Z činnosti

Turnaj žáků ve stolním tenisu 25. 2. 2020

1. března 2020 v 18:32 | Miroslav Rozkošný

Turnaj s nejslabší účastí

Nápad uspořádat žákovský turnaj ve stolním tenise 25. února v době jarních prázdnin se zdál velice dobrý, ale dopadl špatně. Přestože průběh počasí zimním radovánkám moc nepřál, přišlo nejméně účastníků ze šesti turnajů ve stolním tenise, které senioři T. J. Sokol Přerov dosud pořádali.
Zúčastnilo se jen sedm hráčů, většinou stálých účastníků našich sokolských turnajů ve stolním tenise. Přesně jako jeho seniorských organizátorů., kteří si po brzy ukončeném turnaji nakonec sami zahráli.
V žákovském turnaji v kategorii mladší žáci zvítězil Martin Suk před Alešem Mikešem a Filipem Přikrylem. Pořadí starších žáků : 1. Filip Haužvic 2. Adam Suk 3. Tomáš Pavelka.

Vzpomínka na slavné sokolské gymnasty a spůolupráci s Pamětí národa

29. ledna 2020 v 19:59 | Jaroslav Skopal

Věrná garda Sokola Přerov s nabitým programem

Pravidelné shromáždění těch, kteří se hlásí k odboru Věrné gardě v Sokole Přerov se konalo 29. ledna 2020 odpoledne. Jednání zahájila a řídila sestra Eva Tšponová.
První bod programu byl věnován vzpomínce na dva bývalé sokolské gymnasty , kteří sklízeli úspěchy na soutěžích v nářaďovém tělocviku zejména v období první republiky. Dobře se na toto téma připravil br. Bohumil Domanský, též bývalý sportovní gymnasta. Věnoval se hlavně osobnostem Jana Gajdoše a Aloise Hudce (oba z nářaďové školy v Brně).
Bratr Richard Drábek přijel z Vinar, aby si s námi připomenul své nedávné 91. narozeniny. Krátce povyprávěl, jak se v loňském roce zapojil do vzpomínek pamětníků, které programově řídí a zaznamenává Paměť národa. Připomenul obtíže, s jakými musel zápasit za okupace a v období kolektivizace po roce 1948. Výběr z jeho vzpomínek je dosažitelný na webu Paměti národa pod jeho jménem.
Jednalo se i o připravované soutěži seniorů, kterou chystá Sokol Přerov i pro další sokolské jednoty i mimo naší župu. V současnosti se dolaďují cvičení na stanovištích, kterých bylo navrženo osm. Termín soutěže s navazujícím společenským setkáním je 21. duben 2020 dopoledne v přerovské sokolovně.

Ilustrace ke stanovištím soutěže seniorů

24. ledna 2020 v 23:27 | Jaroslav Skopal

dle propozic předchozího článku

Tento krátký článek si klade za cíl přiblížit zájemcům o soutěž názorně pomocí fotografií uvedených v galerii, co je vlastně v soutěži čeká za úlohy.
Demonstrátorem mi byl Tomáš, který cvičí s družstvem seniorů. Pak ještě zůstal na sportovní hry mužů, kteří nastoupili o hodinu později. Tentokrát si vybrali fotbálek. Nás dva ochotně nechali dodělat fotografie, když nám ještě chyběla střelba na koš. Rám se síťkou na nižší koš už jsme nezasouvali, na jednom obrázku je vidět jeho deska.
Do soutěže jsme původně chtěli u žebříku zařadit průlez libovolným oknem žebříku. Některé starší ženy se od zeleného stolu obávaly, že by to bylo příliš náročné. Zkuste to posoudit z následujícího obrázku:
Jsme na blogu, své komentáře můžete uvést formou nástroje Přidat komentář.

Vydařená akce pro rodiny

3. ledna 2020 v 16:44 | Miroslav Rozkošný

Vánoční kila shazovali v sokolovně

Odpolední program v přerovské sokolovně pod názvem "Mámo, táto, nebudˇ šnek" se pomalu stává tradiční povánoční akcí T. J. Sokol Přerov. Letos se konal již po osmé. Její cíl je jasný: nabídnout dětem i dospělým možnost pohybu. V sobotu 28. prosince 2019 využilo této příležitosti přes devadesát zájemců, zatímco v předcházejících létech to bylo kolem šedesáti. Dětmi i dospělými se tak úplně hemžil velký sál sokolovny, předsálí, přísálí i galérie.
Stále obsazené byly tři stoly na stolní tenis, tři hřiště na badminton a kupodivu velký zájem byl i o žíněnky na kterých si děti i dospělí měřili pomocí stopek svoji fyzickou kondici. Nabídek, které pořadatelé zájemcům připravili, bylo však víc a někteří zde proto dali svému tělu pořádně zabrat.

Z rekreačního sportu v Sokole Přerov

6. prosince 2019 v 16:57 | Miroslav Rozkošný

Úspěšný turnaj ve stolním tenisu

Skupina seniorů, kteří se v zimním období schází v naší sokolovně ke hraní stolního tenisu uspořádali 16. listopadu čtvrtý ročník turnaje v tomto sportu pro neregistrované hráče všech kategorií. Účast hráčů na tomto turnaji byla o osm nižší než rekordní počet na minulém lednovém turnaji.
Stalo se tak zřejmě proto, že naše pozvánka tentokrát výjimečně nevyšla v Přerovských listech. Účast hráčů na turnaji byla i tak dost velká na to, aby ho mohli pořadatelé do 13,00 hodin zvládnout. Zúčastnilo se celkem 24 hráčů z Přerova a Olomouce.
Původně pořadatelé předpokládali, že hráči budou rozděleni do tří kategorií Nakonec ale jediná žena v turnaji a starší žáci byli přiřazeni do kategorie mužů. Díky tomu se dostalo více cen nejen na tři nejlepší v každé kategorii, ale také jako ceny útěchy a další ocenění pro některé ostatní. V kategorii mužů zvítězil Jaroslav Zaoral, před loňským vítězem Filipem Haužvicem a Jiřím Hamplem.

Kategorii mladších žáků vyhrál stálý účastník těchto turnajů Martin Suk z Lověšic před Vojtěchem Haganem a Rostislavem Holým. Poděkování za úspěšné zvládnutí turnaje si hlavně zaslouží br. Milan Rozkošný a František Štěpánek, kteří zaznamenávali výsledky u stolu rozhodčích, a Jan Haužvic, který průběh turnaje řídil.

Poprvé jsme navštívili i hrob s urnou br. Sylvestra Plevy

23. listopadu 2019 v 19:49 | Jaroslav Skopal

Tradiční pouť přerovských sokolů a příznivců 23. listopadu 2019 začala u hrobu Slavomíra Kratochvila

U jeho hrobu jsme položili první kytičku a br. Bohumír Domanský v krátkém projevu shrnul pohnutý osud této první civilní oběti
odboje proti Rakousku-Uhersku po začátku první světové války. Od jeho popravy v den vzpomínky uplynulo právě 105 let.
Nově jsme pak navštívili nedaleký hrob s uloženými urnami br. Sylvestra Plevy a jeho manželky Milady. Na tomto místě jsem seznámil účastníky se souhrnným shrnutím Plevovy učitelské a sokolské dráhy včetně jeho podílu na druhém odboji
na začátku okupace nacistickým Německem.

Sylvestr Pleva

činovník Sokolské župy Středomoravské - Kratochvilovy a Tělocvičné jednoty Sokol Přerov

Narodil se v Přerově 31. prosince 1882 v rodině přerovského zahradníla. Jeho manželka se jmenovala Milada. Neměli dětí. Bratr Sylvestr Pleva byl povoláním učitel. Do jedné mnohostránkové publikace týkající se města Přerova, která vyšla s největší pravděpodobností v roce 1933, uplatnil br. Pleva svůj článek s názvem "Tělocvičná jednota Sokol". U jeho fotografie a jména je uvedeno odborný učitel a starosta těl. jednoty Sokol. V elektronické Encyklopedii města Brna v oddíle Osobnosti je u Sylvestra Plevy uvedeno "řídící učitel ve výslužbě". Dále již o Plevově učitelování čerpám z publikace "Dějiny přerovského školství" z roku 2012. Ta o něm uvádí, že na 1. měšťanské škole v Přerově působil jako začínající učitel. Bylo to v roce 1921 a o rok později už nesla název Slaměníkova chlapecká škola měšťanská v Přerově. V dalším je Sylvestr Pleva uváděn jako ředitel (správce) Blahoslavovy obecné školy chlapecké a dívčí v Přerově pro období 1931 až 1933. Sídlila tehdy na Malé Dlážce.Poslední ředitelskou štací br. Sylvestra Plevy pak byla Obecná škola chlapecká Žerotínova v ulici Boženy Němcové a to v období 1933 až 1939. Školu zřejmě opustilzačátkem roku 1939, protože měl být podle tehdy platných předpisů v 56 letech penzionován. Nahrazen byl Františkem Šedivým.Z těchto kusých údajů je patrné jedno, že vedle naplňování učitelské profese, se stala jeho životní náplní dobrovolná práce pro spolek Sokol.
Z "Památníku šedesátého výročí Tělocvičné jednoty Sokol Přerov 1871 - 1931" můžeme vyčíst prvou stopu o jeho sokolské činovnické dráze. Uvádí se v něm, že v roce 1922 zastával funkci vzdělavatele v naší jednotě. V roce 1928 byl poprvé zvolen starostou přerovského Sokola. Po opakovaných dalších volbách v této funkci setrval až do roku 1939, kdy byl v rámci preventivní nacistické zatýkací akce "Albrecht der Erste" v tehdejším Protektorátu Čechy a Morava dne 1. září s mnoha dalšími potenciálními odpůrci Německé říše zatčen. Bratra Plevu jsme též našli na jedné fotografii z roku 1935, kde stojí uprostřed první řady mnohočetného Správního výboru pro výstavbu nové sokolovny na pravém břehu Bečvy. V župním památníku sokolských obětí druhé světové války z roku 1946 jsou u jeho jména uvedeny i další funkce, a sice starosta I. okrsku a člen župního předsednictva.
K tomu, co Sylvestr Pleva stihl ještě vykonat v rámci sokolského druhého odboje před svým zatčením, vyívámzejména údaje z knihy Pavla Kopečka "Cílem byla svoboda", která vyšla v roce 2015. Odbojové centrum z místních sokolských činovníků se začalo formovat hned v prvních dnech okupace, tedy po 15. březnu 1939 a bratr Sylvestr Pleva je tam uváděn na jednom z prvých míst. Byl též mezi těmi, kteří začali navazovat spolupráci s dalšími centry sokolského odboje, konkrétně s Olomoucí, kde stáli v čele starosta Sokolské župy Olomouc br. JUDr. Otakar Smrčka a župní náčelník br. Miloslav Václavík. Při formování Obrany národa se vytvářely též politické komise či skupiny a v Přerově stál zpočátku v jejím čele právě br. Sylvestr Pleva. Širší odbojářskou spolupráci měly umožňovat národní výbory. Existoval již Zemský národní výbor v Brně (ZNV) a právě tam si měli pro instrukce jezdit bratři František Skopal a Sylvestr Pleva.
Po svém zatčení 1. září 1939 byl br. Sylvestr Pleva ještě s dalšími jedenácti osobami z politického okresu Přerov, který zahrnoval i Kojetín, krátce internován ve Štěpánově u Olomouce. Odtud byl br. Pleva jako jeden z hlavních organizátorů Obrany národa poslán do koncentračního tábora Buchenwald. Jeho úlohu v Obraně národa (ON) převzal br. František Skopal. Ten sám pak byl zatčen 27. května 1940. Gestapo pak odhalilo napojení obou Přerovanů i na vedoucí odbojové skupiny v Olomouci, tj. bratry Otakara Smrčku a Miloslava Václavíka. Zatklo je v srpnu 1940. V rámci vyšetřování přerovské politické skupiny ON byli pak do Olomouce převezeni br. František Skopal a z Buchenwaldu i br. Sylvestr Pleva. Společně však souzeni nebyli. Bratr Sylvestr Pleva byl s ohledem na vážný zdravotní stav převezen z Vratislavi do věznice Mírov, v níž na následky TBC plic 8. listopadu 1941 zemřel. Dá se předpokládat, že urna s jeho ostatky byla předána jeho manželce Miladě Plevové. Teď už jen víme a dokonce vidíme, že zde na přerovském hřbitově v jeho prestižní části jsou urny obou manželů uloženy vedle sebe. Dne 12. března 1943 se pak společně naplnil i smutný osud bratří Otakara Smrčky a Miloslava Václavíka z olomouckého vedení a Františka Skopala z přerovského vedení Obrany národa, kteří byli po předchozím soudu v Berlíně popraveni ve Vratislavi.

Další procházka přerovským hřbitovem vedla ještě ke hrobům sester Ludmily Chytilové a Blaženy Šonské, br. Rudolfa Lukaštíka a jeho manželky Anežky a nakonec ke hrobu Karla Zejda mladšího a jeho otce Karla Zejdy.

Z rekreačních sportů seniorů

27. září 2019 v 18:07 | Zdenek Vylíčil

Velmi zdařilá soutěž v pétanque

V rámci sokolské všestrannosti jsou stále aktivní senioři, kteří se každé úterý schází k tréninku ve stolním tenisu, pétanque nebo jiných sportech. Každoročně také pořádají mezi sebou soutěž ve stolním tenisu nebo pétanque. V pétanque to byl letos už pátý ročník. V něm loňský vítěz br. Jindřich Šoupal neobhájil své loňské vítězství a na nejvyšší příčce ho letos vystřídal šestasedmdesátiletý Jaroslav Pavlištík. Blahopřejeme mu k vítězství a přejeme hodně štěstí a zdaru v pétanquové sportovní hře. Na stříbrném druhém místě se letos umístil br. Milan Rozkošný. Všem uvedeným hráčům byly předány diplomy a věcné ceny. Poslednímu v soutěži byla udělena cena útěchy. Pátý jubilejní ročník naší sokolské soutěže v pétanque lze hodnotit jako velmi zdařilý.

Opět na Velké Javořině

17. září 2019 v 11:44 | Jaroslav Skopal

Panovala družná nálada

Již 12. setkání Sokolů Moravsko-Slovenského pomezí proběhlo 14. září 2019 na Velké Javořině. Zorganizovala jej Tělocvičná jednota Sokol Uherský Brod ve spolupráci s Povážskou župou M. R. Štefánika a jednotou Trenčín Sokola na Slovensku. Program byl tradiční.
Pozdravy a vzpomínky zazněly u památníků na vrcholu Velké Javořiny, kde probíhá i hranice mezi Českou republikou a Slovenskem. Tam se teď objevují i nové malé pomníčky nebo desky ve spojení s využíváním místa jako vsypovou loučkou. Starostka Olga Samáková mj. připomenula, že její Povážská župa připravuje na letošní říjen oslavu 100 let od jejího založení. Hodlají pozvat i zástupce z žup, se kterými spolupracovali.
Poté v prostorách kolem Holubyho chaty proběhla "pódiová" vystoupení na asfaltu sokolek z Uherského rodu a Trenčína. Obě skupiny předvedly skladby s náčiním.
Volný časový prostor vyplňovala ke zpěvu, poslechu i tanci jedna kapela z okolí Trenčína. Během setkání se utužovala stará přátelství nebo spontánně vznikala i nová, jak to u sokolů bývá zvykem. Počasí se nastavilo tentokrát na jedničku. Z přerovského Sokola vyjeli na akci tři ženy a dva muži.
Tři krátké videoklipy z akce najdete i na facebooku pod mým jménem.

Další obrázky najdete ve fotogalerii tohoto blogu

Ze společné návštěvy prosenického muzea

27. června 2019 v 15:42 | Miroslav Rozkošný

Přijeli jsme jen dva

Nedá se říct, že společná návštěva prosenického muzea 26. června byla na schůzi Vzdělavatelského odboru a setkání Věrné gardy špatně připravena. Termín návštěvy byl předem s přepokládanými účastníky projednán, visely i pozvánky, a přesto jsme v plánovaném termínu přijeli do Prosenic jen dva. Já na kole a br. Jaroslav Skopal autobusem. Přivítáni jsme však byli jako nějaká početná delegace přerovských sokolů.
Členové muzejní komise, kronikář obce Ing. Milan Pospíšilík a kurátorka výstavy svatebních šatu a fotografií, Mgr. Zdeka Dokoupilová, mimo jiné také vedoucí místního folklorního souboru Hanácké Prosének, se nám věnovali jak jen mohli a my jsme se obdivovali kolik krásných exponátů pořadatelé pro výstavu shromáždili, nejen z Prosenic.
Nemenším potěšením pro nás také bylo setkání s příjemnými lidmi, zapálenými pro věc a ochotnými na úkor svého vlastního času zdarma udělat něco i pro jiné. Moje s Mgr. Dokoupilovou, o které jsem už dříve dost slyšel, to bylo setkání první. Ale nebylo to setkání jen příjemné. Domluvena při něm byla také další spolupráce na úrovni Sokola a muzea, a také osobní. Krátké posezení u piva v nedaleké hospodě bylo už jen správnou tečkou za pěkným zážitkem z tohoto letošního rekordně horkého dne.

Senioři Sokola Přerov chodí plavat do přírody

25. června 2019 v 22:52 | Jaroslav Skopal

Úterky od 17:00 patří návštěvě Laguny

Tak, jak si slíbli, tak konají.
Sice jsme došli jen ve čtyřech, ale stálo to zato. Voda teplá, sice ne tak čistá jako na městském koupališti, ale zato v krásném prostředí, kde za městem začíná přírodní rezervace Žebračka. Koupání je však na vlastní nebezpečí a každý musí vědět, kam chce doplavat. Poznal jsem to sám na sobě, když v závěru jsem musel plavat v poloze na znak.
Bratr Bohumil Domanský si přinesl sokolský ručník ze sletu 1994. Stal se i objektem fotografování. Tradiční jedno pivo na závěr a dali jsme si na shledanou za týden. Chyběl tam ženský prvek, jakoby přerovské sokolky seniorky zapomněly, že Sokol Přerov měl v třicátých a čtyřicátých letech minulého století oddíl vynikajících plavkyň závodnic.
Další obrázky v galerii

V Sokole Přerov na závěr oheň a opékání špekáčků

15. června 2019 v 17:14 | Jaroslav Skopal

dne 14. června 2019 v sokolské zahradě

Ještě za velkého tepla v pozdním odpoledni žactvo soutěžilo a ukazovalo, co umí. Prostor kolem závěrečného ohně v sokolské zahradě se zaplnil dospělým členstvem až po 19. hodině.
Kolem ohně pak posedávaly zájmové skupinky z řad seniorské Věrné gardy, sokolského žactvo z oddílů všestrannosti, členstva z žen a mužů, z nichž mnozí v minulém roce cvičili ve sletových skladbách i na XVI. všesokolském sletu, a k nepřehlédnutí byla i pestrá skupina z oddílu rope-skippingu, v níž byla zastoupena dívčí generace od šesti do šestnácti let a s nimi i jejich trenérky. Ta nejmladší část měla sebou nejméně jednoho ze svých rodičů.
Jaká byla atmosféra, o tom vypovídají obrázky umístěné v galerii blogu. Čtyři snímky dodala sestra Marie Hudečková, zbytek je od autora článku. Ochotně připojím i ty další, pokud je někdo zašle.
Na jednom z obrázků v pozadí uvidíte ještě lano napnuté mezi stromy a na něm pokus jedné žákyně o jeho přechod. Do posilování a výcviku ke kázni lze zařadit úklid žíněnek a jiných pomůcek, do kterého se zapojila mládež, což dokumentují snímky pořízené na chodbě sokolovny.
To vše si téměř dva měsíce odpočine, vždyť od pondělka už mají začít přípravy k velkému malování hlavní tělocvičny v naší sokolovně.

Soutěž seniorů v Olomouci

30. května 2019 v 8:51 | Marie Hudečková

Přerov reprezentovaly sokolky

Dne 23.5.2019 se v Olomouci konaly "Sportovní hry seniorů" Olomouckého kraje pod záštitou hejtmana Ladislava Oklešťka. Za Přerov se ho zúčastnily ženy ze Sokola Přerov, které vedla sestra Ivana Strážnická. V bojovém a sportovním duchu jsme se utkaly s dalšími 43 družstvy nejen z Olomouckého kraje, ale i ze Slovenska či z Polska. Akce se velmi vydařila, nebylo poražených, ale zvítězili všichni, kteří s velkým zápalem soutěžili v 10-ti disciplínách.
Těšíme se na příští "Sportovní hry seniorů" v roce 2020, snad za Přerov bude více družstev než jen jedno!Sportu zdar!
Marie Hudečková
Sokol Přerov
Dovětek: Naše ženy skončily na velmi pěkném čtvrtém místě. MR

Náměšť na Hané přijala 18. května 2019 sokoly

19. května 2019 v 23:28 | Jaroslav Skopal

ze sokolských žup Olomouckého kraje

Kolem dvou set sokolek a sokolů z žup Severomoravské, Olomoucké, Prostějovské a Středomoravské - Kratochvilovy se sjelo na kolech, autobusy, vlakem či vlastními vozidly do Náměště na Hané. Počasí se vydařilo a tak díky pečlivé přípravě domácí T. J. Sokol Náměšť na Hané čas prožitý v okolí Náměště, dole v městysi, či nahoře na zámku a zejména v sousedním areálu U kapličky mohli všichni příchozí prožít pěkný den. V připraveném programu dominoval přizvaný folklorní soubor Klas z Kralic na Hané, který předvedl téměř nekončící pásmo hanácké muziky se zpěvem a tancem. Soubor má za sebou celou řadu vystoupení v zahraničí a to, co předvedl, bylo hodno jeho pověsti. Do programu zasáhli i cvičenci z místní jednoty, doplnění o muže z okolních jednot, takže jejich devítičlenný celek vystoupil s téměř celou skladbou Chlapáci, která byla součástí hromadných vystoupení na všesokolském sletě před rokem v župách, krajích a v Praze. Hanácký humor slovem i písničkou představil posluchačům šéf Hanácké ambasáy z Čech pod Kosířem pan Josef Sýkora. Dokázal roztančit i nějaké ty sokolky, které neodolaly jeho jednoočlenné živé hudbě.
Kulturní zážitek si odnesli mnozí návštěvníci setkání už dopoledne z prohlídky interiérů náměšťského zámku, když jeho odborně připravená průvodkyně je poinformovala o historii zámku i o tom, jakou historickou hodnotu má jeho interiér, který je stále v dobrém stavu.
Sokolským dobrovolnicím a dobrovolníkům z místní sokolské jednoty děkujeme za vřelé přijetí, poskytnuté informace i předané odznaky zhotovené právě k této příležitosti. Dík patří krajské koordinační radě Olomouckého kraje jeho sokolských žup, starostovi místní jednoty br. Tomáši Pečivovi a organizační podpoře Olomoucké župy - Smrčkovy zastoupené náčelníkem br. Antonínem Skácelem.

Další fotografie autora článku najdete v galerii

Tři řečníci a všichni mluvili pěkně

7. května 2019 v 11:14 | Miroslav Rozkošný

Letošní Lazce zase trochu jinak

Tradičně také letos 2. května vypravil přerovský magistrát autobus na pietní vzpomínku v Olomouci Lazcích, kde byli popraveny oběti přerovského povstání z 1. května 1945. Celkem nás v autobuse jelo 19 a z toho nadpoloviční většina 10 členů naší T. J. Sokol Přerov. Z nich jen tři krojovaní muži, letos poprvé ani jedna žena. Ještě vloni a dříve nás krojovaných jezdil dvojnásobek. Na místě příjezdu někdo poznamenal, že je zde snad víc aut než lidí.
Ale těch bylo také hodně, díky četným delegacím. Místo velké vojenské hudby zde hrálo jen sedm hudebníků, ale nás stálé účastníky to už nepřekvapilo. Svůj úkol splnili, ale bohužel nic víc, protože mohli také zahrát něco na uvítaní příchozích a po skončení pietního aktu. Úplně poprvé zde však vystoupili tři řečníci a všichni mluvili pěkně. Pokud si dobře pamatuji, dříve to byl jen jeden: dlouhá léta řečník nadaný od Pána Boha, profesor Vysloužil a asi poslední dva roky olomoucký primátor a dnešní ministr kultury Antonín Staněk. Letos to byli přerovský a olomoucký primátor, mimochodem ten druhý nás krojované přerovské sokoly osobně přišel pozdravit. Třetím řečníkem byl PhDr. Pavel Kopeček z Univerzity Palackého, přerovským sokolům známý z různých besed a přednášek. Letos byl také účastníkem našeho turnaje ve stolním tenisu. Co také bylo na letošních Lazcích úplně poprvé, byla to neposečená tráva na místě pietního aktu. Řeklo by se maličkost, ale každého do očí hned trkla. Někteří si také stěžovali na vratké židle, které měly nahradit pevnější lavičky, ale na měkkém travnatém povrchu se tak úplně nestalo. Celkově však lze říci, že pietní akce proběhla důstojně. Bohužel v přerovském autobuse nás na ní letos jeli sami důchodci většinou ve věku nad osmdesát roků a nevzpomínám si, že si za deset roků někdo, kvůli účasti na této vzpomínce vzal dovolenou.
Další obrázky br. Františka Hudečka naleznete v galerii

Z výsledků I. části soutěže všestrannosti 2019

6. května 2019 v 16:01 | Milan Geryk, Zbyněk Harašta

Všestrannost: gymnastika, šplh, plavání

Župní soutěž se konala v neděli 28. 4. 2019 v sokolovně Přerov a v krytém bazénu v Přerově. Ředitelem závodu byl Zbyněk Harašta, který pak na počítači zpracoval výsledky a ty zveřejnil na nástěnkách. Zúčastnilo se 88 závodnic a závodníků. Z toho Přerov (Pr) 37, Lipník (Li) 15, Hranice (Hr) 13, Rokytnice (Ro) 11, Vlkoš (Vl) 11, Brodek (Br) 1. Každý se mohl zúčastnit více disciplín (g, š, p). Na sál přivedl závodníky starosta Vladimír Tabery. Překvapil velký počet diváků z rodičů a příbuzných i nezávodících cvičenců. Oproti loňsku se zlepšilo vybavení modrním cvičebním nářadím. Medaile dostali vždy první tři cvičenci z každé věkové kategorie, celkem 85 medailí. Do všestrannosti zatím chybí závody v lehké atletice, které jsou plánovány na 9. 6. 2019. Bylo klasifikováno 167 závodníků. Pro 88 účastníků vychází teoreticky téměř 2 klasifikace na jednoho.
Účast v gymnastice: 50, z toho Pr 25 (14), Li 13 (5), Hr 5 (3), Ro 7 (5) (v závorce jsou uvedeny počty medailí prvních 3 závodníků). Hlavní rozhodčí SG pro muže Jaroslav Barták, pro ženy Hana Kratochvílová.


 • Předškolní dívky (2013 a ml.) - (4)

1.Pr Neisnerová Ema, 2.Pr Grmelová Nikol, 3.Pr Přikrylová Marcela

 • Předškolní hoši (2013 a ml.) - (3)

1.Pr Tesař Matyáš, 2.Pr Gazdík Jan, 3.Pr Kubačka Mikoláš

 • Žáci 1 (2010 - 2012) - (1)

1.Ro Vymazal Vilém • Žákyně 1 (2010 - 2012) - (9)

1.Li Řezáčová Tina, 2. Li Tomková Lenka, 3.Li Štěpánová Petra

 • Žáci 2 (2008 - 2009) - (2)

1.Ro Jurečka Štěpán, 2.Hr Spilka Jan

 • Žákyně 2 (2008 - 2009) - (9)

1.Li Koudeková Eliška, 2.Pr Králová Barbora, 3.Pr Kubíková Veronika

 • Žáci 3 (2006 - 2007) - (8)

1.Ro Tesař Antonín, 2.Ro Hrnčiřík Vojtěch, 3.Ro Horák Pavel

 • Žákyně 3 (2006 - 2007) - (7)

1.Hr Spilková Veronika, 2.Pr Gájová Marie, 3.Hr Ryparová Kateřina

 • Žáci 4 (2004 - 2005) - (2)

1.Pr Krejčíř Mikuláš, 2.Pr. Jiránek David

 • Žákyně 4 (2004 - 2005) - (4)

1.Pr Drozdová Alice, 2.Pr Čevelová Veronika, 3.Pr Velímová Lucie

 • Muži (2000 a st.) - (1)

1.Li John MartinÚčast ve šplhu: 48, z toho Pr 20 (12), Li 12 (6), Hr 9 (6), Ro 7 (4) (v závorce jsou uvedeny počty medailí prvních 3 závodníků). Hlavní rozhodčí šplhu Martin Krejčíř.

 • Předškolní hoši (2013 a ml.) - (4)

1.Pr Král Ondřej

 • Žáci 1 (2010 - 2012) - (2)

1.Ro Vymazal Vilém, 2.Pr Dostál Radim

 • Žákyně 1 (2010 - 2012) - (7)

1.Li Řezáčová Tina, 2. Li Vozáková Natálie, 3.Pr Lottmannová Karolína

 • Žáci 2 (2008 - 2009) - (1)

1.Hr Spilka Jan

 • Žákyně 2 (2008 - 2009) - (10)

1.Li Tomková Alice, 2.Hr Sýkorová Anna, 3.Li Koudeková Eliška

 • Žáci 3 (2006 - 2007) - (6)

1.Ro Tesař Antonín, 2.Ro Hrnčiřík Vojtěch, 3.Pr Jelínek Jan

 • Žákyně 3 (2006 - 2007) - (7)

1.Hr Spilková Veronika, 2.Pr Majerová Karolína, 3.Hr Ryparová Kateřina

 • Žáci 4 (2004 - 2005) - (4)

1.Pr Krejčíř Mikuláš, 2.Hr Spilka Miroslav, 3.Pr Polívka Jan

 • Žákyně 4 (2004 - 2005) - (3)

1.Pr Drozdová Alice, 2.Li Kopecká Gabrila, 3.Pr Velímová Lucie

 • Muži (2000 a st.) - (3)

1. Pr Slouka Otakar, 2.Pr Harašta Zbyněk, 3.Li John Martin

 • Ženy (2000 a st.) - (4)

1.Pr Krejčířová Vlasta, 2.Hr Spilková Martina, 3.Ro Tesařová HelenaÚčast v plavání: 69, z toho Pr 25 (11), Li 12 (2), Hr 12 (5), Ro 8 (3), Vl 11 (6), Br 1 (1) (v závorce jsou uvedeny počty medailí prvních 3 závodníků). Hlavní rozhodčí plavání Blanka Zelingerová.

 • Žáci 1 (2010 - 2012) - (3)

1.Pr Pohančeník Tomáš, 2.Pr Punčochář David, 1.Ro Vymazal Vilém

 • Žákyně 1 (2010 - 2012) - (9)

1.Vl Ryšavá Kateřina, 2.Ro Sladečková Ellen, 3.Pr Punčochářová Kristýna

 • Žáci 2 (2008 - 2009) - (3)

1.Vl Sobek Petr, 2.Ro Jurečka Štěpán, 3.Hr Spilka Jan

 • Žákyně 2 (2008 - 2009) - (12)

1.Vl Ryšavá Adéla, 2.Vl Kutálková Eliška, 3.Li Hradilová Klára

 • Žáci 3 (2006 - 2007) - (10)

1.Pr Havránek Petr, 2.Hr Čížkovský Denis, 3.Pr Jelínek Jan

 • Žákyně 3 (2006 - 2007) - (9)

1.Vl Kutálková Anna, 2.Hr Spilková Veronika, 3.Hr Ryparová Kateřina

 • Žáci 4 (2004 - 2005) - (5)

1.Pr Jiránek David, 2.Hr Hollaschke Jiří, 3.Pr Krejčíř Mikuláš

 • Žákyně 4 (2004 - 2005) - (4)

1.Pr Velímová Lucie, 2.Pr Čevelová Veronika, 3.Pr Drozdová Alice

 • Muži (2000 a st.) - (8)

1.Li John Martin, 2.Li Tomek Tomáš, 3.Br Kratochvíl Lukáš

 • Ženy (2000 a st.) - (6)

1.Pr Krejčířová Vlasta, 2.Vl Kutálková Kateřina, 3.Hr Hollaschkeová VandaNa jiném místě jsme upozorňovali, čím Sokol bojuje proti sedavému způsobu života a otylosti. Musíme cvičit a zároveň kontrolovat pomocí závodění. Jestliže někdo v závodech obsadí horší místo, nemá důvod s cvičením přestat, neboť stále zůstává vpředu proti necvičícim. Zejména gymnastika vyžaduje i paměť závodníků a celoroční námahu cvičitelů a cvičitelek.

Pokrok v gymnastice?

1. května 2019 v 9:37 | Jaroslav Skopal

Postřehy z prvé části soutěže sokolské všestrannosti 28. dubna 2019 v Přerově

O poslední dubnové neděli jsem po několika letech opět v roli rozhodčího navštívil gymnastickou část župní soutěže sokolské všestrannosti. Na první pohled bylo vidět, že počet účastníků už neklesá a věková struktura se mění ve prospěch těch mladších kategorií. Převažoval dívčí živel. Z žáků přijeli v hojném počtu chlapci ze Sokola Rokytnice. A jejich vedoucí je dobře nejen vybrala, ale i připravila. Přítomný divák a bývalý závodník ve sportovní gymnastice br. Bohumil Domanský uznal, že sestava na kruzích je pro jejich kategorii docela obtížná a přitom ji téměř všichni docela slušně zvládali.
Vidět však byly hlavně žačky. Ty ze Sokola Lipník nad Bečvou přivedla na start závodu cvičitelka Martina Šromotová. Její děvčata úspěšně bojovala v přeskoku přes koně našíř se skrčkou nebo roznožkou. Roznožka má vyšší hodnocení a navíc se zvlášť dobře hodnotí vodorovný zášvih po odrazu z můstku v první přeskokové fázi. A tak došlo i na dotazy, jak to mají nacvičovat. Přítomný rozhodčí Vladimír Tabery jim hned na místě prvé rady poskytl, na jejich zažití však už bylo málo času. Všechny žákyně se vyžívaly v akrobacii, na kladince či na kladině, to podle věku. Jako by se v nich a v jejich cvičitelkách probouzela vzpomínka na kdysi úspěšnou českou olympioničku Věru Čáslavskou. Trochu zápolily s hrazdou.
Dík za účast patří i Sokolu Beňov, Hranice a samozřejmě domácí Tělocvičné jednotě Sokol Přerov. Teprve na fotgrafii ze šplhu jsem poznal, že z Lipníka přijel i starosta Sokola Lipník br. Martin John. Snad je můj výrok celý správný.
Do budoucna bych přál cvičitelkám a cvičitelům kvalitní župní seminář či sraz, na kterém by se probraly v terorii i praxi rozhodující prvky gymnastických sestav, tedy jejich techniky. Hlad po něčem takovém byl mezi účastnicemi patrný. Důležité je, že gymnastika se zase snaží dostat na bývalé sokolské výsluní.
Foto v článku je od jeho autora

Fota v galerii jsou od Františka Kubíka ze Sokola Beňov

Stolní tenis seniorů a úklid sokolovny

8. dubna 2019 v 12:16 | Miroslav Rozkošný

Senioři soutěžili ve stolním tenisu


Tradiční součástí pravidelných úterních dopoledních tréninků ve stolním tenisu v přerovské sokolovně se stala soutěž v tomto nenáročném sportu.
V sezoně 2018 - 2019 se stal vítězem soutěže br. Milan Rozkošný, před Janem Haužvicem a Jaroslavem Pavlištíkem. Soutěž byla zakončena 2. dubna, kdy třem nejlepším byly předány věcné ceny a poslednímu v soutěži Cena útěchy. Díky iniciativě br. Zdenka Vylíčila bylo zakončení soutěže velice slavnostní a nechybělo ani občerstvení.

Uklízeli přerovskou sokolovnu

Do celostátní akce Uklidˇme svět, uklidˇme Česko se v sobotu 6. dubna zapojila také naše T. J. Sokol Přerov. Přišlo deset lidí, převážně členů jednoty. "Dost lidí odradilo deštivé počasí," myslí si Antonín Blatˇák, vrátný sokolovny, který se do také akce zapojil.
Příkladem ostatním šli náčelníci ses. Helena Sedláčková a br. Martin Krejčíř, zatímco starosta jednoty br. Vladimír Tabery se této celostátní akce zúčastnil ve svém bydlišti v Sušicích. Mimo stadionu uklízeli brigádníci v areálu sokolovny snad všechno, klubovnu a šatny na zahradě, zkrášlovali lípy, ze sokolovny vyklízeli starý nábytek, čistili volná prostranství a snad největší pozornost věnovali přípravě hřiště pétanque na nastávající sezonu.
Zde nejvíce práce odvedli bří Jindřich Šoupal a Peter Suja. Ten na brigádu přišel i s manželkou, která navíc pro brigádníky upekla výborné koláče. Poděkování patří všem, kteří se nezalekli deštivého počasí a v areálu sokolovny zanechali za sebou kus pěkné práce.

Zájem o ples Sokola Přerov stoupá každým rokem

8. března 2019 v 17:05 | Blanka Zelingerová

Sokolský ples 1. března 2019 na jedničku

Pořádání sokolských plesů se stalo v naší jednotě už tradicí. Každým rokem se zvyšuje nejen návštěvnost, ale i úroveň. Nejinak tomu bylo i letos. Po loňském úspěšném plese na téma 1. republika, se letos organizátoři rozhodli pozvat všechny na Hvězdy černobílého filmu. A opravdu, páni v cylindrech, černých oblecích a bílých košilích, dámy v krásných robách i dobových kostýmech dotvářeli báječnou plesovou atmosféru. Přispěla k tomu i černobílá výzdoba, výborná kapela, která hrála nejen pro mladé, ale pro všechny věkové kategorie.
Letos byla i bohatá tombola, dražilo se 100 krásných cen. Ples dvakrát zpestřil svým vystoupením náš oddíl Rope skipping cvičením se švihadly. Vtipné a veselé byly i scénky sokolek z T.J. Sušice a první předvedení našich malých členů oddílu společenských tanců. Podle ohlasu dopadl ples opravdu na jedničku a za to patří velký dík všem, kteří se dobrovolně postarali nejen o výzdobu, pohoštění, obsluhu v baru i v šatně a závěrečný úklid. Odměnou jim je uznání a pochvala těch, kteří se na plese tak dobře bavili a těší se, že přijdou i na ten příští v roce 2020.
Další obrázky br. Františla Hudečka najdete v galerii

Richard Drábek z Vinar mezi přerovskými sokoly

4. února 2019 v 10:35 | Miroslav Rozkošný

"Mezi sokoly vždy omládnu,"

říká devadesátiletý Richard Drábek. Oslava devadesátých narozenin není mezi členy Věrné gardy Tělocvičné jednoty Sokol žádnou výjimkou. Oslava stejného výročí narozenin br. Richarda Drábka z Vinar však takovou výjimkou byla, protože se jednalo o čestného člena tohoto odboru Sokolu věrných členů. Bratr Richard Drábek se po celý život věnoval hlavně práci a malování obrazů.

Z toho důvodu ho do přerovské sokolovny přivedlo až před pěti lety moje pozvání, kdy na schůzi vzdělavatelského odboru přinesl svůj obraz původního přerovského Tyršova mostu, který tak dodnes visí v sokolovně, vedle dveří do malé zasedací místnosti. Další větší jeho obraz tohoto mostu pak přinesl později a ten visí ve velké zasedací místnosti, kde se br. Drábek několikrát zúčastnil pravidelných setkání Věrné gardy. "Tady vždy omládnu," chválí tato setkání čerstvý devadesátník. Dvakrát také pozval své přátele z Věrné gardy k sobě na zahradní posezení a vždy je bohatě pohostil. "Hlavně však pohyb a práci, " často opakuje br. Drábek. Je také členem místního spolku zahradkářů a nejvíc péče věnuje svým sadům. Ty se mu bohatě odměňují tak, že slivovice a meruňkovice má vždy dost pro sebe i své přátele. Sám je však spíš abstinent a pro sebe vyrábí různé ovocné a bylinné sirupy. Celou zimu, kdy není venku práce maluje obrazy. Nejméně desítky nebo spíš stovky svých obrazů už rozdal přátelům a známým, stejně jako ovocných stromků, které sám vypěstoval. V poslední době Richard Drábek popsal svůj na události bohatý život a nechává ho zapsat do volných stránek staré vinarské kroniky. Jak už to u lidí generace Richarda Drábka často bylo, není to vždy radostné povídání. V mládí přišel o svého otce, který za 2. světové války zahynul v německém koncentračním táboře. Mladý Richard Drábek jako politický vězeň zase v padesátých létech poznal komunistické vězení a práci v uranových a uhelných dolech, kde zůstal pracovat až do starobního důchodu. "Uvěznili mě za moji mladistvou prostořekost," říká br. Drábek s velkým nadhledem a humorem, který mu dodnes nechybí.
Další obrázky autora článku najdete v galerii.

Chyběly hrající ženy

1. února 2019 v 17:49 | Miroslav Rozkošný

Turnaj ve stolním tenisu s rekordní účastí.

Letošní 3. ročník turnaje ve stolním tenisu pořádaný 26. ledna skupinou seniorů z odboru všestrannosti T. J. Sokol Přerov pořadatele opět překvapil. Tentokrát naopak příjemně, dvojnásobnou účastí než vloni. Zejména žáci překvapili, přišlo jich 24. Muži zůstali na tradičním počtu osmi hráčů, ale oproti předcházejícím dvěma ročníkům se nezúčastnila ani jedna žena. Přišli nejen domácí sokolové, ale také účastníci z Olomouce, Domaželic a Lověšic. Hlavní pořadatelé u stolu rozhodčích bří Jindřich Šoupal a Milan Rozkošný měli proto co dělat. Nezastavil se ani Jan Haužvic, který řídil účastníky turnaje přímo mezi stoly a navíc se postaral o medaile a pěkné ceny pro nejlepší tři hráče v každé kategorii. Štěstí také bylo, že vedle tří připravených stolů se podařilo zprovoznit i dva starší náhradní, a tak ke spokojenosti účastníků i pořadatelů mohl být už hodinu po poledni turnaj ukončen.
V soutěži mužů zvítězil nejmladší hráč v této kategorii teprve sedmnáctiletý Filip Haužvic, před čtyřicátníky Antonínem Korduliakem a Michalem Tomiškou. První místo mezi žáky obhájil loňský vítěz Adam Suk z Lověšic. Za ním skončil David Janda a třetí byl bratr vítěze, Jan Suk.
Další obrázky autora článku najdete v galerii!
 
 

Reklama