Březen 2019

Klavírní koncert - pozvánka

16. března 2019 v 16:20 | Miroslav Rozkošný

Na společnou návštěvu

koncertu zve Vzdělavatelský odbor a Věrná garda T. J. Sokol Přerov.


Členská základna vzrostla

9. března 2019 v 16:56 | Miroslav Rozkošný |  Organizační

Z valné hromady T. J. Sokol Přerov dne 28. února 2019

Přišli i dva náměstci


Zatímco už dlouhou dobu nepřišel na valnou hromadu naší T. J. Sokol Přerov žádný ze zástupců města, letos 28. února jsme přivítali hned dva náměstky primátora, pány Michala Záchu a Petra Koubu.
Starosta jednoty br. Vladimír Tabery, který všechny a zvláště hosty přivítal, přednesl také hlavní zprávu. Podle ní od se 31. 12. 2017 do 31. 12. 2018 zvýšil počet členů naší jednoty ze 497 na 586. Z toho do cvičení v oddílu všestrannosti je zapojeno 457 členů. Cvičí hlavně děti a ženy. Velmi málo muži a jen jeden dorostenec. Jednota má také šest sportovních oddílů. Jako poslední byl v prosinci založen oddíl badmintonu. Naopak problémem jednoty je už delší dobu nedostatek cvičitelů, což bylo také na valné hromadě velmi diskutováno.
Podle zprávy hospodáře byly výdaje jednoty jen mírně nad úrovní příjmů především díky dotacím ve výši 1.2 mil. Kč a téměř stejných výnosů z nájmů. Výhled hospodaření na letošní rok je však horší, protože nám odejde několik významných nájemců. Na valné hromadě přednesli své zprávy téměř všichni zástupci sportovních oddílů a odborů. Bohatá byla i diskuze, zejména zásluhou několika vystoupení br. Petera Suji. V diskuzi vystoupili také oba hosté, kteří hovořili o svém vztahu k Sokolu a náměstek Petr Kouba vyzvedl také účast sokolů, a to zejména krojovaných, při pietních a slavnostních akcích města.
Další obrázky br. Františka hudečka naleznete v galerii.

Zájem o ples Sokola Přerov stoupá každým rokem

8. března 2019 v 17:05 | Blanka Zelingerová |  Z činnosti

Sokolský ples 1. března 2019 na jedničku

Pořádání sokolských plesů se stalo v naší jednotě už tradicí. Každým rokem se zvyšuje nejen návštěvnost, ale i úroveň. Nejinak tomu bylo i letos. Po loňském úspěšném plese na téma 1. republika, se letos organizátoři rozhodli pozvat všechny na Hvězdy černobílého filmu. A opravdu, páni v cylindrech, černých oblecích a bílých košilích, dámy v krásných robách i dobových kostýmech dotvářeli báječnou plesovou atmosféru. Přispěla k tomu i černobílá výzdoba, výborná kapela, která hrála nejen pro mladé, ale pro všechny věkové kategorie.
Letos byla i bohatá tombola, dražilo se 100 krásných cen. Ples dvakrát zpestřil svým vystoupením náš oddíl Rope skipping cvičením se švihadly. Vtipné a veselé byly i scénky sokolek z T.J. Sušice a první předvedení našich malých členů oddílu společenských tanců. Podle ohlasu dopadl ples opravdu na jedničku a za to patří velký dík všem, kteří se dobrovolně postarali nejen o výzdobu, pohoštění, obsluhu v baru i v šatně a závěrečný úklid. Odměnou jim je uznání a pochvala těch, kteří se na plese tak dobře bavili a těší se, že přijdou i na ten příští v roce 2020.
Další obrázky br. Františla Hudečka najdete v galerii

Zaznělo na valné hromadě Sokola Přerov

7. března 2019 v 11:52 | Milan Geryk |  Historie

K výchově žáku v Sokole Přerov 28. 2. 2019

Zamyslel jsem se nad přednáškou bývalé ministryně národní obrany. Je známo, že tělesná zdatnost mužů je při vynechání dvouleté vojenské služby menší a globálně nestačí na splnění kritérií při náboru do armády a do policie. Jako příčinu uvedla špatnou výchovu mládeže, která vede sedavý způsob života: čtení, televize, mobilování. To všichni víme a v Sokole i ve škole proti tomu vystupujeme. Výsledek je nedostatečný, zvláště při dobrovolnosti členství. V Sokole pěstujeme gymnastiku, atletiku, závodivé hry. Pořádáme závody v gymnastice, atletice, plavání a šplhu. Víkendové výlety se neosvědčily pro přeplněné silnice a cyklostezky. Dříve se víc pochodovalo, jezdilo na kole, zpívalo. Po sametové revoluci se vrátil bratr Panák a předvedl, jak v americkém Sokole vedl hodinu. Víkendy mají žáci obsazeny svými rodiči a zájmovými kroužky: míčové hry, hudební nástroje, šachy a podobně. Dá mnoho úsilí cvičitelkám a cvičitelům žáky přesvědčit, aby se víc pohybovali. Ke starším žákům občas promlouvám o výročích, ale rychle utíkají k tělocviku. K pochodu po památkách se málokdy dostaví. Písničkami a mobilem svou vlast však neubráníme. Naši legionáři to měli těžké.
Připomeneme starodávnou písničku z doby nesvobody:
Jako bouře světem letí neuposný mocný hlas,
ten kdo úpěl po staletí, svoboden žít bude zas.
Probuď se již, lide český, nezalézej v podkroví,
připraven buď v každé chvíli shodit svoje okovy.
Český národ z prachu vstává, probouzí se český lev,
za svobodu, za svá práva rádi dáme svoji krev.
Tátíčku náš, Masaryku, spi jen klidně v hrobě svém,
to co jsi nám vybojoval, to věrní zůstanem.
Milan Geryk, cvičitel a člen vzdělavatelského odboru.