Z činnosti

K Památnému dni Sokolstva 8. října

9. října 2017 v 17:25 | Jaroslav Skopal, Vojtěch Podušel (fota)

Sokolové i s částí veřejnosti si jej připomenuli i v Přerově dne 6. října 2017

Památný den Sokolstva připadá na 8. října a v posledních letech si jej připomínají v řadě tělocvičných jednot i v samém ústředí ČOS v Praze. V Přerově se letošní vzpomínka konala již 6. října večer. Nejdříve představitelé přerovské jednoty a župy položili kytice k pamětní desce sokolských obětí z naší jednoty u zdi přerovské sokolovny. Kytici za senátorku Jitku Seitlovou položila její asistentka Alžběta Guryčová. Dalším hostem, kterého mohl starosta T.J. Sokol Přerov br. Vladimír Tabery uvítat, byl starosta sousední Sokolské župy Prostějovské br. Svatopluk Tesárek.
Následovala krátká symbolická akce pro sokolské žactvo, ke které její aktivní účastníci museli sestoupit k břehu řeky Bečvy. Děti měly sebou miniaturní lodičky z ořechových skořápek s krátkými hořícími svíčkami. Lodičky vypustily na hladinu řeky a pozorovaly, jak se od nich pomalu vzdalují. Symboliku tohoto aktu vysvětlila již dříve autorka námětu někdejší dlouholetá náčelnice ČOS ses. Jarina Žitná z Liberce. Každá lodička s plamínkem svíčky může představovat jednu dušičky z obětí připomínaného období německé okupace.

Zbývající program v sále loutkového divadla Sokola Přerov měl kulturní část, kterou obstarala hudební skupina CODEX z Hudebního centra Olgy Lukešové, a část vzpomínkovou. V ní si přerovští sokolové tentokrát připomenuli účastníka sokolského odboje JINDRA br. Jana Přidala z Vřesovic u Prostějova. Ten často za svého života jezdil do Přerova. Měl zde i přednášku o odboji na besedě s Věrnou gardou v lednu 2011. Naposledy navštívil Přerov 22. listopadu 2014, kdy se zúčastnil na přerovském hřbitově pietní vzpomínky ke 100. výročí odsouzení a popravy slavného přerovského sokola Slavomíra Kratochvila, první civilní oběti domácího odboje za první světové války. Bratr Jan Přidal se dožil 94 let, zemřel dne 31. srpna 2015 a je pohřben ve Vřesovicích.

Obrázky pana Vojtěcha Podušela z této akce najdete v galerii.

Potlesk už během besedy

4. října 2017 v 19:20 | Miroslav Rozkošný

Sokol si cení úspěchu z mistrovství Evropy


Mít svého reprezentanta na mistrovství Evropy je pro členy T.J. Sokol Přerov stále nevšední událostí. Letos se to podařilo v posledním červencovém týdnu, kdy se ses. Kristýna Buchtová, členka oddílu Mamut Skippers, jako jediná z České republiky zúčastnila mistrovství v rope skippingu v portugalské Braze. S ní a jejími trenérkami ses. Petrou Holcovou a ses. Kristýnou Holcovou se konala v 27. září v sále loutkového divadla přerovské sokolovny zajímavá beseda, která se setkala s velkým zájmem zejména starších členů jednoty, ale nechyběli zde ani mladí a přerovská veřejnost. Celkem 40 účastníků. Hlavní slovo zde měla trenérka a vedoucí oddílu Mamut Skippers ses. Petra Holcová. S velkým zaujetím zde přiblížila přítomným účastníkům besedy průběh mistrovství, výsledky naší reprezentantky i úroveň soutěžících z jednotlivých států, kde rope skipping má podstatně delší tradici než u nás v Přerově. Podělila se také se svými dojmy z města Braga a břehů oceánu, kam pořadatelé účastníky také zavezli. Svůj výklad doprovázela řadou fotografií a na závěr krátkým videozáznamem. Její výklad přítomní několikrát ocenili potleskem už během besedy. Největšího potlesku se však dostalo všem účastnicím mistrovství až po skončení besedy, kdy starosta Sokolské župy Středomoravské - Kratochvílovy br. Petr Douda předal ses. Buchtové čestné uznání župy a za domácí tělocvičnou jednotu Sokol Přerov stejné ocenění náčelnice ses. Helena Sedláčková.
Další obrázky autora jsou uvedeny v galerii.

Členka Mamut Skippers Sokola Přerov uspěla na Mistrovství Evropy v rope skippingu

15. srpna 2017 v 14:23 | Petra Holcová

Věříme v další úspěchy

Rope skippingový oddíl T.J. Sokol Přerov Mamut Skippers ukončil letošní soutěžní sezónu účastí na Mistrovství Evropy v rope skippingu v portugalské Braze v termínu od 25. do 31. července. Členka našeho oddílu Kristýna Buchtová jako jediná závodnice reprezentovala Českou republiku a získala zde krásné umístění. V celkovém pořadí složeném ze tří disciplín si mezi juniorskými závodnicemi vybojovala 21. místo. Největší úspěch pak měla v disciplíně Single rope freestyle (sestava se švihadlem), kde se umístila 16. z 34 závodnic. Právě freestylové sestavy jsou její silnou stránkou. V rychlostní disciplíně 30 vteřin speed (skok střídnonož) překonala svůj osobní rekord, který ovšem na nejrychlejší evropské závodnice nestačil a zajistil jí 30. příčku. Podobně dopadla i ve vytrvalostní disciplíně 3 minuty speed, kde rovněž pokořila osobní rekord, ale ten stačil pouze na 32. místo z 36 závodnic.
Pro čtrnáctiletou závodnici, která se tomuto sportu věnuje teprve třetím rokem, je to ovšem obrovský úspěch. Její soupeřky totiž z pravidla pocházely ze zemí, kde je rope skipping mnohem více rozšířen a děvčata trénují od útlého věku. I tak se Kristýně podařilo nechat mnohá z nich na místech pod sebou a sklidit tak velký úspěch ne jen u diváků, ale i rozhodčích a ostatních soutěžících, kteří byli jejím výkonem mile překvapeni. Kristýna si tak může na konto k zlatým umístěním z letošního Mistrovství České republiky v rope skippingu rovněž připsat úspěchy na Mistrovství Evropy a bez pochyby ji další krásná umístění teprve čekají.

Velký úspěch to pak byl především i pro rope skippingový oddíl Sokola Přerov, který se takto významné soutěže ve své pětileté existenci účastnil poprvé. V České republice navíc nepatří k nejstarším rope skippingovým klubům a musel si své jméno dlouhá léta budovat. Již nyní však oddíl plánuje účast na podobných soutěžích a příprava pro následující sezónu právě začala. Pevně věříme, že tento úspěch nebude naším jediným a posledním.

Setkání s potomky gen. Františka Moravce v Přerově

9. srpna 2017 v 20:47 | Jaroslav Skopal

Hosté byli přijati na radnici a v loutkovém divadle debatovali s účastníky besedy

V rámci své návštěvy České republiky na začátku srpna 2017 navštívily Přerov vnučka brigádního generála Fr. Moravce paní Anita Moravec Gard a pravnučka Alicia Carter z USA. Doprovázeli je vnučka generálova bratra Václava Moravce paní Marta Šenkapounová z Chotusic, vnuk generálova bratra Václava Moravce pan Ivan Moravec s manželkou Věrou, oba z Brna, a jejich rodinná přítelkyně a tlumočnice Eliška Tomsová.
Přijetí hostů vedením města bylo velmi srdečné a hosté je po skončení návštěvy vysoce hodnotili.
Odpoledne patřilo besedě o generálu F. Moravcovi, o jeho rodině, zejména manželce Vlastě a dcerách Haně Tatianě. Ty všechny našly nový domov v USA, protože gen. Moravec byl nucen pod hrozbou zatýkačů po únoru 1948 uprchnout do svého již tetího exilu. Zde shodou okolností se na na jejich přechodu přes západní hranici podílel i Zdeněk Lukaštík, někdejší člen Sokola Přerov.
Na přípravě besedy se podíleli sokolští činovníci Jakub a Eva Nadrchalovi, kteří technicky zajistili promítnutí třiceti obrázků z připravované publikace o generálově boji, osudech členů jeho širší rodiny a vzpomínkách jeho bývalých spolupracovníků. Besedu zahájil a řídil starosta Sokola Přerov br. Vladimír Tabery.
Po besedě následovalo neformální rozloučení v sokolské hospodě, která je nově vytapetována s využitím sokolských motivů a díky nekouření a dobré přístupnosti se stává vhodným prostředím i pro jiná sokolská setkání.

Hlavním mým cílem je cesta do Japonska

24. července 2017 v 11:51 | Miroslav Rozkošný, Vladimír Futák

Rozhovor s br. Vladimírem Futákem, vedoucím sportu, oddílu a trenérem kyokushin karate

__________________________________________________________________
Naše členy vždy potěší zprávy o úspěchu některého z našich členů nebo kolektivu ve vyšších soutěžích. Nedávno se s takovým úspěchem vrátil br. Vladimír Futák z Hostinného v Podkrkonoší, kde se konalo místrovství České republiky ve stylu karate nazvaném kyokushin, které bylo otevřené i karatistům z ostatních stylů. Reprezentant naší T. J. Sokol Přerov zde obsadil první místo.

Bratře Futáku, karate je nám všem už dost známé, ale jen málo lidí ví, co je to kyokushin. Mohl bys nám tento styl nějak přiblížit ?
Kuokushin je plnokontaktní styl, ve kterém se zápasí bez chráničů. Ve většině ostatních stylů zápasí kartisté kontaktně, nebo s lehkým kontaktem a používají protektory.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Jak dlouho se tomuto sportu věnuješ a co se ti na něm líbí ?
Kyokushin cvičím asi patnáct let a líbí se mi na něm, že díky plnému kontaktu, v něm nebývá mnoho sporných výsledků a rozhodčí nemohou výsledky ovlivnit natolik jako v jiných sportech. Také pravidla tohoto sportu dokážou člověka připravit na krizové životní situace a díky filosofii karate tento sport nevychovává z lidi rváče, ale psychicky odolné jedince.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Jakou tradici má tento sport v České republice a v naší jednotě ?
V České republice je kyokushin mladým sportem s asi dvacetiletou tradicí. Díky tomu, že u nás působí Jan Soukup, který patří ke světové špičce v kontaktních bojových sportech a je mistrem Evropy, vicemistrem světa a mistrem Japonska, je kyokushin i za tak krátkou dobu mezi ostatními styly karate značně populární.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Jakými dalšími úspěchy se můžeš pochlubit v tomto sportu ?
Mimo letošního umístění na mistrovství republiky jsem byl před mnoha lety dvakrát třetí na mezinárodním mistrovství Slovenska. Posledních sedm let jsem nezápasil a pouze jsem se účastnil soutěží jako rozhodčí.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Máš nějaké další cíle v kyokushin karate ?
Vzhledem ke svému věku si nekladu žádné sportovní cíle, ale určitě bych si rád ještě zazápasil, takže hlavním mým cílem je cesta do Japonska a pár týdnu tréninku v zemi, kde kyokushin karate vzniklo.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Znám tě jako člověka velice zaměstnaného. Co ještě stihneš vedle své sportovní, trenérské a činovnické práce v naší jednotě ?
No, řeknu spíše co se snažím stihnout. V zaměstnání trávím v průměru dvaačtyřicet hodin týdně a vedle toho učím šest hodin karate. Sám trénuji čtrnáct hodin za týden. Máme několikahektarové hopodářství, chováme koně, ovce a psy. Mimo karate občas běhám i nějaké ultraběhy. Poslední rok však neběhám kvůli zranění. Učím se japonštinu a snažím se věnovat pěstování starých odrůd jabloní. Občas také přednáším o vegetariánské potravě ve sportu.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Děkuji za rozhovor Miroslav Rozkošný

Skupina seniorů soutěžila

29. června 2017 v 14:33 | Miroslav Rozkošný

Pétanque má už třetího vítěze


Nová francouzká hra pétanque, zapustila své kořeny také v naší T.J. Sokol Přerov.
Skupina seniorů, která tuto hru v naší jednotě provozuje, se schází pravidelně každé úterý v 10,00 hodin v sokolské zahradě, střídavě v počtu až osmi hráčů. Zásluhou neúnavného a zapáleného organizátora br. Zdeňka Vylíčila se zde každoročně koná také soutěž v této hře. Letos už potřetí. Vítězem letošního ročníku se stal br. Jindřich Šoupal, který má v porovnání se svými soupeři také nejdelší zkušenosti s touto hrou. Druhé místo obsadil br. Milan Rozkošný, který se v této soutěži zatím vždy umístnil do třetího místa, a třetí skončil br. Rudolf Švéda. Diplomy a ceny, které věnovala jednota a zčásti také sami hráči, předal třem nejlepším hráčům br. Vylíčil na posledním jejich předprázdninovém setkání 27. června. Na fotografiích chybí vítěz soutěže br. Šoupal, který se kvůli zaneprázdnění omluvil.
Obrázky autora článku z vyhlášení vítězů naleznete v galerii

Návštěva Věrné gardy u pana Richarda Drábka ve Vinarech

19. června 2017 v 17:50 | Bohumil Domanský

Tři příjemně strávené hodiny

Pravidelných schůzek naší VG se vloni začal zúčastňovat příznivec Sokola "pan bratr" Richard Drábek z Vinar, původem zemědělec, který prožil nelehký, ale velmi zajímavý život.
Již před několika lety věnoval Sokolu obraz původního Tyršova mostu, který jako malíř - amatér sám namaloval. Koncem roku 2016 nám věnoval další svůj obraz a od té doby naše setkání Věrné gardy navštěvuje. Při jedné schůzi nás pozval na návštěvu do Vinar, která se uskutečnila ve středu 7 června 2017. V přízemí jeho velké vily, kde má vystavena svá díla, jsme si projlédli desítky až stovky jeho obrazů.
Následovala beseda na jeho zahradě, kde se na úvod zmínil o svém životě:
  • otec zahynul v koncentračním táboře za druhé světové války
  • ve třinácti letevh převzal vedení rodinného statku
  • z politických důvodů byl po roce 1948 žalářován a jako vězeň pracoval v uranových dolech
  • vojenská služba v pracovním táboře u Pomocných technických praporů
  • dlouholetá práce v Ostravsko-Karvinských dolech až do starobního důchodu
Řekl nám, že vždy pracoval jako na svém, proto tak pracoval i v OKD a byl vedením velmi dobře hodnocen. Překvapením zde byla pro nás přítomnost sympatické neteře pana Drábka a její dospívající dcery Moniky, které přijely do Vinar na několikadenní návštěvu z Ameriky. Přestože dcera se narodila v Americe, zásluhou matky, velice dobře hovoří česky, za což je obě chválily zejména přítomné sokolky.
V rámci této návštěvy proběhla také krátká schůzka našeho vzdělavatelského sboru. Mimo jiné jsme přijali předběžné pozvání br. ing. Jaroslava Skopala na připravované setkání s vnučkou generála naší zpravodajské služby Františka Moravce, paní Anitou Moravec Gard, jeho pravnučkou Alicií Carter, oběma z USA, dále praneteří generála paní Martou Šenkapounovou z Čáslavi a jejím synem Pavlem Šenkapounem. V knize br. Skopala "Zápasy s totalitou a útěky za svobodou", kterou vydala naše sokolská župa, je uvedeno, že syn br. Rudolfa Lukaštíka - Zdeněk Lukaštík převáděl po únorovém převratu v r.1948 do zahraničí naše ohrožené občany a mezi nimi také generála Františka Moravce. Tato informace a později i kniha se dostaly do rukou paní Šenkapounové a v návaznosti nato došlo i k jednání o návštěvě výše uváděných osob v Přerově během jejich plánované cesty po naší republice. Návštěva Přerova je předběžně domlouvána na 4. srpna 2017, beseda v Loutkovém divadle Sokola Přerov by měla začít ve 13:30 hod.
Na závěr zpět do Vinar, kde jsme byli bohatě pohoštěni rodinou br. Drábka, zazpívali několik písní a po tříhodinové návštěvě se srdečně rozloučili. Návštěvy se celkem zúčastnilo 21 členů a členek odboru Věrná garda.

Návštěva u Richarda Drábka ve Vinarech

14. června 2017 v 12:08 | Jaroslav Skopal

dne 7. června 2017

O vydařeném výletu, organizovaném Věrnou gardou Sokola Přerov, připravuje článek bratr Bohumil Domanský.
Zatím si můžete prohlédnout obrázky z fotoaparátu br. Miroslava Rozkošného, které jsou umístěny v galerii tohoto blogu.

Oddíl rope skippingu přidal do sbírky další dvě medaile

9. května 2017 v 17:14 | Petra Holcová

Sbírají mezinárodní zkušenosti

O víkendu 29. -30. dubna se rope skippingový oddíl zúčastnil mezinárodní soutěže v Bratislavě s názvem Bratislava rope skipping Cup 2017. V mezinárodní konkurenci děvčata obstála na výbornou. Mezi Slováky, Čechy, Rakušany a Maďary si Kristýna Buchtová vyskákala velmi cennou bronzovou příčku v disciplíně 30 vteřin trojšvihy. S hrdostí se tak mohla postavit vedle zkušenějších skokanů.
Společně s Alexandrou Koukalovou pak ještě získaly druhou medaili do sbírky za druhé místo v disciplíně Freestyle párů. V disciplíně 30 vteřin speed se umístily obě naše skokanky v první desítce nejlepších, Kristýna byla osmá a Alexandra devátá. Krásné deváté místo si pak Kristýna vyskákala v disciplíně dvojšvihů, Alexandra pak obsadila 12. - 14. pozici. Ve speed vytrvalosti na tři minuty Kristýna vyskákala 13. místo a Alexandra 23.

Oddíl se soutěže zúčastnil v menším počtu, ale to nám nebránilo v úspěchu. Nejcennější z celé soutěže pak byla hlavně ta zkušenost z naší první mezinárodní soutěže, kde je laťka pro úspěch nastavena mnohem výš, než je zvykem na národních soutěžích a děvčata se s ní zvládla velmi dobře popasovat.

Ohlédnutí za pietní vzpomínkou v Olomouci - Lazcích

4. května 2017 v 16:32 | Miroslav Rozkošný

Bylo málo krojovaných

Letošní účast na uctění památky popravených účastníků přerovského povstání 2. května v Olomouci Lazcích, i když v autobuse odjíždějícím z Přerova bylo vidět několik úplně nových tváří. K malé účasti přispělo dost nevlídné počasí, na závět programu i s deštěm. Také nás členů přerovského Sokola nebylo mnoho. Pět mužů a jedna žena v kroji. Tím se potvrdil trend z poslední doby, že zejména našich krojovaných žen na podobných akcích ubývá. Letos poprvé jsme také pokládali kytičku u památníků místo tří jen dva - br. Štec a já. Ostatní se omluvili kvůli problémům s chůzí. Za této situace si zaslouží velikou pochvalu br. Tomáš Labounek ze Sokola Hodolany, který si na uctění památky popravených Přerovanů vzal ze zaměstnání dovolenou a v sokolském historickém kroji a se sokolským praporem pomohl zviditelnit účast Sokolů na letošní pietní akci v Olomouci - Lazcích.
Foto: Pavla Roubalíková
Seriál obrázků br. Františka Hudečka najdete v galerii

Sokoli soutěžili ve všestrannosti 22.4. 2017

2. května 2017 v 16:20 | Milan Geryk, Zbyněk Harašta

Výsledky přerovských závodníků

Župní soutěž sokolské všestrannosti, Přerov 22. 4. 2017 - discipliny: gymnastika, šplh, plavání.
Účast 142 závodnic a závodníků:. Přerov Pr 70, Hranice Hr 27, Lipník Li 31, Kokory Ko 6, Vlkoš Vl 8 ..Každý se mohl zúčastnit více disciplin (g, š, p). Počítáme-li každého se všemi disciplinami, pak bylo závodníků 142. Z toho gymnastika 47,, šplh 45, plavání 50. Celkem 25 borců závodilo ve všech třech disciplinách. Bylo rozdáno celkem 81 diplomů borcům do 3. místa, což rozvádí přiložená tabulka. V závorce počet zúčastněných borců.
Gymnastika sama se skládá ze 3 nebo 4 subdisciplin. Každá je klasifikována podle mezinárodních tabulek na body, aby je bylo možno sčítat. Některé subdiscipliny vyžadují odcvičení sestavy, které je nutno nacvičit, vyžadují paměť. V porovnání s atletikou je to obtížnější a tedy účast je menší než v atletice.
Výsledky byly zpracovány na počítači br. Zbyňkem Haraštou. Nácvik vyžadoval houževnatost cvičenců a práci řady cvičitelů, podle potřeby i v neděli, je třeba jim za to poděkovat. Do všestrannosti se zahrnuje i atletika, župní závody v ní se uskuteční 20. května 2017.
Tato publikační verze obsahuje jen účastníky z Přerova.
Gymnastika
Předškolní dívky (7) Předškolní chlapci (11) 2011 a ml.
1 .Pěkná Tereza 1. Koňařík David
3..Macfeldová Lucie 2. Rybníček Max
4.Hamplová Eliška 3. Berger Max
Žákyně I. (7) Žáci I (5) 2008-2010
1. Kubíková Veronika 1. Dostál Sebastian
7. Viktorová Laura 2. Harašta Matěj
4. Poljak Kristian
Žákyně II (7) Žáci II (5) 2006-2007
1. Gájová Marie 1. Jelínek Jan
3.Viktorová Karolina 2. Pohančeník Lukáš
4. Majerová Karolína 3. Poljak Lucian
6. Macháčková Aneta 4. Hubáček Tomáš

Žákyně III (4) Žáci III (3) 2004-2005
1. Poljaková Lenka 1. Krejčíř Mikuláš
Žékyně IV (3) Žáci IV (2) 2002-2003
2. Beňová Michaela 1. Harašta Jakub
2. Poljak Darian
Šplh
Předškolní děti (2)
Žákyně I (8) Žáci I (6)
4. Kubíková Veronika 2.-3. Poljak Kristian
7. Dvořáková Markéta 2.-3. Dostál Radim
4. Harašta Matěj
8. Dostál Sebastian
Žákyně II (7) Žáci II (5)
2..Majerová Karolina 1. Jelínek Jan
3. Gájová Marie 2. Pohančeník Lukáš
4. Viktorová Karolína 3. Hubáček Tomáš
4. Poljak Lucian
Žákyně III (5) Žáci III (4)
5. Poljaková Lenka 1. Krejčíř Mikuláš
3. Polívka Jan
Žákyně IV (3) Žáci IV (2)
2. Beňová Michaela 1. Harašta Jakub
2. Poljak Darian
Dorostenky (1) Dorostenci (0) 1999-2001
1.. Poljaková Andrea
Ženy (2) Muži (2) 1998 a st.
1. Krejčířová Vlasta 1. Harašta Zbyněk
2. Krejčíř Martin
Plavání
Žákyně I (8) Žáci I (3)
4. Kubíková Veronika 3. Harašta Matěj
6. Dvořáková Markéta
.
Žákyně II (11) Žáci II 6)
5. Majerová Karolína 2. Jelínek Janš
6. Viktorová Karolína 3. Pohančeník Lukáš
8. Macháčková Aneta 5. Hubáček Tomáš
9. Gájová Marie
Žákyně III (5) Žáci III (5)
1. Polívka Jan
2.Krejčíř Mikuláš
Žákyně IV (3) Žáci IV (2)
2. Beňová Michaela 1. Harašta Jakub
2. Poljak Darian
Dorostenky (0) Dorostenci (1) .
1. Poljak Patrik
Ženy (3.) Muži (3)
1 Krejčířová Vlasta 2.Harašta Zbyněk
3. Zahradová Zora 3. Krejčíř Martin.

Milan Geryk. , Zbyněk Harašta

Nejen o Tyrkysovém oku

25. dubna 2017 v 11:33 | Blanka Zelingerová

Autorské čtení

Členové našeho Sokola se nesetkávají jen při cvičení v tělocvičně, ale také společně navštěvují různé kulturní akce. Proto s myšlenkou "nejen pohybem je sokol živ" jsme v úterý 18. dubna pozvali mezi nás spisovatelku, přerovskou rodačku a patriotku, Lenku Chalupovou. Dříve pracovala jako novinářka v týdeníku, deníku i televizi. V současné době je tiskovou mluvčí magistrátu města.
Byli jsme všichni zvědaví na její povídání a čtení z posledního románu Tyrkysové oko, který vyšel v září loňského roku. Napsala již 6 knih a jak sama říkala, chystá k vydání další. Její přednes byl velmi poutavý, z ukázek jsme se seznámili s hlavními hrdinkami i závěrečným rozuzlením detektivní zápletky. Pak jsme se ptali na její začátky, kde hledá témata ,zda by se psaním uživila/to prý určitě ne/ a mnoho dalších. Hovořila také o zatím nejprodávanější knize- Pomněnkové matky, jejíž děj zasadila do Přerova. Ulice, domy, známá místa i okolí Přerova jsou autentické, ale všechny její postavy zcela vymyšlené. Každou knihou prolíná detektivní zápletka a dodala, že sama je někdy překvapená,jak příběh její knížky skončí. Pochlubila se i svými sokolskými začátky a příhodami, na které ráda vzpomíná. Tak bychom mohli v příjemné atmosféře besedovat ještě dlouho, ale čas vypršel a my jsme se museli rozloučit.
Závěrem bych chtěla ocitovat část recenze a hodnocení jejího díla: "V Lence Chalupové získal český knižní trh spolehlivého tvůrce. V průběhu 10 let její autorské dráhy se jí podařilo vyšvihnout na pomyslný vrchol lákavého odvětví psychologické detektivky a romance." A tak buďme pyšní na to, že máme v Přerově další významnou osobnost.
Vydaná díla: Utopená, Neříkej mi už vůbec nic, Vosí hnízda, Pomněnkové matky, Ledové střepy, Tyrkysové oko
V galerii naleznete několik dalších obrázků Miroslava Rozkošného.

I v blízkém okolí je co k vidění

21. dubna 2017 v 20:53 | Miroslav Rozkošný

6. ročník Pochodu svobody v Tršicích

Ve čtvrtek 20. dubna se konal 6. ročník Pochodu svobody po stopách ukrývané židovské rodiny Wolfových v Tršicích po celou dobu holocaustu za 2. světové války. Tentokrát byla účast na pochodu o něco menší, snad vlivem špatného počasí. Ze zdravotních důvodu letos po prve chyběl místopředseda a tradičně jediný zástupce okresní organizace Svazu bojovníků za svobodu v Přerově, Mgr. Zdeněk Smiřický. Z naší organizace T. J. Sokol Přerov jsme odjeli do Tršic jen dva. Mimo mě to byl br. František Štec. Také účast studentů Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově, byla letos o něco menší. Studenti však byli tentokrát nejvzornější . V tršickém kostele vydrželi pozorně sledovat i delší výklad duchovního správce farnosti P. Františka Foltýna.
Dalšího milého přijetí a zasvěceného výkladu se nám dostalo od nové správkyně obecního muzea v Tršicích paní Lenky Svrčkové, která účastníky našeho pochodu po prve muzeem provázela. V letošním programu Pochodu svobody v Tršicích jsme stihli absolvovat všechno důležité a významné. Zastavili jsme se také u obou pomníčků věnovaných ukrývané židovské rodině, a to v lese Bělá a na tršické návsi. Asi čtrnáct dnů před námi tam byli také američtí studenti. Delší naše zastav ení se konalo u velkého památníku na Zákřově, kde studenti letos po prve četli úryvky z knihy věnované vypáleným obcím v České republice za 2. světové války. Při nabitém programu nám zbyl i čas na občerstvení v nově rekonstruované cukrárně a na závěr, při čekání na autobus, zbyla i půlhodinka na jídlo a pití ve výborné restauraci Radnice.
Další obrázky Miroslava Rozkošného v galerii

Oddíl rope skippingu se zúčastnil soutěže v Praze a míří na mistrovství Evropy

17. dubna 2017 v 22:07 | Petra Holcová

Úspěch naší Kristýny Buchtové v její nominaci na mistrovství Evropy v rope skippingu

V sobotu 25. března 2017 se rope skippingový oddíl Sokola Přerov Mamut Skippers zúčastnil v Praze soutěže Jump for Joy 1 pořádané Českou rope skippingovou asociací. Tato soutěž byla určena pro začínající skokany a náš oddíl se skládal z šesti děvčat, která doposud neměla velké zkušenosti se závodním rope skippingem a nebo byla členy oddílu jen krátce.
Tato soutěž byla letos historicky poprvé. Měla jinou strukturu, než klasické soutěže národní a nadnárodní úrovně. Svým způsobem byla ale pro závodníky mnohem náročnější. Skládala se totiž z deseti disciplín, ve kterých se po dobu jedné minuty střídaly jednotlivé dovednosti v co nejvyšším počtu opakování za sebou. Všechny děti tak musely startovat ve všech těchto deseti disciplínách a výsledné skóre se skládalo ze součtu bodů všech těchto disciplín. Soutěž pak měla tři úrovně, od první úrovně pro začínající skokany až po třetí určené skokanům, kteří již nějakou dobu skáčou.
Děvčata z našeho oddílu soutěžila v první úrovni, která byla zároveň nejobsazenější. Ve věkové kategorii 9 - 11 let závodilo 49 skokanů, z nichž naše Markéta Skřečková obsadila krásné 9. místo. O 10. místo se pak podělily naše dvě skokanky Gabriela Rédrová a Aneta Pongráczová. Třicátá druhá se umístila Kateřina Veselá, 38. místo patřilo Marii Pizúrové a Adéla Navrátilová se umístila čtyřicátá druhá. Všechna naše děvčata obsadila krásná místa vzhledem k velké konkurenci, náročnosti celé soutěže a nedostatku zkušeností se soutěžením.

Největším úspěchem tohoto dne však byla nominace naší skokanky Kristýny Buchtové na mistrovství Evropy v rope skippingu, které se uskuteční poslední týden v červenci v Portugalské Braze. Kristýna bude jedinou českou reprezentantkou a svou účastí posune hranice našeho oddílu na vrcholovou úroveň. Pevně věříme, že pod českou a sokolskou vlajkou přiveze nejlepší možné umístění.

Ještě k soutěži seniorů v Přerově

5. dubna 2017 v 18:54 | Olga Vaverková

Přerovským sokolům


Velkou radost jste nám udělali,
když jste nás k sobě zas pozvali.
Přerov my velmi rádi máme!
A po soutěži si zazpíváme!
Přerov byl kdysi městem královským,
to každý patriot dobře ví.
Též Žerotíny máte veleslavné-
a Jan Amos?
Před ním i šlechtická sláva vadne.
Jan Blahoslav - a úžasná Bílkova socha,
před zámkem se jí srdce kochá.
Michalov, Bečva, hezké chrámy.
A Přerov krášlíte i vy,
milé sokolské dámy!
A prostor před nádražím až vyklidíte,
ledacos hezkého vy - i hosté vaši - uvidíte.
Však k Sokolu se vracíme.
Za Bečvou sokolovnu majestátní vidíme.
Bratři a sestry, je nám radostí a ctí,
že občas si zasoutěžíme!
Závidíme vám sokolské loutkové divadlo!
Kašpárek ohlídá,
by s Přerovem i Sokolem
i nadále vše dobře dopadlo.
A vaše město ať je stále krásnější,
a Sokol úspěšný - a pevnější.
Ve znaku města se zubr skví.
Ten k síle přímo vybízí!
A bratr Kratochvíl -
záštita vaše přepevná!
Každý přerovský sokol to dobře zná.
Tak ještě mnohokrát - velké díky!
Dojem si odvážíme - převeliký!
A časem na shledanou v Kroměříži.
Též se můžeme lecčím pochlubit!
A budeme i závodit!
Pocity hezké už teď máme,
když věříme, že hosty milé přivítáme.
Vždyť navzájem se přece rádi máme!
Tak na shledanou - za dnešek velké díky!
Ať žije Sokol!
Náš společný poklad převeliký!
A připojujeme vřelý pozdrav Brodku u Přerova
(měli jste nejkrásnější trička!)
a Hranicím, se kterými se už dlouho známe -
a moc si vás vážíme!

Sokol Kroměříž

I v Brodku dokáží připravit pěknou sportovní akci

30. března 2017 v 19:48 | Jaroslav Skopal

Sokol Brodek lákal veřejnost na sportovní den

Informaci o vydařené akci v Brodku u Přerova mi ochotně poskytla náčelnice místní sokolské tělocvičné jednoty sestra Hana Kratochvílová. Sportovního dne o sobotě 18. března 2017 se v sokolovně zúčastnilo na čtyřicet žen a seniorek během dopoledního cvičení, na kterém bylo úspěšně využito nové balanční náčiní a obruče. Jak ukazuje bohatá fotodokumentace, kterou z akce pořídil pan Petr Vít, byli přítomni i muži, na něž však připadla spíš technická podpora, zejména na stanovištích pro děti. Těm bylo věnováno hlavně odpoledne. I jich se dostavilo kolem čtyřiceti a to jak z Brodku, tak i okolí. Základ celkové účasti tvořilo kolem třiceti členů místního Sokola.

Starostkou T.J. Sokol Brodek u Přerova je sestra Mirka Omelková. Městys Brodek poskytuje jednotě každý rok dotace, díky nímž lze udržovat provoz sokolovny. Sokolovna by potřebovala finance na opravy. Pamatuji si její stav z konce listopadu 2010 a ten se nezměnil. Přeji výboru jednoty, aby se mu podařilo najít vhodný dotační titul. Aktivita, kterou vyvíjejí, by si to zasloužila.
Fotodukumentaci z akce od Petra Víta najdete v galerii

Z valné hromady Sokola Přerov 16. března 2017

18. března 2017 v 21:11 | Jaroslav Skopal

Největším je odbor všestrannosti

Valnou hromadu zahájil v 18:15 h starosta jednoty br. Vladimír Tabery. Sám se krátce po zahájení ujal i své zprávy o činnosti jednoty. Novinkou je, že byla opět obsazena funkce náčelníka a to br. Martinem Krejčířem, který je aktivním vedoucím cvičitelem v koedeukovaném oddílu staršího žactva odboru všestrannosti. Radostnou zprávou je, že se opět zvedá členská základna, když počet platících členské příspěvky k 31.12.2016 vystoupal na 702. Největším oddílem je cvičení rodičů a dětí, jenže ne všichni jsou členy Sokola. Někteří si platí jen jednorázové příspěvky za návštěvu cvičební jednotky.
Jedna funkce ve výboru není obsazena. Chybí vedoucí technické komise, i když právě zde by rozvoj areálu Sokola Přerov takovou osobu potřeboval. Dobrou zprávou je, že město Přerov již poskytlo na provoz dotační částku na provoz ve výši 200 tis. Kč na rok 2017. V tomto roce se očekává, že z větších oprav dojde na opravu střechy sokolovny, kterou zatéká.
Za patnáct měsíců se již dostaneme do období okrskových, župních a krajských sletů, na které naváže XVI. všesokolský slet. Překvapila mne zpráva, že krajský slet by měl být opět v Přerově. Chápu to jako uznání dobrého technického zázemí pro tak významnou akci a důvěru v organizační a cvičitelský potenciál naší jednoty a župy. Nácvik začne již v září 2017.
Některé zprávy za sportovní oddíly přenesli jejich vedoucí (např. za sportovní gymnastiku br. Ota Slouka), jiné byly předneseny v jejich nepřítomnosti někým jiným nebo chyběly.
Během přestávky si mohli účastníci valné hromady vychutnat kousek z výborného slavnostního dortu, který upekla sestra Kristýna Holcová z oddílu Rope Skippingu. Motivem se stalo číslo 100, jež podle výpočtu starosty jednoty přísluší pořadí této roční valné hromady od založení přerovského Sokola.
O dalším průběhu se již nezmiňuji, protože jsem musel z rodinných důvodů předčasně odejít.

Připojuji v plném znění zprávu za odbor všestrannosti, přednesou náčelnicí ses. Helenou Sedláčkovou:
Vážené sestry a bratři, milí hosté!
Dovolte, abych vás seznámila s činností cvičitelského sboru všestrannosti za rok 2016.
Cvičitelský sbor se schází jednou za dva měsíce a členy jsou vedoucí jednotlivých oddělení:
Rodiče a děti - Zora Zahradová
Nejmladší žactvo - Milada Havlíčková
Mladší žáci a žákyně - Helena Sedláčková, Zbyněk Harašta
Starší žáci a žákyně - Martin Krejčíř, Vlasta Krejčířová
Cvičení s hudbou - Zora Zahradová
Zdravotní cvičení - Eva Hanečková
Aerobik - Jitka Steiningerová
Dorost a muži - Vladimír Tabery
Taneční oddíl - Lucie Pavlíková
Rekreační volejbal - Lenka Sujová
Rope skiping - Petra Holcová
Brake dance - Jan Vojtek
Basketbal - muži -Tomáš Fradrýšek
Box - Jiří Svačina
Kromě vedoucích oddílů pomáhají další cvičitelé a cvičitelky: ses. Perutková, Mužíková, Roháčová,Opravilová,Šoupalová,Zelingerová,bratři Šoupal, Holas, Fryč, Geryk,Zbořil, Machalík. Bohužel za celý rok do všestrannosti nepřibyl nový cvičitel, i když jsme nechali vyškolit na cvičitele 3. třídy 4 mladé členy Sokola Přerov - do tanečního oddílu a do Rope skipingu.
Cvičitelé připravili v minulém roce pro své svěřence řadu tradičních akcí. Mezi ně patří ples , dětské šibřinky,gymnastické závody a atletické závody,sokolský míčový víceboj a posezení u ohně na závěr cvičebního roku,zapůjčení a využívání airtracku, mikulášská nadílka pro děti, posezení u stromečku se sokolským punčem, vánoční sportování - Mámo, táto, nebuď šnek, prázdninové a nedělní cvičení žen, pravidelné středeční badmintonové kurty , v listopadu proběhl turnaj v tomto sportu. Cvičení v novém cvičebním roce začalo týdenní akcí Sokol - spolu v pohybu, kdy se otevřela sokolovna pro příchozí, aby si vyzkoušeli různé druhy cvičení a sportů. Pro ženy jsme pozvali cvičitelku " hoopingu"z Olomouce, vyzkoušeli jsme si Nordic walking, poseděli jsme u ohně, děti přespaly v sokolovně. Podruhé jsme se s bratrem starostou prošli sokolovnou od střechy po sklep v Noci sokoloven. Akce se však neúčastnilo příliš mnoho nečlenů a akce byla hodnocena jako málo propagovaná v tisku a na plakátech. Sokol Přerov se prezentoval v nové přerovské Galerii s ostatními sportovními oddíly z Přerova.
17.9. se konal již po několikáté zájezd na Javořinu na pravidelné setkávání českých a slovenských Sokolů. Nejmladší žactvo a rodiče s dětmi se zapojily do nově vyhlášené soutěže ČOS Svět nekončí za vrátky, cestujeme se zvířátky. Poslední listopadovou neděli se někteří cvičitelé jeli podívat do Prahy na předvedení sletových skladeb, od února letošního roku probíhá nácvik v Praze a od září začneme v jednotách. Je připraveno 11 sokolských skladeb, u nás budeme nacvičovat Rodiče a děti - Méďové, nejmladší žactvo - Noty, Mladší žactvo - Děti, to je věc ,starší žactvo - Cirkus, ženy - Ženobraní, Muži - Borci, Věrná Garda - Princezna republika
Od září do ledna probíhala pro všechny členy soutěž ve sběru starého papíru, jejíž průběh a výsledky jsou zaznamenány na nástěnce a na webových stránkách Sokola Přerov, kde se také můžete seznámit s činností v naší jednotě.
Do letošní VH proběhl i další sokolský ples. Zajistili jsme novou hudební skupinu, také tombola ( správně soutěž o ceny ) doznala změnu a myslím, že letošní ples i následné sobotní šibřinky byly velmi úspěšné.
Od letošního březnového setkání cvičitelů máme nového náčelníka, je jím br. Martin Krejčíř a doufám, že společně ještě vylepšíme činnost v Sokole a že v Sokole nebude nuda...
Na závěr bych chtěla poděkovat všem cvičitelům za odvedenou práci .
V Přerově 16.3. 2017
Mgr. Helena Sedláčková
Martin Krejčíř

Obrázky z valné hromady od br. Františka Hudečka naleznete v galerii.

Aktivní sokolští senioři

16. března 2017 v 22:22 | Miroslav Rozkošný, foto Vojtěch Podušel

Přerovská sokolovna ožila seniorskými soutěžemi

Po delší přestávce opět ožila přerovská sokolovna seniorskými soutěžemi. Důvod k tomu měli pořadatelé z Věrné gardy Tělocvičné jednoty Sokol Přerov nejméně jeden. Předně chtěli oplatit kroměřížským sokolům jejich péči a pohostinnost se kterou přerovské sokoly vloni přijali na stejné akci v Kroměříži. Vedle kroměřížských sokolů pozvali přerovští pořadatelé na sobotu 11. března i členy dalších sokolských jednot. Z nich pozvánku přijali sokoli z Hranic a Brodku. Celkem se v přerovské sokolovně utkalo sedm družstev s osmadvaceti soutěžícím v šesti disciplínách, jako je hod míčem na koš, střelba hokejkou na florbalovou branku a dalších disciplínách, v nichž museli předvést víc svoji šikovnost než fyzickou zdatnost. V soutěžích si nejlépe vedlo vítězné družstvo z Hranic před druhým družstvem žen a třetím družstvem mužů, obě družstva z domácí pořádající jednoty.
V soutěži však nešlo jen o umístění, ale především o pohyb a zábavu. O tu se dobře postarala hlavní organizátorka soutěží, náčelnice Sokolské župy Středomoravské Kratochvílovy ses. Milada Havlíčková, která využila svého učitelského povolání a hned na úvod provedla se soutěžícími rozcvičku při které si mohli zavzpomínat na svá dětská léta v mateřské škole před šedesáti a více lety. Společná zábava pak pokračovala při společném posezení s pořadateli a rozhodčími po skončení soutěží a vyhlášení pořadí družstev. Žádný ze soutěžících, včetně domácích borců, neodjížděl z přerovské sokolovny s prázdnou. Na tom má zásluhu především Magistrát města Přerova a pořádající Tělocvičná jednota Sokol Přerov, kteří účastníkům věnovali upomínkové předměty.
Další obrázky Vojtěcha Podušela a též složku obrázků Miroslava Rozkošného a Františka Hudečka naleznete v galerii.
Jsou tam i fota od Sokola Brodek.

O mladých přerovských sokolkách

14. března 2017 v 17:06 | Petra Holcovál

Rope skippingový oddíl má za sebou velmi úspěšný soutěžní víkend

O víkendu 28. - 29. ledna se rope skippingový oddíl Sokola Přerov zúčastnil soutěže Blecha Cup 2017 v Novém Jičíně, kde proti sobě soutěžilo sedm týmů z celé Moravy a Slovenska. Pro všechny naše členy to byl náročný víkend, který se nám ovšem vyplatil. Nazpět jsme
si přivezly hned čtyři sady cenných kovů.
Sobotní soutěž začala dopoledne rychlostními (speed) disciplínami jednotlivců, kde si Kristýna Buchtová vyskákala ve velké konkurenci nádherné druhé místo se 70 přeskoky za půl minuty v disciplíně střídnonož, na první místo jí pak chyběly pouhé tři přeskoky. Ostatní děvčata sice nedosáhla na stupně vítězů, ale vedly si výborně, zvláště ty, které se soutěže s námi účastnily úplně poprvé. Odpolední boje pokračovaly rychlostními štafetami čtyřčlenných týmů, kde našim děvčatům unikly stupínky jen o kousek a byly tedy čtvrté. V rychlostní soutěži double dutch zkrácený pak Alexandra Koukalová se Silvií Rychlíkovou obsadily krásné třetí místo, které bylo velkým úspěchem, vzhledem k tomu, že náš oddíl v této disciplíně soutěžil úplně poprvé.
Sobotní soutěž pak byla zakončena freestylovými disciplínami, na které se těšili nejen diváci, ale i soutěžící. Nádhernou podívanou předvedli skokani ve třiceti dvou soutěžních sestavách ve dvou disciplínách a dvou věkových kategoriích. Někteří svým výkonem překvapili nejen diváky, ale i rozhodčí. Mezi těmi byly i naše Kristýna Buchtová a Alexandra Koukalová. Kristýna získala nádherné druhé místo ve freestyle jednotlivců a porazil ji pouze talentovaný Martin Janeček ze Slovenska. Společně pak Kristýna s Alexandrou ovládly svou věkovou kategorii v disciplíně freestyle párů a odvezly si tak domů zlatou medaili. Celá freestylová přehlídka byla poté zakončena vystoupením rakouského skokana, trenéra a rozhodčího Floriana Blümela a dvěma pódiovými skladbami z týmu Between Nový Jičín
a Alcedo Vsetín.
Následující den dopoledne pak členky a trenérky našeho oddílu čekal workshop pod vedením Floriana Blümela a jeho otce Gerharda Blümela, kde jsme se všechny naučily spoustu nových triků a navnadily se do dalších tréninků. Domů jsme pak odjížděly spokojené a velmi namotivované do dalších soutěží, mezi které patří blížící se Bratislava Cup na konci dubna a Jump for Joy Praha koncem května. Pevně věříme, že se nám i na těchto soutěžích zadaří podobně jako v Novém Jičíně.

Petra Holcová

Hrálo se na čtyřech stolech

15. února 2017 v 17:30 | Miroslav Rozkošný

Na turnaj přijeli až z Bystřice p. H. a Olomouce

Letošní turnaj ve stolním tenisu, který 11. února 2017 uspořádala naše T.J. Sokol Přerov, byl nad očekávání úspěšný. Přijelo nebo přišlo na něho dvojnásobý počet účastníků a také počet diváků byl podstatně větší než vloni. Někteří přijeli až z Bystřice pod Hostýnem, Olomouce a možná i z dalších míst, což pořadatelé u prezence nestačili ani sledovat. V kategorii dospělých soutěžilo 14 mužů a jedna žena. Vítězem se stal Pavel Obrtel, před Miroslavem Černockým a nejmladším účastníkem této kategorie, patnáctiletým Filipem Haužvicem.
V kategorii děti zvítězil Adam Suk, před svým bratrem Janem a Jakubem Haraštou.
Nad očekávání velký počet účastníků si vyžádal také větší nároky na pořadatele a rozhodčí. Zejména na Jindřicha Šoupala a Milana Rozkošného u stolu prezence a rozhodčích. Jim vydatně pomáhal br. Zbyněk Harašta, který se také operativně postaral o zprovoznění čtvrtého stolu a tím také hladké zvládnutí turnaje. Zásluhou ses. Hany Rajnoškové bylo také poprve na turnaji podáváno občerstvení. Pořadí nejlepších hráčů tradičně vyhlašoval svým osobitým stylem hlavní organizátor turnaje br. Zdeněk Vylíčil.
Další obrázky autora článku najdete v galerii.
 
 

Reklama