Z činnosti

I v blízkém okolí je co k vidění

21. dubna 2017 v 20:53 | Miroslav Rozkošný

6. ročník Pochodu svobody v Tršicích

Ve čtvrtek 20. dubna se konal 6. ročník Pochodu svobody po stopách ukrývané židovské rodiny Wolfových v Tršicích po celou dobu holocaustu za 2. světové války. Tentokrát byla účast na pochodu o něco menší, snad vlivem špatného počasí. Ze zdravotních důvodu letos po prve chyběl místopředseda a tradičně jediný zástupce okresní organizace Svazu bojovníků za svobodu v Přerově, Mgr. Zdeněk Smiřický. Z naší organizace T. J. Sokol Přerov jsme odjeli do Tršic jen dva. Mimo mě to byl br. František Štec. Také účast studentů Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově, byla letos o něco menší. Studenti však byli tentokrát nejvzornější . V tršickém kostele vydrželi pozorně sledovat i delší výklad duchovního správce farnosti P. Františka Foltýna.
Dalšího milého přijetí a zasvěceného výkladu se nám dostalo od nové správkyně obecního muzea v Tršicích paní Lenky Svrčkové, která účastníky našeho pochodu po prve muzeem provázela. V letošním programu Pochodu svobody v Tršicích jsme stihli absolvovat všechno důležité a významné. Zastavili jsme se také u obou pomníčků věnovaných ukrývané židovské rodině, a to v lese Bělá a na tršické návsi. Asi čtrnáct dnů před námi tam byli také američtí studenti. Delší naše zastav ení se konalo u velkého památníku na Zákřově, kde studenti letos po prve četli úryvky z knihy věnované vypáleným obcím v České republice za 2. světové války. Při nabitém programu nám zbyl i čas na občerstvení v nově rekonstruované cukrárně a na závěr, při čekání na autobus, zbyla i půlhodinka na jídlo a pití ve výborné restauraci Radnice.
Další obrázky Miroslava Rozkošného v galerii

Oddíl rope skippingu se zúčastnil soutěže v Praze a míří na mistrovství Evropy

17. dubna 2017 v 22:07 | Petra Holcová

Úspěch naší Kristýny Buchtové v její nominaci na mistrovství Evropy v rope skippingu

V sobotu 25. března 2017 se rope skippingový oddíl Sokola Přerov Mamut Skippers zúčastnil v Praze soutěže Jump for Joy 1 pořádané Českou rope skippingovou asociací. Tato soutěž byla určena pro začínající skokany a náš oddíl se skládal z šesti děvčat, která doposud neměla velké zkušenosti se závodním rope skippingem a nebo byla členy oddílu jen krátce.
Tato soutěž byla letos historicky poprvé. Měla jinou strukturu, než klasické soutěže národní a nadnárodní úrovně. Svým způsobem byla ale pro závodníky mnohem náročnější. Skládala se totiž z deseti disciplín, ve kterých se po dobu jedné minuty střídaly jednotlivé dovednosti v co nejvyšším počtu opakování za sebou. Všechny děti tak musely startovat ve všech těchto deseti disciplínách a výsledné skóre se skládalo ze součtu bodů všech těchto disciplín. Soutěž pak měla tři úrovně, od první úrovně pro začínající skokany až po třetí určené skokanům, kteří již nějakou dobu skáčou.
Děvčata z našeho oddílu soutěžila v první úrovni, která byla zároveň nejobsazenější. Ve věkové kategorii 9 - 11 let závodilo 49 skokanů, z nichž naše Markéta Skřečková obsadila krásné 9. místo. O 10. místo se pak podělily naše dvě skokanky Gabriela Rédrová a Aneta Pongráczová. Třicátá druhá se umístila Kateřina Veselá, 38. místo patřilo Marii Pizúrové a Adéla Navrátilová se umístila čtyřicátá druhá. Všechna naše děvčata obsadila krásná místa vzhledem k velké konkurenci, náročnosti celé soutěže a nedostatku zkušeností se soutěžením.

Největším úspěchem tohoto dne však byla nominace naší skokanky Kristýny Buchtové na mistrovství Evropy v rope skippingu, které se uskuteční poslední týden v červenci v Portugalské Braze. Kristýna bude jedinou českou reprezentantkou a svou účastí posune hranice našeho oddílu na vrcholovou úroveň. Pevně věříme, že pod českou a sokolskou vlajkou přiveze nejlepší možné umístění.

Ještě k soutěži seniorů v Přerově

5. dubna 2017 v 18:54 | Olga Vaverková

Přerovským sokolům


Velkou radost jste nám udělali,
když jste nás k sobě zas pozvali.
Přerov my velmi rádi máme!
A po soutěži si zazpíváme!
Přerov byl kdysi městem královským,
to každý patriot dobře ví.
Též Žerotíny máte veleslavné-
a Jan Amos?
Před ním i šlechtická sláva vadne.
Jan Blahoslav - a úžasná Bílkova socha,
před zámkem se jí srdce kochá.
Michalov, Bečva, hezké chrámy.
A Přerov krášlíte i vy,
milé sokolské dámy!
A prostor před nádražím až vyklidíte,
ledacos hezkého vy - i hosté vaši - uvidíte.
Však k Sokolu se vracíme.
Za Bečvou sokolovnu majestátní vidíme.
Bratři a sestry, je nám radostí a ctí,
že občas si zasoutěžíme!
Závidíme vám sokolské loutkové divadlo!
Kašpárek ohlídá,
by s Přerovem i Sokolem
i nadále vše dobře dopadlo.
A vaše město ať je stále krásnější,
a Sokol úspěšný - a pevnější.
Ve znaku města se zubr skví.
Ten k síle přímo vybízí!
A bratr Kratochvíl -
záštita vaše přepevná!
Každý přerovský sokol to dobře zná.
Tak ještě mnohokrát - velké díky!
Dojem si odvážíme - převeliký!
A časem na shledanou v Kroměříži.
Též se můžeme lecčím pochlubit!
A budeme i závodit!
Pocity hezké už teď máme,
když věříme, že hosty milé přivítáme.
Vždyť navzájem se přece rádi máme!
Tak na shledanou - za dnešek velké díky!
Ať žije Sokol!
Náš společný poklad převeliký!
A připojujeme vřelý pozdrav Brodku u Přerova
(měli jste nejkrásnější trička!)
a Hranicím, se kterými se už dlouho známe -
a moc si vás vážíme!

Sokol Kroměříž

I v Brodku dokáží připravit pěknou sportovní akci

30. března 2017 v 19:48 | Jaroslav Skopal

Sokol Brodek lákal veřejnost na sportovní den

Informaci o vydařené akci v Brodku u Přerova mi ochotně poskytla náčelnice místní sokolské tělocvičné jednoty sestra Hana Kratochvílová. Sportovního dne o sobotě 18. března 2017 se v sokolovně zúčastnilo na čtyřicet žen a seniorek během dopoledního cvičení, na kterém bylo úspěšně využito nové balanční náčiní a obruče. Jak ukazuje bohatá fotodokumentace, kterou z akce pořídil pan Petr Vít, byli přítomni i muži, na něž však připadla spíš technická podpora, zejména na stanovištích pro děti. Těm bylo věnováno hlavně odpoledne. I jich se dostavilo kolem čtyřiceti a to jak z Brodku, tak i okolí. Základ celkové účasti tvořilo kolem třiceti členů místního Sokola.

Starostkou T.J. Sokol Brodek u Přerova je sestra Mirka Omelková. Městys Brodek poskytuje jednotě každý rok dotace, díky nímž lze udržovat provoz sokolovny. Sokolovna by potřebovala finance na opravy. Pamatuji si její stav z konce listopadu 2010 a ten se nezměnil. Přeji výboru jednoty, aby se mu podařilo najít vhodný dotační titul. Aktivita, kterou vyvíjejí, by si to zasloužila.
Fotodukumentaci z akce od Petra Víta najdete v galerii

Z valné hromady Sokola Přerov 16. března 2017

18. března 2017 v 21:11 | Jaroslav Skopal

Největším je odbor všestrannosti

Valnou hromadu zahájil v 18:15 h starosta jednoty br. Vladimír Tabery. Sám se krátce po zahájení ujal i své zprávy o činnosti jednoty. Novinkou je, že byla opět obsazena funkce náčelníka a to br. Martinem Krejčířem, který je aktivním vedoucím cvičitelem v koedeukovaném oddílu staršího žactva odboru všestrannosti. Radostnou zprávou je, že se opět zvedá členská základna, když počet platících členské příspěvky k 31.12.2016 vystoupal na 702. Největším oddílem je cvičení rodičů a dětí, jenže ne všichni jsou členy Sokola. Někteří si platí jen jednorázové příspěvky za návštěvu cvičební jednotky.
Jedna funkce ve výboru není obsazena. Chybí vedoucí technické komise, i když právě zde by rozvoj areálu Sokola Přerov takovou osobu potřeboval. Dobrou zprávou je, že město Přerov již poskytlo na provoz dotační částku na provoz ve výši 200 tis. Kč na rok 2017. V tomto roce se očekává, že z větších oprav dojde na opravu střechy sokolovny, kterou zatéká.
Za patnáct měsíců se již dostaneme do období okrskových, župních a krajských sletů, na které naváže XVI. všesokolský slet. Překvapila mne zpráva, že krajský slet by měl být opět v Přerově. Chápu to jako uznání dobrého technického zázemí pro tak významnou akci a důvěru v organizační a cvičitelský potenciál naší jednoty a župy. Nácvik začne již v září 2017.
Některé zprávy za sportovní oddíly přenesli jejich vedoucí (např. za sportovní gymnastiku br. Ota Slouka), jiné byly předneseny v jejich nepřítomnosti někým jiným nebo chyběly.
Během přestávky si mohli účastníci valné hromady vychutnat kousek z výborného slavnostního dortu, který upekla sestra Kristýna Holcová z oddílu Rope Skippingu. Motivem se stalo číslo 100, jež podle výpočtu starosty jednoty přísluší pořadí této roční valné hromady od založení přerovského Sokola.
O dalším průběhu se již nezmiňuji, protože jsem musel z rodinných důvodů předčasně odejít.

Připojuji v plném znění zprávu za odbor všestrannosti, přednesou náčelnicí ses. Helenou Sedláčkovou:
Vážené sestry a bratři, milí hosté!
Dovolte, abych vás seznámila s činností cvičitelského sboru všestrannosti za rok 2016.
Cvičitelský sbor se schází jednou za dva měsíce a členy jsou vedoucí jednotlivých oddělení:
Rodiče a děti - Zora Zahradová
Nejmladší žactvo - Milada Havlíčková
Mladší žáci a žákyně - Helena Sedláčková, Zbyněk Harašta
Starší žáci a žákyně - Martin Krejčíř, Vlasta Krejčířová
Cvičení s hudbou - Zora Zahradová
Zdravotní cvičení - Eva Hanečková
Aerobik - Jitka Steiningerová
Dorost a muži - Vladimír Tabery
Taneční oddíl - Lucie Pavlíková
Rekreační volejbal - Lenka Sujová
Rope skiping - Petra Holcová
Brake dance - Jan Vojtek
Basketbal - muži -Tomáš Fradrýšek
Box - Jiří Svačina
Kromě vedoucích oddílů pomáhají další cvičitelé a cvičitelky: ses. Perutková, Mužíková, Roháčová,Opravilová,Šoupalová,Zelingerová,bratři Šoupal, Holas, Fryč, Geryk,Zbořil, Machalík. Bohužel za celý rok do všestrannosti nepřibyl nový cvičitel, i když jsme nechali vyškolit na cvičitele 3. třídy 4 mladé členy Sokola Přerov - do tanečního oddílu a do Rope skipingu.
Cvičitelé připravili v minulém roce pro své svěřence řadu tradičních akcí. Mezi ně patří ples , dětské šibřinky,gymnastické závody a atletické závody,sokolský míčový víceboj a posezení u ohně na závěr cvičebního roku,zapůjčení a využívání airtracku, mikulášská nadílka pro děti, posezení u stromečku se sokolským punčem, vánoční sportování - Mámo, táto, nebuď šnek, prázdninové a nedělní cvičení žen, pravidelné středeční badmintonové kurty , v listopadu proběhl turnaj v tomto sportu. Cvičení v novém cvičebním roce začalo týdenní akcí Sokol - spolu v pohybu, kdy se otevřela sokolovna pro příchozí, aby si vyzkoušeli různé druhy cvičení a sportů. Pro ženy jsme pozvali cvičitelku " hoopingu"z Olomouce, vyzkoušeli jsme si Nordic walking, poseděli jsme u ohně, děti přespaly v sokolovně. Podruhé jsme se s bratrem starostou prošli sokolovnou od střechy po sklep v Noci sokoloven. Akce se však neúčastnilo příliš mnoho nečlenů a akce byla hodnocena jako málo propagovaná v tisku a na plakátech. Sokol Přerov se prezentoval v nové přerovské Galerii s ostatními sportovními oddíly z Přerova.
17.9. se konal již po několikáté zájezd na Javořinu na pravidelné setkávání českých a slovenských Sokolů. Nejmladší žactvo a rodiče s dětmi se zapojily do nově vyhlášené soutěže ČOS Svět nekončí za vrátky, cestujeme se zvířátky. Poslední listopadovou neděli se někteří cvičitelé jeli podívat do Prahy na předvedení sletových skladeb, od února letošního roku probíhá nácvik v Praze a od září začneme v jednotách. Je připraveno 11 sokolských skladeb, u nás budeme nacvičovat Rodiče a děti - Méďové, nejmladší žactvo - Noty, Mladší žactvo - Děti, to je věc ,starší žactvo - Cirkus, ženy - Ženobraní, Muži - Borci, Věrná Garda - Princezna republika
Od září do ledna probíhala pro všechny členy soutěž ve sběru starého papíru, jejíž průběh a výsledky jsou zaznamenány na nástěnce a na webových stránkách Sokola Přerov, kde se také můžete seznámit s činností v naší jednotě.
Do letošní VH proběhl i další sokolský ples. Zajistili jsme novou hudební skupinu, také tombola ( správně soutěž o ceny ) doznala změnu a myslím, že letošní ples i následné sobotní šibřinky byly velmi úspěšné.
Od letošního březnového setkání cvičitelů máme nového náčelníka, je jím br. Martin Krejčíř a doufám, že společně ještě vylepšíme činnost v Sokole a že v Sokole nebude nuda...
Na závěr bych chtěla poděkovat všem cvičitelům za odvedenou práci .
V Přerově 16.3. 2017
Mgr. Helena Sedláčková
Martin Krejčíř

Obrázky z valné hromady od br. Františka Hudečka naleznete v galerii.

Aktivní sokolští senioři

16. března 2017 v 22:22 | Miroslav Rozkošný, foto Vojtěch Podušel

Přerovská sokolovna ožila seniorskými soutěžemi

Po delší přestávce opět ožila přerovská sokolovna seniorskými soutěžemi. Důvod k tomu měli pořadatelé z Věrné gardy Tělocvičné jednoty Sokol Přerov nejméně jeden. Předně chtěli oplatit kroměřížským sokolům jejich péči a pohostinnost se kterou přerovské sokoly vloni přijali na stejné akci v Kroměříži. Vedle kroměřížských sokolů pozvali přerovští pořadatelé na sobotu 11. března i členy dalších sokolských jednot. Z nich pozvánku přijali sokoli z Hranic a Brodku. Celkem se v přerovské sokolovně utkalo sedm družstev s osmadvaceti soutěžícím v šesti disciplínách, jako je hod míčem na koš, střelba hokejkou na florbalovou branku a dalších disciplínách, v nichž museli předvést víc svoji šikovnost než fyzickou zdatnost. V soutěžích si nejlépe vedlo vítězné družstvo z Hranic před druhým družstvem žen a třetím družstvem mužů, obě družstva z domácí pořádající jednoty.
V soutěži však nešlo jen o umístění, ale především o pohyb a zábavu. O tu se dobře postarala hlavní organizátorka soutěží, náčelnice Sokolské župy Středomoravské Kratochvílovy ses. Milada Havlíčková, která využila svého učitelského povolání a hned na úvod provedla se soutěžícími rozcvičku při které si mohli zavzpomínat na svá dětská léta v mateřské škole před šedesáti a více lety. Společná zábava pak pokračovala při společném posezení s pořadateli a rozhodčími po skončení soutěží a vyhlášení pořadí družstev. Žádný ze soutěžících, včetně domácích borců, neodjížděl z přerovské sokolovny s prázdnou. Na tom má zásluhu především Magistrát města Přerova a pořádající Tělocvičná jednota Sokol Přerov, kteří účastníkům věnovali upomínkové předměty.
Další obrázky Vojtěcha Podušela a též složku obrázků Miroslava Rozkošného a Františka Hudečka naleznete v galerii.
Jsou tam i fota od Sokola Brodek.

O mladých přerovských sokolkách

14. března 2017 v 17:06 | Petra Holcovál

Rope skippingový oddíl má za sebou velmi úspěšný soutěžní víkend

O víkendu 28. - 29. ledna se rope skippingový oddíl Sokola Přerov zúčastnil soutěže Blecha Cup 2017 v Novém Jičíně, kde proti sobě soutěžilo sedm týmů z celé Moravy a Slovenska. Pro všechny naše členy to byl náročný víkend, který se nám ovšem vyplatil. Nazpět jsme
si přivezly hned čtyři sady cenných kovů.
Sobotní soutěž začala dopoledne rychlostními (speed) disciplínami jednotlivců, kde si Kristýna Buchtová vyskákala ve velké konkurenci nádherné druhé místo se 70 přeskoky za půl minuty v disciplíně střídnonož, na první místo jí pak chyběly pouhé tři přeskoky. Ostatní děvčata sice nedosáhla na stupně vítězů, ale vedly si výborně, zvláště ty, které se soutěže s námi účastnily úplně poprvé. Odpolední boje pokračovaly rychlostními štafetami čtyřčlenných týmů, kde našim děvčatům unikly stupínky jen o kousek a byly tedy čtvrté. V rychlostní soutěži double dutch zkrácený pak Alexandra Koukalová se Silvií Rychlíkovou obsadily krásné třetí místo, které bylo velkým úspěchem, vzhledem k tomu, že náš oddíl v této disciplíně soutěžil úplně poprvé.
Sobotní soutěž pak byla zakončena freestylovými disciplínami, na které se těšili nejen diváci, ale i soutěžící. Nádhernou podívanou předvedli skokani ve třiceti dvou soutěžních sestavách ve dvou disciplínách a dvou věkových kategoriích. Někteří svým výkonem překvapili nejen diváky, ale i rozhodčí. Mezi těmi byly i naše Kristýna Buchtová a Alexandra Koukalová. Kristýna získala nádherné druhé místo ve freestyle jednotlivců a porazil ji pouze talentovaný Martin Janeček ze Slovenska. Společně pak Kristýna s Alexandrou ovládly svou věkovou kategorii v disciplíně freestyle párů a odvezly si tak domů zlatou medaili. Celá freestylová přehlídka byla poté zakončena vystoupením rakouského skokana, trenéra a rozhodčího Floriana Blümela a dvěma pódiovými skladbami z týmu Between Nový Jičín
a Alcedo Vsetín.
Následující den dopoledne pak členky a trenérky našeho oddílu čekal workshop pod vedením Floriana Blümela a jeho otce Gerharda Blümela, kde jsme se všechny naučily spoustu nových triků a navnadily se do dalších tréninků. Domů jsme pak odjížděly spokojené a velmi namotivované do dalších soutěží, mezi které patří blížící se Bratislava Cup na konci dubna a Jump for Joy Praha koncem května. Pevně věříme, že se nám i na těchto soutěžích zadaří podobně jako v Novém Jičíně.

Petra Holcová

Hrálo se na čtyřech stolech

15. února 2017 v 17:30 | Miroslav Rozkošný

Na turnaj přijeli až z Bystřice p. H. a Olomouce

Letošní turnaj ve stolním tenisu, který 11. února 2017 uspořádala naše T.J. Sokol Přerov, byl nad očekávání úspěšný. Přijelo nebo přišlo na něho dvojnásobý počet účastníků a také počet diváků byl podstatně větší než vloni. Někteří přijeli až z Bystřice pod Hostýnem, Olomouce a možná i z dalších míst, což pořadatelé u prezence nestačili ani sledovat. V kategorii dospělých soutěžilo 14 mužů a jedna žena. Vítězem se stal Pavel Obrtel, před Miroslavem Černockým a nejmladším účastníkem této kategorie, patnáctiletým Filipem Haužvicem.
V kategorii děti zvítězil Adam Suk, před svým bratrem Janem a Jakubem Haraštou.
Nad očekávání velký počet účastníků si vyžádal také větší nároky na pořadatele a rozhodčí. Zejména na Jindřicha Šoupala a Milana Rozkošného u stolu prezence a rozhodčích. Jim vydatně pomáhal br. Zbyněk Harašta, který se také operativně postaral o zprovoznění čtvrtého stolu a tím také hladké zvládnutí turnaje. Zásluhou ses. Hany Rajnoškové bylo také poprve na turnaji podáváno občerstvení. Pořadí nejlepších hráčů tradičně vyhlašoval svým osobitým stylem hlavní organizátor turnaje br. Zdeněk Vylíčil.
Další obrázky autora článku najdete v galerii.

Skupina Los Playboys určovala tempo plesu

22. ledna 2017 v 15:02 | Peter Suja

Plesový výbor se činil

Vážení návštěvníci těchto stránek, milý účastníci plesu, organizátoři,

16. ročník sokolského plesu se nesl v duchu zásadních změn. Tou první a nejdůležitější je určitě účinkování hudební skupiny Los Playboys. Ta se profesionálně postarala o tempo plesu a nabídla nám nový, neohraný repertoár. Na parketu byly k vidění krásné taneční kreace, za které by se nemuseli stydět ani účastníci televizních tanečních soutěží. Na škodu bylo, že kapela pro nedostatek místa, nemohla svá čísla předvést v plné kráse.

Druhou změnou naznala organizace tomboly. Díky aktivitě členů se sešla spousta cen, rozdělená do malé a velké tomboly. Všem, kteří se nebáli oslovit sponzory, anebo se sami stali dárci, jménem výboru děkuji. Jednotné obalové aranžmá a vystavení možných výher na forbíně jeviště, dotvářelo celkovou výzdobu sálu.
Hlavní tělocvičný sál a přilehlé prostory, které během roku slouží ke sportování, se za vydatné pomoci dobrovolníků, z řad členů jednoty, proměnily v prostředí vhodné pro významnou společenskou událost, jakou ples je.
Každoročně se o pohodu na plese stará příjemný a vstřícný personál, který se také skládá z členů jednoty. Najdete jej v šatně, v baru, u vstupu a v neposlední řadě u občerstvení.
Ti, co již nesehnali lístky na náš ples, přišli o nápadité, osobité a dechberoucí výkony účinkujících v kulturně-sportovních vstupech, které vyplnily prostor v pauzách pro hudební skupinu.
Je třeba ocenit práci a snahu plesového výboru, který musel vyřešit spoustu detailů kolem 16. sokolského plesu v Přerově.

Už nyní se těšíme na ples s pořadovým číslem 17.

Tímto Vás na ně všechny srdečně zvu.
.
Obrázky ses. Marie Hudečkové najdete v galerii.

Z dětských šibřinek Sokola Přerov 2017

19. ledna 2017 v 18:48 | Milada Havlíčková

tentokrát bez dětí z mateřských škol

V sobotu odpoledne 14. ledna 2017 se jako každým rokem konaly v naší sokolovně Šibřinky -dětský maškarní karneval.
V letošním roce účast dětí na Šibřinkách trochu ovlivnila chřipková epidemie. Ovlivnila i na to, že se nám letos nepodařilo zapojit děti z mateřských škol v Přerově, které svým vystoupením vždy zpestřuji náš program.
Počáteční nejistota s návštěvností, byla postupně vystřídaná dobrou účastí masek a přítomných diváků.
Program Šibřinek byl pestrý, střídaly se taneční bloky se zábavnými soutěžemi. Na závěr opět zavládla v naší sokolovně "zima". Tradiční " Sněžení" si užily nejen dovádějící masky, ale i jejich doprovod.
Organizaci Šibřinek měla na starosti ses. M. Havlíčková s kolektivem cvičitelů. Hudební produkci a ozvučení sálu zajistil br. M. Krejčíř. Pro děti byla také zajištěna bohatá tombola, za kterou zodpovídala ses. V. Krejčířová. Za své výkony v zábavných soutěžích byly děti odměněny drobnými sladkostmi.
Radostné dovádění bylo ukončeno při písni Když jde malý bobr spát s přáním , že se opět příští rok setkáme na karnevalovém dovádění.

Další obrázky Dagmar Rozkošné najdete v galerii.

Mámo, táto, nebuď šnek po čtvrté

30. prosince 2016 v 12:09 | Vlasta Krejčířová

Přicházejí noví zájemci i z řad veřejnosti

Dovolím-li si zhodnotit tuto již tradiční akci T. J. Sokol Přerov jedním slovem, pak použiji slovo úspěšná. Mohu-li si dovolit přidat další přídavná jména, přisadím si adjektivem příjemná či přátelská. Když jsme před čtyřmi lety chtěli motivovat naše členy k pohybu i o vánočních prázdninách a hlavně je přimět k tomu, aby děti dovedli do tělocvičny své rodiče a rodiče zase své děti a strávili tak společně odpoledne v pohybu, byla to akce interní, hlavně pro členy Sokola.
Stále se nám vracejí věrní návštěvníci, kteří nevynechali žádný ročník, ale těšíme se taky z nových tváří, kteří se Sokolem nemají dosud víceméně nic společného a přišli jen ze zvědavosti a s potřebou se trošku pohnout, proběhnout. Vítáme je s otevřenou náručí a doufáme, že se jim u nás líbilo. Měli možnost si zahrát nejen stolní tenis, badminton, florbal, šipky, twister, fotbal, ale mohli si i zatančit na tanečních podložkách a vyzkoušet si Test zdatnosti. Ten sestával z různých disciplín ( sedy -lehy; stoj - vzpor dřepmo - vzpor ležmo; cvičební sestava s tyčí; zachycení padajícího předmětu; přednožování v lehu; skok daleký z místa; hluboký předklon v sedu; celostní motorický test). Nebylo nezbytně nutné se účastnit všech. Každý si vyzkoušel to, co ho bavilo, v čem se našel, co ho oslovilo. Děti si zasloužily odměnu, i když některé své rodiče notně potrápily.
Fota Miroslava Rozkošného k této akci najdete v galerii

Vánoční večírek v Sokole Přerov

23. prosince 2016 v 15:04 | Marie Hudečková

s tradičním vánočním punčem

Jako každoročně tak i letos jsme si v Sokole uspořádali "Vánoční večírek" - v pátek 16.12.2016. Každý z účastníkú donesl 2 dárky pod vánoční stromeček. Atmosféra byla výborná.Tradiční vánoční punč chutnal znamenitě, bodejď by ne, vždyť ho vařily sestry Jitka Mužíková a naše náčelnice Sokola Helena Sedláčková.
Cukroví, chlebíčky, jednohubky, tyčinky, oříšky a jiné dobroty jsme si donesli vlastnoručně vyrobené. O hudbu a zpěv se postarali naši muži sokolové a šlo jim to výborně. Škoda jen, že se nepřišly "mladší ročníky", ale i tak jsme se pobavili, zasmáli, zazpívali a těšíme se v roce 2017, jak se postavíme opět na značky!

Obrázky sestry Marie Hudečkové z této akce naleznete v galerii

Nejen za Slavomírem Kratochvilem

26. listopadu 2016 v 23:22 | Jaroslav Skopal

Pouť přerovských sokolů na Městském hřbitově dne 26.11.2016

Stejně jako v jiných letech se přerovští sokolové i letos prošli Městským hřbitovem během sobotního dopoledne nejbližšího k výročí popravy br. Slavomíra Kratochvila (23. listopadu 1914) odsouzeného k smrti za jeho protiválečný odboj. Slavomírem Kratochvilem pouť jen začala, neboť jeho pomyslných pokračovatelů i předchůdců je celá řada.
Hned blízko hrobu Kratochvilova je i hrob rodiny Štěpkovy, kde jsou uloženy ostatky Františka Štěpky (1835 - 1896), který se stal mj. i prvním starostou Sokola Přerov. A naproti hrobu Štěpkových nalezneme na velkém náhrobním kameni i jméno br. MUDr. Dušana Šnajdra (1925 - 2000), který po obnově činnosti Sokola v roce 1990 začal intenzivně shromažďovat dokumenty o životě přerovské sokolské osobnosti Rudolfu Lukaštíkovi a také je využívat při pozdějších různých vzpomínkových akcích.
Cestou k nové části hřbitova nás bratr Bohumil Domanský zavedl k hrobu ses. Ludmily Chytilové (1911 - 2014). Zavzpomínali jsme na dlouhý a sokolováním nabitý život této cvičitelky a činovnice Sokola Přerov a Sokolské župy Středomoravské - Kratochvilovy. Vzdělavatel Sokola Přerov br. Miroslav Rozkošný oficiálně ukončil sokolskou pouť u dvou blízko sebe umístěných urnových hrobů, kde se nacházejí ostatky někdejšího starosty naší župy a jednatele Sokolské župy zahraniční za druhé světové války br. Rudolfa Lukaštíka a starostky naší župy sestry MUDr. Blaženy Šonské.

V již neoficiální části končící pouti hřbitovem jsme se v již malém počtu ještě zastavili u místa odpočinku sokolského československého reprezentanta ve sportovní gymnastice br. Bohumíra Baroše (1914 - 2009) a zcela na závěr i u symbolického hrobu por. Oldřicha Vodičky (1910 - 1949). Ten v nářaďovém cvičení reprezentoval československé vojáky - sokoly při různých závodech ve Velké Británii v čase jejich přípravy k bojovému nasazení na západní frontu za druhé světové války.

Další obrázky najdete v galerii

Účast Sokolů 11. a 17. listopadu na vzpomínkových akcích v Přerově

20. listopadu 2016 v 22:33 | Jaroslav Skopal

Vzpomínek se zúčastnili senioři i mladší generace Sokola Přerov

Na Den válečných veteránů byla účast přerovských sokolů nižší. Kytici k pomníku Františka Rasche položil br. Miroslav Rozkošný.
Pěkná účast přerovských sokolů však byla večer na slavnostním komorním koncertu konaném ve slavnostní síni přerovského zámku, který organizačně připravili manželé Sehnálkovi z Muzea Komenského.
Vzpomínkové shromáždění na události spojené s Dnem boje za svobodu a demokracii proběhlo v Přerově dne 17. listopadu 2016 ve večerních hodinách na náměstí TGM. Kromě kladení kytic a hořících svíček k pamětní desce na radnici města odezněly i čtyři projevy a to náměstka primátora Petra Měřínského, senátorky Jitky Seitlové, představitelky Českého svazu bojovníků za svobodu paní Svobodové a příslušníka Konfederace politických vězňů Vladimíra Hučína. V příspěvcích zaznívala nutnost bdít nad udržováním demokracie a, bude-li potřeba, též za ni dále bojovat.
Kytici k pamětní desce položili br. Jakub Navařík a sestry Eva Nadrchalová a Zora Horáková.
Obě hlavní shromáždění fotograficky zdokumentoval pan Vojtěch Podušel, jehož obrázky najdete v galerii.

Sokol Přerov využil veletrhu volnočasových aktivit v Galerii Přerov

30. září 2016 v 23:38 | Jaroslav Skopal

Prezentovaly se hlavně oddíly Rope skippingu a sportovního tance

Nabídka vystoupit s ukázkami své činnosti v obchodním centru Galerie Přerovv době 30.9.-1.10. 2016 na veletrhu volnočasových aktivit přišla od Městského informačníhio centra. Pohotově na ní zareagovala náčelnice jednoty ses. Helena Sedláčková, která elektronickou poštou oslovila cvičitele a trenéry.
Výsledkem debaty co a jak bylo vystoupení dvou uvedených oddílů v sobotu 30. září kolem 17. hodiny. Podporu sokolských trenérů basketbalu u žactva má přerovský Basketbalový klub TBS Přerov, jehož žáci se před blokem přerovských sokolů rovněž představili v krátké ukázce svých dovedností.
Oddíl Rope skippingu vedený sestrou Petrou Holcovou předvedl ve vymezeném čase vše, co přispívá k atraktivitě stylizovaných přeskoků přes švihadla na hudbu u mladých žen i u žaček. Toto sportování jde již svou vlastní cestou, má v republice svá centra a náš sokolský oddíl si v něm již našel své postavení. Když jsem po jejich vystoupení před obchodné galerií podle dresu uviděl jednu z vystupujících mladých sokolek, nedalo mi to a dal jsem jí a její mamince pár otázek. Předně se mi dívenka představila jako Saša Koukalová a vyjádřila spokojenost s možností vystoupit na právě ukončené prezentaci. Maminka potvrdila můj předpoklad, že tato aktivita se její dceři zamlouvá a proto ji do cvičení též ráda vodí.
Z oddílu sportovního tance vystoupio několik jeho mladých párů a i jejich vystoupení bylo provázeno potleskem.
Prezentace všech vystupujících na podiu v prvním patře galerie bylo sledováno přítomnými návštěvníky se zájmem a mělo docela hučnou odezvu. Pro starší už to až tak nebylo, ale vystupující mládež, přítomní trenéři a doprovázející rodiče byli do sledování všeho dění přímo zapáleni.
Vyskytne-li se podobná nabídka i v budoucnu, pak by se nemělo zapomenout poskytnout náborový a propagační materiál informačnímu stánku Obchodní galerie v přízemí, kam nejčastěji poptávka na ně směřovala.
Obrázky autora článku a Miroslava Rozkošného nejdete v galerii tohoto blogu.

Z propagačních akcí Sokola Přerov

30. září 2016 v 22:25 | Helena Sedláčková

Sokol - spolu v pohybu


Zábava, cvičení, nové pohybové trendy, poznání pro tělo i ducha - to byl projekt Sokol spolu v pohybu. Česká obec sokolská představila v termínu 19. - 25. 9. 2016 každý den po celé republice různé cvičební a kulturní aktivity.
Jaké byly v Sokole Přerov?
- otevřené cvičební hodiny jednotlivých oddělení a sportovních oddílů
- cvičení s obručemi
- vycházka s holemi tzv. Nordic Walking
- cyklovýlet
- posezení u ohně s muzikanty
- přespání dětí v sokolovně
- petanque
- stolní tenis
- badminton
- joga a cvičení žen v neděli
- soutěž v přeskoku přes švihadlo

Akcí bylo hodně, účastníků už méně, škoda…

Součástí tohoto aktivního týdne byla v pátek Noc sokoloven. Zájemce o prohlídku sokolovny provedl br. starosta V. Tabery. Všichni byli překvapeni s jakým umem a dovedností navrhli a postavili naši předci před 80 lety tuto krásnou budovu.

Noc sokoloven z mého pohledu

27. září 2016 v 16:58 | Marie Hudečková

Prohlídku přerovské sokolovny jsme zakončili v loutkovém divadle

V pátek 23. září 20160 jsem se s dalšími návštěvníky zúčastnila"noci sokoloven" v té naší přerovské.
Prohlídka začala v 18 hodin, přivítal nás starosta přerovského Sokola bratr Vladimír Tabery a celou dobu nás i provázel se zajímavým vyprávěním o historii a součastnosti Sokola.
Začali jsme prohlídkou cvičebních prostor sokolovny, předsálím, hlavním sálem, jevištěm,"galerií" a pak pokračovali v jejím technickém zázemí. Celá Sokolovna je důmyslně propojena díky našim šikovným předkům, kteří mysleli na vše.
Také jsme se pokochali z balkonu Sokolovny výhledem na naše krásné město Přerov včetně jeho historické části, prostě nádhera!!! Z druhého balkonu jsme viděli nové hřiště na petangue,bývalý hotel Strojař a Velkou Dlážku.
Prohlídku jsme ukončili v Loutkovém divadle, kde jsme si prohlédli jak zázemí pracovníků Loutkového divadla, tak i hlediště, skladiště a sál. Díky dobrovolným a obětavým pracovníkům jak Sokola, tak i členům Loutkového divadla, je v Přerově kam se uchýlit za zdravím i zábavou.

Další fotografie, zaslané autorkou, najdete v galerii tohoto blogu.

Hodně sokolů mezi oceněnými

27. září 2016 v 11:31 | Z webu Olomouckého kraje

Trenéři a sportovní funkcionáři získali ocenění hejtmana Olomouckého kraje

21. 09. 2016
Na tři desítky zasloužilých trenérů, cvičitelů a funkcionářů sportovních klubů z celého regionu dnes byly oceněny za svoji dlouholetou záslužnou práci a přínos k rozvoji sportu. Ocenění převzali v Kongresovém sále krajského úřadu z rukou náměstka hejtmana Olomouckého kraje Radovana Rašťáka.
"Olomoucký kraj věnuje oblasti sportu velkou pozornost. Především se zaměřujeme na mládež a práci s ní. Subjektům, které působí na území regionu, pomáháme například dotační politikou a podporujeme i výchovu kvalitních trenérů. Pravidelně organizujeme vyhlášení nejlepších sportovců Olomouckého kraje. Dnešní ocenění jsou v pořadí už druhou skupinou, která byla za svoji práci takto ohodnocena," řekl Radovan Rašťák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro sport.
"Chtěl bych jménem všech oceněných velmi poděkovat. Pamětní list, který jsme dnes dostali, nám bude vždycky připomínat to, že někdo takovým způsobem ocenil naši práci," uvedl za všechny oceněné Vladimír Běhal.
Komise Rady Olomouckého kraje pro mládež a sport navrhla ocenění několika kandidátů z každého okresu.
"Komise spolupracovala se sportovními organizacemi v jednotlivých okresech. Ze všech návrhů jsme pak vybraly ty, kteří si ocenění opravdu zaslouží," sdělil předseda Komise pro mládež a sport Jiří Kremla.
Ocenění zasloužilých trenérů a sportovních funkcionářů hejtmanem Olomouckého kraje získali:
okres Olomouc
Norbert Demel - SK Uničov
František Domes - TJ Sokol Bělkovice - Lašťany
Horst Kneifel - TJ Uničov
František Prášil - TJ Sokol Svatý Kopeček
František Schneider - SK Uničov
Josef Skopal - SK Uničov
Vojtěch Smolák - TJ Sokol Olomouc
Eva Šišková - Česká obec sokolská, Župa Olomoucká - Smrčkova
Alena Zatloukalová - TJ Sokol Bělkovice - Lašťany
okres Prostějov
Vladimír Běhal - TJ Prostějov
Milan Čečman - AK Prostějov
Jindřich Hejčík - TJ Sokol Prostějov
Marie Mrnková - TJ Sokol Dobromilice
Naděžda Vybíralová - TJ Sokol Přemyslovice
okres Přerov
Milada Havlíčková - TJ Sokol Přerov
František Chytil - TJ Sokol Přerov
František Krejčiřík - TJ Kojetín
Jaroslav Markovič - Meopta Přerov
Jaroslav Skopal - TJ Sokol Přerov
Božena Šoupalová - TJ Sokol Přerov
Pavel Vývoda - TJ Sokol Hranice
Blanka Zelingerová - TJ Sokol Přerov
okres Šumperk
Jiří Bartášek - TJ Sokol Zábřeh
Eva Filipiová - TJ Sokol Šumperk
Vilém Kocián - TJ Pramet Šumperk
Zdenka Krbcová - TJ Sokol Mohelnice
Pavel Miketa - TJ MEZ Mohelnice
Jiří Štěrba - TJ Sokol Zábřeh

Více fotografií najdete zde.

O historii přerovské sokolovny v sále jejího loutkového divadla

20. září 2016 v 22:40 | Miroslav Rozkošný

Přednáška i s oslavou se vydařily

Letos 13. září 2016 tomu bylo 80 let od slavnostního otevření nové přerovské sokolovny. Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Přerov se rozhodl připomenout si toto výročí přednáškou a besedou v sále loutkového divadla. Na úvod přednášky připomenul starosta jednoty br. Vladimír Tabery význam sokolovny v životě města. Zdůraznil, že sokolovna jako budova není stará, zato v životě obyvatel města velice významná. Je také cennou architektonickou stavbou. Po úvodních slovech seznámil přítomné br. Jaroslav Skopal s událostmi, které stavbě sokolovny předcházely, s jejím slavnostním otevřením a dalšími osudy sokolovny. Svoji přednášku doplnil řadou historických i současných fotografií. V následující besedě připomenul pamětník br. Miloš Přidal řadu událostí ze svého sportovního života i života svého otce ve vztahu k přerovské sokolovně. Po něm se ujal slova nestor přerovských šachistů br. František Štec, který obsáhle hovořil o šachovém sportu v přerovské sokolovně i dalších aktivitách přerovských šachistů.
Přibližně ve stejných dnech jako přerovská sokolovna se stejného jubilea dožívá i významná osobnost přerovské tělovýchovy a veřejného života, bývalý starosta Sokola Přerov a do letošního roku také starosta Sokolské župy Středomoravské - Kratochvilovy br. Jaroslav Skopal. Jubilant se proto rozhodl využít přednášku a besedu k oslavě svých narozenin v netradičním prostředí předsálí loutkového divadla. Zde po oficiální blahopřání činovníků Tělocvičné jednoty Sokol Přerov a při bohatém občerstvení přijal řadu gratulací od svých přátel z přerovského Sokola.
Další obrázky br. Miroslava Rozkošného najdete v galerii.

Sokol Přerov zahájil 5. září 2016

7. září 2016 v 14:49 | Jakub Navařík

Co nás čeká v Sokole Přerov po prvém září 2016


Už v pondělí 5. září začal nový cvičební rok, ale vy se kromě pestré nabídky sportovních i kulturních aktivit můžete těšit na nově zrekonstruovanou hlavní chodbu přerovské sokolovny. Na této rekonstrukci se podíleli i samotní členové naší jednoty.

Během léta proběhla instalace podhledu a výměna starých zářivkových svítidel za nové, moderní (a velmi úsporné) LED osvětlení. Chodba bude také osazena úplně novými nástěnkami.

Velkou novinkou je však instalovaná výstava velkoformátových fotografií našeho tanečního oddílu. Umělecké fotografie zachytil Vladimír Smékal a vy se díky nim budete při vstupu do sokolovny cítit jako v galerii.

A protože nás fotografie tanečního oddílu vystavené v naší chodbě velmi inspirovaly, rádi bychom brzy na jejich místě vystavili zajímavé fotografie ze života naší jednoty a jejích složek.

Na začátku nového cvičebního roku se tak máte na co těšit!

Nazdar v přerovské sokolovně! :)


Jakub Navařík01.09.2016
 
 

Reklama
Reklama