Říjen 2016

Oslavy výročí vzniku samostatného Československa

30. října 2016 v 15:47 | Jaroslav Skopal

v Lipníku nad Bečvou a v Přerově

V předvečer státního svátku ve čtvrtek 27. října 2016 v 17:45 hod. vyšel ze zámeckého nádvoří lampionový průvod na náměstí TGM v Lipníku nad Bečvou, kde v 18:00 hod. proběhl krátký vzpomínkový akt. Při něm byly představiteli města a též přerovskými sokoly umístěny věnec a květiny u pamětní desky na budově radnice s reliéfy prezidentů T. G. Masaryka a E. Beneše.
Přerovští sokolové v krojích a s historickými prapory v čele se starostou Vladimírem Tabery postavili stafáž v místě, kde vzpomínka probíhala. Mezi dvanáctičlennou delegací byli i činovníci Sokolské župy Středomoravské - Kratochvilovy. Účast sokolů byla předem dohodnuta se starostou města Miloslavem Přikrylem. Pomohla umocnit historický lesk vzpomínkové akce, kam už tradičně chodí v krojích lipničtí skauti a členové klubu vojenské historie v dobových vojenských uniformách.
Z pohledu sokolů šlo i o připomenutí existence Sokola v Lipníku nad Bečvou, který je vlastníkem objektu sokolovny, vybudovaného v dvacátých letech minulého století. Místní tělocvičná jednota žije, ale členská základna je nízká na možnosti, které jí zázemí vybudované sokolskými předchůdci z období první republiky poskytuje.
Akt na náměstí TGM byl završen ohňostrojem, který stejně jako průvod uspořádala místní ČSSD.

V bývalé synagoze pak měly následovat v 18:30 hod. otevření Expozice židovství a v 19:00 hod. sváteční Koncert pro Československo. Při tradičním svátečním koncertu měly zaznít melodie v podání smyčcového kvarteta Aristo Quartet. Tohoto kulturního programu se přerovští již nezúčastnili. Nebyli na to připraveni, ale s ohledem na tradiční strukturu programu v Lipníku by se to dalo naplánovat při případném opakování účasti v budoucnu. Koncert pořádalo město Lipník nad Bečvou ve spolupráci s Církví československou husitskou.

Přerovské podzimní slavnostní vzpomínkové akce mají obdobný charakter a sokolové se jich hojně zúčastňují. Již ve středu 26. října večer jich přišlo víc jak dvacet na slavnostní koncert Moravské filharmonie Olomouc do velkého sálu Městského domu. V mimořádně atraktivním programu zazněl nejdříve výběr z díla W. A. Mozarta, A. Vivaldiho a F. Carulliho. Čas po přestávce byl věnován třem tancům z Prodané nevěsty Bedřicha Smetany a tancům č. 8, 10 a 15 ze souboru Slovanských tanců Antonína Dvořáka.
Vzpomínkového aktu v den svátku 28. října dopoledne se přerovští sokolové zúčastnili v krojích a s historickými prapory. Jejich řad vytvořil důstojnou stafáž ke kladení věnců a kytic. Vyslechli též projev primátora města Vladimíra Puchalského, jehož obsah byl zaměřen na odkaz prvního prezidenta T. G. Masaryka a jeho promítnutí do současné české politiky.
Vzpomínka byla zakončena u nedalekého památníku Jana Gayera, přerovského sokola a legionáře, který padl hrdinnou smrtí na následky těžkého zranění při bitvě u Lipjag v Rusku dne 7. 6. 1918.

Fotografie Vojtěcha Podušela z přerovské vzpomínkové akce najdete v galerii

Připomenutí Památného dne sokolstva v Přerově

17. října 2016 v 17:13 | Miroslav Rozkošný, foto Vojtěch Podušel |  Historie

Čelní sokolové mezi oběťmi gestapa v roce 1941

Sokoli uctili památku obětí 2. světové války V roce 2012 vyhlásila Česká obec sokolská 8. říjen jako Památný den sokolstva. Tento den připomíná tragickou událost z roku 1941, kdy gestapo zatklo téměř všechny sokolské činovníky z vedení České obce sokolské a řádění gestapa nezůstali ušetřeni ani činovníci ze sokolských žup a větších tělocvičných jednot. V Přerově bylo zatčeno sedmnáct členů Sokola a v Kojetíně sedm. Z přerovských sokolů se z koncentračních táborů nevrátilo šest členů a dva z Kojetína.
Členové Tělocvičné jednoty Sokol Přerov, zástupci Sokolské župy Středomoravské - Kratochvílovy, přerovská veřejnost a hosté uctili památku obětí umučených bratrů a sester již v podvečer památného dne v pátek 7. října položením květin u pamětní desky obětí 2. světové války na zdi přerovské sokolovny. Program dále pokračoval v sále loutkového divadla, kde členové jednoty vzpomněli odbojovou činnost významných osobností své sokolské jednoty, Silvestra Plevy, Jana Polácha a Rudolfa Lukaštíka. V programu vystoupil jako host místopředseda Okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu Zdeněk Smiřický, který přítomné seznámil s tragickým osudem málo známého odbojáře, řídícího učitele Emila Forýtka. O hudební část programu se postarali žáci houslového a kytarového oddělení Základní umělecké školy Bedřicha Kozánka v Přerově s panem učitelem Michalem Blaťákem.

V galerii najdete další fota Vojtěcha Podušela

Pozvání na Památný den sokolstva v Přerově

4. října 2016 v 14:21 | Miroslav Rozkošný |  Organizační

7. října 2016 v 17:00 u sokolovny