Březen 2015

Pochod svobody

31. března 2015 v 11:58 | Peter Suja |  Organizační

opět v okolí Tršic


Taneční večer Open Dance Class

31. března 2015 v 11:51 | Tereza Zapletalová |  Z činnosti

podruhé v přerovské sokolovně

Dne 14.3.2015 od 19 hodin proběhl taneční večer pod názvem Open Dance Class v prostorách přerovské sokolovny. Tentokrát byl večer laděn do maškarní tematiky "světa filmu". Tuto akci pořádal Klub sportovního tance Fénix pod záštitou Sokola Přerov.
Co se vlastně ten osudný večer dělo? Návštěvníci měli zlevněné vstupné, pokud přišli ve filmové masce nebo alespoň se škraboškou, a přispěli tak do atmosféry filmového večera. Program byl opravdu bohatý. Na programu byly dvě taneční lekce, a to svižného jivu a charismatického tanga. Na své si přišli úplní začátečníci i pokročilí. Po celou dobu byl k dispozici otevřený bar s občerstvením.
O zábavu večera se postarali tanečníci z KST Fénix, jejichž vystoupení byla laděna do světa filmu. Ke zhlédnutí byla vystoupení mladých tanečníků k filmu "Maska" či danceshow "Fantom opery".
Mimo vystoupení a taneční lekce zde měli návštěvníci možnost se vyfotografovat ve fotokoutku. Fotografové zde byly hned dva, a to Lukáš Pohanka a Bearfoto.Trůny byly přichystány pro krále a královnu tanečního parketu a ocenění získaly i filmové masky a nejkrásnější škraboška. Návštěvníci večera se rovněž bavili nad filmovou soutěží, ze které si odnášeli vtipné ceny a dary.
Ačkoli bylo vše velice pečlivě připraveno, vyzdobeno a vyladěno, návštěvnost nebyla tak vysoká, jak jsme předpokládali. Nebylo lehké konkurovat již tradičním plesům pořádaným v tento večer, nicméně ti, kteří mezi nás zavítali, si večer náležitě užili a prožili zde příjemné taneční chvilky.
Naším přáním by bylo, aby se Open Dance Class stala, stejně tak jako jiné akce, tradičním pojmem, aby veřejnost věděla, že členové Sokola Přerov jsou aktivní, činní a hlavně, že jsou tu pro ni.

Měli jsme možnost sledovat mladé tanečníky s vystoupením Maska.

Dalším vystoupením byl i romanticky laděn Fantom opery.

Překvapením večera bylo neobvyklé vystoupení laděné do Burlesque.

Jak můžete posoudit dámy i páni si přišli na své, jak dokazují níže přiložené fotografie.


Mimo vystoupení a taneční lekce zde měli návštěvníci možnost se i vyfotografovat ve fotokoutku. Fotografové zde byly hnedka dva a to Lukáš Pohanka a Bearfoto. Trůny byly přichystány pro krále a královnu tanečního parketu a ocenění získaly i masky a nejkrásnější škraboška. Dalším programem byla vtipná soutěž o ceny.

Doufáme, že jste si všichni přítomní tento večer náležitě užili a prožili zde příjemné taneční chvilky. Budeme se těšit na další večer, který pro vás již chystáme. Můžete se těšit na opět bohatý program
a vtipné ceny.Fotografie z akce z aparátu pana Vojtěcha Podušela najdete v galerii

Bratr Bohumír Hovůrka odešel

27. března 2015 v 15:02 | Ivo Pitner, Irena Darmová |  Organizační

Čest jeho památce

Zemřel bratr Bohumír Hovůrka, který byl členem předsednictva naší župy v období 1993-1995. Po listopadu 1989 se zapojil do obnovy Sokola ČOS v Beňově, kde pak působil i jako starosta T.J. Jeho pohřeb se koná v Přerově 30. března 2015 ve 14:00 v obřadní síní hřbitova.

Divadelní představení s otazníky

24. března 2015 v 21:09 | Jaroslav Skopal

Přerovská sokolovna 21. března 2015

V sobotu 21. března se konalo v přerovské sokolovně divadelní představení komedie Dědeček aneb musíme tam všichni. Opět jako poprve, po obnově tradice divadelních představení v naší sokolovně, hráli ochotníci T. J. Sokol Vlkoš. Už v přípravě na toto přdstavení mě jako hlavního pořadatele překvapila ochota a obětavost některých členů naší jednoty, i když je dobře znám. Opět vydatně pomáhal br. Rostislav Machalík, který jako hlavní pořadatel zodpovídal za obě naše předchozí sokolská divadelní představení. Obětavě pomáhal také br. Martin Krejčíř s manželkou Vlastou, hospodář Peter Suja, starosta Ing. Tabery, basketbalisté, náčeĺnice ses. Sedláčková a snad všichni co měli na starosti občerstvení a další. Ty jmenuji proto, aby i ostatní věděli jaký rozsah práce si příprava a realizace divadelního představení v sokolovně vyžaduje. Také herci byli dobří. Hráli uvolněně a snaži li se být dost hlasití, aby je bylo v naší velké sokolovně dobře slyšet. Po skončení představení v Divadelním klubu by náhodné setkání muzikantů hrálo pro návštěvníky snad až do rána.
Potud všechno v pořádku. K zamyšlení je však menší návštěva diváků než na představení minulém a dokonce menší než byl můj, v porovnání s jinými pořadateli, pesimistický předpoklad. Přitom těžko můžeme svádět vinu na propagaci. V ní nám vyšli vstříc Přerovský deník, Přerovské listy, televize Nej i Muzeum Komenského. Přestože toto představení sokolských ochotníků z Vlkoše nebylo pro naší pořádající jednotu prodělečné, je třeba se zamyslet, zda v divadelních představeních v naší sokolovně pokračovat. Pokud ano, tak jest-li jejich konání neomezit jen na zimní období, kdy nám lidé neodjíždí z města na zahrádky nebo jinam do přírody. Jasné je snad jen jedno: těžko si můžeme dovolit bez finanční dotace či příspěvků sponzorů pozvat na hostování divadelní soubory s většími finančními požadavky než měly dva předcházející soubory, které vloni a letos na jevišti naší sokolovny učinkovaly.
Obrázky Miroslava Rozkošného z podivadelního posezení najdete ve fotogalerii

Z nácviku na Sokolské Brno 2015

24. března 2015 v 20:54 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Přerovská sokolovna ožila nácvikem na Sokolské Brno

V polovině března skončila uzávěrka přihlášek na již tradiční akci v mezidobí mezi všesokolskými slety, oblastní slet s názvem Sokolské Brno 2015, který se letos bude konat 5. až 7. června. Tentokrát s podtitulem 25 let znovu pospolu, který připomíná významné výročí polistopadové obnovy České obce sokolské. Do nácviku v přerovské sokolovně se na Sokolské Brno 2015 zapojili muži, ženy i Věrná garda.
Starostu přerovské jednoty Vladimíra Taberyho překvapili zejména muži. "Vzhledem k tomu, kolik nás chodí na pravidelná cvičení, jsem ani tolik aktivních zájemců o veřejné vystoupení nečekal. Jsem příjemně překvapen," hodnotil Tabery účast mužů na nácviku. Celkem z celé Župy Středomoravské - Kratochvílovy nacvičuje skladbu Sportuj s námi autorů Zdeňky a Petra Šafářových 19 mužů. Z toho 12 z Přerova, čtyři z Hranic, dva z Dřevohostice a jeden ze Sušic. Skladbu muži nacvičují pod vedením br. Vladimíra Taberyho každé druhé úterý v měsíci od 18.30 do 20.30 hodin.
Sedmnáct žen pod vedením cvičitelky Zory Horákové nacvičuje skladbu Marie Frantové nazvanou Pro radost. Nácvik se koná každý pátek od 19,00 do 20,00 hodin. S nácvikem ani letos nezůstaly pozadu cvičenky z Věrné gardy pod vedením Zdeny Koluchové. Jejich skladbou je už známá Waldemariána cvičená s trekingovými holemi. K nácviku seniorky využívají volných termínů, které jsou v přerovské sokolovně dopoledne.

A kdo se do nácviku skladeb nezapojil, možná by stálo za to domluvit se a společně zajet do Brna naše cvičence povzbudit v úsilí, co dělají pro sebe i pro druhé. Co tomu říkáte? Místo na velké brněnské tribuně by se pro nás určitě našlo.
Více fotografií nejen z nácviku mužů, ale i žen, pro Sokolské Brno najdete v galerii.

Rozhovor s cvičitelkou sestrou Zorou Horákovou

21. března 2015 v 18:33 | Zora Horáková, Eva Hanečková |  Z činnosti
Jako malá chtěla být letuškou, řízkem se jí nezavděčíte a její srdeční záležitostí je cvičení rodičů s dětmi, zároveň je to nová tvář v hodinách kondičního cvičení pro ženy. Sestra Z. H., která mi připomněla, jak málo se známe v Sokole mezi sebou. Není to škoda? A jak vznikl nápad napsat rozhovor? Slovo dalo slovo při zametání podlahy po dětských šibřinkách.Popiš Tvůj první kontakt s tělovýchovou a se Sokolem
Můj první kontakt s T. J. SOKOL Přerov je podrobně popsán na blogu. Nechci se opakovat, takže to stručně shrnu. Bylo to v roce 1993 při nácviku sletové skladby s kužely na XII. Všesokolský slet. Při nácviku skladby Výlet s aerobikem na XIV. Všesokolský slet jsem, ani nevím jak, najednou vedla nácvik. A byla jsem lapena coby cvičitelka. V tom roce jsem zůstala na výpomoc v oddíle rodičů s dětmi. O dva roky později jsem složila zkoušky cvičitele III. třídy. Několik let se nic nedělo a potom přišla krize v oddíle aerobiku. Jednou týdně jsem vedla hodinu. A protože nerada dělám věci jen tak napůl, s kamarádkou jsme se vrhly do získání licence na cvičitelku aerobiku. V T. J. SOKOL Přerov je zoufalý nedostatek cvičitelů všestrannosti. Proto se od loňského září střídám s Olgou Fárkovou a Evou Hanečkovou v hodině starších žen.
Mou srdeční záležitostí zůstává oddíl rodičů s dětmi. Hodina je živá a i když mám cvičební jednotku nachystanou, v reálu je jiná než na papíru. A roli nehrají jen děti, kvůli kterým se scházíme. Rodiče dokáží velmi překvapit. Většinou příjemně.

Co Tě jako cvičitelku nejvíc překvapilo?
Že někdo přijde na mou hodinu (smích). Ne vážně - v rodičích s dětmi mě překvapí rodič, který je stínem svého dítěte a nechá ho dělat, co si zamane. Dítě se neúčastní společných her, nezapojí se do jediné řízené aktivity. Ve své podstatě to není cvičení rodiče s dítětem, ale cvičení dítěte rodičem.
Převládají ovšem příjemná překvapení. Když rodiče spontánně vymyslí pokračování hry, nebo přijdou s novou honičkou, provedou cvičební prvek jinak. Dětem se líbí, když reaguji na jejich podněty. Někteří caparti mají ve cvičení starší sourozence. Ti mají znalosti ze školky, a když se nebojí předvést třeba taneček je to fajn. Potom se ho naučíme všichni.
V hodinách dospělých mě překvapuje vitalita cvičenek ve cvičení starších žen. Není to tak dávno, co mě poprvé v životě zaskočila bolest v bederní oblasti. Uvědomila jsem si zdravotní limity žen, které chodí na mé hodiny. Někdy si tak přemýšlím, jak na tom budu pohybově v jejich věku. Touto cestou se jim chci omluvit za koncipování cvičební jednotky. Není vždy postavená jen pro ženy seniorky. Na druhou stranu tuto hodinu navštěvují i mladší ženy, které se chtějí protáhnout víc. Zastávám názor, že na značce si každý cvičenec může odpočinout nebo cvik ošidit podle svého momentálního fyzického stavu.

Čím jsi chtěla být jako dítě?
Jednoznačná odpověď - letuškou. Ale to byl sen. Bylo tu druhé povolání. Vyrůstala jsem v rodině účetních. Někdy se stalo, že jsem musela být s mámou v práci. Dodnes vzpomínám na výbornou omalovánku - pokladní doklad. Tolik volných čtverečků!!! Jednou za rok se u nás doma objevila paní, která milovala bramboráky. Dnes už vím, že paní byla kontrolorka z ministerstva financí. Seděla jsem a poslouchala. Nerozuměla jsem diskusím, které vedli s tátou, ale věděla jsem, že chci být aktérem takovýchto debat. O souvztažnostech, o zákonech, o možnostech financování atd. Svět účtů a tabulek mi učaroval. Po maturitě na Střední ekonomické škole jsem vystudovala Ekonomickou fakultu VŠB TU Ostrava. Pracuji ve školské příspěvkové organizaci. Ze srandy říkám, že jsem 3 v 1 - účetní, ekonom a hospodář v jedné osobě. Považuji za dar chodit do práce, která mě baví.

Jsi na sladké nebo na maso?
Ráda peču. Pro své blízké upeču dorty, zákusky, řezy, rolády, cukroví na Vánoce. Ve vrcholně vypjatých obdobích nepohrdnu ani čokoládou. Ano, jsem na sladké.
S masem je to jinak. Dlouholetým sledováním sebe sama jsem došla k závěru, že nemám ráda biftek. Teď se omlouvám všem mužům, ale opravdu nechápu pointu. A když mě pozvete na slavnostní oběd, kde budete podávat řízky, tak ten pro mě vám určitě zůstane.
Co nejraději čteš a posloucháš? .
Nemám vyloženě žánr, kterému dávám přednost před ostatními. Pár autorů mě neoslovilo, a nečtu knihy z oblasti science fiction.
Hudbu poslouchám podle nálady. Nepustím si hip hop a rep.

Jsi ranní ptáče nebo sova?
Patřím ke skřivanům s pomalým startem. Nevydržím ráno dlouho spát, ale nejsem typ, co vyskočí z postele a lítá hned od rána. Budík mi zvoní 20 min před vstáváním. Probouzím se velmi, velmi pomalu. Sama sobě jsem si naordinovala večerku v jedenáct. Většinou ji nedodržím.

Při čem si nejvíce odpočineš?
Rozdělme si čas na čas strávený v práci a volný čas. Když připustíme, že volný čas bude čas, kdy se budeme věnovat odpočinku, potom ho můžeme definovat jako dodu, kdy konáme činnosti podle své vůle takovou intenzitou, abychom si odpočinuli, bez záměru produktivity ve prospěch společnosti. Z toho plyne, že si odpočinu u všech činností, při kterých prudce nestoupá HDP státu.
Teď vážně: turistika, lyže, kolečkové brusle, plavání, pokecání s kamarádkami, ruční práce, návštěva divadla, koncertu.

Co bys popřála T. J. SOKOL Přerov?
Co nejvíce stále se vracejících cvičenců a k nim dobrou partu cvičitelů. A abychom všichni, kterým záleží na budoucí existenci celého sokolského hnutí, dokázali původní myšlenky zasadit do dnešní doby. Sokol není pouze cvičení a sportovní činnost. Ale také snaha o vzdělání a duševní rozvoj. To je ovšem téma k jiné debatě.
Zakončeme tento rozhovor optimisticky. Jaro klepe na dveře, tak ho pusťme k sobě domů a do životů. Přeji nám všem, aby jarní vánek přivál nové začátky, a odfoukl starosti.

Se Zorou Horákovou si povídala Eva Hanečková

Bude se v Sokole Přerov organizovaně hrát stolní tenis?

6. března 2015 v 19:07 | Miroslav Rozkošný

Možná založíme oddíl stolního tenisu

V pátek 6. března se v přerovské sokolovně poprve konala akce Stolní tenis pro všechny, která byla určena hlavně pro využití volného prázdninového času dětí. Z nich však přišly pouze dva a jeden dorostenec. Důvodů bylo možná několik. Děti byly s rodiči na prázdninových pobytech, stolní tenis právě není moc v oblibě a možná také pořadatelé podcenili propagaci této akce. Nakonec účast zachraňovali převážně senioři, kterých přišlo ze třinácti celkem přítomných sedm.
Z toho tři členové Sokola. Většina z nich si zahrála také turnaj. V něm zvítězil Petr Šístek, před Zdeňkem Vylíčilem a Jiřím Vránou. Pozitivním výsledkem akce Stolní tenis pro všechny je, že jeden z účastníků, který má trenérské zkušenosti z práce s mládeží, se nabídl vést případně založený oddíl stolního tenisu. Slíbil také získat mládež do toho oddílu.

Další fota Miroslava Rozkošného z akce najdete v galerii

Ochotníci Sokola Vlkoš lámou návštěvnické rekordy

6. března 2015 v 11:35 | Miroslav Rozkošný

a vystoupí i v přerovské sokolovně


Před dvěma lety založenému divadelnímu souboru Tělocvičné jednoty Sokol Vlkoš by mohly závidět i soubory s daleko delší tradicí. Už vloni na své vůbec první představení přilákali do sálu tamní sokolovny skoro tři stovky diváků z obce a okolí. A protože na vesnici jako je Vlkoš se nic neutají, ani pěkné divadelní představení, a spokojení diváci si nenechali nic pro sebe, zájem o letošní v pořadí druhou premiéru vlkošských ochotníků byl ještě větší. Přišlo přes tři sta diváků. V tom případě nestačily nejen lístky u pokladny, ale také židle k sezení, řada diváků proto musela stát a někteří k sezení použít stolů. Vlkoští ochotníci tak překonali v návštěvnosti často hostující divadelní soubor Sokola Dřevohostice na jehož představení chodí do vlkošské sokolovny okolo dvou set diváků.
Foto zaslala Pavla Roubalíková
Místní obyvatelé a lidé z okolí chodí na představení vlkoškých ochtníků jistě i proto, aby viděli jak si vedou na jeviště známé tváře jejich spoluobčanů a přátel. Neméně důležitý je také výběr titulu nastudované hry. V případě letošní i loňské premiéry vlkoští ochotníci nastudovali komedii. Po úspěšné hře Lumíra Kubátka si pro letošní premiéru vybrali lehce načernalou komedii Jaroslava Koloděje nazvanou "Dědeček a neb musíme tam všichni" se v ní v hlavní roli dědečka Mikuláše Ptáčka se poprve objevil v souboru vlkošských ochotníků František Vaculík s hereckým talentem, ale na jevišti teprve sbírající své první herecké zkušenosti. Jemu jsou na jevišti hlavními partnery o něco zkušenější Ludmila Tomancová jako jeho dcera a a Pavel Zdráhal v roli zetě. Z dalších herců diváka jistě zaujme nejen svým hereckým talentem, ale také mladistvým projevem Kateřina Langerová.
Kdo lituje, že neviděl letošní preméru Divadelního spolku Vlkoš sobě aneb ochotni a schopni čehokoliv, má ještě šanci. Stačí navštívit jejich představení v sobotu 21. března v 17,00 hodin v sále přerovské sokolovny.
Blíže viz dále (zdroj Peter Suja):

komedie Jaroslava Koloděje

DĚDEČEK aneb MUSÍME TAM VŠICHNI

21. 3. 2015 - 17:00 hod.

Předprodej vstupenek od 03.3.2015 v kanceláři
T. J. SOKOL Přerov
/ Út a Čt 10:00 - 17:00 hod. /
VÍC INFORMACÍ

Pozvánka na klavírní koncert

3. března 2015 v 22:36 | Miroslav Rozkošný

dne 15. března 2015

Vzdělavatelský odbor Sokola Přerov již tradičně zve všechny členy naší jednoty na společnou návštěvu tohoto koncert u


Představení s posezením a hudbou na závěr

1. března 2015 v 18:58 | Peter Suja |  Organizační

Pozvánka do přerovské sokolovny na 21. března 2015