Únor 2016

Odezva na volební valnou hromadu Sokola Přerov

29. února 2016 v 19:40 | František Jemelka |  Organizační

konanou 25. února 2016

Nazdar sestry a bratři.
Dovoluji si se zapojit do bouřlivé diskuze na volební VH. Je to víc jak "5 minut po dvanácté", tak jesti to má význam. To se ukáže, zdali s dobrou vůlí se zamyslíte na konci této mé úvahy. Nepřednesl jsem ji v rozpravě, protože jsem byl zmatený a nedovedl bych s rozvahou argumentovat. V tomto reálném čase si myslím, že jsem ještě nezapomněl atmosféru jednání, ale naopak jsem se oprostil od emocí. Tedy: placený činitel (v tom případě už funkcionář!). Musím se přiznat (pochlubit), že jsem slyšel poprvé myšlenku placeného člena výbotu a to z mých úst. Bylo to na VH T.J. (v sále LD), kdy jsem jako vedoucí - předseda technické komise (nebo jak jsem se jmenoval) podával výroční zprávu (v té době se měnila kotelna a jiné drobné práce, které probíhaly i bez mé součinnosti - fakticky to vedl br. Tabery st). Na závěr jsem vyjádřil názor, že "Majetek T.J. je třeba 2 ,3, 5 milionů, ale spravuje jej několik amatétů, což u žádného ekonomického útvaru nemůže být! Toto místo, tedy aspoň toho technika /dnes projektového manažera/ musí zastávat profesionál a samozřejmě placený", A tady je "jádro pudla". Díváme se neuceleně na organizaci SOKOL. Dnes jsou to vlasrně dva subjekty: ideová organizace Sokol a hospodářská organizace Sokol. Už z tohoto pohledu je jasné, že musí být řízena dvojkolejně, čímž nemyslím proti sobě, ale stejným směrem, totiž k prospěchu SOKOLA jako takového, chápaného veřejností a budící úctu a respekt. Uvědomuji si až nyní, že jsem řešil mzdové záležiztosti, v době, kdy jsem zastával funkci starosty župy. Tehdy mne ani nenapadlo, že jsou i Sokolové patřící pod Zákoník práce. To nedomyšlení vycházelo i z mého statusu neplaceného technika komise. Vyplývá mi tedy, že je legitimní požadavek platit člena výboru za jeho faktickou, určenou a měřitelnou práci, zvláště když má hmotnou odpovědnost, tedy jak platíme sokolníka, uklízečku, tajemnici apod. Pokud by nešlo překousnout, že je placený člen výboru, tak ho přeřadit do "ekonomického útvaru", mezi již výše jmenované. V tom případě by takový zaměstnanec nemusel být ani Sokol. Tak se reorganizují i velké ekonomické celky, kdy využívají tzv "outsourcing", zkrátka, kupují si služby u specialistů. Ale, proč by nemohl být lakto zaměstnán znalý bratr-sestra? U nich máme větší jistotu i jisté páky... A když přece jen ne platit, najděme více takových Taberyů st. Apropó, ani on nechtěl dělat předsedu technicé komie, natož starostu, jeho prioritou bylo cvičitelství a mohlo se mu to vyčítat? A jsou u nás další podobní, jen z nejrůznějších důvodů už "nepoužitelní". A ti, kteří splňují aspoň základní požadavky (100% nelze nárokovat) jsou "zrazováni" z jejich iniciativ. Dále si musíme uvědomit, že tato sokolovna a související objekty byly budovány pro 2000 sokolů, dnes jich není ani 600, vč. dětí a mládeže. Uvážíme-li, že pro sokolování , tj. cvičení, kulturu, prezentaci atd,. ale i pro hmotnou oběť, bylo například 10% členů, tak tehdejší potřeby bylo připraveno plnit 200 Sokolů , dnes ve stejném, ne-li větším objemu, 60 Sokolů, A to si myslím, že těch nadšených dříve bylo více procent. Nelze se vymlouvat - dnes je jiná doba, ale s těmi změněnými podmínkami učit se žít.Nezdá se mi rozumné po někom požadovat, ať dělá zadarmo; to je jako nutit účastníka VH k dobrovolnému příspěvku...Stejně by mne zajímalo, kolik se vybralo (proč se to neřeklo) a kolik je průměr na osobu. S tím souvisí tak trochu i odpovědnost z členství; účast na VH asi 3/4 pozvaných (!), jak by dopadla statistika všech členů (bez mládeže)? Pak je těžko vyčítat některým sportům neúčast. Víme, co vědí o systému Valné Hromady, tj. určující , co a jak se bude řídit Výbor a tím i celá Jednota. Zaučil je někdo sestavit výroční zprávu a přednést ji? Nejsou spíše dělníky svého sportu, než vykazovatelé činnosti? S pozdravem, oslovením, je to podobně, nejsou prakticky poučeni, není systém cvičební a treninkové hodiny , nástup, odzdravení... Viz u myslivců -řádné nástupy, zvuková znamení a i jejich mluva má zákonitosti dodržování, což je vlastně tradice, jejíž nedodržení je ostuda toho jistého, A už mladí adepti pochytávají od matadorů... Snažíme se nabrat člensto, ale s tím souvisí odpovědnost za výchovu. Pokud nám stačí čísla, pad se nepohoršujme.
Přijměte můj obdiv ti, kteří jste dočetli až sem. A úctu k těm kteří jdou dál za tyto řádky...
Doufám, že pro veřejnost z této úvahy neplyne nějaký rozpor v ideách Sokolování.
Nazdar! brFr

Tři akce Sokola Přerov z konce února 2016 ve fotografiích V. Podušela

29. února 2016 v 17:48 | Jaroslav Skopal |  Organizační

Valná hromada 25. února, sokolský ples 26. února a dětské šibřinky 27. února

Pan Vojtěch Podušel, který své obrázky poskytuje našemu blogu, dává na vědomí, že zájemci o elektronický snímek ve větším rozlišení, než je zobrazen v galerii tohoto blogu, si můžete vyžádat u správce blogu ne elektronické adrese jar.skopal@volny.cz . Nezapomeňte uvést číslo obrázku.
Všechny tři sokolské akce jsou již zařazeny do galerie tohoto blogu

Pěkně zdokumentovaný výstup z činnosti Sokola Přerov

28. února 2016 v 22:25 | Pavel Zimek |  Z činnosti

Rope Skipping na sokolském plesu 26. února 2016

Pohled na sestavu, kterou členky oddílu Rope Skipping T.J. SOKOL Přerov pilně nacvičily na letošní sokolský ples, vám nabízím na adrese https://youtu.be/XIBSJ9hK0PI

Pavel Zimek

Sokol Přerov po valné hromadě 25. února 2016

28. února 2016 v 20:04 | Jakub Navařík |  Organizační

Valná hromada rozpoutala diskuzi

Jako každý rok, i letos se v přerovské jednotě konala na konci února valná hromada. Všichni přítomní si vyslechli zprávu starosty jednoty, hospodáře, vzdělavatele, loutkového divadla i jednotlivých sportovních oddílů. Dozvěděli jsme se tak o mnoha úspěších našich členů.
Součástí letošní valné hromady byly také volby nového výboru, kontrolní komise, a také volba delegátů a vyslanců na výbor župy. Letošní volby měly pro mnohé překvapivý průběh, neboť se netradičně objevilo hned několik kandidátů na post starosty i místostarosty jednoty. Proběhla proto rozsáhlá diskuze, ve které se mimo jiné řešila otázka, zda by starosta jednoty měl, nebo neměl být placenou funkcí - tedy zaměstnancem jednoty. V rámci diskuze se projevili zastánci obou názorů. Poté proběhla samotná volba, ze které vítězně vzešel br. Vladimír Tabery, který tak povede naši přerovskou jednotu i v dalších třech letech. Dále následovaly volby kandidátů do dalších orgánů, které nakonec zformovaly nové vedení jednoty takto:

Starosta: Ing. Vladimír Tabery
Místostarostka a náčelnice: Mgr. Helena Sedláčková
Jednatelka: Hana Janošková
Vedoucí odboru sportu: Vladimír Futák
Vzdělavatel: Mirek Rozkošný
Hospodář: Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.
Členové: Petr Douda
Ing. Ivan Fašánek
Peter Suja
Mgr. Marie Veřmiřovská
Kontrolní komise: Bc. Zora Horáková
Jiřina Pungeová
Mgr. Petra Holcová


Nový výbor se už podruhé sejde hned ve středu 2.3.2016 v 17:30 v zasedací místnosti jednoty.

Z přerovského sokolského plesu 26.2.2016

27. února 2016 v 19:24 | Pavel Zimek |  Z činnosti

Mimořádný talent

Včerejší sólo Mikuláše Krejčíře na bicí na sokolském plesu:

Pavel Zimek

O ceny ve stolním tenisu

22. února 2016 v 10:25 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Turnaj byl lepší než vloni

Druhý ročník turnaje ve stolním tenisu, který naše jednota T.J. Sokol Přerov uspořádala v sobotu 20. února v předsálí sokolovny se ještě lépe vydařil než jeho první ročník vloni. Zúčastnilo se ho víc hráčů a proti očekávání přišlo i dost diváků. V kategorii mužů hrálo osm hráčů ve dvou skupinách. Vítězem se stal Dušan Kosík z pořádající jednoty, druhé místo obsadil Jiří Vrána ze Spartaku Přerov a třetí skončil jediný mimopřerovský účastník turnaje, Zdeno Zetek ze Sokola Nemilany. Kategorii žáků vyhrál Filip Haužvic před Jakubem Haraštou a Yorikem Jakubcem. Vedle bojového ducha hráčů si zaslouží pochvalu také pořadatelé, kteří sponzorky věnovali do turnaje ceny a organizačně celý turnaj dobře zvládli.
Další obrázky Miroslava Rozkošného najdete v galerii.

Kdo nemá problémy, nežije

19. února 2016 v 14:05 | Miroslav Rozkošný

platí i pro spolek Sokol


Na našem blogu se objevily dva kritické články o nástupech a zdravení v hodinách cvičení. Moc za to chválím oba autory. Hlavně proto, že oba autoři, lidově řečeno, vylezli se svými názory a problémy na veřejnost. Jenže tak by to mělo dělat i vedení naší České obce sokolské, ale nedělá a nedělalo už v době, když nálady na vesnicích jitřily soudní spory o vlastnictví sokoloven. Z toho vznikly mnohá zbytečná nedorozumění a řeči typu: pražští sokoli chtějí ukrást sokolovnu, kterou postavili naší dědové a otci. Když jsem o tom hovořil na jednom ze zasedání vzdělavatelů žup v Tyršově domě, odpověděl mi vzdělavatel ČOS br. doc. Zdeněk Mička: "Chtěli jsme, aby novináři o nás toho co nejméně věděli. " A to je zásadní chyba. Předstírat na veřejnosti, že Česká obec sokolská je bez problémů, je jako bychom veřejnosti dávali najevo, že už neexistujeme, protože problémy nemá jen ten, kdo opravdu už nežije. Není proto divu, že část veřejnosti dnes bere Sokol jakoby už nebyl, v lepším případě žil jen z kdysi slavné minulosti.

Jsem Sokol

16. února 2016 v 13:53 | Petr Douda |  Z činnosti

Reakce na uveřejněný článek

Musím říct, že mne mrzí, že se ve článku na blogu zmiňuje má emailová komunikace, aniž bych dostal jakoukoliv možnost se k tomu vyjádřit a kdy daný e-mail byl reakcí na úplně jinou otázku a je vytržený z kontextu. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl napsat reakci v samostatném článku.

Začnu s tím základním - pozdravem. V sokole byl vždy pozdrav "Nazdar" a dle mého názoru i nadále bude. Tento pozdrav vždy v mých hodinách používáme a zároveň ho hlasitě prezentuji všem, kteří prochází přes předsálí a neumí říct ani Dobrý den. Takto by to mělo být a je to správné.

Každé cvičení se zahajovalo nástupem. Ano také souhlasím, ale každý nástup může vypadat úplně jinak. Já si pod nástupem představuji to, že si společně uděláme docházku a řekneme si co nového a nemusí to nutně znamenat, že jsou všichni nastoupeni v řadě jak vojáci. Pokud toto někdo vyžaduje prosím máme tu složky všestrannosti, které jsou k tomu přímo tvořeny. Nehledě na to, že je zodpovědnost každého cvičitele to jakým způsobem vede hodinu. Musíme si všichni uvědomit, že se společnost vyvíjí a někam posouvá, neříkám, že vždy správným směrem, ale toto je realita. Pokud upřímně mohu říci 10 minut ze cvičební hodiny, které bych strávil nástupem, rovnáním mládeže do řad atd. raději strávím výukou, protože všichni opět musí přesně na čas odejít neboť jim začíná jiný další kroužek mimo Sokol. Ptám se je tedy špatně, že se snažím využít hodinu na maximum? Ohledně ukončení hodiny nemám proti tleskání ani nejmenší námitku, přítomní cvičenci se snaží vyjádřit úctu danému cvičiteli a poděkovat mu za dobře odvedenou práci a toto jak je známo se dělá potleskem a nevylučuje to užití slova Nazdar na závěr.
S ohledem na dnešní dobu je samozřejmé používání moderních komunikačních prostředků. Logické je, že starší generace nebudou komunikovat tak jako ty mladší. Z tohoto důvodu je zřejmé, že sám cvičitel musí uznat za vhodné jak danou informaci sdělí svým cvičencům. Pro mladší generaci je jednodušší, když danou informaci obdrží elektronicky neboť ji dostane i tehdy, kdy na hodině chybí a může ihned reagovat. Stejně tak je pro tu starší generaci příjemnější a pohodlnější obdržet informaci při nástupu. V každém směru vždy existují výjimky.


Závěrem bych podotkl jednu věc jsem Sokol? ? Ano jsem a to mohu říci s čistým srdcem. Který mladý člověk by se dnes věnoval několik hodin týdně dětem zadarmo v tanečním oddíle a dalších nemálo hodin v loutkovém divadle, když by za to vedle mohl dostat pěkně zaplaceno? No jedině srdcem a cítěním Sokol a za toho se hrdě považuji.

Ilustrační obrázek je z tanečního večera 2014 v přerovské sokolovně

Z župního srazu cvičitelů v Přerově

15. února 2016 v 18:40 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

Župa ocenila činnost fotografa pana Vojtěcha Podušela

Na župní sraz sokolských cvičitelů přijelo v sobotu 13. února 2016 do přerovské sokolovny na třicet pět cvičitelů a cvičitelek z tělocvičných jednot Sokol Beňov, Dřevohostice, Hranice, Paršovice, Přerov, Sušice, Velká, Veselíčko a Vlkoš. V rámci dopoledního programu absolvovali ukázku drobných her pro všechny věkové kategorie, test z názvosloví tělesné výchovy, obnovili si základy techniky a pravidel basketbalu a z novinek shlédli dovednosti se švihadly, které se při hudbě a v malých celcích cvičí pod názvem rope skiping. Jako lektoři se představili mj. ses. Milada Havlíčková, trenér košíkové br. Ivan Fašánek a vedoucí oddílu rope skippingu ses. Petra Holcová.
Během srazu proběhla i volba župního náčelníka a župní náčelnice pro další tříleté období. V dosavadních funkcích byli do těchto funkcí znovu potvrzeni bratr Zbyněk Harašta a sestra Milada Havlíčková.
Během úvodní části programu došlo i na fotografování celé skupiny účastníků, jehož se zhostil přizvaný host pan Vojtěch Podušel, dosud občas pracující jako fotograf mj. i pro Nové Přerovsko. Přitom mu u příležitosti jeho 72. narozenin Sokolská župa Středomoravská - Kratochvilova předala Čestné uznání za dlouhodobou podporu župě a přerovské sokolské jednotě při vytváření fotografické dokumentace z jejich činnosti.
Jaroslav Skopal

Fota Vojtěch Podušel, jeho další fota jsou v galerii; fota z předávání čestného uznání jsou z ruky vzdělavatele Sokola Přerov br. Miroslava Rozkošného

Ples a dětské šibřinky v Sokole Přerov

9. února 2016 v 14:11 | Jana Tovaryšová |  Organizační

Pozvánka na 26. - 27. února 2016


O pozdravu a informacích ve cvičebních jednotkách

1. února 2016 v 10:39 | Eva Tšponová |  Organizační

Vzpomínky cvičitelky- seniorky


Chodím pořád do Sokola ? - do Sokolovny ano - ale do Sokola ?Chodím pořád do Sokola ? - do Sokolovny ano - ale do Sokola ?
Začnu tím základním - pozdravem. V Sokole byl vždy pozdrav "Nazdar " to neznamená , že si musíme tykat .
Když už mě z těch mladších cvičenek vůbec někdo pozdraví, tak dobrý den - proč také jinak, vždyť jim nikdo neřekl, že se zdraví nazdar - a řekl jim vůbec někdo , že chodí do Sokola ?
A co cvičitelky - ty to ví ?
No a z toho vyplývá další.
Každé cvičení jsme zahajovaly nástupem a společným pozdravem "Nazdar " a pak následovaly informace cvičitelky - jednak o konaných akcích TJ Sokol,schůzích,případně zájezdech apod.
Dnes,když se zeptám cvičitelky a co nástup -nebude - odpověď --" na to zapomeň".
V neposlední řadě, protože jsme se navzájem znaly - společně jsme se zúčastňovaly a dosud zúčastňujeme /většinou jen seniorky/ akcí i jejich příprav a také jsme si i ve cvičení popřály k
narozeninám.
Cvičitelka přesně věděla kdo má zaplacené příspěvky,kdo je v hodině nový a dokonce i kdy má kdo narozeniny a pod. a bylo nás 40 - 50.
Při některých cvičebních hodinách jsme i pochodovaly a zpívaly a nikomu to nevadilo.
Cvičební hodina byla ukončena opět pozdravem "Nazdar " a ne tleskáním / nikdo mně ještě neřekl smysl tleskání/ jak je tomu nyní - bylo mně cvičitelkou řečeno - musíš si na to zvyknout.
Nezvyknu - jsem v Sokole a ne v divadle.

Jak jste mohli zjistit,píši za ženskou složku, nevím přesně jak to chodí u žactva a v mužských složkách.

Vím , že mně na to vše odpovíte, že jsme v nové moderní době, v době internetu , že všechny informace si každý může zjistit na internetu a pod. - potvrdil to e-mail od br. Doudy /župní vzdělavatel/ br.Rozkošnému , který se na něj obrátil s dotazem kdo má cvičenky /cvičence/ seznamovat se sokolskými zvyklostmi a tradicemi - vzdělavatel ? - náčelníci ?
E-mail br.Doudy - Na toto nedokáži odpovědět, dle mého názoru je to na každém jak chce koho informovat. V dnešní době Ti nikdo informace pod nos nosit nebude, takže kdo chce ať čte nástěnky, webové stránky, případně ať se ptá. Dneska je čas drahý a nedokážu si představit, že dělám nástup, seznámení a pod. Takže ať si to každý cvičitel, či cvičenec vymyslí sám.
Je br. Douda - župní vzdělavatel - Sokol ?

Já vlastně ty mladé opravdu lituji - že při těch všech vymoženostech nemají čas

To my senioři jsme to asi měli lehčí, protože jsme neměli co dělat, tak jsme všechno stihli.

Přeji nastupující generaci Sokola, aby se nad sebou trochu zamyslela a přes veškerou techniku
a vymoženosti nezapomínala na přátelství a Sokolské tradice.

A ještě nakonec dotaz - nebudeme se zdravit "nazdar", nebudeme provádět nástupy a na konec
cvičení budeme tleskat ? já jen abych věděla na co si mám tedy zvyknout !

Ilustrační obrázek Vojtěch Podušel

Své názory můžete vyslovit formou komentáře k tomito článku.