Říjen 2017

Pozvánka na klavírní koncert 2017

30. října 2017 v 16:01 | Miroslav Rozkošný |  Organizační

v podání Barbory Dostalíkové

Společnou návštěvu koncertu pořádá Věrná garda a vzdělavetelský odbor. Všichni členové Sokola a jejich příbuzní a známí jsou srdečně zváni.


Opět na náměstí TGM a u památníku Jana Gayera

30. října 2017 v 15:28 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

k připomenutí 99. výročí vzniku Československa

Představitelé Sokolské župy Středomoravské - Kratochvlovy a Tělocvičné jednoty Sokol Přerov se opět v krojích i v civilním oblečení zúčastnili vzpomínky na vznik republiky.
Stalo se tak přesně 99 let poté, kdy byla společná republika Čechů a Slováků vyhlášena a začala být uváděna do života, tedy 28. října. Mala krojovaná skupina přerovských sokolů v předvečer výročí zajela na pozvání města Lipník nad Bečvou do Lipníka, kde se zúčastnila stráže u jejich památníku i položení kytice k němu.
Pietní akt v Přerově oživila přítomnost lipnických skautů, kteří v počtu osmi a ve skautských krojích přijeli rovněž do Přerova. Nejdříve jsme mysleli, že je to na oplátku účasti našich sokolů v Lipníku. Jak v roli reportérky zjistila Dagmar Rozkošná, byli k účasti vyzvání Českou obcí legionářskou, která v Přerově zajistila i přítomnost členů klubu vojenské historie, kteří strážili u pamětních desek TGM i Jana Gayera.
Účast občanů v Přerově na této oslavě se postupně trochu zvyšuje. Snad se podaří dosáhnout jejich vysoké účasti příští rok, kdy výročí vzpomínané historické události bude stoleté.

Několik obrázků Dagmar Rozkošné najdete v galerii a též na
https://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/prerovane-si-pripomneli-den-vzniku-samostatneho-ceskoslovenska-20171029.html

K Památnému dni Sokolstva 8. října

9. října 2017 v 17:25 | Jaroslav Skopal, Vojtěch Podušel (fota) |  Z činnosti

Sokolové i s částí veřejnosti si jej připomenuli i v Přerově dne 6. října 2017

Památný den Sokolstva připadá na 8. října a v posledních letech si jej připomínají v řadě tělocvičných jednot i v samém ústředí ČOS v Praze. V Přerově se letošní vzpomínka konala již 6. října večer. Nejdříve představitelé přerovské jednoty a župy položili kytice k pamětní desce sokolských obětí z naší jednoty u zdi přerovské sokolovny. Kytici za senátorku Jitku Seitlovou položila její asistentka Alžběta Guryčová. Dalším hostem, kterého mohl starosta T.J. Sokol Přerov br. Vladimír Tabery uvítat, byl starosta sousední Sokolské župy Prostějovské br. Svatopluk Tesárek.
Následovala krátká symbolická akce pro sokolské žactvo, ke které její aktivní účastníci museli sestoupit k břehu řeky Bečvy. Děti měly sebou miniaturní lodičky z ořechových skořápek s krátkými hořícími svíčkami. Lodičky vypustily na hladinu řeky a pozorovaly, jak se od nich pomalu vzdalují. Symboliku tohoto aktu vysvětlila již dříve autorka námětu někdejší dlouholetá náčelnice ČOS ses. Jarina Žitná z Liberce. Každá lodička s plamínkem svíčky může představovat jednu dušičky z obětí připomínaného období německé okupace.

Zbývající program v sále loutkového divadla Sokola Přerov měl kulturní část, kterou obstarala hudební skupina CODEX z Hudebního centra Olgy Lukešové, a část vzpomínkovou. V ní si přerovští sokolové tentokrát připomenuli účastníka sokolského odboje JINDRA br. Jana Přidala z Vřesovic u Prostějova. Ten často za svého života jezdil do Přerova. Měl zde i přednášku o odboji na besedě s Věrnou gardou v lednu 2011. Naposledy navštívil Přerov 22. listopadu 2014, kdy se zúčastnil na přerovském hřbitově pietní vzpomínky ke 100. výročí odsouzení a popravy slavného přerovského sokola Slavomíra Kratochvila, první civilní oběti domácího odboje za první světové války. Bratr Jan Přidal se dožil 94 let, zemřel dne 31. srpna 2015 a je pohřben ve Vřesovicích.

Obrázky pana Vojtěcha Podušela z této akce najdete v galerii.

Potlesk už během besedy

4. října 2017 v 19:20 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Sokol si cení úspěchu z mistrovství Evropy


Mít svého reprezentanta na mistrovství Evropy je pro členy T.J. Sokol Přerov stále nevšední událostí. Letos se to podařilo v posledním červencovém týdnu, kdy se ses. Kristýna Buchtová, členka oddílu Mamut Skippers, jako jediná z České republiky zúčastnila mistrovství v rope skippingu v portugalské Braze. S ní a jejími trenérkami ses. Petrou Holcovou a ses. Kristýnou Holcovou se konala v 27. září v sále loutkového divadla přerovské sokolovny zajímavá beseda, která se setkala s velkým zájmem zejména starších členů jednoty, ale nechyběli zde ani mladí a přerovská veřejnost. Celkem 40 účastníků. Hlavní slovo zde měla trenérka a vedoucí oddílu Mamut Skippers ses. Petra Holcová. S velkým zaujetím zde přiblížila přítomným účastníkům besedy průběh mistrovství, výsledky naší reprezentantky i úroveň soutěžících z jednotlivých států, kde rope skipping má podstatně delší tradici než u nás v Přerově. Podělila se také se svými dojmy z města Braga a břehů oceánu, kam pořadatelé účastníky také zavezli. Svůj výklad doprovázela řadou fotografií a na závěr krátkým videozáznamem. Její výklad přítomní několikrát ocenili potleskem už během besedy. Největšího potlesku se však dostalo všem účastnicím mistrovství až po skončení besedy, kdy starosta Sokolské župy Středomoravské - Kratochvílovy br. Petr Douda předal ses. Buchtové čestné uznání župy a za domácí tělocvičnou jednotu Sokol Přerov stejné ocenění náčelnice ses. Helena Sedláčková.
Další obrázky autora jsou uvedeny v galerii.

Pozvánka na Památný den sokolstva 2017

3. října 2017 v 14:55 | Miroslav Rozkošný

6. října 2017


Soutěž dokončilo 128 borců

2. října 2017 v 10:42 | Milan Geryk, Zbyněk Harašta

Krajské sokolské závody v atletice 2017 pro 4 župy

Sokolská župa Středomoravská-Kratochvilova byla pověřena uspořádat letošní krajskou soutěž v lehké atletice.
Závody se konaly v sobotu 16. září 2017 na atletickém stadionu Spartaku Přerov, Velká Dlážka. Pozvány byly župy Olomoucká, Prostějovská a Severomoravská. Ředitelem a zpracovatelem výsledků byl Zbyněk Harašta, hlavním rozhodčím Martin Krejčíř a jednatelkou Eva Nadrchalová. Rozhodčími byli cvičitelé z žup, většinou z jednoty pořadatelské. Pravidla byla objasněna v písemně vydaných propozicích. Jednotlivé výkony byly bodovány podle všeobecně uznávaných pravidel pro možnost sčítání výsledků disciplín. Závodilo se ve 13-ti nezávislých kategoriích podle věku účastníků. Počasí bylo jakž tak vyhovující - "bezprašné", tj. deštivé.
Tato zpráva se opírá o natištěné počítačové výsledky. Obsahuje pořadí bodovaných závodníků. Z župy Olomoucké nastoupilo 33 závodníků, ze Středomoravské 31, z Prostějovské 38, ze Severomoravské 26. V tomto pořadí dopadlo i soutěžení žup navzájem. Za Přerovskou župu závodilo 6 jednot. Uvedeme jejich zkratky a zároveň počet účastníků: Beňov Be 2, Hranice Hr 6, Kokory Ko 2, Lipník Li 4, Přerov Pr 9, Vlkoš Vl 8. Celkem bylo klasifikováno 128 borců. V roce 2016 ve stejné soutěži v Olomouci závodilo 178 borců. V každé kategorii je zde uveden počet závodníků a v závorce počet z pořadatelské župy. Předškolní kategorie - 2011 byla z organizačních důvodů vynechána.
Žáci I. 2008-2010, 15 (3)
6. Vl Langer Jiří 11. Pr Harašta Matěj 15. Pr Herčík Lukáš
Žákyně I. 2008-2010, 17 (5)
1. Vl Kroupová Ema, 2. Vl Pavlíková Anna, 7.Vl Kutálková Eliška, 9. Li Tomková Alice
Žáci II 2006-2007, 14(2)
7. Pr Jelínek Jan 14. Poljak Lecian
Žákyně II 2006-2007, 21 (4)
1.Li Štěpánová Jarmila 2Hr Spilková Veronika 13.Hr Zavadilová Michaela 16Vl Fryčová Em
Žáci III 2004-2005, 11 (3)
6.Be Habčák Jan, 9. Hr Svoboda Antonín 11.Hr Spilka Miroslav
Žákyně III 2004-2005, 12 (2)
5. Li Štěpánová Bára 8. Li Kubíčková Barbora
Žáci IV 2002-2003, 11 (2)
2. Ko Hluší Vilém, 8. Pr Poljak Darian,
Žákyně IV 2002-2003, 12 (2
6. Vl Matlochová Lucie, 8. .Vl Tomšů Kristýna
Dorostenci 1999-2001, 3 (2)
1. Ko Majárek Jan, 3. Pr Zbořil Jan,,
Dorostenky 1999-2001, 4 (01
3. Be Hrbasová Táňa
Muži 1 1998-, 3 (1)
1. Vl Tomanec Martin
Muži 2 1998 2 /2)
1. Pr Harašta Zbyněk , 2. Hr Spilka Petr
Ženy 1998-, 3 (2)
1. Pr Krejčířová Vlasta, 3. Hr Spilková Martina

Školní děti s přibývajícím věkem se zajímají víc o míčové hry. Úspěchy při závodění nejsou jen výsledkem talentu, ale představují i dřinu. V horším případě zdraví a tělesně zdatní cvičenci opouštějí tělocvičnu, sedí za stolem, čtou knihy nebo sledují televizi, případně přejdou na pasivní používání počítačů. Počítač byl vynalezen především k počítání. Lze ho použít k programování a tím k praktickému využívání u opakovaných výpočtů. Užitečný je zejména při používání internetu. Velice škodlivý by byl při propadnutí hrám.

Několik dalších obrázků Miroslava Rozkošného naleznete v galerii