Duben 2014

SOKOLSKÁ REKAPITULACE - PLNÁ SOKOLOVNA

30. dubna 2014 v 17:59 | Drahomíra Lörinczová

Oslavy v T.J. Sokol Kokory

Kokorské noviny přinášejí informační a další obrazové a písemné materiály ze života Sokola Kokory pravidelně, již více než 15 let. Jen krátce zaznamenáváme materiály z velké výstavy ke 110. výročí založení Sokola v Kokorách a k 90 letům oddílu národní házené z přelomu roku, které přineslo únorové číslo. V dubnu rekapitulovala krátce cvičební zimní sezónu náčelnice sestra Drahomíra Lörinczová. Její článek dáváme k dispozici. (Alois Košťálek)
Další obrázky najdete v galerii (levá záložka)

SOKOLSKÁ REKAPITULACE - PLNÁ SOKOLOVNA
Pomalu končí zimní část cvičební sezóny a tak připomenu všem, kteří naši tělocvičnu nestihli navštívit, o co přišli.
Podařilo se zaplnit sokolovnu od rána až do večera včetně víkendů, až po střechu. To nás samozřejmě těší, nejvíce pak to, že se podařilo rozšířit nabídku pohybových aktivit pro děti o taneční kroužek, zvaný "tančák". Své hodiny mají vždy každé pondělí a středu, pro mladší i starší děti, dívky i chlapce. V úterý pak "zápolí" mládež v kroužku sebeobrany, po nich pak řádí v tělocvičně nejmenší děti při cvičení s rodiči. Pondělní večery patří vytrvalým vyznavačkám zumby z Kokor, Přerova, Brodku, Penčic a Nelešovic. Balkon je vždy v pondělí a ve čtvrtek vyhrazen převážně seniorkám, cvičenkám "zdravotní tělovýchovy". Mladší ročníky dívek a žen našly zalíbení v kondičním cvičení "pro krásu těla" vždy ve středu večer.
Dopolední a brzký odpolední čas je rezervován pro školní tělocvik a zájmové sportovní školní kroužky. Zbytek volných odpoledních hodin zaplňuje sálová tenisová příprava, národní házená, volejbal, malá kopaná, téměř denně se hraje ve skromných podmínkách vestibulu stolní tenis. O víkendech se konaly turnaje stolního tenisu (proběhl už jarní, desátý), probíhaly zábavné otevřené maratony zumby, sál si pronajímali zájemci o nohejbal, volejbal a kopanou.
Za námi je bohatá a úspěšná plesová sezóna, celkem 6 plesů, každý něčím jiný, se svým složením účastníků z blízka i z daleka. Náš sokolský patří mezi ty poklidné s nejlepším prostorem pro tanec při 140 účastnících. V úvodu poprvé vystoupili tanečníci a tanečnice "z vlastní líhně", z tanečního kroužku a po nich známá skupina zumby i se svým obdivovatelem. V neděli pak sokolovnu zaplavily děti - účastnici "Dětského karnevalu", pořádaného oddílem národní házené. V krásném přestrojení "Šašek a královna vystoupili moderátoři bálu. Kromě tradičního průvodu masek se děti bavily tancem, losováním, pohybovými hrami a soutěžemi i dalším vystoupením malých tanečníků a tanečnic z nového kroužku. Spokojené děti a unavení rodiče opouštěli sál se slibem "za rok zas".
Podle nového pojetí "Šaška a královny" plánujeme na příští rok i další změny (hudba, ráz, druh zábavy). Vděčně přijmeme nápady, názory a nové iniciativy od širší veřejnosti.
Pro jaro i léto se někdo přestěhuje do přírody, na hřiště a závodiště, či na tenisový kurt, část sportovců však přece jen zůstane v sále či vestibulu. Ať se všem daří. A ty z vás, které něco s aktivit Sokola Kokory nově zaujalo a vybrali si, rádi uvítáme mezi námi.

Drahomíra Lörinczová

Sokolové v Příboře a Hukvaldách

29. dubna 2014 v 16:23 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Zájezd se nakonec vydařil

Nad zájezdem do Příbora a Hukvald, který v sobotu 26. dubna uspořádal Vzdělavatelský odbor Tělocvičné jednoty Sokol Přerov, dlouho visel velký otazník. První týdny po uveřejnění pozvánek totiž počet přihlášených zájemců nedosahoval ani dvaceti. Nakonec se však členové Sokola členové a další zájemci rozkývali natolik, že jejich počet byl vyšší než původně předpokládaná kapacita autobusu pětačtyřicet míst.
Další obrázky v galerii (záložka vlevo)
Také obvykle vrtkavé aprílové počasí zájezdu výjimečně přálo a stejně dobrá byla i nálada všech účastníků. Viděli jsme všechno co zástupce vzdělavatele a znalec Příbora ses. Zdena Koluchová v programu zájezdu připravila. V Příboře jsme začali prohlídkou dvou historických kostelů a pokračovali piaristickým klášterem, nedávno renovovaným, jak jinak dnes, než z fondů Evropské unie. Pěkně opravený klášter nyní slouží jako muzeum a společenské středisko města. Zajímavá byla i návštěva rodného domu významého příborského rodáka a ve světě uznávaného zakladatele léčebné metody zvané psychoanalýza, Sigmunda Freuda. Domek je nově rekonstruovaný a jeho interiér je skutečnou ukázkou moderní muzejnické práce. Po pohlídce Freudova domu jsme, alespoň my pořadatelé zájezdu, trochu s obavami očekávali jak se nám bude líbit oběd v místní sokolské restauraci. Normálně se zde totiž neva í, a také její prostředí prý není nic moc. Ale pan nájemce a jeho personál se snažili. Hovězí polévka s játrovými knedlíčky a nudlemi byla jako svatební, o které se říká, že v ní má lžíce stát. Také kuřecí řízek, bramborová kaše a okurkový salát neměli chybu. Je pravdou, že vybavení restaurace bylo již starší, avšak v jejím již zabydleném prostředí jsme se alepoň my štamgasti cítili jako doma. Vrcholem našeho pobytu mělo být, a také bylo, naše setkání s příborskými sokoly. Naši valaští přátelé byli velice srdeční a snažili se nám ukázat a povědět všechno na co jsme se ptali. Dověděli jsme se tak, že jejich jednota má jen stočtrnáct členů, ale počet sportovních oddílů asi stejný jako má náš přerovský Sokol. Zajímavé je, že příborští sokoli již mají oddíl poměrně nového sportu, nazývaný parkour. Nemají však cvičení rodičů s dětmi a také jinak se tam moc necvičí. Také Sokol Příbor zápasí s finančními problémy, i když se snaží šetřit. Významným zdrojem příjmu pro příborský Sokol je pronajímaná restaurace a peníze z dalších pronájmů. Také o dotacích města si příborští sokoli myslí, že bez nich by skoro ani nemohli fungovat. Podle starosty Vlastimila Sedláčka Sokol Příbor nemá žádné stálé placené zaměstnance. Úklid sokolovny, sečení trávy a další práce provádí sokolník za malou odměnu na dohodu o provedení práce, avšak jen do určitého počtu hodin v měsíci. "Snad jen dvanácti", říká starosta. Není proto divu, že starosta Sedláček o sokolníkovi říká: "Jsem rád, že ho máme." Příborská sokolovna je však podstatně menší než naše přerovská a počet členů ve srovnání s našimi přerovskými asi čtvtinový.
Vrcholem setkání s příborskými Sokoly bylo naše pěvecké vystoupení v sále sokolovny při kterém jsme našim hostitelům zazpívali píseň "Let vzhůru pestrý sokole" od jejich významného člena a ředitele místní chlapecké školy Antonína Brotana. Následovalo společné focení, předávání dárků a pozvání příborských sokolů k nám do Přerova. Na závěr jsme absolvovali pěší putování v Hukvaldech ke zřícenině nikdy nedobytého hradu, které vhodně zapadlo do celého programu zájezdu. Po prohlídce památek jsme se totiž mohli při něm zdravě vydýchat a pokochat jarní beskydskou přírodou. Také cesta zpět do Přerova nebyla úplně promarněna. Hospodář br. Suja a vzdělavatel br. Rozkošný ji využili k pozvání přítomných na akce, kterých do konce cvičebního roku nebude v naší sokolské jednotě zrovna málo.

Hanácké Tršice znají v USA

29. dubna 2014 v 16:04 | Miroslav Rozkošný

díky svým studentům, kteří do Tršic jezdí

Přerovští a američtí studenti jezdí do Tršic
Hanácká vesnice Tršice je známá až ve Spojených státech amerických. Tři roky po sobě ji totiž navštěvují desítky amerických studentů se svým pedagogickým dozorem. Letos v neděli 12. dubna to byli mladí lidé ze státu New Jersey a Kalifornie. Svoji cestu po Evropě zahájili v Muzeu holocaustu v Berlíně a v České republice navštívili Prahu a Terezín.
Do Tršic přivedla účastníky amerického zájezdu ojedinělá událost z 2. světové války, kdy s pomocí obyvatel této vesnice a sousedního Zákřova se zde po celé období holocaustu ukrývala čtyřčlenná židovská rodina Wolfových. Z nich tři válku přežili, otec, matka a dcera Felicitas. Syn Otto byl umučen gestapáky a kolaborantskou ukrajinskou jednotkou, kteří Zákřov přepadli téměř na samém konci války. Šestnáctiletý Otík své rodiče a sestru i přes kruté mučení neprozradil a navíc po sobě zanechal deník, který psal po dobu svého ukrývání. Po jeho zatčení, deník dopsala jeho sestra Felicitas. Právě tento deník přivedl do Tršic americké studeny, protože byl knižně vydán i v USA , kde rodina Ottovy sestry Felicitas již řadu let žije.

S finanční pomocí amerických studentů byli v Tršicích postaveny dva památníky obětem holocaustu a zároveň jako pocta místním obětavým lidem, kteří se pronásledovaným Židům nebáli pomáhat. Občany České republiky ani z nejbližšího okolí však Tršice kvůli své výjimečné historické události příliš vyhledávany nejsou. Výjimkou jsou studenti přerovského gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagigické školy, kteří letos 15. dubna se ve větším počtu již po druhé zúčastnili Pochodu svobody do Tršic, který uspořádala Tělocvičná jednota Sokol a Český svaz bojovníků za svobodu v Přerově. Jejich program v Tršicích byl ještě pestřejší než měli studenti američtí. Prohlédli si při něm vloni odhalený památník na návsi, místní kostel, obecní muzeum a památník na Zákřově. Zvládli tak téměř celý svůj bohatý program zájezdu, i když kvůli velké nepřízni počasí museli improvizovat. Působivé čtení žáka dějepisného semináře Daniela Vymětalíka z knihy Deník Otty Wolfa se proto letos konalo na chodbě místního obecního úřadu, místo u památníku Wolfových na místě jejich lesního úkrytu. Tam se letos vypravili jen dobrovolníci patřičně obuti. Přes nepřízeň loňs kého i letošního počasí odjížděli účastníci Pochodu svobody zpět do Přerova spokojeni. Pořadatelé Tělocvičná jednota Sokol, Svaz bojovníků za svobodu a zástupce gymnázia Jana Blahoslava se proto hned na místě v Tršicích rozhodli uspořádat tuto akci i v příštím roce. V pořadí už po třetí. Miroslav Rozkošný

Pozvánka ze Sokola Velká

29. dubna 2014 v 15:36 | Marek Beneš |  Organizační

na přebor ve smíšené odbíjené


Ke Dni vítězství

21. dubna 2014 v 20:41 | Z podkladů Mileny Vicenové vybral Jaroslav Skopal |  Historie

Poznávejme sokolské hrdiny z období druhé světové války

Mezi členy přerovského Sokola byla na začátku německého protektorátu v roce 1939, stejně jako jinde, místní občanská elita. K ní patřil i bratr JUDr. Ladislav Prchal, který byl v občanském životě mj. uznávaným odborníkem na správu a řízení obcí. Jeho krátký život, ukončený mučednickou smrtí 20. prosince 1941 v Mauthausenu, nám přerovským poodkryla jeho vnučka paní MVDr. Milena Vicenová, bývalá velvyslankyně při Evropské unii, při své krátké návštěvě rodného města Přerova začátkem dubna tr.
Dosud žije i syn Ladislava Prchala a otec paní Vicenové, též za mlada sokol, br. MUDr. Jiří Prchal. Toho jsem prostřednictvím jeho dcery Mileny Vicenové požádal, aby si zavzpomínal na to, co pro něho v mládí Sokol znamenal. Zde je jeho psaná vzpomínka:
"Jméno mého otce JUDr. Ladislava Prchala je vyryto i na pomníku před sokolovnou v jeho rodném městě Boskovicích, jehož je čestným občanem. Tam jsme spolu vycházeli do krásných lesů a k hradu. Když jsme narazili na nějakou překážku, potok, zábradlí, řekl mi otec sokolské heslo: PŘESKOČ, PŘELOM, ALE NEPODLEZ.
Sokol byla nejen tělovýchovná organizace, byl to jeden z hlavních pilířů demokracie. Toho, co u nás chybí.
Silnice jsou plné aut, vše funguje, vše si můžeme koupit a cestovat po světě a pořád nám něco chybí ke spokojenosti. Za první republiky nežili lidé v takovém dostatku, ale republiku milovali a byli ochotni pro ni i umřít a dokazují to četné hroby i po světě.
Když jsme v Přerově na ulici potkávali cvičitele Sokola, zdravil jsem ho já i můj otec se stejnou úctou jako okresního hejtmana. On totiž ve svém volném čase chodil pravidelně cvičit žáky, dorostence nebo dospělé a v jeho družstvu stáli vedle sebe demokraticky dělník, velkoobchodník či továrník nebo úředník. Navzájem se oslovovali bratře, byli si rovni i v sokolské restauraci, či na sokolském hříšti, kluzišti či plovárně. Na té přerovské působil legendární plavčík Chajda. Otec mi promítal 8 mm film, kde zachytil sokolské plavce, přeborníky Koplíka, Arnošta Heinze či Zdenka Calábka. Po něm je pojmenován plavecký přebor, jako Sokol byl zatčen a zemřel v koncentračním táboře.
Samozřejmě prvorepubliková společnost byla živá společnost, hádali se sousedé přes plot k vůli spadlému ovoci nebo zaběhlé slepici, ale všichni milovali a budovali republiku.
Dnes máme tělovýchovu na daleko vyšší úrovni, obohatili jsme ji o jógu, což je přínosem, ale vedle sebe šlapou v posilovně beze slova dva cyklisté, aniž by prohodili slova. Jako bychom převzali i kus východní filozofie, bohužel tu špatnou část, s kastami. A skupiny občanů se scházejí na golfovém hříšti nebo na fotbalovém či hokejovém, ale společenský život?
Proto by neškodilo znovu si přečíst Peroutkovo Budování republiky a vůbec přemýšlet o poslání Sokola i jiných pilířů demokracie, Klubu Čs. turistů, kde obětaví členové nejen organizovali výlety ale jsou i příkladem pro jiné země ve způsobu značení turistických cest. Dnes, kdy bydlím, abych byl ve věku 92 let blíž dcerám, v Praze poblíž stadionu Bohemians, nikdy nemíjím vývěsku Sokola, aniž bych si ji přečetl.
A ještě vzpomínka na mého otce Ladislava Prchala.
Otec po vpádu Hitlera do Polska podával zprávu odbojové organizaci, rozestavil strážníky na křižovatkách a hlásil pak početní údaje nacistických kolon, které projížděly přes město Přerov, dále odbojové organizaci do Polska. Na udání policejního náčelníka Hanáka gestapu pak byl otec zatčen 7. října 1941 a odvezen gestapem do věznice v Olomouci. Odtud byl převezen do koncentračního tábora v Mauthausenu, kde 20. prosince 1941 zemřel. Máme dosud doma jako smutnou vzpomínku pár lístků, které poslal z koncentračního tábora. Některé části vět, které otec napsal, byly vystřiženy cenzurou tábora.
Po válce, 1. října 1947, byl otec posmrtně vyznamenán prezidentem Benešem, obdržel Československý válečný kříž za uznání bojových zásluh, které získal v boji za osvobození republiky československé z nepřátelského obsazení".
Ke slovům br. Jiřího Prchala zbývá dodat, že jeho tatínek Ladislav Prchal je mezi 38 jmény uvedenými na pamětní desce na přerovské sokolovně, věnované sokolským obětem z období boje proti nacistům (třetí v pořadí ve třetím sloupci na obrázku).

Z podkladů M. Vicenové vybral a doplnil Jaroslav Skopal

Soutěž všestrannosti očima závodnic

19. dubna 2014 v 18:41 | zaslala Vlasta Krejčířová |  Z činnosti

Sokolovna v Přerově 12. dubna 2014

Obrázky Dity Šmerdové najdete ve fotogalerii (Konec v levé zložce)

V sobotu 12. 4. 2014 jsme se společně s několika nadšenými sportovci zúčastnili letošní první části závodů ve všestrannosti v naší přerovské sokolovně, na které jsme se několik týdnů pilně připravovali. Naše sestra cvičitelka nám řekla, že máme přijít o čtvrt na devět. My jsme ale jako vzorné žákyně dorazily už před osmou, abychom si ještě na místě stihly všechno zopakovat. Začínaly jsme být nervózní, i když konkurence nebyla zase tak velká.
Všechno to začalo velkým nástupem, kde jsme se všichni pozdravili s rozhodčími hlasitým "NAZDAR". Poté nám naši budoucí hodnotitelé sdělili, kdo má jít cvičit na jaké nářadí a gymnastická část těchto závodů mohla začít! My, jako starší žákyně, jsme před sebou měly čtyři nářadí - kladinu, prostná, hrazdu a přeskok přes koně. Hoši se potrápili na kruzích, prostných, přeskoku přes kozu a na hrazdě, předškoláčci skákali na švédskou bednu, prokázali také své schopnosti na prostných a lavičce.
Myslíme si, že se nám téměř všechno povedlo tak, jak mělo, a jsme rády, že byla naše píle odměněna medailí. Během tří hodin měli závodníci všechny gymnastické disciplíny včetně šplhu za sebou a mohli se hned po slavnostním vyhlášení přesunout na náš přerovský bazén, kde jsme soutěžili v plavání ve volném stylu. Ti, kteří nemají takový talent pro ladné gymnastické pohyby nebo jim nepřirostla k srdci tyč či lano ke šplhu, mohli zabojovat o další medaile. Potěšilo nás, že jsme mohly jít po tak vyčerpávajícím výkonu na chvíli se svými kamarádkami odpočinout do vířivky, díky které jsme načerpaly novou energii a kde jsme zhodnotily letošní závodní den. Musím říct, že se nám na závodech moc líbilo, rozhodčí byli vstřícní a obětaví a občas nám i přidali, když se nám něco nepovedlo. Už se těšíme na druhou - tentokrát atletickou - část naší všestrannosti v Přerově, která nás čeká za měsíc 24.5.

starší žačky T. J. Sokol Přerov

Františkovi Cigánkovi vyšel sborník

16. dubna 2014 v 19:04 | Jaroslav Skopal |  Historie

Autor má blízký vztah i k Sokolu

Oldskaut - senior, dnes 84-letý František Cigánek vydal v těchto dnech vlastním nákladem sborník textů o svém životě, doplněný četnými fotografiemi mnoha nejmenovaných autorů, které textovou část pěkně dokreslují. Hlavní téma obsahuje už název sborníku "Jak jsem se stal muklem / pétépákem (politickým vězněm komunismu). František Cigánek pochází z Věžek u Přerova, kde se narodil 25. ledna 1930. Osudová byla pro něho padesátá léta minulého století, kdy chtěl svá vysokoškolská humanitní studia započatá v Olomouci završit na institutu v belgických Bruggách, což mu pomohli domluvit jeho významní známí. Dostat se tam, však bylo možné jen za cenu ilegálního přechodu státní hranice. Volil cestu na Polsko s plánem odtud pokračovat na západ.
Svůj plán přechodu časoval na konec ledna 1953. Záměr se nepodařilo dokonat. Před Vratislaví byl zadržen polskou stráží a po krátké době vrácen zpět do Československa. Lidový soud v Olomouci mu za nedovolené překročení státní hranice, klasifikované jako trestný čin uložil trest odnětí svobody na jeden rok a k tomu i trest peněžitý 2000 Kč. Vše nakonec dopadlo tak, že ve vězení strávil čtyři měsíce a pro nemoc pak byl do října 1953 hospitalizován v Olomouci a v Přerově. Stal se politicky nespolehlivým a od října 1953 do prosince 1956 pak trávil svůj čas ve Vojenských táborech nucených prací - Pomocných technických praporech.
Po listopadu 1989 se zúčastnil prvního setkání skautských činovníků v Praze a v Přerově byl iniciátorem obnovy přerovského střediska JUNÁKA. Byl aktivní v Občanském fóru, v Klubu angažovaných nestraníků (KAN) a angažuje se i v Konfederaci politických vězňů. Jako věřící občan a katolík se angažoval např. i v Sekulárním františkánském řádu. To, jak tato jeho pestrá společenská činnost vypadala, podrobně popisují kapitoly jeho sborníku a bohatá fotografická příloha.
My, sokolové, jsme se s Františkem Cigánkem setkávali hlavně na pietních a vzpomínkových akcích spojených s historickými mezníky naší republiky. Tato skutečnost je též patrná z některých fotografi zveřejněných ve sborníku. Často jsme se vzájemně podporovali ve svém úsilí neopomíjet některá smutná data naší historie. Cigánek v tomto ohledu vždy ve svých projevech říkal, co si myslí. Měl proč s přihlédnutím k tomu, jak ho období totality stíhalo.

Sborník vyšel ve 200 výtiscích a zájemci jej mohou získat jedině přímým poštovním kontaktem přímo s autorem. Cena není stanovena, záleží na příjemci, autor hodlá výnos v roce 2015 předat olomoucké Arcidiecézní charitě.

Po stopách historie roku 1919

16. dubna 2014 v 16:24 | Irena Darmová |  Organizační

Pouť po památných místech na Slovensku

Ze Vzdělavatelského odboru ČOS došel dopis:
Vážené sestry, vážení bratři,
Československá obec legionářská pořádá pouť po památných místech na
Slovensku. Nabídla nám několik volných míst. Pokud byste měli zájem se
tohoto zájezdu zúčastnit, kontaktujte přímo organizátory ČsOL.
Informujte prosím o tomto zájezdu i sokolské tělocvičné jednoty. Podmínky
zájezdu a bližší informace naleznete v zaslaných přílohách.

Poznávací cesta Slovensko 2014
V roce 2014 si připomínáme 95. výročí bojů na Slovensku a 95. výročí tragické smrti Milana Rastislava Štefánika a u příležitosti těchto výročí naplánovalo a zorganizovalo ústředí ČsOL ve spolupráci s Odborem pro veterány Ministerstva obrany ČR pietní cestu na Slovensko v rámci Projektu LEGIE 100. Mimo místa spjatá s boji našich legionářů a dobrovolníků po 1.sv.válce navštívíme i pietní místa spjatá s boji za osvobození naší vlasti v 2.světové válce.
· Akce: Poznávací cesta na místa bojů našich legionářů a dobrovolníků za samostatnost Československé republiky - SLOVENSKO 2014
· Termín: 29. 4. 2014 - 04. 5. 2014
· Kontaktní osoba: Mgr. Filip Procházka, Mgr. František Trávníček
· počet účastníků: 40 osob
· Ubytování: hotely a internáty
· Program: 29. 4. 2014 (ůterý)
§ odjezd v 20:00 z Prahy
§ naložení poutníků a odjezd ve 23:30 z Brna
30. 4. 2014 (středa)
§ Prohlídka míst bojů a hřbitovů našich vojáků v Margecanech, Kysaku, Ide a v Košicích
§ Pietní akty na hřbitovech v Obišovcích a Košická Belé
§ Ubytování a prohlídka Košic
01. 5. 2014 (čtvrtek)
§ Prohlídka míst bojů, hřbitovů našich vojáků a pietní akty v Medzevu, Turně nad Bodvou, Lučenci, Zvolenu a Banské Štiavnici
§ Ubytování a prohlídka Banské Štiavnice
02. 5. 2014 (pátek)
§ Prohlídka míst bojů, hřbitovů našich vojáků a pietní akty v Balassa Gyarmatě (Maďarsko), Šahách, Ipelském Sokolci, Pastovcích, Štůrově, Komárně a Nových Zámcích
§ Ubytování a samostatná prohlídka Nitry
03. 5. 2014 (sobota)
§ Prohlídka míst bojů a hřbitovů našich vojáků v Nitře, Seredi a Prietrži
§ Účast na slavnostech a pietních aktech k připomínce 95. výročí tragické smrti M. R. Štefánika na Bradlech a v Košariskách
§ Vernisáž výstavy ČsOL v Košariskách
§ Účast na vzpomínkovém pochodu z Košarisek na Bradla
04. 5. 2014 (neděle)
§ Prohlídka města a vojenského muzea v Piešťanech
§ Pietní akt v místě tragické smrti MRŠ v Ivánce při Dunaji
§ Účast na pietní akci u příležitosti 95. výročí tragické smrti M. R. Štefánika v Bratislavě
§ Prohlídka Bratislavy
§ Návrat do Prahy do 23:00
· Propozice: ČsOL zajišťuje pro účastníky zájezdu dopravu autobusem a ubytování se snídaní. Stravování si hradí každý účastník sám
· Poplatky: Členové ČsOL budou přispívat částkou 1 500 Kč/osobu
· Přihlášky: Přihlášky na akci zasílejte do 14.4.2014 na adresu sekretariátu
ČsOL, Sokolská 33, 120 00 Praha 2, nebo na mail tajemnik@csol.cz
Do 17.4.2014 budete vyrozuměni o zařazení do zájezdu.


Pojeďte s námi do Příbora

16. dubna 2014 v 11:50 | Peter Suja, Zdena Koluchová |  Organizační

Pozvánka na sokolský výlet


Co se dělo 12. dubna 2014

15. dubna 2014 v 17:30 | Zbyněk Harašta |  Z činnosti

Výsledky župní soutěže všestrannosti - část SG, šplh, plavání


Fota Yvety Hrbasové z Beňova najdete na http://benov2014.rajce.idnes.cz/splh/


Předškolní děti (2008 a ml.)
závodníkrok narozeníTělocvičná jednota SokolDisciplínySoučet bodůUmístění
příjmení a jménoAkrobaciePřeskokLavička
Rybníček Lukáš2008Přerov9,32.9,81.-2.9,61.-2.28,71.
Boštíková Eliška2009Přerov9,41.9,55.9,27.28,12.
Spala David2008Přerov8,93.9,81.-2.9,35.-6.283.
Voltner Tobiáš2008Přerov8,47.-8.9,64.9,61.-2.27,64.
Kilkovská Alžběta2008Přerov8,74.9,36.9,53.-4.27,55.
Knoppová Adéla2008Přerov8,39.9,73.9,35.-6.27,36.
Mikeš Aleš2009Přerov8,65.-6.8,78.9,53.-4.26,87.
Burda Matěj2008Přerov8,47.-8.9,27.8,710.26,38.
Tomková Alice2009Lipník8,65.-6.8,39.8,98.-9.25,89.
Olivová Karolína2009Přerov7,510.8,210.8,98.-9.24,610.
Žáci I (2005-2007)
závodníkrok narozeníTělocvičná jednota SokolDisciplínyBodySoučet bodůUmístění
příjmení a jménoProstnáPřeskokHrazdaKruhyProsPřesHrazKruh
Krejčíř Mikuláš2005Přerov7,42.8,61.8,91.8,41.671491801318691.
Jakubec Yorick2007Přerov8,31.8,42.7,82.7,22.12313188597432.
Žákyně I (2005-2007)
závodníkrok narozeníTělocvičná jednota SokolDisciplínyBodySoučet bodůUmístění
příjmení a jménoProstnáPřeskokHrazdaLavičkaProsPřesHrazLavi
Štěpánová Barbora2005Lipník8,32.8,43.92.-3.9,41.1231311912436881.
Spilková Veronika2006Hranice83.8,52.9,21.9,13.1011402162036602.
Poljaková Lenka2005Přerov9,21.8,25.7,96.9,32.216115942296543.
Siekliková Andrea2005Lipník7,84.-5.8,34.92.-3.8,85.881231911695714.
Štěpánová Jarmila2006Lipník6,16.8,61.8,84.94.281491691915375.
Pešková Barbora2006Lipník7,84.-5.66.85.86.88271011013176.
Žáci II (2003-2004)
závodníkrok narozeníTělocvičná jednota SokolDisciplínyBodySoučet bodůUmístění
příjmení a jménoProstnáPřeskokHrazdaKruhyProsPřesHrazKruh
Harašta Jakub2003Přerov7,81.-2.8,51.8,21.7,12.88140115557401.
Poljak Darian2003Přerov7,81.-2.7,92.7,22.7,51.889459726552.
Žákyně II (2003-2004)
závodníkrok narozeníTělocvičná jednota SokolDisciplínyBodySoučet bodůUmístění
příjmení a jménoProstnáPřeskokHrazdaLavičkaProsPřesHrazLavi
Šmerdová Alexandra2003Přerov91.8,82.9,61.9,21.-3.1911692732168491.
Vincenecová Sabina2003Přerov8,52.7,94.9,12.9,21.-3.140942032166532.
Siekliková Lenka2003Lipník8,23.9,11.64.9,21.-3.115203272165613.
Horáková Anežka2004Hranice84.8,33.73.8,24.101123511153904.
Žáci III (2001-2002)
závodníkrok narozeníTělocvičná jednota SokolDisciplínyBodySoučet bodůUmístění
příjmení a jménoProstnáPřeskokHrazdaKruhyProsPřesHrazKruh
Horák Miroslav2002Hranice71.8,41.81.7,41.51131101676921.
Žákyně III (2001-2002)
závodníkrok narozeníTělocvičná jednota SokolDisciplínyBodySoučet bodůUmístění
příjmení a jménoProstnáPřeskokHrazdaKladinaProsPřesHrazKlad
Beňová Michaela2002Přerov9,21.6,52.72.91.43211315139810941.
Trundová Michaela2002Hranice6,82.7,71.7,51.7,52.1352191981987502.
Žákyně IV (1999-2000)
závodníkrok narozeníTělocvičná jednota SokolDisciplínyBodySoučet bodůUmístění
příjmení a jménoProstnáPřeskokHrazdaKladinaProsPřesHrazKlad
Krejčířová Tereza1999Přerov8,92.-3.8,61.9,41.9,31.38133546945016351.
Kálalová Klára1999Hranice8,92.-3.8,42.9,22.92.38130643239815172.
Poljaková Andrea1999Přerov91.8,13.83.7,73.39826625421911373.

Šplh

Předškolní děti (2008 a ml.)
závodníkrok narozeníTělocvičná jednota SokolŠplh - na tyči / na laněDosažený časUmístění
příjmení a jménoŠplh
Hendrych Šimon2009Hranice9,31.9,31.
Spilka Jan2009Hranice13,52.13,52.
Hendrych Matouš2008Hranice16,83.16,83.
Žáci I (2005-2007)
závodníkrok narozeníTělocvičná jednota SokolŠplh - na tyči / na laněDosažené bodyUmístění
příjmení a jménoŠplh
Krejčíř Mikuláš2005Přerov3,31.2451.
Jakubec Yorick2007Přerov5,22.1252.
Žákyně I (2005-2007)
závodníkrok narozeníTělocvičná jednota SokolŠplh - na tyči / na laněDosažené bodyUmístění
příjmení a jménoŠplh
Štěpánová Barbora2005Lipník3,21.2521.
Spilková Veronika2006Hranice3,62.2242.
Siekliková Andrea2005Lipník4,53.1643.
Štěpánová Jarmila2006Lipník5,24.-5.1254.-5.
Pešková Barbora2006Lipník5,24.-5.1254.-5.
Poljaková Lenka2005Přerov8,96.96.
Kubíčková Barbora2005Beňov9,67.07.
Žáci II (2003-2004)
závodníkrok narozeníTělocvičná jednota SokolŠplh - na tyči / na laněDosažené bodyUmístění
příjmení a jménoŠplh
Spilka Miroslav2004Hranice7,51.371.
Harašta Jakub2003Přerov7,62.342.
Poljak Darian2003Přerov9,33.43.
Žákyně II (2003-2004)
závodníkrok narozeníTělocvičná jednota SokolŠplh - na tyči / na laněDosažené bodyUmístění
příjmení a jménoŠplh
Vincenecová Sabina2003Přerov5,51.1101.
Němcová Andrea2003Přerov10,62.-6.02.
Šmerdová Alexandra2003Přerov12,62.-6.05.
Siekliková Lenka2003Lipník14,92.-6.04.
Horáková Anežka2004Hranice17,32.-6.03.
Plutová Michaela2003Beňov26,12.-6.06.
Žáci III (2001-2002)
závodníkrok narozeníTělocvičná jednota SokolŠplh - na tyči / na laněDosažené bodyUmístění
příjmení a jménoŠplh
Horák Miroslav2002Hranice17,61.01.
Žákyně III (2001-2002)
závodníkrok narozeníTělocvičná jednota SokolŠplh - na tyči / na laněDosažené bodyUmístění
příjmení a jménoŠplh
Trundová Michaela2002Hranice4,81.3611.
Beňová Michaela2002Přerov14,42.02.
Žáci IV (1999-2000)
závodníkrok narozeníTělocvičná jednota SokolŠplh - na tyči / na laněDosažené bodyUmístění
příjmení a jménoŠplh
Zbořil Jan2000Přerov7,91.271.
Žákyně IV (1999-2000)
závodníkrok narozeníTělocvičná jednota SokolŠplh - na tyči / na laněDosažené bodyUmístění
příjmení a jménoŠplh
Šromotová Johana2000Lipník3,51.5631.
Krejčířová Tereza1999Přerov4,82.3612.
Poljaková Andrea1999Přerov5,33.3183.
Kálalová Klára1999Hranice8,24.1634.
Dorostenci (1996-1998)
závodníkrok narozeníTělocvičná jednota SokolŠplh - na tyči / na laněDosažené bodyUmístění
příjmení a jménoŠplh
Rýpar Jaroslav1998Hranice8,11.2681.
Dorostenky (1996-1998)
závodníkrok narozeníTělocvičná jednota SokolŠplh - na tyči / na laněDosažené bodyUmístění
příjmení a jménoŠplh
Machalíková Aneta1998Přerov7,21.01.
Muži (1995 a st.)
závodníkrok narozeníTělocvičná jednota SokolŠplh - na tyči / na laněDosažené bodyUmístění
příjmení a jménoŠplh
Krejčíř Martin1971Přerov8,41.2501.
Harašta Zbyněk1972Přerov9,62.1752.
Spilka Petr1969Hranice16,43.03.
Ženy (1995 a st.)
závodníkrok narozeníTělocvičná jednota SokolŠplh - na tyči / na laněDosažené bodyUmístění
příjmení a jménoŠplh
Machalíková Kamila1974Přerov8,21.-2.01.
Hrbasová Yveta1965Beňov15,31.-2.02.

Plavání

Žáci I (2005-2007)
závodníkrok narozeníTělocvičná jednota SokolPlaváníDosažené bodyUmístění
příjmení a jméno25 m
Krejčíř Mikuláš2005Přerov00:31,01.931.
Jakubec Yorick2007Přerov00:38,92.372.
Žákyně I (2005-2007)
závodníkrok narozeníTělocvičná jednota SokolPlaváníDosažené bodyUmístění
příjmení a jméno25 m
Lehnertová Natálie2005Přerov00:26,81.1361.
Štěpánová Barbora2005Lipník00:37,72.442.
Poljaková Lenka2005Přerov00:37,93.433.
Spilková Veronika2006Hranice00:41,44.-5.264.-5.
Siekliková Andrea2005Lipník00:41,44.-5.264.-5.
Štěpánová Jarmila2006Lipník00:49,46.36.
Pešková Barbora2006Lipník01:05,77.07.
Žáci II (2003-2004)
závodníkrok narozeníTělocvičná jednota SokolPlaváníDosažené bodyUmístění
příjmení a jméno25 m
Barták Patrik2003Vlkoš00:22,41.1941.
Kučera Jakub2003Vlkoš00:22,52.1922.
Ondruška Tomáš2003Vlkoš00:25,33.1543.
Harašta Jakub2003Přerov00:27,84.1254.
Spilka Miroslav2004Hranice00:34,75.635.
Žákyně II (2003-2004)
závodníkrok narozeníTělocvičná jednota SokolPlaváníDosažené bodyUmístění
příjmení a jméno25 m
Vincenecová Sabina2003Přerov00:19,31.2421.
Šmerdová Alexandra2003Přerov00:28,92.1132.
Siekliková Lenka2003Lipník00:33,23.743.
Horáková Anežka2004Hranice00:36,74.504.
Žáci III (2001-2002)
závodníkrok narozeníTělocvičná jednota SokolPlaváníDosažené bodyUmístění
příjmení a jméno50 m
Poljak Patrik2001Přerov01:07,61.-2.01.
Horák Miroslav2002Hranice01:38,71.-2.02.
Žákyně III (2001-2002)
závodníkrok narozeníTělocvičná jednota SokolPlaváníDosažené bodyUmístění
příjmení a jméno50 m
Beňová Michaela2002Přerov01:04,51.1501.
Trundová Michaela2002Hranice01:10,92.922.
Žáci IV (1999-2000)
závodníkrok narozeníTělocvičná jednota SokolPlaváníDosažené bodyUmístění
příjmení a jméno50 m
Zbořil Jan2000Přerov00:59,51.01.
Žákyně IV (1999-2000)
závodníkrok narozeníTělocvičná jednota SokolPlaváníDosažené bodyUmístění
příjmení a jméno50 m
Kálalová Klára1999Hranice00:43,11.3861.
Holubíková Tereza2000Lipník00:55,72.2372.
Poljaková Andrea1999Přerov01:02,93.1643.
Dorostenci (1996-1998)
závodníkrok narozeníTělocvičná jednota SokolPlaváníDosažené bodyUmístění
příjmení a jméno100 m
Kálal Jiří1997Hranice01:20,41.5231.
Kratochvíl Tomáš1996Brodek02:10,12.462.
Muži (1995 a st.)
závodníkrok narozeníTělocvičná jednota SokolPlaváníDosažené bodyUmístění
příjmení a jméno100 m
Vašica Adam1994Vlkoš01:24,81.4721.
Kratochvíl Lukáš1995Brodek01:25,92.4602.
Zbořil David1971Přerov01:29,13.4273.
Machalík Patrik1994Přerov01:33,84.3814.
Spilka Petr1969Hranice01:48,45.2475.
Krejčíř Martin1971Přerov01:52,46.2106.
Harašta Zbyněk1972Přerov01:53,57.2007.
Kratochvíl Ivo1969Brodek01:55,08.1868.


Sokol Přerov pro cyklisty

10. dubna 2014 v 20:16 | Peter Suja |  Organizační

Pozvánka


Domov, kde tráví svůj čas i Ludmila Chytilová, nejstarší bývalá sokolská činovnice naší župy

7. dubna 2014 v 10:20 | Petra Poláková-Uvírová v Deníku

Domov pro seniory v Přerově získal značku kvality

Domov pro seniory v Přerově. Ilustrační foto
Domov pro seniory v Přerově. Ilustrační foto Autor: DENÍK/Poláková-Uvírová Petra
dnes 09:39
Přerov - Přerovský Domov pro seniory získal jako vůbec první zařízení svého druhu v Olomouckém kraji "Značku kvality v sociálních službách". Prestižní ocenění obdržel od Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky. Se čtyřmi hvězdičkami zabodoval jako nejlepší v kraji.
Na obrázku Ludmila Chytilová

Značka kvality má poskytnout lidem informaci o tom, jaké služby můžou od pobytu v zařízení očekávat.
"Jde o systém, který je založený na udělování hvězd. Už při vstupu do domova zájemci uvidí, jestli se nacházejí ve dvouhvězdičkovém nebo pětihvězdičkovém zařízení," uvedl náměstek přerovského primátora Dušan Hluzín (TOP 09), který má na starosti sociální oblast.
Značka kvality v sociálních službách hodnotí všechny důležité aspekty pobytu, a to pouze z jednoho úhlu pohledu - samotného uživatele.
"Osloveni byli naši současní klienti, kteří hodnotili, jak jsou se životem v domově spokojeni. Bylo jen na nich, jakou známku spokojenosti nám přiřadí. Svou roli sehrálo i prostředí, v němž senioři tráví podzim svého života," doplnila ředitelka Sociálních služeb města Přerova Jana Žouželková.

Výtka? Akorát na stravu

O nejvyšší ocenění - pět hvězd - přišel domov z jediného důvodu - senioři nehodnotili příliš kladně kvalitu a pestrost stravování.
"Problém jsme řešili a už od 1. května bude jídlo dodávat nový a v Přerově osvědčený dodavatel - Zařízení školního stravování. Jsem si jistý, že lidé budou se změnou spokojeni," doplnil Dušan Hluzín.
Domov pro seniory v Přerově, jehož nákladná stavba se stala později terčem kritiky, byl otevřen v září roku 2008. V současné době poskytuje péči dvaaosmdesáti seniorům z Přerovska.

Masáže i kadeřnictví

Pobytové zařízení nabízí v rámci rehabilitace fyzioterapii, masáže, elektroléčbu a parafínové zábaly, součástí domova je i tělocvična. Uživatelé mají také možnost návštěvy ergoterapie, kde se můžou zapojit do takových aktivit jako jsou speciální malířská technika enkaustika, ruční práce, práce se dřevem, korálky či s hlínou.
V moderním zařízení je i knihovna s čítárnou, kadeřnictví a pedikúra. Ceněnou novinkou je fototerapeutická místnost, v níž mohou senioři relaxovat a dobíjet pozitivní energii - a to zvláště v zimních měsících, kdy jim chybí pobyt na sluncii.
"Pomocí výkonných zářičů simulujeme sluneční svit, a tak umíme čelit případné špatné náladě či depresím uživatelů. Máme tu i dvě masážní křesla, která pocit uvolnění a relaxace znásobují," uzavřela Jana Žouželková.

Pozvánka na stolní tenis do Beňova

7. dubna 2014 v 10:08 | František Kubík |  Organizační
Tělocvičná jednota Sokol Beňov
pořádá:
Velikonoční turnaj
ve stolním tenise
Kde: sokolovna T.J. Sokol Beňov
Kdy: sobota12.4. 2014 od 9:00 hod
Kategorie: Určeno po neregistrované hráče
Podle struktury a počtu přihlášek další rozdělení na kategorie (mládež, muži, ženy).
Startovné: 60,- Kč, mládež do 18 let zdarma
Hrací systém: Podle počtu účastníků bude upřesněn na místě
Ceny: Pro 3 nejlepší hráče věcné ceny
Občerstvení: Bohaté občerstvení zajištěno v místě
Přihlášky: přijímá do čtvrtku 10.4.2014 František Kubík, tel.777327221, E-mail: frantisek.kubik@seznam.cz
Sportovní úbor, přezůvky, pálku a dobrou náladu s sebou!!
Srdečně zvou pořadatelé!!

Ze schůze činovníků Sokola Přerov

6. dubna 2014 v 11:14 | Miroslav Rozkošný

Chybí rozhodčí, cvičitelé a účastníci zájezdů

Ve středu 2. dubna malá zasedací místnost sokolovny, lidově řečeno, praskala ve švech. Sešli se zde cvičitelé, náčelníci a další činovníci, včetně starosty Ing. Vladimíra Taberyho, aby zde projednali plán činnosti naší sokolské jednoty. Nejprve však zhodnotili počty cvičenců v jednotlivých kategoriích odboru všestrannosti. Po jejich nahlášení jednotlivými cvičiteli, konstatovala náčelnice ses. Helena Sedláčková, která schůzi řídila, že počty jsou potěšující, pouze u mužů slabší. Dále informovala, že jednota zavede do cvičebních hodin docházkové listy, které budou obdobou třídních knih. Bratr Suja informoval o využití sokolovny v době velikonočních prázdnin, především hráči badmintonu. V tomto sportu chce do prázdnin uspořádat ještě další turnaj. Další jeho, ale podstatně větší akci, na kterou chce najat sportovní halu u zimního stadionu, bude volejbalový turnaj za účasti šestnácti družstev. Pronájem má již předběžně zajištěný. Bude také pořadatelem akce Na kole okolo sokolovny (27. 4.), o které přítomné podrobně informoval.
Ses. Milada Havlíčková informovala o nedostatku rozhodčích na soutěže, které župa pořádá 12. dubna. Rovněž málo přihlášených je na zájezd do Příbora a Hukvald, jen 22. Malý zájem je také o zájezd Věrné gardy do vinného sklepa v červnu, a proto byl zrušen. Problém s účastí není na 2. ročníku Pochodu svobody, po stopách ukrývané židovské rodiny v Tršicích a Zákřově, který naše jednota pořádá ve spolupráci se Svazem bojovníků za svobodu 15. dubna. Vedle našich členů a možná i dalších zájemců z řad veřejnosti se ho také letos zúčastní skupina studentů Gymnázia Jana Blahoslava. Budou však chybět lonˇští účastníci žáci ZŠ Dřevohostice. Další dubnovou akcí naší jednoty je vycházka za čápy do Záhlinic.
V měsíci květnu je důležitá naše účast, zejména krojovaných členů, na pietní vzpomínce v Olomouci - Lazcích a na oslavě Dne osvobození, kterou pořádá magistrát města. Ses. Helena Sedláčková informovala o nabídce našeho příznivce Jiřího Jemelky uspořádat v sokolovně besedu o pevnosti Josefov a zájezd s prohlídkou této historické památky. Po delší diskuzi bylo dojednáno přednášku uskutečnit v květnu nebo červnu a zájezd v případě zájmu v září. Dále bylo dohodnuto o prázdninách znovu opakovat cvičení aerobiku a upravit rozvrh hodin hráčů kolové tak, aby hráči nerušili cvičící.
Z dalších dotazů a návrhů už jen útržkovitě:
- jaký byl výtěžek z plesu a dětských šibřinek ? Výtěžek věnovat na nákup nového magnetofonu.
- navrhout ses. Fárkovou na sokolské vyznamenání
- br. Rozkošný a ses. Šoupalová byli pověřeni zjistit možnost divadelního představení dřevohostických ochotníků v naší sokolovně na měsíc listopad. Případně kontaktovat jiné ochotnické soubory.
- aitrack bude i letos objednán na 20. až 28. června. Nabídnou pronájem školám.
- Věrná garda bude v letošním i příštím roce pořádat různé besedy a přednášky. Příští beseda bude v květnu na téma život v emigraci a události v čsl. rozhlase v srpnu 1968. Vzdělavatelský odbor i letos uspořádá Památný sokolský den
- také letos se bude konat zakončení cvičebního roku u táboráku s míčovým vícebojem

Větší diskuzi přítomných vyvolala současná situace s nedostatečným počtem cvičitelů. Ses. Sedláčková informovala, že na naší písemnou výzvu se o post cvičitelky zajímala pouze jedna přihlášená, kterou však zklamalo, že se jedná o dobrovolnou či-li bezplatnou práci. Přislíbila však, že se do hodiny cvičení rodičů s dětmi přijde podívat. Ses. Sedláčková dále informovala přítomné, že cvičení - rodičů s dětmi místo ses. Boženy Šoupalové převezme ses. Zora Horáková. Br. starosta Tabery však přesto vidí počty cvičenců v naší jednotě jako nedostečné. Podle jeho názoru jeden již zkušený cvičitel nahrazuje druhého a cvičitelský sbor nemá přitom žádnou rezervu. Zejména se nedaří doplňovat odcházející cvičitele z řad cvičenců jako tomu v naší jednotě vždy bylo.

Sokolové o historii Přerova

2. dubna 2014 v 21:30 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Z březnového zasedání Věrné gardy

Členové Věrné gardy si vloni zvolili nové vedení, jako náhradu za bývalého dlouholetého vedoucího br. Bohumila Domanského. Vedoucím se stal br. Ing. Jiří Skopal a jeho zástupkyní ses. Eva Tšponová, o kterých už dnes můžeme říct, že se ve svých funkcích osvědčili. Zejména proto, že na pravidelná setkání členů VG připravují zajímavé přednášky. Po přednášce na psychologické a archeologické téma se na březnovém setkání VG (26.3.) hovořilo o zajímavostech z minulosti Přerova. A nejen hovořilo. Přednášející Mgr. Šárka Pajůrková - Krákorová měla připraveno řadu fotografií, kterými celý svůj výklad doprovázela. "Nikdo se přitom nebavil a všichni pozorně poslouchali," jak na závěr řekla jedna z účastnic.
Natolik Mgr. Pajůrková všechny zaujala svými fotografiemi a výkladem. V závěrečné diskuzi pak přítomní poukazovali hlavně na to, co ještě mělo být při přednášce na fotografiích prezentováno ze zaniklé minulosti města. Přednášející pak požádala přítomné o staré fotografie, které by mohli Muzeu Komenského nabídnout.
Stejně pozorně sestry a bratři z VG sledovali výklad hospodáře br. Petera Suje o práci výboru, i když někteří přitom dávali najevo svůj nesouhlas s jeho kritickým hodnocením finančního přínosu letošního plesu a dětských šibřinek. Úplně na závěr si členové VG vyslechli resp.připoměli přehled akcí, které naše jednota pořádá v měsících dubnu a květnu a kterých právě letos není málo - například výšlap do Tršic po stopách zde za války ukrývané židovské rodiny, výlet na záhlinické rybníky za čápy a zájezd do Příbora. A protože další setkání VG se koná až po květnových oslavách, pozval vzdělavatel br. Rozkošný všechny naše členy, zejména krojované, na pietní vzpomínku do Olomouce Lazců a oslavu Dne osvobození v Přerově. Zanedbatelný není také finanční přínos březnového setkání Věrné gardy. Dobrovolná sbírka zde vynesla téměř 500 Kč.
Další setkání členů Věrné gardy se koná o dva týdny dřív než obvykle, a to již 14. května, protože se termín setkání musí přizpůsobit přednášejícímu, který do Přerova přijede až z Německa. Tématem besedy budou události v Československém rozhlase v srpnu 1968 a život v emigraci.