Září 2015

8. říjen letos trochu jinak

30. září 2015 v 14:27 | Miroslav Rozkošný |  Organizační

Památný den Sokolstva bude uctěn i v Přerově


K pietní vzpomínce Památný sokolský den, jinak nazývané také Památný den Sokola nebo Sokolstva, vyhlášené Českou obcí sokolskou na den 8. října se naše T. J. Sokol Přerov připojila hned v jeho prvním ročníku. Tenkrát ještě s velkou obavou jakou bude mít návštěvnost. Ta překvapila. Na první ročník přišlo šedesát účastníků, vloni již sedmdesát a návštěvníci byli spokojeni. Rychlé střídání mluveného slova a hudby se všem líbilo. V tom budeme pokračovat i letos, avšak s určitými změnami. Prvním proslovem v 17,00 hodin u pamětní desky na zdi sokolovny zahájí program starosta br. Vladimír Tabery. Poprvé v našem programu vystoupí ředitel Státního okresního archivu Jiří Lapáček a regionální historik a publicista Zdeněk Smiřický z Dřevohostic. Třetím přednášejícím bude historik a pedagog Pavel Kopeček z Univerzity Palackého v Olomouci.

Také hudba bude letos trochu jiná. Místo obvyklého vystoupení mladých kytaristů ze třídy pana učitele Petra Vařáka, vystoupí žáci jeho kolegy Bohdana Mrtvého. Poprvé v našem programu zazní také smyčce, když s hudbou významných světových klasiků se představí dvě žákyně přerovské Základní umělecké školy Klára Netočná a Pavla Barabášová. Skromné občerstvení bude po skončeném programu účastníkům nabízeno i letos. Tentokrát však místo sester z Věrné gardy v podání mladších členek některého našeho oddílu. Změn v letošním třetím ročníku našeho Památného sokolského dne bude víc. Proto přijďte 8. října v 17,00 hodin uctít památku sokolských obětí 2. světové války a načerpat nové poznatky a zážitky.

Noc sokoloven v Beňově – 18.9.2015

22. září 2015 v 22:26 | František Kubík |  Z činnosti

Děti se seznámily se sokolovnou i v noci

V pátek 18.9.2015 od 17 hodin začali do naší sokolovny přicházet první žáci a žačky naší jednoty i jejich kamarádi, aby se zúčastnili akce s názvem Noc sokoloven.
Cílem této celostátní akce bylo všem připomenout, že sokolovny existují již hodně dlouho a díky nemalému úsilí členů jednoty slouží nejen ke sportovnímu, ale i společenskému vyžití.
Pro zúčastněné byly kromě přespání v sokolovně připraveny různé hry, táborák, noční hra odvahy i promítání ze sokolských akcí. Zúčastnění byli spokojeni a ani trocha deště jin nepokazila dobrou náladu.
Poděkování patří všem, kteří se o účastníky starali (Lenka, Marcela,
Renata, Hanka, Zbyňa i všichni ostatní).
Move Week v Přerově od 21.9.2015

22. září 2015 v 17:42 | Peter Suja

Akce České obce sokolské

Seriál obrázků z této akce v Přerově od Pavla Zimka najdete v galerii


Z osmého setkání sokolů moravsko - slovenského pomezí

21. září 2015 v 16:09 | Miroslav Rozkošný

Holubyho chata začíná být účastníkům těsná

Holubyho chata a vrchol Velké Javořiny v Bílých Karpatech ožily v sobotu 19. září 2015 již tradičním Setkáním sokolů moravsko - slovenského pomezí. Tentokrát poprvé za účasti téměř plného autobusu členů naší T. J. Sokol Přerov a jejich příznivců. Přijelo i hodně návštěvníků ze Slovenska a ze strany Uherskobrodských pořadatelů. Poprvé se na tomto setkání objevila i sokolka v historickém kroji Libuše, která přijela z Telnice na Brněnsku sama.
Slavnostní ráz setkání dodali setkání i mladí slovenští vlajkonoši, takže letošní sokolské setkání bylo opravdu velkou akcí, při které Holubyho chata, lidově řečeno, praskala ve švech a tři obsluhující za pultem a mezi stoly sotva stíhali. K tomu přispělo, že vedení chaty s naší sokolskou objednávkou jaksi přestalo počítat a místo nás rezervovalo stoly pro dvacet turistů. Další chybou také bylo, že už delší dobu je zavřený výčep s posezením vedle Holubyho chaty, který letos také znatelně chyběl.
Jak už to na takové velké akci bývá, vyskytly se i problémy další, ale pozitivní dojem z letošního setkání jednoznačně převážil. Zásluhu na tom má především zkušená a stále vitální starostka sokolské župy M.R. Štefánika Sokola na Slovensku sestra Olga Samáková, která se svými mladšími krojovanými sestrami předváděla, že Slováci nebo alespoň Slovensky mají víc temperamentu než my Moraváci. Vytáhli se i pořadatelé ze Slovácké župy, kteří letos přišli s překvapením. Tím bylo vystoupení taneční skupiny s krásně žlutými třásněmi neboli ponpony. Slovácká děvčata i jejich vystoupení se líbila všem a diváci proto nešetřili potleskem. Myslím si, že podobných vystoupení by na Javořině mohlo být víc, protože ne všichni se jedou na Javořinu bavit, ale hodně lidí přijíždí také proto, aby byli baveni. Program u pomníku na vrcholu Javořiny měl tradičně srdečný ráz, do kterého se zapojili i někteří účastníci našeho autobusového zájezdu s písní Spějme dál. Škoda jen, že jsme nácviku zpívání nevěnovali víc času, mohli jsme udělat dojem lepší. Bohužel cestou v autobusu prý lidem moc do zpěvu nebylo a nepomáhala ani nabízená slivovice.
Závěrečný program u zdi Holubyho chaty, při kterém měla za pořadatele hlavní projev ses. Samáková a několik vstupů také mladá starostka z Uherského Brodu ukázal, že pořadatelé se na letošní setkání pečlivě připravili. Po tomto programu už jen gradovala veselá nálada účastníků hlavně na terase Holubyho chyty, a to hlavně zásluhou malé sokolské kapely z vesnice od Trenčína, která pouze s harmonikou, saxofonem, klarinetem a ozembuchem nadělala tolik muziky, že těžko si někdo mohl víc přát. Navíc všichni tito muzikanti jsou výbornými zpěváky. Letos přijeli i v krojích, protože si odskočili z významných slovenských dožínek. Za jejich doprovodu jsme také v 15:00 hod. odcházeli ke svému autobusu, ale to už asi hodinu krásně svítilo slunce, předtím celou dobu schované v husté mlze.

A protože na Javořině bylo veselého ejchuchu až moc, navrhl jsem účastníkům zájezdu, zastavit se ke zklidnění emocí na poutním Veleradě. Nikdo nebyl proti.

Seriál fotografií ze dne zájezdu do Velké Javořiny, na Velehrad a z Přerova od br. Františka Hudečka najdete v galerii.

Hodnocení Noci sokoloven v Přerově

14. září 2015 v 20:29 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Noc ukázala víc než sokolovnu

Nápad pořádat Noci sokoloven přijali naší členové různě, od nadšení, lhostejnosti až po odmítání. Také očekávání zájmu veřejnosti bylo od nich různé. Výsledek byl nakonec průměrný. První prohlídky v 19,00 hodin se zúčastnilo 60 zájemců, na druhou ve 20,00 hodin přišlo 15 a pod vedením náčelnice ses. Sedláčkové se večerního programu s táborákem a přespání v sokolovně zúčastnilo 14 dětí ze cvičení mladšího žactva a deset dětí z kategorie starší žactvo se svým cvičitelem Martinem Krejčířem. Opékání u táboráku si večer užili také sestry a bratři z Věrné gardy, i když počasí tomu zprvu nepřálo. Výsledný počet 110 účastníků nám pořadatelům proto ostudu před veřejností neudělal, ani před Televizí Přerov, která se naší Noci sokoloven velice věnovala. Díky jim za to.

Navíc v pořadí první naše Noc sokoloven ukázala, že alespoň zdravé jádro naší jednoty dokáže zabrat, když opravdu o něco jde. Hlavní tíha obou prohlídek ležela na starostovi jednoty br. Vladimíru Tabery, a ten ji zvládl víc než na sto procent. Jako průvodce v loutkovém divadle neměl chybu ani br. Jakub Navařík. Dobrou reklamu našemu loutkovému divadlu dělal také zaparkovaný autobus před sokolovnou s velkou reklamou na sté výročí jeho založení. Svůj úkol dobře splnila i naše mladá archivářka ses. Eva Nadrchalová. Všem odpovědným za jednotlivé úkoly pomáhalo i několik dalších našich členů, které však jmenovat nebudu, abych na někoho nezapomněl, nebo naopak nejmenoval někoho kdo si to pro svoji skromnost nepřeje. I takové členy v naší jednotě máme.
Autorem vloženého obrázku je br. František Hudeček.
Další obrázky Františka Hudečka najdete v galerii.

Symbolická Noc sokoloven v Lověšicích

14. září 2015 v 18:15 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

Základní zprovoznění obnoveného hlavního sálu proběhlo právě k 11. září 2015

V Tělocvičné jednotě Sokol Lověšice dokončila skupina členů a příznivců Sokola pod vedením br. Luďka Komárka základní zprovoznění sálu položením podlahy. Jak mi sdělila starostka jednoty sestra Zdenka Komárková, práce proběhly začátkem září a zúčastnila se jich pětičlenná skupina sokolů a příznivců. Jedním z nich byl i svatebčan, který si přál 11.září ve zrenovovaném sále uspořádat vlastní svatbu. Ani netušili, že toto datum odpovídá ústřední akci České obce sokolské nazvané Noc sokoloven. Práce se podařilo stihnout a plánovaná svatební hostina též úspěšně proběhla. Tím vlastně začalo využívání sálu pro společenské účely. Jsem přesvědčen, že jakmile se mezi místními sokoly najde zájemce(kyně) o organizování a vedení cvičebních jednotek, tak dojde i k obnovení někdejší sportovní a tělocvičné slávy Sokola Lověšice, který před a po druhé světové válce patřil k oporám sokolského hnutí v naší župě.

Několik čerstvých fotografií z archivu Sokola Lověšice, dokládajících postup prací a přípravu první společenské akce, naleznete v galerii.

K pohřbu br. Jana Přidala

14. září 2015 v 17:27 | Jaroslav Skopal |  Historie

Vřesovice 5. září 2015

Dům zemřelého bratra Jana Přidala ve Vřesovicích jsem několikrát v minulosti navštívil. Bylo to obvykle spojeno s nějakým projednáváním formy a obsahu jím připravované knihy o sokolském odboji na Moravě, jehož se on sám za druhé světové války aktivně účastnil. Jednou jsme s br. Zdeňkem Hlobilem (Sokol Veselí nad Moravou) brali Jana sebou do Prahy na výstavu o Sokole, pořádanou ve vojenském historickém muzeu v rámci Všesokolského sletu 2012. To se mi vybavovalo, když jsem letos 5. září přijel ještě s br. Bohumilem Domanským a br. Miroslavem Rozkošným z Přerova do Vřesovic v den Janova pohřbu. V průjezdu tohoto selského stavení byla instalována rakev se zesnulým za přítomnosti sokolské krojované stráže. Jen jsme to vše obhlédli z dálky a pokračovali k vřesovické sokolovně, která je rovněž na hlavní cestě vedoucí Vřesovicemi. U ní začali shromáždění zástupci sokolstva vytvářet jakýsi špalír směřující k nedalekému kostelu sv. Petra a Pavla.
Když pohřební průvod vyrazil i s živou hudbou z domu smutku a poté došel k sokolovně, na chvíli zastavil a všichni se ztišili při hrané státní hymně. Poté pokračoval k chrámu Páně sv. Petra a Pavla a účastníci ze špalíru se přidali k průvodu. Kostel byl plný, dostala se do něj jen část smutečních hostů.
Mši svatou, jak je na moravském venkově časté, sloužil polský kněz. Poznalo se to z jeho přízvuku. Zazněla i jeho osobní vzpomínka na setkávání s Janem Přidalem při nedělních bohoslužbách, která měl zejména v posledních měsících jeho života pravidelně navštěvovat. Obřad v kostele trval asi 50 minut. Pak následovala poslední cesta k rodinnému hrobu. Malebný hřbitov hned za kostelem na nepřehlédnutelném vřesovickém návrší byl tou dobou plný lidí, domácích i těch, co přijeli z větší dálky. Přitom jsem si říkal, že tak nějak musel kdysi dávno vyznívat i pohřeb spoluzakladatele Sokola br. Miroslava Tyrše v Praze.


Smutečních projevů bylo asi pět a postihly všechny oblasti bohatého duševního života bratra Jana Přidala. K těm posledním patřil projev župního starosty br. Svatopluka Tesárka. Shrnul sokolské působení br. Jana Přidala a přiznal přitom, že to byl právě on, který formoval jeho vztah k sokolskému hnutí. Bratr Tesárek je důstojným nástupcem br. Jana Přidala v Prostějovské župě a v Sokole Vřesovice. Vždyť i celá organizace pohřbu a skloubení církevních obřadů se sokolskou nepřehlédnutelnou účastí nesla jeho stopu.
Na obrázcích jednatele Sokolské župy Olomoucké br. Františka Kráčmara je alesoň částečně zachycena ona sokolská stopa na pohřbu. Mezi hosty závěrečné pohřební hostiny v sále sokolovny byl přítomen i cestovatel Miroslav Zikmund, přízbuzný ze strany manželky Jana Přidala. Někteří sokolové neodolali a nechali se s ním vyfotografovat. I takové okamžiky velkolepý pohřeb bratra Jana Přidala přinesl.

Videosnímek z Noci sokoloven v Přerově

14. září 2015 v 11:28 | Pavel Zimek |  Z činnosti

Pátek 11. září 2015, přerovská sokolovna

Dobrý den,
malé připomenutí páteční úspěšné akce Noc sokoloven najdete na adrese https://youtu.be/JUuF0ZKZR80.
S pozdravem
Pavel Zimek

Noc přerovské sokolovny 11. září 2015

12. září 2015 v 12:09 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

Bylo co ukazovat a s čím seznamovat

Sám jsem se zúčastnil jen úvodní části Noci sokoloven, kterou připravil hlavně pro rodiče cvičenců a pro veřejnost výbor Tělocvičné jednoty Sokol Přerov. Při mém příjezdu dorazil i jeden z autobusů městské hromadné dopravy, který jezdí po Přerově s upoutávkami na Loutkové divadlo Sokola Přerov. Byl velmi viditelným důkazem toho, že kolem sokolovny se v pátek večer a v noci má něco dít. Nejdříve jsem se zúčastnil malého posezení u ohně v sokolské zahradě, které si dohodli členové Věrné gardy s br. Petrem Sujou a ten také malý oheň připravil. Při opékání špekáčků čas rychle uběhl a po něm se přerovští sokolští senioři a hlavně seniorky odebrali k první organizované prohlídce sokolovny s výkladem. Ten poskytl starosta jednoty br. Vladimír Tabery.
Ještě předtím jsem využil otevřené dveře do venkovní objektu, který donedávna využívali házenkáři. Zatím tvoří jakési technické zázemí pro akce konané v prostoru za sokolovnou.
Během svých krátkých pochůzek po nižších partiích naší sokolovny jsem zaznamenal všude čilý ruch, protože cvičební jednotky, zejména u mládeže, probíhaly dle programu. Řada cvičitelů měla na sobě jednotná modrá trička, která jsou právě pro takové akce určena. Měl jsem dobrý pocit, všichni si uvědovali, že naše přerovská sokolovna není nic bezvýznamného.
Několik obrázků je umístěno v galerii. Současně se obracím na další autory, kteří jsou ochotni na tento blog také nějaká fota přidat, ať mi je pošlou na adresu jar.skopal@volny.cz .

Veseličtí připravili Noc sokoloven

8. září 2015 v 11:20 | Irena Darmová


Tělocvičná jednota Sokol Veselíčko připravila v sokolovně na

pátek 11.9. od 18:00 program u příležitosti konání

Noci sokoloven - celostátní akce sokolských jednot.
Můžete se těšit na
19:00 - divadelní představení Včelí královna - loutkové divadlo pro celou rodinu.
20:00 - noční hra pro děti, videoprojekce materiálů z novodobé historie, společenské posezení
22:00 - nocování v sokolovně - určeno pro žactvo (děti od 6 let). Zájemci o nocování v sokolovně přijdou vybaveni spacákem/karimatkou, baterkou, přezůvkami do sokolovny, oblečením na hry venku i uvnitř, svačinou (drobné občerstvení bude možné zakoupit).
07:00 - snídaně pro účastníky nocování
08:00 - vyzvednutí dětí


Občerstvení zajištěno, pořadatelé zvou srdečně všechny členy a ostatní příznivce.

Ze Sokola Přerov 3.9.2012

4. září 2015 v 20:23 | Miroslav Rozkošný |  Organizační

Cvičební rok 2015/16 nabízí nové aktivity

Setkání cvičitelů T. J. Sokol Přerov před zahájením nového cvičebního se také letos ukázalo jako velmi potřebné, protože přítomní při něm projednali některé důležité organizační záležitosti. Například, že v platnosti zůstává nově zavedená evidence cvičících, tzv. třídní knihy, a ujasnili si výši plateb za jednotlivé kategorie cvičících.
Náčelnice ses. Helena Sedláčková zdůraznila, že cvičitelé mají získávat cvičence k zaplacení členských známek a povinnost využívat v případě potřeby knihy úrazů. Hospodář a projektový manažér jednoty br. Peter Suja informoval cvičitele, že v červnu skončené kolo soutěže ve sběru papíru přineslo jednotě 15 tis. Kč. Dále seznámil přítomné s novými podmínkami této soutěže. Potřebné informace si přítomní vyslechli také k získávání finančních grantů.
Další jednání cvičitelů se již neslo v duchu plánu činnosti na tento cvičební rok. Ten sebou přináší další nové sportovní, kulturní a společenské aktivity. Jako úplně nová akce v naší jednotě bude Noc sokoloven 11. září a 19. září autobusový zájezd na Setkání sokolů moravsko - slovenského pomezí na Velké Javořině. Každé úterý od 9,30 hodin se bude konat na sokolské zahradě akce Pétanque pro všechny. V případě nepříznivého počasí bude pro zájemce připraven stolní tenis v předsálí sokolovny. Pro zájemce o Pétanque - po domluvě od 8:00 do 20:00 hod. Samozřejmě také letos se bude 8. října konat Památný sokolský den s obvyklým programem. Naopak úplně novou aktivitou bude pásmo hudby a poezie v podání brněnských herců a hudebníků v komorním prostředí předsálí sokolovny. Podáváno bude při něm občerstvení. Další novinkou v naší jednotě bude zapojení se do celoevropské MOVE WEEK - Týden v pohybu od 21. do 26. září. Jeho zajímavý program ještě víc zpestří soutěž v překonání rekordu v počtu otáček kruhu na těle.
Sportu, zábavy i poučení však nastávající cvičební rok slibuje v přerovském Sokole mnohem víc. Sledujte proto nástěnky v sokolovně, webové stránky T. J. Sokol a blog Sokolské župy Středomoravské - Kratochvilovy. Letos také počítáme s vydáním většího počtu čísel našich sokolských zpravodajů, než tomu bylo v letech minulých.

Miroslav Rozkošný, vzdělavatel

Věnováno Janu Přidalovi

2. září 2015 v 18:43 | Jaroslav Skopal

zesnulému dlouhodobému starostovi Sokolské župy Prostějovské

Dne 31. srpna 2015 tiše odešel z tohoto světa bratr Jan Přidal, někdejší starosta Sokolské župy Prostějovské, člen výboru ČOS, polistopadový člen předsednictva České obce sokolské, starosta Sokola Vřesovice a též autor četných souborů vlastní zemité poezie a historických vzpomínkových dokumentů.

Znám je i jako přímý účastník sokolského protinacistického odboje, v němž se objevoval jako aktivní a posléze zatčený člen skupiny JINDRA vedle svých starších bratrů. Sokolskému odboji na Moravě 1939 - 1945 věnoval ve svém psaní mnoho času, když navázal na dříve započatou práci svého staršího bratra Karla Přidala. Měl jsem tu čest při finalizaci tohoto dokumentu s bratrem Janem Přidalem spolupracovat a tak se alespoň částečně seznámit s tím, co vše sokolský odboj zahrnoval a jaké velké oběti přinesli jeho sokolští příslušníci.
Bratr Jan Přidal je mezi přerovskými sokoly dobře znám. Často k nám na pozvání zajížděl a též aktivně vystupoval. Mj. cvičil na přerovském trávníku ve skladbě seniorů při posledním krajském sokolském sletu 16. června 2012.
Z jeho posledních návštěv připomenu alespoň účast na křtu mé knihy o Rudolfu Lukaštíkovi a jeho blízkých 16. prosince 2013 v sále našeho sokolského loutkového divadla. Zde vystoupil s jednou svou vlastní básní věnovanou těžkým dnům naší vlasti.
Poslední návštěva se udála 22. listopadu 2014, kdy byl mezi čestnými hosty při vzpomínce na 100 let od popravy prvého sokolského odbojáře z období počátku první světové války, přerovského sokola Slavomíra Kratochvila. K hrobu Slavomíra Kratochvila ho přivezl jeho nástupce ve funkci starosty Prostějovské župy bratr Svatopluk Tesárek.
Oběma těmto událostem jsou věnovány i dvě fotografie pana Vojtěcha Podušela.
Na bratra Jana Přidala budeme v Přerově a celé naší Sokolské župě Středomoravské - Kratochvilově dlouho s úctou vzpomínat.

Na závěr připojuji krátký úryvek z Přidalovy knihy Sokolský odboj na Moravě 1939 - 1945:
"Karel Přidal, téměř již rok vězněný, při své statečnosti a odporu během vyšetřování svou výpověď stále měnil a pletl. Proto byl na příkaz gestapáka Weisbergera 14 dnů mučen a posléze v železech připoután na posteli. Po tomto týrání při dalším nelidském vyšetřování Karel zešílel a předvedl neuvěřitelně dramatické, šejkspírovské výstupy na Právnické fakultě přímo v kanceláři gestapa. Ve svém duševním rozpoložení byl již odhodlán nebo připraven vyskočit otevřeným oknem z Právnické fakulty. V posledním okamžiku gestapák Weisberger to vystihl a jeho činu zabránil. Za pomocí příchozího gestapáka byl spoután a odeslán pod dozorem vojína SS na psychiatrickou léčebnu do Černovic. Tam po čtrnáctidenním léčebném pobytu Karla primář této léčebny nakonec uznal za duševně a nervově chorého. Byl odeslán zpět do Kounicových kolejí s tímto písemným lékařským doporučením: "Karel Přidal je duševně a nervově chorý a proto podle mezinárodního práva mělo by s ním být patřičně zacházeno." Gestapák Weisberger, lékařský výsledek neuvěřitelně respektoval a zprostil Karla dalšího vyšetřování. V důsledku toho musela být celá skupina 75 členů brněnské Jindry znova přešetřována, což trvalo více jak dva měsíce.
Sebeobětováním sama sebe a neuvěřitelným skutkem nebo činem Karel Přidal vlastně nevědomky zachránil brněnskou a prostějovskou skupinu "Jindry" před již připraveným transportem k soudu do Vratislavi. Soud se kvůli novému přešetřování celé odbojové skupiny Jindra musel odložit o dva měsíce později. Tak teprve 16. ledna 1945 byla skupina sokolské "Jindry" transportována do Vratislavi. V té době však již ruská vojska bojovala 20 km od tohoto města. Vzhledem k tomu museli být všichni vězni ze soudní budovy evakuováni do vnitrozemí Říše. Skupina 75 brněnských a prostějovských sokolů byla transportována nejdříve pěšky a pak nákladním vlakem přes Míšeň, Drážďany do Lipska, kde byla americkou armádou osvobozena. Karel byl při předstíraném šílenství ušetřen transportu k soudu a po osvobození Brna se sám z vězení osvobodil ještě se dvěma spoluvězni. Za postupující sovětskou armádou směrem na Olomouc pak putoval pěšky do Prostějova. Celá skupina 75 brněnských a prostějovských vězňů, po těžce prožité anabázi, přežila i velké bombardování Drážďan a byla v Lipsku osvobozena americkou armádou a dostala se koncem května 1945 do svých domovů."