Helena Sedláčková.
Cukroví, chlebíčky, jednohubky, tyčinky, oříšky a jiné dobroty jsme si donesli vlastnoručně vyrobené. O hudbu a zpěv se postarali naši muži sokolové a šlo jim to výborně. Škoda jen, že se nepřišly "mladší ročníky", ale i tak jsme se pobavili, zasmáli, zazpívali a těšíme se v roce 2017, jak se postavíme opět na značky!

Obrázky sestry Marie Hudečkové z této akce naleznete v galerii

Nejen za Slavomírem Kratochvilem

26. listopadu 2016 v 23:22 | Jaroslav Skopal

Pouť přerovských sokolů na Městském hřbitově dne 26.11.2016

Stejně jako v jiných letech se přerovští sokolové i letos prošli Městským hřbitovem během sobotního dopoledne nejbližšího k výročí popravy br. Slavomíra Kratochvila (23. listopadu 1914) odsouzeného k smrti za jeho protiválečný odboj. Slavomírem Kratochvilem pouť jen začala, neboť jeho pomyslných pokračovatelů i předchůdců je celá řada.
Hned blízko hrobu Kratochvilova je i hrob rodiny Štěpkovy, kde jsou uloženy ostatky Františka Štěpky (1835 - 1896), který se stal mj. i prvním starostou Sokola Přerov. A naproti hrobu Štěpkových nalezneme na velkém náhrobním kameni i jméno br. MUDr. Dušana Šnajdra (1925 - 2000), který po obnově činnosti Sokola v roce 1990 začal intenzivně shromažďovat dokumenty o životě přerovské sokolské osobnosti Rudolfu Lukaštíkovi a také je využívat při pozdějších různých vzpomínkových akcích.
Cestou k nové části hřbitova nás bratr Bohumil Domanský zavedl k hrobu ses. Ludmily Chytilové (1911 - 2014). Zavzpomínali jsme na dlouhý a sokolováním nabitý život této cvičitelky a činovnice Sokola Přerov a Sokolské župy Středomoravské - Kratochvilovy. Vzdělavatel Sokola Přerov br. Miroslav Rozkošný oficiálně ukončil sokolskou pouť u dvou blízko sebe umístěných urnových hrobů, kde se nacházejí ostatky někdejšího starosty naší župy a jednatele Sokolské župy zahraniční za druhé světové války br. Rudolfa Lukaštíka a starostky naší župy sestry MUDr. Blaženy Šonské.

V již neoficiální části končící pouti hřbitovem jsme se v již malém počtu ještě zastavili u místa odpočinku sokolského československého reprezentanta ve sportovní gymnastice br. Bohumíra Baroše (1914 - 2009) a zcela na závěr i u symbolického hrobu por. Oldřicha Vodičky (1910 - 1949). Ten v nářaďovém cvičení reprezentoval československé vojáky - sokoly při různých závodech ve Velké Británii v čase jejich přípravy k bojovému nasazení na západní frontu za druhé světové války.

Další obrázky najdete v galerii

Účast Sokolů 11. a 17. listopadu na vzpomínkových akcích v Přerově

20. listopadu 2016 v 22:33 | Jaroslav Skopal

Vzpomínek se zúčastnili senioři i mladší generace Sokola Přerov

Na Den válečných veteránů byla účast přerovských sokolů nižší. Kytici k pomníku Františka Rasche položil br. Miroslav Rozkošný.
Pěkná účast přerovských sokolů však byla večer na slavnostním komorním koncertu konaném ve slavnostní síni přerovského zámku, který organizačně připravili manželé Sehnálkovi z Muzea Komenského.
Vzpomínkové shromáždění na události spojené s Dnem boje za svobodu a demokracii proběhlo v Přerově dne 17. listopadu 2016 ve večerních hodinách na náměstí TGM. Kromě kladení kytic a hořících svíček k pamětní desce na radnici města odezněly i čtyři projevy a to náměstka primátora Petra Měřínského, senátorky Jitky Seitlové, představitelky Českého svazu bojovníků za svobodu paní Svobodové a příslušníka Konfederace politických vězňů Vladimíra Hučína. V příspěvcích zaznívala nutnost bdít nad udržováním demokracie a, bude-li potřeba, též za ni dále bojovat.
Kytici k pamětní desce položili br. Jakub Navařík a sestry Eva Nadrchalová a Zora Horáková.
Obě hlavní shromáždění fotograficky zdokumentoval pan Vojtěch Podušel, jehož obrázky najdete v galerii.

Sokol Přerov využil veletrhu volnočasových aktivit v Galerii Přerov

30. září 2016 v 23:38 | Jaroslav Skopal

Prezentovaly se hlavně oddíly Rope skippingu a sportovního tance

Nabídka vystoupit s ukázkami své činnosti v obchodním centru Galerie Přerovv době 30.9.-1.10. 2016 na veletrhu volnočasových aktivit přišla od Městského informačníhio centra. Pohotově na ní zareagovala náčelnice jednoty ses. Helena Sedláčková, která elektronickou poštou oslovila cvičitele a trenéry.
Výsledkem debaty co a jak bylo vystoupení dvou uvedených oddílů v sobotu 30. září kolem 17. hodiny. Podporu sokolských trenérů basketbalu u žactva má přerovský Basketbalový klub TBS Přerov, jehož žáci se před blokem přerovských sokolů rovněž představili v krátké ukázce svých dovedností.
Oddíl Rope skippingu vedený sestrou Petrou Holcovou předvedl ve vymezeném čase vše, co přispívá k atraktivitě stylizovaných přeskoků přes švihadla na hudbu u mladých žen i u žaček. Toto sportování jde již svou vlastní cestou, má v republice svá centra a náš sokolský oddíl si v něm již našel své postavení. Když jsem po jejich vystoupení před obchodné galerií podle dresu uviděl jednu z vystupujících mladých sokolek, nedalo mi to a dal jsem jí a její mamince pár otázek. Předně se mi dívenka představila jako Saša Koukalová a vyjádřila spokojenost s možností vystoupit na právě ukončené prezentaci. Maminka potvrdila můj předpoklad, že tato aktivita se její dceři zamlouvá a proto ji do cvičení též ráda vodí.
Z oddílu sportovního tance vystoupio několik jeho mladých párů a i jejich vystoupení bylo provázeno potleskem.
Prezentace všech vystupujících na podiu v prvním patře galerie bylo sledováno přítomnými návštěvníky se zájmem a mělo docela hučnou odezvu. Pro starší už to až tak nebylo, ale vystupující mládež, přítomní trenéři a doprovázející rodiče byli do sledování všeho dění přímo zapáleni.
Vyskytne-li se podobná nabídka i v budoucnu, pak by se nemělo zapomenout poskytnout náborový a propagační materiál informačnímu stánku Obchodní galerie v přízemí, kam nejčastěji poptávka na ně směřovala.
Obrázky autora článku a Miroslava Rozkošného nejdete v galerii tohoto blogu.

Z propagačních akcí Sokola Přerov

30. září 2016 v 22:25 | Helena Sedláčková

Sokol - spolu v pohybu


Zábava, cvičení, nové pohybové trendy, poznání pro tělo i ducha - to byl projekt Sokol spolu v pohybu. Česká obec sokolská představila v termínu 19. - 25. 9. 2016 každý den po celé republice různé cvičební a kulturní aktivity.
Jaké byly v Sokole Přerov?
- otevřené cvičební hodiny jednotlivých oddělení a sportovních oddílů
- cvičení s obručemi
- vycházka s holemi tzv. Nordic Walking
- cyklovýlet
- posezení u ohně s muzikanty
- přespání dětí v sokolovně
- petanque
- stolní tenis
- badminton
- joga a cvičení žen v neděli
- soutěž v přeskoku přes švihadlo

Akcí bylo hodně, účastníků už méně, škoda…

Součástí tohoto aktivního týdne byla v pátek Noc sokoloven. Zájemce o prohlídku sokolovny provedl br. starosta V. Tabery. Všichni byli překvapeni s jakým umem a dovedností navrhli a postavili naši předci před 80 lety tuto krásnou budovu.

Noc sokoloven z mého pohledu

27. září 2016 v 16:58 | Marie Hudečková

Prohlídku přerovské sokolovny jsme zakončili v loutkovém divadle

V pátek 23. září 20160 jsem se s dalšími návštěvníky zúčastnila"noci sokoloven" v té naší přerovské.
Prohlídka začala v 18 hodin, přivítal nás starosta přerovského Sokola bratr Vladimír Tabery a celou dobu nás i provázel se zajímavým vyprávěním o historii a součastnosti Sokola.
Začali jsme prohlídkou cvičebních prostor sokolovny, předsálím, hlavním sálem, jevištěm,"galerií" a pak pokračovali v jejím technickém zázemí. Celá Sokolovna je důmyslně propojena díky našim šikovným předkům, kteří mysleli na vše.
Také jsme se pokochali z balkonu Sokolovny výhledem na naše krásné město Přerov včetně jeho historické části, prostě nádhera!!! Z druhého balkonu jsme viděli nové hřiště na petangue,bývalý hotel Strojař a Velkou Dlážku.
Prohlídku jsme ukončili v Loutkovém divadle, kde jsme si prohlédli jak zázemí pracovníků Loutkového divadla, tak i hlediště, skladiště a sál. Díky dobrovolným a obětavým pracovníkům jak Sokola, tak i členům Loutkového divadla, je v Přerově kam se uchýlit za zdravím i zábavou.

Další fotografie, zaslané autorkou, najdete v galerii tohoto blogu.

Hodně sokolů mezi oceněnými

27. září 2016 v 11:31 | Z webu Olomouckého kraje

Trenéři a sportovní funkcionáři získali ocenění hejtmana Olomouckého kraje

21. 09. 2016
Na tři desítky zasloužilých trenérů, cvičitelů a funkcionářů sportovních klubů z celého regionu dnes byly oceněny za svoji dlouholetou záslužnou práci a přínos k rozvoji sportu. Ocenění převzali v Kongresovém sále krajského úřadu z rukou náměstka hejtmana Olomouckého kraje Radovana Rašťáka.
"Olomoucký kraj věnuje oblasti sportu velkou pozornost. Především se zaměřujeme na mládež a práci s ní. Subjektům, které působí na území regionu, pomáháme například dotační politikou a podporujeme i výchovu kvalitních trenérů. Pravidelně organizujeme vyhlášení nejlepších sportovců Olomouckého kraje. Dnešní ocenění jsou v pořadí už druhou skupinou, která byla za svoji práci takto ohodnocena," řekl Radovan Rašťák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro sport.
"Chtěl bych jménem všech oceněných velmi poděkovat. Pamětní list, který jsme dnes dostali, nám bude vždycky připomínat to, že někdo takovým způsobem ocenil naši práci," uvedl za všechny oceněné Vladimír Běhal.
Komise Rady Olomouckého kraje pro mládež a sport navrhla ocenění několika kandidátů z každého okresu.
"Komise spolupracovala se sportovními organizacemi v jednotlivých okresech. Ze všech návrhů jsme pak vybraly ty, kteří si ocenění opravdu zaslouží," sdělil předseda Komise pro mládež a sport Jiří Kremla.
Ocenění zasloužilých trenérů a sportovních funkcionářů hejtmanem Olomouckého kraje získali:
okres Olomouc
Norbert Demel - SK Uničov
František Domes - TJ Sokol Bělkovice - Lašťany
Horst Kneifel - TJ Uničov
František Prášil - TJ Sokol Svatý Kopeček
František Schneider - SK Uničov
Josef Skopal - SK Uničov
Vojtěch Smolák - TJ Sokol Olomouc
Eva Šišková - Česká obec sokolská, Župa Olomoucká - Smrčkova
Alena Zatloukalová - TJ Sokol Bělkovice - Lašťany
okres Prostějov
Vladimír Běhal - TJ Prostějov
Milan Čečman - AK Prostějov
Jindřich Hejčík - TJ Sokol Prostějov
Marie Mrnková - TJ Sokol Dobromilice
Naděžda Vybíralová - TJ Sokol Přemyslovice
okres Přerov
Milada Havlíčková - TJ Sokol Přerov
František Chytil - TJ Sokol Přerov
František Krejčiřík - TJ Kojetín
Jaroslav Markovič - Meopta Přerov
Jaroslav Skopal - TJ Sokol Přerov
Božena Šoupalová - TJ Sokol Přerov
Pavel Vývoda - TJ Sokol Hranice
Blanka Zelingerová - TJ Sokol Přerov
okres Šumperk
Jiří Bartášek - TJ Sokol Zábřeh
Eva Filipiová - TJ Sokol Šumperk
Vilém Kocián - TJ Pramet Šumperk
Zdenka Krbcová - TJ Sokol Mohelnice
Pavel Miketa - TJ MEZ Mohelnice
Jiří Štěrba - TJ Sokol Zábřeh

Více fotografií najdete zde.

O historii přerovské sokolovny v sále jejího loutkového divadla

20. září 2016 v 22:40 | Miroslav Rozkošný

Přednáška i s oslavou se vydařily

Letos 13. září 2016 tomu bylo 80 let od slavnostního otevření nové přerovské sokolovny. Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Přerov se rozhodl připomenout si toto výročí přednáškou a besedou v sále loutkového divadla. Na úvod přednášky připomenul starosta jednoty br. Vladimír Tabery význam sokolovny v životě města. Zdůraznil, že sokolovna jako budova není stará, zato v životě obyvatel města velice významná. Je také cennou architektonickou stavbou. Po úvodních slovech seznámil přítomné br. Jaroslav Skopal s událostmi, které stavbě sokolovny předcházely, s jejím slavnostním otevřením a dalšími osudy sokolovny. Svoji přednášku doplnil řadou historických i současných fotografií. V následující besedě připomenul pamětník br. Miloš Přidal řadu událostí ze svého sportovního života i života svého otce ve vztahu k přerovské sokolovně. Po něm se ujal slova nestor přerovských šachistů br. František Štec, který obsáhle hovořil o šachovém sportu v přerovské sokolovně i dalších aktivitách přerovských šachistů.
Přibližně ve stejných dnech jako přerovská sokolovna se stejného jubilea dožívá i významná osobnost přerovské tělovýchovy a veřejného života, bývalý starosta Sokola Přerov a do letošního roku také starosta Sokolské župy Středomoravské - Kratochvilovy br. Jaroslav Skopal. Jubilant se proto rozhodl využít přednášku a besedu k oslavě svých narozenin v netradičním prostředí předsálí loutkového divadla. Zde po oficiální blahopřání činovníků Tělocvičné jednoty Sokol Přerov a při bohatém občerstvení přijal řadu gratulací od svých přátel z přerovského Sokola.
Další obrázky br. Miroslava Rozkošného najdete v galerii.

Sokol Přerov zahájil 5. září 2016

7. září 2016 v 14:49 | Jakub Navařík

Co nás čeká v Sokole Přerov po prvém září 2016


Už v pondělí 5. září začal nový cvičební rok, ale vy se kromě pestré nabídky sportovních i kulturních aktivit můžete těšit na nově zrekonstruovanou hlavní chodbu přerovské sokolovny. Na této rekonstrukci se podíleli i samotní členové naší jednoty.

Během léta proběhla instalace podhledu a výměna starých zářivkových svítidel za nové, moderní (a velmi úsporné) LED osvětlení. Chodba bude také osazena úplně novými nástěnkami.

Velkou novinkou je však instalovaná výstava velkoformátových fotografií našeho tanečního oddílu. Umělecké fotografie zachytil Vladimír Smékal a vy se díky nim budete při vstupu do sokolovny cítit jako v galerii.

A protože nás fotografie tanečního oddílu vystavené v naší chodbě velmi inspirovaly, rádi bychom brzy na jejich místě vystavili zajímavé fotografie ze života naší jednoty a jejích složek.

Na začátku nového cvičebního roku se tak máte na co těšit!

Nazdar v přerovské sokolovně! :)


Jakub Navařík01.09.2016

Bratru Janu Přidalovi byla na vřesovické sokolovně odhalena pamětní deska

3. září 2016 v 23:32 | Jaroslav Skopal

Počet účastníků slavnosti odpovídal počtu před rokem na pohřbu Jana Přidala

Po roce a třech dnech od úmrtí bratra Jana Přidala se ve Vřesovicích u Prostějova dne 3. září 2016 opět sešel velký počet jeho někdejších sokolských přátel, příznivců, ale i obecních, okresních, ba i vyšších veřejných činitelů, aby sledovali slavnostní program spojený s odhalením pamětní desky právě jeho osobnosti. Od 14:00 byla sloužena mše svatá v Chrámu Páně sv. Petra a Pavla ve Vřesovicích, poté se všichni odebrali na přilehlý hřbitov k položení kytic na hrob bratra Jana Přidala.
Až po patnácté hodině se návštěvníci této slavnosti v čele s krojovanými sokoly nesoucími sokolské historické prapory dostali k vřesovické sokolovně, kde už bylo vše připraveno k závěrečné a hlavní části programu. Uváděl jej starosta Sokolské župy Prostějovské bratr Svatopluk Tesárek. Vyslechli jsme si krátký životopis bratra Jana Přidala, zahrnující jeho sokolskou, odbojovou i pracovní činnost, během níž mu bylo překonávat bezpočet překážek. Jeho pravnučky zarecitovaly něco z jeho veršů, mladí sokolíci v historických žákovských krojích přidali nacvičenou písničku a domácí sokolové i s těmi z okolí zapěli jednu z vlasteneckých sokolských písní. Státní hymnu naplno a s odvahou zazpívala do mikrofonu jedna místní sokolka.
Pamětní desku odhalil starosta místní sokolské jednoty bratr Martin Ondroušek. Tu pak posvětil i místní kněz. Vše bylo řádně secvičeno, fungovala reprodukční technika, přálo počasí a nedošlo k žádným rušivým událostem. Bratr župní starosta Tesárek poděkoval všem, kteří se podíleli na vytvoření obsahu a podoby pamětní desky a na financování jejího zhotovení. Za hojnou účast a zájem o sokolský odkaz bratra Jana Přidala poděkovaly dvě jeho přítomné dcery.
Na závěr byli účastníci slavnosti vyzváni, aby se přemístili do sálu sokolovny, kde pro ně bylo připraveno občerstvení. Bratr Tesárek připomenul, že tentokrát by slavnost měla být oslavou života, takže by závěrečné posezení mělo proběhnout v radostném sokolském ovzduší. Tak se i stalo. Opět došlo na zpěv, k němuž si jeho účastník br. Šrámek vzal do načas do ruky i mikrofon. Připravené občerstvení předčilo očekávání a víc než odpovídalo významu celé akce. Přespolní odjížděli s pocitem, že vřesovický a okolní Sokol žijí naplno a že to bude patrně i zásluhou jejich významného předchůdce, od něhož bylo co přejímat.
Obrázky z této akce najdete v galerii

Soutěže a táborák na závěr cvičebního roku

20. června 2016 v 17:48 | Miroslav Rozkošný

Závěr cvičebního roku s rekordní účastí

Konec cvičebního roku na sokolské zahradě u táboráku má asi desetiletou tradici. S jeho pořádáním začaly ženy ze cvičení všestrannosti a před několika lety se k nim přidali cvičitelé dětí a žáků se členy svých oddílů. Ani po deseti letech zájem o tuto akci neupadá. Přišlo osmdesát dětí a s jejich doprovodem zhruba stejný počet dospělých, jak mě infomovaly u prezence sestry Krejčířová a Horáková. Po skončení programu pro děti nebo ještě během něho přišly k plápolajícímu táboráku další dvě desítky žen a mužů ze cvičení všestrannosti, rope skippinku a ze sportovců hráči pétangue.
Na zvědy, jak takovou akci v Přerově děláme, přijel z Beňova starosta tamní sokolské jednoty br. František Kubík s manželkou. U táborového ohně nechyběl ani svými četnými a časově náročnými aktivitami vytížený starosta naší jednoty br. Vladimír Tabery. Vedle zřejmě rekordní účasti, byl závěr letošního cvičebního roku zvláštní také tím, že děti při zvládání několika soutěžních úkolů měly poznat písmenka ze kterých se tajenka skládá. Proto pořadatelé dali název odpolednímu programu Hurá na prázdniny s tajenkou. V rámci tohoto programu měly děti najít písmena ukrytá za tajemnými znaky. Zasportovat si přitom mohly třeba hody do tlamy, slalomem s flor balovou hokejkou a dalšími hrami nebo vydovádět se na nafukovacím hradu zapůjčeném KDÚ - ČSL. Vítěz soutěže Hurá na prázdniny s tajenkou vyhlašován nebyl, protože se jím stal každý kdo tajenku vyluštil. Kdo však chtěl přece jen vidět nějaké vyhlašování nejlepších i ten se nakonec dočkal. Mimo předem stanovený program se o to postaral velký propagátor novodobé francouzké hry pétangu, br. Zdeněk Vylíčil, který vyhlásil pořadí nejlepších v jarní pétanguové soutěži a na místě je také odměnil diplomy a věcnými cenami. Vítězem se stal b r. Jaroslav Pavlištík, před br. Jindřichem Šoupalem a třetí skončil br. Milan Rozkošný.

Obrázky z této akce od Miroslava Rozkošného naleznete v galerii.

Župní soutěž sokolské všestrannosti 2016, atletická část

11. června 2016 v 14:17 | Milan Geryk, Zbyněk Harašta

Atletické části se zúčastnilo devět jednot

Župa Středomoravská-Kratochvilova pořádá pro své členy každoročně soutěž všestrannosti, skládající se ze 4 závodů:
1) část gymnastická, 2) plavání, 3) šplh, 4)část z lehké atletiky..
Každý člen se může zúčastnit všech nebo jen jednotlivých závodů. Vyhodnotí se v každém závodě zvlášť a na závěr pak počítačem všechny části. Pořadatelem je Sokol Přerov.
Prvé tři části proběhly 16. 4. 2016 v přerovské sokolovně a v plaveckém bazénu v Přerově.. Poslední, atletická část se konala 21. 5. 2016 na atletickém stadionu Spartaku Přerov, který byl vzorně připraven pro tento účel. Pozvány byly všechny jednoty župy.
Ředitelkou byla Milada Havlíčková, hlavním rozhodčím Martin Krejčíř, jednatelkou Irena Darmová, zpracovatelem výsledků Zbyněk Harašta. Rozhodčími byli cvičitelé z jednot župy, většinou z jednoty pořadatelské. Pravidla byla objasněna v písemně vydaných propozicích. Jednotlivé výkony byly bodovány podle všeobecně uznávaných pravidel pro možnost sčítání výsledků disciplin. Závodilo se ve 13 nezávislých kategoriích podle věku účastníků. Počasí vyhovující - slunečné.
Tato zpráva se opírá o natištěné počítačové výsledky. Obsahuje pořadí bodovaných závodníků (prvá tři místa) jednak od atletické části, jednak celkové vyhodnocení čtyř částí. To se týká jen závodníků, kteří prošli všemi čtyřmi částmi. Atletické části se zúčastnilo 9 jednot. Uvedeme jejich zkratky a zároveň počet účastníků v části atletické:
Beňov Be 10, Brodek Br 1, Hranice Hr 5, Kokory Ko 7, Lipník Li 10, Majetím Ma 2, Přerov Pr 56, Vlkoš Vl 22, Veselíčko Ve 3, Celkem bylo v atletické části klasifikováno 118 borců.
V atletické části bylo klasifikováno 116 závodníků., z toho 43 z Přerova.
V každé kategorii je uveden počet závodníků a v závorce počet z Přerova.
Předškolní -2010 , hoši 22 (19), dívky 21 (10)
1. Pr Sova Mikuláš, 2. Pr Grénar Antonín, 3.Pr Rybníček Max,
1. Pr Černošková Karolína, 2. Pr Trubačová Tereza, 3. Vl Hostášková Eliška
Žáci I. 2007-2009, 14 (10)
1. Pr Jelínek Jan, 2. Pr Friedl Ondřej, 3. Pr Jaroš Jakub
Žákyně I. 2007-2009, 9 (4)
1. Vl Kroupová Ema, 2. Vl Fryčová Ema, 3. Pr Gájová Marie
Žáci II 2005-2006, 7(3)
1. Pr Krejčíř Mikuláš, 2. Ma Chaloupka Karel, 3. Be Hrabčák Jan
Žákyně II 2005-2006, 10 (1)
1. Li Štěpánová Barbora, 2. Li Štěpánová Jarmila, 3. Hr Spilková Veronika
Žáci III 2003-2004, 8 (2)
1. Ko Hluší Vilém, 2. Ma Filgas Dominik, 3. Ko Drobný Adam
Žákyně III 2003-2004, 7 (4)
1. Li Gondová Kateřina, 2. Vl Tomšů Kristýna, 3. Pr Frídlová Nikola
Žáci IV 2001-2002, 3 (0)
1. Ko Majárek Jan, 2. Hr Horák Miroslav, Hr Spilka Radim
Žákyně IV 2001-2002, 2 (1)
1. Vl Matlochová Lucie, 2. Pr Beňová Michaela
Dorostenci 1998-2000, 2 (0)
1. Vl Prečan Vojtěch, .2. Vl Pokorný Martin,
Dorostenky 1998-2000, 2 (0)
1. Vl Boháčová Eva, 2. Vl Boháčová Jana
Muži 1997-, 7 (3)
1. Pr Harašta Zbyněk, 2. Pr Machalík Patrik, 3. Žalmánek Jan
Ženy 1997-, 2 (0)
1. Vl Kroupová Renata, 2. Vl Javorská Martina
V celkovém vyhodnocení ze 4 závodů bylo klasifikováno 163 závodníků, z toho 58 z Přerova.
Pořadí podle celkového součtu bodů .
Předškolní -2010
1. Pr Černošková Karolína, 2. Pr Macfeldová Lucie, 3. Pr Uřinovská Marketa
1. Pr Holý Erik, 2. Pr Kolenovský Tobiáš,
Žáci I 2007-2009
1. Pr Jelínek Jan, 2. Pr Pohančeník Lukáš, 3. Pr Harašta Mikuláš
Žákyně I 2007-2009
1. Pr Gájová Marie
Žáci II 2005-2006
1.Pr Krejčíř Mikuláš
Žákyně II 2005-2006
1. Li Štěpánová Barbora, 2. Li Štěpánová Jarmila, 3. Hr Spilková Veronika
Žáci III 2003-2004
1, Pr Poljak Darian,2. Pr Pikna Karel
Žákyně III 2003-2004
1. Li Gondová Kateřina, 2. Pr Vincenecová Sabina, 3. Li Siekliková Lenka
Žákyně IV 2001-2002
1. Pr Beňová Michaela
Muži 1997-
1. Pr Harašta Zbyněk

Natištěné tabulky visely na nástěnce v Přerově včetně fotografií. Největší zájem projevily předškolní děti a jejich cvičitelky. Kromě tělocviku vychovávají ke kázni a pořádku. Školní děti s přibývajícím věkem se zajímají víc o míčové hry.Úspěchy při závodění nejsou jen výsledkem talentu, ale představují i dřinu. V horším případě zdraví a tělesně zdatní cvičenci opustí tělocvičnu, sedí za stolem, čtou knihy nebo sledují televizi, případně přejdou na pasivní používání počítačů. Počítač byl vynalezen především k počítání. Lze ho použít k programování a tím k praktickému využívání u opakovaných výpočtů. Užitečný je zejména při používání internetu.

Obrázky z této letošní soutěže zatím ke zveřejnění nikdo nenabídl. JS

Z loutkářského svátku v přerovské sokolovně

7. června 2016 v 17:17 | Marie Veřmiřovská

12. LOUTKÁŘSKÉ LETNICE PŘEROV


Ve dnech 13,14 .a 15 května 2016 se v Přerově sešlo na 12. loutkářských letnicích celkem 10 souborů.
Tento loutkářský svátek se nesl v duchu pohádek,které si soubory připravily na tyto tři dny .

13.5 v pátek se uskutečnilo první představení naší přehlídky,které dětem i dospělým předvedlo jak si můžete zahrát divadlo doma .A tak domácí loutkové divadlo dvou nadšených herců s názvem "JITŘENKA"ze Šternberka přineslo dětem pásmo známých titulů s názvem "MALÉ POHÁDKY"a byly to klasiky jako je Červená Karkulka ,Perníková chaloupka nebo Šípková Růženka .To vše pak bylo spojeno s exkurzí škol a školek i přerovské veřejnosti do zákulisí našeho loutkového divadla.
Odpoledne pak pozvání využili školáci přerovských družin, pro které sehrálo loutkové divadlo "PŘED BRANOU" z Rakovníka pohádku "TŘI ČUNÍCI". Děti odcházeli s nadšením,smích se ozýval po celou dobu představení a herci si dokázali jak je zajímavé pracovat i se staršími dětmi a pro nás amatéry pozitivní i mile překvapivé jak tyto děti z 1-3 třídy pohádku nadšeně přijaly.
Pro účastníky přehlídky i pro laickou veřejnost jsme připravili seminář s názvem "JAK SE VODÍ LOUTKY".Seminářem nás provedli dva významní představitelé dokonalého vodění loutek pan Jaroslava Vidlař a Matěj Kopecký. Všichni jsme se seznámili se zákonitostmi i detaily a hlavně praktickými ukázkami techniky vedení loutek.Pan Vidlař si vzal na starost maňásky a Matěj Kopecký doprovodil tyto vědomosti o správné vedení marionet Šíře tohoto tématu nám dovolila jen jakýsi základní náhled. Bylo to poučné pro všechny zúčastněné a velké díky patří oběma přednášejícím .Zvláštní poděkování patří manželům Vinařovým za filmovou ukázku z představení černého divadla.
14,5. sobota. Zde začalo oficiální zahájení letnic,kdy pan primátor našeho města Přerova Vladimír Puchalský a předseda SALU-/skupina amatérských loutkářů při svazu českých divadelních ochotníků /Aleš Pop a též zástupci sokola společně dali všemu dalšímu dění "zelenou" .Ve svých projevech také odhalili zásluhy našeho stoletého divadla pro přerovské publikum.A tak jen něco málo pro připomenutí našeho stoletého "Kašpárka".
Loňské roku při příležitosti 100 výročí jsme v roce 2015 získali první ocenění a to cenu Olomouckého kraje "Za kulturní počin roku 2014".Letos v březnu ji doplnilo významné ocenění a to "Medaile Jana Amose Komenského".Tuto cenu města Přerova jsme obdrželi u příležitosti 760 ti letům od založení města.Na této přehlídce jsme z rukou předsedy SALu pana Aleše Popa převzali nejvýznamnější amatérské ocenění v české republice a byla to "Cena Jindřicha Veselého".
Po tomto slavnostním úvodu začal další program.
V tento den se hrála 4. představení a večer byl zakončen filmovými vzpomínkami,kdy se promítaly filmové ukázky z našeho archívu,Nejstarší byla ze zájezdu do Německa -NDR -tehdejší v 70 letech.Byly to zajímavé filmové vzpomínky a také jsme si připomněli i doby nedávné,když jsme hráli např. v senátu na pozvání pana senátora a bývalého primátora našeho města Ing.Jiřího Lajtocha v prostorách Valdštejnské zahrady.Také zajímavé představení jsme sehráli pro děti hráli na poutním místě na Velehradě. Snímek,na kterém bylo naše divadlo po povodni docela zamrazil.Všichni přítomní pak s náhodným budoucím pokračováním filmových vzpomínek nadšeně souhlasili.
Na zahájení jsme si připravili upravenou pohádku ve zkrácené verzi od pana Josefa Kainara, přerovského básníka,jeho veršovaný text pohádky "ZLATOVLÁSKA " Pohádku sehrál domácí soubor,loutkového divadla Sokola Přerov"PŘEROVSKÝ KAŠPÁREK".
Z pera JUDr Petra Slunečka,který nás nečekaně opustil/ a víme všichni,že se k nám na přehlídku velice těšil/ sehrálo loutkové divadlo "JISKRA"z Prahy Kobylis poslední jeho autorské dílko a to pohádku o "O MLUVÍCÍM PSU"ve které měl i jako autor zahrát .
Na jeho počest jsme v malé chvilce připomněli všem,kdo byli v sále jeho zásluhy v amatérské činnosti pro loutková divadla .Jeho soubor pak s velkou úctou a noblesou dílko předvedl.
Loutkové divadlo "SRDÍČKO " z Vysokého Mýta pak /shodou náhod/ předvedlo pohádku s názvem" KDYŽ PÁN BŮH SE SVATÝM PETREM PO ZEMI CHODILI"rovněž z pera JUDr Petra Slunečka. Jejich provedení klasickými marionetami a s tradičně půvabnou dekorací,zanechalo v divácích pěkný dojem.
Poslední hrou tohoto odpoledne byla pohádka loutkového divadla Sokola Uherské Hradiště s názvem "PRINCEZNA ŽÁBA "doplněním tohoto divadelního představení bylo i chvilka cvičení o přestávkách,tak jak je dlouholetou tradicí tohoto sokolského divadla.Klasika marionetové hry a nadšení loutkářů spojeným s herním projevem se dětem líbilo.

15. května -neděle. Třetí a poslední den přehlídky doplnila další pohádková představení z nichž první a poslední byla s maňásky.
První představení sehrálo divadlo "FRYDOLÍN " z Prahy Hostivaře. Pohádku s názvem "DVĚ POHÁDKY O KAŠPÁRKOVI " tak jak jsme od hostivařských zvyklí bylo vtipné,
s lehkou nadsázkou a dětem velmi blízké.Nejen že děti velice pobavilo,ale vtáhlo je do
i děje také hlavně tím,jak pomáhali Kašpárkovi radit.
Zajímavou pohádku přineslo divadlo z Prostějova "PRONITKA",Toho divadlo se svým představením " JAK KAŠPÁREK S HONZOU VYZRÁLI NA ČERTA "od autorky a zároveň principálky Lucie Hlačíkové přineslo dětem klasiku boje o dobro.Pohádku hráli prostějovští rovněž marionetami a je potřeba ocenit snahu a zápal pro divadlo.
Dalším představením se nám i dětem představilo loutkové divadlo "KAŠPÁRKOVI KAMARÁDI " Z Olšan u Prostějova. "NÁVŠTĚVA U ANIČKY"tak se jmenovalo jejich představení.Naše nemocná Anička se souborem předvedli zábavu i poučení,dětem pomohli poznávat jak se mají k sobě navzájem chovat a jak rozveselit a pomoci kamarádce v nouzi.
Také tento soubor zahrál pohádku s marionetami a velkou snahou co nejvíce se přiblížit dětskému publiku.
Poslední na přehlídce si fantasticky a úplně jinak než čuníci z Rakovníka,a při tom stejně krásně zařádila "TŘI PRASÁTKA "z Olomouce souboru "KAŠPÁRKOVA ŘÍŠE". Tato klasická pohádka byla zahrána s citem a umem a patřila k těm - jak se říká - to nejlepší nakonec.
Všechny soubory se snažili,aby 12 loutkářské letnice,nesoutěžní přehlídka amatérů přinesla ponaučení mezi kolegy a jakýsi vhled do herní činnosti jednotlivých souborů ve své jinakosti. Každý máme jiné podmínky,ale poučit se můžeme z každého jednotlivého představení a navzájem si mezi sebou pomáhat a poradit si .
Pohled na rozjásané dětské tváře je tím,proč takové přehlídky jsou a budou. Poučení a zábava i výměna zkušeností i rada odborníků je pak odměnou pro všechny,kdo na přehlídku přijedou. Omluvit se musíme všem těm,kteří se k nám na přehlídku do Přerova už nevešli.
A tak zase někdy v budoucnu se těšíme na společné setkání na dalších již
13. LOUTKÁŘSKÝCH LETNICÍCH či na
8. CELOSTÁTNÍ SOKOLSKÉ PŘEHLÍDCE -
- tož zas do Přerova přijeďte a mějte se moc a moc pěkně.

Taková byla přehlídka z mého pohledu. I výtek by se dalo najít mnoho,ale amatéři hrají srdcem a převeliká kritika je spíše brzdí,avšak pochvala a každá dobrá rada působí opačně.
A tak ať se Vám všem dobře hraje.


Mgr Marie Veřmiřovská, principálka loutkového divadla Sokola Přerov"PŘEROVSKÝ KAŠPÁREK"

Krůčky ve využívání sokolské zahrady ponovu

26. května 2016 v 17:52 | Miroslav Rozkošný

Petangue úspěšně zahájil jarní sezonu

Na pěkné jarní počasí příznivci nové francouzké hry petangue zbytečně dlouho nečekali a hned jak se dalo, přemístili se od pinpongových stolů v sokolovně do zahrady, kde už mají první jarní turnaj za sebou. V něm se na prvních třech místech umístili Rudolf Švéda před Zdeňkem Vylíčilem a Jaromírem Nevřelou, všichni z Přerova.
Potěšitelné je, že zahrát si petangue jezdí do naší sokolské zahrady i jeden hráč a jedna hráčka z Olomouce. Z toho jeden člen Sokola Nemilany. Díky petangue se také čtyři zájemci o tuto hru stali v květnu novými členy naší sokolské jednoty. Nyní už začala probíhat na našem hřišti dlouhodobá soutěž v petangue. Hraje se systémem každý s každým. Přihlášeno je zatím osm hráčů a další zájemci se mohou přihlásit ještě do konce první dekády června. A protože petangue je hra především pro důchodce, soutěž hrajeme vždy dopoledne každé úterý od 10,00 hodin .
Vedle přátel organizátora Zdeňka Vylíčila, kteří začali naše hřiště využívat jako první už vloni, letos na jaře se přidali další zájemci. Podle cvičitele Milana Geryka jsou to starší žáci oddílu všestrannosti, kteří petangue začali hrát místo trénování skoku dalekého, protože doskočiště, kde dřív trénovali skok daleký bylo zrušeno. Brzy také začnou hrát petangue i naše sokolské seniorky pod vedením sestry Koluchové. Instruktora mají už zajištěného. Stane se jim br. Jindřich Šoupal.
Další obrázky z této akce najdete v galerii.

Úspěšný start sokolek z Přerova

23. května 2016 v 22:46 | Petra Holcová

Rope skippingový oddíl si z Prahy přivezl hned čtyři sady medailí

Oddíl rope skippingu se o víkendu 21. - 22. května 2016 zúčastnil soutěže České rope skippingové asociace JUMP FOR JOY v Praze (ZŠ Petřiny jih), kde svým výkonem překvapil nejen soupeře, ale i své trenérky. Děvčata v kategorii 12 - 14 let ve složení Kristýna Buchtová, Alexandra Koukalová, Michaela Tobiášová a Kristýna Zimková si v disciplíně single rope speed štafeta týmů vyskákaly stříbrnou medaili s úžasným počtem 207 přeskoků. První byl slovenský tým, tudíž naše děvčata byla nejrychlejšími českými závodníky ve své kategorii v republice.

Podobně krásné umístění si vyskákala Kristýnka Buchtová v disciplíně single rope speed jednotlivců, kde ve své kategorii obsadila nádherné třetí místo a podobně jako v případě štafety, první dvě místa získaly slovenské skokanky a Kristýnka tak byla nejrychlejší českou skokankou ve věku 12 - 14 let. Zbylá naše děvčata se ve stejné disciplíně umístila na 17. místě (Kristýna Zimková), 18. místě (Michaela Tobiášová) a 26. místě (Alexandra Koukalová). Krásné třetí místo obsadila i Šárka Zbožínková ve své kategorii 18 - 34 let. Poslední medailovou pozicí pak bylo druhé místo, které získal tým trenérů ve složení Petra Holcová, Kristýna Holcová, Lenka Hostašová a Denisa Pospíšilová v kategorii double dutch freestyle párů. Zbylé freestyle týmy ve složení Kristýna Buchtová - Alexandra Koukalová a Michaela Tobiášová - Šárka Zbožínková pak v kategorii single rope freestyle párů obsadily čtvrtá místa a na medailové pozice nakonec nedosáhly. Děvčata ovšem předvedla výborný výkon a na historicky první freestyle soutěž podle pravidel Evropské rope skippingové asociace v republice dopadla skvěle.

Celý soutěžní víkend byl velmi náročný. V sobotu probíhal celodenní (od 10:00 do 17:00) workshop s lektory z Německa Sebastianem Deegem, Amirem Salihim a Fabianem Fischerem. Workshop byl náročný, ale vyplatil se. Členky oddílu se všechny naučily něco nového od každého z výše zmíněných lektorů a získaly spoustu inspirace na další freestylové prvky. I přes únavu se pak večer celý tým vydal na procházku Prahou, kde byl naším hlavním cílem Karlův most, kde jsme všechny jedna po druhé pohladily sochy pro štěstí, aby se nám na nedělní soutěži dařilo.
Neděle se pak nesla v soutěžním duchu. Celou soutěž zahájily dvě vystoupení pódiových skladeb. První byl tým děvčat z Horoměřic a druhé bylo perfektní vystoupení německých lektorů z workshopu, kde všichni účastníci na vlastní oči viděli, jak vypadá světový vrcholový rope skipping. Hoši tak vyrazili dech všem účastníkům a divákům a sklidili obrovský potlesk. Neděle byla náročná hlavně pro naše tři trenérky, které jsou rovněž i rozhodčími rychlostních disciplín a dvě z nich i rozhodčími freestylu. Ty se celý den nezastavily a pouze si z rozhodcovské lavice odskočily na soutěžní plochu, aby se po freestyle sestavě rychle vracely zpět k rozhodování.
Celý soutěžní den pak s námi strávila i Česká televize, která zde natáčela jeden z dílů pořadu pro děti Lvíčata a naše členky Kristýnka Buchtová a Saša Koukalová se na chvilku staly mediálními hvězdami, když pro pořad natáčely jeden z rozhovorů.

Našemu oddílu se v Praze náramně dařilo a je vidět, že snaha a velká dřina při nácviku freestylových sestav a trénování rychlostí se vyplácí. Celý oddíl si víkendové soutěžení skvěle užil a už teď se těšíme na soutěž JUMP FOR JOY v listopadu 2016.

Zájezd do Terezína

20. května 2016 v 22:53 | Marie Hudečková

na místo smutku


Před několika lety vyzvala Česká obec sokolská své jednoty ke spolupráci s dalšími organizacemi a z nich především s Českým svazem bojovníků za svobodu. V rámci této spolupráce se každoročně koná Pochod za svobodu, který naše jednota pořádá ve spolupráci s Okresním výborem ČSBS a Gymnáziem Jana Blahoslava a Střední pedagogickou školou v Přerově. Při letošním pátém ročníku pochodu byli účastníci z naší T. J. Sokol Přerov letos poprve pozváni místopředsedou ČSBS Mgr. Zdeňkem Smiřickým na zájezd do Terezína. Zájezdu, který se konal 15. května se zúčastnilo několik žen z naší tělocvičné jednoty a spolu s nimi jeli studenti zmiňované školy. Účastníci zájezdu se v 10,00 hod. zúčastnili Terezínské tryzny a od 13,30 hodin společné prohlídky terezínského tábora s průvodcem. V podvečer jsme se vraceli domů plni smutku a úcty k lidem, kteří se jako jedni z mnoha stali v Terezíně obětí 2. světové války.
Další fota Marie Hudečkové naleznete v galerii.

Oddíl Rope skippingu Sokola Přerov navštívil Lověšice

16. května 2016 v 22:09 | Petra Holcová

a dostal první příležitost vyzkoušet si, jaké to je, být trenérem

V sobotu 14. května 2016 se 14 členek rope skippingového oddílu vydalo do Lověšic do místní nově opravené sokolovny, aby prezentovaly svůj oddíl, ukázaly, jaké všechny sporty mohou fungovat v rámci sokolských jednot, a hlavně naučily místní něco málo ze sportu, který máme všechny tolik rády.
Již společná cesta autobusem byla pro zúčastněné skvělý zážitek prohlubující vzájemné vztahy i mimo tréninkové hodiny. Na místě nás již čekala krásně opravená tělocvična a téměř dvě desítky místních obyvatel, které se přišly podívat. Vedoucí oddílu seznámila návštěvníky se sportem, jeho formami a podobami a členky oddílu každou z dovedností názorně předvedly. Diváci tak měli příležitost vidět kromě jednotlivých rope skippingových prvků i soutěžní rychlostní čtyřčlenný tým, který bude již tuto neděli 22. května, reprezentovat naši jednotu a bojovat v Praze na soutěži o co možná nejlepší umístění s desítkami dalších závodníků z České a dokonce i Slovenské republiky. Děvčata ukázala návštěvníkům rovněž dvě soutěžní freestylové sestavy dvojic, ve kterých byla vidět pohromadě široká škála prvků. Freestylové disciplíny budou na letošní soutěži historicky poprvé a ze čtyř vyhlášených kategorií bude mít náš oddíl zastoupení hned ve třech.
Po přibližně čtvrt hodinovém seznámení návštěvníků se sportem a předvedením rope skippingových dovedností našich členek následoval krátký workshop. Všichni zájemci o vyzkoušení sportu se přidali k členkám oddílu na ploše tělocvičny. Musím vyzdvihnout zájem ne jen z řad přítomných dětí, ale dokonce i některých dospělých. V této části akce si pak všechny naše členky ozkoušely novou roli. Roli trenéra. Každý zájemce z řad místních dostal do dvojice jednu či dvě naše členky a ty pak měly za úkol dotyčného naučit nové prvky se švihadly. Trenérky pouze obcházely jednotlivé skupinky, radily a dohlížely na hladký průběh. Na závěr si pak místní děti vyzkoušely skákat v double dutchi (dvě dlouhá protisměrně se točící švihadla), než jsme po vypršení určeného času tuto akci ukončily.

Za celý oddíl mohu říci, že se návštěva lověšické sokolovny vydařila a přinesla spoustu nových zkušeností ne jen místním zúčastněným obyvatelům, ale rovněž i členkám oddílu, které mnohdy úplně poprvé vystupovaly mimo prostory naší sokolovny a především dostaly první příležitost vyzkoušet si, jaké to je, být trenérem.
 
 

Reklama