Říjen 2013

28. říjen v Přerově za účasti Sokolů

31. října 2013 v 11:53 | Jaroslav Skopal, Vojtěch Podušel (fota) |  Z činnosti

Přerovští sokolové v krojích a s prapory

Účast sokolů v krojích a s prapory na oslavách státních svátků v Přerově se stala příjemnou samozřejmostí. Bylo tomu tak i letos 28. října 2013. Ještě před odchodem od sokolovny jsme postáli před pamětní deskou Rudolfa Lukaštíka na přerovské sokolovně a připomenuli si, že i on narukoval jako voják v první světové válce, byl však raněn a pak nasazen do plzeňské Škodovky jako vojenský vězeň na práci. Víc o Lukaštíkových osudech se bude možno dočíst v knize Zápasy s totalitou a útěky za svobodou, která by měl vyjít ještě v tomto roce.
Oficiální městská slavnostní vzpomínka v den státního svátku proběhla nejdříve dopoledne na náměstí T. G. Masaryka, kam sokolové v krojích a se dvěma historickými prapory při zahájení napochodovali na živou hudbu Dechového orchestru Haná. Společně se skupinkou příznivců vojenské historie v uniformách pamatujících první světovou válku a třemi příslušníky Armády ČR se státní vlajkou vytvořili důstojnou stafáž pro oslavy. Pak už se střídaly delegace, které pokládaly věnce nebo kytice k pamětní desce TGM umístěné do čelní zdi přerovské radnice. Mezi nimi položil kytici i starosta jednoty Sokol z Přerova Vladimír Tabery. Jediný projev měl primátor města Přerova Jiří Lajtoch. Po státní hymně krojované složky přešly organizovaně ke dvě stě metrů vzdálenému památníku legionáře Jana Gayera, přerovského rodáka.
Jan Gayer padl v roce 1915 v Rusku do zajetí, po propuštění vstoupil do nově se tvořících Československých legiích a velel 4. Československému střeleckému pluku, s nímž se zúčastnil mnoha bitev. Osudovou se mu stala památná bitva u Lipjag. Vítězství pluku zaplatil svým životem 19. června 1918. Památná deska je už duplikátem a je umístěna v krásném, pro Přerov historickém prostředí, u hradeb města. Z místa je pěkný pohled na řeku Bečvu, nový Tyršův most a přerovskou sokolovnu z roku 1936, kulturní památku.

Vzpomínka na poručíka Jana Gayera proběhla již bez hudby a projevu, kytičky byly položeny i zde, mezi nimi jedna i za naši Sokolskou župu Středomoravskou - Kratochvilovu.
Osobně jsem měl pocit, že na těchto akcích postupně roste účast přerovských občanů. Snad na tom má zásluhu i pravidelná přítomnost přerovských krojovaných sokolů s prapory.

Ochotníci z Vlkoše se představí v přerovské sokolovně

31. října 2013 v 10:49 | Miroslav Rozkošný |  Organizační

v sobotu 16. listopadu v 17:00 hodin

Ochotnícké divadlo má ve Vlkoši slavnou minulost. Místní pamětníci dodnes vzpomínají na populárního představitele komických rolí Vladimíra Sobka a další místní herce. Na tradici svých předchůdců navázalo vloni vzniklé ochotnické uskupení s názvem Vlkoš sobě, aneb ochotni, schopni čehokoliv, které našlo střechu nad hlavou i domovskou náruč v místní sokolovně.
S myšlenkou založit ochotnický spolek si pohrávali mladí vlkoští sokoli už dlouho. Realizaci jejich myšlenky urychlila hojně navštěvovaná představení dřevohostických ochotníků v místní sokolovně. Konečný impuls k nácviku první premiéry mladých sokolských ochotníků z Vlkoše, však dala nadšená členka místního Sokola Alena Gálíčková. Pod jejím vedením začínající ochotníci nastudovali své první divadelní představení, kterým je lehce načernalá komedie Lumíra Kubálka s názvem Podhorský penzion aneb z malé sázky velká hádka. S nácvikem této hry začali vlkoští ochotnící loni v listopadu a už mají za sebou její úspěšnou premiéru v místní sokolovně. "Obrovská návštěva, narychlo shánění dalších židel z různých míst obce a přesto spousta lidí stála, včetně plného balkonu, stojící a tleskající přeplněný sál, to nás na závěr doslova dohnalo k slzám dojetí," řekla Simona Prečanová, jedna z představitelek hlavních rolí v této premiéře. Po odstěhování režisérky Gáličkové z Vlkoše, místní ochotníky nadšení pro ochotnické divadlo neopustilo, ale naopak. Na zkouškách se schází skvělá parta lidí a určitě se při nich nenudí, ale naopak chodí z nich nabití energií. O radost, které jim divadlo přináší, se nebrání podělit i s dalšími diváky. Po úspěšné premiéře si také diváci z Vlkoše přejí její reprízu. Pozvánku k hostování dostali vlkoští ochotníci ze sousedních Žálkovic a vlkošské ochotníky mohou diváci vidět také v Přerově. Jedinečná podívaná, kdy po mnoha letech bude opět v přerovské sokolovně divadlo, se koná v sobotu 16. listopadu, začátek v 17, 00 hodin. Miroslav Rozkošný

Ze seniorských kruhů Sokola Přerov

25. října 2013 v 17:27 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Nejvěrnější člen Věrné gardy

Ve středu 23. října bylo ve vinárně Hanačka zvláště veselo. Členky Věrné gardy zde slavily 75. narozeniny svého člena Františka Štece. Slavnost to byla okázalá, protože František zůstal věrný naším ženám z Věrné gardy už jako poslední cvičenec. Ještě před třemi lety v Brně s nimi cvičilo pět mužů, ale postupně ze zdravotních nebo rodinných důvodů odpadávali, a tak nepřízeň počasí i radost z letošního Sletu pod Řípem v Roudnici nad Labem s našimi seniorkami sdílel už jen bratr František. V obsáhlé veršované gratulaci od ses. Marie Navrátilové se o tom píše: "Vzpomínky překrásné zůstaly - v autobuse sokolky mokré s ukénky zvedaly, hlavu hrdě jsme při cvičení jako sokolové zvedali, pršelo a jen se lilo, cvičení prostných nás potěšilo."
Kojetínský rodák, absolvent přerovské průmyslovky a dlouholetý zaměstnanec přerovské Prechezy František Štec není aktivní pouze jako cvičenec Věrné gardy Tělocvičné jednoty Sokol Přerov, ale všestranně i v pětasedmdesáti letech uplatňuje všechno co mu příroda nebo nějaká vyšší moc do vínku nadělila. Je nejzdatnějším cvičencem na nářadí družstva seniorů ve cvičení mužů našeho Sokola a jedním z nejlepších přerovských hráčů šachu. Jako jediný přerovský špičkový hráč šachu se také věnuje výchově mladé generaci šachistů ve dvou šachových kroužcích. Jeho dalšími koníčky je zahrádka a turistika.
Za většinou tichým Františkem Štecem, pokud se výjimečně nerozpovídá, jsou vidět výsledky jeho snažení. Proto ti Františku přejem, abys ještě dlouho byl takový, jaký jsi.

Věrná garda Tělocvičné jednoty Sokol Přerov

Župní doškolovací seminář v Přerově zaujal

20. října 2013 v 23:16 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

Jak zdravě cvičit ukázali 19. října v přerovské sokolovně dva cvičitelé ČOS

Čtyřicet dva účastníků sledovalo v přerovské sokolovně se zájmem vystoupení dvou lektorů z ústředí České obce sokolské (ČOS), kteří v sobotu 19. října přijeli doškolit cvičitele Sokolské župy Středomoravské - Kratochvilovy. Seminář byl slušně navštíven, což dokazuje účast ze sokolských tělocvičných jednot Přerov, Brodek, Hranice, Kokory, Lipník, Majetín, Paršovice, Týn, Veselíčko, Vlkoš a Želatovice.
V úvodní části se cvičitelé seznámili s programem sokolské župy na nejbližší období, který jim předložili náčelník Zbyněk Harašta a náčelnice Milada Havlíčková. K navození dobré nálady mezi cvičiteli posloužilo několik drobných pohybových her, které si pro ně připravila Milada Havlíčková. Jak řekla cvičitelka Anička Bouchalová, některé z nich už sama s dětmi využívala před mnoha lety
Hlavní část programu obstarali Jaromír Kučera, zástupce ústředního náčelníka, a Ludmila Raková, která má praktické zkušenosti i jako fyzioterapeutka. Po teoretickém úvodu o kostech, svalech, kloubech, a jak s nimi nakládat, došlo na ukázky praktických cvičení. Přitom stále platilo dodržet principy zdravého cvičení. Župní náčelnice Milada Havlíčková okomentovala hlavní část semináře slovy: "Všem se to velmi líbilo, cviky byly tentokrát zaměřeny na svalstvo pletence ramenního a hrudníku.
Jarek Kučera v praxi ukázal a vysvětlil cviky, lektorka Raková pak u jednotlivců opravovala polohy. Postupně byla ke cvičení zapojena i hudba. Poznali jsme její využití ke cvičení zahřívacímu i účelovému zdravotnímu. Vhodně byly jako načiní využity i pet lahve."

Zbývá se těšit na to, že cvičitelé využijí nabyté poznatky k vedení cvičebních jednotek ve svých tělocvičných jednotách. Na předvedenou lekci pražských cvičitelů budou navazovat další.

Nejen Martin Chlumský o Sokole

8. října 2013 v 11:47 | Peter Suja |  Organizační

Ředitel Ústřední školy ČOS 8. října v rozhlase

Vysílání je za námi, vystoupil v něm i br. Zdeněk Bartůněk, zabývající se historií Sokola, zejména v Praze.
Následuje odkaz na záznam včerejšího rozhlasového vysílání o Sokole,
stačí kliknout zde: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2982645

Nazdar všem,
Dostala se mi informace, že dnes na rozhlasové stanici ČRo Dvojka v 16:00 hodin je rozhovor s Martinem CHLUMSKÝM - ředitelem Ústřední školy ČOS.
Jestli máte možnost - poslechněte si tento pořad.
Celoplošná stanice, vysílá analogově a digitálně. Analogový signál šíří přes třicet vysílačů velmi krátkých vln a několik vysílačů na středních vlnách (vysílání na středních vlnách však končí v 16.00, kdy přepíná na ČRo Plus). Dvojku najdete v digitální televizi (DVB-T), digitálním rozhlasovém vysílání (DAB), dále v nabídce kabelových televizí, na satelitu (nekódovaný signál z družice Astra 3A na pozici 23,5° východně) a v televizi přes pevnou telefonní linku (IPTV). Vysílá také živě na internetu a na mobilních telefonech.
16:03
Moderuje Patricie Strouhalová. Sokol. Jak vypadá činnost Sokolské obce dnes? Daří se jí obstát v konkurenci ostatních spolků a sdružení, která se dnes nabízejí mladým lidem? Chodíte vy nebo vaše děti cvičit do Sokola? Host: Martin Chlumský - ředitel Ústřední školy České obce sokolské. Kontaktní diskuse. Ptejte se na to, co vás zajímá. Pište na e-mailovou adresu jaktovidite@rozhlas.cz. (54 min)

Já osobně budu na cestě do Zlína, tak netuším, jak to dopadne - zda naladím dvojku.
Přeji modrý den
Peter

Ohlasy z Austrálie

7. října 2013 v 18:21 | Jaroslav Skopal

na knihu Jana Přidala Sokolský odboj na Moravě 1939 - 1945

Autorem recenze ve Věstmíku Solola Sydney je Bořek Šindler, knihu mu zapůjčil další Čech žijící v Austrálii Stamislav Berton