Organizační

Po stopách historie roku 1919

16. dubna 2014 v 16:24 | Irena Darmová

Pouť po památných místech na Slovensku

Ze Vzdělavatelského odboru ČOS došel dopis:
Vážené sestry, vážení bratři,
Československá obec legionářská pořádá pouť po památných místech na
Slovensku. Nabídla nám několik volných míst. Pokud byste měli zájem se
tohoto zájezdu zúčastnit, kontaktujte přímo organizátory ČsOL.
Informujte prosím o tomto zájezdu i sokolské tělocvičné jednoty. Podmínky
zájezdu a bližší informace naleznete v zaslaných přílohách.

Poznávací cesta Slovensko 2014
V roce 2014 si připomínáme 95. výročí bojů na Slovensku a 95. výročí tragické smrti Milana Rastislava Štefánika a u příležitosti těchto výročí naplánovalo a zorganizovalo ústředí ČsOL ve spolupráci s Odborem pro veterány Ministerstva obrany ČR pietní cestu na Slovensko v rámci Projektu LEGIE 100. Mimo místa spjatá s boji našich legionářů a dobrovolníků po 1.sv.válce navštívíme i pietní místa spjatá s boji za osvobození naší vlasti v 2.světové válce.
· Akce: Poznávací cesta na místa bojů našich legionářů a dobrovolníků za samostatnost Československé republiky - SLOVENSKO 2014
· Termín: 29. 4. 2014 - 04. 5. 2014
· Kontaktní osoba: Mgr. Filip Procházka, Mgr. František Trávníček
· počet účastníků: 40 osob
· Ubytování: hotely a internáty
· Program: 29. 4. 2014 (ůterý)
§ odjezd v 20:00 z Prahy
§ naložení poutníků a odjezd ve 23:30 z Brna
30. 4. 2014 (středa)
§ Prohlídka míst bojů a hřbitovů našich vojáků v Margecanech, Kysaku, Ide a v Košicích
§ Pietní akty na hřbitovech v Obišovcích a Košická Belé
§ Ubytování a prohlídka Košic
01. 5. 2014 (čtvrtek)
§ Prohlídka míst bojů, hřbitovů našich vojáků a pietní akty v Medzevu, Turně nad Bodvou, Lučenci, Zvolenu a Banské Štiavnici
§ Ubytování a prohlídka Banské Štiavnice
02. 5. 2014 (pátek)
§ Prohlídka míst bojů, hřbitovů našich vojáků a pietní akty v Balassa Gyarmatě (Maďarsko), Šahách, Ipelském Sokolci, Pastovcích, Štůrově, Komárně a Nových Zámcích
§ Ubytování a samostatná prohlídka Nitry
03. 5. 2014 (sobota)
§ Prohlídka míst bojů a hřbitovů našich vojáků v Nitře, Seredi a Prietrži
§ Účast na slavnostech a pietních aktech k připomínce 95. výročí tragické smrti M. R. Štefánika na Bradlech a v Košariskách
§ Vernisáž výstavy ČsOL v Košariskách
§ Účast na vzpomínkovém pochodu z Košarisek na Bradla
04. 5. 2014 (neděle)
§ Prohlídka města a vojenského muzea v Piešťanech
§ Pietní akt v místě tragické smrti MRŠ v Ivánce při Dunaji
§ Účast na pietní akci u příležitosti 95. výročí tragické smrti M. R. Štefánika v Bratislavě
§ Prohlídka Bratislavy
§ Návrat do Prahy do 23:00
· Propozice: ČsOL zajišťuje pro účastníky zájezdu dopravu autobusem a ubytování se snídaní. Stravování si hradí každý účastník sám
· Poplatky: Členové ČsOL budou přispívat částkou 1 500 Kč/osobu
· Přihlášky: Přihlášky na akci zasílejte do 14.4.2014 na adresu sekretariátu
ČsOL, Sokolská 33, 120 00 Praha 2, nebo na mail tajemnik@csol.cz
Do 17.4.2014 budete vyrozuměni o zařazení do zájezdu.

Pojeďte s námi do Příbora

16. dubna 2014 v 11:50 | Peter Suja, Zdena Koluchová

Pozvánka na sokolský výlet

Sokol Přerov pro cyklisty

10. dubna 2014 v 20:16 | Peter Suja

Pozvánka

Pozvánka na stolní tenis do Beňova

7. dubna 2014 v 10:08 | František Kubík
Tělocvičná jednota Sokol Beňov
pořádá:
Velikonoční turnaj
ve stolním tenise
Kde: sokolovna T.J. Sokol Beňov
Kdy: sobota12.4. 2014 od 9:00 hod
Kategorie: Určeno po neregistrované hráče
Podle struktury a počtu přihlášek další rozdělení na kategorie (mládež, muži, ženy).
Startovné: 60,- Kč, mládež do 18 let zdarma
Hrací systém: Podle počtu účastníků bude upřesněn na místě
Ceny: Pro 3 nejlepší hráče věcné ceny
Občerstvení: Bohaté občerstvení zajištěno v místě
Přihlášky: přijímá do čtvrtku 10.4.2014 František Kubík, tel.777327221, E-mail: frantisek.kubik@seznam.cz
Sportovní úbor, přezůvky, pálku a dobrou náladu s sebou!!
Srdečně zvou pořadatelé!!

Z valné hromady Sokola Přerov 6. března 2014

10. března 2014 v 18:22 | Miroslav Rozkošný

Sokolská valná hromada v Přerově byla letos slavnostnější


Další fotografie Vojtěcha Podušela z valné hromady jsou zveřejněny v Galerii (vlevo složka Valná hromada ...)

Nejen pracovní náplň, ale také letos více slavnostní ráz měla ve čtvrtek 6. března valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Přerov. Hned v úvodu potěšila přítomné návštěva primátora města Jiřího Lajtocha (ČSSD) a náměstka primátora Dušana Hluzína (TOP-09). Jiří Lajtoch se ve svém vystoupení omluvil za svoji několikaletou neúčast na valné hromadě Sokola, zavzpomínal na svá herecká léta v sokolském loutkovém divadle a zejména ocenil účast přerovských sokolů při slavnostních a pietních akcích pořádaných magistrátem města. Připomněl také přítomným, že město nemůže více podporovat aktivity sokolů, protože také finanční možnosti města jsou omezené.

V hlavní zprávě o činnosti přerovského Sokola vyzvedl jeho starosta br. Vladimír Tabery zejména skutečnost, že po létech stagnace vloni opět došlo k výraznějšímu nárustu počtu jeho členů. Nárust členů se projevil zejména v odboru všestrannosti, kde místo 427 členů před rokem jich měla jednota k 31. 12. 2013 celkem 496. V současnosti počet členů je již přes pět set. Další mladí lidé provozují svoji zájmovou činnost především ve sportovních oddílech. K nárustu členské základny Sokola došlo hlavně díky dalším novým aktivitám, kterými Sokol vloni rozšířil svoji činnost a více se prezentuje na veřejnosti - badminton, volejbal, sportovní a společenský tanec a další. Po létech byly na této valné hromadě vidět i dětské tváře. Byly mezi desítkou oceněných v soutěži ve sběru starého papíru, který jednota vloni poprve uspořádala. Vítězem se stal Martin Krejčíř (560kg), před Kristýnou Zinkovou (402kg) a Lenkou Sujovou (400 kg). Celkovým výsledkem soutěže bylo 5,3 tun nasbíraného papíru. Starosta ve svém projevu několikrát vyzvedl zásluhu vloni nově zvoleného hospodáře Petera Suji na širší a pestřejší činnosti jednoty v minulém roce. Dobře pracovali v minulém roce i další činovníci Sokola - náčelníci, kolektiv loutkového divadla, Věrná garda a ostatní, což se projevuje na počtu každoročně uspořádaných akcí - ples, dětské šibřinky, ukázkové cvičení pro veřejnost a řada dalších. K nim vloni po mnoha desítkách let přibylo divadelní představení v sokolovně a v sále loutkového divadla byla na přelomu září a října uspořádána jako jedna z prvních v republice pietní vzpomínka Památný sokolský den.

Činorodost současného vedení přerovského Sokola byla možná příčinou, že také diskutujích z řad členů bylo na letošní valné hromadě víc. Padly zde mezi jinými návrhy na využití solárních panelů, zřízení pamětní desky na rodný dům Gen. Janouška a výraznější uctění památky člena přerovského Sokola Slavomíra Kratochvíla, od jehož smrti letos uplyne sto let. Jednota má však také technické záměry, které kvůli sníženým dotacím státu a České obce sokolské musí odkládat. Mezi ně patří rekonstrukce výměníkové stanice, nová parketová podlaha sálu a rekonstrukce části osvětlení.

Ples a šibřinky v Sokole Přerov

19. února 2014 v 21:12 | Vlasta Krejčířová

Pozvánka

Sokolové budou v Hranicích plesat s letci

3. února 2014 v 12:09 | Vladimíra Kubešová

Pozvánka na dva maškarní plesy, dospělácký a dětský karneval

Sokol Přerov zve na balet

21. ledna 2014 v 18:24 | Helena Sedláčková

Romeo a Julie v Olomouci

Na stolní tenis zve Sokol Beňov

18. prosince 2013 v 18:22 | František Kubík
T.J. Sokol Beňov
pořádá:
Vánoční turnaj
ve stolním tenise
Kde: Sokolovna T.J. Sokol Beňov
Kdy: sobota 28. 12. 2013 od 10:00 hod
Kategorie: Určeno po neregistrované hráče
Podle struktury a počtu přihlášek další rozdělení na kategorie (mládež, muži, ženy, nad 50 let atd).
Startovné: 60,- Kč, mládež do 18 let zdarma
Hrací systém: Podle počtu účastníků bude upřesněn na místě
Ceny: Pro 3 nejlepší a vítěze v kategorii připraveny věcné ceny
Občerstvení: Bohaté občerstvení zajištěno v místě
Přihlášky: přijímá do 23.12.2013 František Kubík, tel. 777327221,
E-mail: františek.kubik@seznam.cz
Sportovní úbor, přezůvky,pálku a dobrou náladu s sebou!!

Bohaté občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé!!

Zápasy s totalitou a útěky za svobodou

7. prosince 2013 v 21:59 | Jaroslav Skopal
Sokolská župa Středomoravská - Kratochvilova
ve spolupráci s T. J. Sokol Přerov
připravila křest knihy
Zápasy s totalitou a útěky za svobodou,
který se uskuteční v pondělí 16. prosince 2013 v 17:30 v loutkovém divadle Sokola Přerov, Brabansko 2, Přerov
Program:
Zahájení a uvítání hostů (Eva Tšponová)
Kulturní část I (Skupina Petera Suji)
Vznik a cíle knihy - dokumentu (Jaroslav Skopal)
Vzpomínky pamětníků
Křest knihy (Jiří Skopal, Vladimír Tabery)
Poděkování spolupracovníkům a sponzorům (E. Tšponová, J. Skopal)
Kulturní část II (Skupina Petera Suji)
Volný závěr, občerstvení

Za divadlem do beňovské sokolovny

29. listopadu 2013 v 16:44 | František Kubík

Přijedou ochotníci z Vlkoše

Ochotníci z Vlkoše se představí v přerovské sokolovně

31. října 2013 v 10:49 | Miroslav Rozkošný

v sobotu 16. listopadu v 17:00 hodin

Ochotnícké divadlo má ve Vlkoši slavnou minulost. Místní pamětníci dodnes vzpomínají na populárního představitele komických rolí Vladimíra Sobka a další místní herce. Na tradici svých předchůdců navázalo vloni vzniklé ochotnické uskupení s názvem Vlkoš sobě, aneb ochotni, schopni čehokoliv, které našlo střechu nad hlavou i domovskou náruč v místní sokolovně.
S myšlenkou založit ochotnický spolek si pohrávali mladí vlkoští sokoli už dlouho. Realizaci jejich myšlenky urychlila hojně navštěvovaná představení dřevohostických ochotníků v místní sokolovně. Konečný impuls k nácviku první premiéry mladých sokolských ochotníků z Vlkoše, však dala nadšená členka místního Sokola Alena Gálíčková. Pod jejím vedením začínající ochotníci nastudovali své první divadelní představení, kterým je lehce načernalá komedie Lumíra Kubálka s názvem Podhorský penzion aneb z malé sázky velká hádka. S nácvikem této hry začali vlkoští ochotnící loni v listopadu a už mají za sebou její úspěšnou premiéru v místní sokolovně. "Obrovská návštěva, narychlo shánění dalších židel z různých míst obce a přesto spousta lidí stála, včetně plného balkonu, stojící a tleskající přeplněný sál, to nás na závěr doslova dohnalo k slzám dojetí," řekla Simona Prečanová, jedna z představitelek hlavních rolí v této premiéře. Po odstěhování režisérky Gáličkové z Vlkoše, místní ochotníky nadšení pro ochotnické divadlo neopustilo, ale naopak. Na zkouškách se schází skvělá parta lidí a určitě se při nich nenudí, ale naopak chodí z nich nabití energií. O radost, které jim divadlo přináší, se nebrání podělit i s dalšími diváky. Po úspěšné premiéře si také diváci z Vlkoše přejí její reprízu. Pozvánku k hostování dostali vlkoští ochotníci ze sousedních Žálkovic a vlkošské ochotníky mohou diváci vidět také v Přerově. Jedinečná podívaná, kdy po mnoha letech bude opět v přerovské sokolovně divadlo, se koná v sobotu 16. listopadu, začátek v 17, 00 hodin. Miroslav Rozkošný

Nejen Martin Chlumský o Sokole

8. října 2013 v 11:47 | Peter Suja

Ředitel Ústřední školy ČOS 8. října v rozhlase

Vysílání je za námi, vystoupil v něm i br. Zdeněk Bartůněk, zabývající se historií Sokola, zejména v Praze.
Následuje odkaz na záznam včerejšího rozhlasového vysílání o Sokole,
stačí kliknout zde: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2982645

Nazdar všem,
Dostala se mi informace, že dnes na rozhlasové stanici ČRo Dvojka v 16:00 hodin je rozhovor s Martinem CHLUMSKÝM - ředitelem Ústřední školy ČOS.
Jestli máte možnost - poslechněte si tento pořad.
Celoplošná stanice, vysílá analogově a digitálně. Analogový signál šíří přes třicet vysílačů velmi krátkých vln a několik vysílačů na středních vlnách (vysílání na středních vlnách však končí v 16.00, kdy přepíná na ČRo Plus). Dvojku najdete v digitální televizi (DVB-T), digitálním rozhlasovém vysílání (DAB), dále v nabídce kabelových televizí, na satelitu (nekódovaný signál z družice Astra 3A na pozici 23,5° východně) a v televizi přes pevnou telefonní linku (IPTV). Vysílá také živě na internetu a na mobilních telefonech.
16:03
Moderuje Patricie Strouhalová. Sokol. Jak vypadá činnost Sokolské obce dnes? Daří se jí obstát v konkurenci ostatních spolků a sdružení, která se dnes nabízejí mladým lidem? Chodíte vy nebo vaše děti cvičit do Sokola? Host: Martin Chlumský - ředitel Ústřední školy České obce sokolské. Kontaktní diskuse. Ptejte se na to, co vás zajímá. Pište na e-mailovou adresu jaktovidite@rozhlas.cz. (54 min)

Já osobně budu na cestě do Zlína, tak netuším, jak to dopadne - zda naladím dvojku.
Přeji modrý den
Peter

Výhodný zájezd do Památníku Terezín

12. září 2013 v 16:35 | Zdeněk Mička

Akce pro děti a mládež

P o z v á n k a
Vzdělavatelský odbor ČOS pořádá v sobotu 12. října 2013 zájezd pro děti a mládež (věk 12 - 18 let) do Památníku Terezín a návštěvu Vojenského historického muzea
v Praze.
Doprava do Terezína: autobusem - odjezd z Prahy 1 - Malé Strany, ul. Vítězná - Tram 6, 9, 12, 20, 22 - stanice Újezd (Vítězná ul. směrem k Národnímu divadlu, těsně před mostem Legií je stanoviště autobusů) - viz program
Počet účastníků: 50 míst v autobuse; skupina 6 - 8 dětí + vedoucí
Doprava, ubytování, stravování, případně vstupné do objektů budou hrazeny z rozpočtu vzdělavatelského odboru ČOS.
Vzdělavatelský odbor ČOS Vás srdečně zve na tento výlet. Předpokládáme, že účastníci zájezdu budou vybráni za odměnu za sportovní výkony či aktivitu v příslušné jednotě či na župě.
Přihlášky: do 7. října 2013 bude přijímat přihlášky z jednotlivých žup i vyšších organizačních celků ČOS sekretariát vzdělavatelského odboru ČOS.
Žádáme Vás o pečlivé vyplnění návratky u každého účastníka. Kontaktní údaje (telefon, e-mail) jsou nutné u vedoucího skupiny. V návratce je nutno uvést, zda skupina žádá zajistit ubytování a stravování.
Vedoucí zájezdu: ses. Jitka Viktorínová, předsedkyně Komise pro práci s mládeží a seniory.
mob: 737 386 718
Přihlášky a dotazy:
Sekretariát vzdělavatelského odboru:
Alena Štefanová (tel.: 257007274; e-mail: astefanova@sokol.eu)
Věříme, že se zájezd bude líbit. Těšíme se na Vás.
NAZDAR!
Doc. PhDr. Květoslava Volková, CSc.,v.r. Doc. RNDr. Zdeněk Mička, CSc.,v.r.
jednatelka vzdělavatelského odboru ČOS vzdělavatel ČOSProgram:
Mimopražští účastníci budou ubytováni v hostelu ČOS, Újezd 40/450 - Tyršův dům, Praha 1 - Malá Strana. Příjezd v pátek 11. října v odpoledních a večerních hodinách.
Sobota 12. října 2013 - pro ubytované v hostelu:
7.15 - 8.00 snídaně v Hotelu Kampa
8.10 - odchod k autobusu
8.15 - sraz všech účastníků na stanovišti autobusů ve Vítězné ulici
Odjezd: 8.30 hodin do Terezína
Doprava do Terezína: autobusem - odjezd ze stanoviště autobusů ve Vítězné ulici, Praha 1 - Malá Strana (Tram - stanice Újezd, č. 6, 9, 22, 20, 12 - Vítězná ulice je ta, která začíná za mostem Legií - od Národního divadla přes most a na pravé straně hned za mostem je stanoviště autobusů; od zastávky tramvaje Újezd je nutno se kousek vrátit směrem k Národnímu divadlu)
Příjezd do Terezína cca v 9.30 hodin
- 9.45 - 10.30 hodin návštěva muzea
- 11.00 - 12.30 - prohlídka Malé pevnosti - zajištěn kvalifikovaný průvodce
- 13.00 - oběd v restauraci v Terezíně
- 14.30 - odjezd do Prahy
- 16.00 - příjezd do Armádního muzea Žižkov. Prohlídka výstavy " Pod křídly Sokola", která je věnována historii sokolského hnutí. V případě zájmu je možno shlédnout i další zajímavé expozice v areálu Vojenského historického muzea. Průvodcem bude plk. Mgr. Michal Burian, ředitel vojenských muzeí, člen předsednictva vzdělavatelského odboru ČOS a Sokola Dejvice I.
- 19.00 - pro mimopražské účastníky večeře v Hotelu Kampa
- 20.00 - pro zájemce možnost vykoupání v bazénu TD (po skupinách) - nezapomenout plavky sebou !!!
Neděle 13. října 2013
7.30 - 8.30 - snídaně v Hotelu Kampa

Volný program, odjezd domů.

Cvičitelský sbor Sokola Přerov plánoval

11. září 2013 v 22:48 | Jaroslav Skopal

Změna začátku pietní slavnosti 25. září k uctění sokolských obětí na 17:00 hod.

Devatenáct cvičitelů a cvičitelek cvičitelského sboru a několik činovníků Sokola Přerov se sešlo 11. září na pracovní schůzce, jejíž hlavní náplní bylo vyladění plánu akcí odboru všestrannosti na období 2013 - 2014. Jednání řídila náčelnice Helena Sedláčková.
Potřebné informace k hlavním akcím župy sdělil její náčelník Zbyněk Harašta. Náčelník jednoty David Zbořil vyzval přítomné cvičitele k nahlášení požadavků k doplnění náčiní. Termín je do konce září. Starosta jednoty Vladimír Tabery informoval o finanční situaci jednoty, která se mírně zlepšila natolik, že v zimě bude možno přitopit asi o dva stupně C proti poslední zimě.
Vzdělavatel Miroslav Rozkošný vyzval mladé členy k účasti na pietní slavnosti k uctění památky sokolských obětí z řad sokolů naší jednoty v období okupace. Většina přítomných účastníků schůzky připomenula, že začátek v 15:30 je příliš brzo pro zaměstnané členy Sokola. Proto byl přijat návrh z pléna na posunutí zahájení na 17:00. Bude provedena oprava v tisku a v pozvánkách, což zařídí br. Rozkošný.
Informace o novém webu Sokola Přerov poskytl hospodář jednoty Peter Suja.

Vzdejme hold sokolským obětem

5. září 2013 v 22:49 | Miroslav Rozkošný

Pozvánka na pietní slavnost Významný den České obce sokolské,

kterou pořádá Tělocvičná jednota Sokol Přerov pod záštitou sokolské župy Středomoravské - Kratochvilovy
ve středu 25. září v 17:00 hodin.
Slavnost se koná na podnět České obce sokolské jako součást celorepublikové vzpomínkové akce.

P r o g r a m :

1. Položení květů u přerovské sokolovny k pamětní desce obětí II. světové války
2. Přivítání účastníků v sále loutkového divadla
3. Tereza Krejčířová - Základní umělecká škola Přerov - kytara
4. PhDr. Pavel Kopeček - 8. říjen 1941 - v historii České obce sokolské
5. Tereza Krejčířová - Základní umělecká škola Přerov - kytara
6. Mgr. Petr Jirák - Státní okresní archiv Přerov - František Skopal, odbojář a významná osobnost přerovského Sokola
7. Rozprava
8. Závěr a pohoštění účastníků

Opět lze navštívit koncentrační tábor Mauthausen v Rakousku

29. srpna 2013 v 17:10 | Vlastislav Janík, Jaroslav Skopal

Pozvánka na zájezd do KT Mauthausen

Dodatek:

Vážené sestry, vážení bratři,
předsednictvo vzdělavatelského odboru ČOS rozhodlo vyslat v rámci pozvání organizátorů akce na pietní akt do KT Mauthausen 24. října 2013, tak jako v loňském roce, delegaci sokolů (10 členů). Žádáme zájemce, aby se urychleně přihlásili na sekretariátu vzdělalavatelského odboru ČOS (ses. Alena Štefanová, e-mail: astefanova@sokol.eu, tel.: 257 007 274).
Cestovné bude hrazeno z prostředků vzdělavatelského odboru ČOS. Je nutné, aby si každý účastník zajistil pojištění na léčebné výlohy na tento den. Stravování bude individuální.
S pozdravem NAZDAR!
Doc. PhDr. Květoslava Volková, CSc.,
jednatelka vzdělavatelského odboru ČOS

U příležitosti 71. výročí heydrichiády

Vás zveme k uctění památky obětí československých vlastenců, podporovatelů a příbuzných parašutistů operačních skupin ANTHROPOID, SILVER A, OUT DISTANCE a INTRANSITIVE, zavražděných ve dnech 24. 10. 1942, 26. 1.1943 a3. 2. 1944 v KT Mauthausen.
Termín zájezdu je stanoven na čtvrtek 24. 10. 2013. Odjezd je naplánován jako v minulých letech v 6:30 poblíž úřadu Městské části Prahy4 aPolikliniky (stanice metra - parkoviště Budějovická). Návrat tamtéž cca po 19 hodině.
Program zájezdu: pietní vzpomínka spojená s bohoslužbou a následnou prohlídkou tzv. Bunkru a táborového areálu.
Cena zájezdu do 500 Kč.
Cenu je třeba uhradit do konce září na účet 956644193/0800 s označením jména plátce.
V ceně zájezdu není žádný druh pojištění.
V pátek 25. 10. 2013 od 18 hodin se v katedrále sv. Víta a Vojtěcha na Pražském hradě uskuteční zádušní mše za 294 popravených v KT Mauthausen.
Za organizační trojici Čvančara-Janík-Šustek

Vlastislav Janík (janik@seznam.cz, mobil 737 283 305, tel. 242 483 119)

Informace o cvičení v T.J. Sokol Přerov v období 2013/2014

15. srpna 2013 v 23:10 | Jaroslav Skopal

Cvičební rok začíná 9. září 2013

Odbor sokolské všestrannosti

Rodiče s dětmi od dvou let v úterý 16 - 17:00 hodin
Předškolní děti od 4 do 6 let v pondělí a čtvrtek 16 - 17:00
Mladší žáci a žákyně od 1. do 5. třídy v úterý a pátek 17 - 18:00
Starší žáci a dorost od 5. třídy v úterý a pátek 18 - 19:00
Cvičení se švihadly (ropeskipping) pro žactvo a dorost v pátek 18:30 - 20:00
Starší ženy v pondělí a čtvrtek 18 - 19:00
Ženy (aerobik, posilování) v pondělí a čtvrtek 19 - 20:00
Muži a dorostenci v úterý a pátek 19 - 20:30
Zdravotní cvičení pro mládež i dospělé v pondělí a čtvrtek 17 - 18:00

Více informací také o oddílech boxu, karate, tance a obdobě kulečníku (snoockeru)

Boxovna
Kancelář jednoty v budově sokolovny Přerov, Brabansko 2, telefon 581 201 956, e-mail sokol-prerov@volny.cz
www.sokolprerov.cz

Turnaj smíšených družstev v odbíjené

7. srpna 2013 v 11:24 | Marek Beneš
pořádá Sokol Velká

Jak od září 2013 v Sokole Přerov

27. července 2013 v 16:06 | Tereza Krejčířová

Předpokládaný časový rozvrh

 
 

Reklama
Reklama