Listopad 2018

Připomínka 17. listopadu v Přerově

20. listopadu 2018 v 16:11 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

za účasti sokolů

V roce stého výročí vzniku Československa mají všechny vzpomínkové a pietní akce zvláštní náboj. Jejich scénář a provedení jsou v Přerově zpravidla stejné jako v předchozích letech. Očekávání, co kdo k tomu prosloví, je však o něco větší než jindy. Na nám. T. G. Masaryka byly od 17:00 položeny květiny a odezněly proslovy primátora Petra Měřínského, paní Svoboové ze Svazu bojovníků za svobodu a Vladimíra Hučína z Konfederace politických vězňů. Zazněla i hymna a občané k pamětní desce na radnici kladly svíčky.
Jakousi stabilitu k rozjitřenému ovzduší poskytla čestná sokolská stráž se státní vlajkou a sokolským praporem, kterou vytvořili činovníci T. J. Sokol Přerov a Sokolské župy DStředomoravslé - Kratochvilovy. Zbývá dodat, že starosta místního Sokola br. Vladimír Tabery dal k tomuto svátku na sokolovně instalovat státní vlajku a jí podobnou vlajku sokolskou. Pan Vojtěch Podušel na jeho přání pořídil i večerní fotografii sokolovny s vlajkami a osvícené stěny s nápisem SOKOL.
Fotoreportáž pana Vojtěcha Podušela je umístěna v galerii tohoto blogu.

Přijdˇte se pobavit a zasmát

16. listopadu 2018 v 11:42 | Miroslav Rozkošný |  Organizační

Bezkontaktní ženy v přerovské sokolovně

Tělocvičná jednota Sokol Přerov už od nepaměti nemá vlastní divadelní soubor. V posledních letech proto dává na svém jevišti prostor různým amatérským divadelním souborům, nejen sokolským. V sobotu 1. prosince od 17,00 hodin přerovští sokoli poprvé přivítají na svém jevišti Divadelní spolek Tyl Drahotuše.

Známý soubor v oblasti Hranicka, tak zřejmě poprvé bude vystupovat v Přerově, protože o jeho hostování v tomto městě není v jeho divadelní kronice žádná zmínka a nevzpomínají si ani pamětníci, uvedl manažér souboru Alois Kettner. Na programu jejich vystoupení bude komedie Bezkontaktní ženy od Marie Janíčkové. Autorka zasadila děj své komedie do prostředí obce Jedovnice v oblasti Moravského Krasu a v ní vtipně glosuje jednání a praktiky novodobých manažérů.
Pro drahotušské ochotníky to bude v přerovské sokolovně derniéra hry, kterou herci potěšili a rozesmáli diváky už na premiéře v sokolovně ve Velké a dvaceti reprízách v Hranicích a okolních obcích. Divadelní spolek Tyl Drahotuše však nechce jen rozdávat lacinou zábavu. Představení komedie Bezkontaktní ženy je trochu lechtivé, ale spíš v náznacích, žádná sprostá slova, žádné nahotiny. Je jen na rodičích, zda na toto představení vezmou také své děti.

Den válečných veteránů 11. 11. 2018

13. listopadu 2018 v 18:00 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

v Přerově na nám. Františka Rasche

Pietní akt proběhl krátce, avšak důstojně. Svědčí o tom i fotoreportáž pana Vojtěcha Podušela, viz galerie.
Přerovští sokolové se rovněž zúčastnili, byť v poněkud menším počtu jako jindy.

1. prosince do přerovské sokolovny na divadlo

13. listopadu 2018 v 17:37 | Vlasta Krejčířová |  Organizační
LECHTIVÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V SOKOLOVNĚ
P. S.: Chybí snad někomu informace o vstupném? Vězte, že ve slušné společnosti se o penězích nemluví. Ale kdyby přeci jen někdo trval na svém, tak je to 80 Kč v předprodeji v kanceláři Sokola Přerov ( Brabansko) a 100 Kč na místě.

28. říjen 2018 a Přerov

8. listopadu 2018 v 22:49 | Jitka Seitlová |  Historie

Projev přednesený na nám. T. G. Masaryka 28. října 2018

Vážené dámy, vážení pánové,

Dovolte, abych Vás pozdravila a přivítala na dnešním setkání výjimečné a významné oslavy 100. založení Československé republiky.

Dnešní vzpomínka patří těm, kteří pro nás před sto lety získali suverenitu a nezávislost. Patří také všem a nyní tady zejména občanům Přerovska, kteří se podíleli na založení, obraně státnosti a svobody, rozvoji a úspěších Československé republiky.

Vznik samostatného Československa, věc dlouho nemyslitelná, se podařila uskutečnit díky houževnatosti, úsilí a politické obratnosti T. G. Masaryka, E. Beneše či organizátora československých legií v zahraničí, Milana Rastislava Štefánika. A právě v této souvislosti nemohu než připomenout známou větu T. G. Masaryka o tom, že československých legií by nebylo bez hnutí Sokola. V Přerově, dalších městech a obcích našeho regionu sehráli jeho členové při formování a vzniku československého státu zásadní roli. Nejen tehdy, ale také v těžkých obdobích okupace země a nesvobody hájili republiku za cenu obětí nejvyšších. Dovolím si proto při této příležitosti za to poděkovat, s radostí konstatovat vytrvání sokolského hnutí založeného na hodnotách odvahy, čestnosti a lásky k vlasti, tak důležitých a aktuálních také ve dnech současných.

V návratu ke dnům vzniku československé republiky nesmíme zapomínat ani na "muže 28. října", kteří přímo v Praze deklarovali vznik samostatného československého státu jeho prvním zákonem, tedy zákonem o zřízení samostatného státu československého. Antonín Švehla, Aloise Rašín, Jiří Stříbrný, František Soukup a Vavro Šrobár - to všechno jsou muži 28. října.

Pražské události se během tehdy pondělního večera dostaly i do Přerova. Již v noci tady začaly oslavy vzniku nového státu, které celé město zahalily do trikolor a na Přerovany nyní pyšně vzhlížel český lev, namísto dvojhlavého orla. Slavnostní proslov na Dolním náměstí pronesl jednatel Sokola Ladislav Elmer a došlo ke zvolení předsedy národního výboru pro okres, lékárníka Vítězslava Nečase. Všichni se s nově nabytým entuziazmem pustili do práce na pozvednutí československého národa.

Ale jaký měl tento národ být? A jaký má být dnes? Současná mezinárodní situace a hrozby globalizovaného světa mohou nahánět obavy a přináší nové nejistoty.
Myslím, že se dá vše zvládnout, pokud budeme ctít a vycházet z principů stanovených již při založení Československa. Již Masaryk prosazoval názor, že láska k vlasti a prosazování národních zájmů jsou určovány a vyvažovány humanitou.

K dnešnímu kulatému výročí naší republiky jí tedy přeji sebevědomé a odvážné občany s úctou k vlastním dějinám a hodnotám humanismu, nastolených T. G. Masarykem i všemi dalšími, kteří se o náš stát zasloužili. A vím, že právě tady v Přerově nemusím pro tyto hrdiny chodit daleko.

Přeji Vám, přeji nám, aby za 100 budoucích let mohli být naši potomci na nás a dějiny, které jim vytváříme, také hrdí.

Za poznáním a kulturou

5. listopadu 2018 v 12:33 | Jakub Navařík, Barbora Dostalíková

zvou Vzdělavatelský sbor a Věrná garda Sokola Přerov