Z činnosti

Ze společné návštěvy prosenického muzea

27. června 2019 v 15:42 | Miroslav Rozkošný

Přijeli jsme jen dva

Nedá se říct, že společná návštěva prosenického muzea 26. června byla na schůzi Vzdělavatelského odboru a setkání Věrné gardy špatně připravena. Termín návštěvy byl předem s přepokládanými účastníky projednán, visely i pozvánky, a přesto jsme v plánovaném termínu přijeli do Prosenic jen dva. Já na kole a br. Jaroslav Skopal autobusem. Přivítáni jsme však byli jako nějaká početná delegace přerovských sokolů.
Členové muzejní komise, kronikář obce Ing. Milan Pospíšilík a kurátorka výstavy svatebních šatu a fotografií, Mgr. Zdeka Dokoupilová, mimo jiné také vedoucí místního folklorního souboru Hanácké Prosének, se nám věnovali jak jen mohli a my jsme se obdivovali kolik krásných exponátů pořadatelé pro výstavu shromáždili, nejen z Prosenic.
Nemenším potěšením pro nás také bylo setkání s příjemnými lidmi, zapálenými pro věc a ochotnými na úkor svého vlastního času zdarma udělat něco i pro jiné. Moje s Mgr. Dokoupilovou, o které jsem už dříve dost slyšel, to bylo setkání první. Ale nebylo to setkání jen příjemné. Domluvena při něm byla také další spolupráce na úrovni Sokola a muzea, a také osobní. Krátké posezení u piva v nedaleké hospodě bylo už jen správnou tečkou za pěkným zážitkem z tohoto letošního rekordně horkého dne.

Senioři Sokola Přerov chodí plavat do přírody

25. června 2019 v 22:52 | Jaroslav Skopal

Úterky od 17:00 patří návštěvě Laguny

Tak, jak si slíbli, tak konají.
Sice jsme došli jen ve čtyřech, ale stálo to zato. Voda teplá, sice ne tak čistá jako na městském koupališti, ale zato v krásném prostředí, kde za městem začíná přírodní rezervace Žebračka. Koupání je však na vlastní nebezpečí a každý musí vědět, kam chce doplavat. Poznal jsem to sám na sobě, když v závěru jsem musel plavat v poloze na znak.
Bratr Bohumil Domanský si přinesl sokolský ručník ze sletu 1994. Stal se i objektem fotografování. Tradiční jedno pivo na závěr a dali jsme si na shledanou za týden. Chyběl tam ženský prvek, jakoby přerovské sokolky seniorky zapomněly, že Sokol Přerov měl v třicátých a čtyřicátých letech minulého století oddíl vynikajících plavkyň závodnic.
Další obrázky v galerii

V Sokole Přerov na závěr oheň a opékání špekáčků

15. června 2019 v 17:14 | Jaroslav Skopal

dne 14. června 2019 v sokolské zahradě

Ještě za velkého tepla v pozdním odpoledni žactvo soutěžilo a ukazovalo, co umí. Prostor kolem závěrečného ohně v sokolské zahradě se zaplnil dospělým členstvem až po 19. hodině.
Kolem ohně pak posedávaly zájmové skupinky z řad seniorské Věrné gardy, sokolského žactvo z oddílů všestrannosti, členstva z žen a mužů, z nichž mnozí v minulém roce cvičili ve sletových skladbách i na XVI. všesokolském sletu, a k nepřehlédnutí byla i pestrá skupina z oddílu rope-skippingu, v níž byla zastoupena dívčí generace od šesti do šestnácti let a s nimi i jejich trenérky. Ta nejmladší část měla sebou nejméně jednoho ze svých rodičů.
Jaká byla atmosféra, o tom vypovídají obrázky umístěné v galerii blogu. Čtyři snímky dodala sestra Marie Hudečková, zbytek je od autora článku. Ochotně připojím i ty další, pokud je někdo zašle.
Na jednom z obrázků v pozadí uvidíte ještě lano napnuté mezi stromy a na něm pokus jedné žákyně o jeho přechod. Do posilování a výcviku ke kázni lze zařadit úklid žíněnek a jiných pomůcek, do kterého se zapojila mládež, což dokumentují snímky pořízené na chodbě sokolovny.
To vše si téměř dva měsíce odpočine, vždyť od pondělka už mají začít přípravy k velkému malování hlavní tělocvičny v naší sokolovně.

Soutěž seniorů v Olomouci

30. května 2019 v 8:51 | Marie Hudečková

Přerov reprezentovaly sokolky

Dne 23.5.2019 se v Olomouci konaly "Sportovní hry seniorů" Olomouckého kraje pod záštitou hejtmana Ladislava Oklešťka. Za Přerov se ho zúčastnily ženy ze Sokola Přerov, které vedla sestra Ivana Strážnická. V bojovém a sportovním duchu jsme se utkaly s dalšími 43 družstvy nejen z Olomouckého kraje, ale i ze Slovenska či z Polska. Akce se velmi vydařila, nebylo poražených, ale zvítězili všichni, kteří s velkým zápalem soutěžili v 10-ti disciplínách.
Těšíme se na příští "Sportovní hry seniorů" v roce 2020, snad za Přerov bude více družstev než jen jedno!Sportu zdar!
Marie Hudečková
Sokol Přerov
Dovětek: Naše ženy skončily na velmi pěkném čtvrtém místě. MR

Náměšť na Hané přijala 18. května 2019 sokoly

19. května 2019 v 23:28 | Jaroslav Skopal

ze sokolských žup Olomouckého kraje

Kolem dvou set sokolek a sokolů z žup Severomoravské, Olomoucké, Prostějovské a Středomoravské - Kratochvilovy se sjelo na kolech, autobusy, vlakem či vlastními vozidly do Náměště na Hané. Počasí se vydařilo a tak díky pečlivé přípravě domácí T. J. Sokol Náměšť na Hané čas prožitý v okolí Náměště, dole v městysi, či nahoře na zámku a zejména v sousedním areálu U kapličky mohli všichni příchozí prožít pěkný den. V připraveném programu dominoval přizvaný folklorní soubor Klas z Kralic na Hané, který předvedl téměř nekončící pásmo hanácké muziky se zpěvem a tancem. Soubor má za sebou celou řadu vystoupení v zahraničí a to, co předvedl, bylo hodno jeho pověsti. Do programu zasáhli i cvičenci z místní jednoty, doplnění o muže z okolních jednot, takže jejich devítičlenný celek vystoupil s téměř celou skladbou Chlapáci, která byla součástí hromadných vystoupení na všesokolském sletě před rokem v župách, krajích a v Praze. Hanácký humor slovem i písničkou představil posluchačům šéf Hanácké ambasáy z Čech pod Kosířem pan Josef Sýkora. Dokázal roztančit i nějaké ty sokolky, které neodolaly jeho jednoočlenné živé hudbě.
Kulturní zážitek si odnesli mnozí návštěvníci setkání už dopoledne z prohlídky interiérů náměšťského zámku, když jeho odborně připravená průvodkyně je poinformovala o historii zámku i o tom, jakou historickou hodnotu má jeho interiér, který je stále v dobrém stavu.
Sokolským dobrovolnicím a dobrovolníkům z místní sokolské jednoty děkujeme za vřelé přijetí, poskytnuté informace i předané odznaky zhotovené právě k této příležitosti. Dík patří krajské koordinační radě Olomouckého kraje jeho sokolských žup, starostovi místní jednoty br. Tomáši Pečivovi a organizační podpoře Olomoucké župy - Smrčkovy zastoupené náčelníkem br. Antonínem Skácelem.

Další fotografie autora článku najdete v galerii

Tři řečníci a všichni mluvili pěkně

7. května 2019 v 11:14 | Miroslav Rozkošný

Letošní Lazce zase trochu jinak

Tradičně také letos 2. května vypravil přerovský magistrát autobus na pietní vzpomínku v Olomouci Lazcích, kde byli popraveny oběti přerovského povstání z 1. května 1945. Celkem nás v autobuse jelo 19 a z toho nadpoloviční většina 10 členů naší T. J. Sokol Přerov. Z nich jen tři krojovaní muži, letos poprvé ani jedna žena. Ještě vloni a dříve nás krojovaných jezdil dvojnásobek. Na místě příjezdu někdo poznamenal, že je zde snad víc aut než lidí.
Ale těch bylo také hodně, díky četným delegacím. Místo velké vojenské hudby zde hrálo jen sedm hudebníků, ale nás stálé účastníky to už nepřekvapilo. Svůj úkol splnili, ale bohužel nic víc, protože mohli také zahrát něco na uvítaní příchozích a po skončení pietního aktu. Úplně poprvé zde však vystoupili tři řečníci a všichni mluvili pěkně. Pokud si dobře pamatuji, dříve to byl jen jeden: dlouhá léta řečník nadaný od Pána Boha, profesor Vysloužil a asi poslední dva roky olomoucký primátor a dnešní ministr kultury Antonín Staněk. Letos to byli přerovský a olomoucký primátor, mimochodem ten druhý nás krojované přerovské sokoly osobně přišel pozdravit. Třetím řečníkem byl PhDr. Pavel Kopeček z Univerzity Palackého, přerovským sokolům známý z různých besed a přednášek. Letos byl také účastníkem našeho turnaje ve stolním tenisu. Co také bylo na letošních Lazcích úplně poprvé, byla to neposečená tráva na místě pietního aktu. Řeklo by se maličkost, ale každého do očí hned trkla. Někteří si také stěžovali na vratké židle, které měly nahradit pevnější lavičky, ale na měkkém travnatém povrchu se tak úplně nestalo. Celkově však lze říci, že pietní akce proběhla důstojně. Bohužel v přerovském autobuse nás na ní letos jeli sami důchodci většinou ve věku nad osmdesát roků a nevzpomínám si, že si za deset roků někdo, kvůli účasti na této vzpomínce vzal dovolenou.
Další obrázky br. Františka Hudečka naleznete v galerii

Z výsledků I. části soutěže všestrannosti 2019

6. května 2019 v 16:01 | Milan Geryk, Zbyněk Harašta

Všestrannost: gymnastika, šplh, plavání

Župní soutěž se konala v neděli 28. 4. 2019 v sokolovně Přerov a v krytém bazénu v Přerově. Ředitelem závodu byl Zbyněk Harašta, který pak na počítači zpracoval výsledky a ty zveřejnil na nástěnkách. Zúčastnilo se 88 závodnic a závodníků. Z toho Přerov (Pr) 37, Lipník (Li) 15, Hranice (Hr) 13, Rokytnice (Ro) 11, Vlkoš (Vl) 11, Brodek (Br) 1. Každý se mohl zúčastnit více disciplín (g, š, p). Na sál přivedl závodníky starosta Vladimír Tabery. Překvapil velký počet diváků z rodičů a příbuzných i nezávodících cvičenců. Oproti loňsku se zlepšilo vybavení modrním cvičebním nářadím. Medaile dostali vždy první tři cvičenci z každé věkové kategorie, celkem 85 medailí. Do všestrannosti zatím chybí závody v lehké atletice, které jsou plánovány na 9. 6. 2019. Bylo klasifikováno 167 závodníků. Pro 88 účastníků vychází teoreticky téměř 2 klasifikace na jednoho.
Účast v gymnastice: 50, z toho Pr 25 (14), Li 13 (5), Hr 5 (3), Ro 7 (5) (v závorce jsou uvedeny počty medailí prvních 3 závodníků). Hlavní rozhodčí SG pro muže Jaroslav Barták, pro ženy Hana Kratochvílová.


 • Předškolní dívky (2013 a ml.) - (4)

1.Pr Neisnerová Ema, 2.Pr Grmelová Nikol, 3.Pr Přikrylová Marcela

 • Předškolní hoši (2013 a ml.) - (3)

1.Pr Tesař Matyáš, 2.Pr Gazdík Jan, 3.Pr Kubačka Mikoláš

 • Žáci 1 (2010 - 2012) - (1)

1.Ro Vymazal Vilém • Žákyně 1 (2010 - 2012) - (9)

1.Li Řezáčová Tina, 2. Li Tomková Lenka, 3.Li Štěpánová Petra

 • Žáci 2 (2008 - 2009) - (2)

1.Ro Jurečka Štěpán, 2.Hr Spilka Jan

 • Žákyně 2 (2008 - 2009) - (9)

1.Li Koudeková Eliška, 2.Pr Králová Barbora, 3.Pr Kubíková Veronika

 • Žáci 3 (2006 - 2007) - (8)

1.Ro Tesař Antonín, 2.Ro Hrnčiřík Vojtěch, 3.Ro Horák Pavel

 • Žákyně 3 (2006 - 2007) - (7)

1.Hr Spilková Veronika, 2.Pr Gájová Marie, 3.Hr Ryparová Kateřina

 • Žáci 4 (2004 - 2005) - (2)

1.Pr Krejčíř Mikuláš, 2.Pr. Jiránek David

 • Žákyně 4 (2004 - 2005) - (4)

1.Pr Drozdová Alice, 2.Pr Čevelová Veronika, 3.Pr Velímová Lucie

 • Muži (2000 a st.) - (1)

1.Li John MartinÚčast ve šplhu: 48, z toho Pr 20 (12), Li 12 (6), Hr 9 (6), Ro 7 (4) (v závorce jsou uvedeny počty medailí prvních 3 závodníků). Hlavní rozhodčí šplhu Martin Krejčíř.

 • Předškolní hoši (2013 a ml.) - (4)

1.Pr Král Ondřej

 • Žáci 1 (2010 - 2012) - (2)

1.Ro Vymazal Vilém, 2.Pr Dostál Radim

 • Žákyně 1 (2010 - 2012) - (7)

1.Li Řezáčová Tina, 2. Li Vozáková Natálie, 3.Pr Lottmannová Karolína

 • Žáci 2 (2008 - 2009) - (1)

1.Hr Spilka Jan

 • Žákyně 2 (2008 - 2009) - (10)

1.Li Tomková Alice, 2.Hr Sýkorová Anna, 3.Li Koudeková Eliška

 • Žáci 3 (2006 - 2007) - (6)

1.Ro Tesař Antonín, 2.Ro Hrnčiřík Vojtěch, 3.Pr Jelínek Jan

 • Žákyně 3 (2006 - 2007) - (7)

1.Hr Spilková Veronika, 2.Pr Majerová Karolína, 3.Hr Ryparová Kateřina

 • Žáci 4 (2004 - 2005) - (4)

1.Pr Krejčíř Mikuláš, 2.Hr Spilka Miroslav, 3.Pr Polívka Jan

 • Žákyně 4 (2004 - 2005) - (3)

1.Pr Drozdová Alice, 2.Li Kopecká Gabrila, 3.Pr Velímová Lucie

 • Muži (2000 a st.) - (3)

1. Pr Slouka Otakar, 2.Pr Harašta Zbyněk, 3.Li John Martin

 • Ženy (2000 a st.) - (4)

1.Pr Krejčířová Vlasta, 2.Hr Spilková Martina, 3.Ro Tesařová HelenaÚčast v plavání: 69, z toho Pr 25 (11), Li 12 (2), Hr 12 (5), Ro 8 (3), Vl 11 (6), Br 1 (1) (v závorce jsou uvedeny počty medailí prvních 3 závodníků). Hlavní rozhodčí plavání Blanka Zelingerová.

 • Žáci 1 (2010 - 2012) - (3)

1.Pr Pohančeník Tomáš, 2.Pr Punčochář David, 1.Ro Vymazal Vilém

 • Žákyně 1 (2010 - 2012) - (9)

1.Vl Ryšavá Kateřina, 2.Ro Sladečková Ellen, 3.Pr Punčochářová Kristýna

 • Žáci 2 (2008 - 2009) - (3)

1.Vl Sobek Petr, 2.Ro Jurečka Štěpán, 3.Hr Spilka Jan

 • Žákyně 2 (2008 - 2009) - (12)

1.Vl Ryšavá Adéla, 2.Vl Kutálková Eliška, 3.Li Hradilová Klára

 • Žáci 3 (2006 - 2007) - (10)

1.Pr Havránek Petr, 2.Hr Čížkovský Denis, 3.Pr Jelínek Jan

 • Žákyně 3 (2006 - 2007) - (9)

1.Vl Kutálková Anna, 2.Hr Spilková Veronika, 3.Hr Ryparová Kateřina

 • Žáci 4 (2004 - 2005) - (5)

1.Pr Jiránek David, 2.Hr Hollaschke Jiří, 3.Pr Krejčíř Mikuláš

 • Žákyně 4 (2004 - 2005) - (4)

1.Pr Velímová Lucie, 2.Pr Čevelová Veronika, 3.Pr Drozdová Alice

 • Muži (2000 a st.) - (8)

1.Li John Martin, 2.Li Tomek Tomáš, 3.Br Kratochvíl Lukáš

 • Ženy (2000 a st.) - (6)

1.Pr Krejčířová Vlasta, 2.Vl Kutálková Kateřina, 3.Hr Hollaschkeová VandaNa jiném místě jsme upozorňovali, čím Sokol bojuje proti sedavému způsobu života a otylosti. Musíme cvičit a zároveň kontrolovat pomocí závodění. Jestliže někdo v závodech obsadí horší místo, nemá důvod s cvičením přestat, neboť stále zůstává vpředu proti necvičícim. Zejména gymnastika vyžaduje i paměť závodníků a celoroční námahu cvičitelů a cvičitelek.

Pokrok v gymnastice?

1. května 2019 v 9:37 | Jaroslav Skopal

Postřehy z prvé části soutěže sokolské všestrannosti 28. dubna 2019 v Přerově

O poslední dubnové neděli jsem po několika letech opět v roli rozhodčího navštívil gymnastickou část župní soutěže sokolské všestrannosti. Na první pohled bylo vidět, že počet účastníků už neklesá a věková struktura se mění ve prospěch těch mladších kategorií. Převažoval dívčí živel. Z žáků přijeli v hojném počtu chlapci ze Sokola Rokytnice. A jejich vedoucí je dobře nejen vybrala, ale i připravila. Přítomný divák a bývalý závodník ve sportovní gymnastice br. Bohumil Domanský uznal, že sestava na kruzích je pro jejich kategorii docela obtížná a přitom ji téměř všichni docela slušně zvládali.
Vidět však byly hlavně žačky. Ty ze Sokola Lipník nad Bečvou přivedla na start závodu cvičitelka Martina Šromotová. Její děvčata úspěšně bojovala v přeskoku přes koně našíř se skrčkou nebo roznožkou. Roznožka má vyšší hodnocení a navíc se zvlášť dobře hodnotí vodorovný zášvih po odrazu z můstku v první přeskokové fázi. A tak došlo i na dotazy, jak to mají nacvičovat. Přítomný rozhodčí Vladimír Tabery jim hned na místě prvé rady poskytl, na jejich zažití však už bylo málo času. Všechny žákyně se vyžívaly v akrobacii, na kladince či na kladině, to podle věku. Jako by se v nich a v jejich cvičitelkách probouzela vzpomínka na kdysi úspěšnou českou olympioničku Věru Čáslavskou. Trochu zápolily s hrazdou.
Dík za účast patří i Sokolu Beňov, Hranice a samozřejmě domácí Tělocvičné jednotě Sokol Přerov. Teprve na fotgrafii ze šplhu jsem poznal, že z Lipníka přijel i starosta Sokola Lipník br. Martin John. Snad je můj výrok celý správný.
Do budoucna bych přál cvičitelkám a cvičitelům kvalitní župní seminář či sraz, na kterém by se probraly v terorii i praxi rozhodující prvky gymnastických sestav, tedy jejich techniky. Hlad po něčem takovém byl mezi účastnicemi patrný. Důležité je, že gymnastika se zase snaží dostat na bývalé sokolské výsluní.
Foto v článku je od jeho autora

Fota v galerii jsou od Františka Kubíka ze Sokola Beňov

Stolní tenis seniorů a úklid sokolovny

8. dubna 2019 v 12:16 | Miroslav Rozkošný

Senioři soutěžili ve stolním tenisu


Tradiční součástí pravidelných úterních dopoledních tréninků ve stolním tenisu v přerovské sokolovně se stala soutěž v tomto nenáročném sportu.
V sezoně 2018 - 2019 se stal vítězem soutěže br. Milan Rozkošný, před Janem Haužvicem a Jaroslavem Pavlištíkem. Soutěž byla zakončena 2. dubna, kdy třem nejlepším byly předány věcné ceny a poslednímu v soutěži Cena útěchy. Díky iniciativě br. Zdenka Vylíčila bylo zakončení soutěže velice slavnostní a nechybělo ani občerstvení.

Uklízeli přerovskou sokolovnu

Do celostátní akce Uklidˇme svět, uklidˇme Česko se v sobotu 6. dubna zapojila také naše T. J. Sokol Přerov. Přišlo deset lidí, převážně členů jednoty. "Dost lidí odradilo deštivé počasí," myslí si Antonín Blatˇák, vrátný sokolovny, který se do také akce zapojil.
Příkladem ostatním šli náčelníci ses. Helena Sedláčková a br. Martin Krejčíř, zatímco starosta jednoty br. Vladimír Tabery se této celostátní akce zúčastnil ve svém bydlišti v Sušicích. Mimo stadionu uklízeli brigádníci v areálu sokolovny snad všechno, klubovnu a šatny na zahradě, zkrášlovali lípy, ze sokolovny vyklízeli starý nábytek, čistili volná prostranství a snad největší pozornost věnovali přípravě hřiště pétanque na nastávající sezonu.
Zde nejvíce práce odvedli bří Jindřich Šoupal a Peter Suja. Ten na brigádu přišel i s manželkou, která navíc pro brigádníky upekla výborné koláče. Poděkování patří všem, kteří se nezalekli deštivého počasí a v areálu sokolovny zanechali za sebou kus pěkné práce.

Zájem o ples Sokola Přerov stoupá každým rokem

8. března 2019 v 17:05 | Blanka Zelingerová

Sokolský ples 1. března 2019 na jedničku

Pořádání sokolských plesů se stalo v naší jednotě už tradicí. Každým rokem se zvyšuje nejen návštěvnost, ale i úroveň. Nejinak tomu bylo i letos. Po loňském úspěšném plese na téma 1. republika, se letos organizátoři rozhodli pozvat všechny na Hvězdy černobílého filmu. A opravdu, páni v cylindrech, černých oblecích a bílých košilích, dámy v krásných robách i dobových kostýmech dotvářeli báječnou plesovou atmosféru. Přispěla k tomu i černobílá výzdoba, výborná kapela, která hrála nejen pro mladé, ale pro všechny věkové kategorie.
Letos byla i bohatá tombola, dražilo se 100 krásných cen. Ples dvakrát zpestřil svým vystoupením náš oddíl Rope skipping cvičením se švihadly. Vtipné a veselé byly i scénky sokolek z T.J. Sušice a první předvedení našich malých členů oddílu společenských tanců. Podle ohlasu dopadl ples opravdu na jedničku a za to patří velký dík všem, kteří se dobrovolně postarali nejen o výzdobu, pohoštění, obsluhu v baru i v šatně a závěrečný úklid. Odměnou jim je uznání a pochvala těch, kteří se na plese tak dobře bavili a těší se, že přijdou i na ten příští v roce 2020.
Další obrázky br. Františla Hudečka najdete v galerii

Richard Drábek z Vinar mezi přerovskými sokoly

4. února 2019 v 10:35 | Miroslav Rozkošný

"Mezi sokoly vždy omládnu,"

říká devadesátiletý Richard Drábek. Oslava devadesátých narozenin není mezi členy Věrné gardy Tělocvičné jednoty Sokol žádnou výjimkou. Oslava stejného výročí narozenin br. Richarda Drábka z Vinar však takovou výjimkou byla, protože se jednalo o čestného člena tohoto odboru Sokolu věrných členů. Bratr Richard Drábek se po celý život věnoval hlavně práci a malování obrazů.

Z toho důvodu ho do přerovské sokolovny přivedlo až před pěti lety moje pozvání, kdy na schůzi vzdělavatelského odboru přinesl svůj obraz původního přerovského Tyršova mostu, který tak dodnes visí v sokolovně, vedle dveří do malé zasedací místnosti. Další větší jeho obraz tohoto mostu pak přinesl později a ten visí ve velké zasedací místnosti, kde se br. Drábek několikrát zúčastnil pravidelných setkání Věrné gardy. "Tady vždy omládnu," chválí tato setkání čerstvý devadesátník. Dvakrát také pozval své přátele z Věrné gardy k sobě na zahradní posezení a vždy je bohatě pohostil. "Hlavně však pohyb a práci, " často opakuje br. Drábek. Je také členem místního spolku zahradkářů a nejvíc péče věnuje svým sadům. Ty se mu bohatě odměňují tak, že slivovice a meruňkovice má vždy dost pro sebe i své přátele. Sám je však spíš abstinent a pro sebe vyrábí různé ovocné a bylinné sirupy. Celou zimu, kdy není venku práce maluje obrazy. Nejméně desítky nebo spíš stovky svých obrazů už rozdal přátelům a známým, stejně jako ovocných stromků, které sám vypěstoval. V poslední době Richard Drábek popsal svůj na události bohatý život a nechává ho zapsat do volných stránek staré vinarské kroniky. Jak už to u lidí generace Richarda Drábka často bylo, není to vždy radostné povídání. V mládí přišel o svého otce, který za 2. světové války zahynul v německém koncentračním táboře. Mladý Richard Drábek jako politický vězeň zase v padesátých létech poznal komunistické vězení a práci v uranových a uhelných dolech, kde zůstal pracovat až do starobního důchodu. "Uvěznili mě za moji mladistvou prostořekost," říká br. Drábek s velkým nadhledem a humorem, který mu dodnes nechybí.
Další obrázky autora článku najdete v galerii.

Chyběly hrající ženy

1. února 2019 v 17:49 | Miroslav Rozkošný

Turnaj ve stolním tenisu s rekordní účastí.

Letošní 3. ročník turnaje ve stolním tenisu pořádaný 26. ledna skupinou seniorů z odboru všestrannosti T. J. Sokol Přerov pořadatele opět překvapil. Tentokrát naopak příjemně, dvojnásobnou účastí než vloni. Zejména žáci překvapili, přišlo jich 24. Muži zůstali na tradičním počtu osmi hráčů, ale oproti předcházejícím dvěma ročníkům se nezúčastnila ani jedna žena. Přišli nejen domácí sokolové, ale také účastníci z Olomouce, Domaželic a Lověšic. Hlavní pořadatelé u stolu rozhodčích bří Jindřich Šoupal a Milan Rozkošný měli proto co dělat. Nezastavil se ani Jan Haužvic, který řídil účastníky turnaje přímo mezi stoly a navíc se postaral o medaile a pěkné ceny pro nejlepší tři hráče v každé kategorii. Štěstí také bylo, že vedle tří připravených stolů se podařilo zprovoznit i dva starší náhradní, a tak ke spokojenosti účastníků i pořadatelů mohl být už hodinu po poledni turnaj ukončen.
V soutěži mužů zvítězil nejmladší hráč v této kategorii teprve sedmnáctiletý Filip Haužvic, před čtyřicátníky Antonínem Korduliakem a Michalem Tomiškou. První místo mezi žáky obhájil loňský vítěz Adam Suk z Lověšic. Za ním skončil David Janda a třetí byl bratr vítěze, Jan Suk.
Další obrázky autora článku najdete v galerii!

Připomínka 17. listopadu v Přerově

20. listopadu 2018 v 16:11 | Jaroslav Skopal

za účasti sokolů

V roce stého výročí vzniku Československa mají všechny vzpomínkové a pietní akce zvláštní náboj. Jejich scénář a provedení jsou v Přerově zpravidla stejné jako v předchozích letech. Očekávání, co kdo k tomu prosloví, je však o něco větší než jindy. Na nám. T. G. Masaryka byly od 17:00 položeny květiny a odezněly proslovy primátora Petra Měřínského, paní Svoboové ze Svazu bojovníků za svobodu a Vladimíra Hučína z Konfederace politických vězňů. Zazněla i hymna a občané k pamětní desce na radnici kladly svíčky.
Jakousi stabilitu k rozjitřenému ovzduší poskytla čestná sokolská stráž se státní vlajkou a sokolským praporem, kterou vytvořili činovníci T. J. Sokol Přerov a Sokolské župy DStředomoravslé - Kratochvilovy. Zbývá dodat, že starosta místního Sokola br. Vladimír Tabery dal k tomuto svátku na sokolovně instalovat státní vlajku a jí podobnou vlajku sokolskou. Pan Vojtěch Podušel na jeho přání pořídil i večerní fotografii sokolovny s vlajkami a osvícené stěny s nápisem SOKOL.
Fotoreportáž pana Vojtěcha Podušela je umístěna v galerii tohoto blogu.

Den válečných veteránů 11. 11. 2018

13. listopadu 2018 v 18:00 | Jaroslav Skopal

v Přerově na nám. Františka Rasche

Pietní akt proběhl krátce, avšak důstojně. Svědčí o tom i fotoreportáž pana Vojtěcha Podušela, viz galerie.
Přerovští sokolové se rovněž zúčastnili, byť v poněkud menším počtu jako jindy.

Oslava stoleté republiky v Přerově 28. října 2018

29. října 2018 v 17:23 | Jaroslav Skopal

Sokolové s prapory a v krojích, starosta Vladimír Tabery přednesl jeden ze tří projevů

Den stého výročí vzniku Československa byl plný událostí. Předtavitelé Sokola Přerova a Sokolské župy Středomoravské-Kratochvilovy i členstvo se zúčastnili hlavní akce na náměstí T. G. Masaryka v 17:00 hodin. Společně s vojáky připochodovali se státní vlajkou a sokolskými prapory k plaketě TGM umístěné na budově radnice.
Počasí oslavě nepřálo, silný vítr odnášel i slova řečníkům primátorovi města Přerova Vladimíru Puchalskému, senátorce Jitce Seitlové či starostovi Sokola Přerov Vladimíru Taberymu z úst. Naši sokolové i s vojáky ještě na závěr zapochodovali k památníku Jana Gayera, kde rovněž položili svou kytičku.
Na řízenou slavnostní večeři se již ze sokolů nikdo nepřihlásil, nicměně její atosféru rovněž přibližuje sada snímků pana Vojtěcha Podušela v galerii blogu.
Připojuji text projevu br. Vladimíra Taberyho:
"Dámy a pánové, vážení spoluobčané,
v uplynulých dnech a týdnech sdělovací prostředky podávaly spoustu historických informací o událostech kolem 28. října 1918, o vyhlášení samostatné Československé republiky. Proto se nechci zabývat historií, ale rád bych se zmínil o jedné hodnotě, kterou vznik suverénního státu s sebou také přinesl. Osamostatnění Československa znamenalo pro obyvatelstvo českých zemí po dlouhých staletích svobodu nejen národní, ale přispělo k výraznému posílení i svobody osobní.
Je třeba objektivně přiznat, že c. a k. mocnářství nebylo žádnou totalitou, určitá míra osobní svobody se připouštěla. Jak jinak by mohly existovat a aktivně působit spolky všeho druhu - sportovní, kulturní, vzdělávací a další, takže řečeno naší dnešní terminologií zde fungovala poměrně rozvinutá občanská společnost. Navíc mnoho těchto spolků bylo postaveno na šíření národního uvědomění a toto národovectví nakonec také spělo k rozkladu habsburské říše. Avšak mladá republika znamenala pro každého občana nesporně významnější posun. Dovolím si to dokladovat na příkladu Sokola v Přerově, kterému v průběhu prvního desetiletí pro převratu vzrostl počet členů, který před Velkou válkou docela stagnoval, téměř na dvojnásobek.
A dodnes si tehdy nabyté osobní svobody užíváme. Nebylo tomu tak vždy, za uplynulých sto let jsme o ni byli dvakrát připraveni, nejprve německou okupací a pak dlouhými léty budování socialismu. Takže z celého jednoho století byla naše země svobodná jen 53 let, tedy něco málo přes polovinu. O to cennější je skutečnost, že tuto významnou životní hodnotu si my, současníci, můžeme užívat už skoro 30 let.
Je však třeba si uvědomit, že osobní svoboda nemůže být bezbřehá. Nejen že, má-li celek prospívat, je potřeba se podřídit nějakým zákonům a řádu, na kterém společnost funguje, ale je nutná i jistá pokora. Pokora ve smyslu ochoty respektovat ostatní a ochoty pro toho druhého, pro ostatní něco udělat. Naštěstí dnešní společenská situace nás netlačí do krajních rozhodnutí, která by hraničila s obětováním sebe sama. Kterými bylo například rozhodování českých legionářů, zda dezertovat, aby pak nasazovali vlastní životy v boji proti habsburské monarchii, případně bolševickému Rusku. Zde bych si dovolil krátký vstup do historie připomenutím věty našeho prvního prezidenta, že "Bez Sokola nebylo by legií, bez legií by nebylo Československa." Stejně tak projevili ochotu ve službě ostatním i sokolové zde v Přerově v prvních dnech mladé republiky, kdy bylo potřeba zabránit chaosu. Tehdy dobrovolně utvářeli tzv. sokolské stráže, které nahrazovaly zhroutivší se policii, a po dva týdny dohlížely na pořádek ve městě, zvláště pak na nádraží, kterým projížděly tisíce vojáků i cizích národností, vracejících se z války.
Mějme proto na paměti, že naše svoboda, ta národní, i svoboda každého z nás, byla vykoupena jak při zrodu samostatné republiky, tak v průběhu celého století její existence mnoha oběťmi. Nezapomínejme prosím na ně a snažme se si ji udržet. Což by mohlo jít právě ochotou udělat nezištně něco pro druhé, pro nás pro všechny."

Sokoli zasadili lípu svobody

27. října 2018 v 17:29 | Miroslav Rozkošný

a zazpívali českou a slovenskou hymnu

Česká obec sokolská vyzvala tělocvičné jednoty v celé republice, aby sté výročí vzniku Československé republiky připomněli zasazením lip svobody. V Přerově sokoli zasadili tuto lípu 24. října. "Rozhodli jsme se úplně na poslední chvíli", řekl starosta jednoty Vladimír Tabery na na úvod slavnostního shromáždění na místě výsadby malé lipky. Připomněl zde také českou tradici výsadby lip svobody a krátce také stoletou existenci naší republiky.
Po té se jako první ujal sazení stromku a k tomu jako první na pomoc vyzval zde nejstarší členy jednoty z řad mužů bratry Antonína Zimmermanna a Bohumila Domanského. Po nich se alespoň symbolickou lopatkou hlíny na kořeny lípy připojili i další. Po zasazení lipky pak všech devatenáct přítomných zazpívalo českou a slovenskou hymnu.
Obrázky autora článku k akci najdete v galerii.

Navštívili jsme muzeum v Posenicích

27. října 2018 v 13:10 | Miroslav Rozkošný

a obdivovali zejména množství exponátů

Na pozvání tamního kronikáře obce Milana Pospíšilíka navštívilo jedenáct členů Věrné gardy Tělocvičné jednoty Sokol Přerov obecní muzeum v Prosenicích. Cílem jejich návštěvy byla prohlídka výstavy, která je zde uspořádaná u příležitosti stého výročí vzniku Československé republiky.
Z jedenácti účastníků se šest, i přes svůj poměrně vysoký věk, vydalo na tuto cestu na kolách a ostatní využili linkového autobusu. Mimo pana kronikáře přivítal přerovské návštěvníky také starosta obce Otakar Dokoupil. Potom se malé výpravy ochotně ujal kronikář Milan Pospíšilík. Za jeho podrobného a zasvěceného výkladu se návštěvníci, kteří byli v tomto muzeu poprvé, obdivovali zejména množství exponátů, které zřizovatel dokázal v muzeu shromáždit. Ostatní pak velkému množství exponátů zapůjčených pro tuto výstavu zejména z Muzea Komenského.
Z naší Tj. Sokol Přerov je zde zapůjčený historický sokolský kroj. Dále je v místním muzeu nový sokolský kroj, který obec pro muzeum zakoupila z pozůstalosti bývalého člena naší T. J. Sokol Přerov br. Zdeňka Funka. Poučnou prohlídku pak účastníci, kteří nespěchali do Přerova na další akci, zakončili příjemným posezením v hospodě naproti muzea.

Dvorek v pohybu

9. září 2018 v 19:48 | Jaroslav Skopal

s nářadím, náčiním a dohledem Sokola Přerov

Jedním z přerovských dvorků, který byl volně zpřístupněn v rámci akce Přerovské dvorky v Přerově v neděli 9. září 2018, byl dvorek vedle jedné školní budovy v Palackého ulici. Sám si jej pamatuji z období 1949 až 1951. Navštěvoval jsem tam tehdy tři ročníky 2. Střední školy Karolíny Světlé. Zmíněný dvorek byl tehdy školním hřištem, kde se hrála vybíjená a jiné sportovní hry v rámci tělesné výchovy. Dnes, jak mi řekl jeden přerovský činitel, pozemek patří soukromníkovi a většinou je uzavřený.
Dnes byly tráva a jiné rostlinstvo pokoseny a díky pěknému počasí a technicky dobře připravené akci mohl dvorek posloužit individuálnímu procvičení pohybových dovedností u dětí a mládeže pod dohledem cvičitelů Sokola Přerov. A děti s rodiči přišli v hojném počtu. Viděli i ukázku Rope skippingu, stylizovanému cvičení se švihadly, v podání jednoho oddílu z místní sokolské jednoty.
Přerovské cvičitelky a cvičitelé, kteří dohlíželi nad probíhajícími aktivitami mládeže, si zaslouží uznání za svou aktivní přítomnost. Přejme si, aby akce pomohla i zvýšit účast přerovských dětí a mládeže ve cvičebních jednotkách přerovského Sokola, jejichž program se rozjíždí po prázdninách naplno již v pondělí 10. září 2018 v přerovské sokolovně.Další obrázky najdete v galerii.

Seniorům patřily úterky

7. září 2018 v 17:41 | Miroslav Rozkošný

na přerovské Laguně

Senioři T. J. Sokol Přerov a jejich přátelé nezapomněli na sport ani v době prázdnin. Střídavě osm hráčů soustředěných kolem br. Zdenka Vylíčila se každé úterý od 10,00 hodin scházelo na přerovské Laguně k utkáním v líném tenisu, nohejbalu a badmintonu. V rámci těchto přátelských utkání sehráli také turnaj v líném tenisu. V pořadí tří nejlepších se vítězem stal Jan Haužvic, před Miroslavem Rozkošným a Zdenkem Vylíčilem.

Za místo svých pravidelných úterních setkání si vybrali Lagunu také bývalí sokolští gymnasté a činovníci. Někteří i za doprovodu svých manželek a přátel. Jejich sportem zde bylo plavání v podvečerních vodách Laguny. Největším vytrvalcem se zde ukázal bývalý starosta Sokolské župy Středomoravské - Kratochvílovy br. Jaroslav Skopal, který vydržel plavat ještě o prvém úterý v září a vodu si velice pochvaloval: "Byla výborná, a po posledních deštích tak čistá, jak letos ještě nebyla."
Další obrázky autora článku naleznete v galerii

Pražský sletový průvod z pohledu přerovského diváka

3. července 2018 v 16:16 | Miroslav Rozkošný

Sokolský průvod 1. července 2018 v Praze odstartoval sletový týden XVI. všesokolského sletu

a zdál se nekonečný. "Ještě v 11:00 hodin jsme stály na Václavském náměstí, když čelo průvodu vycházelo v deset," řekly mi sokolské sestry z Uherského Brodu. Na prvním čestném místě v něm kráčeli sokolové ze Slovenska a mezi nimi nám přerovanům také řada známých z každoročních společných setkání sokolů na Velké Javořině. Hned za nimi mě svojí početností udivovali sokoli ze Spojených států amerických a Srbska, kterým už na místě srazu vyhrávala jejich malá hudební skupina. V průvodu měli své zastoupení také sokoli ze Švédska, Dánska, Německa, Rakouska, Ruska a dalších zemí, takže průvod dělal dojem, že Sokol je spíš mezinárodní než český.
Po nich v průvodu kráčeli zástupci žup českých, moravských a slezských. Každá jiná. Některé i s nejmenšími sokolíky v původních krojích. Slovácká župa se reprezentovala stylově po svém, tak jak je tento region známý. Vedle sokolů také početnou skupinou mladých děvčat a chlapců v krásných slováckých krojích a rovněž s početnou dechovou hudbou, která jako jediná kráčela v průvodu. Ostatní dechové hudby stály pravidelně rozmístěny (výborný letošní nápad pořadatelů) po celé trase průvodu od Václavského náměstí k Vltavě a odtud oklikou na Staroměstské náměstí. Muzikanti mimo jiné také z předních kolínských dechovek, se nešetřili a umocňovali tak divákům i účastníkům zážitek z pestrobarevného průvodu. Kdo vydržel sledovat skoro celý průvod, dočkal se i účastníků z našeho přerovského okresu, kteří kráčeli pod hlavičkou Sokolské župy Středomoravské - Kratochvílovy. V jejich čele šli starostaTělocvičné jednoty Sokol Přerov Vladimír Tabery, náčelník župy Zbyněk Harašta, vzdělavatel Jakub Navařík a s výbornou náladou i další činovníci a cvičenci, na jejichž dobrovolné obětavé práci doslova stojí činnost Sokola i v přerovském okrese. Někteří přerovští účastníci průvodu, dokonce i mladí, si ještě odpoledne našli čas k návštěvě sokolské mše ve svatovítském chrámu. Ten byl skutečně plný a typicky sokolskou rázovitost v něm dodávaly desítky krojovaných sokolů a sokolek s prapory a šest sokolských pěveckých sborů. Hlavní celebrant mše kardinál Dominik Duka vzpomněl během mše ve svých několika proslovech minulost a ocenil také dnešní záslužnou činnost Sokola. Mimo jiné také slovy: "Sokol není zájmovou organizací, která bojuje za své zájmy, ale společenství, které slouží všem." Z četných sokolských činovníků pak český primas vyzvedl cvičitele, na jejichž dobrovolné práci tato společnost stojí.
Obrázky autora článku o pražském sletovém průvodu najdete v galerii.
 
 

Reklama