Leden 2015

Sešlost Věrné gardy Sokola Přerov 28. ledna 2015

30. ledna 2015 v 20:39 | Miroslav Rozkošnýl |  Z činnosti

Věrná garda na lednovém setkání slavila

Bohatý program i velkou účast členů mělo lednové setkání Věrné gardy Sokola Přerov. A protože se setkání tentokrát výjimečně konalo v bufetu sokolovny, ani jsme se tam všichni nevešli. Další stůl proto pořadatelé museli přidat za otevřené dveře do předsálí. Na setkání přišlo osmadvacet členů a jeden host. Tím byl hospodář jednoty a od nového roku také zaměstnanec ve funkci projektového manažéra, br. Peter Suja.
Na úvod programu si připravil br. Domanský příspěvek, který ještě zapadá do loňského stého výročí začátku 1. světové války. Jeho námětem byla Česká družina v Rusku. V dalším příspěvku vzdělavatel br. Rozkošný seznámil přítomné s výsledky jednání lednové schůze výboru jednoty. Jeho zprávu doplnil br. Suja. Během jejich vystoupení přítomní svými dotazy a připomínkami projevovali velký zájem o dění v naší jednotě. Mimo jiné zde vznikl návrh, aby při akcích pro veřejnost obsluhovaly v bufetu mladší sestry. "Bude to tak lepší, když přítomní uvidí mladší tváře," míní starší členky Věrné gardy. Zařídit se to pokusí na schůzi cvičitelů br. Suja.
Vrcholem setkání byla gratulace dvěma zasloužilým členům naší jednoty - br. Zdeňku Funkovi k osmdesátinám a br. Františku Jemelkovi k sedmdesátce. Gratulace to nebyla jen tak obyčejná, ale měla vysokou kulturní úroveň. O tu se tradičně postarala ses. Marie Navrátilová svými vtipnými verši "šitými" oběma gratulantúm přímo na tělo.
Po této gratulaci a přípitku se vyznamenaly hlavně naše sestry kuchařky. Jejich koláčky, mrkvánky a zákusky neměly chybu a při velké účasti přítomných bylo jich dost. Tekuté přilepšení oslav přinesli i oba jubilanti. Zejména pravá valašská slivovice, kterou br. Jemelka přivezl z Valašského Meziříčí, by s úspěchem obstála na každém slivkoštu. Také br. Funk se vytáhl. Bez jeho harmoniky by žádná oslava na Věrné gardě nebyla ta pravá. Díky ní, zpěvu a veselému vyprávění vydržela větší polovina členů na oslavě až do šesti večerních hodin.

Další fota Miroslava Rozkošného najdete v Galerii

Pozvánka na maškarní ples v Hranicích

28. ledna 2015 v 12:17 | Marie Šturmová |  Organizační

Sokolsko - letecký ples v hranické sokolovně a dětské šibřinky poté


V Sokole Přerov se bude sbírat starý papír i v roce 2015

22. ledna 2015 v 10:47 | Peter Suja |  Z činnosti

GRATULUJEME NEJLEPŠÍM SBĚRAČŮM I. ETAPY SOUTĚŽE VE SBĚRU PAPÍRU

Dne 10. 1. 2015 byla ukončena I. etapa naší soutěže ve sběru papíru pro rok 2014/2015.
Do I. etapy soutěže se zapojilo 73 členů naši jednoty.
Vysbíralo se 5 605 kg.
Nasbíraný papír se dotřídil a zpracoval pro další využití.
Ze sběrového papíru se takto v recyklačním procesu dostane zpět do domácnosti i škol zejména toaletní papír, hygienické utěrky a ubrousky nebo i sešity.
Děkujeme všem zúčastněným, děkujeme za spolupráci a těšíme se na II. etapu soutěže, která začala 11.1 2015 a končí 10. 6. 2015.

Peter SUJA
Předseda komise Soutěže

Jak nově v Sokole Přerov

13. ledna 2015 v 17:30 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Rozhovor s br. Peterem Sujou, projektovým manažerem T. J. Sokol Přerov

Cítím nedostatek zainteresovanosti z řad našich mladších členů

Od 1. ledna letošního roku nastoupil do nově zřízené funkce projektového manažéra T. J. Sokol Přerov br. Peter Suja. Dosud za poměrně krátkou dobu své činnosti ve funkci hospodáře jednoty prokázal nejen své schopnosti, ale i nadšení pro činovnickou práci v Sokole. Funkce projektového manažéra je však v naší jednotě nová, a proto jsem br. Sujovi položil několik otázek.

Co je náplní funkce projektového manažéra a za jakých podmínek jsi do této funkce nastoupil ?
Náplň je široká a rozmanitá. Od vytváření projektového týmu, který se vytváří interně nebo externě za účelem realizace daného projektu až po zajištění finančních prostředků.
Podmínky? Vzhledem k tomu, že je to v naši jednotě nové, podmínky nejsou úplně specifikované.
Jaké cíle chceš dosáhnout v této funkci?
Činnost v Sokole je postavená na dobrovolnosti a v této chvílí cítím nedostatek zainteresovanosti z řad našich členů, myslím spíš mladšího fyzického věku. Čest výjimkám. Chce to změnu.
"Odtajnit" samotnou existenci naši jednoty ve městě a vrátit T. J. SOKOL Přerov na místo, které mu patří v hierarchii spolků a organizaci ve městě.
Pro dosažení svých cílů máš určitě zkušenosti. Nejen v práci v Sokole, ale i v jiných organizacích ? Mohl bys nám říct, kde jsi předtím s mládeží pracoval ?
Spolupráce začala ještě v minulém století. Je to už hodně dávno. Bylo to už na střední škole.
No a tady v Přerově jsou začátky mojí spolupráce se ZŠ Za Mlýnem Přerov na dětských táborech a s mládeží byla moje práce intenzivní v Klubu mladých na Terase.
Jako oddílový, programový a nakonec i hlavní vedoucí na zimních a letních táborech pro děti a mládež a organizátor akcí pro rodiče s dětmi jsem pracoval pod hlavičkou organizace DUHA Klubu DLAŽKA Přerov.
V roce 2000 spolu s pár přáteli pak zakládám vlastní dětskou organizaci DUHA 7 KOSTKA Přerov. No a pak 9 let sbírám zkušenosti jako člen statutárního orgánu v různých funkcích od člena až po viceprezidenta celorepublikové organizace DUHA, sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi.
Jako zaměstnanec naší Tělocvičné jednoty, mohl bys svými zkušenostmi pomoci i jiným jednotám v rámci župy? Pokud ano, v čem?
Ono je spíš otázka, zda jiné jednoty vůbec potřebují a chtějí nějakou pomoc?
A na otázku v čem, nejspíš asi radou či inspiraci. Myslím si, že u nás bude tolik práce, že nebude moc času otáčet se jinam.
Naopak jak by mohli členové Sokola ti pomoci ve tvé práci?
Nejde jen o moji práci, ale spíš o jednotu jako celek.
Kdyby se všichni víc otevřeli společnému dialogu a spolu mluvili o všem k činnosti a potřebám v jednotě.
Kdyby spolu víc komunikovali napříč všemi věkovým kategoriemi, všemi oddíly všestrannosti či sportu.
Aby pomáhali s propagací všech akcí a činnosti v jednotě.
Aby se navzájem podporovali a pomáhali si nejen v jednotě.
Aby všichni táhli za jeden provaz.
Pokud by tě chtěl někdo kontaktovat. Jakým způsobem je to možné?
Osobně kdekoliv a kdykoliv, když se potkáme. Ve dveřích tělocvičny po a před cvičením moc času není. Podle závažnosti řešeného tématu buď se domluvíme na místě anebo si dohodneme termín schůzky v kanceláři jednoty. Tam to pak budeme spolu řešit.
nebo telefonem: 777 217 797
Děkuji za rozhovor Miroslav Rozkošný

Opožděné přání pro rok 2015

2. ledna 2015 v 18:21 | Zbyněk Harašta

došlo oklikou přes župní kancelář od župního náčelníka