Z činnosti

Hektický den

Sobota v 12:22 | Miroslav Rozkošný, foto Marie Hudečková

Před krajským sletem

Posílám foto sestry Marie Hudečkové ze včerejšího úklidu stadionu. Včera to by pro nás hektický den. V poledne pohřeb sestry Anny Široké (dožila se 98 let), v 17,00 vzpomínka u pomníčku Gayera. Tam jsme byli jen tři v kroji, já, Bohuš a Zimmermann a bez kroje Radmila a Honza Fait. Ostatní připravovali slet. Celkem nás tam bylo padesát lidí, jak jsem spočítal, plus hudba. V úterý nepřijdu, mám nastupovat do práce. Mirek

K župnímu sletu v Hranicích

28. května 2018 v 12:25 | Jaroslav Skopal

v sobotu 26. května 2018

Průvod cvičenců z náměstí ke sportovní hale jsem neviděl, pouze jsem při dojezdu k hale, místu konání sletu, viděl spokojené obličeje některých jeho účastníků, jako např. bratří Zbyňka Harašty či Jakuba Navaříka. Místní sokolští činovníci mi pomohli najít volné místo na čelní tribuně, takže pohled na celé vystoupení jsem měl příjemný. Zatím jsem se nedostal k žádným obrázkům z tohoto vydařeného župního sletu, tak alespoň pro informaci o některých, kteří se do příprav jeho programu aktivně zapojili, použiji tabulky z manuálu k tomuto sletuProgram vlastních sletových skladeb proběhl v souladu s plánem dle Manuálu k tomuto sletu, který byl zpracován ve spolupráci s činovníky krajského sletového pro krajský slet v Přerově. Oba manuály mají stejnou koncepci a šablonu.
Hlavní, co mě potěšilo:
Program proběhl v souladu s manuálem, který byl dodržen a tak přispěl k celkovému příznivému dojmu. Je zřejmé, že vše bylo předem nacvičeno, včetně nástupu a závěru. Pouze bych přidal připomínku k výzvě moderátora pro dobu povstání diváků. Podle mne by stačila jen na dobu trvání zahajovací sletové znělky.
Úroveň provedení skladeb odpovídala době, kdy do sletu v Praze zbývá ještě víc než měsíc. Tedy odpovídala termínu konání župního sletu a očekávání.
Moje manželka, která se mnou skladby sledovala, si pochvalovala vystoupení, kde vystupovaly děti - tzv. drobotina, po jejím. Jejich relativně příznivě velká účast a jednotné úbory tento pocit jen posílily.
Sám jsem pak byl zaujat strhujícím tempem a zaujetím pro cvičení u skladby "Cirkus" pro starší žactvo. Nádherně se v něm uplatnila i sama vedoucí skladby ses. Vlasta Krejčířová, jíž to její subtilní postava plně umožnila.
Potěšila i účast žen a mužů ve sladbě Asociace sportu pro všechny (ASPV), u níž se vždy objevují nějaké nové prvky v oblečení či v náčiní, což je patrné i pro tento sletový rok.
Je příjemné konstatovat, že vystoupili i cvičenky a snad i cvičenci z jiných žup, zejména z Prostějovské.
Skladba žen Ženobraní se pro závěr hodila, protože v ní byla účast cvičenek dostatečně vysoká.
Znám trochu poměry v Sokole Přerov, takže mě zaujala aktivní účast dvou a více cvičenců ze sokolských rodin, jako např. rodiny Haraštovy, Krejčířovy, Taberyovy, Sujovy, Poljakovy, Zbořilovy a patrně i dalších. Pro obdobné konstatování u dalších zapojených jednot mi chybí podklady, ale určitě se takové rodiny zapojily i v Sokole Hranice.
Co snad mohlo chybět širší veřejnosti:
Informovanost o akci. Neviděl jsem tam lidi z přerovských médií. V době, kdy článek píši, se na internetu ze sletu v Hranicích neobjevila žádná fotografie. Manuál župního sletu, obsahující vše potřebné, je na stránce Sokola Přerov, ve spojení s Hranicemi či župou bylo obtížné něco dohledat.
Na závěr: AŤ DOBŘE DOPADNE I KRAJSKÝ SLET V PŘEROVĚ DNE 16. ČERVNA 2018.

Z atletické župní soutěže 2018

25. května 2018 v 19:49 | Milan Geryk

Župní soutěž sokolské všestrannosti 2018 - atletika

Sokol Přerov uspořádal 6. 5. 2018 na atletickém stadionu Spartaku Přerov atletickou část soutěže všestrannosti. Ředitelem závoodu byl Zbyňek Harašta, který zároveň zpracoval výsledky. Hlavní rozhodčí byla Milada Havlíčková, jednatelkou Marcela Zapletalová. Pravidla byla objasněna ve vydaných propozicích. Závodilo se ve dvanácti věkových kategoriích.Bylo klasifikováno 86 závodníků a závodnic. Počet proti loňsku mírně klesl, což bylo způsobeno jednak velmi nevhodným počasím, zabraňujícím trénink mimo tělocvičnu, a nácvikem skladeb na letošní všesokolský slet. Účastníci byli ze šesti jednot, které uvádíme zkratkami: Beňov- Be (8), Hranice- Hr (7), Lipník- Li (11), Přerov- Pr (28), Veselíčko- Ve (3), Vlkoš-Vl (29). Tato publikační verze předkládá každé kategorii jen tři nejlepší.
Předškolní dívky (10) (2012 a ml.) 1. Vl, Valdová Nela 2. Vl, Kutálková Barbora 3. Pr, Kubíková Kateřina
Předškolní hoši (14) (2012 a ml.) 1. Pr, Tomaník Jan 2. Vl, Sotorník Jan 3. Pr, Stoklásek Mikuláš
Žáci 1 (9) (2009-2011) 1. Vl, Langer Jiří 2. Pr, Skřeček Pavel 3. Vl, Kroupa Tobiáš
Žákyně 1 (12) (2009-2011) 1. Li, Tomková Alice 2. Li, Hradilová Klára 3. Hr, Sýkorová Anna
Žáci 2 (4) (2007-2008) 1. Pr, Dostál Sebastián 2. Pr, Harašta Matěj 3. Vl, Sládeček František
Žákyně 2 (8) (2007-2008) 1. Vl, Kroupová Ema 2. Vl, Fryčová Emma 3. Pr, Gájová Marie
Žáci 3 (6) (2005-2006) 1. Pr, Krejčíř Mikuláš 2. Pr, Polívka Jan 3. Pr, Jiránek David
Žákyně 3 (7) (2005-2006) 1. Li, Štěpánová Barbora 2. Hr, Spilková Veronika 3. Pr, Zapletalová Bára
Žáci 4 (3) (2003-2004) 1. Pr, Harašta Jakub 2. Pr, Steigerwald Alexandr 3. Hr, Spilka Miroslav
Žákyně 4 (2) (2003-2004) 1.Vl, Tomšů Kristýna 2. Be, Svobodová Valentýna
Muži (9) (1999 a st.) 1. Vl, Tomanec Martin 2. Pr, Harašta Zbyněk 3. Vl, Langer Tomáš
Ženy (2) (1999 a st.) 1. Vl, Ivanová Kateřina 2. Hr, Spilková Martina

Připomenutí Dne vítězství v Přerově

10. května 2018 v 17:22 | Jaroslav Skopal, Vojtěch Podušel

dne 8. května 2018 i za účasti sokolů

Vzpomínky proběhly na tradičních místech u pomníku padlých letců na třídě gen. Karla Janouška, u památníku padlých na Městeském hřbitově a u pomníku rudoarmějce v Želátovské ulici.
Novinkou byla opět stafáž vojáků. Zajistila ji vlajková četa aktivích vojenských záloh, které velel Vladimír Tabery, jinak též starosta Tělocvičné jednoty Sokol Přerov. Na Městském hřbitově ji rozšířil i o sokoly v historických krojích.

Pietní akty zdokumentoval mj. i pan Vojtěch Podušel, jehož fotoreportáž je k vidění ve fotogalerii.

K ukázkové hodině Sokola Přerov

5. května 2018 v 19:03 | Miroslav Rozkošný

Dva důvody pro veřejnou cvičební hodinu

Letošní veřejná cvičební hodina, která se konala 3. května 2018 v přerovské sokolovně, byla o něco slavnostnější než jindy. Důvody k tomu měli pořadatelé hned dva. Byla to jediná akce T.J. Sokol Přerov uspořádaná v rámci oslav stého výročí založení republiky a dalším důvodem byl letošní XVI. všesokolský slet. Hned před zahájením programu předal starosta jednoty br. Vladimír Tabery medaile zasloužilým členům. Nejvyšší zde předané ocenění bronzovou medaili ČOS dostala ses. Zdenka Koluchová. Medaile Lídy Chytilové, kterými začala letos přerovská jednota oceňovat své členy, obdržely sestry Božena Šoupalová, Eva Tšponová a Blanka Zelingerová. Stejnou medaili pak převzal starosta T. J. Sokol Přerov z rukou náčelnice jednoty ses. Heleny Sedláčkové. Poté se ujala slova moderátorka programu ses. Marcela Haraštová, která hned v úvodu slíbila přítomným pěkný zážitek z vystoupení cvičenců a sportovců.
Mezi nimi také poprvé ukázku šesti sletových skladeb. Všichni vystupující se určitě velice snažili, i když úroveň jejich vystoupení bylo různé. Mě mile překvapilo vystoupení početné skupiny dětí ze dvou přerovských mateřských škol, které spolu s paní učitelkami nacvičila župní náčelnice ses. Milada Havlíčková. Zejména mě zaujalo, jak dobře si některé děti dokázaly skladbu zapamatovat a naučit. Velmi dobře připravena na svoje vystoupení byla Věrná garda a obě skupiny žen, zatímco muži nepředvedli ani všechno co se dosud ze své sletové skladby naučili. Navíc právě při jejich vystoupení nejvíc zlobila zvuková technika. To však jsou jen moje subjektivní dojmy, a proto jsem se zeptal některých diváků, jak se jim veřejná cvičební hodina líbila.
Radmila Domanská: "Mě se ani neptej, musela bych to jenom zkritizovat. Ne cvičence, ale diváky. Neuměli se chovat. Z předvedených vystoupení to u mě vyhrálo to poslední."
Milan Geryk: "Mě se to líbilo."
Bohumil Domanský: "Ozvučení v sále bylo špatné. Nebylo rozumět. Cvičenci neměli mít na rukách hodinky a na krku řetízky. Jinak se mi cvičení líbilo."
Marie Navrátilová: "Nejhorší bylo ozvučení sálu. Lidé nerozuměli, a proto se bavili. Tím to bylo ještě horší. Výbor by s tím už měl něco dělat, protože stejné to bývá třeba i na plesech."

Fotoreportáž pana Vojtěcha Podušela naleznete v galerii

2. květen 2018

3. května 2018 v 20:39 | Miroslav Rozkošný

Z pietní vzpomínky v Olomouci Lazcích


Devět členů z naší T. J. Sokol Přerov, z toho šest krojovaných, se 2. května zúčastnilo pietní vzpomínky na místě popravených účastníků Přerovského povstání v Olomouci Lazcích. V autobuse, který tradičně také letos vypravil Magistrát města Přerova, se však letos sešlo méně účastníků než obvykle, shodla se většina přítomných. Přes velmi pěkné jarní počasí podobně tomu bylo i na místě pietní vzpomínky.
Také vojenská hudba zde tentokrát poprvé hrála jen v menším sedmičlenném obsazení. Počet představovaných čestných hostů a účastníků z řad vojska byl letos snad větší než jindy předtím. Nechyběl ani zájem veřejných sdělovacích prostředků. Přítomní byli i četní zástupci města Přerova v čele s primátorem Vladimírem Puchalským. Také letošním účastníkem pietní vzpomínky byl primátor Olomouce Antonín Staněk (ČSSD), který toho na veřejnosti stihne hodně. Den předtím byl například na oslavách 1. máje na náměstí TGM v Přerově. Olomoucký primátor měl na pietní vzpomínce hlavní projev. Tradičně jako jeho dlouholetý předchůdce dr. Vysloužil z Českého svazu bojovníků za svobodu mluvil bez čtení a velice pěkně. Ve svém projevu, jak sám úvodem zdůraznil, se zaměřil hlavně na příčiny minulých i současných válek.

Další obrázky Jany Pivodové najdete v galerii.

K průběhu křtu knihy o generálu Františku Moravcovi

30. dubna 2018 v 23:46 | Jaroslav Skopal

Město Přerov podpořila akci, která proběhla pod hlavičkou Tělocvičné jednoty Sokol Přerov

Vynikající prostředí Slavnostní síně přerovského zámku, dostatečná návštěva lidí se vztahem k tématu, účast potomků z více míst ČR a dokonce i generálovy vnučky Anity Moravec Gard až z USA, zájem regionálních médií, to jsou další faktory, které přispěly k úspěšnému průběhu křtu knihy Generál František Moravec, jeho boj, rodina, vzpomínky, který proběhl 28. dubna 2018 dopoledne v Přerově. Ostatně, podívejte se:
Fotografickou reportáž připravil pan Vojtěch Podušel, naleznete ji v galerii tohoto blogu.

V Přerově lze knihu zakoupit v pokladně Muzea Komenského, v pobočce Knihkupectví Kosmas v přerovské Obchodní galerii a v knihkupectví Mezi Světy v Palackého ulici.

7. ročník Pochodu svobody

28. dubna 2018 v 19:57 | Miroslav Rozkošný

Pochod svobody zatím s největší účastí

Ve čtvrtek 19. dubna uspořádala T. J. Sokol Přerov, Okresní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu, Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola v Přerově už sedmý ročník Pochodu svobody po stopách čtyřčlenné židovské rodiny Wolfových, která byla tři roky ukrývaná za 2. světové války v Tršicích a Zákřově. Náš pochod se konal zhruba týden po tom, kdy Tršice navštívila velká skupina amerických studentů, kteří tuto obec každoročně zahrnují do své pravidelné evropské trasy - Berlín, Buchenwald, Praha, Lidice, Osvětim.
Letos poprvé jsme šli bez spoluzakladatele této akce prof. Michaela Tesaře, kterého nahradila prof. Olga Blažková.
Paní profesorka s sebou přivedla dosud největší skupinu účastníků z řad studentů - celkem šestadvacet, což je zhruba o deset víc než dosud bylo obvyklé. Tradičně také letos pochod nevynechal další jeho spoluzakladatel, Mgr. Zdeněk Smiřický z Českého svazu bojovníků za svobodu. Poprvé se tohoto pochodu zúčastnila ses. Marie Hudečková, která s sebou přivedla tři kamarádky. Se mnou tedy počet účastníků narostl na zatím rekordních třiatřicet. Pochod jsme tradičně zahájili prohlídkou obecního muzea s poutavýma a zasvěceným výkladem jeho správkyně paní Lenky Svrčkové. Vynechat jsme nemohli ani oba pomníčky věnované pronásledovaným Židům a jejich zachráncům - jeden v lese a další na návsi. Krátce jsme se zastavili také u velkého pomníku v Zákřově, který je věnovaný obětem tragické události téměř na konci války. Z obvyklé trase jsme však vynechali hřbitov a přehradu, abychom stihli odjezd linkového autobusu do Přerova ve 14,05 hodin. Nakonec všechno dobře dopadlo a ještě zbyla skoro hodina na odpočinek na návsi a občerstvení v restauraci Na Radnici.

Další obrázky najdete v galerii.

Spolupráce armády a Sokola

4. dubna 2018 v 19:26 | zaslal Vladimír Tabery

V mysli vlast, v paži sílu!

03.04.2018 10:27

Čím více se rota plk.gšt. Vladimíra Taláška rozrůstá, tím více zjišťujeme, jaké zajímavé osobnosti jsou v naší jednotce. Určitě za povšimnutí stojí velitel čety logistiky, npor. Vladimír Tabery, který je členem Sokola a jak sám říká, vliv na jeho kladný vztah k této významné organizaci měl jeho otec, přátelé a vůbec všichni členové Sokola. Působí v řídících strukturách Tělocvičné jednoty Sokol Přerov a pracuje už přes dvacet let přes kontrolní komisi a hospodáře až po současného starostu, kterého dělá třetí volební období. Kromě toho je v obci starostou Tělocvičné jednoty Sokol Sušice. Samostatnou kapitolou jsou nácviky hromadných skladeb na spartakiády a posléze všesokolské slety. Motto Sokola? "Za základní by se dala považovat Tyršova TUŽME SE!, V ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH!, od nich odvozené PAŽE TUŽ, VLASTI SLUŽ! Vzhledem k vývoji společnosti v posledních letech se ústředním krédem mého konání stalo Tyršovo NI ZISK, NI SLÁVU!, říká významný člen Sokola a npor. Vladimír Tabery.

Sokolovna v Přerově slouží i stolním tenistům

27. března 2018 v 22:21 | Miroslav Rozkošný

Senioři soutěžili ve stolním tenisu

Skupina seniorů, většinou ve věku nad sedmdesát let, kteří se od jara do podzimu věnují pétanque na sokolské zahradě v Přerově, nepřestala být aktivní ani v zimě. Pravidelně každé úterý, později pondělí dopoledne, se schází v předsálí sokolovny k tréninkům ve stolním tenisu a 25. listopadu uspořádali pro veřejnost turnaj v tomto sportu. Po něm pak mezi sebou uspořádali dvoukolovou soutěž ve stolním tenisu, které se zúčastnilo sedm hráčů. V prvním ročníku této soutěže zvítězil br. Milan Rozkošný, před Janem Haužvicem a Jaroslavem Pavlištíkem.
Soutěž účastníci zakončili 26. března slavnostním vyhlašováním pořadí účastníků a předáváním cen, které si účastníci soutěže navzájem věnovali. Nechybělo ani malé občerstvení. Jeden z hráčů soutěže, Jan Haužvic, se vloni zúčastnil také sokolských turnajů ve stolním tenisu v Kokorách a Beňově.
Další fota v galerii

Naši furianti na Moravě

20. března 2018 v 14:58 | Miroslav Rozkošný

v Sokole Valašské Meziříčí

Naši furianti doputovali na Moravu Nastudování divadelního představení u příležitosti konání všesokolského sletu se stává tradicí. Po úspěšné Prodané nevěstě před šesti lety přišli na řadu staří a léty osvědčení Naší furianti. Dvě sokolské provedení této hry už mohli vidět diváci v Praze a v sobotu 17. března 2018 také na Moravě, a to díky odvážným pořadatelům z T.J. Sokol Valašské Meziříčí. Odvážným proto, že tato inscenace není jednoduchou a levnou záležitostí, když vezmeme jen v úvahu, že z Prahy na Moravu v autobuse doputovalo kvůli tomuto představení na tři desítky členů souboru a s dalšími více či méně potřebnými účastníky celkem čtyřicet lidí. Pořadatelé si proto zasloužili přece jen alespoň o něco větší účast diváků i z jiných tělocvičných jednot. Bohužel, také kvůli nepříznivému počasí a probíhající chřipkové nákaze, jsme z Přerova přijeli do Valašského Meziříčí jen dva. Už na nádraž nás očekával rodilý přerovan a přes své zdravotní problémy stále obětavý br. František Jemelka s manželkou. Do místní sokolovny jsme dorazili jako první z diváků, a tak jsme měli dost času nejen na povídání, ale také na ochutnání snad všech dobrot, které pořatelé pro diváky připravili.
Následovalo sokolské představení Našich furiantů, které troufám si tvrdit, nikoho v sále nezklamalo. Podle mě především zásluhou stále čiperného režiséra br. Bohumila Gondíka, který už před šesti léty po představení Prodané nevěsty slavil se svým souborem a za naší přerovské přítomnosti na jevišti kulturního domu v Kroměříži  své sedmdesáté narozeniny. Bratr režisér nenechal ani tentokrát celou inscenaci na bedrech amatérů a do hlavních rolí obsadil pět profesionálních herců. Z nich svým plným nasazením  a mistrovským provedením své role nejvíc zaujal v roli prvního radního obce Honice Jaroslav Sláns ký,  umělecký šéf, herec a režisér Městského divadla Kladno,  známý také z dalších českých divadel včetně Národního divadla v Praze.
Sokolské Naše furianty stojí zato vidět i za cenu delší cesty. Kdo zaváhal nebo neměl čas jet do Valašského Meziříčí v sobotu 17. března, má ještě na Moravě jednu možnost, a to na podzim v Kroměříži, kam po Prodané nevěstě opět sokolský divadelní soubor s Našimi furianty zavítá. Další možností je vidět toto představení na prknech Národního divadla v době konání XVI.všesokolské sletu. Zde však bude počet vstupenek pro jednotlivé župy omezený.

Sokolský ples v Přerově již podvanácté

10. března 2018 v 20:44 | Vlasta Krejčířová

Dvanáctý ročník sokolského plesu, který každoročně organizují vedoucí všestrannosti, se letos nesl v duchu 100. výročí založení Československé republiky. Všechny překvapilo, jak svědomitě se účastníci připravili a jaké krásné prvorepublikové outfity předvedli. Zvláště ženy si užívaly převleků naplno. Každý kostým byl odměněn drobným oceněním, ale welcome drink dostali všichni bez rozdílu.

Příjemnou atmosféru zaručovala už originální výzdoba tělocvičny v červeno-modro-bílých barvách. Tímto moc děkujeme cvičenkám ze sletové skladby Ženobraní, které se tohoto nelehkého úkolu ujaly. Poděkování samozřejmě patří i ostatním členům T. J. Sokol, kteří svůj volný čas dobrovolně tráví v šatně či jako obsluha baru.

K tanci i poslechu hrála skupina Los playboys, která s námi vydržela až do třetí hodiny ranní. O přestávkách jsme mohli zhlédnout vystoupení místního rope-skippingového oddílu. Ten nám dokázal, že skákání přes švihadlo rozhodně není nuda. Dalším prezentujícím se oddílem byl KST Fenix, jenž vyslal devítiletého Alexe a sedmiletou Katku, aby mnohým nahnali hrůzu, že umí v tomto věku tančit lépe než někteří dospěláci. Třetím vystoupením bylo bubenické sólo dvanáctiletého Mikuláše z oddílu staršího žactva.

Všichni organizátoři věří, že jste se na plese cítili dobře, pobavili se a za rok se zase těší na shledanou.
Obrázky pana Vojtěcha Podušela najdete v galerii.

Dětské šibřinky v Sokole Přerov

10. března 2018 v 20:23 | Vlasta Krejčířová

se konaly 3. března 2018

Tak jako každý rok následuje po sokolském plese rejdění pro děti - sokolské šibřinky. Letos tomu nebylo jinak. Před třetí hodinou odpolední se v tělocvičně sešly desítky převlečených dětiček. K tradičním maskám princezen, víl, Karkulek, rytířů, pirátů, indiánů, kouzelníků a čertů přibyl voják, mimoň, muchomůrka, kostlivec, Mat či Spiderman. Kouzelní byli Křemílek a Vochomůrka, přičemž jeden z nich ještě neuměl ani chodit J. Nechyběla ani zvířata: tučňák, opička, tygr, zajíček, beruška nebo dokonce drak či jednorožec. Prostě bylo na co koukat.
Masky si mohly mezi sebou zasoutěžit v různých disciplínách, a protože jsme v tělocvičně, byly to většinou disciplíny sportovní. Když je to přestalo bavit, mohly si zatančit mazurku nebo Hlava, ramena…, zajezdit vláčkem a nechyběl ani ptačí tanec.
Program obohatily děti z MŠ Dvořákova, s kterými krásné vystoupení nacvičila paní učitelka Dudová. Jak se dá už v raném věku krásně tančit, nám ukázal devítiletý Alex a sedmiletá Katka z místního oddílu společenského tance KST Fenix. A se svou troškou do mlýna přispěchal i dvanáctiletý bubeník Mikuláš.
Na úplný závěr ani letos nechybělo tradiční papírové koulování.
Mockrát děkujeme vedoucím předškolního žactva a vedoucím cvičení rodičů a dětí za zábavné dvě hodiny. Všem ostatním organizátorům přejeme do dalších let dostatek elánu a další rozzářené obličeje nejmenších cvičenců.

Fotografie Vojtěcha Podušela z této akce najdete v galerii.

Opožděná gratulace

21. února 2018 v 11:54 | Jaroslav Skopal

br. Miroslavu Rozkošnému

Na konec října 2017 připadly členu výboru a vzdělavateli Tělocvičné jednoty Sokol Přerov sedmdesáté narozeniny. Připomínaly se na několikrát, ale u té hlavní oslavy jsem být nemohl. A tak alespoň opožděně to napravuji několika obrázky z archivu sokolských snímků.
Jako vzdělavatel zajišťuje mj. účast sokolů na oslavách a vzpomínkových akcích.
Věnuje se i propagaci sportovně-rekreačních akcí seniorů a také se jich aktivně zúčastňuje.
Také, pokud mu to okolnosti dovolí, navštěvuje cvičení seniorů mužů v rámci oddílu mužů sokolské všestrannosti.
Přeji mu dodatečně touto elektronickou cestou hodně zdraví a též, aby všechny své další aktivity dokázal časově optimalizovat a Sokol přitom nepřišel zkrátka.

Z oddílu karate Sokola Přerov

12. února 2018 v 23:04 | Vladimír Futák

Oddíl Kyokushin karate hledá nové možnosti svého rozvoje


V uplynulém roce 2017 jsme se v našem oddíle Kyokushin karate zaměřili na zvyšování technických dovedností našich členů účastí na seminářích věnovaných jak rozvoji sportovního zápasu ta i na zdokonalení kata (sestav). Mezi nejdůležitější akce kterých jsme se účastnili patří bezesporu letní soustředění ČOKK, které vedl dvojnásobný mistr světa bez rozdílu vah Hitoshi Kiama, zimní soustředění pod vedením mistra Evropy Pawlem Bisczakem a kata seminář pod vedenímshihana Maneckeho. Nabité zkušenosti se pak zúčastnění pokoušeli předat ostatním členům oddílu. V loňském roce jsme navázali spolupráci s Přerovským oddílem taekwondo, se kterým se při vzájemných návštěvách tréninků obohacujeme o cenné zkušenosti do sportovního zápasu. Jediným naším výraznějším sportovním výsledkem bylo mé získání titulu mistra ČR v kategorii masters. Doufám, tedy že v letošním roce bude zájem o účast na sportovních kláních mezi našimi členy větší a že se nám bude dařit důstojně reprezentovat naši jednotu.

Blecha Cup 2018 v Novém Jičíně

30. ledna 2018 v 16:44 | Petra Holcová

Rope skippingový oddíl slavil úspěch na soutěži v Novém Jičíně

V sobotu 27. ledna se rope skippingový oddíl Sokola Přerov Mamut Skippers zúčastnil letošního ročníku soutěže s názvem Blecha Cup 2018 v Novém Jičíně. Stejně jako v loňském roce slavil úspěch a přivezl si domů několik medailových umístění. Jedenáct členek našeho oddílu zde získalo čtyři zlatá umístění, čtyři stříbrné pozice a dvě bronzová místa.
Všechny zlaté medaile získala naše nejúspěšnější skokanka Kristýna Buchtová. Vyhrála tak každou disciplínu, ve které startovala. V disciplíně 30 vteřin speed sice nepodala svůj nejlepší výkon, ale i tak to stačilo na zlatou příčku. Oprávněně pak získala zlatou medaili v disciplíně 3 minuty speed, kde skočila neuvěřitelných 363 skoků a pokořila tak svůj osobní rekord téměř o dvě desítky skoků. Další zlatou medaili získala společně s Alexandrou Koukalovou v disciplíně freestyle dvojic. Poslední zlatou medaili si vyskákala v disciplíně 30 vteřin dvojšvihů. Tuto disciplínu pak v kategorii seniorů ovládly členky našeho oddílu, kdy na první příčce stála Kristýna Buchtová, na druhém místě Silvie Rychlíková a na třetím Alexandra Koukalová.
Nádherné stříbrné umístění získala i Markéta Skřečková v disciplíně 3 minuty speed v kategorii junior. S počtem skoků 324 pokořila osobní rekord. Třetí stříbrné umístění si vyskákal tým našich nejmladších Mamutíků v disciplíně 30 vteřin speed štafeta ve složení Ema Kalabusová, Eliška Řeháková, Klára Švorčíková a Rozálie Mohaplová. Čtvrtou stříbrnou medaili získala Silvie Rychlíková v disciplíně 30 vteřin speed.
Poslední medailovou bronzovou pozici pak získaly naše nejmenší členky Ema Kalabusová s Eliškou Řehákovou v disciplíně 30 vteřin dvojšvihy dvojic.
Velkým úspěchem vzhledem k vysoké konkurenci pak byla i dvě čtvrtá místa v disciplíně freestyle dvojic. Nicol Svozilové a Vendule Voldánové tak unikla medaile jen o pár bodů. Ema Kalabusová a Klára Švorčíková navíc startovaly v této disciplíně úplně poprvé, tudíž je jejich získané čtvrté umístění velmi cenné.

Děvčatům se na soutěži v Novém Jičíně dařilo podobně, jako při naší loňské účasti. Dovezly si domů několik cenných kovů a spoustu ještě cennějších zkušeností, které jistě zužitkují na následující soutěži, kterou bude pořádat náš rope skippingový oddíl Sokola Přerov Mamut Skippers. První ročník Mamut Cupu 2018 proběhne v přerovské sokolovně v sobotu 10. března a již nyní očekáváme stovku účastníků z České i Slovenské republiky!

Vánoční večírek Sokola Přerov

19. prosince 2017 v 15:54 | Miroslav Rozkošný, Marie Hudečková

Vánoční posezení s generační obměnou

Tradiční program mělo také letošní vánoční posezení T.J. Sokol Přerov. Pořadatel, kterým byl cvičitelský sbor, pozval 15. prosince 2017 na tuto akci všechny členy Sokola a jejich přátele. Sešlo se nás asi padesát a cen do tomboly ještě víc. Dlouhé losování však nikoho nenudilo, protože ho doprovázel potlesk a smích, zvláště, když někdo si šel pro cenu už potřetí. Tak to obvykle na těchto vánočních posezeních bývá. Jednu změnu jsem zde však zaznamenal. Chyběla početná skupina členek Věrné gardy. Jediná přítomná z nich , ses. Radmila Domanská, mně jejich nepřítomnost vysvětlila slovy: "Už to není ono." (Rozuměj jako dřív). Naštěstí sestry z Věrné gardy nahradila na tomto večírku zhruba stejně početná skupina cvičenek středního věku. Při country hudbě br. Petera Suje, tentokrát v neobvyklém složení: basa, jedna kytara a dvoje housle, se dobře bavily. Stejně jako při losování, které pořadatelé označili za zlatý hřeb programu. Doufám, že v blízké době také dobře nahradí ve Věrné gardě a vzdělavatelském odboru dnešní osmdesátileté a starší.
Miroslav Rozkošný, vzdělavatel

Několik dalších obrázků ses. Marie Hudečkové najdete v galerii

Turnaj ve stolním tenisu v Sokole Beňov

28. listopadu 2017 v 12:26 | zaslal František Kubík

Turnaj ve stolním tenise - Beňov 2016

Letos již v tradičním termínu v pátek 17.listopadu 2017 upořádala naše T.J. turnaj ve stolním tenise, přičemž jsme se pokusili využít tento sváteční den ke sportování. Zájem z řad našich členů bohužel příliš velký nebyl, ale díky "přespolním účastníkům" byla nakonec celková účast slušná.

V kategorii mládeže do 18 let jsme bohužel neměli žádného zástupce a tak tuto kategorii odehráli mezi sebou pozvaní hráči z Dřevohostic. Byli celkem čtyři a bylo na nich vidět, že jsou slušně rozehraní a podle toho to také dopadlo. Kluci hráli na 2 kola systémem každý z každým a nelze říct, že by mezi nimi byl absolutní favorit. Po sečtení výsledků bylo v kategorii "Mládež do 18 let" následující pořadí:

1.místo - DOSTÁL Filip (Dřevohostice)

2.místo - ZMEŠKAL Oldřich (Dřevohostice)

3.místo - NEDĚLA Petr (Dřevohostice)

4. místo - DOSTÁL Adam (Dřevohostice)


V kategorii dospělých se nakonec sešlo 11 hráčů a 3 hráčky, kteří byli rozlosováni do 2 kvalifikačních skupin. V jednotlivých skupinách se hrálo systémem každý s každým a z každé skupiny postoupili hráči na prvních 4 místech do finálové skupiny, kde se hrálo již vyřazovacím způsobem. Ostatní hráči si pak ještě zahráli o konečné umístění ve skupině o 9. až 14. místo.
V kategorii žen, která byla vyhodnocena samostatně , zvítězila Daniela Šnajdarová, před Lenkou Martinákovou a Violou Sehnalovou.

Všichni účastníci byli oceněni diplomy a získali na památku reflexní pásek s logem odboru všestrannosti ČOS. Hráči na stupních vítězů byli navíc oceněni drobnými věcnými cenami.
Věříme, že žádný z účastníků nelitoval, že strávil sváteční dopoledne v pohybu.

V Beňově 17.11.2017 Zapsal: F.K.
Další obrázky jsou v galerii

Svátek 17. listopad Den boje za svobodu a demokracii

17. listopadu 2017 v 23:38 | Jaroslav Skopal

uctili i Přerované v roce 2017

Vzpomínání zůstalo co do pestrosti dění i účasti poněkud za dřívějšími roky. Že jde o státní svátek zvýraznila přítomnost sokolské stráže se státní vlajkou u pamětní desky vsazené do zdi radnice na náměsti TGM.

Na obrázku z Deníku.cz od Zuzany Krybusové sokolové drží čestnou stráž u pamětní desky na náměstí TGM v Přerově
Přítomní občané vyslechli projevy náměstka primátora Petra Měřínského, senátorky Jitky Seitlové, představitelky Svazu bojovníků za svobodu Kamily Svobodové a zástupce Konfederace politických vězňů a válečného veterána Vladimíra Hučína. Každý z řečníků přistoupil k odkazu historie, spojené se svátkem, ze svého pohledu a dle svých prožitků. Nejostřejší byl tradičně projev Vladimíra Hučína, který se dotkl současných politických poměrů u nás a též neopomenul zmínit, podle jeho názoru, zbytečnost hladovky držené jeho "názorovým" odpůrcem Tomášem Hradílkem z LIpníka nad Bečvou. Běžnému čtenáři je však skryta hloubka sporu mezi Tomášem Hradílkem a Vladimírem Hučínem, který měl už i několik kol u Krajského soudu v Ostravě. Časem se to snad dozvíme. Psát o tom jen kusé informace by nebylo férové.

Několik snímků autora článku ze Dne válečných veteránů 11. 11. 2017 a ze vzpomínky na 17.l istopad v Přerově najdete v Galerii.

Více o obou akcích přináší:

Opět na náměstí TGM a u památníku Jana Gayera

30. října 2017 v 15:28 | Jaroslav Skopal

k připomenutí 99. výročí vzniku Československa

Představitelé Sokolské župy Středomoravské - Kratochvlovy a Tělocvičné jednoty Sokol Přerov se opět v krojích i v civilním oblečení zúčastnili vzpomínky na vznik republiky.
Stalo se tak přesně 99 let poté, kdy byla společná republika Čechů a Slováků vyhlášena a začala být uváděna do života, tedy 28. října. Mala krojovaná skupina přerovských sokolů v předvečer výročí zajela na pozvání města Lipník nad Bečvou do Lipníka, kde se zúčastnila stráže u jejich památníku i položení kytice k němu.
Pietní akt v Přerově oživila přítomnost lipnických skautů, kteří v počtu osmi a ve skautských krojích přijeli rovněž do Přerova. Nejdříve jsme mysleli, že je to na oplátku účasti našich sokolů v Lipníku. Jak v roli reportérky zjistila Dagmar Rozkošná, byli k účasti vyzvání Českou obcí legionářskou, která v Přerově zajistila i přítomnost členů klubu vojenské historie, kteří strážili u pamětních desek TGM i Jana Gayera.
Účast občanů v Přerově na této oslavě se postupně trochu zvyšuje. Snad se podaří dosáhnout jejich vysoké účasti příští rok, kdy výročí vzpomínané historické události bude stoleté.

Několik obrázků Dagmar Rozkošné najdete v galerii a též na
https://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/prerovane-si-pripomneli-den-vzniku-samostatneho-ceskoslovenska-20171029.html
 
 

Reklama