Únor 2015

Z valné hromady Sokola Přerov 19. února 2015

25. února 2015 v 22:33 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Sokolům přibývají sportovní oddíly

Výsledky uplynulého roku 2014 ve své činnosti hodnotila 20. února valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Přerov. V jejím úvodu byla vyhodnocena soutěž ve sběru starého papíru, která už druhý rok sokolům přináší nezanedbatelný příspěvek pro jejich sportovní a společenskou činnost. V soutěži zvítězila Kristýna Zinková, která nasbírala 403 kg papíru a jako jediná překonala čtyř metrákovou hranici. Na dalších místech se umístilo hned několik dalších členů jednoty s více než třemi sty kilogramy nasbíraného papíru.
V úvodní zprávě valné hromady starosta jednoty br. Ing. Vladimír Tabery konstatoval, že oproti předcházejícímu roku se počet členů jednoty zvýšil o patnáct. Stále však zůstává hlavní náplní práce výboru ekonomika, a to i přesto, že loňský rok nepatřil v hospodaření jednoty k těm nejhorším. Stalo se tak zejména zásluhou podpory Magistrátu města Přerova a Krajského úřadu Olomouc, že přerovští sokoli mohli uzavřít své loňské hospodaření s mírnou ztrátou teprve po odpisu základních prostředků. Přitom cvičitelé stále vedou své oddíly bez nároku na finanční odměnu. To je zřejmě také jeden z důvodů proč situace s cvičiteli je v jednotě tak vážná. "Chybí cvičitelé téměř ve všech oddílech," řekl na schůzi starosta br. Tabery.

Vedle nárůstu počtu členů je v T.J. Sokol Přerov pozitivní zejména nárůst počtu sportovních oddílů v posledních létech. Největší rozmach činnosti a nárůst počtu členů zaznamenal v minulém roce taneční oddíl Fénix. Dobře si vedly i některé sportovní oddíly jako například oddíl boxu. Jiné, jako oddíl gymnastiky, volají po nových členech z řad žactva. Ve sportovních oddílech stále platí, že jejich zástupci neumí nebo nechtějí svoje úspěchy propagovat na veřejnosti, jak bylo na valné hromadě kritizováno.

Fota br. Hudečka najdete v galerii.

Pozvánka na přehlídku divadelních souborů - celý březen

23. února 2015 v 16:37 | Vlaďka Kubešová |  Organizační

v sokolovně v Hranicích


Tímto bychom Vás rádi pozvali do sokolovny na divadlo. - T.J.Sokol Hranice + divadlo Ventyl

Každou neděli v březnu bude divadelní představení - jak pro dospělé, malé děti, starší děti i pro ty nejstarší - každý si vybere.

Jste všichni srdečně vítáni


P.S. - můžete i doporučit svým známým

Děti se vyřádily

23. února 2015 v 16:23 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Sokolské dětské šibřinky slavily u návštěvníků úspěch

Nárust dětských i dospělých návštěvníků zaznamenaly letošní dětské šibřinky T. J. Sokol Přerov, které se uskutečnily v sobotu 21. února. Už před jejich začátkem byl sál sokolovny zaplněn roztomilými princeznami, beruškami, udatnými rytíři, mušketýry a dalšími pestrými maskami. Další návštěvníci se pak trousili ještě i po zahájení programu.

"Každý rok je o něco větší účast," pochvalovali si pořadatelé. Podle odhadu přišlo na letošní šibřinky asi o pětinu návštěvníků víc než vloni. Odhadu proto, že pokladně chyběly vstupenky, podle kterých by se dal přesný počet účastníků spočítat. Také vdolečky a zákusky v bufetu byly brzy vyprodané, stejně jako lístky do tomboly a někteří zájemci proto museli odejít s prázdnou.
Na náladě to však návštěvníkům neubralo. "Chodíme tu pravdidelně každý rok. Moc se nám tato akce líbí. Je tu bezvadná atmosféra, která nám připomíná vesnické šibřinky," řekla maminka šestileté Anežky Jana Zatloukalová. Zkušené cvičitelky, z nichž některé jsou také pedagogickými pracovnicemi, připravily pro pobavení dětí i dospělých bohatý program od nástupu masek až po závěrečné "sněžení", při kterém se děti skutečně vyřádily. V programu vystoupily děti z přerovských mateřských škol a z tanečního oddílu Sokola Přerov. Pořadatelé připravili pro děti i několik soutěží.

Fota Dagmar Rozkošná

V galerii naleznete složku 36 obrázků Dity Šmerdové z téže akce

K historii Sokola v Přerově

16. února 2015 v 19:36 | Milan Geryk

Hřiště za novou sokolovnou v Přerově

Malé odbočení úvodem. Naši novou sokolovnu zabrali němečtí okupanti 4 roky po jejím dokončení. V dnešní době se projednává zvelebení její zahrady, kam zahrnujeme volejbalové hřiště a hřiště na házenou s lesním okolím..
Poprvé jsem do ní vstoupil s tatínkem v době války, když jsme s dalšími sokoly schovávali před okupanty do skladiště Kleinovy sodovkárny nářadí a nábytek ze sokolovny. V okamžiku skončení války okupanti zničili všechny přerovské mosty, tedy i Tyršův most, který sloužil od roku 1903. Sokolovna byla odřezána od centra města. Mosty byly zprvu flikovány a nahrazovány lávkami. Elektrárenský most byl nahrazen pontonovou lávkou s jedním polem vyvýšeným, aby mohly podjet čtyřveslice od staré loděnice k sokolovně Ten se při benátské noci 7.9.1946 při přeplnění rozpustilým davem převrátil a znovu byl otevřen 12.9. už bez vyvýšené části. V prosinci řeka zamrzla a most musel být rozebrán. Led na Bečvě pak sloužil místo mostu. 19.12.1947 jsme poprvé přešli po obnoveném mostě u elektrárny. Připomeňme ještě publikace "Sokol Přerov 1946 - 75-leté výročí založení jednoty", "Znovuzrozená jednota Sokol Přerov 1990" a "Památník k 140.výročí 1871-2011".
17.5. 1946 jsem byl převeden do dorostu. Po válce Sokol rychle využil i svou zahradu k bohaté činnosti. Na volejbalovém hřišti družstvo Sokola Přerov hrálo své mistrovské zápasy. Každoročně se hrával turnaj za účasti předních celků z republiky jako ATK (Armádní klub) a Sokol Kolín, Sestava bratři Zezulové, Matlocha, Lučan, Andrášek, Jeřábek a další budila respekt, Přerov byl rovnocenným soupeřem a přivábil množství nás mladých diváků. Samozřejmě hřiště využívali také cvičenci OSV (Odbor sokolské všestrannosti, později překřtěný na ZRTV - Základní a rekreační tělesná výchova) a volejbalová družstva nižší výkonnostní kategorie. V roce 1977 jsme založili volejbalovou odnož ZRTV, která účinkovala i v soutěžích a existuje tedy již 38 let, má vlastní kroniku. Využívala toto "ligové" hřiště a sál..
Házenkářské hřiště bylo budováno pro házenou. V uvedeném období tam hráli naši vrstevníci, se kterými jsme se znali z OSV. V zimě se na tomto hřišti udržoval led a sloužil dětem jako kluziště. Pamatuji si zápas v ledním hokeji, kdy proti amatérskému mužstvu Sokola Přerov nastoupili na házenkářském hřišti s neumělými mantinely reprezentanti Bulharska nebo Rumunska, kteří projížděli Přerovem do Prahy na mistrovství Evropy. S Přerovem prohráli..
Za házenkářským hřištěm byl svým způsobem konec světa, patřící snad ke klášteru. Z hřiště byl vstup na "Běžnou" neboli "Dlážku". Tam jsme hrávali volejbal přes provaz. Časem tam vznikly 3 tenisové kurty, o které se starali bratři Kleinové. V sousedství byl pak cítit vepřín. Později tam vznikl plavecký stadion a stadion Spartaku pro fotbal a pro masová vystoupení.
Házenkářské hřiště bylo v létě využíváno na venkovní cvičení OSV. Také zde proběhla četná veřejná cvičení. Vyvrcholením byl župní všesokolský slet 1948. Cvičil jsem mezi dorostenci. Nácvik stovky přerovských dorostenců vedl skvělý cvičitel bratr Jaroslav Lesák. Nevynechal jediné cvičení, na závěr roku pořádal pro pilné cvičence a cvičenky autobusový zájezd. Již v roce předešlém jsme mnozí cvičili na Strahově v předškolních hrách, kde jsme poprvé prošli branou borců. V Přerově byl nad vstupem na házenkářské hřiště dřevěný altánek pro hudebníky. Pod ním se řadily skupiny ke sletovým vystoupením a toto místo jsme prohlásili za bránu borců. Všechny zúčastněné složky měly jednotné předepsané sokolské cvičební úbory. Měli jsme i vycházkový resp. tábornický sokolský kroj pro dorostence. V létě 1948 jsme pak cvičili na 11. všesokolském sletu v Praze. V roce 1949 jsem byl přeřazen do mužů. Sokol byl mohutnou organizací se složitým řízením. Dostali jsme seznam oddílů Sokola, abychom si vybrali, v čem chceme být užiteční. Vybral jsem si kanoistiku k plavení se po Bečvě na čtyřveslici - gigu ze staré loděnice. Zkoušel jsem i tenis. Přihlásil jsem se do kurzu pro cvičitele v roce 1950. Ubytovali jsme se na týden nebo dva týdny v sokolovně na galerii a pak vykonali zkoušky. Probíraná ideologie tělesných cvičení byla již ovlivněna převratem z roku 1948. Byl jsem pak cvičitelem mladších žáků a vystoupil s nimi na veřejném cvičení na házenkářském stadionu s přeskoky kozy,
Sokol Přerov pořádal o prázdninách pro děti tábory. V roce 1946 ve Velkých Losinách v dřevěných ubikacích, v bývalém lágru RAD vybudovaném od Němců. Tábor vedl bratr K. Hrazdira, naše družstvo pak bratři Zich a Zedek. Žádal jsem o uvolnění na jeden den pro návštěvu prezidenta Edvarda Beneše v Přerově, ale nebylo to možné.V Praze na 11. sletě jsme ho už nezastihli. Vzpomínám na výlet na Mravenečník. V roce 1947 stanový tábor v Lukově u rybníka Bezedník, v roce 1948 pak stanový tábor nad Mnichovem u Vrbna, kde jsme pracovali v lese sekerou a pilou pod vedením bratra Flasara. Volejbalový turnaj v deblu vyhráli bratři Pospíšilové. Ovšem vždy se musely předem připravit podsady ke stanům a to na sokolské zahradě. Tam teprve mnozí pochopili, k čemu jsou kladiva, hřebíky a kleště.
Nezdůraznil jsem zde, že po celou dobu probíhala pravidelná cvičení, vycházky, výlety, i na kolech. Konaly se i schůzky teoretického obsahu, zejména když nebylo čím topit.

Samozřejmě od té doby se mnoho věcí změnilo. Ale sokolská zahrada dále slouží původním účelům, i když mnoho objektů muselo být zbouráno. Vzpomínám na mnohé cvičitele (Bednařík, Tichý, Kramář, Simon, O. Široký, Tabery starší.....) a další funkcionáře Sokola, i na sokolníka, který nestrpěl na zahradě projíždění na bicyklech.

K roku sokolské architektury

14. února 2015 v 17:42 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Vznikne elektronická databáze sokoloven

V počtu ohlášených a opět odvolaných návštěv v naší T. J. Sokol Přerov zřejmě drží rekord místostarosta T. J. Sokol Brno 1, br. Michal Doležel, který byl ještě před třemi týdny členem Vzdělavatelského odboru České obce sokolské. Z něho však vystoupil pro názorové neshody především se staršími členy tohoto odboru.
Bratra Michala Doležela i s doprovodem sestry z jeho mateřské jednoty jsme se s archivářkou ses. Evou Nadrchalovou nakonec dočkali v pátek 13. února. Cílem jeho přerovské návštěvy bylo odvézt si od nás kopie fotografií a plánů ze stavby naší sokolovny. Ty potřebuje k vytvoření elektronické databáze osmi set sokoloven a dalších sokolských staveb, kterou chce vytvořit. Z nich by pak chtěl tři sta nejlepších zařadit do samostatné knižní publikace, do které by patřila i naše sokolovna. Podle jeho názoru proto, že se jedná o poměrně rozsáhlou a přitom čistě funkcionalistick ou stavbu. Problém je však v tom, že vydání této publikace by podle názoru br. Doležela přišlo na dva miliony korun a za současné situace, kdy tvorbu datábáze financuje pouze jeho mateřská sokolská jednota a z části také autor sám, je jeho kniha zatím v nedohlednu.
A co říká br. Michal Doležel na náš sokolský archiv? Prý je bohatý, ale podobně obsáhlé a zachovalé jsou i archivy dalších sokolských jednot. S br. Doleželem jsme se shodli v názoru, že dobrý stav sokolských archivů odpovídá tomu, jak jsou sokoli zahleděni do své významné minulosti. "Někdy až moc," dodal mladý sokolský činovník br. Michal Doležel.
Zde je propagační spot:

Pozvánka na divadlo do Vlkoše

4. února 2015 v 20:47 | Iva Stiskalová, Sokol Vlkoš |  Organizační

v neděli 15. února v sokolovně