Prosinec 2013

Soutěž pro žactvo,

29. prosince 2013 v 21:33 | Miroslav Rozkošný

která vyžaduje účast i jeho cvičitelů

Vzdělavatelský odbor ČOS
Komise pro práci s mládeží a seniory

vyhlašují soutěž pro mládež

Po stopách významných osobností Sokola
a
České republiky

Kdo Žákovská družstva, doporučený věk 10-15 let, (žáci a žákyně 2. stupně základních škol), se svým cvičitelem.
Co Budou pátrat ve svém okolí bydliště nebo sokolovny po historii a osobnostech, které jsou pro generaci potomků "zvěčněni" bystou, pomníčkem, deskou a podobně. (Např. pomníčky odboje významných sokolských osobností nebo rodáků spjatých se Sokolem nebo národnostními myšlenkami.)
Jak To co naleznou, buď namalují, nebo vyfotografují a přidají krátký text o osobnosti. Případně o historii osobnosti i historii pomníčku nebo desky, pro který je na předmětném místě umístěna. Místo nálezu bude specifikováno adresou.
Kdy Práce na nejvíce 2 listech A4 + fotografie, zašle družstvo na VO ČOS, Komise pro práci s mládeží a seniory, Újezd 450/ 40,Tyršův dům, 118 01 Praha 1 - Malá Strana do konce dubna 2014. Práce budou označeny jménem cvičitele a členy družstva a jejich věkem. Bude uvedena i jednota a název župy.

Župy předají vyhlášení soutěže svým jednotám
Vyhodnocení: nejlepší práce budou odměněny zajímavým poznávacím pobytem.
Odměna: poznávací víkendový program bude zajištěn župou Severočeskou - Novákovou v Děčíně.
Cestovné, stravné, ubytování a vstupné bude hrazeno VO ČOS.
V Praze dne 9. prosince 2013

Mgr. Jitka Viktorínová, v.r., Doc. RNDr. Zdeněk Mička, CSc.,v.r.

předsedkyně Komise pro práci s mládeží a seniory, vzdělavatel ČOSPrvní křest Zápasů s totalitou a útěků za svobodou

18. prosince 2013 v 23:04 | Miroslav Rozkošný, foto Vojtěch Podušel |  Z činnosti

Sokoli křtili a vzpomínali

Křest knihy Jaroslava Skopala "Zápasy s totalitou a útěky za svobodou přilákal" 16. prosince do sálu loutkového divadla přerovské sokolovny řadu návštěvníků. Vedle místních také z okolí Přerova i vzdálenějších míst. Především se dostavili i příbuzní beňovského rodáka a přerovského župního sokolského činovníka Rudolfa Lukaštíka, o jehož dramatickém životě kniha především pojednává.
Vydání knihy podpořili Olomoucký kraj, Česká obec sokolská a paní MUDr. Vladimíra Žmolíková, vnučka Rudolfa Lukaštíka. Kmotry knihy byli významní členové místního Sokola, starosta jednoty br. Vladimír Tabery a br. Jiří Skopal, vnuk za války popraveného odbojáře Františka Skopala. Z vyprávění svého otce Jiří Skopal vzpomněl dramatické okolnosti, za kterých se po varování svými přáteli a známými Rudof Lukaštík ukryl před gestapem i v jejich rodinné firmě Uhelné sklady a odtud pak po nezbytných přípravách prchal tzv. balkánskou cestou do zahraničí.
Svým vyprávěním zaujal přítomné také dvaadevadesátiletý br. Jan Přidal z Vřesovic na Prostějovsku. Významný člen České obce sokolské Jan Přidal, člen sokolské odbojové organizace "Jindra" a vězeň nacistického koncetračního tábora s dojetím vzpomínal také na své spolubojovníky, kteří se konce války nedožili. Bývalý vzdělavatel T. J. Sokol Přerov br. Bohumil Domanský seznámil přitomné s putováním rukou psaných pamětí Rudolfa Lukaštíka od doby, kdy je rodina předala přerovskému Sokolu, až po chvíli, kdy se těchto memoárů ujal ke knižnímu zpracovaní starosta Sokolské župy Středomoravské - Kratochvílovy br. Jaroslav Skopal. Jeho záslužnou práci jako autora knihy ocenil ve svém diskusním příspěvku náměstek primátora města Přerova Dušan Hluzín, který také připomněl, že náš národ nemá moc hrdinů a proto o to víc si musíme jejich odkazu vážit.
Kniha uvádí i osudy Zdeňka Lukaštíka, syna Rudolfa, nebo též Bohuslava Ečera z Brna, přítele Lukaštíků, a dalších osob, které spolu s Rudolfem Lukaštíkem byly pronásledovány i po únoru 1948.
Řada návštěvníků slavnostního křtu knihy využila možnosti a knihu si hned po skončení programu na místě koupila. Další zájemci o tuto historicky cennou a výpravnou publikaci mají možnost ji po Novém roce získat v župní kanceláři v přerovské sokolovně nebo již dnes v Městském informačním centru na náměstí TGM v Přerově. Díky sponzorské podpoře se kniha prodává jen za 100 Kč. Knihu věnovanou svému významnému rodákovi pokřtí také sokoli a ostatní občané spolu s hosty v Lukaštíkově rodném Beňově. Slavnostní akt se bude konat 8. ledna 2014 v 17:30 v beňovské sokolovně.
Miroslav Rozkošný

Dodatek autora knihy: Rovnocenná část knihy je věnována i totalitnímu režimu, který začal bezprostředně po únoru 1948. Historicky cenné jsou vzpomínky nejstaršího Rudolfova syna Zdeňka Lukaštíka, který se téměř rok angažoval při převádění politických uprchlíků do západního Německa. Stihl ho tvrdý trest. Jeho útěk za hranice (do Curychu) se datuje do roku 1969, když se nedokázal po propuštění na amnestii v roce 1960 na politické poměry ve vlasti adaptovat. Krátce je zmíněn i osud zahraničního vojáka zápaďáka Oldřich Vodičky. Jak mi dodatečně sdělil host křtu Miloslav Grégr, někdejší člen Pomocných technických praporů, jeho neštěstí po únoru 1948 začalo patrně událostmi při pohřbu prezidenta Edvarda Beneše v Praze v září 1948. StB jej sledovala a nakonec v březnu 1949 zatkla a při výslechu ho přivedla k smrti za dosud nejasných okolností. Tomuto tématu se před lety věnoval i nedávno zesnulý člen KANu Radomír Pavlíček. JS

110 let Sokola v Kokorách

18. prosince 2013 v 18:44 | Alois Košťálek, foto Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

a 90 let národní házené zobrazuje výstava v sokolovně


Sokol Kokory oslavil dne 15, 12 2003 110 let trvání Sokola v Kokorách a 90 let od založení oddílu národní, dříve české házené. Po slavnostní schůzi byla otevřena Velká výstava fotografií, dokumentů a sportovních trofejí. Tato výstava bude otevřena na balkoně sokolovny pro veřejnost a zejména pro Sokoly a příznivce národní házené z okolí ještě jednou a to v pátek 27. prosince od 10 do 12 hod. a odpoledne od 14 do 16 hodin. Vstup volný. Je připraveno na 60 výstavních panelů od roku 1908 do současnosti. Zajistíme i výklad, Za výbor T. J. srdečně zve vzdělavatel jednoty a kronikář obce Ing. Košťálek.

Na stolní tenis zve Sokol Beňov

18. prosince 2013 v 18:22 | František Kubík |  Organizační
T.J. Sokol Beňov
pořádá:
Vánoční turnaj
ve stolním tenise
Kde: Sokolovna T.J. Sokol Beňov
Kdy: sobota 28. 12. 2013 od 10:00 hod
Kategorie: Určeno po neregistrované hráče
Podle struktury a počtu přihlášek další rozdělení na kategorie (mládež, muži, ženy, nad 50 let atd).
Startovné: 60,- Kč, mládež do 18 let zdarma
Hrací systém: Podle počtu účastníků bude upřesněn na místě
Ceny: Pro 3 nejlepší a vítěze v kategorii připraveny věcné ceny
Občerstvení: Bohaté občerstvení zajištěno v místě
Přihlášky: přijímá do 23.12.2013 František Kubík, tel. 777327221,
E-mail: františek.kubik@seznam.cz
Sportovní úbor, přezůvky,pálku a dobrou náladu s sebou!!

Bohaté občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé!!

Jubilující Věra Krestýnová

13. prosince 2013 v 18:21 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Devadesátka jakou lze závidět

Vyjádřeno sportovní terminologií, ve skvělé formě nedávno oslavila své devadesáté narozeniny ses. Věra Krestýnová, aktivní členka Věrné gardy a Vzdělavatelského odboru T. J. Sokol Přerov. Ale ještě vloni to bylo s jejím zdravotním stavem jinak. Jako jedna z nejlepších cvičenek Věrné gardy hned v první řadě nacvičovala skladbu na XV. všesokolský slet. Spolu s ostatními cvičenci také odjela do Prahy, kde mimo samotný slet si chtěla co nejvíc užit krás našeho hlavního města, a to se jí stalo osudným. Při jedné vycházce nešťastně upadla a místo cvičení se ocitla v jedné pražské nemocnici a odtud byla převezena do nemocnice přerovské. Přestože prognózy lékařů o jejím zdravotním stavu nebyly vůbec růžové, všechno se v dobré obrátilo. "Denně cvičím nejméně hodinu a také zahrádku mám porytou," pochlubila se ses. Krestýnová 11.prosince pozvaným sokolským hostům z Věrné gardy na oslavě svých narozenin.
Dále připomněla, že život se má brát jak to jde, i když všechno co sebou přináší není dobré. Ostatní doporučení a zásady, které ses. Krestýnovou udržují na svůj věk ve vynikající fyzické a duševní formě, však museli účastníci oslavy z jubilantky skoro tahat. Jako první přiznala každodenní snídani jogurtu s pokrájenou zeleninou nebo ovocem většinou z vlastní zahrádky. Tato snídaně se jí nikdy neomrzí a pokud by se tak stalo, stačí kapka medu. Stejně tak v malém množství nikdy neškodí slivovice a zdravé je i červené víno, které oslavenkyně pravidelně popíjí nejméně jednou za týden na neformálním setkání přátel z Věrné gardy. Další zásady, které ses. Krestýnovou drží obdivuhodně na nohou, připoměly její kamarádky. Je to především pozitivní vztah k práci a lidem. Ten předvedla také 11. prosince, kde pro své hosty nejen uspořádala bohatou hostinu, ale také s dobrou náladou a a elánem dokázala přítomné bavit.

Připomínka sokolských osobností na přerovském hřbitově

7. prosince 2013 v 22:35 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

U hrobu Slavomíra Kratochvila a dalších 23. listopadu 2013

Den 23. listopad 1914 je zapsán v historii českého národa jako den popravy přerovského mladého sokola bratra Slavomíra Kratochvila, který se provinil odbojným postojem proti válce vedené od léta Rakouskem - Uherskem a za rovnoprávné postavení českého národa i dalších slovanských národů v rakousko- uherském císařství a království.
Skupina přerovských sokolů, seniorů z Věrné gardy se o 99 let později setkala nad hrobem Kratochvilovým na přerovském hřbitově, který je vyzdoben sochařským uměleckým dílem již z minulosti. Právě toto smutné výročí připomenul br. Bohumil Domanský před položením kytice a zapálením svíčky na hrobě. Za rok to bude 100 let a všichni jsme si uvědomili, že tato vzpomínka by se měla konat i za nějaké větší a oficiální účasti.
Pokračovali jsme cestou kolem hrobu rodiny Elmerů, kde je pochována další výnamná osobnost, Ladislav Elmer, tehdejší jednatel Sokola Přerov, který vyhlásil 29. října 1918 vznik Československé republiky.
Došli jsme pak ke hrobu Slavomíra a Dagmar Lukaštíkových v nové části hřbitově, kde jsou v současnosti i urny s ostatky Rudolfa Lukaštíka a jeho ženy Anežky Lukaštíkové.
Rudolf Lukaštík se zúčastnil všech tří odbojů. V tom třetím šlo jen o jeho pevný sokolský postoj, když vyžadoval, aby komunisté po únoru 1948 mj. ctili platné Stanovy ČOS. Odseděl si za to šest let v kriminále. Přesto se dožil 84 let. I u tohoto malého, ale významného hrobu, jsme položili kytici, kterou věnovala Sokolská župa Středomoravská - Kratochvilova.

Zápasy s totalitou a útěky za svobodou

7. prosince 2013 v 21:59 | Jaroslav Skopal |  Organizační
Sokolská župa Středomoravská - Kratochvilova
ve spolupráci s T. J. Sokol Přerov
připravila křest knihy
Zápasy s totalitou a útěky za svobodou,
který se uskuteční v pondělí 16. prosince 2013 v 17:30 v loutkovém divadle Sokola Přerov, Brabansko 2, Přerov
Program:
Zahájení a uvítání hostů (Eva Tšponová)
Kulturní část I (Skupina Petera Suji)
Vznik a cíle knihy - dokumentu (Jaroslav Skopal)
Vzpomínky pamětníků
Křest knihy (Jiří Skopal, Vladimír Tabery)
Poděkování spolupracovníkům a sponzorům (E. Tšponová, J. Skopal)
Kulturní část II (Skupina Petera Suji)
Volný závěr, občerstvení