Prosinec 2017

Vánoční večírek Sokola Přerov

19. prosince 2017 v 15:54 | Miroslav Rozkošný, Marie Hudečková |  Z činnosti

Vánoční posezení s generační obměnou

Tradiční program mělo také letošní vánoční posezení T.J. Sokol Přerov. Pořadatel, kterým byl cvičitelský sbor, pozval 15. prosince 2017 na tuto akci všechny členy Sokola a jejich přátele. Sešlo se nás asi padesát a cen do tomboly ještě víc. Dlouhé losování však nikoho nenudilo, protože ho doprovázel potlesk a smích, zvláště, když někdo si šel pro cenu už potřetí. Tak to obvykle na těchto vánočních posezeních bývá. Jednu změnu jsem zde však zaznamenal. Chyběla početná skupina členek Věrné gardy. Jediná přítomná z nich , ses. Radmila Domanská, mně jejich nepřítomnost vysvětlila slovy: "Už to není ono." (Rozuměj jako dřív). Naštěstí sestry z Věrné gardy nahradila na tomto večírku zhruba stejně početná skupina cvičenek středního věku. Při country hudbě br. Petera Suje, tentokrát v neobvyklém složení: basa, jedna kytara a dvoje housle, se dobře bavily. Stejně jako při losování, které pořadatelé označili za zlatý hřeb programu. Doufám, že v blízké době také dobře nahradí ve Věrné gardě a vzdělavatelském odboru dnešní osmdesátileté a starší.
Miroslav Rozkošný, vzdělavatel

Několik dalších obrázků ses. Marie Hudečkové najdete v galerii

Pozdrav ze Sokola Uherský Brod

19. prosince 2017 v 15:43 | Jaroslav Skopal

Spolupracujme i nadále

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na další spolupráci.
Krásné a pohodové svátky všem.

Sabina Běhůnková - starostka
Tělocvičná jednota SOKOL Uherský Brod
Svatopluka Čecha 1137, 688 01 Uherský Brod
tel. 603485600

Z Kateřínského turnaje

3. prosince 2017 v 19:25 | Miroslav Rozkošný

s menší účastí

Už 3. ročník turnaje ve stolním tenisu uspořadala skupina seniorů naší T. J. Sokol Přerov, kteří se pravidelně každé úterý schází za příznivého počasí na zahradě sokolovny ke hře petanque. Hlavně v zimě pak hrají v předsálí sokolovny stolní tenis. Na rozdíl od dvou předcházejících turnajů se letošní turnaj konal už na podzim 25. listopadu na svátek sv. Kateřiny, a proto název Kateřínský. Změna temínu konání turnaje nebyla náhodná. Měla za cíl, aby noví hráči už v tomto zimním období posílili skupinu sedmdesátníků, kteří se pravidelně každé úterý v sokolovně na stolní tenis schází, ale z důvodu stáří už začínají postupně odpadat. Tento záměr se však nepodařilo naplnit, protože při slabé účasti, podle minulého turnaje ani poloviční, nebylo koho získávat.
V turnaji dospělých obhájil první místo minulý vítěz turnaje Pavel Obrtel, druhý skončil stálý účastník sokolských turnajů Filip Haužvic, který si před týdnem dovezl první místo z turnaje v Beňově a třetí místo obsadil Pavel Skřeček. Jediná žena v turnaji, Daniela Šnejdarová, skončila čtvrtá.
Turnaj žáků se stala doménou sourozenců Adama, Jana a Martina Sukových z Lověšic, kteří v tomto pořadí obsadili první tři místa.
Mimo sedmi dospělých a sedmi žáků se turnaje zúčastnil také větší počet pořadatelů, doprovodu mladých hráčů a diváků, celkem pětdvacet účastníků. Po stránce propagace sokolské činnosti v přerovské veřejnosti byl proto turnaj úspěšný.