Červen 2014

Závěrečné soutěže a táborák v Sokole Přerov

23. června 2014 v 16:28 | Miroslav Rozkošný, fota Peter Suja |  Z činnosti

Sokoli zakončili cvičební rok

Sokolská zahrada Tělocvičné jednoty Sokol Přerov ožila v pátek 20. června pestrou směsicí dětí, jejich rodičů a dalších návštěvníků. Přišlo zde devadesát soutěžících, především z řad dětí, ale známé i netradiční displiny si s nimi vyzkoušeli také někteří dospělí. Po vyhlášení výsledků v jednotlivých kategoriích soutěže poděkoval starosta jednoty br.Vladimír Tabery především cvičitelům za jejich obětavou a nezištnou práci během celého cvičebního roku. V tomto období se také sto členů jednoty zapojilo do sběru starého papíru, který jednota pořádá už druhý rok, aby získala peníze pro vlastní činnost a také pomohla péči o životní prostředí. Na prvním místě se v soutěži umístila Alexandra ŠMERDOVÁ s 512 kg papíru, druhá skončila Kristýna ZIMKOVÁ 319 kg a třetí místo patřilo Frantitišku PIZÚROVI s 260 kg.
Pestré soutěžní odpoledne pokračovalo besedou u táboráku s countrykapelou až do chvíle než přítomné sokoly a jejich příznivce zahnal déšť.

Obrázky Miroslava Rozkošného najdete v galerie v levé záložce tohoto blogu

Přerovští sokolové se zúčastnili pietních vzpomínek

21. června 2014 v 19:56 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

18. června 2014 na přerovském hřbitově a 19. června u pamětní desky Jana Gayera u hradeb Přerova

Fotografie Vojtěcha Podušela z obou akcí najdete v galerii v levé záložce.
Vzpomínka na přerovském hřbitově byla organizována městem Přerovem a sokolové byly na ni pozváni primátorem Jiřím Lajtochem. Dostavili se v hojném počtu a v krojích vytvořili důstojný rámec celému aktu. Úvodní slovo pronesl náměstek primátora Michal Zácha. Historik Františel Hýbl pak popsal okolnosti, za kterých došlo k hromadné vraždě 265 karpatských Němců vracejících se v červnu 1945 na Slovensko do svých domovů, které museli opustit v roce 1944. Žen bylo 120, dětí 74, mužů 71. Celá událost má být v historických souvislostech popsána v Hýblově knize, která vyjde v roce 2015.


Čs. obec legionářská pak 19. června 2014 připravila vzpomínku na Jana Gayera, člena přerovského Sokola a důstojníka Čsl. legií v Rusku. Vedl naše legionáře v boji začátkem června 1918 u ruského Lipjagu, byl těžce raněn a zranění podlehl. Gayerův památník ve své kopii je umístěn nedaleko rodného domu Jana Gayera v Přerově, pod hradbami města Přerova. Význam tohoto legionáře z Přerova v krátké vzpomínce popsal historik Jiří Lapáček, činovník organizace ČsOL v Přerově.

Pozvánka na výlet za historií

19. června 2014 v 11:41 | Helena Sedláčková |  Organizační

do pevnosti Josefov


Sokolský víceboj v Přerově

19. června 2014 v 11:33 | Peter Suja |  Organizační

Akce pro děti i dospělé, členy i příznivce


O vzdělavatelských akcích v Sokole

2. června 2014 v 21:52 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Z jarního zasedání Sboru vzdělavatelů žup ČOS


V sobotu 31. května se v Tyršově domě v Praze konalo pravidelné jarní zasedání župních vzdělavatelů. Zúčastnilo se jen dvacet z pozvaných dvaaačtyřiceti. Podle jednoho z účastníků zasedání snad kvůli rozčarování členů nad současnou situací způsobenou napadnutím nových stanov ČOS bývalým zástupcem vzdělatele Bohuslavem Bubníkem a vystoupením T. J. Sokol Mělník z ČOS. Uvedené rozpory v obci sokolské se staly předmětem debaty vzdělavatelů, kteří se již v pátek sjeli do Tyršova domu. Zatímco přítomní bratři sice s velkým zájmem, ale zdrženlivě diskutovali o tomto problému, naopak sestry (Žitná, Rosáková) ostře odsuzovaly Bubníkovu destruktivní činnost v ČOS. Vystoupení B. Bubníka z ČOS se ve své úvodní řeči hodně věnoval také vzdělavatel br. doc. RNDr. Zdeněk Mička, CSc. Úvodem vyzvedl zásluhy svého bývalého zástupce Bubníka. Nakonec však slovy: "Sokol Mělník ovlivňuje ostatní jednoty a sokolský život může být narušen," odsoudil jeho současné aktivity vůči ČOS. Ve vystoupení br. Mičky však chyběly konkrétní důvody nesouhlasu vedení ČOS s aktivitami, které Bubníka a jeho syna vedly k napadnutí nových stanov ČOS. Dokonce také u soudu, jak jsme se někteří již mimo jednání dověděli. Dále br. Mička sdělil, že se více zaměří na udělení státního vyznamenání br. Přidalovi z Vřesovic, které bylo na minulém zasedání vzdělavatelů žup dosti živě dikutováno. "Hradem však neprošlo," řekl Mička. Sdělil také, že můj návrh na literární soutěž s námětem "Jak dál v Sokole", který jsem na minulém zasedání do usnesení prosadil, " nebyl realizován z důvodu jiných naléhavějších úkolů. Po zasedání mi k tomu řekla jednatelka ses. doc. PhDr. Volková, CSc., že návrh nebyl průchodný. Podle ses. Viktorínové z komise pro mládež a seniory se naopak vydařila soutěž ve které mladí sokoli hledali památky na významné členy Sokola. Sešlo se 17 příspěvků ze 11 žup. Bohužel naše župa se soutěže nezúčastnila, přestože vzdělavatelský odbor a někteří cvičitelé mládeže z T. J. Sokol Přerov se o to snažili.
Emotivní bylo vystoupení br. Bohumila Gondíka, který s nadšením hovořil o přehlídce sokolských pěveckých souborů v Boskovicích. Úplně však přitom pominul nedávnou přehlídku sokolských loutkových divadelních souborů v Přerově. Na moji výtku o přestávce se však omluvil, že se do Přerova nedostal, a proto hovořit o ní zapomněl. Chybu prý jindy napraví.
Z ostatního jednání sobotního zasedání vzdělavatelů už jen útržkovitě:
- Místo B. Bubníka byl vybrán jako jeho nástupce br. Ing. Dušan Drahoňovský, PhD. Jeho volba se však uskuteční až po schválení kandidatury mateřskou jednotou.
- Hodně pozornosti bylo na zasedání věnováno pořádání Památného sokolského dne a padly zde různé návrhy na jeho program. Např. zasazení stromku, dlouze prosazovala jedna mladá vzdělavatelka z Čech. Před letošním konání Památného dne 8. října výjde obnovený Sokolský vzdělavatel jako příloha časopisu Sokol.
Br. Gondík - Informoval, že se uskuteční už jen osm slíbených představení Prodané nevěsty, protože herci konečně chtějí hrát něco nového. Připravují italskou komedii pod názvem Nebyla to pátá, ale devátá. Dále sdělil, že roste počet sokolských kulturních souborů.
- Ses. Volková - řekla :"Komise historická má velký dluh. " Dosud totiž nebyla realizována plánovaná výstava k 1. světové válce, ale bude uspořádána 20. 6.. Komise dále připraví putovní výstavu k 70. výročí ukončení 2. světové války.
- Přítomným byla představena nová mladá pracovnice ČOS ses. Mgr. Kateřina Wágnerová, která má v popisu práce dokumentaci a archivnictví. Jmenovaná požádala účastníky jednání o kontakty na pamětníky, rodiny odbojářů a fotografie.
- Opět bylo připomínkováno, že chybí kroje pro sokolíky.
- Ses. Žitná - navrhla přednášky pořádat nejen pro seniory, ale všechny generace.
- Br. Šilhan - navrhl přednášky v jednotách pořádat po názvem Tyršův klub. Dále navrhl vytvářet trubačské skupiny. Kdysi byly prý velice slavnostní.
- Padl také návrh na po delší době opětné pořízení fotografie přítomných vzdělavatelů, které bylo v polední přestávce realizováno (viz. fotka).
Jarní zasedání bylo odpoledne zakončeno přednáškou doc. PhDr. Jana Galandauera, DrSc. o 1. světové válce a večer se nás několik vzdělavatelů zúčastnilo představení folklorního souboru Vycpálkovci a hudebního souboru Rozmarýn spojeného s křestem jejich DVD. Oba soubory totiž nalezly místo ke zkouškám v Tyršově domě.
Pravidelná zasedání vzdělavatelů jsou také příležitostí k výměně zkušeností a získávání informací z jiných jednot a žup. Na letošním květnovém zasedání jsem se mimo jiné také dověděl, že z evropských fondů lze pro Sokol získat poměrně velké peníze. Podařilo se to například T. J. Nasavrky, která dostala na rekonstrukci sokolovny 14 mil. Kč. Další milion však muselo přidat vedení města a k překvapení sokolů se na dobrovolné sbírce vybralo 800 tis. Kč.

Míroslav Rozkošný, zástupce vzdělavatele župy