Září 2014

Hranice v pohybu

25. září 2014 v 12:01 | Jaroslav Skopal

a připomenutí Památného dne Sokola v Hranicích

Nazdar,

jak už proběhla informace na předsednictvu, u příležitosti Památného dne Sokola a také akce MOVE WEEK pořádá T. J. Sokol Hranice akci Všichni společně v pohybu.
Na úvod proběhne pietní akt, při kterém bude nově uložena prsť k pamětní desce na sokolovně. Jde o slavnostní akt a uvítali bychom podporu členů z jiných jednot i v historických krojích.
Pak bude slavnostně uvedeno do provozu venkovní sportoviště - hřiště s umělým povrchem a venkovní cvičební posilovací stroje. Je připraveno několik stanovišť, je také možné samostatně si stroje i hřiště vyzkoušet.
Pro účastníky je připraveno od 16.00 hudební vystoupení Radima Černého.
Otevřen bude bufet, během odpoledne jsou připravena i další vystoupení.

Naše nabídka na úhradu autobusové dopravy je stále aktuální.

Marie Šturmová
za T. J. Sokol Hranice


Sestra Ludmila Chytilová se dožila 103 let

24. září 2014 v 18:55 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

Z návštěvy sokolů u sestry Chytilové

Sestra Ludmila Chytilová zasvětila svůj život Sokolu. O jejích aktivitách se toho již hodně napsalo. Byla župní náčelnicí v do roku 1948.
Pak práci v Sokole musela z politických důvodů opustit. Pokus o návrat přišel v roce 1968, ale to byl jen krátký záblesk naděje na změnu poměrů. Pomohla jako činovnice znovu v jednotě i v župě po roce 1989.
Město si ji dnes cení též jako nejstarší občanku a jeho představitelé jí přišli blahopřát v den narozenin 17. září 2014 do přerovského Domova pro seniory, kde nyní tráví svůj čas.
Čtyřčlenná sokolská návštěva se připojila k rodinné oslavě o tři dny později a našla sestru Chytilovou opět v dobré kondici s ohledem na její věk. Setrvala s ní v milém rozhovoru hodinu a půl. Popřála zdraví a spokojenost do dalších let života.

Na Velké Javorině se nám líbilo

23. září 2014 v 23:12 | Miroslav Rozkošný

Rozhovor s účastnicemi setkání sokolů na Velké Javořině

Poprve za účasti i našich mladých sokolů

______________________________________________________
V sobotu 20. září se konalo už 7. setkání sokolů moravsko - slovenského pomezí na Velké Javořině. Jeho pravidelnými účastníky jsou členové Věrné gardy Tělocvičné jednoty Sokol Přerov. Letos poprve se této akce zúčastnili také mladí členové naší jednoty včetně dětí. Jaké zážitky si přivezli z tohoto setkání jsem se zeptal cvičitelek Vlasty Krejčířové a Zory Horákové.
Vloni nás Javořina přivítala snad tím nejhorším co mohla - zimou, deštěm, mlhou a neskutečnými větry. Jak vám počasí vyšlo letos ?
Zora: Počasí od rána slibovalo slunečný den. Ale když jsme vystoupali ne nejvyšší vrchol Bílých Karpat, tak památník, ke kterému jsme měli dojít, nebyl v mlze vidět. Sraz byl naplánovaný na 11:00 hodin. Přesně v tu dobu se mlha roztrhala. Úvodní projevy, hymny, zdravice i nezbytné focení tak proběhly za krásného počasí.

____________________________________________________________________
Splnilo setkání tvoje očekávání nebo jsi měla jiné představy ?
Zora: Na tomto setkání jsem byla poprvé. Nejela jsem s žádnou konkrétní představou. Byla jsem mile překvapena průběhem celé akce.
Vasta: Bylo to milé přátelské setkání. Už dlouho jsem neměla možnost si zazpívat i slovenskou hymnu.

____________________________________________________________________
Kdo nebo co tě z tohoto setkání nejvíc zaujalo ?
Vlasta i Zora: Krásný papoušek ve sklepě Holubyho chaty a její obsluha, která celkem bez větších problémů zvládla množství nahrnuvších se Sokolů.
_________________________________________________________________________________________________________
A celkově byl program setkání dobrý nebo bys ho dokázala nějak ještě vylepšit?
Zora: Setkání bylo dobře naplánované (včetně počasí J). Jediná výtka se týká času setkání. Jedenáctá hodina znamená pro účastníky z větší dálky, což Přerov je, velmi brzké vstávání.
Vlasta: Pravdou je, že vstávání ve 4:00 už jsem dlouho neabsolvovala a doufám, že mě to čeká zase až za rok. Ale ještě trochu víc mě mrzelo, že nebyl prostor k větší turistické procházce. 7 km mi nepřišlo moc, i když procházka lesem na vrchol byla moc hezká i tak. Možná zajistit odjezdy autobusů nejen od Holubyho chaty, ale i od nějakého vzdálenějšího místa, aby se mohlo vyšlápnout do okolí i po obědě.

____________________________________________________________________
Naše župa přispěla na setkání nějakými dárky. O jaké dárky šlo a jak byly přijaty ?
Zora: Br. Martin Krejčíř byl pověřen předat knihu br. Jaroslava Skopala "Zápasy s totalitou a útěky za svobodou". Ne všichni, pro které knihu vezl, byli přítomni. Ostatní přijali tento dárek s povděkem a autorovi vzkazovali poděkování a pozdravy.
Vlasta: Kromě dárků jsme předali na setkání i pozdravy a přečetli projev, který starosta naší župy pro přítomné připravil. Sklidil potlesk, všichni ho nechávají pozdravovat a někteří se přijedou podívat do Přerova na setkání u příležitosti výročí smrti bratra Kratochvíla, po kterém se naše župa jmenuje.

____________________________________________________________________
Také některé další župy nebo jednoty předávaly dárky nebo jen my jsme byli tak štědří ?
Dárky jsme předávali až po projevech, neokázale, neveřejně. Takže pokud to tak dělali i ostatní, neměli jsme šanci to postřehnout.

____________________________________________________________________
A co naší nejmenší sokolíci, nenudili se mezi tolika dospělými ?
Zora: Při turistice není pro nudu prostor. Samotnému setkání u pomníku děti věnovaly patřičnou pozornost. Po občerstvení a krátkém odpočinku na Holubyho chatě si společně hrály. Cesta zpět do Přerova probíhala ve znamení spánku.
Vlasta: Děti se vzájemně znají ze cvičení, takže si spolu rozumí a zabaví se dobře i v okamžicích, kdy by dospělí předpokládali, že se budou nudit :-).

____________________________________________________________________
Z fotek jsem poznal, že tradičně i letos tam byla slovenská kapela? Doufám, že jste si zatancovali ?
Vlasta: My jsme tanec přenechali zdatnějším Sokolům a Sokolkám. Spokojili jsme se s poslechem a šetřili síly na zpáteční cestu.

____________________________________________________________________
Stačilo ti být jednou na setkání moravských a slovenských sokolů na Javořině nebo ještě někdy v budoucnu se ho chceš zúčastnit ?
Zora: Zcela jistě se některého dalšího ročníku zúčastním.
Vlasta: Taktéž

Děkuji za rozhovor . Miroslav Rozkošný

Fotografie manželů Krejčířových a Dity Šmerdové najdete v Galerii (levá záložka).

O životě Slavomíra Kratochvila

23. září 2014 v 15:09 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

Přerovští sokolové hlavními účastníky přednášky Jiřího Lapáčka

Přednáška přerovského historika Jiřího Lapáčka se konala v rámci muzejních úterků 9. září 2014 v Korvínském domě v Přerově v 17:00 hod. Byla věnována významné přerovské osobnosti Slavomíru Kratochvilovi, který byl rakouskými vojenskými úřady v době, kdy už probíhaly boje na liniích světové války, odsouzen k trestu smrti. Byl zastřelen v Ostravě 23. listopadu 1914. Jeho provinění spočívalo v protiválečné propagandě založené na šíření některých protiválečných prohlášení a básní. Prezident Masaryk ho později označil za první oběť domácího odboje.
Přednáška Jiřího Lapáčka trvala hodinu a čtvrť. Zachytila všechny etapy života Slavomíra Kratochvila od jeho narození v Trnavě u Zlína až po jeho poválečný pohřeb a krátké vylíčení osudů jeho rodičů a sourozenců. Stala se pěkným úvodem k chystané sokolské pouti k jeho hrobu v Přerově, připravované na 22. listopadu 2014 v 10:00 h. Ta pravděpodobně proběhne i za oficiální účasti zástupců města Přerova a dalších hostů.
Autorkou fotografií je Jitka Hanáková (Muzeum Komenského v Přerově)

Župní soutěž sokolské všestrannosti 2014

19. září 2014 v 22:33 | Milan Geryk, Zbyněk Harašta |  Z činnosti

Ohlédnutí cvičitele a župního náčelníka za Župní soutěží sokolské všestrannosti 2014

Sokolská župa Středomoravská-Kratochvilova pořádá pro své členy každoročně soutěž všestrannosti, skládající se ze 4 závodů:
1) část gymnastická, 2) plavání, 3) šplh, 4)část z lehké atletiky..
Každý člen se může zúčastnit všech nebo jen jednotlivých závodů. Vyhodnotí se v každém závodě zvlášť a na závěr pak počítačem všechny části. Pořadatelem je Sokol Přerov.
Prvé tři části proběhly 12. 4. 2014 v přerovské sokolovně a v přerovském bazénu. Poslední, atletická část se konala 24. 5. 2014 od 8 do 13 hodin na atletickém stadionu Spartaku Přerov, který byl vzorně připraven pro tento účel. Pozvány byly všechny jednoty župy. Ředitelkou byla Milada Havlíčková, hlavním rozhodčím Martin Krejčíř, jednatelkou Irena Darmová, zpracovatelem výsledků Zbyněk Harašta. Rozhodčími byli cvičitelé z jednot župy, většinou z jednoty pořadatelské. Pravidla byla objasněna v písemně vydaných propozicích. Jednotlivé výkony byly bodovány podle všeobecně uznávaných pravidel pro možnost sčítání výsledků disciplin. Závodilo se ve 13 nezávislých kategoriích podle věku účastníků. Počasí začalo nadějně, ale v polovině závodů začalo pršet a nepřestalo, takže mnohé discipliny proběhly v dešti.
Tato zpráva se opírá o natištěné počítačové výsledky. Obsahuje pořadí bodovaných závodníků (prvá tři místa) jednak od atletické části, jednak celkové vyhodnocení 4 částí. Zúčastnilo se 9 jednot. Označíme je zkratkou a zároveň uvedeme počet účastníků.
Beňov Be 9, Hranice Hr 18,Kokory Ko 22,Lipník Li 15,Majetín Ma 20,Přerov Pr 50,Veselíčko Ve 3,Vlkoš Vl 25. Brodek Br 2 se nezúčastnil atletiky. Celkem bylo klasifikováno 164 borců, z nichž každý absolvoval nejméně jeden závod.
V atletické části bylo klasifikováno 126 závodníků.
V každé kategorii je uveden počet závodníků a v závorce počet z Přerova.
Předškolní 2008- , 31 (19)
1. Li Procházka Matěj. 2. Ko Zachrle Matěj, 3.Pr Harašta Matěj,
1. Vl Kroupová Ema, 2. Li Kovaříková Tereza, 3. Li Kovaříková Veronika
Žáci I. 2005-2007.13 (3)
1. Pr Krejčíř Mikuláš, 2. Ma Motáň Michal, 3. Ma Chaloupka Karel
Žákyně I. 2005-2007 21 (6)
1. Li Štěpánová Barbora, 2. Li Štěpánová Jarmila, 3. Hr Spilková Veronika
Žáci II 2003-2004 17 (2)
1. Ma Nevřela Štěpán, 2. Ko Marek Ondřej, 3. Vl Barták Patřik
Žákyně II 2003-2004 8 (3)
1. Vl Tomšů Kristýna 2. Pr Němcová Andrea, 3. Pr Šmerdová Alexandra
Žáci III 2001-2002 3 (0)
1. Ma Paul Ondřej, 2. Hr Horák Miroslav, 3. Vl Tomšů Filip
Žákyně III 2001-2002 6 (1)
1. Vl Matlochová Lucie, 2. Hr Trundová Michaela, 3. Pr Beňová Michaela
Žáci IV 1999-2000 2 (1)
1. Vl Prečan Vít, 2. Pr Zbořil Jan
Žákyně IV 1999-2000 6 (1)
1. Li Šromotová Kateřina, 2. Hr Kálalová Klára, 3. Vl Boháčová Eva
Dorostenci 1996-1998 5 (1)
1. Hr Rýpar Jaroslav, .Hr Kálal Jiří, 3. Pr Poljak Marian
Dorostenky 1996-1998 1 (0)
1. Vl Boháčová Jana
Muži 1995- 9 (2)
1. Vl Tomanec Martin, 2. Pr Harašta Zbyněk, 3. Hr Spilka Petr
Ženy 1995- 2 (0)
1. Ma Havránková Simona, 2. Be Hrbasová Yveta
V celkovém vyhodnoení ze 4 závodů bylo klasifikováno závodníků
Předškolní -2005
1. Pr Spala David, 2. Pr Knoppová déla, 3. Pr Boštíková Eliška
Žáci I 2005-2007 17 (5)
1. Pr Krejčíř Mikuláš, 2. Pr Jakubec Yorick, 3. Ma Motáň Michal
Žákyně I 2005-2007 25 (7)
1. Li Štěpánová Barbora, 2. Hr Spilková Veronika, 3. Li Štěpánová Jarmila
Žáci II 2003-2004 23 (2)
1.Pr Harašta Jakub, 2. Pr Poljak Darian, 3. Ma Nevřela Štěpán
Žákyně II 2003-2004
1. Pr Šmerdová Alexandra, 2. Pr Vincenová Safira, Li Stoklasová Lenka
Žáci III 2001-2002 4 (1)
1, Hr Horák Miroslav, 2. Ma Paul Ondřej, 3. Vl Tomšů Filip
Žákyně III 2001-2002
1. Hr Trundová Michaela , 2. Pr Beňová Michaela, 3. Vl Matlochová Lucie
Žáci IV. 1999-2000 2 (1)
1. Vl Prečan Vít, 2. Pr Zbořil Jan
Žákyně IV 1999-2000 8 (2)
1. Hr Kálalová Klára, 2. Pr Poljaková Andrea, 3.Pr Krejčířová Tereza
Dorostenci 1996-1998 6 (1)
1. Hr Kálal Jiří, 2. Hr. Rýpar Jaroslav, 3. Pr Poljak Marian
Dorostenky 1996-1998 2 (1)
1. Vl Boháčová Jana, 2. Pr Machalíková Aneta
Muži 1995-
1. Pr Harašta Zbyněk, 2. Vl Tomanec Martin, 3. Hr Spilka Petr
Ženy 1995-
1. Ma Havránková Simona, 2. Be Hrbasová Yveta, 3. Pr Machalíková Kamila

Pozvánka z Hanácké župy

11. září 2014 v 18:09 | Marie Úlehlová |  Organizační


Zdravím všechny sokolíky a sokolice z Moravy a posílám pozvánku na seminář s Jarkem Kučerou "Cvičíme zdravě I+II".
Kromě Jarkova perfektního cvičení, které posílí vaše tělo, vás čeká znovuotevřená tělocvična v sokolovně v Bystřici p/Hostýnem a krásné okolí sv.Hostýna, které potěší vaši duši.
Přeji pěkný víkend a těšíme se na zájemce z vašich žup.
Marie Úlehlová

Pozvánka na přednášku

8. září 2014 v 18:19 | Miroslav Rozkošný |  Organizační

ke 100. výročí popravy Slavomíra Kratochvila

V úterý 9. září v 17,00 hod. se koná v Korvínském domě na Horním náměstí v Přerově přednáška dr. Jiřího Lapáčka o Slavomíru Kratochvílovi, významné osobnosti přerovského Sokola. Doporučujeme účast všech členů. Pozvěte také ostatní.
Po této osobnosti byla pojmenována i naše Sokolská župa Středomoravská - Kratochvilova.

Velká sokolská brigáda se vydařila

8. září 2014 v 17:46 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Velký úklid

Některé části přerovské sokolovny už volaly po důkladnějším generálním úklidu a také bylo nutné udělat v sokolovně a jejím areálu další práce, které by jeden ani dva lidé sami nezvládli. To přivedlo hospodáře br. Petera Suju k vyhlášení brigády na sobotu 6. září. Delší dobu před zahájením brigády to však vůbec nevypadalo slavně. Spíš naopak. Přihlášeno bylo jen šest obětavců. Teprve pár dnů před brigádou se situace obrátila a počet přihlášených dosáhl 34. Nakonec přišlo ještě víc brigádníků, celkem 37. A co je hlavní, čas si našli zejména mladí členové Sokola. S příkladným nasazením pracovali zejména členové tanečního oddílu, kteří prováděli nátěry v předsálí, které bude sloužit především pro ně jako taneční sál. Mladí tanečníci pracovali také nejdéle. Ještě pozdě odpoledne, kdy skoro všichni ostatní už byli doma. Navíc si někteří členové taneč ního oddílu dovedli své nesokolské partnery, kteří rovněž vydatně pomáhali. Výsledek jejich práce bude také dlouhou dobu nejvíc vidět.

Méně viditelnou, ale stejně záslužnou práci prováděli také ostatní brigádníci - členové a cvičitelé z odboru všestrannosti,  děvčata z rope - skippingu, několik starších členů z Věrné gardy a ze všech sportovních oddílů naší jednoty trenér a jeden člen z oddílu boxu. Podle hospodáře br. Suji se brigádníkům podařilo splnit všechny úkoly - uklidit nářaďovnu, prostory výčepu, uložit židle a další věci z prostoru pod jevištěm do nového skladu v předsálí, dokončeno bylo i vyklizení Pavouka (prostor dříve užívaných oddílem házené) a další. Alespoň za zmínku stojí také společenský přínos brigády, poněvadž členové naší jednoty se při ní lépe poznali napříč jednotlivými odbory a oddíly, i napříč věkem, když nejmladší brigádníci měli kolem deseti let a nejstarším bylo víc než osmdesát. Všichni přitom mohli také poznat prostory sokolovny kam obvykle nechodí a lépe se v nich orientovat.  Nechyběla ani vzájemná neformální diskuse na téma co a jak v Sokole zlepšit, která snad někdy v budoucnu přinese své ovoce. Na brigádě nebylo problémů. Jen trochu pozlobila udírna, která se po létech nečinnosti těžko roztápěla. Díky obětavosti br. Domanského i to se podařilo zvládnout. V pravé poledne proto mohl br. Šoupal vydávat kabanos, jehož množství a kvalitu brigádnici jen chválili. Chybu nemělo ani pivo, kterého bylo ho víc než dost.
Další obrázky Miroslava Rozkošného jsou v Galerii.

Ze Sokola Přerov

4. září 2014 v 15:10 | Miroslav Rozkošný

Z jednání cvičielů před zahájením cvičebního roku

Tradiční setkání cvičitelů T. J. Sokol Přerov na počátku cvičebního roku se také letos ukázalo jako velice potřebné. Přítomní se zde dověděli nové a důležité informace, vyměnili si názory a nechyběla ani ostřejší diskuze. Jednání však začalo zcela pohodově, když předsedající schůze, náčelnice ses. Helena Sedláčková poděkovala cvičitelkám a cvičitelům za jejich obětavou práci v minulém cvičebním roce. Měla také za co, protože, jak jsem zaslechl v kuolárech již před zahájením jednání: "Doba je už dál a jen sokolští praštěnci (rozuměj cvičitelé) pracují zadarmo."
Hlavní náplní schůze bylo projednání plánu činnosti na cvičební rok 2014 - 15, který zde byl upřesněn, a podle očekávání bude nejméně stejně pestrý a bohatý jako ten předcházející. Jako novinka se v něm objeví taneční večírek, který uspořádá mladý a velice aktivní taneční oddíl. Bude přístupný i pro veřejnost. Otazník však dále visí nad plánovaným zájezdem za památkami prusko - rakouské války, poněvadž je stále málo přihlášených. Mimo jiné také z důvodu, že některým zájemcům připadne drahý. Těmto členům nabídl vzdělavatel M. Rozkošný účast na setkání sokolů moravsko - slovenského pomezí v sobotu 20. září na Velké Javorině, kde za poměrně malé peníze /jen cestovné vlakem a příspěvek na zvláštní autobus/ lze si zde užít pobyt v horské přírodě a hodně zábavy, i s živou muzikou. Zdá se, že jeho slova padla na úrodnou půdu a konečně letos poprve se vedle členů Věrné gardy objeví na Javorině i některé mladé tváře z naší jednoty. Největší polemiku však kupodivu vzbudila mezi cvičiteli již dobře zaběhnutá soutěž ve sběru papíru. Začala hned poté, když se z pléna ozval názor, že za ceny pro soutěžící dává jednota zbytečně moc peněz nebo dokonce by neměla dávat žádné. To však byla jen voda na mlýn výřečnosti hospodáře br. Suju. Ten nejenže vyvrátil tento mylný názor, ale vzápětí udělal přítomným malou přednášku o tom jak musí neziskové organizace pracovat, aby v současné době přežily. Jinak řečeno, jakým způsobem musí členové a zejména činovníci naší sokolské jednoty změnit své myšlení a jednání.

Na závěr jednání se strhla skoro nekonečná diskuze o tom kolik by měl platit za cvičení člen Sokola jen s členskou známkou, kolik bez ní, zda jedno první nebo dvě cvičení může absolvovat nový zájemce o cvičení v Sokole zadarmo a zazněly i další otázky. Přítomní si přitom vyměnili řadu názorů, ale k úplnému vyjasnění problému nedošlo. O dosud nevyjasněných záležitostech musí rozhodnout výbor jednoty. Úplný závěr setkání cvičitelů byl příjemný. Někteří se při něm naučili obsluhovat nový přehrávač, který přinesl hospodář br. Suja.
Všech šest snímků Miroslava Rozkošného najdete v Galerii