Září 2016

Sokol Přerov využil veletrhu volnočasových aktivit v Galerii Přerov

30. září 2016 v 23:38 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

Prezentovaly se hlavně oddíly Rope skippingu a sportovního tance

Nabídka vystoupit s ukázkami své činnosti v obchodním centru Galerie Přerovv době 30.9.-1.10. 2016 na veletrhu volnočasových aktivit přišla od Městského informačníhio centra. Pohotově na ní zareagovala náčelnice jednoty ses. Helena Sedláčková, která elektronickou poštou oslovila cvičitele a trenéry.
Výsledkem debaty co a jak bylo vystoupení dvou uvedených oddílů v sobotu 30. září kolem 17. hodiny. Podporu sokolských trenérů basketbalu u žactva má přerovský Basketbalový klub TBS Přerov, jehož žáci se před blokem přerovských sokolů rovněž představili v krátké ukázce svých dovedností.
Oddíl Rope skippingu vedený sestrou Petrou Holcovou předvedl ve vymezeném čase vše, co přispívá k atraktivitě stylizovaných přeskoků přes švihadla na hudbu u mladých žen i u žaček. Toto sportování jde již svou vlastní cestou, má v republice svá centra a náš sokolský oddíl si v něm již našel své postavení. Když jsem po jejich vystoupení před obchodné galerií podle dresu uviděl jednu z vystupujících mladých sokolek, nedalo mi to a dal jsem jí a její mamince pár otázek. Předně se mi dívenka představila jako Saša Koukalová a vyjádřila spokojenost s možností vystoupit na právě ukončené prezentaci. Maminka potvrdila můj předpoklad, že tato aktivita se její dceři zamlouvá a proto ji do cvičení též ráda vodí.
Z oddílu sportovního tance vystoupio několik jeho mladých párů a i jejich vystoupení bylo provázeno potleskem.
Prezentace všech vystupujících na podiu v prvním patře galerie bylo sledováno přítomnými návštěvníky se zájmem a mělo docela hučnou odezvu. Pro starší už to až tak nebylo, ale vystupující mládež, přítomní trenéři a doprovázející rodiče byli do sledování všeho dění přímo zapáleni.
Vyskytne-li se podobná nabídka i v budoucnu, pak by se nemělo zapomenout poskytnout náborový a propagační materiál informačnímu stánku Obchodní galerie v přízemí, kam nejčastěji poptávka na ně směřovala.
Obrázky autora článku a Miroslava Rozkošného nejdete v galerii tohoto blogu.

Z propagačních akcí Sokola Přerov

30. září 2016 v 22:25 | Helena Sedláčková |  Z činnosti

Sokol - spolu v pohybu


Zábava, cvičení, nové pohybové trendy, poznání pro tělo i ducha - to byl projekt Sokol spolu v pohybu. Česká obec sokolská představila v termínu 19. - 25. 9. 2016 každý den po celé republice různé cvičební a kulturní aktivity.
Jaké byly v Sokole Přerov?
- otevřené cvičební hodiny jednotlivých oddělení a sportovních oddílů
- cvičení s obručemi
- vycházka s holemi tzv. Nordic Walking
- cyklovýlet
- posezení u ohně s muzikanty
- přespání dětí v sokolovně
- petanque
- stolní tenis
- badminton
- joga a cvičení žen v neděli
- soutěž v přeskoku přes švihadlo

Akcí bylo hodně, účastníků už méně, škoda…

Součástí tohoto aktivního týdne byla v pátek Noc sokoloven. Zájemce o prohlídku sokolovny provedl br. starosta V. Tabery. Všichni byli překvapeni s jakým umem a dovedností navrhli a postavili naši předci před 80 lety tuto krásnou budovu.

Noc sokoloven z mého pohledu

27. září 2016 v 16:58 | Marie Hudečková |  Z činnosti

Prohlídku přerovské sokolovny jsme zakončili v loutkovém divadle

V pátek 23. září 20160 jsem se s dalšími návštěvníky zúčastnila"noci sokoloven" v té naší přerovské.
Prohlídka začala v 18 hodin, přivítal nás starosta přerovského Sokola bratr Vladimír Tabery a celou dobu nás i provázel se zajímavým vyprávěním o historii a součastnosti Sokola.
Začali jsme prohlídkou cvičebních prostor sokolovny, předsálím, hlavním sálem, jevištěm,"galerií" a pak pokračovali v jejím technickém zázemí. Celá Sokolovna je důmyslně propojena díky našim šikovným předkům, kteří mysleli na vše.
Také jsme se pokochali z balkonu Sokolovny výhledem na naše krásné město Přerov včetně jeho historické části, prostě nádhera!!! Z druhého balkonu jsme viděli nové hřiště na petangue,bývalý hotel Strojař a Velkou Dlážku.
Prohlídku jsme ukončili v Loutkovém divadle, kde jsme si prohlédli jak zázemí pracovníků Loutkového divadla, tak i hlediště, skladiště a sál. Díky dobrovolným a obětavým pracovníkům jak Sokola, tak i členům Loutkového divadla, je v Přerově kam se uchýlit za zdravím i zábavou.

Další fotografie, zaslané autorkou, najdete v galerii tohoto blogu.

Hodně sokolů mezi oceněnými

27. září 2016 v 11:31 | Z webu Olomouckého kraje |  Z činnosti

Trenéři a sportovní funkcionáři získali ocenění hejtmana Olomouckého kraje

21. 09. 2016
Na tři desítky zasloužilých trenérů, cvičitelů a funkcionářů sportovních klubů z celého regionu dnes byly oceněny za svoji dlouholetou záslužnou práci a přínos k rozvoji sportu. Ocenění převzali v Kongresovém sále krajského úřadu z rukou náměstka hejtmana Olomouckého kraje Radovana Rašťáka.
"Olomoucký kraj věnuje oblasti sportu velkou pozornost. Především se zaměřujeme na mládež a práci s ní. Subjektům, které působí na území regionu, pomáháme například dotační politikou a podporujeme i výchovu kvalitních trenérů. Pravidelně organizujeme vyhlášení nejlepších sportovců Olomouckého kraje. Dnešní ocenění jsou v pořadí už druhou skupinou, která byla za svoji práci takto ohodnocena," řekl Radovan Rašťák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro sport.
"Chtěl bych jménem všech oceněných velmi poděkovat. Pamětní list, který jsme dnes dostali, nám bude vždycky připomínat to, že někdo takovým způsobem ocenil naši práci," uvedl za všechny oceněné Vladimír Běhal.
Komise Rady Olomouckého kraje pro mládež a sport navrhla ocenění několika kandidátů z každého okresu.
"Komise spolupracovala se sportovními organizacemi v jednotlivých okresech. Ze všech návrhů jsme pak vybraly ty, kteří si ocenění opravdu zaslouží," sdělil předseda Komise pro mládež a sport Jiří Kremla.
Ocenění zasloužilých trenérů a sportovních funkcionářů hejtmanem Olomouckého kraje získali:
okres Olomouc
Norbert Demel - SK Uničov
František Domes - TJ Sokol Bělkovice - Lašťany
Horst Kneifel - TJ Uničov
František Prášil - TJ Sokol Svatý Kopeček
František Schneider - SK Uničov
Josef Skopal - SK Uničov
Vojtěch Smolák - TJ Sokol Olomouc
Eva Šišková - Česká obec sokolská, Župa Olomoucká - Smrčkova
Alena Zatloukalová - TJ Sokol Bělkovice - Lašťany
okres Prostějov
Vladimír Běhal - TJ Prostějov
Milan Čečman - AK Prostějov
Jindřich Hejčík - TJ Sokol Prostějov
Marie Mrnková - TJ Sokol Dobromilice
Naděžda Vybíralová - TJ Sokol Přemyslovice
okres Přerov
Milada Havlíčková - TJ Sokol Přerov
František Chytil - TJ Sokol Přerov
František Krejčiřík - TJ Kojetín
Jaroslav Markovič - Meopta Přerov
Jaroslav Skopal - TJ Sokol Přerov
Božena Šoupalová - TJ Sokol Přerov
Pavel Vývoda - TJ Sokol Hranice
Blanka Zelingerová - TJ Sokol Přerov
okres Šumperk
Jiří Bartášek - TJ Sokol Zábřeh
Eva Filipiová - TJ Sokol Šumperk
Vilém Kocián - TJ Pramet Šumperk
Zdenka Krbcová - TJ Sokol Mohelnice
Pavel Miketa - TJ MEZ Mohelnice
Jiří Štěrba - TJ Sokol Zábřeh

Více fotografií najdete zde.


Setkání sokolů na Velké Javořině 17. září 2016

20. září 2016 v 23:14 | Miroslav Rozkošný

Velká Javořina nás přivítala deštěm a mlhou

Členové České obce sokolské z moravskoslovenského pomezí se letos 17. září setkali na vrcholu Velké Javoriny a v Holubyho chatě už po deváté. V minulých letech, nejednou také za neustávajícího deště, mlhy a větru, stejně jako letos. Náš autobus se členy Tělocvičné jednoty Přerov a jejich přáteli dorazil na místo jako první. Podle některých účastníků zbytečně brzy. Nakonec se to ukázalo jako výhoda. Měli jsme si ještě kam sednout a také u výčepního pultu nebyla fronta. Úplně opačně tomu bylo po příjezdu autobusů, které vypravili pořádatelé setkání, sokolská župa z Trenčína, Slovácká župa z Uherského Brodu a účastníci z župy Hanácké.
Za nastálého počasí se pořadatelé rozhodli uspořádat tradiční program už v restauraci Holubyho chaty, kde po zpěvu hymen obou národů a krátkých projevech vyzvali účastníky, aby se jednotlivě, podle svých možností a schopností vydali deštěm a mlhou na vrchol Velké Javořiny, kde u pomníčků mohou položit květy. Většina účastníků zůstala sedět, a tak zvláštní uznání si zaslouží výstup jedenadevadesátileté účastnice z Uherského Brodu a jedenaosmdesátiletého účastníka z našeho přerovského zájezdu. Po našem příchodu zpět se v těsném prostředí Holubyho chaty konalo vystoupení rodičů s dětmi a výborných tanečnic kankánu, obou z Uherského Brodu. Letos na Velké Javorině chyběl mnoha přítomným tradiční účastník těchto setkání, oblíbená slovenská krojovaná kapela Váhovanka. Omluvil se i harmonikář z Uherského Brodu, kterého nahradila kytarIstka ze stejného města, podle hodnocení řady přítomných velice dobrá. Ta začala známou slovenskou písničkou Teče voda teče, přidala neméně popuiární lidovou slováckou písničku V Zarazicách krajní dům a dalšími lidovými a trampskými písničkami dokázala v srdečném prostředí strhnout ke zpěvu i ostatní. Letos jsme se kvůli počasí vrátili z Velké Javořiny domů do Přerova o dost dřív, ale vcelku spokojeni, protože jak řekl jeden z účastníků zájezdu, pan Josef Vařák z Horní Moštěnice, za počasí nikdo nemůže.
Miroslav Rozkošný, vzdělavatel Tělocvičné jednoty Sokol Přerov
Obrázek zaslala ses. Vladimíra Novotná
Obrázky bří Miroslava Rozkošného a Zbyňka Svobody naleznete v galerii

O historii přerovské sokolovny v sále jejího loutkového divadla

20. září 2016 v 22:40 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Přednáška i s oslavou se vydařily

Letos 13. září 2016 tomu bylo 80 let od slavnostního otevření nové přerovské sokolovny. Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Přerov se rozhodl připomenout si toto výročí přednáškou a besedou v sále loutkového divadla. Na úvod přednášky připomenul starosta jednoty br. Vladimír Tabery význam sokolovny v životě města. Zdůraznil, že sokolovna jako budova není stará, zato v životě obyvatel města velice významná. Je také cennou architektonickou stavbou. Po úvodních slovech seznámil přítomné br. Jaroslav Skopal s událostmi, které stavbě sokolovny předcházely, s jejím slavnostním otevřením a dalšími osudy sokolovny. Svoji přednášku doplnil řadou historických i současných fotografií. V následující besedě připomenul pamětník br. Miloš Přidal řadu událostí ze svého sportovního života i života svého otce ve vztahu k přerovské sokolovně. Po něm se ujal slova nestor přerovských šachistů br. František Štec, který obsáhle hovořil o šachovém sportu v přerovské sokolovně i dalších aktivitách přerovských šachistů.
Přibližně ve stejných dnech jako přerovská sokolovna se stejného jubilea dožívá i významná osobnost přerovské tělovýchovy a veřejného života, bývalý starosta Sokola Přerov a do letošního roku také starosta Sokolské župy Středomoravské - Kratochvilovy br. Jaroslav Skopal. Jubilant se proto rozhodl využít přednášku a besedu k oslavě svých narozenin v netradičním prostředí předsálí loutkového divadla. Zde po oficiální blahopřání činovníků Tělocvičné jednoty Sokol Přerov a při bohatém občerstvení přijal řadu gratulací od svých přátel z přerovského Sokola.
Další obrázky br. Miroslava Rozkošného najdete v galerii.

Dnes 80 let od otevření nové sokolovny v Přerově

13. září 2016 v 12:19 | Jaroslav Skopal |  Historie

Stalo se 13.září 1936


80 let přerovské sokolovny

7. září 2016 v 23:01 | Jaroslav Skopal

Přednáška 16. září 2016 v 17:00 v loutkovém divadle Sokola Přerov

Setry a bratři, vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás pozvat na svou přednášku o historii přerovské sokolovny, která se koná u příležitosti 80. výročí od jejího slavnostního otevření, jež připadlo na 13. září 1936. Z historického tisku lze vyčíst, že v ten den bylo v celé republice mimořádné chladné počasí, ale přišla lidí spousta.
Mé povídání by mělo být doplněno asi sedmdesáti obrázky od připomenutí staré sokolovny Na Marku přes zajišťování návrhu architekta na novou sokolovnu, upravování projektu podle finančních možností, vlastní stavbu, slavnostní vložení pamětního kamene, slavnostní otevření sokolovny až po dobové obrázky z jejího využívání podnes.
Doufám, že pamětníci pomohou doplnit některá méně zmapovaná místa o historii tohoto významného objektu, kerý je i kulturní památkou našeho města.
Stavba sokolovny přispěla i ke snížení nezaměstnanosti v Přerově, a proto ji i město podporovalo.


Sokol Přerov zahájil 5. září 2016

7. září 2016 v 14:49 | Jakub Navařík |  Z činnosti

Co nás čeká v Sokole Přerov po prvém září 2016


Už v pondělí 5. září začal nový cvičební rok, ale vy se kromě pestré nabídky sportovních i kulturních aktivit můžete těšit na nově zrekonstruovanou hlavní chodbu přerovské sokolovny. Na této rekonstrukci se podíleli i samotní členové naší jednoty.

Během léta proběhla instalace podhledu a výměna starých zářivkových svítidel za nové, moderní (a velmi úsporné) LED osvětlení. Chodba bude také osazena úplně novými nástěnkami.

Velkou novinkou je však instalovaná výstava velkoformátových fotografií našeho tanečního oddílu. Umělecké fotografie zachytil Vladimír Smékal a vy se díky nim budete při vstupu do sokolovny cítit jako v galerii.

A protože nás fotografie tanečního oddílu vystavené v naší chodbě velmi inspirovaly, rádi bychom brzy na jejich místě vystavili zajímavé fotografie ze života naší jednoty a jejích složek.

Na začátku nového cvičebního roku se tak máte na co těšit!

Nazdar v přerovské sokolovně! :)


Jakub Navařík01.09.2016

Bratru Janu Přidalovi byla na vřesovické sokolovně odhalena pamětní deska

3. září 2016 v 23:32 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

Počet účastníků slavnosti odpovídal počtu před rokem na pohřbu Jana Přidala

Po roce a třech dnech od úmrtí bratra Jana Přidala se ve Vřesovicích u Prostějova dne 3. září 2016 opět sešel velký počet jeho někdejších sokolských přátel, příznivců, ale i obecních, okresních, ba i vyšších veřejných činitelů, aby sledovali slavnostní program spojený s odhalením pamětní desky právě jeho osobnosti. Od 14:00 byla sloužena mše svatá v Chrámu Páně sv. Petra a Pavla ve Vřesovicích, poté se všichni odebrali na přilehlý hřbitov k položení kytic na hrob bratra Jana Přidala.
Až po patnácté hodině se návštěvníci této slavnosti v čele s krojovanými sokoly nesoucími sokolské historické prapory dostali k vřesovické sokolovně, kde už bylo vše připraveno k závěrečné a hlavní části programu. Uváděl jej starosta Sokolské župy Prostějovské bratr Svatopluk Tesárek. Vyslechli jsme si krátký životopis bratra Jana Přidala, zahrnující jeho sokolskou, odbojovou i pracovní činnost, během níž mu bylo překonávat bezpočet překážek. Jeho pravnučky zarecitovaly něco z jeho veršů, mladí sokolíci v historických žákovských krojích přidali nacvičenou písničku a domácí sokolové i s těmi z okolí zapěli jednu z vlasteneckých sokolských písní. Státní hymnu naplno a s odvahou zazpívala do mikrofonu jedna místní sokolka.
Pamětní desku odhalil starosta místní sokolské jednoty bratr Martin Ondroušek. Tu pak posvětil i místní kněz. Vše bylo řádně secvičeno, fungovala reprodukční technika, přálo počasí a nedošlo k žádným rušivým událostem. Bratr župní starosta Tesárek poděkoval všem, kteří se podíleli na vytvoření obsahu a podoby pamětní desky a na financování jejího zhotovení. Za hojnou účast a zájem o sokolský odkaz bratra Jana Přidala poděkovaly dvě jeho přítomné dcery.
Na závěr byli účastníci slavnosti vyzváni, aby se přemístili do sálu sokolovny, kde pro ně bylo připraveno občerstvení. Bratr Tesárek připomenul, že tentokrát by slavnost měla být oslavou života, takže by závěrečné posezení mělo proběhnout v radostném sokolském ovzduší. Tak se i stalo. Opět došlo na zpěv, k němuž si jeho účastník br. Šrámek vzal do načas do ruky i mikrofon. Připravené občerstvení předčilo očekávání a víc než odpovídalo významu celé akce. Přespolní odjížděli s pocitem, že vřesovický a okolní Sokol žijí naplno a že to bude patrně i zásluhou jejich významného předchůdce, od něhož bylo co přejímat.
Obrázky z této akce najdete v galerii