Červenec 2013

Jak od září 2013 v Sokole Přerov

27. července 2013 v 16:06 | Tereza Krejčířová |  Organizační

Předpokládaný časový rozvrh


Vladimír Tabery st. odešel

17. července 2013 v 20:32 | Jaroslav Skopal |  Historie

Byl znám jako nejobětavější a nejodbornější cvičitel staré sokolské cvičitelské školy

Vladimír Tabery, dlouholetý místostarosta Tělocvičné jednoty Sokol Přerov a jeden z nejobětavějších a nejodbornějších sokolských cvičitelů zemřel po delší nemoci 17. července ve svých 85 letech. Před rokem odstoupil z funkce místostarosty, protože cítil, že sil ubývá , a celý výbor mu tehdy za jeho práci upřímně poděkoval.
Narodil se 12. května 1928 v Domamyslicích u Prostějova. Sokolskému cvičení a přípravě k závodům na nářadí se začal po vzoru svého otce věnovat v Sokole Mostkovice. Své prvé vavříny z gymnastických závodů začal sbírat s obnovou Sokola v roce 1945. Závodění se věnoval i během základní vojenské služby v období 1952 - 54, kdy se mu podařilo získat titul "Přeborník armády ve sportovní gymnastice".
Župní cvičitelskou školu absolvoval v Prostějově již v roce 1948. Poznatky z ní využil při nácviku skladby mužů na XI. Všesokolský slet konaný v roce 1948 v Praze. Cvičitelské, trenérské a závodní činnosti se věnoval i po roce 1948 a pomáhal udržovat sokolské povědomí u mládeže i dospělých všude, kde působil. Od roku 1950 i v Přerově.
Bratr Vladimír Tabery má velkou zásluhu na tom, že v roce 1990 celý odbor Základní a rekreační tělesné výchovy Spartaku Přerovské strojírny hromadně přešel do obnovené T. J. Sokol Přerov. Od roku 1990 se pravidelně zúčastňoval akcí ústředního cvičitelském sboru mužů České obce sokolské a díky svým gymnastickým zkušenostem přispíval i k efektivnímu nácviku sletových skladeb mužů, dorostu a staršího žactva. Známá je i jeho lektorská činnost na školeních cvičitelů III. a IV. třídy, kde měl zpravidla v programu nejvíce odučených hodin.
Ve své pozici místostarosty přerovského Sokola si vzal na starost péči o sokolský majetek. Pod jeho dohledem a často i podle jeho návrhů probíhaly velké i menší opravy na přerovské sokolovně. Dbal o hospodárné vynakládání finančních prostředků při technickém zvelebování majetku.
Na župních a krajských sokolských sletech uplatňoval své dlouholeté zkušenosti v kvalitních nácvicích skladeb mužských složek, v programových komisích i při celkové režii vystoupení v prolínání nástupů a odchodů či při vztyčování a spouštění státní vlajky. Tak jsme ho poznali naposledy i na Krajském sokolském sletu v Přerově 16. června 2012, kdy velel vlajkové četě.
Z četných ocenění, která získal, jmenuji alespoň bronzovou a stříbrnou medaili České obce sokolské a od města Přerova Medaili Jana Ámose Komenského - Cenu města Přerova v roce 2002. Ve šlépějích svého otce pokračují v sokolské tělovýchově a sportu i synové Vladimír Tabery mladší, současný starosta Sokola Přerov, a Jiří Tabery, který působí v sousední župě.

Pohřeb Vladimíra Taberyho staršího se koná v úterý 23. července 2013 v 11:00 hodin v Přerově.

Sokolovna v Lověšicích ožívá

10. července 2013 v 14:32 | Miroslav Rozkošný, Ivana Jelínková |  Z činnosti

Přerovští sokolové na návštěvě v areálu Sokola Lověšice

Vzdělavatelský odbor a Věrná garda T. J. Sokol Přerov uspořádali 9. července výjezdní zasedání do Lověšic. Jejich cílem bylo seznámit se s postupem prací na rekonstrukci tamní sokolovny a nalézt způsob jak pomoci znovu začínajícím lověšickým sokolům v jejich činnosti.
Hned cestou do sokolovny konstatovaly členky vzdělavatelského odboru, že lověšičtí sokoli to nebudou mít snadné. Na tuto myšlenku je přivedl pohled na opravenou fasádu Dělnického domu jehož sál může nabídnout místním zájemcům různé možnosti společenského vyžití a v nabídce příležitostí se tak může stát pro sokolovnu velkou konkurenci.
O dalších problémech, se kterými se třicetičlenný Sokol Lověšice potýká, informovala přerovskou návštěvu starostka jednoty ses. Zdenka Komárková. Při následující prohlídce přítomní konstatovali, že stavební práce na rekonstrukci sokolovny jsou téměř hotové a vedle určitých drobností zbývá jen vymalovat a položit podlahovou krytinu. Na dokončení těchto prací však lověšická mládež nečeká.
Už dnes řada dospívajících děvčat a chlapců hraje v sále stolní tenis na stole, který zapůjčil jednotě místní občan pan Tobolík. K dispozici je i další zatím nevyužívaný pinpongový stůl. Zájemci si také mohou vyzkoušet hod míčem na basketbalový koš a muži Sokola se schází na obnoveném hřišti zahrát si nohejbal. Problém však je, že ne všichni, kteří by se chtěli v sokolovně sportovně vyžívat, se chtějí stát členy Sokola. Snad postupem času se jimi stanou, ale sami k tomu musí dospět. "Zatím proto nečleny Sokola ze sálu moc nevyháním ani ke členství netlačím ," vysvětlila svůj postoj Zdenka Komárková.

Po prohlídce sokolovny a při posezení ve stínu lip na sokolské zahradě jsme spolu se ses. Komárkovou společně hledali způsob jak lověšickým sokolům můžeme pomoci v rozvíjení jejich činnosti a zároveň při prohlížení starých fotek jsme vzpomínali na někdejší slávu lověšického Sokola. Za horkého letního odpoledne výborně chutnal Zlatý bažat z výčepu sokolské hospody, a také pohoštění, které nám hostitelé nabídli, nemělo chybu. Vstřícnost přerovských hostů k potřebám místní sokolské jednoty byla proto velká. Bylo dohodnuto podílet se na programu slavnostního otevření rekonstruované sokolovny a než se najdou místní cvičitelé, pomoci lověšickým i našimi přerovskými cvičiteli.

Tradiční setkání sokolů na Velké Javořině

9. července 2013 v 14:53 | ses. Běhůnková, Sokol Uherský Brod |  Organizační

Pojeďte znovu 13. září 2013 na Velkou Javorinu

Tělocvičná jednota SOKOL UHERSKÝ BROD
ve spolupráci se Sokolskou župou M.R. Štefánika
a Tělocvičnou jednotou SOKOL TRENČÍN

Vás srdečně zve na
Zváni jsou všichni sokolové, nejen ti blízcí, ale i vzdálenější, i přátelé Sokola.
PROGRAM:
· v 1100 hod. sraz u památníku česko-slovenské vzájemnosti a mohyly Josefa Vavrouška
· přivítání, pozdravy, vzájemné poznávání
· pokračování u Holubyho chaty, nebo u "Krbu" při hudbě a zpěvu až do odjezdu či odchodu.
PŘÍCHOD:
· po značených turistických cestách (turistická mapa KČT č.92 Slovácko - Bílé Karpaty)
· po silnici od Nového Města nad Váhom přes Cetunu či Lubinu
Autobus z Uh. Brodu od nádraží ČD v 730 hod. pro turisty a zdatné,
v 900 hod. pro ostatní.
Sportovní oblečení, v batohu trochu občerstvení (jinak na chatě, pamatuj na Eura) a hodně dobré nálady.
Informace: email: t.j.sokolub@seznam.cz
Helena Leblochová 776756163
Zdeňka Koktová 737942499