Srpen 2018

Přerovské Dvorky

30. srpna 2018 v 12:09 | Helena Sedláčková |  Organizační

s účastí Sokola Přerov (rope skipping)


Odešla ses. Věra Krestýnová

24. srpna 2018 v 14:58 | Jaroslav Skopal |  Organizační

dlouholetá členka Sokola Přerov

Sestra Věra Krestýnová se tělovýchově věnovala dlouhodobě. Do Sokola ji jako žákyni vodili rodiče. Byla cvičitelkou, trenérkou, rozhodčí i zanícenou cvičenkou ve skladbách pro hromadná vystoupení. Pro mé psaní o historii Sokola a jeho o úloze při výcviku čsl legionářů v Rusku mi jednou ochotně vyprávěla příběh svého otce Josefa Pavlíčka, kterému se jako mnoha dalším podařil návrat z Vladivostoku do nové republiky až po mnoha měsících od jejího vzniku. Také si vybavuji její vzpomínky na Věru Čáslavskou z doby, kdy tato naše gymnastická hvězda upadla v nemislost tehdejšího politického vedení státu. Čest její památce!


Téma sletu

6. srpna 2018 v 15:22 | Milan Geryk |  Historie

Všesokolský slet - vzpomínky do sedla zvou!

Vítáme doma účastníky, kteří nás reprezentovali v Praze na 16. všesokolském sletu. Děkujeme cvičencům za pečlivé předvedení skladeb a sokolské vystupování. Samozřejmě díky také cvičitelům, cvičitelkám i organizátorům velkolepého vystoupení. Sokol nadále zachovává důležité místo ve výchově mládeže i v rámci škol a sportovních organizací. Nás, kteří prožili se Sokolem skoro celý život, čeká zamyšlení. Život je krátký, pokud ho měříme počtem odcvičených sletů a spartakiád. Tři až čtyři slety po šesti letech už tvoří jednu generaci. I mezi dvěma slety pozorujeme zejména u mládeže stárnutí.
Poprvé jsem prošel Bránou borců na Strahově na Předsletových hrách 1947. Měli jsme možnost navštívit hrob prezidenta Masaryka a v dalším volnu fotbalový zápas Sparta - Slavia. V příštím roce jsem cvičil jako dorostenec na 11. sletu, který byl velice silně obsazen. V prvním termínu cvičili žáci, ve druhém dorost, nejpozději dospělé složky.
Pamatuji si na našeho vzorného cvičitele bratra Jaroslava Lesáka, na péči pražských sester ve vedru před průvodem, i na hudbu při opakování dřepů.
Naposledy jsem prošel Bránou borců v roce 2006, tedy po 59 letech po prvním průchodu, už ne na Strahově. Dále jsem cvičil na sletu v Přerově a na 16. slet jsme poslali 4 vnoučata.

Sokolští předkové příkladem

2. srpna 2018 v 19:24 | Jaroslav Skopal |  Historie

Vzpomínka nejen na VII. všesokolský slet

Dojmy přímých účastníků XVI. všesokolského sletu na hromadná vystoupení 5.a 6. července 2018 již možná oslabují. Přesto jedno platí dál, že naši předkové to uměli. Připomenula nám to i ses. Naďa Calábková, cvičenka přerovského celku ve skladbě Ženobraní. Krátce před odjezdem do Prahy si zavzpomínala i na svou prababičku, která v Praze cvičila v roce 1920 na VII. všesokolském sletu. Dala ke zveřejnění i fotografii cele 95-členné výpravy členstva Sokola Přerov, pořízené v Praze v době sletu.

Podrobnější článek, kde se promítly vzpomínky na sokolské předky s čerstvými zážitky na letošním XVI. všesokolském sletu jsem umístil na web:
https://clovek-spolecnost-v-co-verit.webnode.cz/spolecnost2/ , kde čtenář najde i zajímavé fotografie z minulosti a současnosti.
Na tomto místě odkazuji i na galerii tohoto blogu, kde jsou nově umístěny i fotografie pana Jaroslava Pěčka z letošního Krajského sletu v Přerově.

Pozvánka do Velké

2. srpna 2018 v 18:47 | Marek Beneš |  Organizační
na turnaj v odbíjené