Z valné hromady Sokola Přerov 16. března 2017

18. března 2017 v 21:11 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

Největším je odbor všestrannosti

Valnou hromadu zahájil v 18:15 h starosta jednoty br. Vladimír Tabery. Sám se krátce po zahájení ujal i své zprávy o činnosti jednoty. Novinkou je, že byla opět obsazena funkce náčelníka a to br. Martinem Krejčířem, který je aktivním vedoucím cvičitelem v koedeukovaném oddílu staršího žactva odboru všestrannosti. Radostnou zprávou je, že se opět zvedá členská základna, když počet platících členské příspěvky k 31.12.2016 vystoupal na 702. Největším oddílem je cvičení rodičů a dětí, jenže ne všichni jsou členy Sokola. Někteří si platí jen jednorázové příspěvky za návštěvu cvičební jednotky.
Jedna funkce ve výboru není obsazena. Chybí vedoucí technické komise, i když právě zde by rozvoj areálu Sokola Přerov takovou osobu potřeboval. Dobrou zprávou je, že město Přerov již poskytlo na provoz dotační částku na provoz ve výši 200 tis. Kč na rok 2017. V tomto roce se očekává, že z větších oprav dojde na opravu střechy sokolovny, kterou zatéká.
Za patnáct měsíců se již dostaneme do období okrskových, župních a krajských sletů, na které naváže XVI. všesokolský slet. Překvapila mne zpráva, že krajský slet by měl být opět v Přerově. Chápu to jako uznání dobrého technického zázemí pro tak významnou akci a důvěru v organizační a cvičitelský potenciál naší jednoty a župy. Nácvik začne již v září 2017.
Některé zprávy za sportovní oddíly přenesli jejich vedoucí (např. za sportovní gymnastiku br. Ota Slouka), jiné byly předneseny v jejich nepřítomnosti někým jiným nebo chyběly.
Během přestávky si mohli účastníci valné hromady vychutnat kousek z výborného slavnostního dortu, který upekla sestra Kristýna Holcová z oddílu Rope Skippingu. Motivem se stalo číslo 100, jež podle výpočtu starosty jednoty přísluší pořadí této roční valné hromady od založení přerovského Sokola.
O dalším průběhu se již nezmiňuji, protože jsem musel z rodinných důvodů předčasně odejít.

Připojuji v plném znění zprávu za odbor všestrannosti, přednesou náčelnicí ses. Helenou Sedláčkovou:
Vážené sestry a bratři, milí hosté!
Dovolte, abych vás seznámila s činností cvičitelského sboru všestrannosti za rok 2016.
Cvičitelský sbor se schází jednou za dva měsíce a členy jsou vedoucí jednotlivých oddělení:
Rodiče a děti - Zora Zahradová
Nejmladší žactvo - Milada Havlíčková
Mladší žáci a žákyně - Helena Sedláčková, Zbyněk Harašta
Starší žáci a žákyně - Martin Krejčíř, Vlasta Krejčířová
Cvičení s hudbou - Zora Zahradová
Zdravotní cvičení - Eva Hanečková
Aerobik - Jitka Steiningerová
Dorost a muži - Vladimír Tabery
Taneční oddíl - Lucie Pavlíková
Rekreační volejbal - Lenka Sujová
Rope skiping - Petra Holcová
Brake dance - Jan Vojtek
Basketbal - muži -Tomáš Fradrýšek
Box - Jiří Svačina
Kromě vedoucích oddílů pomáhají další cvičitelé a cvičitelky: ses. Perutková, Mužíková, Roháčová,Opravilová,Šoupalová,Zelingerová,bratři Šoupal, Holas, Fryč, Geryk,Zbořil, Machalík. Bohužel za celý rok do všestrannosti nepřibyl nový cvičitel, i když jsme nechali vyškolit na cvičitele 3. třídy 4 mladé členy Sokola Přerov - do tanečního oddílu a do Rope skipingu.
Cvičitelé připravili v minulém roce pro své svěřence řadu tradičních akcí. Mezi ně patří ples , dětské šibřinky,gymnastické závody a atletické závody,sokolský míčový víceboj a posezení u ohně na závěr cvičebního roku,zapůjčení a využívání airtracku, mikulášská nadílka pro děti, posezení u stromečku se sokolským punčem, vánoční sportování - Mámo, táto, nebuď šnek, prázdninové a nedělní cvičení žen, pravidelné středeční badmintonové kurty , v listopadu proběhl turnaj v tomto sportu. Cvičení v novém cvičebním roce začalo týdenní akcí Sokol - spolu v pohybu, kdy se otevřela sokolovna pro příchozí, aby si vyzkoušeli různé druhy cvičení a sportů. Pro ženy jsme pozvali cvičitelku " hoopingu"z Olomouce, vyzkoušeli jsme si Nordic walking, poseděli jsme u ohně, děti přespaly v sokolovně. Podruhé jsme se s bratrem starostou prošli sokolovnou od střechy po sklep v Noci sokoloven. Akce se však neúčastnilo příliš mnoho nečlenů a akce byla hodnocena jako málo propagovaná v tisku a na plakátech. Sokol Přerov se prezentoval v nové přerovské Galerii s ostatními sportovními oddíly z Přerova.
17.9. se konal již po několikáté zájezd na Javořinu na pravidelné setkávání českých a slovenských Sokolů. Nejmladší žactvo a rodiče s dětmi se zapojily do nově vyhlášené soutěže ČOS Svět nekončí za vrátky, cestujeme se zvířátky. Poslední listopadovou neděli se někteří cvičitelé jeli podívat do Prahy na předvedení sletových skladeb, od února letošního roku probíhá nácvik v Praze a od září začneme v jednotách. Je připraveno 11 sokolských skladeb, u nás budeme nacvičovat Rodiče a děti - Méďové, nejmladší žactvo - Noty, Mladší žactvo - Děti, to je věc ,starší žactvo - Cirkus, ženy - Ženobraní, Muži - Borci, Věrná Garda - Princezna republika
Od září do ledna probíhala pro všechny členy soutěž ve sběru starého papíru, jejíž průběh a výsledky jsou zaznamenány na nástěnce a na webových stránkách Sokola Přerov, kde se také můžete seznámit s činností v naší jednotě.
Do letošní VH proběhl i další sokolský ples. Zajistili jsme novou hudební skupinu, také tombola ( správně soutěž o ceny ) doznala změnu a myslím, že letošní ples i následné sobotní šibřinky byly velmi úspěšné.
Od letošního březnového setkání cvičitelů máme nového náčelníka, je jím br. Martin Krejčíř a doufám, že společně ještě vylepšíme činnost v Sokole a že v Sokole nebude nuda...
Na závěr bych chtěla poděkovat všem cvičitelům za odvedenou práci .
V Přerově 16.3. 2017
Mgr. Helena Sedláčková
Martin Krejčíř

Obrázky z valné hromady od br. Františka Hudečka naleznete v galerii.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama