Leden 2020

Vzpomínka na slavné sokolské gymnasty a spůolupráci s Pamětí národa

29. ledna 2020 v 19:59 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

Věrná garda Sokola Přerov s nabitým programem

Pravidelné shromáždění těch, kteří se hlásí k odboru Věrné gardě v Sokole Přerov se konalo 29. ledna 2020 odpoledne. Jednání zahájila a řídila sestra Eva Tšponová.
První bod programu byl věnován vzpomínce na dva bývalé sokolské gymnasty , kteří sklízeli úspěchy na soutěžích v nářaďovém tělocviku zejména v období první republiky. Dobře se na toto téma připravil br. Bohumil Domanský, též bývalý sportovní gymnasta. Věnoval se hlavně osobnostem Jana Gajdoše a Aloise Hudce (oba z nářaďové školy v Brně).
Bratr Richard Drábek přijel z Vinar, aby si s námi připomenul své nedávné 91. narozeniny. Krátce povyprávěl, jak se v loňském roce zapojil do vzpomínek pamětníků, které programově řídí a zaznamenává Paměť národa. Připomenul obtíže, s jakými musel zápasit za okupace a v období kolektivizace po roce 1948. Výběr z jeho vzpomínek je dosažitelný na webu Paměti národa pod jeho jménem.
Jednalo se i o připravované soutěži seniorů, kterou chystá Sokol Přerov i pro další sokolské jednoty i mimo naší župu. V současnosti se dolaďují cvičení na stanovištích, kterých bylo navrženo osm. Termín soutěže s navazujícím společenským setkáním je 21. duben 2020 dopoledne v přerovské sokolovně.

Ilustrace ke stanovištím soutěže seniorů

24. ledna 2020 v 23:27 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

dle propozic předchozího článku

Tento krátký článek si klade za cíl přiblížit zájemcům o soutěž názorně pomocí fotografií uvedených v galerii, co je vlastně v soutěži čeká za úlohy.
Demonstrátorem mi byl Tomáš, který cvičí s družstvem seniorů. Pak ještě zůstal na sportovní hry mužů, kteří nastoupili o hodinu později. Tentokrát si vybrali fotbálek. Nás dva ochotně nechali dodělat fotografie, když nám ještě chyběla střelba na koš. Rám se síťkou na nižší koš už jsme nezasouvali, na jednom obrázku je vidět jeho deska.
Do soutěže jsme původně chtěli u žebříku zařadit průlez libovolným oknem žebříku. Některé starší ženy se od zeleného stolu obávaly, že by to bylo příliš náročné. Zkuste to posoudit z následujícího obrázku:
Jsme na blogu, své komentáře můžete uvést formou nástroje Přidat komentář.

Zveme sokolské seniorky a seniory na malou prověrku zdatnosti

17. ledna 2020 v 11:22 | Jaroslav Skopal |  Organizační

Soutěž vychází z kruhového tréninku aplikovaného na seniorský věk


Tělocvičná jednota Sokol Přerov
Brabansko 566/2, 750 02 Přerov I - město; tel. 581 201 956, 734 442 765, e-mail: sokol-prerov@volny.cz


POZVÁNKA


Vzdělavatelský odbor T. J. Sokol Přerov vás zve na

Soutěž seniorů a společenské setkání konané 21. dubna 2020
v přerovské sokolovně (ul. Brabansko 2)

Program:
9:00 - 9:30 Prezentace tří až čtyřčlenných družstev a jejich doprovodů
9:30 - 10:10 Zahájení, uvítání, zahřátí a rozcvičení
10:15 - 12:00 Soutěž na osmi stanovištích (blíže na druhé straně)
12:00 - 12:30 Přestávka
12:30 - 15:00 V předsálí tělocvičny vyhlášení výsledků, na které naváže podání občerstvení a společenské setkání

Přihlášené jednoty žádáme, aby předběžnou účast s odhadem zúčastněných sdělili e- mailem na adresu uvedenou v hlavičce této pozvánky do 17. března 2020 a konečnou jmenovitou účast sdělili formou přiložené návratky do 7. dubna 2020.

Na setkání s vámi se těší za vzdělavatelský odbor se seniory Věrné gardy Sokola Přerov

Miroslav Rozkošný
vzdělavatel T. J. Sokol Přerov

Příloha: Návratka

Pravidla soutěže

Za seniory jsou považováni ti, kteří nabyli důchodového věku. Družstvo je tří nebo čtyřčlenné a složené bez ohledu na to, kolik je v něm žen nebo mužů. Do výsledku družstev se započítávají vždy tři nejlepší výkony z každého stanoviště.
Stanoviš budou mít svého rozhodčího s vlastními hodinkami k odměřování jedné minuty u činností na čas. Na žádost závodníka lze minutový termín zkrátit. V družstvu soutěží závodníci po sobě, ne současně. Rozhodčí v záznamním lístku označí (škrtne) ze čtyř výkonů vždy ten nejslabší, který se do součtu družstva nezapočítá. U tříčlenných družstev platí všechny výkony.
Úkoly při cvičení vám samým poslouží k posouzení stavu vlastní obratnosti, stavu některého svalstva, schopnosti udržet rovnováhu, přiměřené vytrvalosti apod. Při cvičeních kontrolujte, zda stačíte, zastavte a ukončete v případech, kdyby vám nebylo dobře.

Stanoviště a úkoly na nich

Žebřík nízký (4 m) u stěny:Vylézt nahoru s dohmatem na nejvyšší příčku žebříku a po sousedním žebříku slézt dolů. Jeden tento výkon = 1 bod.
Dvě lavičky nízké 1,5 m paralelně: Přejít lavičku a po sousední zpět. Jeden tento výkon = 1 bod.
Florbal: Střelba hokejkou na branku ze vzdálenosti 8 metrů. Počet úspěšných střel z 5 možných = počet bodů.
Bradla po pás:Vstoupit mezi žerdě, jednu žerď podlézt, z druhého konce bradel opět vstoupit mezi žerdě a opět žerď (tu druhou) podlézt a vrátit se do výchozího postavení. Jeden tento výkon = 1 bod.
Hrazda po prsa: Ze svisu ležmo opakovaně shyby s přiblížením hlavy k hrazdě; 1 shyb = 1 bod.
Žebřiny: Leh pokrčmo a mírně roznožmo, nohy zaklesnuty o spodní příčky, ruce v týl; opakovaně sed, předpažit a dotek 2. spodní příčky. Každý sed = 1 bod.
Koš cvičný snížený: 5 pokusů střelby na koš ze 4 metrů. Úspěšný pokus = 1 bod.
Tři díly bedny: Překonávat opakovaně sedem či jinak, vždy se vrátit do výchozího postavení před bednou. Jeden výkon = 1 bod.

Forma návratky

Soutěž seniorů 21. 4. 2020 v Přerově
Soutěžící
JménoPříjmeníRok narození
1.
2.
3.
4.
Doprovod
Jména, příjmení


Vyplněnou tabulku pošlete, prosím, nejpozději do 7.4.2020 na adresu: T. J. Sokol Přerov, Brabansko 2, 750 02 Přerov nebo e-mailem na: sokol-prerov@volny.cz.

Zemřel br.Drahomír Surynek

6. ledna 2020 v 19:37 | Jaroslav Skopal

Nejlépe ho znali přerovští sokolští gymnasté


Výzva sokolským dárcům

4. ledna 2020 v 21:48 | Miroslav Rozkošný
"Dárci krve a krevní plazmy, členové Sokola, zapište počet odběrů za celý rok 2019 na vrátnici sokolovny. Termín uzávěrky 20. ledna 2020. Vaše odběry budou nahlášeny do celostátní soutěže ČOS nazvané Sokolská kapka krve."

Vydařená akce pro rodiny

3. ledna 2020 v 16:44 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Vánoční kila shazovali v sokolovně

Odpolední program v přerovské sokolovně pod názvem "Mámo, táto, nebudˇ šnek" se pomalu stává tradiční povánoční akcí T. J. Sokol Přerov. Letos se konal již po osmé. Její cíl je jasný: nabídnout dětem i dospělým možnost pohybu. V sobotu 28. prosince 2019 využilo této příležitosti přes devadesát zájemců, zatímco v předcházejících létech to bylo kolem šedesáti. Dětmi i dospělými se tak úplně hemžil velký sál sokolovny, předsálí, přísálí i galérie.
Stále obsazené byly tři stoly na stolní tenis, tři hřiště na badminton a kupodivu velký zájem byl i o žíněnky na kterých si děti i dospělí měřili pomocí stopek svoji fyzickou kondici. Nabídek, které pořadatelé zájemcům připravili, bylo však víc a někteří zde proto dali svému tělu pořádně zabrat.