Září 2013

Památný sokolský den v Přerově

26. září 2013 v 16:46 | Jaroslav Skopal, Vojtěch Podušel (fota) |  Historie

Uctění padlých sokolů proběhlo v Přerově už 25. září 2013

Nejdříve podstatná část dopisu vedení ČOS ze dne 19. září 2013
Pro: sokolské župy a tělocvičné jednoty
odborné útvary
členy předsednictva
Výbor České obce sokolské na svém zasedání v prosinci minulého roku schválil návrh vzdělavatelského odboru ČOS a vyhlásil 8. říjen Památným sokolským dnem.
Tento den si chceme každoročně připomínat tragické události, které bezprostředně ohrozily existenci sokolského hnutí za druhé světové války. Výnosem zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha z 8. října 1941 byla Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. Při tzv. "sokolské akci" - v noci ze 7. na 8. října 1941 - gestapo zatklo, takřka naráz, všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří "ještě byli na svobodě". Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů. Téměř 93% vedoucích sokolských pracovníků se již na svá místa po skončení války nevrátilo.
Památným sokolským dnem bychom měli uctít památku všech sokolů, kteří ve více než 150tileté dramatické historii sokolského hnutí v boji za demokracii, národní samostatnost a svobodu přinesli oběti nejvyšší. Doporučujeme sokolským tělocvičným jednotám a župám v pro nás historicky významných říjnových dnech pořádat vzpomínkové akce u sokolských památníků či pomníků v místech svého působení.
Připomínáme, že 10. sjezd ČOS v červnu 2013 uložil předsednictvu ČOS podat zákonodárným orgánům ČR v souladu s obecně závaznými předpisy návrh na vyhlášení 8. října Památným dnem sokolského hnutí.
Vzdělavatelský odbor ČOS připravil při této příležitosti pietní vzpomínku u pamětních desek a památníku odbojů, která se bude konat v úterý 8. října 2013 v 17.00 hodin v Tyršově domě, Újezd 40/450, Praha 1 - Malá Strana. Rádi bychom Vás na tomto slavnostním aktu uvítali.

Jak proběhla vzpomínka v Přerově:

U pamětní desky padlých a umučených příslušníků Sokola z přerovské jednoty v době nacistické okupace 1939 až 1945, umístěné na přerovské sokolovně v ulici Brabansko se shromáždilo 25. září v 17:00 hodin několik desítek sokolů, sokolek a občanů města. Vzpomínku zahájil vzdělavatel T.J. Sokol Přerov br. Miroslav Rozkošný, který pak udělil slovo bratru Bohumilu Domanskému. Ten v krátce informoval o rozsahu sokolských obětí v jednotě Přerov.
Kytice k pamětní desce obětí, nad níž je umístěna i pamětní deska Rudolfa Lukaštíka, bývalého župního starosty, který působil za války v zahraničním odboji ve Francii a Velké Británii, položili starosta Sokola Přerov br. Vladimír Tabery a starosta Sokolské župy Středomoravské - Kratochvilovy br. Jaroslav Skopal.
Po tomto pietním aktu přešli účastníci vzpomínkové akce do sálu loutkového divadla Sokola Přerov. Tam promluvili dva pozvaní hosté, PhDr. Pavel Kopeček z Univerzity Palackého v Olomouci o sokolském odboji na Přerovsku a Mgr. Petr Jirák ze Státního okresního archivu v Přerově o životě sokolského činovníka a odbojáře Františka Skopala, který patřil až do svého zatčení gestapem k vedoucím činitelům politické složky Obrany národa.

Program zpestřila starší žákyně přerovského Sokola Tereza Krejčířová přednesem dvou krátkých koncertních skladeb na kytaru. V závěrečné krátké rozpravě vystoupil i bratr Jiří Skopal, vnuk vzpomínaného Františka Skopala, který komentoval nedávno v Přerově promítaný dokumentární film o druhé světové válce a jejích dopadech na město Přerov a okolí.
Celá akce byla dobře navštívena a za její přípravu lze poděkovat vzdělavateli br. Miroslavu Rozkošnému.


Slovem celý program provázel br. Jakub Navařík, člen loutkářského odboru, v jehož prostorách se vzpomínka konala. Účast posílil i cvičitelský sbor Tělocvičné jednoty Sokol Přerov, takže bylo možno spatřit i mladé tváře vedle tradičních účastníků Věrné gardy.Vrcholná ukázka divadla v sokolském amatérském provedení

23. září 2013 v 22:43 | Miroslav Rozkošný

Sokolská Prodaná nevěsta se opět líbila, tentokrát v Kroměříži

"Nádherné, jsme spokojeni, velice pěkný zážitek," tak hodnotili přerovští a kojetínští účastníci představení Prodané nevěsty v sále Kulturního domu v Kroměříži. Všem, od třináctileté Veroniky až po sedmdesátileté členky Věrné gardy přerovského Sokola se představení velice líbilo. Stejně jako vloni ve Valašském Meziříčí jiným přerovským sokolům. Klasická opera Bedřicha Smetany na libreto Karla Sabiny byla přepracována zástupcem vzdělavatele České obce sokolské br. Bohumilem Gondíkem na lidovou hru se zpěvy a tanci. Gondíkova úprava nebyla vůbec na škodu této nejznámější české opeře. Pro laické diváky spíše naopak. Diváci o nejznámější zpěvy v této opeře nepřišli a mluvené části textu místo zpívaných byly pro diváka přínosem z hlediska pochopení děje opery a hercům daly možnost více vyniknout v jejich hereckém a hlavně komickém nadání. V tom na jevišti exceloval zejména Milan Špale v roli dohazovače Kecala, jinak člen pěveckého sboru Gaudeaum Praha. Divákům se však nejvíce líbila jediná skoro už profesionální členka souboru a zatím studentka operního zpěvu Tereza Růžičková, nejen pro svůj přirozený mladistvý zjev, ale také svým pěveckým a hereckým nadáním.
Kroměříčtí sokolští pořadatelé připravili diváky zcela nabitému sálu kulturního domu také další zážitek. Na úvod představení připravili vzpomínku na 115. založení své župy. Ani v tomto krátkém poučném, ale humorem zpestřené programu, kdy krátce vystoupila také starostka ČOS ses. Hana Moučková, se nikdo z přítomných nenudil.
O nečekané show se po představení opery postarali samotní členové divadelního, pěveckého a tanečního souboru Prodané nevěsty, kteří chtěli svému režiséru popřát na jevišti k jeho sedmdesátým narozeninám. Jubilant dostal od gratulantů vázu, ale místo květin v ní bíle tričko ozdobené kresbami a nápisy.
Překvapený Gondík, musel shodit černé sako a za doprovodu hudby operního souboru v darovaném tričku vytočil značnou část šestatřicetčlenného ženského souboru divadla, což čerstvý sedmdesátník bravurně zvládl. Tečku za krásným sobotním večerem 21. září pak udělal br. Bohumil Gondík, který řekl, že první nabídku na představení v Kroměříži odmítl z důvodu, že soubor neměl volný termín. Po delší příjemné komunikaci s kroměřížskými pořadateli pak své rozhodnutí změnil a dnes toho nelituje. "Na pozvání bych jel do Kroměříže opět i členové našeho souboru," řekl na závěr Gondík.

112 sokolek a sokolů na Javorině

19. září 2013 v 22:45 | Miroslav Rozkošný

v sobotu 14. září 2013 a byli přivítání deštěm, mlhou a silnými větry

Pořadatelé setkání sokolů moravsko - slovenského pomezí na vrcholu Velkého
Javorníku si letos vhodný termín nevybrali. V sobotu 14. září zde všechny
účastníky přivítal déšt, hustá mlha a silné větry. "Větrná hrůza",
jak počasí nazvali někteří účastníci. Počasí si také vynutilo změnu
tradičního programu, který začal hned v nově rekonstruované a otevřené
Holubyho chatě. Letos trochu dojemně zpěvem písničky Jak se do Dunaja vlévá
Morava. Nechyběl ani zpěv obou státních hymen. "Ak dovolíte, letos pre
zmenu začnem slovenskou," oslovila přítomné malebnou slovenštinou ses. Olga Samáková, která je jako župní starostka nadšenou pořadatelkou těchto setkání za Považskou sokolskou župu M. R. Štefánka Sokola na Slovensku.
Za moravské pořadatele zde vystoupila s procítěným projevem ses. Helena Leblochová,
která je jednatelkou pořádající T.J. Sokol Uherský Brod. Vyzvedla ve svém
vystoupení význam Tyršových sokolských ideálů pro dnešní dobu a jejich přenášení na mladou generaci. Zčásti se to také podařilo na letošním 6. setkání sokolů moravsko - slovenského pomezí, když zde poprve dorazil také plný autobus převážně mladých lidí ze Sokolské župy Máchalovy z Brna.
Díky nim, i přes nepřízeň počasí, když značná část přihlášených vůbec nedorazila a někteří se z průběhu cesty vlakem vrátili domů, byl počet letošních
účastníků setkání větší než vloni. Letos to bylo 112 a vloni 98.


Velká část z nás také vyrazila z tepla Holubyho chaty do nepřízně horského počasí, aby na vrcholu Javoriny alespoň položili květy u pomníčku česko - slovenské vzájemnosti. Přítomní však ani zde nevynechali tradiční zpěv obou hymen, tentokrát pro změnu jako první české. Cestou zpět došlo i na sokolské a lidové písničky. A pokud zpěv náladu poznamenanou počasím někomu už cestou nezlepšil, určitě se mu zlepšila hned po návratu do příjemného
prostředí Holubyho chaty, protože srdečná a veselá atmosféra zde vytvořená malou lidovou muzikou z Trenčianských Stankovců a přítomnými, kteří cestu nahoru dopředu vzdali, byla opravdu nakažlivá. Odjíždět domů se proto
nechtělo ani nám přerovským účastníkům - sedmi statečným, jak jsme si
říkali, z původně dvanácti přihlášených.

K sokolské historii

13. září 2013 v 15:07 | Alois Košťálek |  Historie

Z rodinných archivů a webových stránek

Ve starých sokolských rodinách se ve "spodním šuplíku", možná vznešeněji řečeno v archivu, či v pozůstalosti, najde čas od času nějaká památka na Sokol za Rakouska - Uherska, za I. republiky, případně i z období kolem roku 1948, a zejména pak z období kolem XI. všesokolského sletu.
Podobnými historickými materiály nás zásobuje, z rodinných, postupně objevovaných zdrojů, současný starosta Sokola Kokory bratr Radomír Veselský. Pokud se o vypovídací hodnotě takových rodinných materiálů chcete přesvědčit, zalistujte v obnoveném časopise ČOS "Sokol" z června 2013 na straně 29. Najdete tam pohlednici s bratry a nově "povolenými" sestrami kokorského Sokola, odeslanou právě před 100 lety a možná zajímavý příběh.
Tentokrát přinesl Radek Veselský časopis "Sokolský hlas" z března 1948. Časopis vydávala Sokolská župa Středomoravská - Kratochvilova v Přerově pod řízením "redakčního kruhu". Zodpovědným zástupcem listu byl tehdy Karel Rosmus, Přerov, Kozlovská 83, redakce a administrace listu měla adresu Brabansko 1. Tiskl František Bartoš.
Některé články jsou natolik historicky zajímavé a dokreslující dobu a zejména přípravy na XI. všesokolský slet v Praze, že se o ně chceme s pamětníky i širší sokolskou veřejností podělit, zatím alespoň velmi stručně prostřednictvím župního blogu.
K nejzajímavějším událostem určitě patří návštěva milovaného ministra zahraničních věcí bratra Jana Masaryka v Přerově, ale také v Tovačově, Troubkách a Ivani.
. Autor R. L. (Rudolf Lukaštík, tehdejší starosta župy) mimo jiné píše: Bratr Jan Masaryk vykonal mnoho pro naše osvobození a jsme šťastni, že byl mezi námi a hrdi, že patří mezi naše přerovské občany. Těch několik hodin, strávených s ním v našem městě, v naší sokolovně, v našem středu, v kruhu bratří a sester, zůstane asi jednou z nejsvětlejších vzpomínek mnohého z nás.
Fotografii z titulní strany z návštěvy a se zdravicí přerovskému Sokolu se nám ze zažloutlého výtisku Sokolského hlasu nepodařilo lépe pro blog reprodukovat, za což se omlouváme. Přesto lze rozpoznat nadšené přerovské občany, klobouky nad hlavami a také automobily té doby, asi Škodu Tudor nebo Populár a původní verzi vládního Tatraplánu. A samozřejmě vojensko civilní bodrý pozdrav populárního Jana Masaryka. A to vše v pohodě a dobré víře 15. II. 1948, pouhých 10 dnů pře únorovým převratem a zhruba měsíc před jeho tragickou smrtí.
Noviny jsou samozřejmě plné sletových příprav a zpráv z výročních valných hromad tělocvičných jednot i okrsků. Nechybí ani statistiky. Historicky zajímavá je zmínka z řádné valné hromady největší jednoty župy, ze Sokola Přerov. V přeplněném sále kina Alfa vystoupil s pozdravným projevem župní starosta bratr Rudolf Lukaštík. Radostným potleskem byla přijata jeho zpráva o návštěvě u bratra presidenta Dr. Ed. Beneše v Praze, který je již úplně zdráv a těší se, zrovna tak jako my, na XI. všesokolský slet. V čelo jednoty s mimořádně bohatou činností (zachycené ve zprávě o 104 stranách) byl opět postaven starosta MUDr. Jan Lacina. Náměstky zvoleni br. K. Zejda a s. L. Chytilová, náčelníkem br. Fr. Odstrčil, náčelnicí s. Z. Dvořáková a vzdělavatelem br. J. Konečný.
Mezi jednotami a okrsky, které podávají v tomto jarním čase do Sokolského hlasu zprávy o své činnosti a přípravách na slet, najdeme I. okrsek, Sokol Beňov, Velký Újezd, Hranice, Velká u Hranic, Tršice, Slavíč, Horní Moštěnice, Dřevohostice, Bochoř, Prosenice, Drahotuše, Brodek, Týn, Tovačov, Skalička a Kokory. Přidávají se vzdělavatelé, cvičitelské sbory, hlídka žactva, náčelnictvo, dorostenci. Nechybí ani vzpomínky na léta odboje, zamyšlení Masaryk a sokolstvo, o našich národních krojích, sborových písních, upozornění na sletovou výstavu, ale také na práci stravovatelů a ubytovatelů a další zajímavosti, např. i z jezdeckého oddílu. Župa má v tento čas 6 okrsků a celkem 62 jednot a na slet je přihlášeno 4982 bratří a sester, 1795 dorostenců a dorostenek a 1114 žáků a žákyň.
Zvláštní pozornost si (zejména také z dnešního pohledu) zaslouží článek z pera sestry Lídy Chytilové o přípravě a vylučovacích předsletových kontrolních cvičeních žen ze všech okrsků, které si musely svou budoucí pozici na sletu vybojovat. Právě v těchto dnech oslaví totiž sestra Chytilová, která byla mimo mnoha dalších sokolských aktivit i pilnou dopisovatelkou "Sokolského hlasu", neuvěřitelných 102 roků. Našemu "zlatíčku", jak svou cvičitelku a vedoucí tehdy ženy z jednot a okrsků nazývaly, přejeme i při této vzpomínce hodně zdraví a pohody a připojujeme velké mezigenerační sokolské poděkování.
Možná by některé údaje ze sokolských jednot z roku 1948 byly pro místní sokoly zajímavé i dnes. Ne všude mají ovšem zachovány zápisy a další dokumentaci z té doby a tak by Sokolský hlas mohl být i po létech zdrojem historických informací. Jedno číslo sokolských novin župy je však určitě málo. Na internetu jsem však pod hesly Rudolf Lukaštík nebo přímo Sokolský hlas nalezl 7 čísel župních sokolských novin od prosince 1947 až do června 1948. Zásluhu na jejich zachování má syn tehdejšího "šéfredaktora" Karla Rosmuse Jiří, který je za svízelných podmínek nesmírně obětavě pro další generaci skenoval a přepisoval. Zkuste si je najít. A ještě jedna myšlenka. Možná by se v klasických a věrných sokolských rodinách našly i další jednotlivé originální výtisky k archivování či darování pro potřeby Sokolské župy Středomoravské - Kratochvilovy, župy, která v loňském roce oslavila už 120 let své existence a má se za čím ohlížet.
A nakonec ještě poděkování starostovi Sokola Kokory za zájem a péči o historii T. J. Sokol Kokory, a Sokola vůbec, která je již po tři či čtyři generace ve středu pozornosti jeho rodiny.

Ing. Alois Košťálek, vzdělavatel T. J. Sokol a kronikář obce Kokory

76 let od úmrtí prvního prezidenta Československa

13. září 2013 v 14:28 | Jaroslav Skopal |  Historie
Nezvyklá vzpomínka na výročí úmrtí prvního prezidenta T. G. Masaryka
Tomáš Garrigue Masaryk, první prezident Československa z roku 1918, patří k těm, kteří na vzniku republiky měli největší podíl. Dožil se vysokého věku 87 let, když zemřel dne 14. září 1937. Jak den jeho narození 7. březen 1850, tak i den jeho úmrtí byly v historii našeho státu často připomínány.
Existuje jedna písemná vzpomínka Rudolfa Lukaštíka, někdejšího starosty naší sokolské župy, z roku 1968 na jeho čas trávený v olomoucké věznici po jeho prvém zatčení v květnu 1949, v níž připomenutí výročí úmrtí T. G. Masaryka hrálo hlavní roli. Byla zpracována jako příspěvek do novin, zda vyšla, to nevím. Uvádím ji zde v mírně zkráceném znění:
V minulých dnech jsme byli svědky toho, jak čtenáři našeho denního tisku sledovali líčení bývalých politických vězňů, kteří v době porušování práva a spravedlnosti sdíleli osud bezpráví a tvrdého zacházení se strany dozorců ve věznicích. Byl jsem také mezi těmi, kteří v této době požívali dobrodiní našich věznic a podíleli se na "ohleduplnosti" dozorců. Nebyli ale všichni, kdož zapomněli na lidské zacházení s těmi, kdo nesli úděl nespravedlnosti v letech 1948 - 1960. Byli mezi nimi i vzácné výjimky. Na jednu si vzpomínám.
Byl jsem zatčen 15. května 1949 a odvezen do Olomouce. Po vyšetření jsem byl převezen do věznice tamějšího krajského soudu, na oddělení IV. Bylo nás tam tehdy 50 až 60 vyšetřovanců, čekajících na soudní přelíčení. Denně jsme měli povolenu jednohodinovou procházku na vězeňském dvoře.
Bylo to 14. září o vycházce vedené mladým dozorcem, jehož jsem dříve ve věznici neviděl a jehož jméno ku své lítosti neznám. Mně byl vykázán o vycházce malý vnitřní kruh ve středu nádvoří a ostatním obvod velkého kruhu. Během vycházky bylo dovoleno kouření. Vystoupil jsem ze svého kruhu a obrátil jsem se na onoho dozorce a k jeho otázce, co si přeji, řekl jsem:
"Pane štábní, dnes je 14. září" "Ano", odpověděl.
"Je to výroční den úmrtí našeho prvního prezidenta T.G.Masaryka a já bych vás prosil, abyste nám dovolil uctili jeho památku jednominutovým tichem."
"A jak byste si to přál?"
"Kdybyste nás seřadil podél zdi." (Volil jsem to proto, aby nás nebylo vidět z hořejších oken.)
Nato on se obrátil k celému oddílu s příkazem "dokouřit!" a začal je řadit do dvou řad. Já zatím pokračoval ve své procházce. Když měl všechny seřazené, obrátil se na mne s výzvou "tak si to vezměte". Všichni byli pozastaveni nad tím, co s ním vyjednávám a překvapeni nad zákazem kouření a vše bylo dovršeno tím, co následovalo. Předstoupil jsem před ně a oslovil:
"Pánové, dnes je 14. září. Je to výroční den smrti našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka, jehož dnes bude vzpomínáno v celém světě, neb svým zjevem, svou velikostí, převyšoval daleko hranice našeho národa a státu. Budou ho vzpomínat i v těch nejzapadlejších chaloupkách a já věřím, že i tato naše vzpomínka dojde svého cíle a bude snad jednou z nejdražších a nejmilejších, protože vyšla z tohoto prostředí." Prosil jsem pak všechny, abychom si slíbili, že dnešní den zasvětíme cele jeho památce a v duši si učiníme závazek, že zbytek svého života budeme prožívat tak, abychom se co nejvíce přibližovali jeho ideálům. Po těchto krátkých slovech jsem prosil o dvouminutové ticho a onen dozorce stál na pravém křídle a salutoval.
Říkává se, že když pláče muž, že to není žádný chlap, ale musí to být zlé, když pláči se muž neubrání. A tady plakalo všech těch 50 lidí a i ten dozorce, tento šlechetný muž, utíral si slzy kanoucí mu po tvářích. Je pravda, že v tomto prostředí, v němž jsme se nacházeli, nebylo žádným uměním přivést někoho do citového pohnutí a zvlášť upomínkou na prezidenta T. G. Masaryka. Avšak tyto spontánní city byly tak zvláštní a tak hluboké, že se jich u člověka zřídka lze dohledat. Pamatuji se, že mezi námi byl i jeden "kasař - vězeň", vězením již několikrát prošlý a otrlý, a ten plakal nejvíce.
Na otázku dozorce, budeme-li pokračovat dál, volil jsem raději jít domů. Celá věc se roznesla po věznici, bylo vyšetřování a já, který nesměl mluvit s nikým, měl jsem projev a to o T. G. Masarykovi v době, kdy krátce nato byly káceny jeho pomníky. Pak vše utichlo, jen onen šlechetný dozorce zmizel, víc jsem ho neviděl. Co se s ním stalo, či kam byl přeložen, nevím a také jsem to dodnes nezjistil. Někteří mně po letech říkali, že ho zahlédli v transportu vězňů v Jáchymově, ale nebyli si jisti, byl-li to on.
(Vybráno z dokončované knihy o Rudolfu Lukaštíkovi a lidí kolem něho)

Na snímku z IX. všesokolského sletu 1932 v Praze na Strahově je T.G.Masaryk zachycen v blízkosti své prezidentské lóže obklopen sokolskou obsluhou v národních krojích. Na obrázku druhá vpravo od prezidenta je hlava Miroslavy Skopalové, tehdy 16-leté. Tehdy bydlela v Praze a ještě se nejmenovala Skopalová. Je to maminka Jiřího Skopala, člena Sokola Přerov.
Jiří Skopal je vnuk Františka Skopala, který byl vedoucí osobností protinacistického odboje v Přerově po vzniku Protektorátu 15. března 1939. I on byl mezi těmi, kteří Rudolfu Lukaštíkovi koncem roku 1939 radili, aby uprchl na Západ poté, co Lukaštíka začlo stíhat Gestapo.

Výhodný zájezd do Památníku Terezín

12. září 2013 v 16:35 | Zdeněk Mička |  Organizační

Akce pro děti a mládež

P o z v á n k a
Vzdělavatelský odbor ČOS pořádá v sobotu 12. října 2013 zájezd pro děti a mládež (věk 12 - 18 let) do Památníku Terezín a návštěvu Vojenského historického muzea
v Praze.
Doprava do Terezína: autobusem - odjezd z Prahy 1 - Malé Strany, ul. Vítězná - Tram 6, 9, 12, 20, 22 - stanice Újezd (Vítězná ul. směrem k Národnímu divadlu, těsně před mostem Legií je stanoviště autobusů) - viz program
Počet účastníků: 50 míst v autobuse; skupina 6 - 8 dětí + vedoucí
Doprava, ubytování, stravování, případně vstupné do objektů budou hrazeny z rozpočtu vzdělavatelského odboru ČOS.
Vzdělavatelský odbor ČOS Vás srdečně zve na tento výlet. Předpokládáme, že účastníci zájezdu budou vybráni za odměnu za sportovní výkony či aktivitu v příslušné jednotě či na župě.
Přihlášky: do 7. října 2013 bude přijímat přihlášky z jednotlivých žup i vyšších organizačních celků ČOS sekretariát vzdělavatelského odboru ČOS.
Žádáme Vás o pečlivé vyplnění návratky u každého účastníka. Kontaktní údaje (telefon, e-mail) jsou nutné u vedoucího skupiny. V návratce je nutno uvést, zda skupina žádá zajistit ubytování a stravování.
Vedoucí zájezdu: ses. Jitka Viktorínová, předsedkyně Komise pro práci s mládeží a seniory.
mob: 737 386 718
Přihlášky a dotazy:
Sekretariát vzdělavatelského odboru:
Alena Štefanová (tel.: 257007274; e-mail: astefanova@sokol.eu)
Věříme, že se zájezd bude líbit. Těšíme se na Vás.
NAZDAR!
Doc. PhDr. Květoslava Volková, CSc.,v.r. Doc. RNDr. Zdeněk Mička, CSc.,v.r.
jednatelka vzdělavatelského odboru ČOS vzdělavatel ČOSProgram:
Mimopražští účastníci budou ubytováni v hostelu ČOS, Újezd 40/450 - Tyršův dům, Praha 1 - Malá Strana. Příjezd v pátek 11. října v odpoledních a večerních hodinách.
Sobota 12. října 2013 - pro ubytované v hostelu:
7.15 - 8.00 snídaně v Hotelu Kampa
8.10 - odchod k autobusu
8.15 - sraz všech účastníků na stanovišti autobusů ve Vítězné ulici
Odjezd: 8.30 hodin do Terezína
Doprava do Terezína: autobusem - odjezd ze stanoviště autobusů ve Vítězné ulici, Praha 1 - Malá Strana (Tram - stanice Újezd, č. 6, 9, 22, 20, 12 - Vítězná ulice je ta, která začíná za mostem Legií - od Národního divadla přes most a na pravé straně hned za mostem je stanoviště autobusů; od zastávky tramvaje Újezd je nutno se kousek vrátit směrem k Národnímu divadlu)
Příjezd do Terezína cca v 9.30 hodin
- 9.45 - 10.30 hodin návštěva muzea
- 11.00 - 12.30 - prohlídka Malé pevnosti - zajištěn kvalifikovaný průvodce
- 13.00 - oběd v restauraci v Terezíně
- 14.30 - odjezd do Prahy
- 16.00 - příjezd do Armádního muzea Žižkov. Prohlídka výstavy " Pod křídly Sokola", která je věnována historii sokolského hnutí. V případě zájmu je možno shlédnout i další zajímavé expozice v areálu Vojenského historického muzea. Průvodcem bude plk. Mgr. Michal Burian, ředitel vojenských muzeí, člen předsednictva vzdělavatelského odboru ČOS a Sokola Dejvice I.
- 19.00 - pro mimopražské účastníky večeře v Hotelu Kampa
- 20.00 - pro zájemce možnost vykoupání v bazénu TD (po skupinách) - nezapomenout plavky sebou !!!
Neděle 13. října 2013
7.30 - 8.30 - snídaně v Hotelu Kampa

Volný program, odjezd domů.

Cvičitelský sbor Sokola Přerov plánoval

11. září 2013 v 22:48 | Jaroslav Skopal |  Organizační

Změna začátku pietní slavnosti 25. září k uctění sokolských obětí na 17:00 hod.

Devatenáct cvičitelů a cvičitelek cvičitelského sboru a několik činovníků Sokola Přerov se sešlo 11. září na pracovní schůzce, jejíž hlavní náplní bylo vyladění plánu akcí odboru všestrannosti na období 2013 - 2014. Jednání řídila náčelnice Helena Sedláčková.
Potřebné informace k hlavním akcím župy sdělil její náčelník Zbyněk Harašta. Náčelník jednoty David Zbořil vyzval přítomné cvičitele k nahlášení požadavků k doplnění náčiní. Termín je do konce září. Starosta jednoty Vladimír Tabery informoval o finanční situaci jednoty, která se mírně zlepšila natolik, že v zimě bude možno přitopit asi o dva stupně C proti poslední zimě.
Vzdělavatel Miroslav Rozkošný vyzval mladé členy k účasti na pietní slavnosti k uctění památky sokolských obětí z řad sokolů naší jednoty v období okupace. Většina přítomných účastníků schůzky připomenula, že začátek v 15:30 je příliš brzo pro zaměstnané členy Sokola. Proto byl přijat návrh z pléna na posunutí zahájení na 17:00. Bude provedena oprava v tisku a v pozvánkách, což zařídí br. Rozkošný.
Informace o novém webu Sokola Přerov poskytl hospodář jednoty Peter Suja.

Vzdejme hold sokolským obětem

5. září 2013 v 22:49 | Miroslav Rozkošný |  Organizační

Pozvánka na pietní slavnost Významný den České obce sokolské,

kterou pořádá Tělocvičná jednota Sokol Přerov pod záštitou sokolské župy Středomoravské - Kratochvilovy
ve středu 25. září v 17:00 hodin.
Slavnost se koná na podnět České obce sokolské jako součást celorepublikové vzpomínkové akce.

P r o g r a m :

1. Položení květů u přerovské sokolovny k pamětní desce obětí II. světové války
2. Přivítání účastníků v sále loutkového divadla
3. Tereza Krejčířová - Základní umělecká škola Přerov - kytara
4. PhDr. Pavel Kopeček - 8. říjen 1941 - v historii České obce sokolské
5. Tereza Krejčířová - Základní umělecká škola Přerov - kytara
6. Mgr. Petr Jirák - Státní okresní archiv Přerov - František Skopal, odbojář a významná osobnost přerovského Sokola
7. Rozprava
8. Závěr a pohoštění účastníků