Březen 2016

O situaci v českém sportu více a hlasitěji mluvit

30. března 2016 v 11:16 | Hana Moučková, Jan Mandát

Dva dopisy

Polemika br. Jana Mandáta

Vážené sestry a bratři,
podrobně jsem se seznámil s výzvou sestry starostky k záchraně sportovního prostředí a musím reagovat.
Pokud by nás sestra starostka na nebezpečí podfinancování sportu neupozornila, tak bychom asi nevěděli, jaké nebezpečí nám hrozí. Proboha, co po nás chce a co máme udělat pro to, aby financování sportu bylo čitelné, průhledné a dostatečné? Podepisovat petice, které se pošlou bůhvíkam a které nikdo nečte? Co udělala ona sama?
Sokolové jsou se svou organizovaností, se svým počtem členů, svými schopnostmi a pracovitostí významnou společenskou silou, jenže silou stále bojácnou, která se příliš nezapojuje do politického dění a bohužel téměř ani do voleb. Co nám brání, abychom se angažovali jako nezávislí na kandidátkách demokratických politických stran a sami přispěli k rozhodování o podpoře sportu? Myslím tedy sportu pro všechny (v našem podání sokolské všestrannosti), protože vrcholový sport má i jiné zdroje financování, které mu můžeme jenom závidět. Ale závistiví přeci nejsme.
Když jsem si za celé funkční období sestry starostky přečetl její obsáhlé zprávy o činnosti, tak tam najdu snad i položku, kdy zalepila obálku nebo si uvařila kafe, samochvála prostě smrdí a skoro by se dle těchto nafouknutých zpráv o činnosti chtělo věřit, že kromě sestry starostky na ústředí nikdo jiný pořádně nepracuje. Ale nikdy jsem se nedozvěděl výsledek jejího jednání. Stále nám tají, co bylo v květnu minulého roku na schůzce s ministrem financí. Kolik uskutečnila jednání s vedením Hl. m. Prahy či krajů???? Jednání s významnými firmami, které by mohly podpořit naše akce???? S jakým výsledkem a přínosem???? Hledejte v zápisech z jednání předsednictva ČOS tyto výsledky. K tomu Vám přeji mnoho úspěchů.
V roce 2010 se naši členové dost významně angažovali ve prospěch politické strany TOP 09. Celá řada našich významných činovníků i činovníků jiných sportovních organizací se objevila na kandidátkách této politické strany. V bodu 3. svého volebního programu měla velmi zajímavý bod - minimálně stoprocentní dofinancování vlastních zdrojů tělovýchovných organizací. Sliby se slibují, blázni se radují. Tento slib shořel jak papírový čert. Pomohli jsme a alespoň minimální vděk nikde. Peněz pořád stejně málo. Kdo se k tomuto slibu dnes hlásí?????
Ve své politické angažovanosti se sestra starostka chovala jako slon v porcelánu, když v prohlášení České obce sokolské sestřelila kandidáta na funkci náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy za hnutí ANO Ing. Antonína Lébla. O agentuře, jejímž je Antonín Lébl jednatelem a společníkem, jsem psal už ve svých předchozích příspěvcích. Ano, bylo v našich vztazích mnoho třecích ploch, byly i chyby, ke kterým se hlásím i já jako tehdejší jednatel. U stresové akce typu všesokolského sletu se ani chybám vyhnout nelze. Kdo nic nedělá, nic nepokazí, může jenom kritizovat a do všeho kecat. Tato agentura nám zajistila bombastickou propagaci v televizi i ostatních sdělovacích prostředcích, která nás nestála ani korunu a my se dodneška se střídavými úspěchy a neúspěchy se soudíme o cca 2 miliony Kč, což v rozpočtu sletu představuje částku někde mezi dvěma a třemi procenty. Sestra starostka není schopna se k tomu postavit férově čelem a s agenturou uzavřít smír. Tento její tragický politický omyl měl však ještě horší výsledek. Ing. Antonín Lébl se stal zastupitelem Hlavního města Prahy a předsedou sportovní komise. Takže si každý může odpovědět na otázku, zda máme na Magistrát Hl. m. Prahy dveře otevřené. Publicitu, kterou nám daly oslavy 150. výročí založení Sokola, sestra starostka velmi rychle pohřbila.
A jaké je řešení? Nesedět v kanceláři nad samochválnými výkazy své vlastní činnosti, ale vstoupit do jednání s vedoucími představiteli demokratických parlamentních stran, představiteli krajů, měst, představiteli významných obchodních společností. Jednat o prosazování společných zájmů s tradičními spolky - skauty, turisty, jednotlivými menšími sportovními svazy atd. Pokud si stále ještě udržuji kontakt s významnými činiteli některých těchto organizaci, tak zájem z jejich strany by byl? A z naší? Ale to je přeci záležitost starostky, ne řadových členů!!!!! Nebo s nimi mám jednat já jako řadový člen? Namísto toho sestra starostka asistuje u nespravedlivého rozdělování výtěžků loterií prostřednictvím Českého olympijského výboru. A vůbec? Seznámil Vás někdo s pravidly pro rozdělování, existují nějaká? Ano, existují, ale jenom všeobecné fráze, žádné vzorce pro rozdělování peněz konkrétním sportovním svazům, každý si vyber, co se ti hodí. A ostatně, co sestra starostka předvádí se svým pastýřským listem, je vrcholem mistrovské demagogie. Srovnejte si výzvu významných sportovců s jejím dopisem. Ve výzvě významných vrcholových sportovců není o Českém olympijském výboru jako o přerozdělovně peněz ani slovo. Výzvu významných vrcholových sportovců podepisuji i já jako nevýznamný sportovec rekreační. Ale jednoznačně odmítám podepsat se pod výzvu sestry starostky a její chvalozpěvy na Český olympijský výbor. Ano, nechť politici finančně více podpoří zejména sport pro všechny, v tom jsou názory a zájmy všech sportovců jednotné, ale ať jsou nastavena naprosto jasná a průhledná pravidla. Rozdělování nechť provádí státní orgány a ne jedna organizace, která se opovažuje za nejlepší centrální rozdělovnu peněz a sama má složitou a ne vždy pochopitelnou členskou strukturu.
Kdysi Česká obec sokolská měla garantována celá 2 % z výtěžku loterií, rozdělovaného prostřednictvím ČOV. Přeloženo do řeči srozumitelné, měli jsme garantovanou pouze almužnu, přestože členská základna a význam České obce sokolské ve společnosti se dá jednoznačně hodnotit několikanásobně více než jsou dvě procenta. Dnes ale v zásadách rozdělování pro rok 2016 nemáme garantována ani tato dvě procenta. Díky sestře starostce. Kdo z Vás se zúčastníte sjezdu ČOS, tak jí prosím i mým jménem poděkujte.
Na závěr jedna otázka. Jaký je výsledek vyšetřování, které vede sestra starostka kolem Sazky už půl roku?
Brno, březen 2016

Honza Mandát

Z cvičení mužů Sokola Přerov před Velikonocemi

25. března 2016 v 23:07 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

Senioři jsou v početní převaze během gymnastické části cvičební jednotky mužů


Další obrázky ze cvičení 22. března 2016 naleznete v galerii

Ze sokolské pošty

24. března 2016 v 16:43 | zaslal Tomáš Labounek

Odkaz na půlhodinový snímek z XI. Všesokolského sletu 1948 v Praze



Expedice Patagonie

16. března 2016 v 21:03 | Jana Tovaryšová |  Organizační

Přerovský cestovatel přijal pozvání


Cvičitelů jako máku

16. března 2016 v 20:56 | Alois Košťálek |  Historie

Z župního cvičitelského kurzu v Přerově. Kdo zná rok konání?


Od pořízení historického kroje až k jeho současnému působivému využití

7. března 2016 v 10:55 | Alena Štefanová, VO ČOS |  Organizační

Zájemci, hlaste se!


Z vernisáže v Galérii města Přerova

5. března 2016 v 10:54 | Miroslav Rozkošný |  Historie

Loutkové divadlo Sokola Přerov má mnoho přátel


Vernisáž výstavy uspořádané u příležitosti vstupu loutkového divadla naší sokolské jednoty do 101. roku své činnosti neměla chybu. Už delší dobu před oficiálním zahájení nebylo zde skoro k hnutí. Na vernisáži se sešli přátelé loutkového divadla od nejmenších dětských diváků, přes současné aktivní loutkáře až po seniory, kteří na svá léta v loutkovém divadle už jen vzpomínají.
Nechyběli ani známé osobnosti, bývalý primátor města, senátor a v mládí také loutkář Jiří Lajtoch, ředitel okresního archivu a zastupitel města Jiří Lapáček i starosta naší sokolské jednoty Vladimír Tabery. Chyběli jen čelní představitelé magistrátu, kteří se ve stejnou dobu aktivně podíleli na programu v Městském domě, kde byly předávány ceny nejlepším sportovcům Přerova, a nelze jim proto nic vyčítat. Také v bohaté a vkusně upravené expozici výstavy bylo toho hodně k vidění od loutek, fotografií až po další dokumenty. Z vystavených exponátů upozornila vedoucí galérie Lada Galová zejména na sto let staré loutky ještě z původního loutkového divadla ve škole v Palackého ulici. Po ní si vzala slovo principálka divadla ses. Marie Veřmířovská, která přivítala jako hosta nejvzácnějšího, předsedu celostátního sdružení Skupiny amatérských loutkařů při Svazu českých divadelních umělců se sídlem v Praze. pana Aleše Popa z Olomouce, který má také k Přerovu blízko, protože jeho rodiče se seznámili v našem sokolském loutkovém divadle. Po skončení vystoupení pořadatelů výstavy a hosta, zahrála dřevěná loutková dechovka známou polku Škoda lásky a navodila tím náladu, při které se přátelé loutkového divadla a přerovské kultury vůbec, už jen výborně bavili. Samozřejmě při prohlížení exponátů, dobrém víně, koláčcích a dalším občerstvení, jak bývá na vernisážích zvykem.

Fotografickou reportáž Pavla Zimka z této akce si můžete otevřít v galerii tohoto blogu.

Z dílny Pavla Zimka je již k dispozi i videonahrávka z vernisáže:
Připomenutí slavnostní vernisáže výstavy Rok stoprvní Loutkového divadla Sokola Přerov najdete na adrese https://youtu.be/kGTM-uq4FOU.

Příjemný zážitek přeje Pavel Zimek

Ještě k sokolskému plesu v Přerově

3. března 2016 v 10:52 | Pavel Zimek |  Z činnosti

Programové vložky pro ples zaujaly

Dobrý den,
tak ještě do třetice - standardní tance na sokolském plesu v provedení Jiřího Petra a Kateřiny Odstrčilové.

Hezký zážitek přeje Pavel Zimek