Listopad 2015

Jak dosáhnout cílů?

28. listopadu 2015 v 20:53 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Zasedání nepřineslo nic převratného

Také letos se konalo v Tyršově domě Podzimní zasedání vzdělavatelů sokolských žup. Na jeho hodnocení jsem se shodl s nestorkou činovníků České obce sokolské ses. Jarinou Žitnou., která řekla: zasedání nic převratného nepřineslo. Všichni víme co chceme, ale nikdo neví jak toho dosáhnout.
Přesto několik přednesených zpráv a řada názorů v diskuzi si zaslouží alespoň krátký článek, který by čtenáře moc neunavoval. Například několikrát bylo řečeno, že se daří pořádání Památného dne sokolstva i nově zavedená Noc sokoloven. Po 48 reprízách se velmi vydařila i derniéra Prodané nevěsty. Stoupající úroveň i počet mají sokolská ochotnická divadla. Zástupce vzdělavatele pro kulturu br. B. Gondík pochválil i naše přerovské loutkové divadlo, které nazval vlajkovou lodí sokolských loutkových divadel. Potěšitelné je také, že plánovaný objem financí na příští rok zůstává stejný jako v tomto roce a umožní tak konání plánovaných aktivit. V diskuzi se hodně hovořilo o sokolských krojích, jejich vzhledu a nošení. Z četných k tomu pronesených názorů se mi líbil návrh vzdělavatele z Karlových Varů, který navrhl jednotnou sokolskou bundu nebo také, jak řekl, bundičku. Do usnesení jsem navrhl vyhlásit pro členy Sokola soutěž zaměřenou na vytvoření nového sokolského kroje alespoň pro ženy, kterým se jeví současný kroj už nemoderní. Do soutěže by mohli účastníci navrhnou i některé změny na současném kroji. Můj návrh byl vzdělavatelem doc. Mičkou odmítnut přestože v diskuzi přiznal, že názorů na sokolský kroj je mnoho a stanovisko jednot neznáme. Slíbil však jiný způsob jak zjistit názory na vzhled sokolského kroje. Na můj dotaz br. doc. Mička také velmi obsáhle odpovídal o probíhajícím soudu ČOS s panem Bubníkem, který označil za velmi složitý a komplikovaný. Na závěr jednu perličku. Na zasedání byl několikrát různými účastníky chválen výcvik čtyřiceti mladých sokolů /i z Vídně/ Hradní stráží. Jejímu veliteli bylo proto navrženo vysoké sokolské vyznamenání pro nečleny ČOS. Ze své funkce však má být propuštěn kvůli již pověstným červeným trenýrkám..

Klub sokolských seniorů nebo Věrná garda?

28. listopadu 2015 v 20:42 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Ze setkání vedoucích sokolských seniorů

Zájem seniorů o činnost v Sokole je poměrně velký. To potvrdila i účast jejich vedoucích 20. listopadu na setkání v Tyšově domě v Praze. Zejména účast žen byla velká. Muži byli jen každý sedmý z přítomných. Bohatá byla i diskuze. Z ní vyplynulo, že náplnˇ činnosti Sokolských klubů seniorů, někde nazývaných Věrná garda, je v podstatě všude stejná. Senioři se schází především proto, aby se bavili. Závěr diskuze shrnul předsedající br. V. Šilhán slovy, že kluby seniorů by měly především umožňovat zapojení i necvičích seniorů do sokolských kolektivů. Dále řekl, že lze používat i staršího názvu Věrná garda. Myslí si však, že název Klub sokolských seniorů by mohl přitáhnout i mladší seniory. Podle mého názoru diskuze téměř opoměla účast krojovaných seniorů při oslavách státních svátků a pietních vzpomínek. Možná však oprávněně, protože ne všude, ani v Praze nebo v K roměříži, jak jsem se později dověděl, nejsou tak senioři zastoupeni na těchto akcích jako v Přerově. V diskuzi jsem hovořil o tom, že mladší členky Sokola nechtějí kroj nosit, poněvadž se jim zdá nemoderní a brzy nám proto budou chybět na těchto akcích krojované ženy. Na toto téma se pak rozvinula široká diskuze.
Účastníci setkání pak večer navštívili v divadélku Kampa divadelní představení nazvaný Obraz. Zde mohli mezi herci vidět mezi jinými také Jeníka a Vaška ze sokolské Prodané nevěsty.

Z župního sletu v Hranicích 2012

22. listopadu 2015 v 17:35 | Pavel Zimek |  Z činnosti

Z domácího archivu

Dobrý den,

v poločase mezi konáním minulého a příštího župního sletu nabízím malou vzpomínku na župní slet 2012 v Hranicích a účast přerovských cvičenců ve skladbě Ať žijí duchové.
Video najdete a na adrese: https://youtu.be/1f-OGzB4P6Y
Pavel Zimek

Přerovští sokoli vzpomenuli svých významných předchůdců

21. listopadu 2015 v 20:48 | Jaroslav Skopal |  Historie

Vzpomínka spojená s poznáním minulosti

Dvacítka přerovských sokolů vykonala 21. listopadu tradiční sokolskou pouť na přerovský hřbitov. Jejich kroky usměrňoval br. Bohumil Domanský.
Nejdříve jsme položili kytičku na hrob Slavomíra Kratochvila (1889 - 1914), který byl první obětí prvého českého odboje. Zahynul kulkami popravčí čety 23. listopadu 1914 v Ostravě a po skončení první světové války byly jeho exhumované ostatky uloženy do hrobu v Přerově jen několik desítek metrů od hlavní hřbitovní brány.
Další zastavení se konalo u hrobu Horáčkových a Štěpkových. Jak si u hřbitovní správy ověřil br. Domanský, je v knihách zaznamenáno, že v tomto hrobě jsou uloženy i ostatky prvního starosty Tělocvičné jednoty Sokol Přerov Františka Štěpky (1835 - 1896) při jejím ustavení v roce 1871. František Štěpka byl později zvolen i starostou města Přerova v období 1890 - 1896 a též zemským poslancem.
Pokračovali jsme hlavní cestou směrem k nové části hřbitova. Během ní jsme nalezli hrob rodiny Elmerovy, v němž je uloženo i tělo někdejšího jednatele Sokola Přerov Ladislava Elmera (1886 - 1942). O něm je známo že 29. října 1918 vyhlásil v Přerově republiku Československou a byl pověřen správou přerovského hejtmanství.
V nové části hřbitova jsme pak vyhledali urnový hrob Slavomíra a Dagmar Lukaštíkových. Před několika lety byly do něj uloženy i urny s pozůstatky Anežky a Rudolfa Lukaštíkových, rodičů Slavomíra Lukaštíka. Přítomným účastníkům této pouti po městském hřbitovu jsem připomenul, že Rudolf Lukaštík (1894 - 1979) je významnou historickou osobností našeho města pro svou účast ve třech odbojích za první a druhé světové války a v prvých letech komunistickému režimu před svým odsouzením a uvězěním.
Závěrem jsme se ještě zastavili u nedalekého hrobu naší bývalé starostky Sokolské župy Středomoravské - Kratochvilovy a členky předsednictva České obce sokolské ses. MUDr. Blaženy Šonské (1936 - 2005) a jejího manžela.
Potěšila účast i mladých členů Sokola, kteří tak objevují slavnou historii svého spolku.

Několik obrázků autora příspěvku naleznete v galerii.

17. listopad 2015 v Přerově

18. listopadu 2015 v 15:51 | Jaroslav Skopal, foto Vojtěch Podušel |  Z činnosti

Den boje za svobodu a demokracii

Vzpomínkové shromáždění se konalo večer u pamětní desky k odporu občanů proti komunistickému režimu, která je umístěna na přerovské radnici na náměstí TGM. Byly položeny kytice delegacemi města, spolků a senátorkou Jitkou Seitlovou.
Odezněly čtyři projevy, které státní svátek připomínaly z pohledu jeho původu v listopadu 1938, 1989, tří odbojů (o sokolu Rudolfu Lukaštíkovi) i hrozeb současnosti (z úst Vladimíra Hučína). Péčí zaměstnanců magistrátu města Přerova byly zapáleny svíčky, které delegace i občané položili nastolek pod pamětní deskou. Odezněla reprodukovaná dobová skladba a státní hymna. Moderátorka večera paní Lenka Chalupová poděkovala zúčastněným občanům, mezi nimiž byla i desítka přerovských sokolů, a všichni se spokojeně rozešli.

Fotoreportáž zachytil na svém aparátu pan Vojtěch Podušel, naleznete ji v galerii.

Přerovští sokolové na Dnu válečných veteránů

12. listopadu 2015 v 12:16 | Jaroslav Skopal, fota Vojtěch Podušel |  Z činnosti

Průběh a náplň vzpomínky zaujaly

V Přerově je připomínán Den válečných veteránů tradičně na náměstí Františka Rasche, oběti vzpoury námořníků v Boce Kotorské na začátku února 1918. František Rasch je přerovský rodák a proto má na stejnojmenném náměstí v Přerově i svůj památník.
Pietní vzpomínky zahájené v 11:11 hodin se zúčastnila Armáda ČR (z posádky v Lipníku nad Bečvou), Policie ČR se svým novým krajským praporem z Olomouce, Čsl. obec legionářská s několika příznivci v dobových uniformách, sokoli z místní tělocvičné jednoty, delegace KAN a dalších místních spolků.
Jako prví položili věnec k památníku představitelé města Přerova. Příspěvky k výročí konce I. světové války přednesli představitelé armády a Petr Sehnálek, historik Muzea Komenského v Přerově. Ten se zabýval širším pojetím vzpomínky Dne válečných veteránů, obdobně jako dnes chápeme i Den boje za svobodu a demokracii, který si budeme připomínat 17. listopadu. Jeden z delegace Policie ČR přednesl báseň amerického autora, účastníka války, motivovanou květy rudých vlčích máků, které vyrostly na místech hromadných hrobů vojenských obětí pohřbených ve Francii.
Trubač v dobové uniformě zatroubil melodii ze svého vojenského repertoáru. Pietním aktem provázela mluvčí města Přerova paní Lenka Chalupová. V závěru vzpomínky zazněly i výstřely z čestné salvy.
Večer pokračovala vzpomínka na přerovském zámku komorním koncertem Stupkova kvarteta, k němuž pozval účastníky aktu na nám. Fr. Rasche Per Sehnálek.
Další fotografie pana Vojtěcha Podušela najdete v galerii.

Vystoupil Divadelní klub Slušovice

9. listopadu 2015 v 20:19 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Dokonalou svatbu viděla stovka diváků

Také představení komédie Divadelního klubu Slušovice nazvané Dokonalá svatba v sobotu 7. listopadu v naší přerovské sokolovně předcházela otázka: " přijdou diváci ?" Důvodem k obavám byly nejméně dva. Za prve ve stejnou dobu se v Městském domě konal velký koncert ke stému výročí založení Základní umělecké školy a dále nějakým nedopatřením pozvánka na naše divadlo nevyšla v Přerovských listech. Nakonec ale všechno dopadlo dobře. Prodáno bylo v předprodeji a na místě 88 vstupenek, další diváci přišli na vstupenky, které vyhráli v Přerovském deníku a diváky byli i pořadatelé. Takže dohromady asi stovka.
Tedˇ ke slušovickému ztvárnění známé komedie už jen stručně. Na hercích byl znát talent a profesionální vedení, které, jak se také přiznali, je nešetří. Problém však byl a dále bude velký sál naší sokolovny a jeho špatná akustika. V tomto prostředí starším lidem unikala některá slova. Naštěstí však jen jim na rozdíl od mladších diváků, kteří rozuměli lépe a podle toho často a živě reagovali na herecké projevy. V rozhovoru se mnou si to herci velmi pochvalovali.
Již tradiční závěrečné posezení po představení v zaplněném předsálí tentokrát zpestřil hlavní pořadatel br. Peter Suja besedou herců s diváky. Herci přitom zodpovězeli řadu otázek. Mezi jinými jsme se dovědli, že nejsou jen ze Slušovic, ale z poměrně širokého okolí. Někteří původem i ze Slovenska, a také mají široký okruh svých divadelních představení. Hráli dokonce i v Brně. Rovněž mnoho a různé jsou místnosti kde zkouší. Od hospody až po bývalou kancelář také už bývalého ředitele Agrokombinátu Slušovice a dnes senátora Františka Čuby. Na závěr je třeba ještě pochválit, že řada diváků zůstala po představení posedět v předsálí sokolovny při country kapele Petera Suje. Poděkování proto patří i muzikantům.

Další obrázky Františka Hudečka najdete v galerii

Klub společenského tance se propaguje

8. listopadu 2015 v 23:09 | Pavel Zimek |  Organizační

Ze Sokola Přerov

Všem příznivcům společenského tance, zajímavých fotografií a tanečního klubu Fénix Sokola Přerov doporučuji návštěvu výstavy v Galerii města Přerova na Horním náměstí. Malá reportáž vyrobená pro Přerovskou internetovou televizi je zde:
http://pitv.cz/2015/11/tanec-a-prerov-napric-rocnimi-obdobimi-vernisaz/
Příjemný zážitek přeje Pavel Zimek

Další reference: