Říjen 2019

Sokolové na Slovensku oslavovali

23. října 2019 v 20:35 | Jaroslav Skopal |  Historie
100 let Považské sokolské župy a Jednoty Sokol Trenčín

Dne 19. října 2019 se v Trenčíně v jeho Městské sportovní hale konala slavnostní sportovní akademie k připomenutí 100. výročí vzniku obou uvedených organizačních celků slovenského Sokola. Společně se sestrou Zdeňkou Koluchovou jsme využili pozvánky, která na tuto akci došla ze Sokola Trenčín. Ve Veselí nad Moravou jsme se spojili s delegací Slovácké župy a odtud se společně dopravili pod vedením starosty T. J. Veselí nad Moravou br. Zdeňka Hlobila autem do Trenčína.
Odpolední akademie byla ukázkou pestré činnosti aktivních sokolských jednot Považské sokolské župy M. R. Štefánika z Trenčína, Pobedimi, Prievidze, Brezové pod Bradlom a Trenčianských Stankovec. Převládaly v ní ukázky pódiových a hromadných skladeb od domácích slovenských autorek, ale byly k vidění též příklady cvičebních jednotek žactva, tréninku volejbalistů a něco z folklorní hudby a zpěvu.
Ke slavnostnímu rázu celé akce přispěla i přítomnost starostky České obce sokolské ses. Hany Moučkové a sokolské stráže v historických krojích, složené rovněž z příslušníků ČOS, která přijala pozvání na tuto akci. Jedním z jejích úkolů byla asistence při dekoraci historických praporů stuhami ČOS z rukou její starostky. V závěru akademie byli též oceněni zasloužilí činovníci a cvičitelky župy. Slavnosti byli přítomni i představitelé města Trenčína a dalších obcí, kde Sokol v župě působí.
Asi dvouhodinový večerní závěr patřil společnému posezení, které zpestřila zpěvácká skupina Sokolka z Trenčianských Stankovec. Mohu konstatovat, že Považská župa z těch několika málo žup, které na Slovensku působí, mi připadá zaslouženě jako ta nejaktivnější. Její program zahrnuje i poměrně bohatou účast na sportovních, gymnastických a kulturních akcích s mezinárodní účastí. Řekl bych, že v hojnější míře než je tomu u nás.
Sokolky z Považské župy známe i z jejich návštěv v Přerově a ze společných sokolských setkání na Velké Javořině, která leží na společné státní hranici procházející hřebenem Bílých Karpat. Vzpomínám si, že prvého společného setkání jsem se osobně zúčastnil v září 2009 společně s bratry Františkem Jemelkou a Jiřím Skopalem. Možná, že právě tam jsme se dozvěděli od starostky župy ses. Olgy Samákové a starostky Jednoty Sokol Trenčín ses. Ľubici Držkové o chystaných III. Tělovýchovných slavnostech v Trenčíně v červnu 2010, jichž se řada cvičenek a cvičenců z naší župy tehdy aktivně v některých skladbách zúčastnila.
Navázaných kontaktů pak naše Sokolská župa Středomoravská - Kratochvilova využila k pozvání slovenských sokolek na naši "Přehlídku sokolských tanečních souborů a pódiových skladeb", konanou 16. dubna 2011 v naší přerovské sokolovně u příležitosti 140. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol Přerov 1871 - 2011. Pozvání bylo přijato a sokolky z Považské župy nám tehdy předvedly pódiovou skladbu s kruhy. A v dalším roce 2012 k nám přijel celek slovenských sokolek na Krajský slet v Přerově, konaný 6. června, se skladbou "My a my", nacvičený pro Přerov ses. Miroslavou Rybárikovou.
Na závěr tohoto příspěvku bych ještě rád zmínil, že sokolské myšlenky a praktiky Miroslava Tyrše začaly pronikat na Slovensko už zhruba deset let po vzniku Sokola v českých zemích. Zásluhu na tom měl hlavně Ivan Branislav Zoch, působící tehdy na prvém slovenském gymnáziu v Revúci. V roce 1873 tam vlastním nákladem vydal knížku "Krátky návod k vyučovaniu v telocviku hlavne pre národnie školy". Za Rakouska-Uherska vládl na Slovensku, které bylo tehdy součástí Uher, tužší režim než u nás, takže povolení sokolských jednot bylo nereálné, s výjimkou Sokola v Žilině (1908). K rozmachu Sokola tam došlo až po vzniku společného státu v roce 1918. Koncem roku 1919 se na Slovensku vytvořilo už šest žup: Bratislavská, Považská, Nitrianská, Podtatranská, Pohronská a Východoslovenská. IX. všesokolský slet v roce 1932 byl zahájen ve Vysokých Tatrách na Štrbském Plesu lyžařskými závody Svazu slovanského sokolstva.
Článek je sdílen na facebooku s mými dalšími obrázky a videoklipy.

Sokolská všehochuť začala výšlapem

3. října 2019 v 17:24 | Helena Sedláčková |  Historie

Sokol spolu v pohybu 16.9. - 22.9.2019


Týdenní akce vyhlášená ČOS proběhla již po několikáté i v Sokole Přerov.
Sokolové z Přerova se v sobotu 14.9. zúčastnili turistické vycházky do oblasti Vizovic, účast byla slabší, ale turisté byli spokojení. Počasí vyšlo a všichni obdivovali krásnou přírodu.
V pondělí jsme si v loutkovém divadle Sokola Přerov mohli poslechnout cestopisné povídání o Senegalu, tentokrát s paní Mgr. Jolanou Čechovou, která se svým manželem a kamarádkou tuto zemi navštívila.
Úterý a čtvrtek byl věnován malým sportům, hlavně muži si zahráli petanque a stolní tenis. Děti z několika mateřských škol navštívily sokolovnu a s velkou radostí si zaskákaly na airtracku.
Ve středu jsme pozvali paní Ing. Lenku Černochovou, která školí zájemce o první pomoc. Bohužel v naší jednotě a i jiných jednotách, kam jsme poslali pozvánky, příliš zájemců nebylo. Je to škoda, protože školení bylo velmi zajímavé i s praktickými ukázkami.
A poslední sobotní akce Jen si tak trochu pinknout, měla velmi slabou účast, ale kdo přišel, zahrál si badminton a stolní tenis.
Do jednotlivých cvičebních hodin se mohli přijít podívat zájemci, zdarma si tento týden zacvičit a rozhodnout se, zda je to to pravé…
Helena Sedláčková