Organizační

Odešel br. František Cigánek,

5. dubna 2017 v 19:03 | Martin Cigánek

přítel Sokola

Zemřel bratr Oldřich Bilík

7. února 2017 v 14:40 | Jaroslav Skopal

Dlouholetý člen Sokola Přerov, cvičitel, cvičenec, rozhodčí, účastník sletů


Stolní tenis, sokolovna Přerov, 11.2.2016

27. ledna 2017 v 19:58 | Miroslav Rozkošný

Turnaj neregistrovaných

Sokolský ples v Přerově

8. prosince 2016 v 16:10 | Petr Navařík

13. ledna 2017

Vánoční prázdniny v pohybu

23. listopadu 2016 v 11:56 | Vlasta Krejčířová

Akce s několikaletou tradicí

Pozvánka k hrobu Slavomíra Kratochvila

17. listopadu 2016 v 13:53 | Jana Tovaryšová

Připomeneme si 102. výročí jeho popravy

Oblečte sokolské kroje

2. listopadu 2016 v 17:05 | Petr Sehnálek

Výzva sokolům

V pondělí 7. listopadu v 10 hodin organizujeme spolu s městem Přerovem a Čs. obcí legionářskou slavnostní přivítání tzv. Legiovlaku (tj. pojídzného muzea tradic 1. odboje) . Rád bych Vás tedy poprosil, aby se akce zúčastnili také členové přerovské jednoty v krojích.

S pozdravem a díky
Mgr. Petr Sehnálek
581 250 533
Oddělení společenských věd
Muzeum Komenského v Přerově, p.o.

Pozvání na Památný den sokolstva v Přerově

4. října 2016 v 14:21 | Miroslav Rozkošný

7. října 2016 v 17:00 u sokolovny

Zájemcům o Velkou Javorinu 2016

22. srpna 2016 v 11:41 | Jana Tovaryšová

Přihlaste se na oblíbený zájezd

Pozvánka do Vřesovic

22. srpna 2016 v 11:36 | Svatopluk Tesárek

Bude odhalena pamětní deska br. Janu Přidalovi

Volejbal ve Velké 2016

20. července 2016 v 16:51 | Marek Beneš

Velká Javořina 2016

20. července 2016 v 16:46 | Vlaďka Novotná

Pozvánka na oblíbenou akci

Tělocvičná jednota SOKOL UHERSKÝ BROD
ve spolupráci se Sokolskou župou M. R. Štefánika a Tělocvičnou jednotou
SOKOL TRENČÍN Vás srdečně zve na

9. SETKÁNÍ SOKOLŮ MORAVSKO-SLOVENSKÉHO POMEZÍ
V SOBOTU 17. ZÁŘÍ 2016Sraz všech účastníků se koná u Památníku česko-slovenské vzájemnosti a
mohyly Josefa Vavruška v 11,00 hod.
Doprava z Uh. Brodu bude zajištěna autobusy z autobusového (vlakového)
nádraží.
7,00 hod. pro turisty - autobus vyveze účastníky na Hrabinu, vzdálenou
od Holubyho chaty cca 10 km.
9,00 hod. ostatní zájemce dopraví k Holubyho chatě, která se nachází
asi 1 km cesty k vrcholu Javořiny.
Program: 1100 hod. sraz u pomníku česko-slovenské vzájemnosti
- přivítání, pozdravy, vzájemné poznávání
- pokračování na Holubyho chatě - občerstvení, živá hudba
PAMATUJ NA EURA !!!


Informace: email: t.j.sokolub@seznam.cz

Vlaďka Novotná 776 760 039 email:vladnovotna104@seznam.cz,

Sletová známka

20. července 2016 v 16:34 | Jana Tovaryšová

Noví činovníci župy

18. června 2016 v 23:01 | Jaroslav Skopal

Z VALNÉ HROMADY

SOKOLSKÉ ŽUPY STŘEDOMORAVSKÉ KRATOCHVILOVY

KONANÉ DNE 21. DUBNA 2016 V PŘEROVĚ

Výbor župy na VH ze svého středu zvolil nové předsednictvo výboru župy:
br. Petr Douda, starosta
br. Vratislav Vaculka, místostarosta
ses. Eva Nadrchalová, jednatelka
ses. Vojtěška Weigelová, hospodářka
ses. Hana Kratochvílová, členka
náhradníci: br. Aleš Kundera, ses. Zora Horáková
členy předsednictva výboru župy jsou také: náčelník br. Zbyněk Harašta, náčelnice ses. Milada Havlíčková, vzdělavatel Jakub Navařík (všichni zvoleni ve svých župních odborech),
předseda župního odboru sportů nebyl zvolen
Kontrolní komise župy: br. Ivo Pitner, sestry Iva Stiskalová a Jana Tovaryšová

Členové Krajské koordinační rady Olomouckého kraje:
bratři Petr Douda, Zbyněk Harašta, sestra Eva Nadrchalová, náhradník br. JakubaNavařík

Vyslanec do Výboru ČOS br. Petr Douda, náhradník br. Jakub Navařík

Delegát na sjezd ČOS br. Jakub Navařík, náhradnice ses. Eva Nadrchalová

Pozvání na koncert a na prázdninová cvičení žen

15. června 2016 v 14:42 | Jana Tovaryšová

Sokol Přerov připravilNa kole kolem přerovské sokolovny

20. května 2016 v 23:12 | Peter Suja

Pozvání do Sokola Velká na oblastní přebor ČOS

9. května 2016 v 18:32 | Marek Beneš

ve volejbalu smíšených družstev


Pozvání do lověšické sokolovny

9. května 2016 v 18:19 | Jaroslav Skopal

Hledáme cvičitele i sokolské činovníky pro Sokol Lověšice


V lověšické sokolovně v sobotu 14. května 2016 v 16:30 h. vystoupí nejméně čtyři členky ropeskippingového oddílu Tělocvičné jednoty Sokol Přerov s ukázkami stylizovaného skákání přes švihadlo - tzv. rope skippingu.
Vedle ukázek, čeho všeho lze soustavným nácvikem dosáhnout, budou si moci příchozí diváci, zejména z řad dětí a mládeže, sami vyzkoušet, jak při nácviku postupovat.
Cvičení je vhodné již pro cvičenky a cvičence od šesti let, takže se hodí i pro rodiče s dětmi. Vezměte si proto vhodnou cvičební obuv pro sál a máte-li, tak i vlastní švihadlo.
Celá akce je plánována v trvání jedné hodiny.

Na setkání s vámi se těší vedoucí oddílu sestra Petra Holcová ze Sokola Přerov.

Na obrázku Pavla Zimka náborové vystoupení ropeskppingového oddílu Sokola Přerov na nám. TGM v Přerově v září 2015:

Chybí hlavně peníze a činovníci

22. dubna 2016 v 11:00 | Miroslav Rozkošný

Valná hromada župy Středomoravské - Kratochvílovy, která se konala 21. dubna 2016

v sále loutkového divadla T. J. Sokol Přerov, byla nejméně ve dvou ohledech významná. Jednalo se o schůzi volební a z funkce starosty župy zde odstoupil dlouholetý sokolský činovník br. Ing. Jaroslav Skopal. Na jeho místo byl zvolen nejméně o jednu generaci mladší, nikoliv však cvičenec, jak v Sokole zvykem, ale člen loutkového divadla a trenér sportovního tance Petr Douda z T. J. Sokol Přerov. Za činovníky byli zvoleni i další mladí členové Sokola. Volbám tradičně předcházely zprávy členů výboru. V nich odstupující starosta br. Skopal vyzvedl hlavně krajský slet 2012 v Přerově jako výzvu k nastávajícímu sokolskému sletu 2018 a poděkoval členům výboru za dosavadní spolupráci.
Náčelnice ses. Milada Havlíčková pochválila účast závodníků na župních atletických závodech, kde počty startujících podstatně převyšují počty účastníků v gymnastických soutěžích, šplhu a plavání. Z nejrozsáhlejší a nejpodrobnější zprávou kriticky vystoupil na valné hromadě vedoucí sportu br. Ing. Alois Košťálek. Podle jeho hodnoceni je sportovní činnost v župě bohatá, ale odehrává se hlavně v jednotách a už méně na vyšší úrovni. Po zprávách činovníků výboru se v sále rozpoutala bohatá diskuze, i když zprvu to tak nevypadalo. Vyvolala ji zpráva hospodářky ses. Vojtěšky Weiglové, která vystoupila s nezajištěným rozpočtem pro letošní rok. V diskuzi zazněla řada dotazů a návrhů jak tento finanční stav řešit. Výhružně zazněla slova náčelníka br. Zbyňka Harašty, že podobnou situaci řešili v Jihočeském kraji sloučením tří žup.
Tajemnice župy ses. Irena Darmová doplnila, že je nutno udržovat stav členstva v župě či jej dokonce zvyšovat, což je jedna z cest, jak ovlivnit příděl finančních prostředků na činnost žup. To odpovídalo i zprávě odstupujícího starosty br. Skopala, když např. uváděl personální krizi v Sokole Lověšice a očekávané zmizení ze scény Sokola Želátovice.
Podobně jako nedostatek peněz je v župě i málo členů Sokola schopných vykonávat činovnickou práci. Na všechny volené činovnické funkce byl proto jen jeden kandidát a všichni byli zvoleni veřejným hlasováním téměř jednohlasně. Mimo vedoucího sportu, kde za odstupujícího br. Ing. Aloise Košťálka z T. J. Sokol Kokory dosud nebyla nalezena náhrada.

Další obrázky Miroslava Rozkošného naleznete v galerii.

Přeji župě výsledky, o kterých se bude mluvit i mimo naší župu

22. dubna 2016 v 10:51 | Jaroslav Skopal, foto Miroslav Rozkošný

Zpráva starosty pro valnou hromadu dne 21. dubna 2016

Dovolte mi, abych úvodem v datech popsal sokolské prostředí, jež i my svou činností pomáháme vytvářet. Jak spočítal br. Miroslav Vrána na ČOS z dat obdržených ze žup, ČOS má 45 žup, 1102 jednot a 157 236 členů. Před devíti roky se to poslední číslo pohybovalo kolem 180 000.
Naše župa je územně součástí Olomouckého kraje, v němž Olomoucká župa - Smrčkova má v evidenci 35 T.J. a 3869 členů, župa Prostějovská 27 T.J. a 3117 členů a Severomoravská župa 11 T.J. a 1668 členů.
Naše Sokolská župa Středomoravská - Kratochvilova má zatím v evidenci 23 T.J. a její členská základna obnáší 2256 členů. Jsme tedy podle těchto údajů, co do velikosti, v župě na třetím místě.
Předsednictvo župy, kterému dnes končí jeho mandát, se scházelo jednou měsíčně. Valnou hromadu župy v uplynulém období svolalo dvakrát ke konkrétním problémům, a to k objasnění postupu při zápisu jednot do spolkového rejstříku a pak k výběru makléřské společnosti a jejím prostřednictvím i pojišťovny pro hromadné pojištění nemovitostí jednot. Byla vybrána Makléřská společnost OK Group a.s. se sídlem v Brně a novou pobočnou kanceláří v Přerově na nám. Svobody. Této nabídky využilo a pojištění svých nemovitostí si uzavřelo 11 jednot naší župy. Je možný i dodatečný přístup dalších jednot župy.
Z nejúspěšnějších akcí naší župy, časově spadající ještě do předchozího volebního období, bych rád uvedl alespoň jednu a to krajský slet konaný v Přerově v červnu 2012. Říkám to i jako upoutávku na již běžící přípravu dalšího všesokolského sletu v roce 2018.
Hodnotím-li jen velmi stručně činnost jednot uváděných podle abecedy, pak krátce konstatuji, že sokolské jednoty v Beňově, Brodku, Dřevohosticích, Dubu nad Moravou, Henčlově, Hranicích a Kokorách pracovaly dobře v souladu se svými materiálními a personálními podmínkami. Sokol Lipník po své včerejší valné hromadě s nově zvoleným výborem stojí před uzavřením nové nájemní smlouvy na sokolovnu, která v nejbližších pěti letech bude určovat i možnosti sokolské práce. Žačky této jednoty si přes všechny problémy velmi dobře vedly v první části župní soutěže všestrannosti a doufám, že při stejných výsledcích i ve druhé části se jim otevře cesta i na přebor žactva ČOS v Prostějově.
Sokol Lověšice díky nájemcům manželům Komárkovým získává nově opravené prostory sokolovny a tak se vytvářejí podmínky pro jeho činnost. Jen je nutno překonat členskou krizi, která v této jednotě zavládla.
Sokolské jednoty v Majetíně, Paršovicích, Přerově, Rokytnici, Říkovicích, Slavíči, Sušicích, Týnu nad Bečvou, Velké, Veselíčku a Vlkoši mohu charakterizovat obdobně jako první uvedenou skupinu, která je činná v souladu se svými podmínkami. Nevíme však, zda nepadne Přerov Handball Club, jaké jsou záměry jednoty v Újezdci a zda tichou cestou nezmizí ze scény jednota v Želátovicích.
S financováním sokolské činnosti mají problém všechny jednoty. Tam, kde je podpora obcí, žije se lehčeji. Stejně jako tam, kde se aspoň někteří ve výborech naučili orientovat v problematice získávání státních dotací a krajských příspěvků. Při tomto konstatování se obracím na ty úspěšné, aby podle principu solidarity, který Sokolu nebyl nikdy cizí, pomohli radou těm, kteří ve shánění financí ještě tápou.
Přál bych novému předsednictvu župy, které vzejde z dnešních voleb, aby alespoň v některých oblastech dokázalo dostat župu k výsledkům, o kterých se bude s uznáním hovořit i mimo naší župu. V roce 2019 se bude konat v nedalekém Rakousku v Dornbirnu 16. světová gymnaestráda, kde cvičenci ČOS vystupují hlavně ve skladbách komponovaných pro stadion. Prostor však dostávají i pódiové skladby pro menší celky. To by mohlo v naší župě motivovat např. naše oddíly sokolské všestrannosti se zaměřením na švihadla (Rope skipping) nebo taneční soubory jednot popř. i sportovní oddíly zaměřené na soutěžní společenské tance. Jen tolik stručně k budoucnosti. Tentokrát a to vlastně již naposledy, jsem se rozhodl pro krátkou zprávu.
Takže zcela na závěr mi dovolte uvést dva citáty z Miroslava Tyrše, spoluzakladatele Sokola. Ten první zní:
"Člověk je tu proto, aby si něco předsevzal a aby to vykonal. Pouhá existence je moře bez vody, kniha bez obsahu, život bez života." A ten druhý:
"Bratrství není v tom nevidět chyby, ale vytknout je způsobem bratrským."

Děkuji vám za pozornost a přeji zdar naší další společné práci!
 
 

Reklama