Únor 2014

Zájemkyně a zájemci o cvičitelskou práci, hlaste se!

20. února 2014 v 18:07 | Miroslav Rozkošný

Sokol Přerov hledá cvičitele

Ještě nedávno byly hlavním problémem Tělocvičné jednoty Sokol Přerov peníze na provoz sokolovny. Nyní, především díky mírné zimě, můžeme říct, že jednota má finanční prostředky alespoň na energie a platy nezbytných zaměstnanců. Místo peněz však do popředí vyvstal problém další - nedostatek cvičitelů. Určitě se neobjevil naráz.
Už skoro čtvrtstoletí žijeme ve společnosti, kde vtipně řečeno, jsou peníze až na prvním místě. Role neplaceného cvičitele Sokola se do ní jaksi nehodí. Přesto T. J. Sokol Přerov měla ještě v nedávné době cvičitelů poměrně dost. Zásluhu na tom mají hlavně starší cvičitelé, kteří však postupně ze svých cvičitelských postů odcházejí a nyní chybí zejména cvičitelé nejmladších sokolíků. A těch zvlášť v letošním roce v oddílech všestrannosti dosti přibylo.
V oddíle předškoláků je přihlášeno 80 dětí, mladších žáků 65 a starších 21. Další děti nalézají možnost sportovního vyžití ve sportovních oddílech.
Zvlášť aktuální bude brzy cvičitelský problém v oddělení cvičení rodičů s dětmi, kde je přihlášeno 41 dětí s doprovodem rodičů či prarodičů. Manželé Šoupalovi vedou cvičení našich nejmenších sokolíků na vysoké úrovni, o čemž svědčí zájem rodičů i dětí, který je na hranici kapacity sálu přerovské sokolovny. Ale ani cvičitelům rodičů s dětmi roků neubývá. Bratr Jindřich Šoupal oslaví své kulaté životní jubileum letos a ses. Božena Šoupalová stejné výročí v příštím roce. Oba by proto rádi své cvičitelské žezlo předali mladším. Je však třeba, aby ještě stačili za sebe vychovat náhradu.
Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Přerov se proto obrací na všechny, kteří mají zájem stát se cvičiteli, zejména na lidi s pedagogickým vzděláním, které částečně nahrazuje cvičitelský kurs. Obracíme se zejména na pedagogické pracovníky, kteří po odchodu do důchodu mají ještě dost sil a alespoň jednu nebo dvě hodiny týdně je mohou věnovat dětem. Šanci mají i maminky s dětmi se zájmem o cvičitelskou práci, které mohou potřebnou odbornost získat v příslušném školení, které Sokol periodicky pořádá pro zájemce z řad odborů všestrannosti.

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Přerov

12 párů soutěžilo v přerovské sokolovně

19. února 2014 v 21:47 | Petr Vykopal |  Z činnosti

v amatérském turnaji smíšených párů v badmintomu

V sobotu 15.2.2014 se v přerovské sokolovně konal první amatérský turnaj v badmintonu smíšených párů. Celkem se této akce zúčastnilo 12 párů, hrálo se na třech badmintonových kurtech. Po odehrání základních skupin čtyři nejlepší týmy z každé skupiny postoupily do čtvrtfinále, které na dva sety, kde vítěze určil součet získaných bodů v obou setech, vítězné týmy postoupily do semifinále. V prvním semifinále se utkaly týmy Love tým a tým Vatičky , v druhém tým Vitamíni s týmem Ouško. Ve finále se utkaly týmy Vatičky a Vitamíni, vítězství v turnaji si výhrou 2:0 na sety zajistil tým Vatičky. Třetí místo obsadil Love tým. Přestože se jednalo o amatérský turnaj, turnaj měl velmi dobrou úroveň.
Další obrázky Vojtěcha Podušela najdete v galérii v samostatné složce.

Ples a šibřinky v Sokole Přerov

19. února 2014 v 21:12 | Vlasta Krejčířová |  Organizační

Pozvánka


Vzpomínka na Růženu Širokou

13. února 2014 v 23:46 | Jan Kučera |  Historie

Z HISTORIE LOUTKOVÉ DIVADLO SOKOLA PŘEROV

OSOBNOST RŮŽENA ŠIROKÁ

Zpráva z archívu - /Jan Kučera/
------------------------------------------------------------------------------------------------
Dne 1.března 2014,uplynulo 5O let od úmrtí ses. Růženy Široké,která byla dlouholetou představitelkou Kašpárka se svým typickým hlasovým zabarvením a hlavně vedoucím souboru loutkového divadla.
Nejdříve pod přerovským Sokolem,v době okupace pak v ilegalitě,poválce znovu pod Sokolem,později pod Závodním klubem Přerovských strojíren.
Růžena ŠIROKÁ
se narodila dne 28.března 1890 v Přerově.
Povoláním učitelka vstoupila do loutkářského odboru v roce 1929 se svým tehdy desetiletým synem Janem.
Samostatného vedení divadla se pak ujala v roce 1941.Bylo to v době německé okupace,kdy byla česká divadla násilně uzavírána.Tomu se nevyhnulo ani naše divadlo,Které bylo násilně uzavřeno dne 14,dubna 1941 včetně celé sokolovny.
Velmi pohotovým zásahem Růženy Široké a její sestry Elišky Kšírové,se podařilo z divadla zachránit mnoho cenných věcí a ukrýt je v soukromí,což v té době znamenalo velikou odvahu.
Nepodařilo se však bohužel zachránit loutku Kašpárka,se kterou se hrávalo v letech 1936-1941,jak vzpomínala Růžena Široká ve svých pamětech.
Po osvobození v roce 1945,i v dalších letech po ní pátrala na různých místech ale bezvýsledně.
Ses. Růžena Široká byla vzdělaná, obětavá žena, nesmírně zapálená pro loutkářskou práci.Soubor vedla plných 23 let a nebyla to práce vždy lehká.
Nejvyšší pocty za její celoživotní práci se jí dostalo v roce 1957, kdy převzala z rukou ministra školství titul
"ZASLOUŽILÁ LOUTKÁŘKA "
a dalšího ocenění se jí dostalo v podobě "Zlatého odznaku Matěje Kopeckého".
Zemřela dne1.března 1964 ve věku 74 let./Místem jejího posledního odpočinku je Olomouc/.

Její život i práce, kterou pro loutkové divadlo vykonala, jsou pro nás i po mnohých letech morálním příkladem a životním vzorem.

Pojeďte do Olympijského parku v Praze

12. února 2014 v 22:14 | Zbyněk Harašta |  Z činnosti

Pozvánka pro ženy a muže naší župy

Nazdar,
ČOV nám nabízí účast na projektu Olympijského parku.

Děti od nás již byly 9. února 2014, dospělí pojedou v neděli 23.2. tr. Za naši župu nakonec může jet 15 osob, 7 míst je ještě volných.
Odjezd 7:00 ze Zlína, cca 10:30 v Praze. Odjezd zpět 16:30 a 20:00 ve Zlíně.
Doprava z domu do Zlína a zpět je ve vaší režii. Dopravu do Prahy platí ČOV, taktéž vstup. Půjčovné bude asi za úhradu, děti měly zdarma.
Doporučuji vlastní brusle, ty určitě, a po zkušenostech bych si vzal i běžky. Ale není to nutné, někomu bude stačit si to projít a podívat se na olympioniky, pokud tam nějací budou. Program bude určitě někde na webu.
Abyste nemuseli hledat, GPS souřadnice, přikládám odkaz na místo odjezdu autobusu ze Zlína
tamtéž je i menší parkoviště, kde jsme nechali auta do večera.
Nabídka platí pro všechny členy, možno vzít i děti. Pokud bude větší zájem, přednost mají první v pořadí...
Přihlášky k mým rukám!
Ilustrační fota jsou z 9. února 2014.
S pozdravem

Zbyněk Harašta, župní náčelník

Sokolové podpořili svou účastí koncert klavíristky

12. února 2014 v 20:41 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Věrná garda jde příkladem

Pozdní začátek na zimní období až v 19,30 hodin a déšť nebyly dobrými lákadly na klavírní koncert Barbory Halouzkové v neděli 9. února v Mervartově síni přerovského zámku. Spíš naopak. Přesto koncert této mladé učitelky ZUŠ v Hranicích s bylištěm v Lověšicích byl více navštíven než její loňský, a také atmosféra koncertu se závěrečným potleskem, květinami a fotografováním byla slavnostnější.
Zásluhu na tom má také vzdělavatelský odbor, který vyzval všechny členy našeho Sokola ke společné účasti na tomto koncertu. Příkladem ostatním v zájmu o kulturu byli členové a především členky Věrné gardy. Těch přišlo na tento koncert jedenáct. Po koncertě se všichni s Barborou vyfotili a přitom čas zbyl i na dotazy a výměnu názorů. Sestra Zdena Koluchová přitom nezapřela svoje bývalé povolání profesorky pedagogické školy a Barboře Halouzkové udílela rady pro další koncerty. Na oplátku jsme se od mladé klavíristky dověděli, že její příští koncert bude v jejich rodných Valticích a další v Přerově až někdy v červnu. Podle nálady, se kterou jsme z koncertu odcházeli, nebudou jistě na něm chybět ani členové Věrné gardy našeho Sokola.

Tomáš Netopil o Rusku

6. února 2014 v 10:59 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

na odboru Věrné gardy

Tomáš Netopil vyprávěl o legiích a Rusku Tělocvičné jednoty Sokol nejsou jen sportovní organizace, ale uplatnit své zájmy zde mohou i členové, kterým věk nebo zdraví cvičit a sportovat již nedovolí. V Přerově se pravidelně scházejí vždy jednou za dva měsíce na setkáních členů Věrně gardy. Při své loňské poslední schůzce v listopadu minulého roku uspořádali besedu s členkou Sokola, cvičitelkou ses. Petrou Holcovou na téma Nové archeologické objevy v Přerově. Rovněž první letošní setkání členů přerovské Věrné gardy bylo zajímavé a poučné. O svém neobvyklém koníčku, pátrání po památkách na československé legionáře v Rusku z doby 1. světové války a jejich obnově jim přijel vyprávět Tomáš Netopil z Prahy, původem však ze známé rodiny Netopilů z Wilsonovy ulice v Přerově.
Díky jeho znalostem, které načerpal z několika svých cest zejména po Sibiři, se mohli přítomní nejen seznámit s řadou zajímavostí o osudu historických památek na československé legionáře, ale hodně se dovědět také o životě v současném Rusku. Podle jeho poznatků je životní úroveň v Rusku vcelku dobrá, a to zejména díky jeho nerostnému bohatství. Část Rusů, kteří hledali lepší život v zahraničí, se nyní proto vrací domů. Na Sibiři, kde se nejčastěji pohyboval, je více věřících lidí než u nás. Vedle pravoslavného vyznání jsou zde také členové různých dalších cirkví a sekt, kteří řádně pečují o své kostely a modlitebny. Úplně bez příznivců však zde nejsou ani komunisté. Například starosta města, se kterým jednal v zájmu obnovy pomníku padlým legionářům, byl nepříliš vstřícný komunista.
Naopak řada Sibiřanů s úctou uchovává vzpomínky svých předků na československé legionáře. Dokonce slaví 26. květen 1919 jako Den osvobození Sibiře od bolševiků. Tento den je vzpomínkou na údalost, kdy českoslovenští legionáři osvobodili dosti velkou část Sibiře od bolševických jednotek a rok a půl zde dohlíželi na dodržování demokratických pořádků.

Pozvánka na koncert

6. února 2014 v 10:33 | Miroslav Rozkošný

v neděli 9. února 2014

Vzdělavatelský odbor zve všechny členy Sokola na společnou návštěvu klavirního koncertu Barbory Halouzkové, který se koná v neděli 9. února v 19,30 hodin v Mervartově síni Muzea Komenského v Přerově.

Sokolové budou v Hranicích plesat s letci

3. února 2014 v 12:09 | Vladimíra Kubešová |  Organizační

Pozvánka na dva maškarní plesy, dospělácký a dětský karneval


Nechtěné ohlédnutí 34 let nazpět

1. února 2014 v 18:00 | Jaroslav Skopal |  Historie

Z doby, kdy ČOS byla odsunuta do minulosti, ale do "sokola" se chodilo

Současný náčelník Sokola Přerov David Zbořil se mi zdá být duší uskutečňovaného třídění a likvidace starých krámů v naší přerovské sokolovně. Řekl bych, že si počíná uvážlivě. Nedávno dal uložit na vrátnici téměř sto čerstvě objevených starých gramodesek (rychlosti 45, 33, ale i 78) s tím, ať kdo může, posoudí jejich využitelnost. Byl jsem u toho, desky si zapůjčil domů, očistil a některé odzkoušel. Jde většinou o popularní hudbu se zpěváky, z nichž někteří jsou už dnes zaneseni v síních slávy, také o nějaké pochody a něco z někdejších spartakiádních skladeb. Podle hudby se cvičilo a to hlavně v oddílech žen někdejší základní (a rekreační) tělesné výchovy. Ty tehdy existovaly u většiny tělovýchovných jednot fungujících v systému státem řízené jednotné tělesné výchovy a sportu.
Dnes by se tyto hudební záznamy daly využít při nějakém retro večírku, kde by se vzpomínalo, hodnotilo a srovnávalo.
Mezi obaly desek jsem našel i jednu 34 let starou pozvánku na hodinu cvičitelského sboru. Podílel jsem se tehdy na jejich přípravě. Nebylo snadné ji umístit do časového programu vytížené tělocvičny. Chtěli jsme, aby to byla středa pozdě odpoledne a to znamenalo získat souhlas košikářů nebo sálových cyklistů, aby nám sál sokolovny uvolnili. Jednou nebo dvakrát za rok se to podařilo.
V současnosti se v našem přerovském Sokole tyto hodiny nepořádají. Cvičitelé jsou jednou nebo dvakrát za rok zváni na župní cvičitelské srazy. Styl práce všestranně zaměřených oddílů dříve a dnes má však i dosud mnoho společných rysů. Ilustrační obrázek je z konce ledna 2014 a jeho autorem je Miroslav Rozkošný.