Listopad 2016

Nejen za Slavomírem Kratochvilem

26. listopadu 2016 v 23:22 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

Pouť přerovských sokolů na Městském hřbitově dne 26.11.2016

Stejně jako v jiných letech se přerovští sokolové i letos prošli Městským hřbitovem během sobotního dopoledne nejbližšího k výročí popravy br. Slavomíra Kratochvila (23. listopadu 1914) odsouzeného k smrti za jeho protiválečný odboj. Slavomírem Kratochvilem pouť jen začala, neboť jeho pomyslných pokračovatelů i předchůdců je celá řada.
Hned blízko hrobu Kratochvilova je i hrob rodiny Štěpkovy, kde jsou uloženy ostatky Františka Štěpky (1835 - 1896), který se stal mj. i prvním starostou Sokola Přerov. A naproti hrobu Štěpkových nalezneme na velkém náhrobním kameni i jméno br. MUDr. Dušana Šnajdra (1925 - 2000), který po obnově činnosti Sokola v roce 1990 začal intenzivně shromažďovat dokumenty o životě přerovské sokolské osobnosti Rudolfu Lukaštíkovi a také je využívat při pozdějších různých vzpomínkových akcích.
Cestou k nové části hřbitova nás bratr Bohumil Domanský zavedl k hrobu ses. Ludmily Chytilové (1911 - 2014). Zavzpomínali jsme na dlouhý a sokolováním nabitý život této cvičitelky a činovnice Sokola Přerov a Sokolské župy Středomoravské - Kratochvilovy. Vzdělavatel Sokola Přerov br. Miroslav Rozkošný oficiálně ukončil sokolskou pouť u dvou blízko sebe umístěných urnových hrobů, kde se nacházejí ostatky někdejšího starosty naší župy a jednatele Sokolské župy zahraniční za druhé světové války br. Rudolfa Lukaštíka a starostky naší župy sestry MUDr. Blaženy Šonské.

V již neoficiální části končící pouti hřbitovem jsme se v již malém počtu ještě zastavili u místa odpočinku sokolského československého reprezentanta ve sportovní gymnastice br. Bohumíra Baroše (1914 - 2009) a zcela na závěr i u symbolického hrobu por. Oldřicha Vodičky (1910 - 1949). Ten v nářaďovém cvičení reprezentoval československé vojáky - sokoly při různých závodech ve Velké Británii v čase jejich přípravy k bojovému nasazení na západní frontu za druhé světové války.

Další obrázky najdete v galerii

Vánoční prázdniny v pohybu

23. listopadu 2016 v 11:56 | Vlasta Krejčířová |  Organizační

Akce s několikaletou tradicí


Účast Sokolů 11. a 17. listopadu na vzpomínkových akcích v Přerově

20. listopadu 2016 v 22:33 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

Vzpomínek se zúčastnili senioři i mladší generace Sokola Přerov

Na Den válečných veteránů byla účast přerovských sokolů nižší. Kytici k pomníku Františka Rasche položil br. Miroslav Rozkošný.
Pěkná účast přerovských sokolů však byla večer na slavnostním komorním koncertu konaném ve slavnostní síni přerovského zámku, který organizačně připravili manželé Sehnálkovi z Muzea Komenského.
Vzpomínkové shromáždění na události spojené s Dnem boje za svobodu a demokracii proběhlo v Přerově dne 17. listopadu 2016 ve večerních hodinách na náměstí TGM. Kromě kladení kytic a hořících svíček k pamětní desce na radnici města odezněly i čtyři projevy a to náměstka primátora Petra Měřínského, senátorky Jitky Seitlové, představitelky Českého svazu bojovníků za svobodu paní Svobodové a příslušníka Konfederace politických vězňů Vladimíra Hučína. V příspěvcích zaznívala nutnost bdít nad udržováním demokracie a, bude-li potřeba, též za ni dále bojovat.
Kytici k pamětní desce položili br. Jakub Navařík a sestry Eva Nadrchalová a Zora Horáková.
Obě hlavní shromáždění fotograficky zdokumentoval pan Vojtěch Podušel, jehož obrázky najdete v galerii.

Kolik krojů je v jednotách a župách?

19. listopadu 2016 v 18:55 | Miroslav Rozkošný

Z podzimního zasedání vzdělavatelů sokolských žup

Na pravidelně konaném podzimním zasedání vzdělavatelů sokolských žup 12. listopadu v Tyršově domě v Praze bylo zastoupeno 25 žup ze 42 pozvaných. Na úvod zasedání sdělil vzdělavatel ČOS br. doc. Mička, že v tomto roce hospodaří vzdělavatelský odbor jen s jedním milionem korun oproti 1, 8 mil. v letech předcházejících, což se projevilo zejména v omezené podpoře souborů.
Pro příští rok má však odbor slíbenou finanční podporu v původní výši. V tomto roce ale přibudou vzdělavatelskému odboru další úkoly - propagace všesokolského sletu 2018 a oslav stého výročí vzniku Československé republiky. Vzdělavatelký odbor bude mít na zodpovědnost také všechna společenská setkání, která se v nastávajícím všesokolském sletu budou konat. Další jednání podzimního zasedání vzdělavatelů se zabývalo především stěžejními akcemi odboru, jejich vyhodnocením a přípravou pro příští rok. K nim pat ří Noc sokoloven, Památný den sokolstva, divadelní a pěvecké přehlídky a další. Vzdělavatelé byli při tomto jednáni požádáni, aby nahlásili vzdělavatelskému odboru ČOS elektronické adesy vzdělavatelů jednot a také počty krojů, které jsou ve vlastnictví členů a jednot.
Následující den 13. 11. se konalo v Armádním muzeu na Žižkově školení vzdělavatelů a činovníků v oblasti kultury a společenské činnosti. V rámci školení si účastníci prohlédli muzeum za odborného výkladu br. plk. Michala Buriana. Při školení se účastníci dověděli řadu zajímavých informací. Z těch negativních například, že ČOS ztrácí sokolovny z obavy tamních členů, že by jednoty o ně mohly přijít v případě finančního krachu ˇCeské obce sokolské. Z ČOS tak odešla z větších jednot T. J. Sokol Praha Smíchov. K tomu br. doc. Mička řekl "Sokol si relativně dobře žil, pokud byla Sazka, kdy dostával 13O mil. Kč ročně, dnes po jejím pádu dostává jen 8 mil. Kč.
Na tomto školení se mezi zkušenými vzdělavateli objevilo také několik nových mladých tváří. Mladí se nebáli diskutovat a kritizovat, a tak v diskuzi vzniklo několik nových podnětů. Některé z nich slíbil br. doc. Mička realizovat hned v následující pracovní den.

Pozvánka k hrobu Slavomíra Kratochvila

17. listopadu 2016 v 13:53 | Jana Tovaryšová |  Organizační

Připomeneme si 102. výročí jeho popravy


Pozvánka na Den s vlčími máky a komorní koncert

8. listopadu 2016 v 18:53 | Petra Holcová

dne 11. listopadu 2016 v PřerověOblečte sokolské kroje

2. listopadu 2016 v 17:05 | Petr Sehnálek |  Organizační

Výzva sokolům

V pondělí 7. listopadu v 10 hodin organizujeme spolu s městem Přerovem a Čs. obcí legionářskou slavnostní přivítání tzv. Legiovlaku (tj. pojídzného muzea tradic 1. odboje) . Rád bych Vás tedy poprosil, aby se akce zúčastnili také členové přerovské jednoty v krojích.

S pozdravem a díky
Mgr. Petr Sehnálek
581 250 533
Oddělení společenských věd
Muzeum Komenského v Přerově, p.o.