Květen 2014

Soutěž v atletice 23.5.2014 v Přerově završila župní soutěž všestrannosti

26. května 2014 v 17:00 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

V atletice soutěžilo 133 závodníků, přijeli z osmi tělocvičných jednot

Soutěž v atletice probíhala zpočátku za příjemného teplého počasí. Po desáté hodině začaly přeháňky. Proto byla soutěž na určitou dobu přerušena. Když nebyla naděje na brzké zlepšení, soutěž pokračovala i za deště.

Dvacet obrázků zachycujících časový úsek od 10:00 do 10:30 najdete v galerii v levé záložce
Další obrázky v galerii jsou od Dity Šmerdové
Do tělocvičných jednot byly zaslány výsledky jak atletiky, tak celé soutěže všestrannosti, kde se započítávalo i umístění závodníků v dřívějších soutěžích v gymnastice, šplhu a plavání.
Závod řídili župní náčelník br. Zbyněk Harašta, náčelnice ses. Milada Havlíčková a hlavní rozhodčí br. Martin Krejčíř. Jako rozhodčí se zapojili cvičitelé ze zúčastněných tělocvičných jednot, zejména ze Sokola Přerov, který vedle župy nesl na svých bedrech i technické zabezpečení závodu na skvělém atletickém sportovišti Spartaku Přerov.
Do atletické části nastoupily výpravy ze Sokola Beňov, Hranice, Kokory, Lipník, Majetín, Přerov, Veselíčko a Vlkoš. Chyběl Sokol Brodek, který měl své závodníky v předchozí části soutěže všestrannosti. Potěšila účast 9 mužů v kategori dospělých.
Soutěž všestrannosti jako celek zaznamenala výslednou účast 175 cvičenců a cvičenek. Nejpočetnější věkovou skupinou byli předškoláci - 47, potom žákyně I - 30. Z jednot nejvíce účastníků vyslaly Sokol Přerov (51), Kokory 32 a Vlkoš 25.

Pohled do dějin

22. května 2014 v 18:51 | Miroslav Rozkošný

Tři hodiny nejen o prusko - rakouské válce

Ze široka a podrobně hovořil Jiří Jemelka z Přerova - Kozlovic o habsburské monarchii a její součásti, zemích Koruny české a také o prusko - rakouské válce v roce 1866. Beseda se konala ve středu 21. května v zasedací místnosti přerovské sokolovny. Dlouholetý člen Komitétu pro údržbu památek z války roku1866, doprovázel své vyprávění obrázky a dokumenty, které promítal br. Zbyněk Harašta. Přítomní mohli slyšet nejen dlouhou historii rakousko - pruských vztahů, ale také na obrázcích vidět jednotlivá bojiště z roku 1866 a řadu pomníků, které připomínají velký počet obětí této války. Na přednášku přišlo deset členů Sokola a jeden př&iac ute;znivec. Mohlo přijít i víc, ale pravidelné účastnice podobných sokolských akcí, sestry z Věrné gardy, až na dvě výjimky, raději daly přednost svým pravidelným setkáním ve vinárně a také v tisku nebyly pozvánky na tuto besedu.

Po tříhodinové přednášce došlo i na její hlavní cíl - zvážit možnost zájezdu do pevnosti Josefov a k prohlídce dalších památek na prusko - rakouskou válku. "Naplnit autobus je těžké," řekla pořadtelka přednášky, náčelnice ses. Helena Sedláčková. Přesto se o to pokusí i s dalšími účastníky besedy, které vyzvala získávat další přihlášené na zájed. Jako termín zájezdu byla vybrána sobota 27. září.

Pozvánka na klavírní koncert

16. května 2014 v 13:57 | Miroslav Rozkošný |  Organizační

v Mervartově síni

Vzdělavatelský odbor a Věrná garda zve všechny členy Sokola, ale i ostatní, na společnou návštěvu klavírního koncertu Barbory Halouzkové z Lověšic. Koná se v neděli 25. května v 19:00 hodin v Mervartově síni Muzea Komenského v Přerově. Přijďte svojí účastí podpořit mladou umělkyni a učitelku Základní umělecké školy v Hranicích.

Aktivní Věrná garda Sokola Přerov

15. května 2014 v 19:49 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Pestrý program na setkání Věrné gardy

Přišel host z Německa

Další obrázky z této akce Věrné gardy i z účasti sokolů na vernisáži v Přerově 6.5.2014 najdete v galerii v levé záložce
Zajímavý a pestrý program mělo květnové setkání Věrné gardy Tělocvičné jednoty Sokol Přerov ve středu 14. května. V jeho první části hovořil přerovský rodák Emil Baďura, syn dlouholetého a známého profesora Střední zemědělské technické školy v Přerově. Tématem jeho vyprávění byla práce v Českolovenském rozhlase v kritických dnech srpna 1968 a následná emigrace do Německa, kde dnes dodnes žije. "Nic jiného nám se ženou nezbylo," vysvětlil Baďura svůj důvod k emigraci. Poznal totiž, že v době začínající normalizace se kolem jeho osoby začíná stahovat kruh a zřejmě se nevyhne vězení. Navíc nadřízení v zaměstnání nutili jeho manželku ke vstupu do komunistické strany, což zásadně odmítala. V Německu se manželé Baˇdurovi a jejich dvě malé děti setkávali většinou s přátelskými lidmi, dokonce i s odsunutými sudetskými Němci. Byly však výjimky, které potvrzovaly známé rčení, že není Němec jako Němec. Po dlouholeté práci v mnichovské automobilce, žije Baďura na německé straně Šumavy, nedaleko českého Klenčí pod Čerchovem, aby byl blíže do České republiky a také rodnému Přerovu, který občas navštěvuje. Po přednášce a následující diskuzi se sokolští senioři živě zajímali o práci výboru tělocvičné jednoty, se kterou je seznámil vzdělavatel br. Rozkošný.
Druhá část setkání členů Věrné gardy byla slavnostní. Oslavencem bylo obětavý člen Sokola br. Bohumil Domanský, kterému ostatní přáli k udělení zlaté medaile ČOS. Bohoušek se skromností jemu vlastní, přijal blahopřání s vysvětlením, že medaile patří nejen jemu, ale všem sestrám a bratrům, kteří se spolu s ním na bohaté a pestré činnosti přerovského Sokola podílí. Nezapomněl přitom ani na svoji manželku. Další oslavenkyní byla ses. Marie Navrátilová, která spolu se svými kamarádkami ze Sokola se postarala o občerstvení účastníků. Díky jemu a harmonice br. Funka se odpolední zasedání Věrné gardy tentokrát protáhlo tentokrát až do večerních hodin.

Pro inspiraci jednotám naší župy

13. května 2014 v 10:49 | Irena Darmovál |  Organizační

Cesta k aktivitě a prezentaci činnosti jednotyVzpomínka na 2. a 8. květen 1945 v Lazcích a Přerově

11. května 2014 v 12:09 | Jaroslav Skopal, foto Vojtěch Podušel |  Z činnosti

Účast Sokolů byla tradičně viditelná

Další obrázky Vojtěcha Podušela z Lazců a z Přerova z květnových vzpomínek naleznete v galerii v levé záložce
Sokolové z Přerova se tradičně zúčastnili vzpomínkových akcí v Olomouci-Lazcích dne 2.5.2014 a v Přerově 8. května.
V Lazcích pronesl projev pan Rostislav Vysloužil z Olomouce, který jako vždy vnesl do něj nějaký nový postřeh z 69 let staré historie.
V Přerově se kladly 8. května 2014 na Den vítězství věnce a kytice na několika místech. Nejdříve k pomníku padlých letců na tř. gen. Karla Janouška, potom u pomníku obětí Přerovského povstání a 2. světové války a poté u symbolického hrobu por. Oldřicha Vodičky na přerovském hřbitově. Závěr patřil vzpomínce u pomníku vojáků sovětské armády v Želátovské (dříve Jeremenkově) ulici. Tam pak město připravilo pro veřejnost doprovodný program.
Pro Sokolstvo je významné připomínat si oběti války z vlastních řad, protože ty byly nemalé a sokolové je přinášeli od samotného začátku války v odboji až po její závěr, když sokolové se objevili i mezi oběťmi zastřelenými v samém konci války právě v Lazcích.

Beseda z vojenské historie

10. května 2014 v 20:32 | Helena Sedláčková |  Organizační

Pozvánka přátelům loutek

8. května 2014 v 14:34 | Marie Veřmiřovská |  Organizační

Vážení přátelé, zájemci a milovníci loutkového divadla

mám pro Vás jednu zajímavou nabídku na PÁTEČNÍ ODPOLEDNE!!!!!
9.května v pátek od 15-15:30 hod cca do17. hod, do sálu LOUTKOVÉHO DIVADLA SOKOLA PŘEROV

Před chvilinkou mi potvrdili, že na přednášku s instrukcemi o vodění loutek se v pátek určitě dostaví a přijedou naši vzácní hosté a že se na jejich přednášku může kdokoliv přihlásit z amatérských herců i veřejnosti přijít a přijet podívat a poslechnout si jejich jistě nesmírně vzácné instrukce o vodění loutek i přednášku s ukázkami vyslechnout !!!
A tak, budete-li mít čas a zájem, jste zváni.
Našimi vzácnými hosta jsou:

PAN JAROSLAV VIDLÁŘ S CHOTÍ
- JE TO NÁŠ ZNÁMÝ TELEVIZNÍ "FRANTIŠEK"

tedy herec, který v televizi vodí roztomilého maňáska "Františka", známá osobnost, od které se mnoho o vodění loutek můžeme naučit. Zvu Vás tedy na toto mimořádné vzdělávání k vedení maňásků spojené s přednáškou, při kterém máme tu čest přivítat takto významného hosta.

Pro nás pro všechny bude toto velkým přínosem a poučením.
Za zájem všem, kteří se mohou účastnit,
za LD SOKOLA PŘEROV děkujeme

SOKOL PŘEROV

PŘEROVSKÝ KAŠPÁREK
Mgr. Marie Veřmiřovská
608755390

Pochod veselíčskými lesy

6. května 2014 v 14:53 | Irena Darmová |  Organizační

Pozvánka na 31.5.2014


Osudový rok 1914

5. května 2014 v 20:55 | Milan Geryk

Vzpomínky pamětníka pro sokolské žáky

V roce 1914, tedy právě před 100 lety začala první světová válka s milióny mrtvých na celém světě. Začali ji Rakousko-Uhersko (včetně Česka) a Německo proti Srbsku, Rusku, Francii a později Anglii a USA. Z účastníků už nikdo nežije. Bojovali v ní i moji strýcové, z nichž jeden padl. Můj tchán byl přiotráven yperitem s trvalými následky. Pomníky padlých se jmény jsou v každé větší osadě. Na hřbitovech lze vyčíst jména, i když byli pohřbeni kdovíkde ve světě.
Čechové příslušeli do rakouského vojska, ale neměli zájem na prospěchu císaře pána a jeho rodiny, jak by vyplývalo z jarmareční písně, po které dostává název současná přerovská výstava. Na jednom hřbitově jsou dva hroby s nápisem "František Novák obětoval život za vlast", přitom každý z nich bojoval na jiné straně fronty! Za velezradu, i když domnělou, byl trest smrti. První obětí byl Slávek Kratochvil, přerovský sokol, po němž je pojmenována naše sokolská župa. Sokoli sehráli ve válce významnou úlohu. Pojem vlast měl pro ně konkrétní podobu a výcvik v tělocvičně jim vtiskl sebevědomí. Využívali možností a s velkým rizikem přebíhali na opačnou stranu fronty. České legie v Rusku vyrostly v samostatné vojsko, které si dovedlo zjednat respekt i po zhroucení ruské fronty následkem říjnové revoluce v Rusku 1917 a probojovat se k Tichému oceánu. Válka vedla 1918 k porážce Německa a Rakouska a ke vzniku samostatné Československé republiky (ČSR) po 300 letech poroby.
V ČSR však bylo zakořeněno snad milión Němců. Německý kancléř Hitler připravoval válku s cílem připojit ke své říši všechny kraje, v nichž tvořili Němci významnou část. Přestože ČSR opevnila hranici proti Německu a sjednala smlouvy s mnoha státy, nátlakem Anglie a Francie byla v roce 1938 přinucena vzdát se pohraničních tzv. sudetských krajů. Naše rodina byla vyhnána ze zabraného území. Neodstěhovaní čeští učitelé a sokoli byli ihned likvidováni v koncentračních táborech. Obrana republiky by byla marná z několika důvodů: jednak spojenci ČSR se na Mnichovské konferenci 1938 zrádně postavili na stranu Hitlera, jednak po anexi Rakouska hrozil vpád Němců přes neopevněnou část české hranice, jednak němečtí obyvatelé ČSR nenastoupili při mobilizaci na obranu republiky, jak zněl zákon, ale fanaticky fandili Hitlerovi a zabíjeli narukované české vojáky nastoupené na hranicích, což se stalo i v jednotce, kde sloužil můj tatínek.

V roce 1939 byla na přerovském letišti dvě vojenská letadla s dvěma letci. Jedním z nich byl František Fajtl, pozdější hrdina v anglickém letectvu. Dosud žijí sokolky, které si ho pamatují ze Sokola. Hitler rozpoutal druhou světovou válku s následky ještě hroznějšími než od první světové války. Po skončení války 1945 zorganizovaly vítězné mocnosti odsun Němců z naší republiky. Odsun vidím jako spravedlivý, i když postihl i lidi nezúčastněné na válečném vraždění. Němečtí "historikové" viní z odsunu nesprávně prezidenta Beneše, ale ten neměl v této věci prakticky žádnou moc. Uvedená mnichovská konference se ještě i v poslední době uvádí jako první příklad chybného ústupu před diktátorem. Takových příkladů už je víc a hledá se zatím marně prostředek proti opakování stejné chyby kdekoliv ve světě.
Květen 2014, Milan Geryk

Přerovský deník o pietním aktu v Lazcích

5. května 2014 v 12:39 | Petra Poláková-Uvírová, Vojtěch Podušel |  Historie

Z Tělocvičné jednoty Sokol Přerov bylo přítomno 18 členů

Na obrázku je pohled na památník obětí Přerovského povstání v Lazcích. Prokliknutím dalších obrázků se dostanete na fotogalerii Deníku s obrázky Vojtěcha Podušela. Zahrnují i záběry na pamětní desku Hynka Kokojána v areálu přerovského Kazeta. JS

Uctít památku obětí Přerovského povstání přišli k památníku v olomoucké čtvrti Lazce zástupci města, kraje, Sokola a dalších organizací.

Přerovské povstání: Slavné, ale plné zmařených životů

Uctít památku obětí Přerovského povstání přišli k památníku v olomoucké čtvrti Lazce zástupci města, kraje, Sokola a dalších organizací.
Uctít památku obětí Přerovského povstání přišli k památníku v olomoucké čtvrti Lazce zástupci města, kraje, Sokola a dalších organizací. Autor: DENÍK/Vojtěch Podušel
2.5.2014 18:14
Přerov - Každý rok se přicházejí poklonit památce obětí jednadvaceti Přerovanů, kteří byli popraveni na samém konci války na střelnici v Lazcích, zástupci města, kraje, členové Sokola, Svazu bojovníků za svobodu a Konfederace politických vězňů. Pietní akt se uskutečnil v pátek dopoledne nejen na místě tragédie, ale také u pamětní desky jedné z obětí - Hynka Kokojana v areálu přerovské firmy Kazeto.
Uctít památku obětí Přerovského povstání přišli k památníku v olomoucké čtvrti Lazce zástupci města, kraje, Sokola a dalších organizací.Uctít památku obětí Přerovského povstání přišli k památníku v olomoucké čtvrti Lazce zástupci města, kraje, Sokola a dalších organizací.Uctít památku obětí Přerovského povstání přišli k památníku v olomoucké čtvrti Lazce zástupci města, kraje, Sokola a dalších organizací.Uctít památku obětí Přerovského povstání přišli k památníku v olomoucké čtvrti Lazce zástupci města, kraje, Sokola a dalších organizací.
Přerovské povstání, které patří k nejkrvavějším kapitolám v historii města, začalo na základě mylné informace o konci války, která se začala šířit mezi lidmi 1. května 1945 v časných ranních hodinách. Vysílání zahraničního rozhlasu, ve kterém se mělo mluvit o kapitulaci většího německého uskupení, tehdy lidé zaměnili za mylnou informaci o konci války.
Jako první se podle pamětníků zpráva objevila ve Ztracené ulici, a potom se šířila dál po městě jako lavina. Všichni jí uvěřili. Lidé se začali spontánně shromažďovat před radnicí na dnešním náměstí T. G. Masaryka, u budovy tehdejšího okresního úřadu ve Smetanově ulici a na jiných místech.
"Dávali najevo radost z konce okupace, zpívali hymnu, začali likvidovat německé nápisy a vyvěšovali československé vlajky. Jejich radost ale byla předčasná, v Přerově vzápětí nato vypukly tvrdé boje. Ozbrojené střety s německými vojáky si vyžádaly minimálně deset lidských životů," popsal historik Petr Sehnálek z Muzea Komenského v Přerově.
Němci postupně ovládli celé město 2. května a odpoledne vynesli rozsudek nad jednadvaceti zatčenými muži. Odsouzení byli ještě večer převezeni na vojenskou střelnici v Olomouci - Lazcích, kde byli zastřeleni a jejich těla skončila v hromadném hrobě.
Přerovské povstání si vyžádalo jednačtyřicet lidských životů. Sedm lidí padlo při bojích ve městě, deset v přednádraží, tři byli umučeni a nebo utýráni a jednadvacet popraveno. Dvacet jich utrpělo zranění.