Organizační

Povelikonoční akce

14. dubna 2017 v 19:53 | Jana Tovaryšová

Autorské čtení a 6. Pochod svobody


Odešel br. František Cigánek,

5. dubna 2017 v 19:03 | Martin Cigánek

přítel Sokola

Zemřel bratr Oldřich Bilík

7. února 2017 v 14:40 | Jaroslav Skopal

Dlouholetý člen Sokola Přerov, cvičitel, cvičenec, rozhodčí, účastník sletů


Stolní tenis, sokolovna Přerov, 11.2.2016

27. ledna 2017 v 19:58 | Miroslav Rozkošný

Turnaj neregistrovaných

Sokolský ples v Přerově

8. prosince 2016 v 16:10 | Petr Navařík

13. ledna 2017

Vánoční prázdniny v pohybu

23. listopadu 2016 v 11:56 | Vlasta Krejčířová

Akce s několikaletou tradicí

Pozvánka k hrobu Slavomíra Kratochvila

17. listopadu 2016 v 13:53 | Jana Tovaryšová

Připomeneme si 102. výročí jeho popravy

Oblečte sokolské kroje

2. listopadu 2016 v 17:05 | Petr Sehnálek

Výzva sokolům

V pondělí 7. listopadu v 10 hodin organizujeme spolu s městem Přerovem a Čs. obcí legionářskou slavnostní přivítání tzv. Legiovlaku (tj. pojídzného muzea tradic 1. odboje) . Rád bych Vás tedy poprosil, aby se akce zúčastnili také členové přerovské jednoty v krojích.

S pozdravem a díky
Mgr. Petr Sehnálek
581 250 533
Oddělení společenských věd
Muzeum Komenského v Přerově, p.o.

Pozvání na Památný den sokolstva v Přerově

4. října 2016 v 14:21 | Miroslav Rozkošný

7. října 2016 v 17:00 u sokolovny

Zájemcům o Velkou Javorinu 2016

22. srpna 2016 v 11:41 | Jana Tovaryšová

Přihlaste se na oblíbený zájezd

Pozvánka do Vřesovic

22. srpna 2016 v 11:36 | Svatopluk Tesárek

Bude odhalena pamětní deska br. Janu Přidalovi

Volejbal ve Velké 2016

20. července 2016 v 16:51 | Marek Beneš

Velká Javořina 2016

20. července 2016 v 16:46 | Vlaďka Novotná

Pozvánka na oblíbenou akci

Tělocvičná jednota SOKOL UHERSKÝ BROD
ve spolupráci se Sokolskou župou M. R. Štefánika a Tělocvičnou jednotou
SOKOL TRENČÍN Vás srdečně zve na

9. SETKÁNÍ SOKOLŮ MORAVSKO-SLOVENSKÉHO POMEZÍ
V SOBOTU 17. ZÁŘÍ 2016Sraz všech účastníků se koná u Památníku česko-slovenské vzájemnosti a
mohyly Josefa Vavruška v 11,00 hod.
Doprava z Uh. Brodu bude zajištěna autobusy z autobusového (vlakového)
nádraží.
7,00 hod. pro turisty - autobus vyveze účastníky na Hrabinu, vzdálenou
od Holubyho chaty cca 10 km.
9,00 hod. ostatní zájemce dopraví k Holubyho chatě, která se nachází
asi 1 km cesty k vrcholu Javořiny.
Program: 1100 hod. sraz u pomníku česko-slovenské vzájemnosti
- přivítání, pozdravy, vzájemné poznávání
- pokračování na Holubyho chatě - občerstvení, živá hudba
PAMATUJ NA EURA !!!


Informace: email: t.j.sokolub@seznam.cz

Vlaďka Novotná 776 760 039 email:vladnovotna104@seznam.cz,

Sletová známka

20. července 2016 v 16:34 | Jana Tovaryšová

Noví činovníci župy

18. června 2016 v 23:01 | Jaroslav Skopal

Z VALNÉ HROMADY

SOKOLSKÉ ŽUPY STŘEDOMORAVSKÉ KRATOCHVILOVY

KONANÉ DNE 21. DUBNA 2016 V PŘEROVĚ

Výbor župy na VH ze svého středu zvolil nové předsednictvo výboru župy:
br. Petr Douda, starosta
br. Vratislav Vaculka, místostarosta
ses. Eva Nadrchalová, jednatelka
ses. Vojtěška Weigelová, hospodářka
ses. Hana Kratochvílová, členka
náhradníci: br. Aleš Kundera, ses. Zora Horáková
členy předsednictva výboru župy jsou také: náčelník br. Zbyněk Harašta, náčelnice ses. Milada Havlíčková, vzdělavatel Jakub Navařík (všichni zvoleni ve svých župních odborech),
předseda župního odboru sportů nebyl zvolen
Kontrolní komise župy: br. Ivo Pitner, sestry Iva Stiskalová a Jana Tovaryšová

Členové Krajské koordinační rady Olomouckého kraje:
bratři Petr Douda, Zbyněk Harašta, sestra Eva Nadrchalová, náhradník br. JakubaNavařík

Vyslanec do Výboru ČOS br. Petr Douda, náhradník br. Jakub Navařík

Delegát na sjezd ČOS br. Jakub Navařík, náhradnice ses. Eva Nadrchalová

Pozvání na koncert a na prázdninová cvičení žen

15. června 2016 v 14:42 | Jana Tovaryšová

Sokol Přerov připravilNa kole kolem přerovské sokolovny

20. května 2016 v 23:12 | Peter Suja

Pozvání do Sokola Velká na oblastní přebor ČOS

9. května 2016 v 18:32 | Marek Beneš

ve volejbalu smíšených družstev


Pozvání do lověšické sokolovny

9. května 2016 v 18:19 | Jaroslav Skopal

Hledáme cvičitele i sokolské činovníky pro Sokol Lověšice


V lověšické sokolovně v sobotu 14. května 2016 v 16:30 h. vystoupí nejméně čtyři členky ropeskippingového oddílu Tělocvičné jednoty Sokol Přerov s ukázkami stylizovaného skákání přes švihadlo - tzv. rope skippingu.
Vedle ukázek, čeho všeho lze soustavným nácvikem dosáhnout, budou si moci příchozí diváci, zejména z řad dětí a mládeže, sami vyzkoušet, jak při nácviku postupovat.
Cvičení je vhodné již pro cvičenky a cvičence od šesti let, takže se hodí i pro rodiče s dětmi. Vezměte si proto vhodnou cvičební obuv pro sál a máte-li, tak i vlastní švihadlo.
Celá akce je plánována v trvání jedné hodiny.

Na setkání s vámi se těší vedoucí oddílu sestra Petra Holcová ze Sokola Přerov.

Na obrázku Pavla Zimka náborové vystoupení ropeskppingového oddílu Sokola Přerov na nám. TGM v Přerově v září 2015:

Chybí hlavně peníze a činovníci

22. dubna 2016 v 11:00 | Miroslav Rozkošný

Valná hromada župy Středomoravské - Kratochvílovy, která se konala 21. dubna 2016

v sále loutkového divadla T. J. Sokol Přerov, byla nejméně ve dvou ohledech významná. Jednalo se o schůzi volební a z funkce starosty župy zde odstoupil dlouholetý sokolský činovník br. Ing. Jaroslav Skopal. Na jeho místo byl zvolen nejméně o jednu generaci mladší, nikoliv však cvičenec, jak v Sokole zvykem, ale člen loutkového divadla a trenér sportovního tance Petr Douda z T. J. Sokol Přerov. Za činovníky byli zvoleni i další mladí členové Sokola. Volbám tradičně předcházely zprávy členů výboru. V nich odstupující starosta br. Skopal vyzvedl hlavně krajský slet 2012 v Přerově jako výzvu k nastávajícímu sokolskému sletu 2018 a poděkoval členům výboru za dosavadní spolupráci.
Náčelnice ses. Milada Havlíčková pochválila účast závodníků na župních atletických závodech, kde počty startujících podstatně převyšují počty účastníků v gymnastických soutěžích, šplhu a plavání. Z nejrozsáhlejší a nejpodrobnější zprávou kriticky vystoupil na valné hromadě vedoucí sportu br. Ing. Alois Košťálek. Podle jeho hodnoceni je sportovní činnost v župě bohatá, ale odehrává se hlavně v jednotách a už méně na vyšší úrovni. Po zprávách činovníků výboru se v sále rozpoutala bohatá diskuze, i když zprvu to tak nevypadalo. Vyvolala ji zpráva hospodářky ses. Vojtěšky Weiglové, která vystoupila s nezajištěným rozpočtem pro letošní rok. V diskuzi zazněla řada dotazů a návrhů jak tento finanční stav řešit. Výhružně zazněla slova náčelníka br. Zbyňka Harašty, že podobnou situaci řešili v Jihočeském kraji sloučením tří žup.
Tajemnice župy ses. Irena Darmová doplnila, že je nutno udržovat stav členstva v župě či jej dokonce zvyšovat, což je jedna z cest, jak ovlivnit příděl finančních prostředků na činnost žup. To odpovídalo i zprávě odstupujícího starosty br. Skopala, když např. uváděl personální krizi v Sokole Lověšice a očekávané zmizení ze scény Sokola Želátovice.
Podobně jako nedostatek peněz je v župě i málo členů Sokola schopných vykonávat činovnickou práci. Na všechny volené činovnické funkce byl proto jen jeden kandidát a všichni byli zvoleni veřejným hlasováním téměř jednohlasně. Mimo vedoucího sportu, kde za odstupujícího br. Ing. Aloise Košťálka z T. J. Sokol Kokory dosud nebyla nalezena náhrada.

Další obrázky Miroslava Rozkošného naleznete v galerii.
 
 

Reklama