Plénum VH 2

Plénum VH 2

Předsálí sokolovny 28.2.2013