Leden 2014

Loutkáři Sokola Přerov v Hostivaři

29. ledna 2014 v 17:37 | Marie Veřmiřovská |  Z činnosti

Loutkářské dovednosti, divadla v Praze, ocenění br. Josefa Ženaty

Praha HOSTIVAŘ-2013
Přehlídka - loutkové divadlo FRYDOLÍN
12 a13. října 2013

Naše setkání s loutkářskými přáteli v divadle Sokola Hostivař v Praze bylo naše druhé, většinou se setkáváme na "Celostátních sokolských přehlídkách" a "Loutkářských letnicích" v Přerově.
První setkání se souborem Sokola Hostivař se uskutečnilo na pozvání "Frydolínů" v roce 2004 bezprostředně po "1.celostátní přehlídce SOKOLSKÝCH LOUTKOVÝCH DIVADEL, konající se v roce 2003.
Byla to naše první návštěva v jejich sokolovně v době renovace, kde se divadlo hrálo v polních podmínkách a "Frydolíni" měli tehdy k hraní provizorní podmínky a sál byl tehdy rozkopaný a také školka či centrum pro děti bylo ve zrodu a tak, jak jsme viděli, i divadlo bylo v"plenkách", ale jinak jsme poznali nadšené loutkáře kamarády a přátelský Hostivař.
Naše druhé "pražské" setkání se uskutečnilo v roce 2013, kdy jsme byli pozváni na návštěvu spojenou s přehlídkou herní činnosti nejen sokolských souborů.
My jsme si pak pro ně připravili ukázky z nápadů a tvorby našich mladých loutkářů a to výstupy ze série již odehraných individuálních úspěšných chrudimských přehlídek.
A tak vystoupili se svými vlastními programovými ukázkami loutkářského umění Petr Douda a Mgr.Jakub Navařík s tématem k zamyšlení a Kašpárkem v hlavní roli s pomocníky v podobě jakéhosi moře s Lucií Pavlíkovou, Katkou Hufovou a Terezou i Barunkou Pavelkovou a Punčochářovou Lucinkou.
S Maiklem Jacsonem a jeho "mrtvolkami" si zatančil s "kostřičkou" Šnejdar Zdeněk.
A v poetickém světelném "šou" o polámané koloběžce vystoupili pak s Petrem Doudou Katka Hufová a Ladislav Horák.
To co bylo dále na této akci velmi pozitivní, bylo školení o správném vodění od odborného poradce a školitele pana Tausinga, loutkáře a pedagoga přednášejícího na VS herecké FAMU v Praze. Takové praktické ukázky a zdůvodnění správného držení vahadla a navázání loutky pro různé pohyby bylo víc, než kdyby si účastníci přednášky přečetli kolikeré instrukce v písemné podobě. A tak je potřeba za tuto iniciativu v oblasti vzdělávání poděkovat pořadateli a to hlavně organizátorce sestře Mgr. Petře Šikýřové.
Všechna večerní vystoupení se líbila a když jsem se ještě znovu 13. listopadu na kulturní komisi ČOS v Praze od ses. Petry Šikýřové dozvěděla, jaký skvělý a nezapomenutelý dojem zanechali v jejich očích na večerním představení naši mladí členové loutkového divadla Sokola Přerov tím, jak se svými výstupy zaujali a příjemně se představili a překvapili tamní publikum, je znovu potřeba našim mladým interpretům poděkovat. Ses. Mgrr Petra Šikýřová pak znovu a veřejně takové hodnocení na takto významném místě zopakovala.
Přehlídka byla sice dvoudenní, ale představení nedělní jsme již viděli a tak jsme se rozhodli pro další kulturní náplň nedělního dne.

Exkurze "U Hurvínků"
Druhého dne po výjimečně příjemném noclehu v Hostivaři u přehrady jsme se v neděli dopoledne věnovali individuálním akcím a to jak historii Prahy s tradiční prohlídkou nejkrásnějších míst Prahy, tak někteří i nákupům spojeným s příjemným posezením v kavárně Slávia a také návštěvě multiplexu s dobovým projekčním hitem a tak si nějak zopakovali to, co nás už bavilo před léty při naší první návštěvě Sokola Hostivař.
Tím dalším a nejdůležitějším programem, stejně jako při první návštěvě, bylo shlédnutí odpoledního představení v divadle Spejbla a Hurvínka. Rozdíl v návštěvách byl takový, že po prvé jsme byli v neupraveném sále po dejvickém kinu a přivítala nás paní Helenka Štáchová a druhá návštěva nás čekala v novém sále na představení "Nepodařený víkend" a tady nás přivítal významný a dlouholetý člen divadla pan René Hájek v zákulisí divadla a také jsme si zavzpomínali na naše dřívější vzájemné setkání v 70. letech u nás v loutkovém divadle v Přerově.
Divadlo S+H je pro nás loutkáře něco jako "malé národní loutkové" a také herní styl, nápaditost a blízkost pojetí dětské mysli a věku jsou nám velmi sympatické a dětem je pak nenásilně nabízeno správné chování, morální příklad a vítězství toho dobrého.
A hlavně kopec legrace a též víra v dobro a lásku, nenásilí i pozitivní myšlení, smysl a touha po spravedlnosti, nezištném přátelství a pomoc druhým v nouzi jsou dětem od přirozenosti nesmírné blízké.
Zvláště pak člověk ocení kouzlo her vymýšlených pro toto divadlo z pera různých autorů, jak dnešními /viz Denisa Štáchová/,tak i historickými hrami /viz.Josef Skupa/ před nekonečným pesimismem dnešní doby televizních reklam, zkratkovitých pořadů ústících v až nepraktickou naivitu nekonečných bojů neidentifikovatelných postaviček mezi sebou, bojujících neskutečné boje plodící násilí a představujících špatný příklad pro neuváženost i fyzické zranitelnosti lidských bytostí.
Dnes pak vidíme v tvorbě pro děti z cizí provenience často programy s rozvíjením nesmyslných příběhů, nic neříkajících, či až hrůzně naivních a také naší mentalitě, povaze a tradicím vzdálených.
A tak vřelé díky Vám všem přátelé z fantastického divadla, kteří si vystačíte prostou s čistou myšlenkou dobra a potěšíte všechny, díky Vám S+H!!!
Taková byla setkání nejen u "Frydolínů", ale i na návštěvě u Hurvínků v mých vzpomínkách.
Za tuto akci a její finanční podporu je třeba poděkovat ČOS a jmenovitě a nejvíce pak ses. PHDr. Květě Volkové za tuto báječnou iniciativu, která nás sbližuje, stejně jako vzdělává a poučuje a kde ani o legraci není nouze!
DĚKUJEME!

SLAVNOSTNÍ UDÁLOST V HOSTIVAŘI
Zlatý odznak - ODZNAK J. K. Tyla

V roce 2013 jej předala ČOS na návrh členů kulturní komise PRINCIPÁLOVI br. Mgr. Josefu ŽENATOVI na přehlídce v Hostivaři v sokolovně.
Odznak br. Mgr. Josef Ženata převzal z rukou ses. PHDr. Květy Volkové a br. Bohumila Gondíka a společně za SČDO SAL a ČOS od Honzy Millera za celoživotní práci v souboru loutkového divadla Sokola Bzenec -KAŠPÁREK-.
GRATULUJEME!
Za SAL a loutkářské přátele
Mgr Marie Veřmiřovská
Principálka LD Sokola Přerov
PŘEROVSKÝ KAŠPÁREK

Z přerovského sokolského sportu

25. ledna 2014 v 16:37 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Sportovní oddíly Sokola Přerov v roce 2013

Oddíl sportovní gymnastiky
Tomuto nejtradičnějšímu sokolskému sportu se v našem Sokole věnuje v průměru osm žáků. Vyšší věkové kategorie v oddíle zastoupeny nejsou, protože žáci se přestávají tomuto sportu věnovat ještě v průběhu docházky na základní školu.
Dlouholetým vedoucím oddílu a trenérem je br. František Chytil, trenéry jsou i br. Pavel Vrána a br.Otakar Slouka. Oddíl trénuje třikrát týdně, celkem 4,5 hodiny. Z toho dvakrát trénuje v sokolovně a jednou v nové sportovní hale. Oddíle se vloni zúčastnil osmi závodů. V oblastním přeboru ČOS skončil druhý. Doma byl pořadatelem 23. ročníku Memoriálu Františka Chmelaře, kterého se zúčastnilo 35 gymnastů. Z našich gymnastů dosahl v loňském roce nejlepších výsledků Dominik Vachl. Oddíl by mohl dosáhnout lepších výsledků v soutěžích jen pokud by zvýšil počet treninkových hodin během týdne. Oddíly s lepšími výsledky trénují až osm hodin za týden i více. Vloni uspořádal oddíl tradiční soutěž Vánoční baňku, ze které jsou dva snímky br. Petera Suji.

Oddíl kyokushin karate
Oddíl má 13 členů, z toho 1 děvče. Trenérem a vedoucím oddílu je br. Vladimír Futák. Oddíl trenuje dvakrát týdně. V roce 2013 jeden člen reprezentoval oddíl na třech soutěží - v Hostinném, Novém Bydžově a Praze. Další tři, kteří měli předpoklad oddíl reprezentovat, odešli k výsadkářům do Chrudimi. Podle očekávání letos budou oddíl našeho Sokola reprezentovat čtyři soutěžící.


Oddíl boxu
Oddíl má 15 členů. Trenérem a vedoucím je br. Jiří Svačina. Boxeři trenují třikrát týdně. V roce 2013 se oddíl nezúčastnil žádných soutěží. Letos se však na soutěže připravuje, i když účast na soutěžích představuje pro soutěžící značnou finanční zátěž. Bližší prý vysvětlí br. Svačina na valné hromadě, pokud bude pozván.Oddíl basketbalu
Trenérem je Tomáš Fridríšek. Oddíl má 35 členů v kategorii muži, dorostenci a žáci. Trenuje třikrát týdně a v soutěži hrají oblastní přebor Moravy. V sezoně 2012 - 13 skončil na desátém místě. Problémem oddílu je nedostatek žáků. V záři obešli zástupci oddílu všechny základní školy v Přerově a mimo školu na Velké Dlážce, která preferuje jiné sportovní oddíly, všude prováděli nábor žáků do svého oddílu. Získali však jen tři žáky, ale i to je úspěch, protože v předcházejícím roce žádného. Oddíl nemá sponzory. Náklady si hráči hradí sami a rodiče žáků.

Oddíl volejbalu
Má dvě skupiny. První trenuje v pondělí a má 16 členů. Ve čtvrtek se na trenincích oddílu volejbalu schází střídavě 23 zájemců. Z toho jen sedm členů Sokola. V posledních třech letech se oddíl zúčastnil Memoriálu br. Kozlíka v Kroměříži, turnaje smíšených družstev ve Vlkoši a každý rok hraje přátelský zápas se sokoly z Litovle.

Rekreační sporty mužů
Po každém cvičení sokolské všestrannosti muži sportují. Nejčastěji hrají sálovou kopanou, florbal, někdy i basketbal a volejbal.

Sokol Přerov zve na balet

21. ledna 2014 v 18:24 | Helena Sedláčková |  Organizační

Romeo a Julie v Olomouci


Křest knihy Zápasy s totalitou a útěky za svobodou v Beňově

10. ledna 2014 v 21:41 | Jaroslav Skopal |  Historie

proběhl v místní sokolovně 8. ledna 2014

Zatím je k dispozici záznam kabelové televize
Události je na záznamu věnován čas od 6:20 do 9:42 minuty