Červen 2017

Skupina seniorů soutěžila

29. června 2017 v 14:33 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Pétanque má už třetího vítěze


Nová francouzká hra pétanque, zapustila své kořeny také v naší T.J. Sokol Přerov.
Skupina seniorů, která tuto hru v naší jednotě provozuje, se schází pravidelně každé úterý v 10,00 hodin v sokolské zahradě, střídavě v počtu až osmi hráčů. Zásluhou neúnavného a zapáleného organizátora br. Zdeňka Vylíčila se zde každoročně koná také soutěž v této hře. Letos už potřetí. Vítězem letošního ročníku se stal br. Jindřich Šoupal, který má v porovnání se svými soupeři také nejdelší zkušenosti s touto hrou. Druhé místo obsadil br. Milan Rozkošný, který se v této soutěži zatím vždy umístnil do třetího místa, a třetí skončil br. Rudolf Švéda. Diplomy a ceny, které věnovala jednota a zčásti také sami hráči, předal třem nejlepším hráčům br. Vylíčil na posledním jejich předprázdninovém setkání 27. června. Na fotografiích chybí vítěz soutěže br. Šoupal, který se kvůli zaneprázdnění omluvil.
Obrázky autora článku z vyhlášení vítězů naleznete v galerii

Setkání sokolských žup kraje

26. června 2017 v 22:13 | Jakub Navařík

po turisticku v Hranicích 10. června 2017

V sobotu 10.6. proběhlo v Hranicích turistické setkání sokolů Olomouckého kraje. Hned ráno, po probuzení, nás překvapil déšť, a tak jsme byli od začátku jako na trní, zda vůbec sokoli v takovém počasí přijedou. Jak se záhy ukázalo, sokoli nejsou žádné máčky a přijelo nás nakonec téměř dvě stovky.

Vzhledem k počasí se úvodní přivítání odehrálo uvnitř Hranické sokolovny, kde každý příchozí ochutnal domácí slivovici na zahřátí, nebo kyselku z lázeňského pramenu z Lázní Teplice nad Bečvou. Po chvíli se počasí trochu umoudřilo, a i když stále trochu kapalo všichni vyrazili do přírody, nebo na prohlídku města Hranice na Moravě.

My jsme po chvíli zvažování zvolili risknout výlet na Hranickou propast. Po cestě jsme potkávali mnoho sester a bratrů, kteří nás od našeho úmyslu zkoušeli odradit. My jsme se nedali a pokračovali jsme dál. Když jsme však dorazili k lesní cestičce, která stoupá k Hranické propasti, pochopili jsme. Kvůli dešti se cestička změnila v bahniště. Sokolové se ale nevzdávají, a tak jsme spolu s dalšími sestrami a bratry vyrazili do kopce, doufaje, že neskončíme v tom blátě na zádech. Naštěstí jsme všichni zvládli cestu úspěšně a mohli se tak za chvilku kochat pohledem na nejhlubší zatopenou propast na světě! Cestou dolů jsme si nevšimli žádného otisku zad v bahně, a tak předpokládáme, že všechny sestry a bratři zvládli výstup bez pádu :)

Dále jsme zamířili na prohlídku Zbrašovských aragonitových jeskyní, které jsou svou výzdobou v Česku unikátní. Neobsahují totiž téměř žádné krápníky, ale místo toho disponují zajímavou aragonitovou výzdobou (bílé krystalky).

Nakonec jsme se vrátili zpět do hranické sokolovny na kulturní část programu. Zde jsme si dokonce společně zazpívali a užili spousty přátelských rozhovorů a shledání.

I přes prvotní nepřízeň počasí se akce skvěle vydařila a těšíme se na příští rok, zase někde na návštěvě!

Fotografie najdete v galerii župy Středomoravské-Kratochvilovy ZDE

Z ukončení letošního cvičebního roku

19. června 2017 v 19:30 | Miroslav Rozkošný

Počasí přišlo jako na objednávku

Letošní ukončení cvičebního roku v pátek 16. června 2017 bylo v naší Tělocvičné jednotě Sokol Přerov ohroženo jako snad nikdy předtím. Už několik dnů před jeho konáním avizovali někteří pořadatelé, že se ho nebudou moci zúčastnit. Mezi členy však máme vždy dost lidí ochotných pomoci, a tak ani tentokrát nebyl s pořadateli problém. Horší to bylo s počasím. Přeháňky během dne a odpolední liják skoro vylučovali konání této akce. Nakonec se přece jen konala a účastníci si počasí dokonce pochvalovali: "Po dešti bývá nejpěkněji." Bylo teplo, vzduch se ani nehnul a dokonce svítilo slunce.
Přišlo padesát dětí a třicet dospělých, jak u prezence zaznamenaly sestry Zora Zahradová a Vlasta Krejčířová. U stolu s občerstvením se zase činil br. Martin Krejčíř, protože měl také co nabídnout od pestrého výběru dětských pamlsků až po čepované pivo a něčeho ostřejšího pro dospělé. Velký zájem dospělých a dětí byl také o posezení u táboráku a je jen škoda, že letos u něho chyběla tradiční country kapela br. Petera Suji, která měla nasmlouvané vystoupení jinde. Mohlo také přijít víc soutěžících dětí, kdyby se jejich rodiče nezalekli počasí. Pořadatelé na stanovištích jednotlivých soutěžních disciplin by jistě zvládli i větší nápor.
Další obrázky Miroslava Rozkošného najdete v galerii.

Návštěva Věrné gardy u pana Richarda Drábka ve Vinarech

19. června 2017 v 17:50 | Bohumil Domanský |  Z činnosti

Tři příjemně strávené hodiny

Pravidelných schůzek naší VG se vloni začal zúčastňovat příznivec Sokola "pan bratr" Richard Drábek z Vinar, původem zemědělec, který prožil nelehký, ale velmi zajímavý život.
Již před několika lety věnoval Sokolu obraz původního Tyršova mostu, který jako malíř - amatér sám namaloval. Koncem roku 2016 nám věnoval další svůj obraz a od té doby naše setkání Věrné gardy navštěvuje. Při jedné schůzi nás pozval na návštěvu do Vinar, která se uskutečnila ve středu 7 června 2017. V přízemí jeho velké vily, kde má vystavena svá díla, jsme si projlédli desítky až stovky jeho obrazů.
Následovala beseda na jeho zahradě, kde se na úvod zmínil o svém životě:
  • otec zahynul v koncentračním táboře za druhé světové války
  • ve třinácti letevh převzal vedení rodinného statku
  • z politických důvodů byl po roce 1948 žalářován a jako vězeň pracoval v uranových dolech
  • vojenská služba v pracovním táboře u Pomocných technických praporů
  • dlouholetá práce v Ostravsko-Karvinských dolech až do starobního důchodu
Řekl nám, že vždy pracoval jako na svém, proto tak pracoval i v OKD a byl vedením velmi dobře hodnocen. Překvapením zde byla pro nás přítomnost sympatické neteře pana Drábka a její dospívající dcery Moniky, které přijely do Vinar na několikadenní návštěvu z Ameriky. Přestože dcera se narodila v Americe, zásluhou matky, velice dobře hovoří česky, za což je obě chválily zejména přítomné sokolky.
V rámci této návštěvy proběhla také krátká schůzka našeho vzdělavatelského sboru. Mimo jiné jsme přijali předběžné pozvání br. ing. Jaroslava Skopala na připravované setkání s vnučkou generála naší zpravodajské služby Františka Moravce, paní Anitou Moravec Gard, jeho pravnučkou Alicií Carter, oběma z USA, dále praneteří generála paní Martou Šenkapounovou z Čáslavi a jejím synem Pavlem Šenkapounem. V knize br. Skopala "Zápasy s totalitou a útěky za svobodou", kterou vydala naše sokolská župa, je uvedeno, že syn br. Rudolfa Lukaštíka - Zdeněk Lukaštík převáděl po únorovém převratu v r.1948 do zahraničí naše ohrožené občany a mezi nimi také generála Františka Moravce. Tato informace a později i kniha se dostaly do rukou paní Šenkapounové a v návaznosti nato došlo i k jednání o návštěvě výše uváděných osob v Přerově během jejich plánované cesty po naší republice. Návštěva Přerova je předběžně domlouvána na 4. srpna 2017, beseda v Loutkovém divadle Sokola Přerov by měla začít ve 13:30 hod.
Na závěr zpět do Vinar, kde jsme byli bohatě pohoštěni rodinou br. Drábka, zazpívali několik písní a po tříhodinové návštěvě se srdečně rozloučili. Návštěvy se celkem zúčastnilo 21 členů a členek odboru Věrná garda.

Návštěva u Richarda Drábka ve Vinarech

14. června 2017 v 12:08 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

dne 7. června 2017

O vydařeném výletu, organizovaném Věrnou gardou Sokola Přerov, připravuje článek bratr Bohumil Domanský.
Zatím si můžete prohlédnout obrázky z fotoaparátu br. Miroslava Rozkošného, které jsou umístěny v galerii tohoto blogu.