Organizační

Setkání sokolů na Velké Javořině září 2015

20. srpna 2015 v 11:36 | Sabina Běhůnková, starostka Sokola Uherský Brod

Tradiční akce, keré se naše župa téměř vždy hojně zúčastnila

Pozvánka na vernisáž výstavy

20. srpna 2015 v 11:24 | Vilém Klega, župní vzdělavatel Olomoucké župy

architektury sokoloven v Sokolské župě Olomoucké - Smrčkově


Program pro cvičební rok 2015 - 2016

20. srpna 2015 v 11:01 | Peter Suja

Tělocvičné jednoty Sokol Přerov

Pozvánka na volejbal do Velké

13. srpna 2015 v 10:55 | Marek Beneš

Turnaj smíšených družstev 22. srpna 2015

Prázdninové cvičení a stolní tenis

24. června 2015 v 15:13 | Helena Sedláčková, Peter Suja

oživí přerovskou sokolovnuSokol Veselíčko slaví

17. června 2015 v 14:09 | Tomáš Nádborník
Tělocvičná jednota Sokol Veselíčko
pořádá v sobotu 27.6. ve sportovním areálu Sokolská zahrada
při příležitosti 95 let od založení jednoty v obci
SPORTOVNĚ ZÁBAVNÍ ODPOLEDNE
pro celou rodinu
Program:
14:00 - 17:00
- Veřejné cvičení: ukázky činnosti oddílu všestrannosti
- Fittesty: zjistěte, kdo je ve vaší rodině nejlepší sportovec
- Lukostřelba
- Exhibiční utkání fotbalového oddílu FC Veslo
- Vystoupení mažoretek
18:00
Tomáš Klus Revival show
živá hudba, písničky známeho písničkáře v netradičním provedení
20:00
diskotéka DJ Dale
Bohaté občerstvení přímo v areálu.
Přijďte s námi aktivně oslavit naše výročí. Sportovní oblečení výhodou.

Obec Veselíčko - partner akce

Vzpomeneme na hrdinu Jana Gayera

15. června 2015 v 11:26 | Jaroslav Skopal

Pozvánka na výstavu a pietní a vzpomínkové akty

Před 130 lety (19. června 1885) se v Přerově narodil Jan Gayer, který se proslavil jako velitel 4. střeleckého pluku Prokopa Holého Čs. légií v bojích při obraně pozic légií na Sibiřské magistrále. Zemřel 7. června 1918 na následky vážného zranění v bitvě u Lipjag nedaleko Samary, v níž velel do útoku proti bolševickým jednotkám.
Jeho sokolskou stopu znovu dohledáváme v historických dokumentech. Jako chlapec a středoškolský student chodil cvičit do přerovského Sokola. Jeho tatínek Jan Gayer byl u založení Sokola Přerov v roce 1871. Tato skutečnost je nejčastěji vzpomínána v článcích sokolských činovníků o historii Sokola Přerov.
Jeho hrdinství je srovnatelné s osudem Slavomíra Kratochvila. Oba se v rozhodné chvíli postavili, byť za odlišných okolností, proti státní moci, která potlačovala jakékoliv volání po plné svébytnosti českého obyvatelstva v tehdejším Císařství a království rakousko - uherském.

Blíže se dočtete o Janu Gayerovi:


Gayer Jan
moje legie_4pl_Gayer Jan Gayer se narodil 19. 6. 1885 v Přerově, který byl i jeho domovskou obcí. Jeho otec Jan Gayer byl ředitelem městských úřadů. Vystudoval 4 roky gymnázia v Přerově a pak hospodářskou školu tamtéž.
karelvasatko.cz/zivotopisy-legionaru/ruske-legie-/gayer-jan

Pochod ve Veselíčku

19. května 2015 v 12:15 | Tomáš Nádvorník

pořádá T.J. Sokol Veselíčko

Na úvod ke květnovým výročím

11. dubna 2015 v 18:21 | Miroslav Rozkošný

Z přípravné schůzky na Magistrátu města Přerova

Ve středu 8. dubna 2015 se v zasedací místnosti Rady města Přerova konala porada k zabezpeční programu pietních akcí a oslav Dne vítězství. Tradičně na ní byli pozváni také zástupci T. J. Sokol Přerov a naší župy jako jedni z mála přerovských spolků a společenských organizací. Letos dokonce poprvé bude na plakátech a pozvánkách uvedena jako spolupořadatel také T. J. Sokol Přerov. Z toho je patrné, že představitelé města si účasti sokolů na akcích pořádaných městem cení. Nejen však představitelé města. Zástupce armádních veteránů pozval na poradě jmenovitě krojované sokoly k účasti na pietním aktu konaném u Památníku osvoboditelů, který se po pravidelné přestávce bude opět konat před bývalými Želátovskými kasárnami. Jak také řekl, důvod pozvání je ten, že podle jeho zkušeností právě krojovaní členové Sokola v minulosti pozvedávali celkový dojem z tohoto pietního aktu. Podobně pochvalně se vyjádřila o účasti krojovaných sokolů na všech loňských oslavách a pietních akcích také předsedkyně okresní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu Libuše Šnajdrová.
Samozřejmě, že k účasti na všech pietních a slavnostních akcích města jsou zváni i ostatní nekrojovaní členové Sokola, optimisticky doufám, že budoucí nástupci dnešních sedmdesáti a osmdesátiletých seniorů v sokolských krojích. Termíny konání a místa srazu najdete na plakátech nebo ve zpravodaji T.J. Sokol Přerov.
Jen bych připomenul, že letošní pietní vzpomínka v Olomouci - Lazcích, pravidelně konaná 2. května, letos připadla na sobotu. Některým starším sokolům to možná zkomplikuje program. Na druhé straně se jí mohou zúčastnit mladší ročníky, které chodí do školy nebo do zaměstnání. Využijte této ojedinělé příležitosti. Autobus, který každoročně odjíždí do Lazců od Městského domu, měl v posledních letech vždy dost volných míst.
Miroslav Rozkošný, vzdělavatel T. J. Sokol Přerov

Pochod svobody

31. března 2015 v 11:58 | Peter Suja

opět v okolí Tršic

Bratr Bohumír Hovůrka odešel

27. března 2015 v 15:02 | Ivo Pitner, Irena Darmová

Čest jeho památce

Zemřel bratr Bohumír Hovůrka, který byl členem předsednictva naší župy v období 1993-1995. Po listopadu 1989 se zapojil do obnovy Sokola ČOS v Beňově, kde pak působil i jako starosta T.J. Jeho pohřeb se koná v Přerově 30. března 2015 ve 14:00 v obřadní síní hřbitova.

Představení s posezením a hudbou na závěr

1. března 2015 v 18:58 | Peter Suja

Pozvánka do přerovské sokolovny na 21. března 2015

Pozvánka na přehlídku divadelních souborů - celý březen

23. února 2015 v 16:37 | Vlaďka Kubešová

v sokolovně v Hranicích


Tímto bychom Vás rádi pozvali do sokolovny na divadlo. - T.J.Sokol Hranice + divadlo Ventyl

Každou neděli v březnu bude divadelní představení - jak pro dospělé, malé děti, starší děti i pro ty nejstarší - každý si vybere.

Jste všichni srdečně vítáni


P.S. - můžete i doporučit svým známým

Pozvánka na divadlo do Vlkoše

4. února 2015 v 20:47 | Iva Stiskalová, Sokol Vlkoš

v neděli 15. února v sokolovně

Pozvánka na maškarní ples v Hranicích

28. ledna 2015 v 12:17 | Marie Šturmová

Sokolsko - letecký ples v hranické sokolovně a dětské šibřinky poté

Sokol Přerov zve mezi svátky na rodinnou akci

8. prosince 2014 v 16:19 | Vlasta Krejčířová

Z připravovaných mezisvátkových aktivit

Co plánuje vzdělavatelský odbor ČOS

24. listopadu 2014 v 15:16 | Miroslav Rozkošný

Z podzimního zasedání vzdělavatelů žup ČOS: Toky peněz se výrazně omezily

Smutné, velmi smutné zprávy, ale i pozitivní zkušenosti a návrhy zazněly na pravidelném zasedání vzdělavatelů žup, které se konalo 22. listopadu v Tyršově domě v Praze. Už v úvodu vzpoměl vzdělavatel ČOS br. doc. Mička zprávu nejsmutnější. Před čtrnácti dny náhle zemřel na srdeční onemocnění br. Drahoňovský, který ve funkci zástupce vzdělavatele nahradil Bohuslava Bubníka. Sedmatřicetiletý Drahoňovský za krátkou dobu výkonu své funkce udělal pro ČOS velký kus užitečné práce. V místě svého bydliště také získal řadu mladých lidí pro sokolskou myšlenku. Bohužel další jeho aktivity a kontakty zůstaly v počítači a jen těžko se na ně bude navazovat. Také funkce Drahoňovského zůstala dosud neobsazena. Navíc ČOS má stále problémy s vystupováním Bohuslava Bubníka a jeho přátel na veřejnosti. "Jsme pozváni na nějakou společenskou akci a než tam přijdeme, už tam stojí Bubník v kroji s dalšími a prezentují se jako ti praví sokolové. Zabránit tomu lze jen těžko," řekl Mička.
Další smutnou zprávou je také skutečnost, že finanční rozpočet ČOS bude pro příští rok o deset milionů chudší. "Toky peněz se výrazně omezily", jak řekl Mička. Konkrétně vzdělavatelský odbor bude mít rozpočet o 200 tis. korun menší. Odbory, které jsou výrazněji dotovány, však budou kráceny řádově o miliony, což se týká také dotace pro župy. Ale ani současné krácení nemusí být poslední. V důsledku zhoršeného financování padl v ČOS návrh na zvýšení členského příspěvku pro dospělé a výdělečné činné na minimálně 500 Kč. "Pokud bude přijat, bude to mít nepříznivý ohlas v sokolské veřejnosti," přiznal také Mička.
Z pozitivních zpráv, které na zasedání zazněly, je třeba vyzvednout, že přibyly další sokolské folklorní soubory a jejich festival v Bzenci byl zdařilý. Stejně i festival pěveckých souborů. Bratr Gondík také připomněl, že v příštím roce se bude v rámci oslav devadesátého výročí otevření Tyršova domu konat poslední představení sokolské Prodané nevěsty.
Z nových akcí, které ČOS připravuje, bude v únoru vyhlášena soutěž na téma Naše sokolovna ve které děti mohou psát o minulosti a současnosti sokolovny jejich mateřské jednoty. Text mohou doplnit fotografiemi a obrázky. Poměrně dlouho účastníci zasedání diskutovali o průběhu Pamatného dne sokolstva jak proběhl v Praze, v jednotlivých župách a jednotách. Výrazně vzestupnou úroveň má tato pietní vzpomínka hlavně v Praze. Letos se jí zúčastnili zástupci našich nejvyšších zákonodárných sborů, slovenský velvyslanec, zástupci četných organizací a k lesku celé slavnosti přispěla hlavně hradní stráž. "Přišlo třicet lidí, kteří chtěli klást květiny a hlásil se takový počet řečníků, že příště si už můžeme vybírat," řekl historik br. plk. PhDr. Michal Burian. Zdůraznil také, že podobnými akcemi, jako je Památný sokolský den by se měl Sokol vymanit ze sportovních a tělovýchovných org anizací a ukázat, že je něco víc. O průběhu konání Památného sokolského dne mají župy a jednoty podat zprávu pro časopis Sokol. Jako velmi perspektivní se v současné době jeví spolupráce ČOS s hradní stráží, která cvičí slavnostní pochod sokolské jednotky při státních oslavách.
S návrhy, které vyvolaly mezi účastníky velký zájem a širokou diskuzi, vystoupila na zasedání nová, mladá pracovnice ČOS ses. Mgr. Kateřina Wágnerová. Navrhla vyhlášení Dne otevřených dveří sokolských jednot ČOS, které by na počátku září měly pomoci získat nové cvičence. Dalším jejím návrhem byla Noc sokoloven. Oba návrhy musí ještě projednat předsednictvo ČOS. Naopak předsednictvo již schválilo vyhlášení roku 2015 jako Rok sokolské architektury.
Podzimní zasedání vzdělavatelů bylo po obědě zakončeno přednáškou ses. Jariny Žitné na téma Antická kultura a Sokol - odkaz starověkého Říma v díle dr. M. Tyrše, které se zúčastnila většina přítomnch vzdělavatelů a také jednotlivci z řad veřejnosti.
Miroslav Rozkošný, zástupce vzdělavatele župy a vzdělavatel T. J. Sokol Přerov

Pozvánka na vzpomínkové shromáždění

5. listopadu 2014 v 18:40 | Jaroslav Skopal

u hrobu Slavomíra Kratochvila v Přerově

Sokolská župa
Středomoravská - Kratochvilova
Vás zve na slavnostní vzpomínkové shromáždění u hrobu Slavomíra Kratochvila na Městském hřbitově v Přerově
dne 22. listopadu 2014 v 10:00 h
u příležitosti 100. výročí jeho popravy jako první oběti domácího protirakouského odboje po vzniku první světové války v roce 1914.
Sraz účastníků v 9:45 h před vchodem na hřbitov v ul. 9. května.

Program: Uvítání hostů, položení kytic na hrob, krátké projevy, závěr.


Parkování v ulici Lančíkových.Z historie vzpomínek na popravu Slavomíra Kratochvila

Divadelní představení 22.11.2014

5. listopadu 2014 v 18:15 | Peter Suja

v přerovské sokolovně

Pozvánka na klavírní koncert

5. listopadu 2014 v 18:08 | Vladimír Tabery

Barbory Halouzkové

 
 

Reklama