Květen 2018

Opět po šesti letech

31. května 2018 v 9:46 | Z Přerovských listů a sletového manuálu vybral Jaroslav Skopal |  Organizační

Blíží se sokolský svátek, v Přerově bude krajský slet

 Slavnostni průvod cvičenců krajskeho sletu se vyda v sobotu 16. června ve 14 hodin z naměsti TGM k hřišti Spartaku Přerov. Na stadionu nastoupi před obecenstvo teměř 1700 cvičenců - od těch nejmenšich děti až po seniorske cvičence. Uderem 15. hodiny začne přehlidka jednotlivych skladeb. V Přerově divaci uvidi stejně jako v Praze všech jedenact skladeb, ktere pro letošni slet členove Sokola nacvičili.

Už podruhé po sobě se v Přerově koná krajský sokolský slet. "Krajská koordinačni rada vybrala Přerov právě
proto, že máme dobře situovaný areál i s tribunou, poblíž je také sokolovna a centrum města. Poslední sokolský slet, který se konal před šesti lety, z tribun zhlédly asi dva tisice divaků," informoval Jakub Navařík, vzdělavatel Sokolské župy Středomoravské - Kratochvilovy. V jedenácti skladbách se v Přerově předvede 1677 cvičenců z pěti moravských sokolských žup."Nácvik skladeb trval od září loňkého roku. Asi stovka cvičenců z Přerova zamíří v prvním červencovém týdnu také na celostatni slet do Prahy," zminil Jakub Navařík, který se
sám aktivně zapojil do skladby pro muže s názvem Borci. Jak přiznal, je to jeho první skladba, do které se za svého vice než dvacetileté působeni v Sokole aktivně zapojil.Sdělení vždělavatele Sokola Přerov

30. května 2018 v 19:51 | Miroslav Rozkošný

Sokolská kapka krve

Dárci krve a krevní plazmy darované v prvním poletí letošního roku nahlaste se na vrátnici nebo vzdělavateli , mobil 732762055. Váš odběr bude započítán do soutěže Sokolská kapka krve. Vloni se naše jednota umístila ze 34 účastníků soutěže na 11. místě a byla na třetím mstě z moravských jednot a druhá z naší župy. Předběhl nás Týn. n. B. Termín přihlášek: 10. červenec 2018

K župnímu sletu v Hranicích

28. května 2018 v 12:25 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

v sobotu 26. května 2018

Průvod cvičenců z náměstí ke sportovní hale jsem neviděl, pouze jsem při dojezdu k hale, místu konání sletu, viděl spokojené obličeje některých jeho účastníků, jako např. bratří Zbyňka Harašty či Jakuba Navaříka. Místní sokolští činovníci mi pomohli najít volné místo na čelní tribuně, takže pohled na celé vystoupení jsem měl příjemný. Zatím jsem se nedostal k žádným obrázkům z tohoto vydařeného župního sletu, tak alespoň pro informaci o některých, kteří se do příprav jeho programu aktivně zapojili, použiji tabulky z manuálu k tomuto sletuProgram vlastních sletových skladeb proběhl v souladu s plánem dle Manuálu k tomuto sletu, který byl zpracován ve spolupráci s činovníky krajského sletového pro krajský slet v Přerově. Oba manuály mají stejnou koncepci a šablonu.
Hlavní, co mě potěšilo:
Program proběhl v souladu s manuálem, který byl dodržen a tak přispěl k celkovému příznivému dojmu. Je zřejmé, že vše bylo předem nacvičeno, včetně nástupu a závěru. Pouze bych přidal připomínku k výzvě moderátora pro dobu povstání diváků. Podle mne by stačila jen na dobu trvání zahajovací sletové znělky.
Úroveň provedení skladeb odpovídala době, kdy do sletu v Praze zbývá ještě víc než měsíc. Tedy odpovídala termínu konání župního sletu a očekávání.
Moje manželka, která se mnou skladby sledovala, si pochvalovala vystoupení, kde vystupovaly děti - tzv. drobotina, po jejím. Jejich relativně příznivě velká účast a jednotné úbory tento pocit jen posílily.
Sám jsem pak byl zaujat strhujícím tempem a zaujetím pro cvičení u skladby "Cirkus" pro starší žactvo. Nádherně se v něm uplatnila i sama vedoucí skladby ses. Vlasta Krejčířová, jíž to její subtilní postava plně umožnila.
Potěšila i účast žen a mužů ve sladbě Asociace sportu pro všechny (ASPV), u níž se vždy objevují nějaké nové prvky v oblečení či v náčiní, což je patrné i pro tento sletový rok.
Je příjemné konstatovat, že vystoupili i cvičenky a snad i cvičenci z jiných žup, zejména z Prostějovské.
Skladba žen Ženobraní se pro závěr hodila, protože v ní byla účast cvičenek dostatečně vysoká.
Znám trochu poměry v Sokole Přerov, takže mě zaujala aktivní účast dvou a více cvičenců ze sokolských rodin, jako např. rodiny Haraštovy, Krejčířovy, Taberyovy, Sujovy, Poljakovy, Zbořilovy a patrně i dalších. Pro obdobné konstatování u dalších zapojených jednot mi chybí podklady, ale určitě se takové rodiny zapojily i v Sokole Hranice.
Co snad mohlo chybět širší veřejnosti:
Informovanost o akci. Neviděl jsem tam lidi z přerovských médií. V době, kdy článek píši, se na internetu ze sletu v Hranicích neobjevila žádná fotografie. Manuál župního sletu, obsahující vše potřebné, je na stránce Sokola Přerov, ve spojení s Hranicemi či župou bylo obtížné něco dohledat.
Na závěr: AŤ DOBŘE DOPADNE I KRAJSKÝ SLET V PŘEROVĚ DNE 16. ČERVNA 2018.

Z atletické župní soutěže 2018

25. května 2018 v 19:49 | Milan Geryk |  Z činnosti

Župní soutěž sokolské všestrannosti 2018 - atletika

Sokol Přerov uspořádal 6. 5. 2018 na atletickém stadionu Spartaku Přerov atletickou část soutěže všestrannosti. Ředitelem závoodu byl Zbyňek Harašta, který zároveň zpracoval výsledky. Hlavní rozhodčí byla Milada Havlíčková, jednatelkou Marcela Zapletalová. Pravidla byla objasněna ve vydaných propozicích. Závodilo se ve dvanácti věkových kategoriích.Bylo klasifikováno 86 závodníků a závodnic. Počet proti loňsku mírně klesl, což bylo způsobeno jednak velmi nevhodným počasím, zabraňujícím trénink mimo tělocvičnu, a nácvikem skladeb na letošní všesokolský slet. Účastníci byli ze šesti jednot, které uvádíme zkratkami: Beňov- Be (8), Hranice- Hr (7), Lipník- Li (11), Přerov- Pr (28), Veselíčko- Ve (3), Vlkoš-Vl (29). Tato publikační verze předkládá každé kategorii jen tři nejlepší.
Předškolní dívky (10) (2012 a ml.) 1. Vl, Valdová Nela 2. Vl, Kutálková Barbora 3. Pr, Kubíková Kateřina
Předškolní hoši (14) (2012 a ml.) 1. Pr, Tomaník Jan 2. Vl, Sotorník Jan 3. Pr, Stoklásek Mikuláš
Žáci 1 (9) (2009-2011) 1. Vl, Langer Jiří 2. Pr, Skřeček Pavel 3. Vl, Kroupa Tobiáš
Žákyně 1 (12) (2009-2011) 1. Li, Tomková Alice 2. Li, Hradilová Klára 3. Hr, Sýkorová Anna
Žáci 2 (4) (2007-2008) 1. Pr, Dostál Sebastián 2. Pr, Harašta Matěj 3. Vl, Sládeček František
Žákyně 2 (8) (2007-2008) 1. Vl, Kroupová Ema 2. Vl, Fryčová Emma 3. Pr, Gájová Marie
Žáci 3 (6) (2005-2006) 1. Pr, Krejčíř Mikuláš 2. Pr, Polívka Jan 3. Pr, Jiránek David
Žákyně 3 (7) (2005-2006) 1. Li, Štěpánová Barbora 2. Hr, Spilková Veronika 3. Pr, Zapletalová Bára
Žáci 4 (3) (2003-2004) 1. Pr, Harašta Jakub 2. Pr, Steigerwald Alexandr 3. Hr, Spilka Miroslav
Žákyně 4 (2) (2003-2004) 1.Vl, Tomšů Kristýna 2. Be, Svobodová Valentýna
Muži (9) (1999 a st.) 1. Vl, Tomanec Martin 2. Pr, Harašta Zbyněk 3. Vl, Langer Tomáš
Ženy (2) (1999 a st.) 1. Vl, Ivanová Kateřina 2. Hr, Spilková Martina

Dřevohostičtí sokolové se vzdali sokolského majetku

24. května 2018 v 14:22 | Jaroslav Skopal |  Organizační

Sokolovna jim už nebude říkat "pane!"

Se smutkem v duši jsem si přečetl článek Jaroslava Jančíka v Dřevohostickém zpravodaji 1/2018. Sokolovna byla převedena na obec. Spolková činnost oslabuje. Péče o vlastní majetek upevňuje vztahy a zvedá osobní prestiž činovníků. To už je pryč. Jakoby veškerou sílu spolykala péče o osobní majetek a na spolkový už nezbylo.


Tělocvičná jednota Sokol Přerov před sto lety

17. května 2018 v 14:35 | Miroslav Rozkošný |  Historie

Jak obětaví a pilní byli naší předci

Letos na jaře začal magistrát našeho města s obnovou části nové zídky na sokolské zahradě, která se zřítila působením kořenů stromů rostoucích na pozemku městského bazénu. Stavba nové zídky vyvolala otázku, jak stará byla ta stará. Bratr Bohumil Domanský se domnívá, že byla postavena v roce 1921. Kvůli tomuto zjištění se začetl do Památníku našeho Sokola z roku 1931. Z něho se můžeme také dovědět jak pilní a obětaví byli naší sokolští předci. Atˇ jsou pro nás příkladem, a proto z článku cituji:
"Rychle rostoucí počet členů a žactva, po těžce vykoupené svobodě v roce 1918, vedl k přístavbám sokolovny a k vybudování Stadionu pro cvičení v příznivé roční době, pro veřejná vystoupení tělocvičná, divadelní, pro slavnosti, závody, hry, kluziště a tenis. Stadion jest propůjčován i jiným spolkům. Byl vybudován v roce 1919 na zakoupených a zčásti br. Štěpánem Kleinem věnovaných pozemcích na pravém břehu Bečvy proti mostu na "Brabantsku" roku 1921 nákladem 500 000 Kč, při čemž skoro veškeré práce zemní a pomocné, dovozy a odvozy stavebního materiálu byly provedeny zdarma sokolskou prací, cihly a vápno bylo rovněž darováno příslušníky jednoty. Rovněž většina prací řemeslnických provedena členy zdarma.
Ilustrační obrázek je ze stavby nové sokolovny 1935
Byla stanovena pracovní povinnost, a to mužům 50 pracovních hodin, ženám a dorostu 25. Zdarma bylo poskytnuto 1500 povozů a 400 nákladních aut. Bylo odpracováno přes 40 000 hodin, na penězích místo práce odvedeno 35 000 Kč.
Betonová tribuna jest pro 1490 osob, s dalšími místy k sedění 1 830 míst, k stání 4 - 4,5 tisíc, úhrnem 6 - 7 tisíc lidí. Koupí tou se stala jednota majitelkou domů čp. 566 a 567.
V roce 1923 provedeny na Stadionu šatny a sprchy, později pavilon pro nábytek a nářadí na tenisové hřiště."
Miroslav Rozkošný, vzdělavatel

Připomenutí Dne vítězství v Přerově

10. května 2018 v 17:22 | Jaroslav Skopal, Vojtěch Podušel |  Z činnosti

dne 8. května 2018 i za účasti sokolů

Vzpomínky proběhly na tradičních místech u pomníku padlých letců na třídě gen. Karla Janouška, u památníku padlých na Městeském hřbitově a u pomníku rudoarmějce v Želátovské ulici.
Novinkou byla opět stafáž vojáků. Zajistila ji vlajková četa aktivích vojenských záloh, které velel Vladimír Tabery, jinak též starosta Tělocvičné jednoty Sokol Přerov. Na Městském hřbitově ji rozšířil i o sokoly v historických krojích.

Pietní akty zdokumentoval mj. i pan Vojtěch Podušel, jehož fotoreportáž je k vidění ve fotogalerii.

Pozvánka na turnaj do Velké

7. května 2018 v 19:07 | Marek Beneš |  Organizační

na 26. května 2018


K ukázkové hodině Sokola Přerov

5. května 2018 v 19:03 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Dva důvody pro veřejnou cvičební hodinu

Letošní veřejná cvičební hodina, která se konala 3. května 2018 v přerovské sokolovně, byla o něco slavnostnější než jindy. Důvody k tomu měli pořadatelé hned dva. Byla to jediná akce T.J. Sokol Přerov uspořádaná v rámci oslav stého výročí založení republiky a dalším důvodem byl letošní XVI. všesokolský slet. Hned před zahájením programu předal starosta jednoty br. Vladimír Tabery medaile zasloužilým členům. Nejvyšší zde předané ocenění bronzovou medaili ČOS dostala ses. Zdenka Koluchová. Medaile Lídy Chytilové, kterými začala letos přerovská jednota oceňovat své členy, obdržely sestry Božena Šoupalová, Eva Tšponová a Blanka Zelingerová. Stejnou medaili pak převzal starosta T. J. Sokol Přerov z rukou náčelnice jednoty ses. Heleny Sedláčkové. Poté se ujala slova moderátorka programu ses. Marcela Haraštová, která hned v úvodu slíbila přítomným pěkný zážitek z vystoupení cvičenců a sportovců.
Mezi nimi také poprvé ukázku šesti sletových skladeb. Všichni vystupující se určitě velice snažili, i když úroveň jejich vystoupení bylo různé. Mě mile překvapilo vystoupení početné skupiny dětí ze dvou přerovských mateřských škol, které spolu s paní učitelkami nacvičila župní náčelnice ses. Milada Havlíčková. Zejména mě zaujalo, jak dobře si některé děti dokázaly skladbu zapamatovat a naučit. Velmi dobře připravena na svoje vystoupení byla Věrná garda a obě skupiny žen, zatímco muži nepředvedli ani všechno co se dosud ze své sletové skladby naučili. Navíc právě při jejich vystoupení nejvíc zlobila zvuková technika. To však jsou jen moje subjektivní dojmy, a proto jsem se zeptal některých diváků, jak se jim veřejná cvičební hodina líbila.
Radmila Domanská: "Mě se ani neptej, musela bych to jenom zkritizovat. Ne cvičence, ale diváky. Neuměli se chovat. Z předvedených vystoupení to u mě vyhrálo to poslední."
Milan Geryk: "Mě se to líbilo."
Bohumil Domanský: "Ozvučení v sále bylo špatné. Nebylo rozumět. Cvičenci neměli mít na rukách hodinky a na krku řetízky. Jinak se mi cvičení líbilo."
Marie Navrátilová: "Nejhorší bylo ozvučení sálu. Lidé nerozuměli, a proto se bavili. Tím to bylo ještě horší. Výbor by s tím už měl něco dělat, protože stejné to bývá třeba i na plesech."

Fotoreportáž pana Vojtěcha Podušela naleznete v galerii

2. květen 2018

3. května 2018 v 20:39 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Z pietní vzpomínky v Olomouci Lazcích


Devět členů z naší T. J. Sokol Přerov, z toho šest krojovaných, se 2. května zúčastnilo pietní vzpomínky na místě popravených účastníků Přerovského povstání v Olomouci Lazcích. V autobuse, který tradičně také letos vypravil Magistrát města Přerova, se však letos sešlo méně účastníků než obvykle, shodla se většina přítomných. Přes velmi pěkné jarní počasí podobně tomu bylo i na místě pietní vzpomínky.
Také vojenská hudba zde tentokrát poprvé hrála jen v menším sedmičlenném obsazení. Počet představovaných čestných hostů a účastníků z řad vojska byl letos snad větší než jindy předtím. Nechyběl ani zájem veřejných sdělovacích prostředků. Přítomní byli i četní zástupci města Přerova v čele s primátorem Vladimírem Puchalským. Také letošním účastníkem pietní vzpomínky byl primátor Olomouce Antonín Staněk (ČSSD), který toho na veřejnosti stihne hodně. Den předtím byl například na oslavách 1. máje na náměstí TGM v Přerově. Olomoucký primátor měl na pietní vzpomínce hlavní projev. Tradičně jako jeho dlouholetý předchůdce dr. Vysloužil z Českého svazu bojovníků za svobodu mluvil bez čtení a velice pěkně. Ve svém projevu, jak sám úvodem zdůraznil, se zaměřil hlavně na příčiny minulých i současných válek.

Další obrázky Jany Pivodové najdete v galerii.