Organizační

Říjnové a listopadové oslavy 2014 v Přerově

26. října 2014 v 15:24 | Irena Darmová

proběhnou za významné účasti Sokola

Otevřená taneční hodina v Sokole Přerov

16. října 2014 v 22:58 | Lucie Pavlíková

i v latinskoamerických rytmech

Vážení členové a příznivci Sokola,
dovolte mi, abych Vás srdečně pozvala na akci s názvem OPEN DANCE CLASS - otevřená taneční hodina ve standardních a
latinskoamerických tancích, kterou pořádá T.J. Sokol Přerov ve spolupráci s tanečním oddílem T.J. Sokol Přerov - KST Fénix.
Přijďte si užít jedinečný večer plný latinskoamerických a standardních rytmů! Pojďte si zatancovat to, co si jinde nezatancujete! Kromě taneční hudby vás čeká i bohaté občerstvení, 0,5 l piva za 20 Kč, krátká výuka polky a waltzu, taneční ukázky a soutěžní slosovatelná anketa!
Formální oblečení NENÍ podmínkou! Vstupné 100 Kč, pro členy Sokola 80 Kč.
Přijďte si užít zábavný sobotní večer!!!
Srdečně Vás zve T.J. Sokol Přerov a taneční oddíl T.J. Sokol Přerov - KST Fénix!
Více na: www.facebook.com/tanecnioddil nebo na tanec.sokolprerov.cz
Lucie Pavlíková
vedoucí T.J. Sokol Přerov - KST Fénix

Sokolská přehlídka folkloru v Bzenci

6. října 2014 v 11:27 | Miroslav Rozkošný

Pojeďte s námi

Tělocvičná jednota Sokol Přerov pořádá v sobotu 11. října společnou návštěvu V. Národní přehlídky sokolských folklorních souborů, která se koná v Bzenci. Začátek ve 13,30 hodin v kulturním domě Na Luži.
Společný odjezd vlakem z Přerova za příznivého počasí v 9,24 h. a za nepříznivého v 11,24 hodin. Za příznivého počasí prohlídka pamětihodností Bzence.
Průvodce a vedoucí zájezdu ses. Jaroslava Kubíková.

Pozvánka na Památný den Sokola do Přerova

4. října 2014 v 21:07 | Miroslav Rozkošný

Středa 8. října 2014 v přerovské sokolovně

Pozvánka z Hanácké župy

11. září 2014 v 18:09 | Marie Úlehlová


Zdravím všechny sokolíky a sokolice z Moravy a posílám pozvánku na seminář s Jarkem Kučerou "Cvičíme zdravě I+II".
Kromě Jarkova perfektního cvičení, které posílí vaše tělo, vás čeká znovuotevřená tělocvična v sokolovně v Bystřici p/Hostýnem a krásné okolí sv.Hostýna, které potěší vaši duši.
Přeji pěkný víkend a těšíme se na zájemce z vašich žup.
Marie Úlehlová

Pozvánka na přednášku

8. září 2014 v 18:19 | Miroslav Rozkošný

ke 100. výročí popravy Slavomíra Kratochvila

V úterý 9. září v 17,00 hod. se koná v Korvínském domě na Horním náměstí v Přerově přednáška dr. Jiřího Lapáčka o Slavomíru Kratochvílovi, významné osobnosti přerovského Sokola. Doporučujeme účast všech členů. Pozvěte také ostatní.
Po této osobnosti byla pojmenována i naše Sokolská župa Středomoravská - Kratochvilova.

Pozvánka na úklid s překvapením

21. srpna 2014 v 15:38 | Peter Suja

Sokol Přerov gruntuje

Turnaj v odbíjené ukončí prázdniny v Sokole Velká

31. července 2014 v 17:20 | Marek Beneš

Pozvánka do Velké

Velká Javořina 2014

15. července 2014 v 17:18 | Běhůnková (Sokol Uherský Brod)

Výzva k účasti a přihlášení

Pozvánka na výlet za historií

19. června 2014 v 11:41 | Helena Sedláčková

do pevnosti Josefov

Sokolský víceboj v Přerově

19. června 2014 v 11:33 | Peter Suja

Akce pro děti i dospělé, členy i příznivce

Pozvánka na klavírní koncert

16. května 2014 v 13:57 | Miroslav Rozkošný

v Mervartově síni

Vzdělavatelský odbor a Věrná garda zve všechny členy Sokola, ale i ostatní, na společnou návštěvu klavírního koncertu Barbory Halouzkové z Lověšic. Koná se v neděli 25. května v 19:00 hodin v Mervartově síni Muzea Komenského v Přerově. Přijďte svojí účastí podpořit mladou umělkyni a učitelku Základní umělecké školy v Hranicích.

Pro inspiraci jednotám naší župy

13. května 2014 v 10:49 | Irena Darmovál

Cesta k aktivitě a prezentaci činnosti jednoty


Beseda z vojenské historie

10. května 2014 v 20:32 | Helena Sedláčková

Pozvánka přátelům loutek

8. května 2014 v 14:34 | Marie Veřmiřovská

Vážení přátelé, zájemci a milovníci loutkového divadla

mám pro Vás jednu zajímavou nabídku na PÁTEČNÍ ODPOLEDNE!!!!!
9.května v pátek od 15-15:30 hod cca do17. hod, do sálu LOUTKOVÉHO DIVADLA SOKOLA PŘEROV

Před chvilinkou mi potvrdili, že na přednášku s instrukcemi o vodění loutek se v pátek určitě dostaví a přijedou naši vzácní hosté a že se na jejich přednášku může kdokoliv přihlásit z amatérských herců i veřejnosti přijít a přijet podívat a poslechnout si jejich jistě nesmírně vzácné instrukce o vodění loutek i přednášku s ukázkami vyslechnout !!!
A tak, budete-li mít čas a zájem, jste zváni.
Našimi vzácnými hosta jsou:

PAN JAROSLAV VIDLÁŘ S CHOTÍ
- JE TO NÁŠ ZNÁMÝ TELEVIZNÍ "FRANTIŠEK"

tedy herec, který v televizi vodí roztomilého maňáska "Františka", známá osobnost, od které se mnoho o vodění loutek můžeme naučit. Zvu Vás tedy na toto mimořádné vzdělávání k vedení maňásků spojené s přednáškou, při kterém máme tu čest přivítat takto významného hosta.

Pro nás pro všechny bude toto velkým přínosem a poučením.
Za zájem všem, kteří se mohou účastnit,
za LD SOKOLA PŘEROV děkujeme

SOKOL PŘEROV

PŘEROVSKÝ KAŠPÁREK
Mgr. Marie Veřmiřovská
608755390

Pochod veselíčskými lesy

6. května 2014 v 14:53 | Irena Darmová

Pozvánka na 31.5.2014

Pozvánka ze Sokola Velká

29. dubna 2014 v 15:36 | Marek Beneš

na přebor ve smíšené odbíjené

Po stopách historie roku 1919

16. dubna 2014 v 16:24 | Irena Darmová

Pouť po památných místech na Slovensku

Ze Vzdělavatelského odboru ČOS došel dopis:
Vážené sestry, vážení bratři,
Československá obec legionářská pořádá pouť po památných místech na
Slovensku. Nabídla nám několik volných míst. Pokud byste měli zájem se
tohoto zájezdu zúčastnit, kontaktujte přímo organizátory ČsOL.
Informujte prosím o tomto zájezdu i sokolské tělocvičné jednoty. Podmínky
zájezdu a bližší informace naleznete v zaslaných přílohách.

Poznávací cesta Slovensko 2014
V roce 2014 si připomínáme 95. výročí bojů na Slovensku a 95. výročí tragické smrti Milana Rastislava Štefánika a u příležitosti těchto výročí naplánovalo a zorganizovalo ústředí ČsOL ve spolupráci s Odborem pro veterány Ministerstva obrany ČR pietní cestu na Slovensko v rámci Projektu LEGIE 100. Mimo místa spjatá s boji našich legionářů a dobrovolníků po 1.sv.válce navštívíme i pietní místa spjatá s boji za osvobození naší vlasti v 2.světové válce.
· Akce: Poznávací cesta na místa bojů našich legionářů a dobrovolníků za samostatnost Československé republiky - SLOVENSKO 2014
· Termín: 29. 4. 2014 - 04. 5. 2014
· Kontaktní osoba: Mgr. Filip Procházka, Mgr. František Trávníček
· počet účastníků: 40 osob
· Ubytování: hotely a internáty
· Program: 29. 4. 2014 (ůterý)
§ odjezd v 20:00 z Prahy
§ naložení poutníků a odjezd ve 23:30 z Brna
30. 4. 2014 (středa)
§ Prohlídka míst bojů a hřbitovů našich vojáků v Margecanech, Kysaku, Ide a v Košicích
§ Pietní akty na hřbitovech v Obišovcích a Košická Belé
§ Ubytování a prohlídka Košic
01. 5. 2014 (čtvrtek)
§ Prohlídka míst bojů, hřbitovů našich vojáků a pietní akty v Medzevu, Turně nad Bodvou, Lučenci, Zvolenu a Banské Štiavnici
§ Ubytování a prohlídka Banské Štiavnice
02. 5. 2014 (pátek)
§ Prohlídka míst bojů, hřbitovů našich vojáků a pietní akty v Balassa Gyarmatě (Maďarsko), Šahách, Ipelském Sokolci, Pastovcích, Štůrově, Komárně a Nových Zámcích
§ Ubytování a samostatná prohlídka Nitry
03. 5. 2014 (sobota)
§ Prohlídka míst bojů a hřbitovů našich vojáků v Nitře, Seredi a Prietrži
§ Účast na slavnostech a pietních aktech k připomínce 95. výročí tragické smrti M. R. Štefánika na Bradlech a v Košariskách
§ Vernisáž výstavy ČsOL v Košariskách
§ Účast na vzpomínkovém pochodu z Košarisek na Bradla
04. 5. 2014 (neděle)
§ Prohlídka města a vojenského muzea v Piešťanech
§ Pietní akt v místě tragické smrti MRŠ v Ivánce při Dunaji
§ Účast na pietní akci u příležitosti 95. výročí tragické smrti M. R. Štefánika v Bratislavě
§ Prohlídka Bratislavy
§ Návrat do Prahy do 23:00
· Propozice: ČsOL zajišťuje pro účastníky zájezdu dopravu autobusem a ubytování se snídaní. Stravování si hradí každý účastník sám
· Poplatky: Členové ČsOL budou přispívat částkou 1 500 Kč/osobu
· Přihlášky: Přihlášky na akci zasílejte do 14.4.2014 na adresu sekretariátu
ČsOL, Sokolská 33, 120 00 Praha 2, nebo na mail tajemnik@csol.cz
Do 17.4.2014 budete vyrozuměni o zařazení do zájezdu.

Pojeďte s námi do Příbora

16. dubna 2014 v 11:50 | Peter Suja, Zdena Koluchová

Pozvánka na sokolský výlet

Sokol Přerov pro cyklisty

10. dubna 2014 v 20:16 | Peter Suja

Pozvánka

 
 

Reklama