Prosinec 2019

Sokolští senioři hovořili v Praze o svých klubech

24. prosince 2019 v 11:54 | Miroslav Rozkošný

Seminář s vánočním posezením

Česká obec sokolská má oficiálně přihlášeno pětadvacet seniorských klubů včetně Věrných gard. Tomuto počtu odpovídal i počet účastníků na semináři vedoucích a organizátorů klubů sokolských seniorů, který se konal 14. prosince v sokolovně T. J.
Sokol Vršovice.
Z naší župy se mimo mě zúčastnil br. Karel Student z Dřevohostic. Jinak zde v drtivé většině převládaly ženy ve věku blížícímu se osmdesátce. Zřejmě proto, že i jinde je tomu jako u nás: pro mladší ročníky není Věrná garda přitažlivá.
Program semináře tradičně začal přednáškou.
Tentokrát na téma Aktivní pohyb v seniorském věku " hovořil br. Jarek Kučera. Ten svůj výklad začal optimisticky citátem W. Churchilla: "Už je mi tolik let, že si nemohu dovolit nepohodové dny". Dále pak přímo hýřil radami jak správně žít. Z nich zmíním aspoň dvě: "Nejhorší je přestat se pohybovat. " To jistě ví všichni sokoli. Možná ale někdo neví, že se nemáme bát pít vodu z kohoutku, protože u nás jsou zavedeny velice přísné hygienické normy na tuto vodu. Zajímavý byl také referát ses. Viktorínové, která seznámila přítomné se soutěžemi pro mládež a seniory, které za dobu své existence příslušná komise vyhlásila. Za celou dobu existence komise jich bylo dvanáct. V současné době komise hodnotí soutěž "Jak jsme obnovovali Sokol" do které je přihlášeno šestadvacet účastníků a zásluhou Br. Domanského a br. Skopala mezi nimi také naše jednota. Pořadí nejlepších v této soutěži bude vyhlášeno v prvním pololetí příštího roku. Bohatá byla také diskuze. V ní se jako obvykle omílalo, kdy používat název Věrná garda a kdy seniorský klub. Mimo jiné zde zazněl názor, že Věrná garda se hodí pro členy ještě cvičící na sokolských sletech a pro necvičící seniorský klub. Z diskutovaných témat byl výjimkou můj příspěvek, kdy jsem hovořil o aktivním sportování seniorů v naší T.J. Sokol Přerov, kteří nejen sami sportují, ale turnaje pořádají i pro ostatní zájemce, včetně žáků.
Po skončení semináře nás několik účastníků semináře zůstalo na vánočním posezení s místní sokolskou cimbálovou muzikou Kyčera, které pořádala Věrná garda. Škoda, že jsme nemohli zůstat posedět déle kvůli odjezdu vlaku. Bylo nám tam fajn.
Ilustrační foto z května 2016 zachycuje přerovské seniory při soutěži v petanque na sportovišti v sokolské zahradě.

Z rekreačního sportu v Sokole Přerov

6. prosince 2019 v 16:57 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Úspěšný turnaj ve stolním tenisu

Skupina seniorů, kteří se v zimním období schází v naší sokolovně ke hraní stolního tenisu uspořádali 16. listopadu čtvrtý ročník turnaje v tomto sportu pro neregistrované hráče všech kategorií. Účast hráčů na tomto turnaji byla o osm nižší než rekordní počet na minulém lednovém turnaji.
Stalo se tak zřejmě proto, že naše pozvánka tentokrát výjimečně nevyšla v Přerovských listech. Účast hráčů na turnaji byla i tak dost velká na to, aby ho mohli pořadatelé do 13,00 hodin zvládnout. Zúčastnilo se celkem 24 hráčů z Přerova a Olomouce.
Původně pořadatelé předpokládali, že hráči budou rozděleni do tří kategorií Nakonec ale jediná žena v turnaji a starší žáci byli přiřazeni do kategorie mužů. Díky tomu se dostalo více cen nejen na tři nejlepší v každé kategorii, ale také jako ceny útěchy a další ocenění pro některé ostatní. V kategorii mužů zvítězil Jaroslav Zaoral, před loňským vítězem Filipem Haužvicem a Jiřím Hamplem.

Kategorii mladších žáků vyhrál stálý účastník těchto turnajů Martin Suk z Lověšic před Vojtěchem Haganem a Rostislavem Holým. Poděkování za úspěšné zvládnutí turnaje si hlavně zaslouží br. Milan Rozkošný a František Štěpánek, kteří zaznamenávali výsledky u stolu rozhodčích, a Jan Haužvic, který průběh turnaje řídil.