Červenec 2016

Volejbal ve Velké 2016

20. července 2016 v 16:51 | Marek Beneš |  Organizační

Velká Javořina 2016

20. července 2016 v 16:46 | Vlaďka Novotná |  Organizační

Pozvánka na oblíbenou akci

Tělocvičná jednota SOKOL UHERSKÝ BROD
ve spolupráci se Sokolskou župou M. R. Štefánika a Tělocvičnou jednotou
SOKOL TRENČÍN Vás srdečně zve na

9. SETKÁNÍ SOKOLŮ MORAVSKO-SLOVENSKÉHO POMEZÍ
V SOBOTU 17. ZÁŘÍ 2016Sraz všech účastníků se koná u Památníku česko-slovenské vzájemnosti a
mohyly Josefa Vavruška v 11,00 hod.
Doprava z Uh. Brodu bude zajištěna autobusy z autobusového (vlakového)
nádraží.
7,00 hod. pro turisty - autobus vyveze účastníky na Hrabinu, vzdálenou
od Holubyho chaty cca 10 km.
9,00 hod. ostatní zájemce dopraví k Holubyho chatě, která se nachází
asi 1 km cesty k vrcholu Javořiny.
Program: 1100 hod. sraz u pomníku česko-slovenské vzájemnosti
- přivítání, pozdravy, vzájemné poznávání
- pokračování na Holubyho chatě - občerstvení, živá hudba
PAMATUJ NA EURA !!!


Informace: email: t.j.sokolub@seznam.cz

Vlaďka Novotná 776 760 039 email:vladnovotna104@seznam.cz,

Sletová známka

20. července 2016 v 16:34 | Jana Tovaryšová |  Organizační

Hus stál sám

4. července 2016 v 11:53 | Jarina Žitná v Souzvucích 6/2016 |  Historie

Úvodní slovo k dvojčíslu sokolského časopisu Sokola Liberec 1

Čas letí, už jsou zase skoro prázdniny a s nimi doba volnosti, odpočinku, času na přemýšlení a pohodu. Chtělo se mi psát o radostném hlaholu našich dětí na sokolských táborech, slané vodě modrých moří a horských cestách, které nutí naše nohy i srdce k činnosti, ale......
Prázdninové dvojčíslo dá vždy hodně práce a tak jsem začala přípravou kaleidoskopu. Dostala jsem se až k Husovi - a uvědomila si, že tato stať je natolik podstatná, že by nebylo dobře zařadit ji mezi další zajímavé události měsíců června a července. Tady ji tedy máte!
Hus drží klíč
To je název tenké knížečky sepsané cizincem - Billem Higginsem. Je bakalářem svobodných umění na Covenant College, věnuje se především studiu reformačního a puritánského myšlení, pracuje na doktorátu z pedagogiky na univerzitě v Tennessee. Je starším presbyteriánské církve v Americe a jeho zájmy jsou rozličné. Je malířem, hercem, hudebníkem, svíčkařem, tesařem, elektrikářem, kovolitcem, učitelem a spisovatelem, autorem několika divadelních her - také činohry o životě a smrti mistra Jana Husa, která má název "Hus stojí sám".
Nechce se mi znovu opakovat známá fakta, která ovlivnila více než cokoliv jiného historii našeho národa a zanechala v něm své nesmazatelné stopy. Blíží se však Husův svátek, měla by pro nás být minimálně zajímavá slova, kterými cizinec hodnotí Husa jako myslitele a bojovníka a dokazuje pravdu a potřebnost jeho myšlenek i v dnešním světě.
Takže cituji:
"Vedení církve bylo v Husově době zavaleno stejnou korupcí jako všechny velké světské vlády. Lakota, sobectví, hrabivost a touha po moci , které tehdy vedly ke zkaženosti představitelů církve, působí dnes v kterékoli instituci stejným způsobem. Stejně jako Hus viděl vyšší cíl, k němuž musíme směřovat, musíme vidět i my, že existuje vyšší cíl , než pouze naše osobní seberealizace.
Hus vystupoval přísně proti provozování svatokupectví - prodeji církevních úřadů za finanční zisk. Velmi jasně tvrdil, že existují věci cennější než peníze...."Dospěl jsem k rozhodnutí, že je lépe strpět smrt za pravdu, než dosáhnout hmotné odměny za lichotky!" Toto přesvědčení bylo většině církevních představitelů naprosto cizí. V měsíci a letech, která jsou před vámi, se vám bude dostávat výsady rozhodovat o tváři budoucího hospodářství vaší země. Peníze budou v těchto rozhodnutích hrát velmi důležitou úlohu, a chápu, že důležité jsou. Hus by vám však co nejpřísněji zdůraznil, že nejsou věcí nejdůležitější. Existuje vyšší cíl, k němuž směřujeme.
To je lekce, kterou bych s vámi rád probral. Jde o lekci, jíž se církev v Husově době zoufale potřebovala naučit, ale nechtěla o ní nic vědět. Doporučuji vám, abyste se této lekci naučili zpaměti a přivlastnili si ji! "Samovláda bez sebekázně je egocentrická a ničí samu sebe!" (Jestliže tedy takový osud mohl postihnout církev v době Husově, neukolébávejme se sebeklamem, že se nenacházíme v podobné situaci.)
"Proto vám musím říci, že vaše dědictví je slavné s nádhernou láskou a vírou v Boha Bible - v Boha, který miloval a podpíral Husa. I jiní měli k Bohu stejný vztah. Wycliff, Hus, Jeroným, Žižka, husité - máte velkou národní identitu, velké dědictví! Je to dědictví, na něž můžete být hrdi, s nímž byste se měli opět seznamovat a z něj se učit! Neříkám vám to proto, abyste žili v minulosti - to by byl hrozný omyl. Je toho hodně, co musíte dělat správně tady a teď! Uvědomte si však, že toho nelze dosáhnout v kulturním či historickém vzduchoprázdnu. A co je ještě důležitější, jak zdůrazňuje Hus - nelze toho dosáhnout ve vzduchoprázdnu duchovním.
Ne, nežijte v minulosti, ale rozpoznejte její místo a vliv - učte se z ní! Pravdy, které miloval Hus jsou dnes stejně významné. Mnohé se zajisté od těch dob změnilo, avšak spravedlnost, láska, milost, pravda, vděčnost, biblický Bůh, jsou hodnoty dnes stejně skutečné, jako byly tehdy!"
Jan Hus souzen na sněmu v Kostnici r. 1415
Detail obrazu Václava Brožíka na Staroměstské
radnici
Pomník Jana Husa na Staroměstském náměstí byl
vytvořen sochařem Ladislavem Šalounem a odhalen
roku 1915 k pětistému výročí jeho upálení. Roku
1962 byl prohlášen národní kulturní památkou
v rámci celého Staroměstského náměstí.
Vybráno ze stati Billa Higginse "Hus drží klíč" (v anglickém originálu "The goose holds the key") s podtitulem "Jan Hus hovoří k dnešní České republice" vydáno nakladatelstvím Stefanos v Jindřichově Hradci, roku 1997.
Dnešní úvodní slovo Sokolských souzvuků by mělo povzbudit naše srdce k cestě za pravdou a spravedlností, protože boj o pravdu a spravedlnost nikdy nekončí!

Jarina Žitná