Vzdělavatelé žup se sešli v Praze

27. listopadu 2013 v 18:24 | Miroslav Rozkošný, f. Bohuslav Bubník |  Z činnosti

Bouřlivá diskuze na Podzimním zasedání Sboru vzdělavatelů žup ČOS v Praze dne 23.listopadu 2013

Z padesáti žup České obce sokolské se tohoto zasedání zúčastnilo čtyřicet. Někteří zástupci nepřijeli a některé župy dokonce vzdělavatele nemají. Přesto referáty a příspěvky diskutujících informacemi zcela zaplnily čas vymezený pro toto jednání. Z nich vyberu alespoň některé, protože popisovat průběh celého jednání by si vyžadovalo článek, který může svojí délkou čtenáře už dopředu odrazovat.
Nejdelší referát na tomto zasedání měla starostka ČOS ses. Ing. Hana Moučková, která hovořila o dopadu nového občanského zákoníku na ČOS. Podle jejího vyjádření se musíme s touto záležitostí vypořádat na úrovni ČOS téměř výhradně s pomocí profesionálních pracovníků, především právníků. Z části však také v župách a dobrovolnými činovníky i v jednotách. aby Sokol splnil všechny náležitosti vyplývající z této nové právní normy. Nesplnění tohoto požadavku by znamenalo pro Sokol ztratit možnost přijímání dotací, ztrátu daňových výhod a také, jak řekla ses. Moučková, jedná se o ochranu majetku ČOS, který čítá 10,5 mld. Kč.. "Aby někdo sokolovnu nezašantročil," dodala.
A že je něco podobného aktuální, jsem se dověděl hned následující ráno na ubytovně v Tyršově domě. Bratr z Jičína v Čechách mě informoval, že na tento týden mají svolanou mimořádnou valnou hromadu, kde budou jednat o prodejí své zadlužené sokolovny městu. Druhý z ubytovaných k tomu připojil, že sokolovna v Karlových Varech je již několik let ve ztrátě, což chtějí vydržet ještě do oslav stého výročí svého založení. "A potom ať se děje vůle boží," dodal.
Přestože se v občanském zákoníku jedná o zvládnutí náročných právnických záležitostí, v neposlední řadě také o peníze a zákoník se dotkne každého z nás, informace o něm přijali všichni přítomní v klidu až s pokorou. Naopak nejbouřlivější ohlas vzbudil dotaz ses. Jariny Žitné v diskuzi, která se ptala proč nebylo uděleno státní vyznamenání br. Přidalovi z Přerova (správně má být z župy Prostějovské). Z předsednického stolu zazněla odpověď, že z Přerova nebyly pro její udělení zaslány použitelné údaje. Vůči tomu jsem se ohradil slovy, že pokud údaje zasílal bratr župní starosta, který zná dokonale současnou situaci v přerovském Sokole a o jeho historii píše knížky, nikdo lepší údaje o sokolské činnosti br. Přidala zpracovat nedokáže. Přesto ses. Volková a br. Bubník trvali na svém. Bouřlivou diskuzi na toto téma, do které se zapojilo šest účastníků, nakonec musel ukončit předsedající zasedání br. Mička, s tím, že tato záležitost se dá do zápisu a bude znovu projednána. Až po urgenci se do zápisu ze zasedání dostal také můj návrh, aby vzdělavatelský odbor zařadil do své činnosti, vedle soutěží pro děti a seniory také literární soutěž pro všechny generace na námět Jak dál v Sokole. Svůj návrh jsem vysvětlil skutečností, že sokoli jsou veřejnosti často vnímáni jako lidé, kteří žijí ze své slavné minulosti a do minulosti se často obrací, ale musíme se dívat dopředu. Velký ohlas v diskuzi mělo také vystoupení br. Nešpora z Brněnské župy - Máchalovy, který hovořil o kulhajících a shrbených seniorech v sokolských krojích při oslavách státních svatků. "Některé příklady jsou drastické a dělají Sokolu spíš ostudu než čest," dodal. Naštěstí nás v Přerově se to netýká. Průvod našich členů v sokolských krojích při oslavě 28. října byl i mladými Přerovany hodnocen jako důstojný, ale pokud s tím nebudem něco dělat už dnes, za pár roků se můžeme dočkat toho, o čem hovořil br. Nešpor. Dobrým příkladem pro nás může být druhá brněnská župa Vaníčkova, která má dost mladých členů, kteří jsou ochotni na sebe vzít sokolský kroj. Prý proto, že ve dvou vesnicích jsou všichni v Sokole a tedy i mladí.
Z dalších událostí a informací, které na zasedání vzdělavatelů zazněly už jen útržkovitě:
- br. Gondíkovi k jeho sedmdesátinám byla předána Zlatá medaile jako nejvyšší sokolské vyznamenání. Jeho Prodaná nevěsta bude hrána v roce 2014 devětkrát, víc nestihnou, v roce 2015 šestkrát, ale zatím, podle uzavřených dohod nejméně. Bratra Gondíka jsem po zasedání informoval o nově vzniklém divadelním souboru ve Vlkoši. Informaci byl br. Gondík velmi potěšen a vyžádal si ode mne k tomu bližší písemné údaje. Bratr Gondík rovněž chválil ses. Vermířovskou, která dokáže v Přerově uspořádat loutkařský festival jako velkou kulturní událost města. Velmi pochvalně se vyjádřil také o pořadatelích představení Prodané nevěsty v Kroměříži slovy: "Jsou velcí formáti, jinak to říct nelze."
- br. Mička - na vzdělavatelské aktivity, sborníky a pod. ČOS letos vydala 780 tis. korun, ale příští rok to bude horší
- ses. Moučková - Sokol dostal cenu od Mezinárodního olympijského výboru
- ses. Volková - Řada žup a jednot se již zapojila do pořádání Památného dne 8. říjen. V Praze se zúčastnilo přes 60 lidí (pro zajímavost v Přerově také). Dále řekla: historické prapory uložit a už nepoužívat. Místo nich si nechat udělat repliky. Je možné nechat si udělat kvalitní a levné. Řekla také nahlásit kontakty pro akci Paměť národa.
- ses. Viktorínová - do fotosoutěže přišlo 55 prací od patnácti členů a do literární soutěže Vzpomínky na Sokol našeho mládí příspěvky od 26 účastníků (pro zajímavost, ke mě se informace o pořádání těchto soutěží ani nedostala). Vyzvedla také zájezd, který pořádala komise pro mládež a seniory.
- br. Bubník - je vyhlášena sbírka na postavení bronzového pomníku br. generálu Tomáši Sedláčkovi. Náklady činí 800 tis. korun.
Miroslav Rozkošný, zástupce vzdělavatele župy
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Jar. Beneš | 3. prosince 2013 v 14:59 | Reagovat

"Sestra" Volková? Kdy už se jí sokolové zbavíte? Tahle paní před r. 1989 psala a oslavovala Gottwalda, učila na VUMLU, dělala odbornou poradkyni při natáčení seriálu Gottwald. To je hanba, že takováto ženská tam ještě je. Připomenu jednu její práci: "Klement Gottwald. Život a dílo." Dědice 1981 : 85. výr. nar. KG

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama