Z činnosti

Zájem o ples Sokola Přerov stoupá každým rokem

8. března 2019 v 17:05 | Blanka Zelingerová

Sokolský ples 1. března 2019 na jedničku

Pořádání sokolských plesů se stalo v naší jednotě už tradicí. Každým rokem se zvyšuje nejen návštěvnost, ale i úroveň. Nejinak tomu bylo i letos. Po loňském úspěšném plese na téma 1. republika, se letos organizátoři rozhodli pozvat všechny na Hvězdy černobílého filmu. A opravdu, páni v cylindrech, černých oblecích a bílých košilích, dámy v krásných robách i dobových kostýmech dotvářeli báječnou plesovou atmosféru. Přispěla k tomu i černobílá výzdoba, výborná kapela, která hrála nejen pro mladé, ale pro všechny věkové kategorie.
Letos byla i bohatá tombola, dražilo se 100 krásných cen. Ples dvakrát zpestřil svým vystoupením náš oddíl Rope skipping cvičením se švihadly. Vtipné a veselé byly i scénky sokolek z T.J. Sušice a první předvedení našich malých členů oddílu společenských tanců. Podle ohlasu dopadl ples opravdu na jedničku a za to patří velký dík všem, kteří se dobrovolně postarali nejen o výzdobu, pohoštění, obsluhu v baru i v šatně a závěrečný úklid. Odměnou jim je uznání a pochvala těch, kteří se na plese tak dobře bavili a těší se, že přijdou i na ten příští v roce 2020.
Další obrázky br. Františla Hudečka najdete v galerii

Richard Drábek z Vinar mezi přerovskými sokoly

4. února 2019 v 10:35 | Miroslav Rozkošný

"Mezi sokoly vždy omládnu,"

říká devadesátiletý Richard Drábek. Oslava devadesátých narozenin není mezi členy Věrné gardy Tělocvičné jednoty Sokol žádnou výjimkou. Oslava stejného výročí narozenin br. Richarda Drábka z Vinar však takovou výjimkou byla, protože se jednalo o čestného člena tohoto odboru Sokolu věrných členů. Bratr Richard Drábek se po celý život věnoval hlavně práci a malování obrazů.

Z toho důvodu ho do přerovské sokolovny přivedlo až před pěti lety moje pozvání, kdy na schůzi vzdělavatelského odboru přinesl svůj obraz původního přerovského Tyršova mostu, který tak dodnes visí v sokolovně, vedle dveří do malé zasedací místnosti. Další větší jeho obraz tohoto mostu pak přinesl později a ten visí ve velké zasedací místnosti, kde se br. Drábek několikrát zúčastnil pravidelných setkání Věrné gardy. "Tady vždy omládnu," chválí tato setkání čerstvý devadesátník. Dvakrát také pozval své přátele z Věrné gardy k sobě na zahradní posezení a vždy je bohatě pohostil. "Hlavně však pohyb a práci, " často opakuje br. Drábek. Je také členem místního spolku zahradkářů a nejvíc péče věnuje svým sadům. Ty se mu bohatě odměňují tak, že slivovice a meruňkovice má vždy dost pro sebe i své přátele. Sám je však spíš abstinent a pro sebe vyrábí různé ovocné a bylinné sirupy. Celou zimu, kdy není venku práce maluje obrazy. Nejméně desítky nebo spíš stovky svých obrazů už rozdal přátelům a známým, stejně jako ovocných stromků, které sám vypěstoval. V poslední době Richard Drábek popsal svůj na události bohatý život a nechává ho zapsat do volných stránek staré vinarské kroniky. Jak už to u lidí generace Richarda Drábka často bylo, není to vždy radostné povídání. V mládí přišel o svého otce, který za 2. světové války zahynul v německém koncentračním táboře. Mladý Richard Drábek jako politický vězeň zase v padesátých létech poznal komunistické vězení a práci v uranových a uhelných dolech, kde zůstal pracovat až do starobního důchodu. "Uvěznili mě za moji mladistvou prostořekost," říká br. Drábek s velkým nadhledem a humorem, který mu dodnes nechybí.
Další obrázky autora článku najdete v galerii.

Chyběly hrající ženy

1. února 2019 v 17:49 | Miroslav Rozkošný

Turnaj ve stolním tenisu s rekordní účastí.

Letošní 3. ročník turnaje ve stolním tenisu pořádaný 26. ledna skupinou seniorů z odboru všestrannosti T. J. Sokol Přerov pořadatele opět překvapil. Tentokrát naopak příjemně, dvojnásobnou účastí než vloni. Zejména žáci překvapili, přišlo jich 24. Muži zůstali na tradičním počtu osmi hráčů, ale oproti předcházejícím dvěma ročníkům se nezúčastnila ani jedna žena. Přišli nejen domácí sokolové, ale také účastníci z Olomouce, Domaželic a Lověšic. Hlavní pořadatelé u stolu rozhodčích bří Jindřich Šoupal a Milan Rozkošný měli proto co dělat. Nezastavil se ani Jan Haužvic, který řídil účastníky turnaje přímo mezi stoly a navíc se postaral o medaile a pěkné ceny pro nejlepší tři hráče v každé kategorii. Štěstí také bylo, že vedle tří připravených stolů se podařilo zprovoznit i dva starší náhradní, a tak ke spokojenosti účastníků i pořadatelů mohl být už hodinu po poledni turnaj ukončen.
V soutěži mužů zvítězil nejmladší hráč v této kategorii teprve sedmnáctiletý Filip Haužvic, před čtyřicátníky Antonínem Korduliakem a Michalem Tomiškou. První místo mezi žáky obhájil loňský vítěz Adam Suk z Lověšic. Za ním skončil David Janda a třetí byl bratr vítěze, Jan Suk.
Další obrázky autora článku najdete v galerii!

Připomínka 17. listopadu v Přerově

20. listopadu 2018 v 16:11 | Jaroslav Skopal

za účasti sokolů

V roce stého výročí vzniku Československa mají všechny vzpomínkové a pietní akce zvláštní náboj. Jejich scénář a provedení jsou v Přerově zpravidla stejné jako v předchozích letech. Očekávání, co kdo k tomu prosloví, je však o něco větší než jindy. Na nám. T. G. Masaryka byly od 17:00 položeny květiny a odezněly proslovy primátora Petra Měřínského, paní Svoboové ze Svazu bojovníků za svobodu a Vladimíra Hučína z Konfederace politických vězňů. Zazněla i hymna a občané k pamětní desce na radnici kladly svíčky.
Jakousi stabilitu k rozjitřenému ovzduší poskytla čestná sokolská stráž se státní vlajkou a sokolským praporem, kterou vytvořili činovníci T. J. Sokol Přerov a Sokolské župy DStředomoravslé - Kratochvilovy. Zbývá dodat, že starosta místního Sokola br. Vladimír Tabery dal k tomuto svátku na sokolovně instalovat státní vlajku a jí podobnou vlajku sokolskou. Pan Vojtěch Podušel na jeho přání pořídil i večerní fotografii sokolovny s vlajkami a osvícené stěny s nápisem SOKOL.
Fotoreportáž pana Vojtěcha Podušela je umístěna v galerii tohoto blogu.

Den válečných veteránů 11. 11. 2018

13. listopadu 2018 v 18:00 | Jaroslav Skopal

v Přerově na nám. Františka Rasche

Pietní akt proběhl krátce, avšak důstojně. Svědčí o tom i fotoreportáž pana Vojtěcha Podušela, viz galerie.
Přerovští sokolové se rovněž zúčastnili, byť v poněkud menším počtu jako jindy.

Oslava stoleté republiky v Přerově 28. října 2018

29. října 2018 v 17:23 | Jaroslav Skopal

Sokolové s prapory a v krojích, starosta Vladimír Tabery přednesl jeden ze tří projevů

Den stého výročí vzniku Československa byl plný událostí. Předtavitelé Sokola Přerova a Sokolské župy Středomoravské-Kratochvilovy i členstvo se zúčastnili hlavní akce na náměstí T. G. Masaryka v 17:00 hodin. Společně s vojáky připochodovali se státní vlajkou a sokolskými prapory k plaketě TGM umístěné na budově radnice.
Počasí oslavě nepřálo, silný vítr odnášel i slova řečníkům primátorovi města Přerova Vladimíru Puchalskému, senátorce Jitce Seitlové či starostovi Sokola Přerov Vladimíru Taberymu z úst. Naši sokolové i s vojáky ještě na závěr zapochodovali k památníku Jana Gayera, kde rovněž položili svou kytičku.
Na řízenou slavnostní večeři se již ze sokolů nikdo nepřihlásil, nicměně její atosféru rovněž přibližuje sada snímků pana Vojtěcha Podušela v galerii blogu.
Připojuji text projevu br. Vladimíra Taberyho:
"Dámy a pánové, vážení spoluobčané,
v uplynulých dnech a týdnech sdělovací prostředky podávaly spoustu historických informací o událostech kolem 28. října 1918, o vyhlášení samostatné Československé republiky. Proto se nechci zabývat historií, ale rád bych se zmínil o jedné hodnotě, kterou vznik suverénního státu s sebou také přinesl. Osamostatnění Československa znamenalo pro obyvatelstvo českých zemí po dlouhých staletích svobodu nejen národní, ale přispělo k výraznému posílení i svobody osobní.
Je třeba objektivně přiznat, že c. a k. mocnářství nebylo žádnou totalitou, určitá míra osobní svobody se připouštěla. Jak jinak by mohly existovat a aktivně působit spolky všeho druhu - sportovní, kulturní, vzdělávací a další, takže řečeno naší dnešní terminologií zde fungovala poměrně rozvinutá občanská společnost. Navíc mnoho těchto spolků bylo postaveno na šíření národního uvědomění a toto národovectví nakonec také spělo k rozkladu habsburské říše. Avšak mladá republika znamenala pro každého občana nesporně významnější posun. Dovolím si to dokladovat na příkladu Sokola v Přerově, kterému v průběhu prvního desetiletí pro převratu vzrostl počet členů, který před Velkou válkou docela stagnoval, téměř na dvojnásobek.
A dodnes si tehdy nabyté osobní svobody užíváme. Nebylo tomu tak vždy, za uplynulých sto let jsme o ni byli dvakrát připraveni, nejprve německou okupací a pak dlouhými léty budování socialismu. Takže z celého jednoho století byla naše země svobodná jen 53 let, tedy něco málo přes polovinu. O to cennější je skutečnost, že tuto významnou životní hodnotu si my, současníci, můžeme užívat už skoro 30 let.
Je však třeba si uvědomit, že osobní svoboda nemůže být bezbřehá. Nejen že, má-li celek prospívat, je potřeba se podřídit nějakým zákonům a řádu, na kterém společnost funguje, ale je nutná i jistá pokora. Pokora ve smyslu ochoty respektovat ostatní a ochoty pro toho druhého, pro ostatní něco udělat. Naštěstí dnešní společenská situace nás netlačí do krajních rozhodnutí, která by hraničila s obětováním sebe sama. Kterými bylo například rozhodování českých legionářů, zda dezertovat, aby pak nasazovali vlastní životy v boji proti habsburské monarchii, případně bolševickému Rusku. Zde bych si dovolil krátký vstup do historie připomenutím věty našeho prvního prezidenta, že "Bez Sokola nebylo by legií, bez legií by nebylo Československa." Stejně tak projevili ochotu ve službě ostatním i sokolové zde v Přerově v prvních dnech mladé republiky, kdy bylo potřeba zabránit chaosu. Tehdy dobrovolně utvářeli tzv. sokolské stráže, které nahrazovaly zhroutivší se policii, a po dva týdny dohlížely na pořádek ve městě, zvláště pak na nádraží, kterým projížděly tisíce vojáků i cizích národností, vracejících se z války.
Mějme proto na paměti, že naše svoboda, ta národní, i svoboda každého z nás, byla vykoupena jak při zrodu samostatné republiky, tak v průběhu celého století její existence mnoha oběťmi. Nezapomínejme prosím na ně a snažme se si ji udržet. Což by mohlo jít právě ochotou udělat nezištně něco pro druhé, pro nás pro všechny."

Sokoli zasadili lípu svobody

27. října 2018 v 17:29 | Miroslav Rozkošný

a zazpívali českou a slovenskou hymnu

Česká obec sokolská vyzvala tělocvičné jednoty v celé republice, aby sté výročí vzniku Československé republiky připomněli zasazením lip svobody. V Přerově sokoli zasadili tuto lípu 24. října. "Rozhodli jsme se úplně na poslední chvíli", řekl starosta jednoty Vladimír Tabery na na úvod slavnostního shromáždění na místě výsadby malé lipky. Připomněl zde také českou tradici výsadby lip svobody a krátce také stoletou existenci naší republiky.
Po té se jako první ujal sazení stromku a k tomu jako první na pomoc vyzval zde nejstarší členy jednoty z řad mužů bratry Antonína Zimmermanna a Bohumila Domanského. Po nich se alespoň symbolickou lopatkou hlíny na kořeny lípy připojili i další. Po zasazení lipky pak všech devatenáct přítomných zazpívalo českou a slovenskou hymnu.
Obrázky autora článku k akci najdete v galerii.

Navštívili jsme muzeum v Posenicích

27. října 2018 v 13:10 | Miroslav Rozkošný

a obdivovali zejména množství exponátů

Na pozvání tamního kronikáře obce Milana Pospíšilíka navštívilo jedenáct členů Věrné gardy Tělocvičné jednoty Sokol Přerov obecní muzeum v Prosenicích. Cílem jejich návštěvy byla prohlídka výstavy, která je zde uspořádaná u příležitosti stého výročí vzniku Československé republiky.
Z jedenácti účastníků se šest, i přes svůj poměrně vysoký věk, vydalo na tuto cestu na kolách a ostatní využili linkového autobusu. Mimo pana kronikáře přivítal přerovské návštěvníky také starosta obce Otakar Dokoupil. Potom se malé výpravy ochotně ujal kronikář Milan Pospíšilík. Za jeho podrobného a zasvěceného výkladu se návštěvníci, kteří byli v tomto muzeu poprvé, obdivovali zejména množství exponátů, které zřizovatel dokázal v muzeu shromáždit. Ostatní pak velkému množství exponátů zapůjčených pro tuto výstavu zejména z Muzea Komenského.
Z naší Tj. Sokol Přerov je zde zapůjčený historický sokolský kroj. Dále je v místním muzeu nový sokolský kroj, který obec pro muzeum zakoupila z pozůstalosti bývalého člena naší T. J. Sokol Přerov br. Zdeňka Funka. Poučnou prohlídku pak účastníci, kteří nespěchali do Přerova na další akci, zakončili příjemným posezením v hospodě naproti muzea.

Dvorek v pohybu

9. září 2018 v 19:48 | Jaroslav Skopal

s nářadím, náčiním a dohledem Sokola Přerov

Jedním z přerovských dvorků, který byl volně zpřístupněn v rámci akce Přerovské dvorky v Přerově v neděli 9. září 2018, byl dvorek vedle jedné školní budovy v Palackého ulici. Sám si jej pamatuji z období 1949 až 1951. Navštěvoval jsem tam tehdy tři ročníky 2. Střední školy Karolíny Světlé. Zmíněný dvorek byl tehdy školním hřištem, kde se hrála vybíjená a jiné sportovní hry v rámci tělesné výchovy. Dnes, jak mi řekl jeden přerovský činitel, pozemek patří soukromníkovi a většinou je uzavřený.
Dnes byly tráva a jiné rostlinstvo pokoseny a díky pěknému počasí a technicky dobře připravené akci mohl dvorek posloužit individuálnímu procvičení pohybových dovedností u dětí a mládeže pod dohledem cvičitelů Sokola Přerov. A děti s rodiči přišli v hojném počtu. Viděli i ukázku Rope skippingu, stylizovanému cvičení se švihadly, v podání jednoho oddílu z místní sokolské jednoty.
Přerovské cvičitelky a cvičitelé, kteří dohlíželi nad probíhajícími aktivitami mládeže, si zaslouží uznání za svou aktivní přítomnost. Přejme si, aby akce pomohla i zvýšit účast přerovských dětí a mládeže ve cvičebních jednotkách přerovského Sokola, jejichž program se rozjíždí po prázdninách naplno již v pondělí 10. září 2018 v přerovské sokolovně.Další obrázky najdete v galerii.

Seniorům patřily úterky

7. září 2018 v 17:41 | Miroslav Rozkošný

na přerovské Laguně

Senioři T. J. Sokol Přerov a jejich přátelé nezapomněli na sport ani v době prázdnin. Střídavě osm hráčů soustředěných kolem br. Zdenka Vylíčila se každé úterý od 10,00 hodin scházelo na přerovské Laguně k utkáním v líném tenisu, nohejbalu a badmintonu. V rámci těchto přátelských utkání sehráli také turnaj v líném tenisu. V pořadí tří nejlepších se vítězem stal Jan Haužvic, před Miroslavem Rozkošným a Zdenkem Vylíčilem.

Za místo svých pravidelných úterních setkání si vybrali Lagunu také bývalí sokolští gymnasté a činovníci. Někteří i za doprovodu svých manželek a přátel. Jejich sportem zde bylo plavání v podvečerních vodách Laguny. Největším vytrvalcem se zde ukázal bývalý starosta Sokolské župy Středomoravské - Kratochvílovy br. Jaroslav Skopal, který vydržel plavat ještě o prvém úterý v září a vodu si velice pochvaloval: "Byla výborná, a po posledních deštích tak čistá, jak letos ještě nebyla."
Další obrázky autora článku naleznete v galerii

Pražský sletový průvod z pohledu přerovského diváka

3. července 2018 v 16:16 | Miroslav Rozkošný

Sokolský průvod 1. července 2018 v Praze odstartoval sletový týden XVI. všesokolského sletu

a zdál se nekonečný. "Ještě v 11:00 hodin jsme stály na Václavském náměstí, když čelo průvodu vycházelo v deset," řekly mi sokolské sestry z Uherského Brodu. Na prvním čestném místě v něm kráčeli sokolové ze Slovenska a mezi nimi nám přerovanům také řada známých z každoročních společných setkání sokolů na Velké Javořině. Hned za nimi mě svojí početností udivovali sokoli ze Spojených států amerických a Srbska, kterým už na místě srazu vyhrávala jejich malá hudební skupina. V průvodu měli své zastoupení také sokoli ze Švédska, Dánska, Německa, Rakouska, Ruska a dalších zemí, takže průvod dělal dojem, že Sokol je spíš mezinárodní než český.
Po nich v průvodu kráčeli zástupci žup českých, moravských a slezských. Každá jiná. Některé i s nejmenšími sokolíky v původních krojích. Slovácká župa se reprezentovala stylově po svém, tak jak je tento region známý. Vedle sokolů také početnou skupinou mladých děvčat a chlapců v krásných slováckých krojích a rovněž s početnou dechovou hudbou, která jako jediná kráčela v průvodu. Ostatní dechové hudby stály pravidelně rozmístěny (výborný letošní nápad pořadatelů) po celé trase průvodu od Václavského náměstí k Vltavě a odtud oklikou na Staroměstské náměstí. Muzikanti mimo jiné také z předních kolínských dechovek, se nešetřili a umocňovali tak divákům i účastníkům zážitek z pestrobarevného průvodu. Kdo vydržel sledovat  skoro celý průvod, dočkal se i účastníků z našeho přerovského okresu, kteří kráčeli pod hlavičkou Sokolské župy Středomoravské - Kratochvílovy. V jejich čele šli starostaTělocvičné jednoty Sokol Přerov Vladimír Tabery, náčelník župy Zbyněk Harašta, vzdělavatel Jakub Navařík a s výbornou náladou i další činovníci a cvičenci, na jejichž dobrovolné obětavé práci doslova stojí činnost Sokola i v přerovském okrese. Někteří přerovští účastníci průvodu, dokonce i mladí, si ještě odpoledne našli čas k návštěvě sokolské mše ve svatovítském chrámu. Ten byl skutečně plný a typicky sokolskou rázovitost v něm dodávaly desítky krojovaných sokolů a sokolek s prapory a šest sokolských pěveckých sborů. Hlavní celebrant mše kardinál Dominik Duka vzpomněl během mše ve svých několika proslovech minulost a ocenil také dnešní záslužnou činnost Sokola. Mimo jiné také slovy: "Sokol není zájmovou organizací, která bojuje za své zájmy, ale společenství, které slouží všem." Z četných sokolských činovníků pak český primas vyzvedl cvičitele, na jejichž dobrovolné práci tato společnost stojí.
Obrázky autora článku o pražském sletovém průvodu najdete v galerii.

Z přerovské sokolské zahrady

2. července 2018 v 17:11 | Miroslav Rozkošný

Senioři se vyžívají hlavně v pétanque

Sokol není jen cvičení, ale také sport pro všechny generace.V přerovském Sokole se senioři vyžívají hlavně ve francouzké hře pétanque. Parta seniorů, která se na sokolské zahradě utvořila hned po postavení pétanquového hřiště se zde jednou týdně dopoledne schází k vzájemným utkáním. Ne však vždy jen k přátelským. Loni na podzim zahájili dvoukolovou soutěž v pétanque, kterou zakončili 26.června vyhlášením výsledků a předáním diplomů a cen.
V soutěži zvítězil Jaroslav Pavlištík před Jindřichem Šoupalem a a Milanem Rozkošným. Další soutěž v pétanque bude na sokolské zahradě v Přerově bude zahájena v září. Kdo má zájem, může se v kanceláři sokolovny přihlásit.            
Více obrázků naleznete v galerii.

Závrečný táborák přerovských sokolů

29. června 2018 v 11:55 | Miroslav Rozkošný

Kdo se nehýbal, byla mu zima

Na závěrečné hry a posezení u táboráku si pořadatelé z Tělocvičné jednoty Sokol Přerov nevybírají zrovna nejlepší dny. Vloni se tato akce málem nekonala kvůli silnému odpolednímu dešti a letos 22. června 2018 si účastníci stěžovali na zimu, která náhle vystřídala horké letní počasí. Jako první si na počasí stěžovali pořadatelé br. Harašta a Suja, kteří měli za úkol vytočit bečku piva a kofoly. Chladno však nevadilo rodičům a dětem soutěžícím v míčovém trojboji, kterých se sešlo pětačtyřicecet párů - dospělý a dítě. Soutěžili v kopu na branku, hodu na branku a hodu na basketbalový koš. "Bylo to velice fajn a užívala jsem si to. Hlavně ale děti," pochválila tradiční zakončení cvičebního roku nová tajemnice župy Marcela Zapletalová. Míčový trojboj, který vystřídal jinou loňskou soutěž, neměl svého vítěze, protože pořadatelé ho ani nevyhlašovali. Zato všichni účastníci dostali cen hned několik - veselé gumy s obličeji smajlíků, nafukovací balonek a drobné sladkosti. "Cen si děti víc váží," říkají pořadatelé. "Víc než umístění."
Chladné počasí se neprojevilo u soutěží, ale u táboráku. "Byla veliká zima a nakonec u ohně zůstala sedět jen hrstka starších sokolů," řekla ses. MIlada Havlíčková, která před devátou večerní hodinou odcházela jako jedna z posledních. Celkově se však závěrečná akce na zakončení cvičebního roku velice vydařila. "Byla veliká účast a chybělo jen sluníčko", řekla za pořadatele cvičitelka ses. Zora Horáková.
Další obrázky najdete v galerii.  

13. Loutkáské letnice v Přerově

25. června 2018 v 17:11 | Marie Veřmiřovská

11., 12. a 13. 5. 2018


LOUTKOVÉ DIVADLO SOKOLA PŘEROV


Celostátní přehlídka amatérských loutkových divadel se konala již po třinácté tak jako vždy se sešli loutkáři z celé republiky na dvou místech a to nejdříve v Rakovníku, kde hrálo celkem pět souborůa u nás v Přerově, kde se přehlídka pravidelně pořádá již od roku 2002. U nás si zahrálo celkem 9 souborů.

V pátek jsme uvítali u nás vzácné hosty Mirku a Matěje Kopeckého a též Pavla Maška se Sońou Maškovou, kteří jsou uznávanými a známými výrobci loutek v České republice.

Prvním představením naší přehlídky v pátek byla pohádka KAŠPÁREK, PRINCEZNA A DRAK. Toto představení si u nás zahrál soubor loutkového divadla" PRONITKA" Sokola Prostějov.

Soubor se ve své hře snažil zahrát veselou pohádku s marionetami, které jsou velmi těžké na vodění a tady má soubor jistě ještě rezervy a my se jim snažíme v tomto pomoci. Odměnou jim jistě byl velký potlesk a reakce dětského publika, které se skládalo převážně z žáků ZŠ ze školních družin jejich spontální reakce přesvědčila naše hosty, že jejich pohádka zaujala vtipem i textem.

Večerním představením pro dospělé publikum byla komediální vtipná hříčka v hanáckém nářečí s názvem. "O ZHNILÝM LOJZKOVI aneb PRVNÍ HANÁCKÉ KOSMONAUT". Tu si u nás zahráli KAŠPÁRKOVI KAMARÁDI-soubor loutkového divadla Sokola Olšany u Prostějova.

Tato vtipná hříčka si získala od začátku velkou pozornost diváků. Její pojetí a vyjádření netradičního děje i ztřeštěné nápady využití známých ruských častušek a neobvyklá spojení životních situací si zaslouží pochvalu. Marionety z Olšan diváky rozesmály, rozezpívaly a potěšili i svým neobvyklým podáním v hanáckém jazyce.

Sobotní ráno se vždy jeví jako vhodný čas k slavnostnímu oficiálnímu zahájení přehlídky, kterého se účastní zástupci města, kraje, Sokola Přerov i Sokolské župy Středomoravské - Kratochvilovy, Nipos Artamy a pozdrav nám od paní senátorky Jitky Seitlové přinesla i její asistentka.

Prvního sobotního představení se pak ujal náš domácí soubor "PŘEROVSKÝ KAŠPÁREK" loutkového divadla sokolaPřerov. Divákům jsme zahráli letošní premiéru O CHYTRÉ PRINCEZNĚ.

Pohádku jsme zahráli s marionetami z dílny pana Maška, které byli pro tuto pohádku dle našeho přání speciálně zhotoveny. Podobají se řezbovaným loutkám s detaily v obličejové části a ladilo i oblečení loutek dle našich speciálních požadavků. Soubor si zahrál inscenaci pro menší děti s chutí i s nadšením.

Novým souborem, který se u nás představil, byl loutkový soubor "KLUBÍČKO " ze ZÁBŘEHU na Moravě. Přivezli k nám pohádkový pořad O LOUTKÁCH.

Tento pak pojali jako naučný program s představováním typů loutek, se kterými se v loutkových divadlech můžeme setkat. Toto představování pak prokládali živými pohádkovými výstupy s písničkami. Představení zaujalo, mělo spád a také diváci odměnily interpretky velkým potleskem.

Soubor z Rakovníka "PŘED BRANOU" přivezl pohádku KAŠPÁREK A ČERTI.

Tak jako vždy k nám rakovničtí přivezli skvělou zábavu s živáčky, marionetami a vtipným textem i písněmi naživo. A také jako vždy se bylo na co dívat. Mnohé soubory si můžou od nich načerpat také velkou inspiraci pro svá představení.

S varietním vystoupením za námi přijel soubor "ŠPALÍČEK"z Plzně.

Posledním vystoupením sobotního dne bylo varietní vystoupení našich přátel z Plzně.

Viděli jsme to, co loutky dovedou aniž by promluvily. Kašpárek pak vtipně spojoval všechna vystoupení a bylo se na co dívat. A také se zde ukázalo vodičské umění marionet v neobvyklém projevu. Jedním z nejhezčích vystoupení byl tanec baletky, ale smích vzbudili i klauni a obdiv patřil všem loutkám a jejich vodičům.

Večer jsme vyplnili zajímavostmi z historie všech hrajících souborů a besedou o rodu Matěje Kopeckého samotnou legendou a našim dlouholetým kamarádem Matějem. Dále jsme souborům promítly pak filmovou vzpomínkou na vystoupení našeho souboru v senátu v Praze před deseti lety.

Později večer se nám vydařilo přátelské posezení a popovídání u táboráku.

Loutkové divadlo souboru pražská "JISKRA" si u nás zahrálo tradičně netradiční pohádkovou POPELKU .

Loutkový koncert předvedla pak v neděli ráno Jiskra z Prahy. Popelka byla ukázkou vyspělého vodičského umění i hereckého mluveného projevu. V textu se objevily komické situace, zajímavé a překvapivé prvky i dvojrole v hereckém řeči. Hezkou a nezvyklou atmosféru utvářely i masky na obličejích herců a postava víly živáčka, která posouvala děj a pomáhala nejen Popelce. A tak kamarádům z Prahy musíme za jejich výkon i vtipné a vynikající představení poděkovat.

Loutkový soubor KACAFÍREK z CHRUDIMI k nám přivezl zajímavé představení TŘI /NE/ZNÁMÉ BAJKY.

Jednoduchou a zároveň působivou inscenaci přivezli chrudimští. Maňásky a loutky i kreslená verze pohádky to vše spojovalo toto pěkné a poučné představení. Bylo důmyslně připraveno a s živými herci ve spojení s loutkami se to vše chrudimským podařilo příjemně skloubit. Publikum se podařilo zaujmout i poučit a potlesk nás všech si právem zasloužili.

Poslední vystoupení se odehrálo v režii souboru "SRDÍČKO" z VYSOKÉHO MÝTA s názvem JAKKAŠPÁREK VYLÉČIL LUCIFERA.

Přehlídku pak uzavíral soubor z Vysokého Mýta. Ten hraje s marionety a jejich předností jsou velmi pěkné kulisy od jejich člena Viktora Čápa, které pohádce dodávají tu nezaměnitelnou pohádkovou atmosféru. Soubor si pak s chutí sobě vlastní zahrál pohádku, která se právem dětem líbila.

A na závěr se můžu přidat zajímavost-skoro ve všech pohádkách se letos nám objevili čerti zlí, líní i hloupí, ale vždy všechno dobře dopadlo. Kašpárek a dobré pohádkové bytosti si vždy s nimi poradily.

A pokud se ve hrách čerti neobjevili, vždy se bojovalo s drakem s lidskou pýchou a také s hloupostí si poradili i naši zvířecí kamarádi a umění též vodičské se ukázalo jako nezbytná součást všech nejen varietních vystoupení.

Tak skončily 13.LL .

Tentokrát byla divácká účast menší, protože se v Přerově souběžně konaly další dvě velké akce pro děti a také nádherné počasí lákalo do přírody. Přesto však bylo divadlo zaplněno nejen účastníky přehlídky ale i našimi věrnými příznivci z řad dětí i dospělých.

Závěrem bilance-jako vždy se setkalo na naší přehlídce kolem 12O amatérských loutkářů z celé republiky.

Přehlídka opět splnila vše, co loutkáři potřebují. To je výměnu zkušeností, další inspirace herní činnosti s možnosti porovnání si toho co hrajeme na svých vlastních scénách s tím, co hrají naši přátelé z amatérských loutkových divadel v celé naší zemi.

A tak se už se všichni těšíme na příští rok, kde se zase setkáme se sokolskými loutkovými soubory.

Připomenutí legionáře a sokola Jana Gayera

22. června 2018 v 15:28 | Miroslav Rozkošný

Gayerovy slavnosti sokoly trochu zaskočily

Letošní pietní vzpomínka na významného českého legionáře a přerovského rodáka Jana Gayera, která se konala 15. června u jeho památníku Na Marku byla mimořádně významná. Konala se u příležitosti stého výročí vzniku Československa a na programu měla slavnostní křest knihy ředitele Státního okresního archivu v Přerově Jiřího Lapáčka nazvanou Legionář Jan Gayer. Další bod programu byl pro nás sokoly neméně významný - konalo se zde žehnání praporu Jednoty Československé obce legionářské v Přerově Jana Gayera, které vykonal vojenský kaplan. Jedná se o repliku praporu, který přerovští sokoli věnovali v roce 1938 legionářům. Jeho originál byl po dobu obou totalit dobře ukryt a dnes je součástí sbírek Muzea Komenského.
Bohužel letošní Gayerovy slavnosti nás sokoly trochu zaskočily, protože den jejich konání byl dnem přípravy na krajský sokolský slet a navíc v pravé poledne se konal pohřeb naší významné členky ses. Anny Široké. Hlavní pořadatel a také řečník na pietní vzpomínce Petr Sehnálek z Muzea Komenského byl proto rád, že jsme se slavnosti zúčastnily alespoň tři starší členové v krojích (mimo mě také Br. Bohumil Domanský a br. Antonín Zimmermann), i když tentokrát snad poprvé na této slavnosti bez praporu. Přesto pietní vzpomínka u památníku Jana Gayera vyzněla slavnostně. Zásluhu na tom měla poměrně početná skupina uniformovaných členů legionářské obce a dechová hudba složená ze starších zkušených muzikantů. Za jejího doprovodu pak po skončení slavnosti většina z padesáti přítomných odešla v průvodu na nádvoří zámku k prohlídce historické vojenské techniky a dokumentů ze života Jana Gayera.

Další obrázky Vojtěcha Podušela z této vzpomínkové akce najdete v galerii.

Ohlasy na Krajský slet v Přerově

19. června 2018 v 15:18 | Jaroslav Skopal

dne 16. června 2018 na stadionu Spartaku


V sobotu 16. června 2018 odpoledne odvedlo 1700 cvičenců, cvičitelů skladeb a organizátorů Krajského sletu v Přerově úspěšně výsledek své roční přípravy. Sletu se aktivně zúčastnily všechny čtyři sokolské župy Olomouckého kraje: domácí Středomoravská - Kratochvilova, Olomoucká - Smrčkova, Prostějovská a Severomoravská. Ze sousedního Moravskoslezského kraje hostovala v Přerově i Sokolská župa Beskydská. Z ní přijelo do Přerova 128 žen, které přispěly k tomu, že skladba "Ženobraní" se v účasti stala nejpočetnější ze všech skladeb pro dospělé.

Organizovanými součástmi krajského sletu byly slavnostní zahájení na náměstí TGM, průvod cvičenců na plochu stadionu Spartaku Přerov, projevy pozvaných čestných hostů před hlavní tribunou, vztyčení státní vlajky, předvedení jedenácti skladeb a na závěr i spuštění státní vlajky. Slovem provázel bratr Jakub Navařík, vzdělavatel domácí župy. Časté potlesky během předváděných skladeb dokládaly, že všechna vystoupení diváci ohodnotili jako úspěšná. I samotní činovníci krajského sletu nabyli příjemného pocitu z vydařené akce. Domácí župní náčelník br. Zbyněk Harašta k tomu poznamenal: "Soudě podle ohlasů cvičenců, byli všichni spokojení. A to nejen s průvodem a vystoupením, ale i s organizací celého dne, který cvičenci strávili secvičením na odpolední vystoupení. Příprava sletu byla náročná. Divácký úspěch předčil očekávání. Bez party lidí, kteří se tomu věnovali dlouho a intenzivně ve svém volném čase a zadarmo, by to nešlo. Za to jim patří velké poděkování."

Pět skladeb bylo věnováno dětem a žactvu, ty ostatní dospělým. Nejvíc cvičenců, 342, vystoupilo ve skladbě "Noty" pro předškolní děti. Krajská vedoucí skladby a župní náčelnice Středomoravské župy sestra Milada Havlíčková uvedla: "Skladba je efektní, děti ji rády cvičily. Za naši župu Středomoravskou bylo 171 cvičenců a dalších 171 cvičenců bylo ze župy Olomoucké (36), Severomoravské ( 36) a Prostějovské (99). V naší župě bylo zapojeno hodně mateřských škol a tak z počtu 171 bylo z tělocvičných jednot Sokol Přerov 18 a Hranice 9. Spolupráce při zkouškách byla výborná a děti i nacvičující mají můj velký obdiv, děti vše zvládly velmi dobře. O tom svědčí i zprávy, které jsem následně dostala ze školek formou sms nebo e,mailem. Mám radost, že ta roční práce nebyla zbytečná." Zbývá podotknout, že ses. Havlíčková sama má za sebou celoživotní práci učitelky i ředitelky v mateřském školství.

Vedoucí skladby pro starší žactvo "Cirkus" sestra Vlasta Krejčířová na facebooku krátce k přípravě sletu zmínila: "Jsem na všechny moc hrdá. A ráda bych poděkovala těm, kteří nejsou vidět, ale kteří na tom nejvíc zapracovali. Za všechny alespoň Zbyňkovi, Miládce, Marcele ..." Ses. Krejčířová skladbu nejen nacvičovala, ale i sama cvičila.

Když jsem s fotografem Vojtěchem Podušelem procházel velké množství fotografií, které během krajského sletu pořídil, řekl mi, že při fotografování mu vadily jeho vlastní slzy. Byly to slzy dojetí ze zaujatých a soustředěných tváří cvičenců ve skladbách dospělých. Mířil na ně objektivem svého aparátu a uvědomil si, že s takovým zaujetím se už dlouho nesetkal. Je to snad nejlepší souhrnné ohodnocení žen a mužů vystoupivších na krajském sletu ve skladbách pro dospělé. Zmíněné zaujetí pozoroval i při činnostech mimo cvičení, jako jsou nástupy sokolských praporů a vlajkových čet při práci se státní vlajkou. Zde pro změnu ocenil jednoho z mužů sletu bratra Vladimíra Taberyho. Nejvíce obrázků pořídil ze skladby pro dorostenky a ženy "Siluety". Ocenil efekty, které se s obručemi dají vytvořit. V této atraktivní skladbě, jak mi sdělil br. Zb. Harašta, měly zastoupení všechny na sletu účinkující župy s výjimkou domácí Středomoravské. Krajská vedoucí Lenka Otáhalová je z župy Olomoucké.

Krajský slet je za námi, mnozí z těch, kteří se v Přerově převedli, zamíří hned na začátku prázdnin do Prahy k vystoupením do Prahy, která se stanou vyvrcholením XVI. Všesokolského sletu, věnovanému mj. i oslavě stoletého výročí vzniku Československé republiky.
V galerii si můžete ke krajskému sletu najít tři složky obrázků od pana Vojtěcha Podušela.

Hektický den

16. června 2018 v 12:22 | Miroslav Rozkošný, foto Marie Hudečková

Před krajským sletem

Posílám foto sestry Marie Hudečkové ze včerejšího úklidu stadionu. Včera to by pro nás hektický den. V poledne pohřeb sestry Anny Široké (dožila se 98 let), v 17,00 vzpomínka u pomníčku Gayera. Tam jsme byli jen tři v kroji, já, Bohuš a Zimmermann a bez kroje Radmila a Honza Fait. Ostatní připravovali slet. Celkem nás tam bylo padesát lidí, jak jsem spočítal, plus hudba. V úterý nepřijdu, mám nastupovat do práce. Mirek

K župnímu sletu v Hranicích

28. května 2018 v 12:25 | Jaroslav Skopal

v sobotu 26. května 2018

Průvod cvičenců z náměstí ke sportovní hale jsem neviděl, pouze jsem při dojezdu k hale, místu konání sletu, viděl spokojené obličeje některých jeho účastníků, jako např. bratří Zbyňka Harašty či Jakuba Navaříka. Místní sokolští činovníci mi pomohli najít volné místo na čelní tribuně, takže pohled na celé vystoupení jsem měl příjemný. Zatím jsem se nedostal k žádným obrázkům z tohoto vydařeného župního sletu, tak alespoň pro informaci o některých, kteří se do příprav jeho programu aktivně zapojili, použiji tabulky z manuálu k tomuto sletuProgram vlastních sletových skladeb proběhl v souladu s plánem dle Manuálu k tomuto sletu, který byl zpracován ve spolupráci s činovníky krajského sletového pro krajský slet v Přerově. Oba manuály mají stejnou koncepci a šablonu.
Hlavní, co mě potěšilo:
Program proběhl v souladu s manuálem, který byl dodržen a tak přispěl k celkovému příznivému dojmu. Je zřejmé, že vše bylo předem nacvičeno, včetně nástupu a závěru. Pouze bych přidal připomínku k výzvě moderátora pro dobu povstání diváků. Podle mne by stačila jen na dobu trvání zahajovací sletové znělky.
Úroveň provedení skladeb odpovídala době, kdy do sletu v Praze zbývá ještě víc než měsíc. Tedy odpovídala termínu konání župního sletu a očekávání.
Moje manželka, která se mnou skladby sledovala, si pochvalovala vystoupení, kde vystupovaly děti - tzv. drobotina, po jejím. Jejich relativně příznivě velká účast a jednotné úbory tento pocit jen posílily.
Sám jsem pak byl zaujat strhujícím tempem a zaujetím pro cvičení u skladby "Cirkus" pro starší žactvo. Nádherně se v něm uplatnila i sama vedoucí skladby ses. Vlasta Krejčířová, jíž to její subtilní postava plně umožnila.
Potěšila i účast žen a mužů ve sladbě Asociace sportu pro všechny (ASPV), u níž se vždy objevují nějaké nové prvky v oblečení či v náčiní, což je patrné i pro tento sletový rok.
Je příjemné konstatovat, že vystoupili i cvičenky a snad i cvičenci z jiných žup, zejména z Prostějovské.
Skladba žen Ženobraní se pro závěr hodila, protože v ní byla účast cvičenek dostatečně vysoká.
Znám trochu poměry v Sokole Přerov, takže mě zaujala aktivní účast dvou a více cvičenců ze sokolských rodin, jako např. rodiny Haraštovy, Krejčířovy, Taberyovy, Sujovy, Poljakovy, Zbořilovy a patrně i dalších. Pro obdobné konstatování u dalších zapojených jednot mi chybí podklady, ale určitě se takové rodiny zapojily i v Sokole Hranice.
Co snad mohlo chybět širší veřejnosti:
Informovanost o akci. Neviděl jsem tam lidi z přerovských médií. V době, kdy článek píši, se na internetu ze sletu v Hranicích neobjevila žádná fotografie. Manuál župního sletu, obsahující vše potřebné, je na stránce Sokola Přerov, ve spojení s Hranicemi či župou bylo obtížné něco dohledat.
Na závěr: AŤ DOBŘE DOPADNE I KRAJSKÝ SLET V PŘEROVĚ DNE 16. ČERVNA 2018.

Z atletické župní soutěže 2018

25. května 2018 v 19:49 | Milan Geryk

Župní soutěž sokolské všestrannosti 2018 - atletika

Sokol Přerov uspořádal 6. 5. 2018 na atletickém stadionu Spartaku Přerov atletickou část soutěže všestrannosti. Ředitelem závoodu byl Zbyňek Harašta, který zároveň zpracoval výsledky. Hlavní rozhodčí byla Milada Havlíčková, jednatelkou Marcela Zapletalová. Pravidla byla objasněna ve vydaných propozicích. Závodilo se ve dvanácti věkových kategoriích.Bylo klasifikováno 86 závodníků a závodnic. Počet proti loňsku mírně klesl, což bylo způsobeno jednak velmi nevhodným počasím, zabraňujícím trénink mimo tělocvičnu, a nácvikem skladeb na letošní všesokolský slet. Účastníci byli ze šesti jednot, které uvádíme zkratkami: Beňov- Be (8), Hranice- Hr (7), Lipník- Li (11), Přerov- Pr (28), Veselíčko- Ve (3), Vlkoš-Vl (29). Tato publikační verze předkládá každé kategorii jen tři nejlepší.
Předškolní dívky (10) (2012 a ml.) 1. Vl, Valdová Nela 2. Vl, Kutálková Barbora 3. Pr, Kubíková Kateřina
Předškolní hoši (14) (2012 a ml.) 1. Pr, Tomaník Jan 2. Vl, Sotorník Jan 3. Pr, Stoklásek Mikuláš
Žáci 1 (9) (2009-2011) 1. Vl, Langer Jiří 2. Pr, Skřeček Pavel 3. Vl, Kroupa Tobiáš
Žákyně 1 (12) (2009-2011) 1. Li, Tomková Alice 2. Li, Hradilová Klára 3. Hr, Sýkorová Anna
Žáci 2 (4) (2007-2008) 1. Pr, Dostál Sebastián 2. Pr, Harašta Matěj 3. Vl, Sládeček František
Žákyně 2 (8) (2007-2008) 1. Vl, Kroupová Ema 2. Vl, Fryčová Emma 3. Pr, Gájová Marie
Žáci 3 (6) (2005-2006) 1. Pr, Krejčíř Mikuláš 2. Pr, Polívka Jan 3. Pr, Jiránek David
Žákyně 3 (7) (2005-2006) 1. Li, Štěpánová Barbora 2. Hr, Spilková Veronika 3. Pr, Zapletalová Bára
Žáci 4 (3) (2003-2004) 1. Pr, Harašta Jakub 2. Pr, Steigerwald Alexandr 3. Hr, Spilka Miroslav
Žákyně 4 (2) (2003-2004) 1.Vl, Tomšů Kristýna 2. Be, Svobodová Valentýna
Muži (9) (1999 a st.) 1. Vl, Tomanec Martin 2. Pr, Harašta Zbyněk 3. Vl, Langer Tomáš
Ženy (2) (1999 a st.) 1. Vl, Ivanová Kateřina 2. Hr, Spilková Martina

Připomenutí Dne vítězství v Přerově

10. května 2018 v 17:22 | Jaroslav Skopal, Vojtěch Podušel

dne 8. května 2018 i za účasti sokolů

Vzpomínky proběhly na tradičních místech u pomníku padlých letců na třídě gen. Karla Janouška, u památníku padlých na Městeském hřbitově a u pomníku rudoarmějce v Želátovské ulici.
Novinkou byla opět stafáž vojáků. Zajistila ji vlajková četa aktivích vojenských záloh, které velel Vladimír Tabery, jinak též starosta Tělocvičné jednoty Sokol Přerov. Na Městském hřbitově ji rozšířil i o sokoly v historických krojích.

Pietní akty zdokumentoval mj. i pan Vojtěch Podušel, jehož fotoreportáž je k vidění ve fotogalerii.
 
 

Reklama