Květen 2015

Z Věrné gardy Sokola Přerov

28. května 2015 v 11:03 | Jaroslav Skopal, obrázky Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Obě jubilantky jsou stále aktivní

Ve středu 27. května 2015 se sešlo 25 členů a členek odboru Věrné gardy Sokola Přerov. V úvodu jednání přednesl vzděavatel jednoty br. miroslav Rozkošný krátkou informaci o dění v jednotě a sestry Eva Tšponová a Blanka Zelingerová vzpomenuly na někdejšího činovníka jednoty a župy br. Miroslava Kozáka. Z jejich úst zazněly i verše br. Kozáka, což byl ne jediný umělecký projev této sokolské osobnosti z období obnovy Sokla Přerov po roce 1989.
Následovala malá oslava osmdesátin sestry Marie Navrátilové a devadesátin sestry Evy Zajícové. Jejich činnost pro Sokol ocenila mezi jinými i Sokolská župa Středomoravská - Kratochvilova.
Atmosféru, která vládla tomuto radostnému setkání nejlépe dokumentují obrázky br. Miroslava Rozkošného, jejichž hlavní část nejdete v galerii tohoto blogu.

Ukázková hodina Sokola Přerov na videu

24. května 2015 v 19:22 | Helena Sedláčková |  Z činnosti

Poděkování patří panu Pavlu Zimkovi


Posílám odkaz na video ze sokolské akce - Ukázková hodina. Video nahrál a upravil tatínek ml. žákyně p. Pavel Zimek.
Hezký den. HS
Zpráva pana P. Zimka:
Dobrý podvečer,
nahrál jsem vaši ukázkovou hodinu a zveřejmil ji. Pokud budete mít zájem o publikování videa na stránkách Sokola, nemám s tím problém.
Adresa finální verze je http://youtu.be/sVkafhe4pks
Hezký podvečer
Pavel Zimek

Ještě trochu podrobněji k závodu ve všestrannosti

22. května 2015 v 22:27 | Milan Geryk |  Z činnosti

Župní soutěž sokolské všestrannosti, Přerov 18. 4. 2015 - discipliny: gymnastika, šplh, plavání.

Účast 57 závodnic a závodníků:. Přerov Pr 28, Hranice Hr 15, Lipník Li 10, Brodek Br 4.
Každý se mohl zúčastnit více disciplin (g, š, p). Počítáme-li každého se všemi disciplinami, pak bylo závodníků 103. Z toho gymnastika 40, šplh35, plavání 28. Celkem 15 borců závodilo ve všech třech disciplinách. Bylo rozdáno celkem 80 diplomů borcům do 3. místa, což rozvádí přiložená tabulka. V závorce počet zúčastněných borců.
Gymnastika sama se skládá ze 3 nebo 4 subdisciplin. Každá je klasifikována podle mezinárodních tabulek na body, aby je bylo možno sčítat. Některé subdiscipliny vyžadují odcvičení sestavy, které je nutno nacvičit, vyžadují paměť. V porovnání s atletikou je to obtížnější a tedy účast je menší než v atletice.
Výsledky byly zpracovány na počítači br. Zbyňkem Haraštou. Nácvik vyžadoval houževnatost cvičenců a práci řady cvičitelů, je třeba jim za to poděkovat. Do všestrannosti se zahrnuje i atletika, župní závody v ní plánujeme na 31. května 2015
Gymnastika
Předškolní dívky (11) Předškolní chlapci (4)
1. Hr Tománková Anna 1. Hr Spilka Jan
2. Hr Maděryčová Eliška 2. Pr Spala David
3. Pr Herčíková Barbora 3. Pr Skřeček Pavel
Žákyně I. (4) Žáci I (6)
1. Li Štěpánová Jarmila 1. Pr Jakubec Yorick
2. Li Volná Blanka 2. Hr Tománek Jan
3. Hr Spilková Veronika 3. Pr Jelínek Jan

Žákyně II (3) Žáci II (2)
1. Li Štěpánová Barbora 1. Pr Krejčíř Mikuláš
2. Hr Horáková Anežka 2. Hr Spilka Miroslav
3. Li Siekliková Andrea
Žákyně III (3) Žáci III (3)
1. Pr Šmerdová Alexandra 1. Pr Harašta Jakub
2. Hr Trundová Michaela 2. Pr Poljak Darian
3. Pr Beňová Michaela 3. Hr Vystrčil Mikuláš
Žákyně IV (1)
1. Li Holubíková Tereza
Dorostenky (1) Dorostenci (2)
1. Hr Kálalová Klára 1. Hr Rýpar Jaroslav
2. Hr KalalJiří
Šplh
Předškolní dívky (3) Předškolní chlapci (1)
1. Li Tomková Alice 1. Hr Spilka Jan
2. Hr Tománková Anna
3. Hr Maděryčová Eliška
Žákyně I (4) Žáci I (6)
1. Hr Spilková Veronika 1. Hr Tománek Jan
2. Li Štěpánová Jarmila 2. Pr Jakubec Yorick
3. Pr Gajová Marie 3. Pr Jelínek Jan
Žákyně II (3) Žáci II (2)
1. Li Štěpánová Barbora 1. Pr Krejčíř Mikuláš
2. Li Siekliková Andrea 2. Hr Spilka Miroslav
3. Hr Horáková Anežka
Žákyně III (4) Žáci III (2)
1. Hr Trundová Michaela 1. Pr Harašta Jakub
2. Pr Němcová Andrea 2. Pr Poljak Darian
3. Pr Šmerdová Alexandra
Žákyně IV (1) Žáci IV (1)
1. Li Holubíková Tereza 1. Pr Zbořil Jan
Dorostenky (2) Dorostenci (2)
1. Pr Poljaková Andrea 1. Hr Rýpar Jaroslav
2. Hr Kálalová Klára 2. Hr Kálal Jiří
Žerny (2) Muži (2)
1. Pr Krejčířová Vlasta 1. Pr Krejčíř Martin
2. Hr Spilková Martina 2. Pr Harašta Zbyněk
Plavání
Žákyně I (4) Žáci I (3)
1. Li Mulidranová Vendula 1. Pr Jakubec Yorick
2. Li Štěpánová Jarmila 2. Pr Pohančeník Lukáš
3. Hr Spilková Veronika 3. Pr Jelínek Jan
Žákyně II (2) Žáci II (1)
1. Li Štěpánová Barbora 1. Pr Krejčíř Mikuláš
2. Li Siekliková Andrea
Žákyně III (2) Žáci III (2)
1. Pr Šmerdová Alexandra 1. Pr Harašta Jakub
2. Pr Beňová Michaela 2. Pr Poljak Darian
Žáci IV (1)
1. Pr Poljak Patrik Dorostenci
Dorostenky (1) (2) 1. Hr Kálal Jiří.
1. Hr Kálalová Klára 2. Hr Rýpar Jaroslav
Ženy (3.) Muži (7)
1. Li Hodinková Anna 1. Li Tomek Tomáš
2. Li Hodinková Irena 2. Br Kratocjvil Daniel
3. Hr Spilková Martina 3. Br Kratochvil Lukáš

Pozvánka na celostátní přehlídku sokolských loutkových divadel

20. května 2015 v 12:10 | Marie Veřmiřovská

do loutkového divadla Sokola PřerovŽupní vzdělavatelé hodnotili svou práci 16. 5. 2015 v Praze

19. května 2015 v 14:19 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Z jarního zasedání vzdělavatelů žup

Českou obec sokolskou nejvíc tíží peníze. Zasedání župních vzdělavatelů v sobotu 16. května v Tyršově domě v Praze zahájil vzdělavatel br. docent Mička obšírně, ale přitom nijak nově, když hovořil o neudržitelném stavu financování ČOS po krachu Sazky a v současné době velmi omezeném přísunu peněz z hazardu.
Další průběh jednání byl již velmi rozmanitý a přinesl řadu informací. Zkratkovitě uvedu některé z nich. Zástupce vzdělavatele br. Gondík hovořil pochvalně o přehlídce sokolských divadelních souborů v Lázních Toušeň a zejména vyzval přítomné, aby soubory posílaly fotodokumentaci o své činnosti, což je nutná podmínka pro čerpání dotací. 4. října se bude konat v Divadle ABC poslední představení sokolské Prodané nevěsty. O této inscenaci výjde kniha a DVD.
Vzdělavatel br. doc. Mička hovořil o připravované Noci sokoloven, která se bude konat 11. září. Jejím cílem je propagovat činnost Sokola a získávat nové členy. Vzdělavatelský odbor ČOS připravuje k této akci propagační materiály. Podobně také hovořil o Památném dni Sokola, který připadá na 8. října.
V historickém sokolském kroji se přítomným představil velmi mladý a aktivní nový předseda společenské komise br. Lukáš Křemen, povoláním policista, který nahradil náhle zesnulého br. Drahońovského. Jeho zpráva byla zaměřena zejména na výsledky spolupráce s Hradní stráží při výcviku sokolů a vyzval k zajištění účasti na dalších. Mohou se ho zúčastnit i ženy. Historické kroje jim může zapůjčit ČOS. Dalším úkolem společenské komise je zaměřit se na modernizaci mužského i ženského sokolského kroje. Pokud se podaří ji zvládnout, komise tím potěší zejména členy naší T. J. Sokol Přerov ve věku do padesáti let, kteří si opakovaně stěžují na nemodernost sokolských krojů.
Po mém dotazu byla v diskuzi věnována největší pozornost soudnímu sporu mezi Bohuslavem Bubníkem a vedením ČOS. Podle vyjádření br. doc. Mičky soudní řízení dále trvá, zřejmě se protáhne a ve svém důsledku může přinést některé nepříjemné komplikace.

K prezentaci odboru všestrannosti Sokola Přerov

19. května 2015 v 13:58 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Ukázková cvičební hodina se vydařila


Pod názvem 25 let spolu se konala ve čtvrtek 14. května Veřejná cvičební hodina T. J. Sokol Přerov. Letos možná na vyšší úrovni než v letech předcházejících a byla proto důstojnou připomínkou 25. výročí obnovení činnosti České obce sokolské a stého výročí založení sokolského loutkového divadla v Přerově . Od několika přítomných jsem proto vyslechl dotazy typu proč tu není televize, byla by to výborná propagace Sokola. Úspěchem celého programu byla jeho pestrost, která některé diváky velmi překvapila. Se svým programem zde vystoupili rodiče s dětmi, žactvo, gymnasté, děvčata z Rope skipingu, tanečníci, Brake dance, loutkové divadlo, zdravotní cvičení a diváci už zde mohli také vidět, s čím naše ženy a muži v červnu vystoupí na přehlídce Sokolské Brno 2015.
Kladně lze hodnotit také počet cvičenců. Například v kategorii nejmladšího žactva vystoupilo pod vedením ses. Milady Havlíčkové 34 dětí. Ukázka se dětem zdařila a rodiče při přebírání dětí nešetřili chválou. Hodně bylo i diváků, alespoň v první půli programu. Postupně však rodiče s malými dětmi začaly odcházet. Vcelku se však veřejná cvičební hodina velmi vydařila. Náčelnice naší sokolské jednoty ses. Helena Sedláčková proto děkuje všem, kteří se na její přípravě podíleli a doufá, že její program přiláká další děti a dospělé, kteří se budou věnovat pravidelnému cvičení a sportu. Nejlépe v naší T.J. Sokol Přerov.

Další obrázky Miroslava Rozkošného najdete v galerii

Pochod ve Veselíčku

19. května 2015 v 12:15 | Tomáš Nádvorník |  Organizační

pořádá T.J. Sokol Veselíčko