Duben 2015

K soutěži všestrannosti 18. dubna 2015 v Přerově

21. dubna 2015 v 22:57 | Miroslav Rozkošný

Sokoli Středomoravské župy - Kratochvílovy soutěžili

Přerovská sokolovna ožila v sobotu 18. dubna velkým počtem návštěvníků, ale především mládím a pohybem. Konala se zde soutěž sokolské všestrannosti v gymnastice a šplhu. Odpoledne pak její program pokračoval v plaveckých závodech na krytém bazénu.
Podle nejstaršího člena sboru rozhodčích br. Bohumila Domanského se podobné soutěže konaly už před zrušením České obce sokolské v padesátých létech a nazývaly se Obecné závody. Patřilo k nim cvičení na nářadí, šplh a lehká atletika. Po obnově ČOS byla z programu těchto soutěží vyjmuta lehká atletika a stala se náplní samostatného programu soutěže. Později se atletika vrátila, a do soutěže všestrannosti bylo zařazeno plavání. "Také jsem se Obecných závody jako dorostenec několikrát zúčastnil," vzpomněl Domanský."
Ještě před pár lety dosahoval počet účastníků župní soutěže všestrannosti až šedesáti a více dětí, dorostenců a dospělých. Letošního nižšího počtu účastníků si všimla jedna z hlavních pořadatelek soutěže všestrannosti župní náčelnice ses. Milada Havlíčková, a proto na závěr řekla: "Závodníků je sice méně, ale i tak je třeba pochválit cvičitele v jednotách, kteří nám závodníky na soutěže připravují." Problémem je také nízký počet zúčastněných jednot. Letos to byly z celé župy pouze tři, které se gymnastice nejvíc věnují - Přerov, Lipník a Hranice. V plavecké části přibyl ještě Sokol Brodek.
Sobotních soutěží ve cvičení na nářadí se zúčastnilo 39 soutěžících a spolu s jejich doprovodem a rozhodčími zaplnilo přerovskou sokolovnu nejméně dvojnásobný počet účastníků. Na letošních župních závodech všestrannosti bylo nejvíc sokolíků z těch nejmladších věkových kategorii. S postupujícím věkem však zájem o cvičení v sokolské všestrannosti klesá. Proto je třeba na letošních přeborech Sokolské župy Středomoravské - Kratochvílovy pochválit účast alespoň několika jednotlivců v kategorii dorostenců a dospělých.
Miroslav Rozkošný

Další fota Dity Šmerdové najdete v galerii

Pochod svobody se stává tradicí

19. dubna 2015 v 20:04 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Do Tršic a Zákřova

Před několika vyzvala Česká obec sokolská své župy a jednoty ke spolupráci s dalšími společenskými organizacemi a z nich zejména s Českým svazem bojovníků za svobodu. Na tuto výzvu reagovala T.J. Sokol Přerov a ve spolupráci s okresní organizací zmíněného svazu, Gymnáziem Jana Blahoslava a Střední pedagogickou školou v Přerově začala pořádat Pochody svobody do Tršic a Zákřova po stopách zde za 2. světové války ukrývané židovské rodiny Wolfových. Letos 15. dubna se konal již čtvrtý ročník tohoto pochodu. Měl však trochu netradiční program. Jako vždy jsme ho zahájili prohlídkou místního kostela. Obvykle následující návštěvu obecního muzea jsme však letos museli vynechat z důvodu jeho rekonstrukce.
Místo ní jsme poprvé navštívili tršický hřbitov a u společného hrobu obětí zákřovské tragédie jsme uctili památku zavražděných. Cestou zpět jsme se zastavili u pomníčku na návsi, který věnovali američtí studenti obětem holokaustu a lidem, kteří za války Židům pomáhali. Odtud vedla naše cesta na Zákřov k památníku tragédie, kdy v této vesnici bylo 18. dubna 1945 zatčeno 23 mužů a 20. dubna z nich 19 bestiálně zavražděno. Z nich i tři chlapci patnácti a šestnáctiletí. Poslední naší zastávkou po stopách rodiny Wolfových byl pomník na místě jejich lesního úkrytu v lese Bělá, rovněž věnovaný americkými studenty. Zde se Wolfovi za války ukrývali ve dnech kdy úkryt v domech odvážných a obětavých obyvatel Tršic a Zákřova nebyl ani trochu bezpečný.

O významu Tršic a Zákřova v dějinách holocaustu svědčí, že již několik let navštěvují tyto hanácké vesnice studenti ze Spojených států amerických. Letos shodou okolností přijeli do Tršic ve stejný den, kdy se uskutečnil náš Pochod svobody.
Další fota Miroslava Rozkošného naleznete v galerii

Na úvod ke květnovým výročím

11. dubna 2015 v 18:21 | Miroslav Rozkošný |  Organizační

Z přípravné schůzky na Magistrátu města Přerova

Ve středu 8. dubna 2015 se v zasedací místnosti Rady města Přerova konala porada k zabezpeční programu pietních akcí a oslav Dne vítězství. Tradičně na ní byli pozváni také zástupci T. J. Sokol Přerov a naší župy jako jedni z mála přerovských spolků a společenských organizací. Letos dokonce poprvé bude na plakátech a pozvánkách uvedena jako spolupořadatel také T. J. Sokol Přerov. Z toho je patrné, že představitelé města si účasti sokolů na akcích pořádaných městem cení. Nejen však představitelé města. Zástupce armádních veteránů pozval na poradě jmenovitě krojované sokoly k účasti na pietním aktu konaném u Památníku osvoboditelů, který se po pravidelné přestávce bude opět konat před bývalými Želátovskými kasárnami. Jak také řekl, důvod pozvání je ten, že podle jeho zkušeností právě krojovaní členové Sokola v minulosti pozvedávali celkový dojem z tohoto pietního aktu. Podobně pochvalně se vyjádřila o účasti krojovaných sokolů na všech loňských oslavách a pietních akcích také předsedkyně okresní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu Libuše Šnajdrová.
Samozřejmě, že k účasti na všech pietních a slavnostních akcích města jsou zváni i ostatní nekrojovaní členové Sokola, optimisticky doufám, že budoucí nástupci dnešních sedmdesáti a osmdesátiletých seniorů v sokolských krojích. Termíny konání a místa srazu najdete na plakátech nebo ve zpravodaji T.J. Sokol Přerov.
Jen bych připomenul, že letošní pietní vzpomínka v Olomouci - Lazcích, pravidelně konaná 2. května, letos připadla na sobotu. Některým starším sokolům to možná zkomplikuje program. Na druhé straně se jí mohou zúčastnit mladší ročníky, které chodí do školy nebo do zaměstnání. Využijte této ojedinělé příležitosti. Autobus, který každoročně odjíždí do Lazců od Městského domu, měl v posledních letech vždy dost volných míst.
Miroslav Rozkošný, vzdělavatel T. J. Sokol Přerov