Únor 2018

Společně na Naše furianty

23. února 2018 v 14:41 | Miroslav Rozkošný

Po úspěšné Prodané nevěstě

Vzdělavatelský odbor pořádá v sobotu 17. března 2018 společnou návštěvu divadelního představení Naší furianti, které se koná v 15,00 hodin v sokolovně ve Valašském Meziříčí. Vstupné 200 Kč. Hraje sokolský divadelní soubor z Prahy pod vedením režiséra br. Bohuslava Gondíka. Zájemci přihlaste se co nejdříve v sokolovně na vrátnici. Hodina odjezdu vlaku bude oznámena dodatečně.

Opožděná gratulace

21. února 2018 v 11:54 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

br. Miroslavu Rozkošnému

Na konec října 2017 připadly členu výboru a vzdělavateli Tělocvičné jednoty Sokol Přerov sedmdesáté narozeniny. Připomínaly se na několikrát, ale u té hlavní oslavy jsem být nemohl. A tak alespoň opožděně to napravuji několika obrázky z archivu sokolských snímků.
Jako vzdělavatel zajišťuje mj. účast sokolů na oslavách a vzpomínkových akcích.
Věnuje se i propagaci sportovně-rekreačních akcí seniorů a také se jich aktivně zúčastňuje.
Také, pokud mu to okolnosti dovolí, navštěvuje cvičení seniorů mužů v rámci oddílu mužů sokolské všestrannosti.
Přeji mu dodatečně touto elektronickou cestou hodně zdraví a též, aby všechny své další aktivity dokázal časově optimalizovat a Sokol přitom nepřišel zkrátka.

Důstojný průběh vzpomínky za účasti Sokolů

12. února 2018 v 23:27 | Jaroslav Skopal |  Historie

Přerov si připomněl 100. výročí smrti Františka Rasche


"František Rasch, přerovský rodák, námořník a hrdina", tak je nazvána informační tiskovina, která se dostala do rukou mnohým přerovským občanům dne 11. února 2018 při dvou vzpomínkových akcích, konaných pod záštitou města Přerova. Uvedený název stručně vyjadřuje vše. Líčí se v ní též průběh vzpoury námořníků na válečných lodích flotily již se hroutícího rakousko-uherského mocnářství. Děj se odbýval v černohorské boce Kotorské.

Jako vůdce vzpoury byl vybrán a zvolen František Rasch. Vzpoura trvala několik dní na počátku února 1918 a pod tlakem vojenské převahy jednotek všeho druhu, sloužících mocnářstí i nadále, byla potlačena. V bezvýchodné situaci, kdy počet námořníků ochotných ve vzpouře pokračovat výrazně poklesl vydal se František Rasch admirálovi, se kterým předtím jednal o podmínkách, které si povstavší námořníci kladli.

Stanný soud s vybranými čtyřiceti účastníky vzpoury začal v Kotoru 7. února 1914. Rozsudek, trest smrti zastřelením, soud vynesl 10. února nad Františkem Raschem a jeho druhy Antonem Grabarem, Jerko Šižgoričem a Mate Brničovičem. Ti s ním byli seznámeni nad ránem 11. února 1914 a následně popravčí četa rozsudek vykonala u hřbitovní zdi nedaleké obce Škaljari nad Kotorem. Tam byli i pochováni.

O sto let později si dopoledne občané, nejen z Přerova, přestavitelé města i spolků, včetně členů Sokola Přerov, připomenuli na nám. Františka Rasche v Přerově tuto událost i za přítomnosti dvoučlenné dámské delegace z Kotoru. Odpoledne pak byla za hojné účasti návštěvníků v přerovském zámku pokřtěna kniha Jiřího Lapáčka FRANTIŠEK RASCH A VZPOURA V BOCE KOTORSKÉ. V ní si čtenář o těchto sto let starých událostech a o krátkém životě hlavního hrdiny může přečíst další podrobnosti.


Fotoreportáž pana Vojtěcha Podušela z obou akcí je zařazena do fotogalerie tohoto blogu.

Z oddílu karate Sokola Přerov

12. února 2018 v 23:04 | Vladimír Futák |  Z činnosti

Oddíl Kyokushin karate hledá nové možnosti svého rozvoje


V uplynulém roce 2017 jsme se v našem oddíle Kyokushin karate zaměřili na zvyšování technických dovedností našich členů účastí na seminářích věnovaných jak rozvoji sportovního zápasu ta i na zdokonalení kata (sestav). Mezi nejdůležitější akce kterých jsme se účastnili patří bezesporu letní soustředění ČOKK, které vedl dvojnásobný mistr světa bez rozdílu vah Hitoshi Kiama, zimní soustředění pod vedením mistra Evropy Pawlem Bisczakem a kata seminář pod vedenímshihana Maneckeho. Nabité zkušenosti se pak zúčastnění pokoušeli předat ostatním členům oddílu. V loňském roce jsme navázali spolupráci s Přerovským oddílem taekwondo, se kterým se při vzájemných návštěvách tréninků obohacujeme o cenné zkušenosti do sportovního zápasu. Jediným naším výraznějším sportovním výsledkem bylo mé získání titulu mistra ČR v kategorii masters. Doufám, tedy že v letošním roce bude zájem o účast na sportovních kláních mezi našimi členy větší a že se nám bude dařit důstojně reprezentovat naši jednotu.

Sokolští dárci v naší župě

1. února 2018 v 10:37 | Miroslav Rozkošný |  Organizační

Zapojte se do Sokolské kapky krve

Jak důležitá je krev pro naše zdravotnictví nemusím psát. Stejně jako, že naše zdravotnictví jí má stále málo. Zdravotnická komise České obce sokolské proto před dvěma lety vyhlásila soutěž Sokolská kapka krve. Pro zajímavost za první pololetí roku 2016 obsadila z naší župy T.J. Sokol Týn nad Bečvou čtvrté místo ze sedmnácti účastníků a byla také jedinou moravskou jednotou v této soutěži. Ve druhém pololetí minulého roku se do této soutěže zapojila také naše T. J. Sokol Přerov. Daleko nejlepší je v ní starosta jednoty Ing. Vladimír Tabery, který daroval v druhém pololetí 201 6 jedenáct odběrů plazmy a celkem má za sebou už 130 odběrů krve a plazmy. Škoda jen, že v soutěž se může nahlásit jen pět odběrů krevní plazmy za rok od jednoho dárce. Aktivní dárkyní je také cvičitelka ses. Zora Zahradová, která za cvičence skladby Ženobraní a cvičení Rodičů s dětmi nahlásila čtyři dárce a pět odběrů. Jinak nikdo nic. Ani z početné skupiny našich sportovců. Nechce se mi věřit. Skutečně mezi nimi není žádný dárce krve nebo i v této aktivitě stojí sportovci stranou a do ostatních akcí Sokola se nezapojují ?

Dárci krve v letošním roce nebo krevní plazmy určitě se zapojte do Sokolské kapky krve a své dárcovství hlaste autorovi článku osobně nebo na mobil 732762055 či mailovou adresu