Organizační

Přijdˇte se pobavit a zasmát

Pátek v 11:42 | Miroslav Rozkošný

Bezkontaktní ženy v přerovské sokolovně

Tělocvičná jednota Sokol Přerov už od nepaměti nemá vlastní divadelní soubor. V posledních letech proto dává na svém jevišti prostor různým amatérským divadelním souborům, nejen sokolským. V sobotu 1. prosince od 17,00 hodin přerovští sokoli poprvé přivítají na svém jevišti Divadelní spolek Tyl Drahotuše.

Známý soubor v oblasti Hranicka, tak zřejmě poprvé bude vystupovat v Přerově, protože o jeho hostování v tomto městě není v jeho divadelní kronice žádná zmínka a nevzpomínají si ani pamětníci, uvedl manažér souboru Alois Kettner. Na programu jejich vystoupení bude komedie Bezkontaktní ženy od Marie Janíčkové. Autorka zasadila děj své komedie do prostředí obce Jedovnice v oblasti Moravského Krasu a v ní vtipně glosuje jednání a praktiky novodobých manažérů.
Pro drahotušské ochotníky to bude v přerovské sokolovně derniéra hry, kterou herci potěšili a rozesmáli diváky už na premiéře v sokolovně ve Velké a dvaceti reprízách v Hranicích a okolních obcích. Divadelní spolek Tyl Drahotuše však nechce jen rozdávat lacinou zábavu. Představení komedie Bezkontaktní ženy je trochu lechtivé, ale spíš v náznacích, žádná sprostá slova, žádné nahotiny. Je jen na rodičích, zda na toto představení vezmou také své děti.

1. prosince do přerovské sokolovny na divadlo

13. listopadu 2018 v 17:37 | Vlasta Krejčířová
LECHTIVÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V SOKOLOVNĚ
P. S.: Chybí snad někomu informace o vstupném? Vězte, že ve slušné společnosti se o penězích nemluví. Ale kdyby přeci jen někdo trval na svém, tak je to 80 Kč v předprodeji v kanceláři Sokola Přerov ( Brabansko) a 100 Kč na místě.

Pozvánka na Památný den sokolstva 208

2. října 2018 v 22:24 | Miroslav Rozkošný

v úterý 9. října u sokolovny v Přerově

Přerovské Dvorky

30. srpna 2018 v 12:09 | Helena Sedláčková

s účastí Sokola Přerov (rope skipping)

Odešla ses. Věra Krestýnová

24. srpna 2018 v 14:58 | Jaroslav Skopal

dlouholetá členka Sokola Přerov

Sestra Věra Krestýnová se tělovýchově věnovala dlouhodobě. Do Sokola ji jako žákyni vodili rodiče. Byla cvičitelkou, trenérkou, rozhodčí i zanícenou cvičenkou ve skladbách pro hromadná vystoupení. Pro mé psaní o historii Sokola a jeho o úloze při výcviku čsl legionářů v Rusku mi jednou ochotně vyprávěla příběh svého otce Josefa Pavlíčka, kterému se jako mnoha dalším podařil návrat z Vladivostoku do nové republiky až po mnoha měsících od jejího vzniku. Také si vybavuji její vzpomínky na Věru Čáslavskou z doby, kdy tato naše gymnastická hvězda upadla v nemislost tehdejšího politického vedení státu. Čest její památce!

Pozvánka do Velké

2. srpna 2018 v 18:47 | Marek Beneš
na turnaj v odbíjené

Opět po šesti letech

31. května 2018 v 9:46 | Z Přerovských listů a sletového manuálu vybral Jaroslav Skopal

Blíží se sokolský svátek, v Přerově bude krajský slet

 Slavnostni průvod cvičenců krajskeho sletu se vyda v sobotu 16. června ve 14 hodin z naměsti TGM k hřišti Spartaku Přerov. Na stadionu nastoupi před obecenstvo teměř 1700 cvičenců - od těch nejmenšich děti až po seniorske cvičence. Uderem 15. hodiny začne přehlidka jednotlivych skladeb. V Přerově divaci uvidi stejně jako v Praze všech jedenact skladeb, ktere pro letošni slet členove Sokola nacvičili.

Už podruhé po sobě se v Přerově koná krajský sokolský slet. "Krajská koordinačni rada vybrala Přerov právě
proto, že máme dobře situovaný areál i s tribunou, poblíž je také sokolovna a centrum města. Poslední sokolský slet, který se konal před šesti lety, z tribun zhlédly asi dva tisice divaků," informoval Jakub Navařík, vzdělavatel Sokolské župy Středomoravské - Kratochvilovy. V jedenácti skladbách se v Přerově předvede 1677 cvičenců z pěti moravských sokolských žup."Nácvik skladeb trval od září loňkého roku. Asi stovka cvičenců z Přerova zamíří v prvním červencovém týdnu také na celostatni slet do Prahy," zminil Jakub Navařík, který se
sám aktivně zapojil do skladby pro muže s názvem Borci. Jak přiznal, je to jeho první skladba, do které se za svého vice než dvacetileté působeni v Sokole aktivně zapojil.


Dřevohostičtí sokolové se vzdali sokolského majetku

24. května 2018 v 14:22 | Jaroslav Skopal

Sokolovna jim už nebude říkat "pane!"

Se smutkem v duši jsem si přečetl článek Jaroslava Jančíka v Dřevohostickém zpravodaji 1/2018. Sokolovna byla převedena na obec. Spolková činnost oslabuje. Péče o vlastní majetek upevňuje vztahy a zvedá osobní prestiž činovníků. To už je pryč. Jakoby veškerou sílu spolykala péče o osobní majetek a na spolkový už nezbylo.

Pozvánka na turnaj do Velké

7. května 2018 v 19:07 | Marek Beneš

na 26. května 2018

Z jarního zasedání Sboru vzdělavatelů České obce sokolské

18. dubna 2018 v 16:21 | Miroslav Rozkošný

Hudby budou pravidelně rozmístěny

Zasedání se konalo 14. dubna v Tyršově domě v Praze za přítomnosti 28 vzdělavatelů nebo jejich zástupců ze 42 pozvaných. Jednání Sboru úvodem označil vzdělavatel ČOS br. doc. Zdeněk Mička za více pracovní než jiná.
Důvodem byl připravovaný XVI. všesokolský slet, při kterém má vzdělavatelský odbor řadu náročných úkolů. Mezi nimi také zabezpečení sletového průvodu Prahou při němž bude třeba padesát dobrovolníků jako pořádková služba. Budou proto požádány župy, aby každá vypomohla jedním až dvěma dobrovolníky. Velmi diskutovanou záležitostí na tomto zasedání byly také dechové hudby v průvodu. Oproti minulému sletu, kdy v prvn&ia cute; české části průvodu šlo dost dechovek a v moravské části skoro žádná, takže lidé na chodníku volali na cvičence: "Kde máte dechovku ?", dojde letos ke změně. Ve dva a půl kilometru dlouhém průvodu bude pravidelně zhruba po dvou stech metrech rozděleno třináct dechovek. Bez větších problémů se zatím jeví kulturní část sletu zejména díky dobré spolupráci Vzdělavatelské odboru ČOS a vedení Národního divadla. Po přidělení menší části vstupenek VIP hostům a zahraničím delegacím budou ostatní vstupenky zdarma přiděleny župám. Přihlédnuto při tom bude k jejich zásluhám. Vzdělavatelský odbor se také bude snažit zajistit přístup zájemců z řad cvičenců na stadion po dobu zkoušek, jak si přejí účastníci zasedání. Méně uspokojivě odpověděl br. doc. Mička na moji otázku zda se nebude opakovat situace z minulého sletu, kdy vstupenky byly vyprodané a řada sedadel zůstala prázdná. Vzdělavatel br. doc. Mička slíbil, že můj dotaz bude tlumočit na sboru náčelníků, poněvadž se jedná o jejich záležitost. " Situace se může opakovat. Náčelníci nepřijímají kritiku," vysvětlil Mička. Na závěr dopoledního jednání přítomní delegáti vyjádřili přání, aby letošní podzimní zasedání se konalo jako výjezdní. Nejlépe někde na Moravě.

Pozvání na ukázkovou hodinu

16. dubna 2018 v 12:29 | Helena Sedláčková

ke stému výročí vzniku Československa

Pochod svobody 2018

13. dubna 2018 v 22:28 | Miroslav Rozkošný

a další zprávy

Tělocvičná jednota Sokol Přerov, Svaz bojovníků za svobodu, Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola v Přerově pořádají 19. dubna Pochod svobody po stopách židovské rodiny Wolfových ukrývané za 2. světové války v Tršicích.
Odjezd linkových autobusem do Tršic v 9,00 hodin z autobusového nádraží zastávka č. 13. Možnost přistoupení na dalších zastávkách. Pravděpodobný návrat asi ve 14,00 hodin.

Některé sdělovací prostředky jsou v letošním sletovém roce více nakloněny sokolům. Z novin například Deník, který nedávno uveřejnil velký článek o naší přerovské sokolovně. Česká televize na stanici Sport již v minulém měsíci pravidelně začala vysílat Sokolský zpravodaj. V nejbližší době to bude 12. dubna v 11,55 hodin, 16. dubna v 11,55 hodin a 19. dubna ve 13,40 hodin. Ve všech případech se jedná o krátké desetiminutové pořady. Najděte si tu trochu času.

Pozvánka na povídání

14. března 2018 v 20:04 | Jakub Navařík

o japonském Tokiu

Pozvánka na klavírní koncert

12. března 2018 v 14:30 | Miroslav Rozkošný

paní Barbory Dostalíkové

Sokolové chodí společně

Sokolští dárci v naší župě

1. února 2018 v 10:37 | Miroslav Rozkošný

Zapojte se do Sokolské kapky krve

Jak důležitá je krev pro naše zdravotnictví nemusím psát. Stejně jako, že naše zdravotnictví jí má stále málo. Zdravotnická komise České obce sokolské proto před dvěma lety vyhlásila soutěž Sokolská kapka krve. Pro zajímavost za první pololetí roku 2016 obsadila z naší župy T.J. Sokol Týn nad Bečvou čtvrté místo ze sedmnácti účastníků a byla také jedinou moravskou jednotou v této soutěži. Ve druhém pololetí minulého roku se do této soutěže zapojila také naše T. J. Sokol Přerov. Daleko nejlepší je v ní starosta jednoty Ing. Vladimír Tabery, který daroval v druhém pololetí 201 6 jedenáct odběrů plazmy a celkem má za sebou už 130 odběrů krve a plazmy. Škoda jen, že v soutěž se může nahlásit jen pět odběrů krevní plazmy za rok od jednoho dárce. Aktivní dárkyní je také cvičitelka ses. Zora Zahradová, která za cvičence skladby Ženobraní a cvičení Rodičů s dětmi nahlásila čtyři dárce a pět odběrů. Jinak nikdo nic. Ani z početné skupiny našich sportovců. Nechce se mi věřit. Skutečně mezi nimi není žádný dárce krve nebo i v této aktivitě stojí sportovci stranou a do ostatních akcí Sokola se nezapojují ?

Dárci krve v letošním roce nebo krevní plazmy určitě se zapojte do Sokolské kapky krve a své dárcovství hlaste autorovi článku osobně nebo na mobil 732762055 či mailovou adresu

100 let od smrti Františka Rasche

22. ledna 2018 v 16:24 | zaslala Pavla Roubalíková

Pozvánka na vzpomínkové akce v Přerově

Starosta Sokola Přerov obdržel pozvánku z Kanceláře primátora, v níž se praví:
"Dovolte, abych Vás a Vaše členy pozvala na vzpomínkovou akci věnovanou 100. výročí úmrtí Františka Rasche, které se uskuteční v neděli 11. února 2018 v 10 hodin v Přerově.

Bližší informace naleznete v příloze."


Také nabídla sokolům zajištění čestné stráže.

Pozvánka na výstavu

4. ledna 2018 v 20:13 | Miroslav Rozkošný

Rozkulačeno


Této problematice se věnoval za svého života i bratr Jan Přidal z Vřesovic na Prostějovsku, který se narodil v rolnické rodině. Napsal např. knížku "Konec selského stavu na Prostějovsku".

Pozvánka na turnaj ve stolním tenisu

17. listopadu 2017 v 12:55 | Miroslav Rozkošný

dne 25. listopadu 2017 v přerovské sokolovně

Pozvánka na klavírní koncert 2017

30. října 2017 v 16:01 | Miroslav Rozkošný

v podání Barbory Dostalíkové

Společnou návštěvu koncertu pořádá Věrná garda a vzdělavetelský odbor. Všichni členové Sokola a jejich příbuzní a známí jsou srdečně zváni.

Spolu v pohybu 2017

12. září 2017 v 15:28 | Vlasta Krejčířová, Petr Douda

od 18. do 23. září 2017

Program pro jednotlivé dny naleznete v galerii pod názvem Týden v pohybu 2017
 
 

Reklama