Prosinec 2014

Sokolské sváteční pozdravy

23. prosince 2014 v 22:56 | Vlasta Krejčířová, Marie Šturmová |  Z činnosti

z Přerova a Hranic

Aby ten příští rok nebyl vzhůru nohama ani postavený na hlavu
přejí

Krejčířovi

Nazdar,
všem sokolům krásné a pohodové Vánoce a do nového roku 2015 hodně zdraví, spokojenosti a energie
přejí Sokolové z Hranic


Sokolové z Přerova ve vánoční náladě

13. prosince 2014 v 20:55 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Letošní vánoční setkání se zvlášť vydařilo


Vánoční posezení u stromečku, které každoročně pořádá T. J. Sokol Přerov se letos zvláštˇvydařilo. Také účast byla rekordní. 11. prosince 2014 přišlo sedmdesát členů a příznivců našeho Sokola. Nejmladší byl patnáctiletý Matěj Zdráhal, který přišel i se svým otcem. Oba letos začali navštěvovat cvičení dorostenců a mužů. A co je zvlášť potěšitelné, jejich pravidelná docházka může být příkladem pro ostatní. Naopak nejstarší účastnicí byla ses. Jiřina Hendrychová, která letos oslavila devadesáté narozeniny. Překvapivě vysoká byla i letošní účast mužů. Bratr Domanský napočítal patnáct.
Celé setkání doprovázela výborná nálada od pravé vánoční na začátku, kdy se zpívaly koledy až po skoro silvestrovskou při vyhodnocení veselých lístečků, kterého se ujali jako organizátoři ses. Lenka Sujová a br. Martin Krejčíř. Dárků bylo tolik, že se dostalo skoro na každého. Všem obdarovaným blahopřejeme. Někteří si šli pro dárek i vícekrát. Rekordmanem v tomto směru byl starosta br. Tabery, který si šel pro dárek čtyřikrát. Ten překvapil i jako kytarista, když si countrykapelou zahrál pár známých trampských písniček. Vedle této skoro už naší sokolské domácí kapely se o výbornou náladu postaral y hlavně sestry, které připravily výborný Sokolský punč. Uvařily ho 20,5 litru.
Program setkání zakončil hospodář br. Petr Suja, který představil přítomným nově zakoupené sportovní pomůcky a pozval je na akce, které jednota uspořádá v nejbližší době. Na akci byly ke zhlédnutí také panely, které informovaly účastníky o plánu a přípravách revitalizace naší sokolské zahrady.
Další obrázky naleznete v Galerii, pravá záložka

Sokol Přerov zve mezi svátky na rodinnou akci

8. prosince 2014 v 16:19 | Vlasta Krejčířová |  Organizační

Z připravovaných mezisvátkových aktivit


Divadlo se opět vydařilo

8. prosince 2014 v 16:08 | Miroslav Rozkošný

Jeviště by potřebovalo novou oponu

Po loňském úspěšném hostování ochotníků T. J. Sokol v naší sokolovně, také letošní představení komedie Přes přísný zákaz dotýká se sněhu, v podání mladého Divadelního klubu Ervínovci, bylo úspěšné. Nejenže přineslo do naší sokolovny kulturu, ale také, jak řekla ses. Jar. Kubíková na setkání Věrné gardy, bylo dobrou příležitostí k setkání našich členů všech generací. Rověž finanční přínos ze vstupného a z občerstvení při závěrečném posezení při živé muzice nebyl zanedbatelný. Na přípravě jeviště, sálu, občerstvení a všeho ostatního, co bylo třeba kolem této akce zajistit, se podílela řada našich členů. Z nich je třeba jmenovat alespoň br. Rostislava Machalíka, který, stejně jako vloni, také letos na sebe vzal tíhu hlavního pořadatele a hostování Ervínovců v naší sokolovně domluvil.
Prodáno bylo 125 vstupenek pro dospělé a 18 pro děti. "Účast byla nádherná. osobně jsem spokokojený" pochvaloval si hospodář Peter Suja. Našly se však i nedostatky, které by se při dalších divadelních představeních v naší sokolovně už neměly opakovat. Po loňské a letošní zkušenosti bude nutné realizovat ozvučení sálu, protože vloni i letos si někteří diváci stěžovali, že špatně slyšeli. Chyběla i taková při divadelních představeních nezanedbatelná maličkost, jako je zvonek. Rovněž je třeba stanovit pro naší jednotu vnitřní směrnice pro pořádání a hodnocení podobných akcí. Naše jeviště by také potřebovalo novou oponu. Určitě by se vyplatila, když pořadatelé mají chuť v divadelních představeních v naší sokolovně pokračovat. Podle představy hospodáře Petera Suji by v příštím roce 2015 měly být čtyři.