Červen 2016

Soutěže a táborák na závěr cvičebního roku

20. června 2016 v 17:48 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Závěr cvičebního roku s rekordní účastí

Konec cvičebního roku na sokolské zahradě u táboráku má asi desetiletou tradici. S jeho pořádáním začaly ženy ze cvičení všestrannosti a před několika lety se k nim přidali cvičitelé dětí a žáků se členy svých oddílů. Ani po deseti letech zájem o tuto akci neupadá. Přišlo osmdesát dětí a s jejich doprovodem zhruba stejný počet dospělých, jak mě infomovaly u prezence sestry Krejčířová a Horáková. Po skončení programu pro děti nebo ještě během něho přišly k plápolajícímu táboráku další dvě desítky žen a mužů ze cvičení všestrannosti, rope skippinku a ze sportovců hráči pétangue.
Na zvědy, jak takovou akci v Přerově děláme, přijel z Beňova starosta tamní sokolské jednoty br. František Kubík s manželkou. U táborového ohně nechyběl ani svými četnými a časově náročnými aktivitami vytížený starosta naší jednoty br. Vladimír Tabery. Vedle zřejmě rekordní účasti, byl závěr letošního cvičebního roku zvláštní také tím, že děti při zvládání několika soutěžních úkolů měly poznat písmenka ze kterých se tajenka skládá. Proto pořadatelé dali název odpolednímu programu Hurá na prázdniny s tajenkou. V rámci tohoto programu měly děti najít písmena ukrytá za tajemnými znaky. Zasportovat si přitom mohly třeba hody do tlamy, slalomem s flor balovou hokejkou a dalšími hrami nebo vydovádět se na nafukovacím hradu zapůjčeném KDÚ - ČSL. Vítěz soutěže Hurá na prázdniny s tajenkou vyhlašován nebyl, protože se jím stal každý kdo tajenku vyluštil. Kdo však chtěl přece jen vidět nějaké vyhlašování nejlepších i ten se nakonec dočkal. Mimo předem stanovený program se o to postaral velký propagátor novodobé francouzké hry pétangu, br. Zdeněk Vylíčil, který vyhlásil pořadí nejlepších v jarní pétanguové soutěži a na místě je také odměnil diplomy a věcnými cenami. Vítězem se stal b r. Jaroslav Pavlištík, před br. Jindřichem Šoupalem a třetí skončil br. Milan Rozkošný.

Obrázky z této akce od Miroslava Rozkošného naleznete v galerii.

Noví činovníci župy

18. června 2016 v 23:01 | Jaroslav Skopal |  Organizační

Z VALNÉ HROMADY

SOKOLSKÉ ŽUPY STŘEDOMORAVSKÉ KRATOCHVILOVY

KONANÉ DNE 21. DUBNA 2016 V PŘEROVĚ

Výbor župy na VH ze svého středu zvolil nové předsednictvo výboru župy:
br. Petr Douda, starosta
br. Vratislav Vaculka, místostarosta
ses. Eva Nadrchalová, jednatelka
ses. Vojtěška Weigelová, hospodářka
ses. Hana Kratochvílová, členka
náhradníci: br. Aleš Kundera, ses. Zora Horáková
členy předsednictva výboru župy jsou také: náčelník br. Zbyněk Harašta, náčelnice ses. Milada Havlíčková, vzdělavatel Jakub Navařík (všichni zvoleni ve svých župních odborech),
předseda župního odboru sportů nebyl zvolen
Kontrolní komise župy: br. Ivo Pitner, sestry Iva Stiskalová a Jana Tovaryšová

Členové Krajské koordinační rady Olomouckého kraje:
bratři Petr Douda, Zbyněk Harašta, sestra Eva Nadrchalová, náhradník br. JakubaNavařík

Vyslanec do Výboru ČOS br. Petr Douda, náhradník br. Jakub Navařík

Delegát na sjezd ČOS br. Jakub Navařík, náhradnice ses. Eva Nadrchalová

Záznam z vystoupení ropeskippingového oddílu Sokola Přerov

17. června 2016 v 15:56 | Pavel Zimek

dne 14.května 2016 v lověšické sokolovně

Malé ohlédnutí za úspěšnou prezentací oddílu Rope Skipping T. J. SOKOL Přerov v lověšické sokolovně najdete na adrese
Hezký zážitek přeje Pavel Zimek

Pozvání na koncert a na prázdninová cvičení žen

15. června 2016 v 14:42 | Jana Tovaryšová |  Organizační

Sokol Přerov připravil
Župní soutěž sokolské všestrannosti 2016, atletická část

11. června 2016 v 14:17 | Milan Geryk, Zbyněk Harašta |  Z činnosti

Atletické části se zúčastnilo devět jednot

Župa Středomoravská-Kratochvilova pořádá pro své členy každoročně soutěž všestrannosti, skládající se ze 4 závodů:
1) část gymnastická, 2) plavání, 3) šplh, 4)část z lehké atletiky..
Každý člen se může zúčastnit všech nebo jen jednotlivých závodů. Vyhodnotí se v každém závodě zvlášť a na závěr pak počítačem všechny části. Pořadatelem je Sokol Přerov.
Prvé tři části proběhly 16. 4. 2016 v přerovské sokolovně a v plaveckém bazénu v Přerově.. Poslední, atletická část se konala 21. 5. 2016 na atletickém stadionu Spartaku Přerov, který byl vzorně připraven pro tento účel. Pozvány byly všechny jednoty župy.
Ředitelkou byla Milada Havlíčková, hlavním rozhodčím Martin Krejčíř, jednatelkou Irena Darmová, zpracovatelem výsledků Zbyněk Harašta. Rozhodčími byli cvičitelé z jednot župy, většinou z jednoty pořadatelské. Pravidla byla objasněna v písemně vydaných propozicích. Jednotlivé výkony byly bodovány podle všeobecně uznávaných pravidel pro možnost sčítání výsledků disciplin. Závodilo se ve 13 nezávislých kategoriích podle věku účastníků. Počasí vyhovující - slunečné.
Tato zpráva se opírá o natištěné počítačové výsledky. Obsahuje pořadí bodovaných závodníků (prvá tři místa) jednak od atletické části, jednak celkové vyhodnocení čtyř částí. To se týká jen závodníků, kteří prošli všemi čtyřmi částmi. Atletické části se zúčastnilo 9 jednot. Uvedeme jejich zkratky a zároveň počet účastníků v části atletické:
Beňov Be 10, Brodek Br 1, Hranice Hr 5, Kokory Ko 7, Lipník Li 10, Majetím Ma 2, Přerov Pr 56, Vlkoš Vl 22, Veselíčko Ve 3, Celkem bylo v atletické části klasifikováno 118 borců.
V atletické části bylo klasifikováno 116 závodníků., z toho 43 z Přerova.
V každé kategorii je uveden počet závodníků a v závorce počet z Přerova.
Předškolní -2010 , hoši 22 (19), dívky 21 (10)
1. Pr Sova Mikuláš, 2. Pr Grénar Antonín, 3.Pr Rybníček Max,
1. Pr Černošková Karolína, 2. Pr Trubačová Tereza, 3. Vl Hostášková Eliška
Žáci I. 2007-2009, 14 (10)
1. Pr Jelínek Jan, 2. Pr Friedl Ondřej, 3. Pr Jaroš Jakub
Žákyně I. 2007-2009, 9 (4)
1. Vl Kroupová Ema, 2. Vl Fryčová Ema, 3. Pr Gájová Marie
Žáci II 2005-2006, 7(3)
1. Pr Krejčíř Mikuláš, 2. Ma Chaloupka Karel, 3. Be Hrabčák Jan
Žákyně II 2005-2006, 10 (1)
1. Li Štěpánová Barbora, 2. Li Štěpánová Jarmila, 3. Hr Spilková Veronika
Žáci III 2003-2004, 8 (2)
1. Ko Hluší Vilém, 2. Ma Filgas Dominik, 3. Ko Drobný Adam
Žákyně III 2003-2004, 7 (4)
1. Li Gondová Kateřina, 2. Vl Tomšů Kristýna, 3. Pr Frídlová Nikola
Žáci IV 2001-2002, 3 (0)
1. Ko Majárek Jan, 2. Hr Horák Miroslav, Hr Spilka Radim
Žákyně IV 2001-2002, 2 (1)
1. Vl Matlochová Lucie, 2. Pr Beňová Michaela
Dorostenci 1998-2000, 2 (0)
1. Vl Prečan Vojtěch, .2. Vl Pokorný Martin,
Dorostenky 1998-2000, 2 (0)
1. Vl Boháčová Eva, 2. Vl Boháčová Jana
Muži 1997-, 7 (3)
1. Pr Harašta Zbyněk, 2. Pr Machalík Patrik, 3. Žalmánek Jan
Ženy 1997-, 2 (0)
1. Vl Kroupová Renata, 2. Vl Javorská Martina
V celkovém vyhodnocení ze 4 závodů bylo klasifikováno 163 závodníků, z toho 58 z Přerova.
Pořadí podle celkového součtu bodů .
Předškolní -2010
1. Pr Černošková Karolína, 2. Pr Macfeldová Lucie, 3. Pr Uřinovská Marketa
1. Pr Holý Erik, 2. Pr Kolenovský Tobiáš,
Žáci I 2007-2009
1. Pr Jelínek Jan, 2. Pr Pohančeník Lukáš, 3. Pr Harašta Mikuláš
Žákyně I 2007-2009
1. Pr Gájová Marie
Žáci II 2005-2006
1.Pr Krejčíř Mikuláš
Žákyně II 2005-2006
1. Li Štěpánová Barbora, 2. Li Štěpánová Jarmila, 3. Hr Spilková Veronika
Žáci III 2003-2004
1, Pr Poljak Darian,2. Pr Pikna Karel
Žákyně III 2003-2004
1. Li Gondová Kateřina, 2. Pr Vincenecová Sabina, 3. Li Siekliková Lenka
Žákyně IV 2001-2002
1. Pr Beňová Michaela
Muži 1997-
1. Pr Harašta Zbyněk

Natištěné tabulky visely na nástěnce v Přerově včetně fotografií. Největší zájem projevily předškolní děti a jejich cvičitelky. Kromě tělocviku vychovávají ke kázni a pořádku. Školní děti s přibývajícím věkem se zajímají víc o míčové hry.Úspěchy při závodění nejsou jen výsledkem talentu, ale představují i dřinu. V horším případě zdraví a tělesně zdatní cvičenci opustí tělocvičnu, sedí za stolem, čtou knihy nebo sledují televizi, případně přejdou na pasivní používání počítačů. Počítač byl vynalezen především k počítání. Lze ho použít k programování a tím k praktickému využívání u opakovaných výpočtů. Užitečný je zejména při používání internetu.

Obrázky z této letošní soutěže zatím ke zveřejnění nikdo nenabídl. JS

Z loutkářského svátku v přerovské sokolovně

7. června 2016 v 17:17 | Marie Veřmiřovská |  Z činnosti

12. LOUTKÁŘSKÉ LETNICE PŘEROV


Ve dnech 13,14 .a 15 května 2016 se v Přerově sešlo na 12. loutkářských letnicích celkem 10 souborů.
Tento loutkářský svátek se nesl v duchu pohádek,které si soubory připravily na tyto tři dny .

13.5 v pátek se uskutečnilo první představení naší přehlídky,které dětem i dospělým předvedlo jak si můžete zahrát divadlo doma .A tak domácí loutkové divadlo dvou nadšených herců s názvem "JITŘENKA"ze Šternberka přineslo dětem pásmo známých titulů s názvem "MALÉ POHÁDKY"a byly to klasiky jako je Červená Karkulka ,Perníková chaloupka nebo Šípková Růženka .To vše pak bylo spojeno s exkurzí škol a školek i přerovské veřejnosti do zákulisí našeho loutkového divadla.
Odpoledne pak pozvání využili školáci přerovských družin, pro které sehrálo loutkové divadlo "PŘED BRANOU" z Rakovníka pohádku "TŘI ČUNÍCI". Děti odcházeli s nadšením,smích se ozýval po celou dobu představení a herci si dokázali jak je zajímavé pracovat i se staršími dětmi a pro nás amatéry pozitivní i mile překvapivé jak tyto děti z 1-3 třídy pohádku nadšeně přijaly.
Pro účastníky přehlídky i pro laickou veřejnost jsme připravili seminář s názvem "JAK SE VODÍ LOUTKY".Seminářem nás provedli dva významní představitelé dokonalého vodění loutek pan Jaroslava Vidlař a Matěj Kopecký. Všichni jsme se seznámili se zákonitostmi i detaily a hlavně praktickými ukázkami techniky vedení loutek.Pan Vidlař si vzal na starost maňásky a Matěj Kopecký doprovodil tyto vědomosti o správné vedení marionet Šíře tohoto tématu nám dovolila jen jakýsi základní náhled. Bylo to poučné pro všechny zúčastněné a velké díky patří oběma přednášejícím .Zvláštní poděkování patří manželům Vinařovým za filmovou ukázku z představení černého divadla.
14,5. sobota. Zde začalo oficiální zahájení letnic,kdy pan primátor našeho města Přerova Vladimír Puchalský a předseda SALU-/skupina amatérských loutkářů při svazu českých divadelních ochotníků /Aleš Pop a též zástupci sokola společně dali všemu dalšímu dění "zelenou" .Ve svých projevech také odhalili zásluhy našeho stoletého divadla pro přerovské publikum.A tak jen něco málo pro připomenutí našeho stoletého "Kašpárka".
Loňské roku při příležitosti 100 výročí jsme v roce 2015 získali první ocenění a to cenu Olomouckého kraje "Za kulturní počin roku 2014".Letos v březnu ji doplnilo významné ocenění a to "Medaile Jana Amose Komenského".Tuto cenu města Přerova jsme obdrželi u příležitosti 760 ti letům od založení města.Na této přehlídce jsme z rukou předsedy SALu pana Aleše Popa převzali nejvýznamnější amatérské ocenění v české republice a byla to "Cena Jindřicha Veselého".
Po tomto slavnostním úvodu začal další program.
V tento den se hrála 4. představení a večer byl zakončen filmovými vzpomínkami,kdy se promítaly filmové ukázky z našeho archívu,Nejstarší byla ze zájezdu do Německa -NDR -tehdejší v 70 letech.Byly to zajímavé filmové vzpomínky a také jsme si připomněli i doby nedávné,když jsme hráli např. v senátu na pozvání pana senátora a bývalého primátora našeho města Ing.Jiřího Lajtocha v prostorách Valdštejnské zahrady.Také zajímavé představení jsme sehráli pro děti hráli na poutním místě na Velehradě. Snímek,na kterém bylo naše divadlo po povodni docela zamrazil.Všichni přítomní pak s náhodným budoucím pokračováním filmových vzpomínek nadšeně souhlasili.
Na zahájení jsme si připravili upravenou pohádku ve zkrácené verzi od pana Josefa Kainara, přerovského básníka,jeho veršovaný text pohádky "ZLATOVLÁSKA " Pohádku sehrál domácí soubor,loutkového divadla Sokola Přerov"PŘEROVSKÝ KAŠPÁREK".
Z pera JUDr Petra Slunečka,který nás nečekaně opustil/ a víme všichni,že se k nám na přehlídku velice těšil/ sehrálo loutkové divadlo "JISKRA"z Prahy Kobylis poslední jeho autorské dílko a to pohádku o "O MLUVÍCÍM PSU"ve které měl i jako autor zahrát .
Na jeho počest jsme v malé chvilce připomněli všem,kdo byli v sále jeho zásluhy v amatérské činnosti pro loutková divadla .Jeho soubor pak s velkou úctou a noblesou dílko předvedl.
Loutkové divadlo "SRDÍČKO " z Vysokého Mýta pak /shodou náhod/ předvedlo pohádku s názvem" KDYŽ PÁN BŮH SE SVATÝM PETREM PO ZEMI CHODILI"rovněž z pera JUDr Petra Slunečka. Jejich provedení klasickými marionetami a s tradičně půvabnou dekorací,zanechalo v divácích pěkný dojem.
Poslední hrou tohoto odpoledne byla pohádka loutkového divadla Sokola Uherské Hradiště s názvem "PRINCEZNA ŽÁBA "doplněním tohoto divadelního představení bylo i chvilka cvičení o přestávkách,tak jak je dlouholetou tradicí tohoto sokolského divadla.Klasika marionetové hry a nadšení loutkářů spojeným s herním projevem se dětem líbilo.

15. května -neděle. Třetí a poslední den přehlídky doplnila další pohádková představení z nichž první a poslední byla s maňásky.
První představení sehrálo divadlo "FRYDOLÍN " z Prahy Hostivaře. Pohádku s názvem "DVĚ POHÁDKY O KAŠPÁRKOVI " tak jak jsme od hostivařských zvyklí bylo vtipné,
s lehkou nadsázkou a dětem velmi blízké.Nejen že děti velice pobavilo,ale vtáhlo je do
i děje také hlavně tím,jak pomáhali Kašpárkovi radit.
Zajímavou pohádku přineslo divadlo z Prostějova "PRONITKA",Toho divadlo se svým představením " JAK KAŠPÁREK S HONZOU VYZRÁLI NA ČERTA "od autorky a zároveň principálky Lucie Hlačíkové přineslo dětem klasiku boje o dobro.Pohádku hráli prostějovští rovněž marionetami a je potřeba ocenit snahu a zápal pro divadlo.
Dalším představením se nám i dětem představilo loutkové divadlo "KAŠPÁRKOVI KAMARÁDI " Z Olšan u Prostějova. "NÁVŠTĚVA U ANIČKY"tak se jmenovalo jejich představení.Naše nemocná Anička se souborem předvedli zábavu i poučení,dětem pomohli poznávat jak se mají k sobě navzájem chovat a jak rozveselit a pomoci kamarádce v nouzi.
Také tento soubor zahrál pohádku s marionetami a velkou snahou co nejvíce se přiblížit dětskému publiku.
Poslední na přehlídce si fantasticky a úplně jinak než čuníci z Rakovníka,a při tom stejně krásně zařádila "TŘI PRASÁTKA "z Olomouce souboru "KAŠPÁRKOVA ŘÍŠE". Tato klasická pohádka byla zahrána s citem a umem a patřila k těm - jak se říká - to nejlepší nakonec.
Všechny soubory se snažili,aby 12 loutkářské letnice,nesoutěžní přehlídka amatérů přinesla ponaučení mezi kolegy a jakýsi vhled do herní činnosti jednotlivých souborů ve své jinakosti. Každý máme jiné podmínky,ale poučit se můžeme z každého jednotlivého představení a navzájem si mezi sebou pomáhat a poradit si .
Pohled na rozjásané dětské tváře je tím,proč takové přehlídky jsou a budou. Poučení a zábava i výměna zkušeností i rada odborníků je pak odměnou pro všechny,kdo na přehlídku přijedou. Omluvit se musíme všem těm,kteří se k nám na přehlídku do Přerova už nevešli.
A tak zase někdy v budoucnu se těšíme na společné setkání na dalších již
13. LOUTKÁŘSKÝCH LETNICÍCH či na
8. CELOSTÁTNÍ SOKOLSKÉ PŘEHLÍDCE -
- tož zas do Přerova přijeďte a mějte se moc a moc pěkně.

Taková byla přehlídka z mého pohledu. I výtek by se dalo najít mnoho,ale amatéři hrají srdcem a převeliká kritika je spíše brzdí,avšak pochvala a každá dobrá rada působí opačně.
A tak ať se Vám všem dobře hraje.


Mgr Marie Veřmiřovská, principálka loutkového divadla Sokola Přerov"PŘEROVSKÝ KAŠPÁREK"